Akut Böbrek Yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )

1,982 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
397
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akut Böbrek Yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr.Kanber KARAKURT GAZİ TIP ACİL TIP AD 2007
 2. 2. TANIM• ABY; renal fonksiyon kaybının günler ve saatleriçerisinde gerçekleşmesine baglı toksikmaddelerin birikmesi ve internal hemodinamininbozulmasıyla sonuçlanan bir tablodur.•Klinikte tanı indirekt olarak konur; -GFR de %50 nin altına inme -kreatinin klirensinde %50 düşme -basal kreatinin degrinde %50 artma ABY normal fonksiyonu olan bir böbrekolabileceği gibi KBH zemininde de gelişebilir.•ABY gi sıklıkla oligüri ve anüri ile birliktedir ancakbazen normalde olabilir.anüri nadirdir bu durumdaakut kortikal nekrozdan şüphe edilmelidir
 3. 3. Epidemiyoloji
 4. 4. Epidemiyoloji• TKABY yaklaşık 100 milyonda 100 kişi ve bunlarında sadece %1’ine hastanede tanı konuyor• HKABY %4-20 insidansa sahip.• TKABY genellikle sebebi volum kaybıdır ve geri döndürülebilir.• HKABY genellikle yaşlı hastalarda,komorbit hastalığı olanlarda, yogun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda görülür ve döndürülebilirliliği düşüktür.• ABY de mortalitenin sebebi sepsis ve kardiopulmoner nedenlerdir.• Mortalite tablonun ağırlığına göre %7 den 70 e kadar çikmaktadir.
 5. 5. Sınıflama• Prerenal ABY• Renal ABY• Postrenal ABY
 6. 6. Prerenal ABY• ABY nin %60-70 ni oluşturur.• Renal kan akımında azalma; -gerçek bir volüm kaybı -dolaşan efektif kan volümünde azalma - bazı ilaçlara bağlı renal kan akımında azalma• Böbrek kan akımındaki azalmanın uzun sürmesi ATN neden olacağından hızlı tedavi edilmelidir.• Böbrek kan akımının normalleştirilmesi ile 24-48 saat içerisinde renal fonksiyonlarda düzelme başlar
 7. 7. tablo2
 8. 8. Renal ABY
 9. 9. Renal Aby• Hastaneye yatmış kişilerde renal aby nin ensık nedeni daha çok iskemi ve toksinlere bagli gelişen ATN dur.• İskeminin uzun sürmesi halinde geri dönüşü olmayan kalıcı hasra neden olabilir.(akut kortikal nekroz)• İskeminin düzeltilmesine rağmen hemen düzelme görülmez
 10. 10. ATN’UN DÖNEMLERİ• Başlangıç fazı:(birkaç saat-birkaç gün) -Böbrek hasarının oldugu dönem• İdame fazı: (birkaç gün-birkaç hafta) GFR nin en fazla düştüğü dönem• İyileşme fazı: birkaç gün sürer Poliürik dönem ( mortalitenin ençok görüldügü dönemdir hastalar yakindan takip edilmelidir.)
 11. 11. Postrenal aby 1• TKABY lerin %5-17 sini oluşturur.yaşlı populasyonda bu oran %22 ye çıkar.• Risk faktörleri: -yaş -erkek cinsiyet -malignensi -nefrolitiazis -nefroperitoneal hastaliklar.
 12. 12. Postrenal aby 2• Postrenal aby iki böbreğin yada tek böbreği olan hastaların idrar akımının bozulmasıyla oluşur.• Anüri ve oligüri olmadan da postrenal aby gelişebilir.• Tanıda usg nin sensivitesi% 90 spesifitesi % 100 lere varmaktadır.
 13. 13. tablo3
 14. 14. TABLO5
 15. 15. Tanı• Öykü• Fizik muayene• Laboratuvar analizleri
 16. 16. ABY’de Başlica Semptom ve FM Bulguları• SEMPTOMLAR: -anorexi -halsizlik -mental durum degişikligi -bulantı-kusma - kaşıntı -konvülsyon -takipne• FM BULGULARI: -flaping tremor ve myoklonus -perikardiyal veya plevral sürtünme sesi -periferal ödem -ACde raller - artmış sag atrium basıncı bulguları - dehitratasyon bulguları
 17. 17. Öykü• Döküntü• İlaç kullanimi• Pulmoner hastalik öyküsü• Kalp yetmezligi öyküsü• Prostat öyküsü• Nefrolitiazis• Diyare• Travma ve uzamiş immobilizasyon• Elektrik çarpması• Yakın zaman geçirilmiş cerrahi• Yakın zamanda yapilmiş görüntüleme amaçlı kontras madde alımı….
 18. 18. Prerenal ABY de Tedavi• Hipovolemi bütün ABY formlarını şiddetlendirir• ABY nin birçok formunda görülen hipovolemiyi hızlı, uygun sıvı infüsyonuyla düzelterek tedavi edilir.• Fakat hızlı sıvı infüsyonları özellikle kardiyak disfonksiyonu olan hastalarda yüklenmeye neden olarak hayatı tehdit edebilir.• Bu tip durumlarda sıvı tedavisi, invaziv monitörizasyonlarla çok dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır.• Yapılacak sıvı tedavisi gelişmiş olan kaybın şekline göre düzenlenmelidir.
 19. 19. • Kanamaya baglı hipovolemilerde tercih ES• Aktif kanama yok ve hasta hemodinamik olarak stabil ise izotonikler yeterli olacaktır.• GİS ve ÜS kayıpları genellikle hipotoniktir ve hipotonik mailerle replase edilmelidir.• Gerekli hallerde K ve HCO3(İdrarın alkalizasyonunun gerketigi durumlarda) replasmanı yapılmalıdır.• Kalp yetmezligine baglı renal perfusyon bozuklugunda kalp yetmezligi protkolü uygulanır.
 20. 20. Siroz’lu hastalarda aby de sıvı tedavisi• Hızlı sıvı resustasyonundan kaçinilmalidir.• Tanı anında 1,5g/kg ve sonraki 3 gün 0,5g/gün albumin replasmanının sag kalım oranında iyileşme sagladıgı gösterilmiştir.• Yine parasentez ve eşliginde albumin replasmaninin faydali olabilecegi vurgulanmiş.
 21. 21. Renal ABY de tedavi• İskemik ve toksik ABY de renal hasarı düzeltmede bir çok ilaç araştırlmış fakat insanlar üzerinde etkili oldugu gösterilememiştir.
 22. 22. • DOPAMİN:düşük dozda infüze edildiginde(1-5 mcg/kg/dk) dopaminerjik reseptörler üzerinden renal kan akımını,GFR yi ve Na atılımını artırır. Dopamin bu amaçla çok sık kullanılmasına ragmen; yapılan çalişmalarda dopaminin bu amaçla kullanımının yararı gösterilememiş Ayrıca düşük dozda dahi kardiyak aritmi,myokardial ve intestinal iskemi hipofiz hormon sekresyonunun inhibasyonuda gözardı edilmemelidir.• LOOP DİÜRETİKLER• ATRİAL NATÜRETİK PEPTİT• TROKSİN
 23. 23. Postrenal aby de tedavi• Obsturiksiyonun ortadan kaldirilmasi -sistofix -nefrostomi uygun sıvı tedvaisi
 24. 24. Diyaliz• Diyaliz uygulamasinin akb yetmezligini düzeltigine dair bir kanıt yoktur.• Erken ve gereksiz uygulanan bir hemodiyaliz ranal hipoperfüsyonu agreve edebilir.
 25. 25. Mutlak diyaliz endikasyonları• Overvolemi• Hiperkalemi(6,5)• Semptomatik üremi(flaping tremor,ensefelopati,perikardiyal frotman)• Medikal tedaviye cevap vermeyen asidoz• Üremi(BUN 100)• Diyalizle temizlenebilen toksik ajanlarla intoksikasyonlar(metanol,etilglikol,teofilin, aspirin,lityum)
 26. 26. TEŞEKKÜRLER
 27. 27. Sonuç• Aby gelişen hastalar erken dönemde bir nefrolog yogun bakım uzmanı yada dahiliyeciye erken dönemde konsülte edilmeli ve hastanede yatırılarak izlenmelidir.• Temel prensip hastalar hastaneye yatırılmalı• bazen hastalar yogun bakım ihtiyacı duyarlar ve monitörüze izlenmelidir.

×