Mobbing I Skolen

2,434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobbing I Skolen

 1. 1. MOBBING I SKOLEN Hva vi vet og hva vi kan gjøre Dan Olweus (notater fra boken)
 2. 2. <ul><li>Det er en grunnleggende demokratisk rettighet for en elev å kunne kjenne seg trygg på skolen og slippe å bli gjenstand for overgrep og fornedrende behandling. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Å unnlate å aktivt motarbeide mobbing i skolen innebærer en stille godkjenning! </li></ul>
 4. 4. Hva menes med mobbing? <ul><li>En person er mobbet eller plaget når han eller hun , gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. </li></ul><ul><li>Det er en negativ handling når noen med hensikt på fører, eller prøver å påføre, en annen person skade eller ubhag- omtrent det samme som man legger i begrepet ”agressiv handling”. </li></ul><ul><li>Kan utføres gjennom verbal handling, eller fysisk kontakt </li></ul><ul><li>Når vi snakker om mobbing er det en ubalanse i styrkeforholdet. </li></ul>
 5. 5. Det er hensiktsmessig å skille mellom: <ul><li>Direkte mobbing: Forholdsvis åpne angrep på offeret. Som oftest gutter. </li></ul><ul><li>Indirekte mobbing: sosial isolering og utestenging fra gruppen (ofte en usynlig form for mobbing). Som oftest jenter. </li></ul>
 6. 6. Hva kjennetegner det typiske ( det passive) mobbeoffer? <ul><li>Mer engstelige og usikre enn andre elever, forsiktige, følsomme, og stillfarende. </li></ul><ul><li>Reagerer ofte med gråt når de blir angrepet. </li></ul><ul><li>Negativ vurdering av seg selv, kjenner seg dumme, mislykkede, skamfulle og lite attraktive. </li></ul><ul><li>Kjenner seg ensomme og forlatte på skolen. </li></ul><ul><li>Engstelig og passivt reaksjonsmønster kombinert med fysisk svakhet (hvis de er gutter). </li></ul><ul><li>Gir signaler til omgivelsene at de ikke våger å ta igjenn om de blir angrepet eller forulempet. </li></ul><ul><li>Har i følge data nær kontakt med foreldrene, noe som ofte tolkes som en overbeskyttelse, (antas delvis at er en følge av mobbingen). </li></ul>
 7. 7. Det provoserende mobbeoffer <ul><li>Ofte ukonsentrerte og urolige (AD-HD) </li></ul><ul><li>Det oppstår lett irritasjon og spenning rundt dem </li></ul><ul><li>Deres oppfarende temperament bidrar til konflikt </li></ul><ul><li>Kan ofte provosere hele klassen </li></ul>
 8. 8. Mobberne <ul><li>Aggressivitet mot kamerater </li></ul><ul><li>Aggressive mot voksne, lærere og foreldre </li></ul><ul><li>Generelt mer positiv innstilling til vold og voldsbruk </li></ul><ul><li>Kjennetegnes ofte ved impulsivitet og sterke behov for å dominere andre </li></ul><ul><li>Forholdsvis positiv vurdering av seg selv </li></ul><ul><li>Ofte fysisk sterkere enn sine jevnaldrene (spesielt ofrene) </li></ul><ul><li>Ofte uvanelig liten angst, eller som gjennomsnittet </li></ul>
 9. 9. Passive mobbere eller medløpere <ul><li>Noe under gjennomsnittet når det gjelder popularitet </li></ul><ul><li>Opptrer ofte i gruppe, har kamerater som støtter opp og som synes godt om dem </li></ul><ul><li>Lar seg lett påvirke (sosial smitte, vold via media…) </li></ul><ul><li>Redusert følelse av individuelt ansvar </li></ul><ul><li>Arvelig belastet med tanke på aggressiv adferd (relativt liten indirekte faktor) </li></ul>
 10. 10. Hva skaper aggressive barn? <ul><li>For lite kjærlighet og omsorg, og for mye ”frihet” under oppveksten fører ofte til et aggressivt reaksjonsmønster, og fiendtlig innstilling mot omgivelsene </li></ul><ul><li>En negativ grunninnstilling hos foreldre </li></ul><ul><li>Maktorienterte oppdragelsesmetoder </li></ul><ul><li>Et barn med et aktivt og hissig lynne utvikles lettere til en aggressiv tenåring enn et barn med ordinært eller rolig temperament </li></ul><ul><li>Mye kjærlighet og engasjement fra oppdragerens side, klare grenser for hva som er tillatt og ikke tillatt oppførsel, samt anvending av ikke fysiske oppdragelsesmetoder, skaper harmoniske og selvstendige barn. </li></ul>
 11. 11. Å være offer- mulige tegn A- På skolen Primære tegn <ul><li>** Blir (forholdsvis ofte) ertet på en ekkel måte, kalt stygge ting (kan også ha nedsettende klengenavn), blir hånt, ydmykt, latterliggjort, skremt, nedverdighet, truet, gitt ordrer, herset med, undertrykket </li></ul><ul><li>** Blir gjort narr av og ledd av på en uvennlig og spottende måte </li></ul><ul><li>** Blir hakket på, skubbet, dyttet, slått, sparket (og er ikke i stand til å forsvare seg skikkelig) </li></ul><ul><li>** Er innblandet i ”krangling” eller ”slåsskamper” hvor de er forholdsvis forsvarsløse og forsøker å trekke seg unna (kanskje gråtende) </li></ul><ul><li>** Opplever å få bøker, penger eller andre ting, tatt fra dem, ødelagt eller strødd rundt omkring </li></ul><ul><li>** Har blåmerker, skader, kutt og skrammer, eller istykkerrevne klær, som ikke kan forklares på en troverdig eller naturlig måte (og i tillegg har noen av de generelle kjennetegn som er beskrevet under generelle tegn) </li></ul>
 12. 12. Sekundære tegn- på skolen <ul><li>* Er ( forholdsvis ofte) alene og utestengt fra kameratgruppen i friminuttene. Ser ikke ut til å ha en eneste god venn i klassen </li></ul><ul><li>* Er blant de siste som blir tatt ut når det skal velges lag til ballspill og lignende </li></ul><ul><li>* Forsøker å holde seg i nærheten av læreren eller andre voksne i friminuttene </li></ul><ul><li>* Har problemer med å snakke høyt i timene, og gir inntrykk av å være nervøse og usikre </li></ul><ul><li>* Virker frustrerte, ulykkelige, triste og har lett for å gråte </li></ul><ul><li>* Skolearbeidet blir plutselig eller gradvis dårligere </li></ul>
 13. 13. B- Hjemme Primære tegn <ul><li>** Kommer hjem med ødelagte eller istykkerrevne klær, og ødelagte bøker (og i tillegg har noen av de generelle kjennetegn som er beskrevet under generelle kjennetegn) </li></ul><ul><li>** Har blåmerker, skader, kutt og skrammer, eller istykkerrevne klær, som ikke kan forklares på en troverdig eller naturlig måte (og i tillegg har noen av de generelle kjennetegn som er beskrevet under generelle tegn) </li></ul>
 14. 14. Hjemme- sekundære tegn <ul><li>* Tar ikke med seg klassekamerater eller andre jevnaldrende hjem, og er sjelden hjemme hos klassekameratene eller på deres lekeplasser </li></ul><ul><li>* Har kanskje ikke en eneste god venn å være sammen med i fritiden </li></ul><ul><li>* Blir sjelden eller aldri invitert på fester og virker ikke interessert i å stelle i stand fester selv (fordi de antar at ingen ville ha lyst til å komme) </li></ul><ul><li>* Virker redde for eller har motvilje for å gå på skolen om morgenen, har ofte dårlig appetitt, gjentatt hodepine eller vondt i magen </li></ul><ul><li>* Mister interessen for skolen og får dårligere karakterer </li></ul><ul><li>* Virker ulykkelige triste, deprimerte eller har skiftende humør med plutselige utbrudd av irritasjon og sinne </li></ul><ul><li>* Stjeler eller ber om ekstra penger fra familien (for å blidgjøre mobberne) </li></ul>
 15. 15. Generelle tegn på mulige offre <ul><li>Kan være fysisk svakere </li></ul><ul><li>Kan ha ”kroppsangst” </li></ul><ul><li>Er forsiktige og følsomme, underdanige og sky, tar lett til tårene </li></ul><ul><li>Er engstelige, usikre og ulykkelige, negativ selvoppfattning, signaliserer at de er ”lette mål” </li></ul><ul><li>Har vanskelig for å hevde seg, både fysisk og verbalt </li></ul><ul><li>Har ofte lettere for å omgåes voksne enn jevnaldrende </li></ul><ul><li>Gjør det ofte dårligere på ungdomsskolen uavhengig av resultater tidligere skolegang </li></ul>
 16. 16. Provoserende ofre - mulige tegn <ul><li>Kan være hissige og forsøker å ta igjen når de blir angrepet eller forulempet, men som oftest uten suksess </li></ul><ul><li>Kan være hyperaktive, rastløse, ukonsentrerte og generelt besværlige barn som skaper uro rundt seg; kan være klossete og umodne med irriterende uvaner </li></ul><ul><li>Kan være mislikt av voksne, også av læreren </li></ul><ul><li>Kan selv forsøke å mobbe svakere elever </li></ul>
 17. 17. Å være mobber- mulige tegn <ul><li>** Erte på en ekkel måte, håne, bruke skjellsord mot, herse med, true, gjøre narr av, latterliggjøre, skubbe, sparke, slå og ødelegge tingene til andre elever. De kan vise slik oppførsel overfor mange elever, men vil særlig velge ut svakere og relativt forsvarsløse elever som sine skyteskiver. Mange mobbere er flinke til å få noen av sine medløpere til å utføre selve ”grovarbeidet”, mens de selv holder seg i bakgrunnen </li></ul>
 18. 18. De typiske mobberne: <ul><li>Kan bære fysisk sterke, særlig enn ofrene, er fysisk flinke i lekeaktiviteter, sport og slåssing </li></ul><ul><li>Har sterk trang til å dominere og undertrykke andreelever, til å hevne seg med makt og trusler, og til å få viljen sin; de vil kanskje skryte av sin faktiske eller innbilte overlegenhet over andre elever </li></ul><ul><li>Er hissige, blir fort sinte, er impulsive og har lav frustrasjonsterskel; de har vandkelig for å underorden seg regler og å tolerere hindringer og utsettelser, kan forsøke å oppnå fordeler gjennom fusk </li></ul><ul><li>Er i generell opposisjon, trassige og aggressive mot voksne; avhenger av alder; er flinke til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Blir oppfattet som tøffe, forherdete og viser liten medfølelse med elever som blir mobbet </li></ul><ul><li>Er ikke engstelige eller usikre, og har ofte et relativt positivt syn på seg selv (bedre enn gjennomsnittet) </li></ul><ul><li>Begynner i tidlig alder med antisosialadferd som tyveri, hærverk og å drikke seg full; har ”dårlige” kamerater </li></ul><ul><li>Kan være godt mindre eller middels godt likt i klassen, men har ofte støtte fra i hvert fall et lite antall kamerater; i ungdomskolen blir ofte mobbende elever mindre populære enn i barneskolen </li></ul><ul><li>Med hensyn til skoleflinkhet kan de i barneskolen være middel, bedre eller dårligere enn gjennomsnittet, men de i ungdomskolen vanligvis gjør det dårligere og utvikler en negativ holdning til skolen </li></ul>
 20. 20. Tiltaksprogram to viktige generelle forutsetninger <ul><li>At de voksne i skolen og i en viss grad i hjemmet blir bevisst omfanget av mobbing på den enkelt skole, </li></ul><ul><li>At de voksne med et visst alvor og engasjement går inn for å forandre på situasjonen </li></ul>
 21. 21. Tiltak på skolenivå <ul><li>Undersøkelse med spørreskjema </li></ul><ul><li>Studiedag om mobbing </li></ul><ul><li>Bedre inspeksjonssystem og økt inngripen i friminuttene </li></ul><ul><li>Mer attraktivt utemiljø </li></ul><ul><li>Oppretting av kontakttelefon </li></ul><ul><li>Foreldremøte </li></ul><ul><li>Miljøutviklingsgrupper for lærere </li></ul><ul><li>Studiesirkler for foreldre </li></ul>
 22. 22. Tiltak på klassenivå <ul><li>Klasseregler mot mobbing - tydeliggjøring, ros og sanksjoner </li></ul><ul><li>Klasseråd </li></ul><ul><li>Rollespill, litteratur </li></ul><ul><li>Læring gjennom samarbeid </li></ul><ul><li>Felles positive aktiviteter </li></ul><ul><li>Klasseforeldremøte og enkeltsamtaler </li></ul>
 23. 23. Tiltak på individnivå <ul><li>Alvorlige samtaler med mobbere og mobbeofre </li></ul><ul><li>Samtaler med foreldrene til innblandede elever, eventuelt sammen med elevene </li></ul><ul><li>Bruk av fantasi (lærere og foreldre) for å hjelpe mobbede/mobbende elever </li></ul><ul><li>Hjelp fra ”nøytrale” elever i klassen </li></ul><ul><li>Hjelp og støtte til foreldre </li></ul><ul><li>Samtalegrupper for foreldre tilmobbede/mobbende barn </li></ul><ul><li>Skifte av klasse eller skole </li></ul>

×