Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 budord från (gamla) mindpark

668 views

Published on

Från tidigt 2007. De enkla regler - även kallade värdeord ;) - som vi jobbade efter.
(arbetsdokument, work in progress)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10 budord från (gamla) mindpark

  1. 1. Värdeord v1 Mindparks 10 budord Studera Hitta rätt källor. Res, konferera, inhämta. Lyssna internt. Diskutera Processa informationen. Söka alternativ. Vad finns redan? Innanför eller utanför boxen? Befintliga funktioner, lösningar, verksamheter - vad påverkas. Utvärdera Stort eller smått. Snabbt eller långsamt. Nu eller sedan. Vi eller dom. Alla eller någon. Alltid: ”Varför”? Omvärdera Jämför. Reality check. Anpassa till våra förhållanden. Prova. Second opinion. Hur gör andra? Installationer. Proof of concept - håller det? Paketera Sammanställa begripliga beslutsunderlag. Alla fakta på bordet. Tydliga frågeställningar. Alltid konsekvensbeskrivningar. SWOT. Inga kryphål. Distribuera Smarta kanaler. Enkla flöden. Snabba flöden. Kontrollera (och arkivera) Säkerställ processen. Släpp inte för tidigt. Action! Inspirera!!! Driv på. Det ska vara kul när det rör på sig. Provocera Ta ställning. Delta i debatten. Bli ”någon”. Ta plats. och Kapitalisera Det är ingen lekstuga. Show me the money! Att göra. Ett varv till med orden. Vad hände med Realisera? (37 signals, getting real?) Varje ord ska bildsättas. Mindpark 1(1) 2007-07-13

×