Zero pres-ferdig

1,240 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zero pres-ferdig

 1. 1. ET ANTIMOBBEPROGRAMUTVIKLET AV:STATENS SENTER FOR ATFERDSFORSKNINGVED UNIVERSITETET I STAVANGER
 2. 2. DISPOSISJON• Hva er «Zero» • Hovedfokus, prinsipper og mål • Kjernetiltak• Tilgjengelig materiale• Kritiske røster• Hva med Even og Per?
 3. 3. «LITT» INFO…• Forfatter av programmet er Erling Roland Stort fokus på klasseledelse og bevisstgjøring av lærere med tanke på deres oppgaver og hvilke tiltak læreren gjøre gjennom en detaljert beskrivelse.• Ca. 370 skoler i Norge bruker Zero antimobbeprogram.• Koster 22.000,- for skoler med over 50 elever og 19.000,- for skoler med færre enn 50 elever. I tillegg påløper en del andre utgifter (leie av lokale, bevertning, vikarutgifter mm).• Programutvikleren kan dokumentere gode resultater ved bruk av programmet.• Skolene er med på programmet for minimum et drøyt år (april- september).• Programmet er basert på kursing og oppfølging av skolegrupper, utvikling av lokal handlingsplan utfra Zeros mal.• Basert på en integrert organisasjonsmodell (skolens alminnelige organer benyttes i så bred utstrekning som mulig)
 4. 4. ÅRET GJENNOM• Ressursgruppe dannes på hver skole• Mobbeundersøkelse• Seminar- materiell gjennomgås• Informere involverte (elever/foreldre) April• Arbeidet begynner med å kurse , utvikle og informere personalet. Mai• Utvikling av handlingsplan etter «malen» Juni• Møte og info med Juli elevråd, foreldremøte, elevsamtaler. August• Ukentlig arbeid i klassene utfra handlingsplanen. September• Gjentakelse Oktober • Mobbeundersøkelse, møter, samtaler November• Videre planlegging Desember• Avslutningsmøte med spesielt fokus på Januar kontinuitet i arbeidet mot mobbing Februar Mars
 5. 5. HOVEDFOKUSRedusere og forbygge mobbing ved hjelp av • autoritativ klasseledelse • dels forebygging av andre atferdsproblemer i tillegg til mobbingenPRINSIPPERNulltoleranse overfor mobbingAktiv involvering i hele skolemiljøetForpliktelse
 6. 6. 4 MÅL FOR SKOLENETTER PROGRAMGJENNOMFØRINGEN• Skolen skal ha gode rutiner for avdekking av mobbing somforegår på skolen.• Skolen skal ha gode rutiner for konstruktiv løsning avmobbesaker.• Skolen skal forebygge mobbing gjennom sin dagligevirksomhet.• Arbeidet mot mobbing skal være en del av skolens arbeid ogdet skal foregå kontinuerlig.
 7. 7. KJERNETILTAK I ZERO• tre undersøkelser om mobbing blant elevene• planmessige tiltak angående mobbing hver uke overfor elevene iulike undervisningssituasjoner• tiltak for å sikre god inspeksjon i friminuttene• informasjon og samarbeidstiltak angående mobbing overforforesatte på foreldremøter og konferanser• utforming av en handlingsplan mot mobbing der alle ansattesom har med elever å gjøre deltar aktivt
 8. 8. ZEROSDEFINISJON AV MOBBING"... psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført avenkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevntstyrkeforhold mellom offer og plager, og at episodenegjentas over tid." NULLTOLERANSE!
 9. 9. MATERIELL Lærerveiledning Elevrådets idéhefte mot mobbing • Én for barnetrinnet • Én for ungdomstrinnet Mal for handlingsplan Håndbok for foreldre 2 filmer
 10. 10. Kodal skoleHusvik skole
 11. 11. KRITISKE RØSTERUtdanningsdirektoratet• Kun evaluert fra SAF-miljøet selv• Naturlig del av organisasjonen• «Gå fort over»• Ensidig bruk av selvrapporteringNTNU• Det sosiokulturelle perspektivet er ikke fremtredende
 12. 12. PER OG EVEN• Mobbingen ville blitt sett• Samtale og konsekvenser• Mobbeofrene ville visst at det er ulovlig• Dagsorden og forpliktelse• Oppfølging
 13. 13. OGSÅ VAR DET MEDIA DA…
 14. 14. KILDER-LITTERATUR• Hermansen, C. (år ukjent): Fagartikkel. Sammenligning av Zero og Olweus antimobbeprogram.• Munthe, E., Auestad, K., Midthassel, S., Roland, E., Vere-Midthassel, U. og Hetland, I.(1996/2002): Elevrådets idehefte mot mobbing. Ungdomstrinnet. Senter for atferdsforskning• Munthe, E., Auestad, K., Midthassel, S., Roland, E., Vere-Midthassel, U. og Hetland, I.(1996/2002): Elevrådets idehefte mot mobbing. Barnetrinnet. Senter for atferdsforskning• Roland, E. og Vaaland, G., S. (2003): Zero, SAFs program mot mobbing, Lærerveiledning.• Vere-Midthassel, U.(2003): Skolens handlingsplan mot mobbing. Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i StavangerNettsider:http://saf.uis.no/publikasjoner/zero-materiell/article1479-1063.htmlhttp://saf.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/Zero/Zeroinfo-2012.pdfhttp://www.udir.no/Upload/Mobbing/Vurdering_laringsmiljo_og_antimobbeprogrammer.pdf?epslanguage=nohttp://pure.au.dk/portal/files/110/Forebyggende_innsatser_i_skolen_1_.pdfhttp://www.mobbing.no/c-192-Zero.aspxhttp://webfronter.com/vestfold/Husvikskole/http://www.andebu.kommune.no/Global/Skolene/Kodal%20skole/Skolens%20planer/HANDLINGSPLAN%20kortvesjon%2012-13.pdf?epslanguage=nohttp://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Manifestmotmobbing_20112014.pdf

×