Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Bozuklukları ve Tedavisi
Günlük Sıvı Alım ve Atımı <ul><li>Alım  Normal Uzun süreli ağır egzersiz Oral yolla 2100 ? </li></ul><ul><li>Metaboli...
Vücut Sıvı Dağılımı <ul><li>Toplam vücut sıvısı :Vücut ağırlığı x %60 </li></ul><ul><li>İntraselüler sıvı(İSS) :Vücut ağır...
Terimler <ul><li>Osmol : Çözeltideki osmotik olarak aktif partiküllerin herbiri </li></ul><ul><li>Osmoz : Sıvının yoğunluğ...
Elektrolit Dağılımı <ul><li>Major ESS partikülü Na dır. </li></ul><ul><li>İSS major partikül ise K dır. </li></ul><ul><li>...
Sıvı Dengesi <ul><li>Normal plazma osmolalitesi : 275-290 mosmol/kg </li></ul><ul><li>Posm=2[Na]mEq/L+ </li></ul><ul><li>G...
Sıvı Alımı <ul><li>Sıvı alımına neden olan primer uyarı susuzluk hissidir. </li></ul><ul><li>Susuzluk hissi </li></ul><ul>...
Sıvı Atımı <ul><li>Alımın tersine sıvı atımı sıkı bir şekilde fizyolojik faktörlerle regüle edilir. </li></ul><ul><li>ADH ...
HİPOVOLEMİ <ul><li>Kombine sıvı ve tuz kaybı sonucu ESS hacminde azalmayla karakterize bir durumdur. </li></ul><ul><li>PAT...
Klinik Özellikleri <ul><li>S pesifik olmayan semptomlar : </li></ul><ul><ul><li>Yorgunluk hissi </li></ul></ul><ul><ul><li...
TANI <ul><li>Anamnez ve fizik muayene </li></ul><ul><li>Laboratuar bulguları tanıyı destekler: </li></ul><ul><ul><li>BUN/K...
Ayırıcı Tanı <ul><li>I. ESS volüm kaybı </li></ul><ul><li>A. Ekstrarenal Na kaybı </li></ul><ul><li>1. Gastrointestinal (k...
TEDAVİ <ul><li>Hafif derecedeki hipovolemi  oral </li></ul><ul><li>Orta şiddetli hipovolemi  intravenöz </li></ul><...
HİPONATREMİ <ul><li>Na <135 mEq/L </li></ul><ul><li>ESS’den ISS’ye osmotik sıvı geçişi sonucu ISS hacminde artış olur. </l...
Hiponatremi Sebepleri <ul><li>I.Psödohiponatremi </li></ul><ul><li>A.Normal plazma osmolalitesi </li></ul><ul><li>1.Hiperl...
Maksimum dilue idrar (<100 mosmol/kg) Hiperglisemi Mannitol Evet Hayır Kalp yetmezliği Hepatik siroz Nefrotik sendrom SIAD...
TEDAVİ <ul><li>Sıvı alımı kısıtlanmalı, atılımı sağlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Hafif hiponatremide  izotonik salin. <...
Tedavi <ul><li>Asemptomatik hafif hiponatremide Na replasmanı hızı 0,5-1 mEq/st ve 10-12 mEq/gün ‘i geçmemelidir. </li></u...
Hipernatremi <ul><li>Na >145 m Eq /L  Hiperosmolalite </li></ul><ul><li>ISS’den ESS’ye sıvı geçişi -->ISS hacminde azal...
Klinik Özellikler <ul><li>ISS’den ESS’ye sıvı geçişi sonucu beyin hücrelerinin hacmi azalır, subaraknoid ve intrakranial k...
İnsensibıl sıvı kaybı GİS sıvı kaybı Renal osmol atım hızı >750mosmol/gün Desmopressine renal cevap Diüretik Osmotik diür...
TEDAVİ <ul><li>Primer amaç </li></ul><ul><ul><li>Altta yatan hastalığı tedavi etmek, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sıvı açığ...
TEDAVİ <ul><li>Replasman dozu hesaplanırken devam eden kayıplar hesaba katılmalı </li></ul><ul><li>Hızlı replasman yapılma...
Potasyum Dengesi <ul><li>Potasyum major intrasellüler katyondur. </li></ul><ul><li>Dietle günlük alım 120 mEq K. </li></u...
HİPOKALEMİ <ul><li>Plazma K düzeyi <3,5 meq/L. </li></ul><ul><li>Nedenler </li></ul><ul><ul><li>Alım azlığı (en nadir), ...
Hipokalemi <ul><li>EKG değişiklikleri: </li></ul><ul><ul><li>T dalga düzleşmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>T dalga negati...
Hipokalemi Sebepleri <ul><li>I.Azalmış alım (en nadir) </li></ul><ul><li>II.Hücre içine geçiş </li></ul><ul><li>A.Asit-baz...
TEDAVİ <ul><li>Kaybı yerine koymak , kaybın devamını önlemek. </li></ul><ul><li>K defisiti, plazma K kaybı ile uyumlu deği...
TEDAVİ <ul><li>Ciddi semptomatik hipokalemi  İV tedavi: </li></ul><ul><ul><li>KCl yarı izotonik salin içinde hazırlanır, ...
HİPERKALEMİ <ul><li>Plazma K yoğunluğu >5 mEq/L. </li></ul><ul><li>Hücre dışına K geçişi , renal yolla kaybın azalması. </...
Klinik Belirtiler <ul><li>Semptomlar: </li></ul><ul><ul><li>Güçsüzlük, </li></ul></ul><ul><ul><li>Flasid paralizi, </li><...
TEDAVİ <ul><li>Ciddi hiperkalemi acil tedavi gerekir </li></ul><ul><li>Ca gluconat tedavisi </li></ul><ul><li>İnsülin- dex...
Kalsiyum Bozuklukları Hipokalsemi <ul><li>Plazma Ca düzeyi <8 mg/dl </li></ul><ul><li>Belirtiler: </li></ul><ul><ul><li>ağ...
Hiperkalsemi <ul><li>Plazma Ca düzeyi >12 mg/dl </li></ul><ul><li>Hiperparatiroidizm, yaygın kemik metastazları ... </li><...
Hipermagnezemi <ul><li>Plazma Mg >2,7 mg/dl </li></ul><ul><li>Aşırı alım, böbrek yetm., iatrojenik </li></ul><ul><li>Kan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Bozuklukları ve Tedavisi - www.jinekolojivegebelik.com

19,310 views

Published on

Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Bozuklukları ve Tedavisi - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine, Sports
 • joğ
  iüuhpoio
  ohj
  ü
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Bozuklukları ve Tedavisi - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. Sıvı ve Elektrolit Dengesi, Bozuklukları ve Tedavisi
 2. 2. Günlük Sıvı Alım ve Atımı <ul><li>Alım Normal Uzun süreli ağır egzersiz Oral yolla 2100 ? </li></ul><ul><li>Metabolizma 200 200 </li></ul><ul><li>Toplam 2300 ? </li></ul><ul><li>Atım </li></ul><ul><li>İnsensibıl - cilt 350 350 </li></ul><ul><li>İnsensibıl - akciğerler 350 650 </li></ul><ul><li>Terleme 100 5000 </li></ul><ul><li>Dışkı 100 100 </li></ul><ul><li>İdrar 1400 500 </li></ul><ul><li>Toplam 2300 6600 </li></ul>
 3. 3. Vücut Sıvı Dağılımı <ul><li>Toplam vücut sıvısı :Vücut ağırlığı x %60 </li></ul><ul><li>İntraselüler sıvı(İSS) :Vücut ağırlığı x %40 </li></ul><ul><li>Ekstraselüler sıvı(ESS) :Vücut ağırlığı x %20 </li></ul><ul><li>->Plazma: Vücut ağırlığı x %5 </li></ul><ul><li>->İnterstisyel sıvı: Vücut ağırlığı x %15 </li></ul>
 4. 4. Terimler <ul><li>Osmol : Çözeltideki osmotik olarak aktif partiküllerin herbiri </li></ul><ul><li>Osmoz : Sıvının yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru pasif difüzyonu </li></ul><ul><li>Osmolalite : Bir kilogram sıvıdaki osmol sayısı </li></ul><ul><li>Osmotik Basınç : Su moleküllerinin geçirgen bir zardan difüzyonunu önleyen zıt yönde uygulanan basınç </li></ul>
 5. 5. Elektrolit Dağılımı <ul><li>Major ESS partikülü Na dır. </li></ul><ul><li>İSS major partikül ise K dır. </li></ul><ul><li>Bu partiküller ESS ve İSS’nın osmolalitesini sağlar. </li></ul><ul><li>Membran zarı suya geçirgendir. </li></ul><ul><li>ESS osmolalitesi = İSS osmolalitesi </li></ul>
 6. 6. Sıvı Dengesi <ul><li>Normal plazma osmolalitesi : 275-290 mosmol/kg </li></ul><ul><li>Posm=2[Na]mEq/L+ </li></ul><ul><li>Glu(mg/dl)/18+BUN(mg/dl)/2,8 </li></ul><ul><li>Bu değerin sabitliği sıvı alım ve atımının eşitliği ile mümkündür. </li></ul>
 7. 7. Sıvı Alımı <ul><li>Sıvı alımına neden olan primer uyarı susuzluk hissidir. </li></ul><ul><li>Susuzluk hissi </li></ul><ul><li>->Plazma osmalalitesinde artış </li></ul><ul><li>->ESS hacminde azalma </li></ul><ul><li>->Kan basıncında düşüş ile oluşur. </li></ul><ul><li>Susuzluk hissi için osmolalitedeki eşik değeri 295 mosmol/kg’dır. </li></ul>
 8. 8. Sıvı Atımı <ul><li>Alımın tersine sıvı atımı sıkı bir şekilde fizyolojik faktörlerle regüle edilir. </li></ul><ul><li>ADH (antidiüretik hormon) hipotalamusta sentezlen en, renal toplayıcı kanallardan net sıvı emilimini sağlayan bir polipeptittir. </li></ul><ul><li>A DH salımını sağlayan faktörler:  P lazma osmolaritesindeki artış (%1-2) </li></ul><ul><li> Efektif arteriyel volümde azalma(%7-10) </li></ul><ul><li> Bulantı </li></ul><ul><li> Ağrı </li></ul><ul><li> Stres </li></ul><ul><li> Hipoglisemi </li></ul><ul><li> Gebelik </li></ul>
 9. 9. HİPOVOLEMİ <ul><li>Kombine sıvı ve tuz kaybı sonucu ESS hacminde azalmayla karakterize bir durumdur. </li></ul><ul><li>PATOFİZYOLOJİ </li></ul><ul><li>Efektif dolaşım hacminde azalma ve sonrasında gelişen hipotansiyon karotid sinüs ve aortik arktaki baroreseptörleri uyarır : </li></ul><ul><li>->Sempatik sistem </li></ul><ul><li>->Renin-angiotensin sistem aktivasyonu </li></ul><ul><li>->ADH salınımında artış </li></ul>
 10. 10. Klinik Özellikleri <ul><li>S pesifik olmayan semptomlar : </li></ul><ul><ul><li>Yorgunluk hissi </li></ul></ul><ul><ul><li>Susuzluk hissi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas krampları </li></ul></ul><ul><ul><li>Postural baş dönmeleri </li></ul></ul><ul><li>Akut - aşırı sıvı kaybı : </li></ul><ul><ul><li>Oligüri </li></ul></ul><ul><ul><li>Siyanoz </li></ul></ul><ul><ul><li>Abdominal ağrı </li></ul></ul><ul><ul><li>Göğüs ağrısı </li></ul></ul><ul><ul><li>Konfüzyon </li></ul></ul><ul><li>Bulgular: </li></ul><ul><ul><li>Jugular venöz basınçta azalma </li></ul></ul><ul><ul><li>Postural hipotansiyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Postural taşikardi </li></ul></ul>
 11. 11. TANI <ul><li>Anamnez ve fizik muayene </li></ul><ul><li>Laboratuar bulguları tanıyı destekler: </li></ul><ul><ul><li>BUN/Kreatinin : 10/1 </li></ul></ul><ul><ul><li>İdrar Na < 20 mEq/L (renal hastalıklar hariç) </li></ul></ul><ul><ul><li>İdrar osmolalitesi >450 mosmol/kg </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesifik gravite 1015 (*Diabetus İnsipidus) </li></ul></ul>
 12. 12. Ayırıcı Tanı <ul><li>I. ESS volüm kaybı </li></ul><ul><li>A. Ekstrarenal Na kaybı </li></ul><ul><li>1. Gastrointestinal (kusma, nazogastrik drenaj, fistül, diyare) </li></ul><ul><li>2. Cilt-respiratuar (insensibıl kayıplar, terleme, yanık) </li></ul><ul><li>3. Kanama </li></ul><ul><li>B. Renal Na ve sıvı kaybı </li></ul><ul><li>1. Diüretikler </li></ul><ul><li>2. Osmotik diürez* </li></ul><ul><li>3. Hipoaldosteronizm </li></ul><ul><li>4. Tuz kaybettiren nefropatiler </li></ul><ul><li>C. Renal sıvı kaybı </li></ul><ul><li>1. Diabetes İnsipidus (santral ya da nefrojenik) </li></ul><ul><li>II. Normal ESS volümü ya da artışı </li></ul><ul><li>A. Azalmış kardiak output </li></ul><ul><li>1. Miyokardial, valvular ya da perikardial hastalıklar </li></ul><ul><li>B. Redistribüsyon </li></ul><ul><li>1. Hipoalbüminemi (hepatik siroz, nefrotik sendrom) </li></ul><ul><li>2. Kapiller kayıp (akut pankreatit, iskemik kolon, rabdomiyoliz) </li></ul><ul><li>C. Artmış venöz kapasitesi </li></ul>
 13. 13. TEDAVİ <ul><li>Hafif derecedeki hipovolemi  oral </li></ul><ul><li>Orta şiddetli hipovolemi  intravenöz </li></ul><ul><li>Çok şiddetli hiponatreminin eşlik ettiği hipovolemi  hipertonik salin (%3 NaCl-513 mEq/L Na) </li></ul><ul><li>Normonatremi ya da hafif hiponatremi  izotonik salin (%0,9 NaCl-154 mEq/L Na) </li></ul><ul><li>Hipernatremi  hipotonik solüsyonlar(%0,45 NaCl-77 mEq/L Na veya %5 Dekstroz) </li></ul><ul><li>Belirgin kanamanın olduğu aneminin geliştiği durumlarda ise kan transfüzyonu ya da kolloid solüsyonlar (albümin, dekstran gibi) tercih edilmeli. </li></ul>
 14. 14. HİPONATREMİ <ul><li>Na <135 mEq/L </li></ul><ul><li>ESS’den ISS’ye osmotik sıvı geçişi sonucu ISS hacminde artış olur. </li></ul><ul><li>Semptomların şiddeti plazma sodyumdaki düşüşün hızı ve miktarı ile doğru orantılıdır. </li></ul><ul><li>Beyinde ödem geliştiği için nörolojik semptomlar gözlenir: </li></ul><ul><ul><li>Bulantı , halsizlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Başağrısı , letarji </li></ul></ul><ul><ul><li>Konfüzyon , stupor </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöbet , koma </li></ul></ul><ul><li>Kronik hiponatremide beyin adaptasyonu geliştiğinden semptomlar hafif seyreder. </li></ul>
 15. 15. Hiponatremi Sebepleri <ul><li>I.Psödohiponatremi </li></ul><ul><li>A.Normal plazma osmolalitesi </li></ul><ul><li>1.Hiperlipidemi </li></ul><ul><li>2.Hiperproteinemi </li></ul><ul><li>3.Prostatın posttransüretral rezeksiyonu , mesane tümörü </li></ul><ul><li>B.Artmış plazma osmolalitesi </li></ul><ul><li>1.Hiperglisemi (glukozda 100mg/dl artış plazma Na düzeyini 1,6 mEq/L düşürür.) </li></ul><ul><li>2.Mannitol </li></ul><ul><li>II.Hipoosmolal hiponatremi </li></ul><ul><li>A.Primer Na kaybı (ikincil sıvı kazancı) </li></ul><ul><li>1.Terleme, yanık </li></ul><ul><li>2.Gastrointestinal kayıp (kusma, nazogastrik tüp drenajı, fistül, obtrüksiyon, diyare) </li></ul><ul><li>B.Primer sıvı kazancı (ikincil Na kaybı) </li></ul><ul><li>1.Primer polidipsi (>12 L/gün) </li></ul><ul><li>2.Azalmış tuz alımı (bira potomanyası 250 mosm/gün , 5L/gün idrar) </li></ul><ul><li>3.ADH salımı (ağrı, bulantı, kusmaya bağlı) </li></ul><ul><li>4.Uygunsuz ADH salınımı sendromu </li></ul><ul><li>5.Glukokortikoid eksikliği </li></ul><ul><li>6.Hipotiroidizm </li></ul><ul><li>7.Kronik böbrek yetmezliği </li></ul><ul><li>C.Primer Na kazancı ( ikincil sıvı kazancını aşan) </li></ul><ul><li>1.Kalp yetmezliği </li></ul><ul><li>2.Hepatik siroz </li></ul><ul><li>3.Nefrotik sendrom </li></ul>
 16. 16. Maksimum dilue idrar (<100 mosmol/kg) Hiperglisemi Mannitol Evet Hayır Kalp yetmezliği Hepatik siroz Nefrotik sendrom SIADH Hipertroidi Adrenal yetmezlik İdrar Sodyum yoğunluğu Hiperproteinemi Hiperlipidemi Mesane irrigasyonu >20 mEq/L <10 mEq/L Ekstrarenal Na kaybı Aşırı kusma Diuretik Na + kaybettiren nefropati Hipoaldosteronizm Diuretik,Kusma Hiponatremiye klinik yaklaşım Plazma Osmolalitesi Artmış Normal Azalmış ESS hacmi Artmış Normal Azalmış Primer polidipsi
 17. 17. TEDAVİ <ul><li>Sıvı alımı kısıtlanmalı, atılımı sağlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Hafif hiponatremide  izotonik salin. </li></ul><ul><li>Ödemin eşlik ettiği hiponatremi  Na ve sıvı kısıtlaması+ diüretik . </li></ul><ul><li>Verilecek Na miktarı=Na defisiti x Toplam vücut sıvısı. </li></ul><ul><li>Örnek; </li></ul><ul><li>Na 115  125 mEq/L, 70 kg erkek hasta, </li></ul><ul><li>[(125-115)x70x0,6]=420 mEq </li></ul>
 18. 18. Tedavi <ul><li>Asemptomatik hafif hiponatremide Na replasmanı hızı 0,5-1 mEq/st ve 10-12 mEq/gün ‘i geçmemelidir. </li></ul><ul><li>Akut gelişen, ciddi hiponatremi (Na<110-115 mEq/L) </li></ul><ul><ul><li>Hızlı replasman </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipertonik salin(%3 NaCl) </li></ul></ul><ul><ul><li>Na 125 mEq’ e çıkana kadar 1-2 mEq/st </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipertonik Na 6-12 saat içinde verilmeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Na >125 mEq olunca 0,5-1 mEq/st </li></ul></ul><ul><ul><li>Replasman hızı 12 mEq/gün’ü geçmemeli </li></ul></ul><ul><li>Kronik hiponatremide hızlı replasman  Osmotik demiyelinazasyon sendromu </li></ul>
 19. 19. Hipernatremi <ul><li>Na >145 m Eq /L  Hiperosmolalite </li></ul><ul><li>ISS’den ESS’ye sıvı geçişi -->ISS hacminde azalma </li></ul><ul><li>Hipernatremiya Na fazlalığı ya da sıvı kaybı sonucu gelişir.En sık neden sıvı kaybıdır. </li></ul><ul><li>Hiperosmolalite: </li></ul><ul><ul><li>ADH salınımı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Susuzluk hissinde artış </li></ul></ul>
 20. 20. Klinik Özellikler <ul><li>ISS’den ESS’ye sıvı geçişi sonucu beyin hücrelerinin hacmi azalır, subaraknoid ve intrakranial kanama riski artar. </li></ul><ul><li>Majör semptomlar nörolojiktir: </li></ul><ul><ul><li>Bozulmuş mental statü </li></ul></ul><ul><ul><li>Halsizlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöromasküler irritabilite </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokal nörolojik defisitler </li></ul></ul><ul><ul><li>Koma </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöbet </li></ul></ul><ul><li>Semptomların şiddeti hipernatreminin gelişim hızı ve miktarı ile ilgilidir. </li></ul><ul><li>Kronik hipernatremide beyin hücreleri adaptasyon sağladığından semptomlar hafiftir. </li></ul>
 21. 21. İnsensibıl sıvı kaybı GİS sıvı kaybı Renal osmol atım hızı >750mosmol/gün Desmopressine renal cevap Diüretik Osmotik diürez Değişmemiş idrar osmolalitesi NDİ Artmış idrar osmalalitesi CDİ Azalmış Hayır Evet Evet Hayır Hipernatremiye klinik yaklaşım ESS Hacmi Hipertonik NaCl veya NaHCO3 verilmesi Minimum hacimde maksimum konsantre idrar Artmış
 22. 22. TEDAVİ <ul><li>Primer amaç </li></ul><ul><ul><li>Altta yatan hastalığı tedavi etmek, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sıvı açığını yerine koymak olmalıdır. </li></ul></ul><ul><li>Sıvı açığı =[ (Plazma Na yoğunluğu -140)/140] x Toplam vücut sıvısı </li></ul><ul><li>Sıvı kaybı sonucu gelişen hipernatremide toplam vücut sıvısı vücut ağırlığının %50 (erkek)-%40 (kadın)’ı kadardır . </li></ul><ul><li>Örnek: Na 160 mEq/L, 50 kg kadın hasta, </li></ul><ul><li>Sıvı açığı=[(160-140)/140]x(0,4x50)=2,9 L </li></ul>
 23. 23. TEDAVİ <ul><li>Replasman dozu hesaplanırken devam eden kayıplar hesaba katılmalı </li></ul><ul><li>Hızlı replasman yapılmamalı </li></ul><ul><ul><li>Beyin adaptasyon sağlayamaz </li></ul></ul><ul><ul><li>Replasman hızı yavaş olmalı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedavi en az 48-72 saat sürmelidir. </li></ul></ul><ul><li>Na düzey düşüş hızı 0,5 mEq/st olmalı, 12 mEq/gün geçmemeli. </li></ul><ul><li>En güvenilir sıvı replasmanı enteral yapılır </li></ul><ul><li>Alternatif olarak %5 dekstroz ya da %0,45 NaCl intravenöz olarak verilebilir. </li></ul>
 24. 24. Potasyum Dengesi <ul><li>Potasyum major intrasellüler katyondur. </li></ul><ul><li>Dietle günlük alım 120 mEq K. </li></ul><ul><li>Vücuttaki K fazlası renal yolla atılır. </li></ul><ul><li>K atılımının fizyolojik regülatörleri </li></ul><ul><ul><li>Aldosteron </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiperkalemi </li></ul></ul>
 25. 25. HİPOKALEMİ <ul><li>Plazma K düzeyi <3,5 meq/L. </li></ul><ul><li>Nedenler </li></ul><ul><ul><li>Alım azlığı (en nadir), </li></ul></ul><ul><ul><li>Hücre içine geçiş, </li></ul></ul><ul><ul><li>Artmış kayıp. </li></ul></ul><ul><li>Semptomlar hipokalemi derecesine göre değişir. </li></ul><ul><li>K <3 mEq/L ise semptomlar görülür. </li></ul><ul><ul><li>Yorgunluk, </li></ul></ul><ul><ul><li>Myalji, </li></ul></ul><ul><ul><li>Alt ekstremite güçsüzlüğü, </li></ul></ul><ul><ul><li>Paralitik ileus, </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipoventilasyon , </li></ul></ul><ul><ul><li>Paralizi . </li></ul></ul>
 26. 26. Hipokalemi <ul><li>EKG değişiklikleri: </li></ul><ul><ul><li>T dalga düzleşmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>T dalga negatifliği </li></ul></ul><ul><ul><li>U dalgası </li></ul></ul><ul><ul><li>ST çökmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzamış QU </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzamış PR aralığı </li></ul></ul><ul><ul><li>QRS genişlemesi </li></ul></ul>
 27. 27. Hipokalemi Sebepleri <ul><li>I.Azalmış alım (en nadir) </li></ul><ul><li>II.Hücre içine geçiş </li></ul><ul><li>A.Asit-baz </li></ul><ul><li>1.Metabolik alkaloz. </li></ul><ul><li>B.Hormonal </li></ul><ul><li>1.İnsülin, </li></ul><ul><li>2.Beta 2 adrenarjik agonistler, </li></ul><ul><li>3.Alfa adrenarjik agonistler. </li></ul><ul><li>C.Anabolik faz </li></ul><ul><li>III.Artmış kayıp </li></ul><ul><li>A.Nonrenal </li></ul><ul><li>1.Gastrointestinal kayıp , </li></ul><ul><li>2.Cilt yoluyla (terleme). </li></ul><ul><li>B.Renal </li></ul><ul><li>1.Artmış distal akım (diüretikleri osmotik diürez, tuz kaybettiren nefropati) </li></ul><ul><li>2.Artmış sekresyon, </li></ul><ul><li>a.Mineralokortikoid fazlalığı, </li></ul><ul><li>b.Absorbe olmayan anyon fazlalığı: kusma, nazogastrik drenaj, diabetik ketoasidoz, proksimal renal tubuler asidoz, </li></ul><ul><li>c.Diğer: Hipomagnezemi. </li></ul>
 28. 28. TEDAVİ <ul><li>Kaybı yerine koymak , kaybın devamını önlemek. </li></ul><ul><li>K defisiti, plazma K kaybı ile uyumlu değildir. </li></ul><ul><ul><li>Plazma K seviyesinde 1 m Eq /L düşüş toplam vücut K kaybı 200-400 mEq. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plazma K seviyesi <3mEq/L ise minimal 600 mEq K kayıp. </li></ul></ul><ul><li>K replasman tedavisi sırasında </li></ul><ul><ul><li>EKG , </li></ul></ul><ul><ul><li>Plazma K seviyesi takibi. </li></ul></ul>
 29. 29. TEDAVİ <ul><li>Ciddi semptomatik hipokalemi  İV tedavi: </li></ul><ul><ul><li>KCl yarı izotonik salin içinde hazırlanır, </li></ul></ul><ul><ul><li>Replasman hızı 20 mEq/st , </li></ul></ul><ul><ul><li>Solüsyonun max KCl yoğunluğu 40 mEq/L , </li></ul></ul><ul><ul><li>Santral ven 60 mEq/L . </li></ul></ul><ul><li>Hayatı tehdit eden hipokalemi; 40-100 mEq/st </li></ul><ul><li>KCl normal salin içinde verilmelidir. </li></ul><ul><li>Dekstrozlu solusyonlarla verildiğinde hipokalemi kötüleşebilir. </li></ul><ul><li>Oral yolla tedavi: </li></ul><ul><ul><li>Metabolik alkoloz  KCl preparatları. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metabolik asidoz  potasyum bikarbonat - sitrat tuzları . </li></ul></ul>
 30. 30. HİPERKALEMİ <ul><li>Plazma K yoğunluğu >5 mEq/L. </li></ul><ul><li>Hücre dışına K geçişi , renal yolla kaybın azalması. </li></ul><ul><li>Metabolik asidoz, insülin eksikliği, aşırı egzersiz. </li></ul><ul><li>Psödohiperkalemi: </li></ul><ul><ul><li>Rabdomyoliz </li></ul></ul><ul><ul><li>Tümör lizis send. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemoliz </li></ul></ul><ul><ul><li>Trombositoz </li></ul></ul><ul><li>Böbrekler hiperkalemi durumlarında günde en az 200 mEq K atarlar. </li></ul>
 31. 31. Klinik Belirtiler <ul><li>Semptomlar: </li></ul><ul><ul><li>Güçsüzlük, </li></ul></ul><ul><ul><li>Flasid paralizi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipoventilasyon </li></ul></ul><ul><li>Hyperkaleminin şiddeti arttıkça EKG değişiklikleri: </li></ul><ul><ul><li>Sivri T dalgası </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzamış PR aralığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Geniş QRS dalgası ve P dalgası yokluğu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventriküler fibrilasyon – Asistol </li></ul></ul><ul><li>Asemptomatik hasta - psödohiperkalemi ? </li></ul><ul><li>Hiperkaleminin ciddiyeti </li></ul><ul><ul><li>Semptomların varlığına, </li></ul></ul><ul><ul><li>Plazma K seviyesine ve </li></ul></ul><ul><ul><li>EKG değişikliklerine bakılarak belirlenir. </li></ul></ul>
 32. 32. TEDAVİ <ul><li>Ciddi hiperkalemi acil tedavi gerekir </li></ul><ul><li>Ca gluconat tedavisi </li></ul><ul><li>İnsülin- dextroz İV tedavisi </li></ul><ul><li>Metabolik asidoz  İV NaHCO3 </li></ul><ul><li>Beta2 adrenarjik agonistler </li></ul><ul><li>K atımı sağlayan diğer yöntemler : </li></ul><ul><ul><li>Diüretikler </li></ul></ul><ul><ul><li>Katyon değiştirici reçineler </li></ul></ul><ul><ul><li>Dializ </li></ul></ul>
 33. 33. Kalsiyum Bozuklukları Hipokalsemi <ul><li>Plazma Ca düzeyi <8 mg/dl </li></ul><ul><li>Belirtiler: </li></ul><ul><ul><li>ağız çevresi ve parmak uçlarında uyuşma </li></ul></ul><ul><ul><li>kas krampları </li></ul></ul><ul><ul><li>Tetani </li></ul></ul><ul><ul><li>kemik ağrısı </li></ul></ul><ul><ul><li>ventriküler fibrilasyon </li></ul></ul><ul><ul><li>kalp bloğu </li></ul></ul><ul><li>Bulgular: </li></ul><ul><ul><li>Trousseu </li></ul></ul><ul><ul><li>Chevestok </li></ul></ul><ul><li>Tedavi: </li></ul><ul><ul><li>Asemptomatik: Oral tedavi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciddi durumlar: Ca gluconat </li></ul></ul>
 34. 34. Hiperkalsemi <ul><li>Plazma Ca düzeyi >12 mg/dl </li></ul><ul><li>Hiperparatiroidizm, yaygın kemik metastazları ... </li></ul><ul><li>Belirtiler: </li></ul><ul><ul><li>Kas güçsüzlüğü </li></ul></ul><ul><ul><li>DTR azalma </li></ul></ul><ul><ul><li>Kabızlık </li></ul></ul><ul><ul><li>Bulantı, kusma </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemik ağrıları sayılabilir. </li></ul></ul><ul><li>Acil tedavide </li></ul><ul><ul><li>5-10 lt %0,9 NaCl + 20-40 mg furosemid. </li></ul></ul><ul><li>Kronik hiperkalsemide oral 10-30 mg prednizolon verilir. </li></ul>
 35. 35. Hipermagnezemi <ul><li>Plazma Mg >2,7 mg/dl </li></ul><ul><li>Aşırı alım, böbrek yetm., iatrojenik </li></ul><ul><li>Kan seviyesi ile bulgu ilişkisi </li></ul><ul><ul><li>Mg >5 mEq/L  EKG değişiklikleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Mg >7 mEq/L  arefleksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mg >10 mEq/L  solunum arresti </li></ul></ul><ul><ul><li>Mg >14 mEq/L  kardiak arrest </li></ul></ul><ul><li>Mg düzeyi >10 mg/dl olduğunda acil tedavi </li></ul>

×