SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Давня українська література — це 
сфінкс, що ховає чимало 
таємниць, які ми мусимо ще 
розгадати... 
В. Яременко
Основні риси давньої української 
літератури 
1) Вона була рукописною, її пам’ятки 
здебільшого не мали стійкого тексту. 
2)Не розвинулось ще почуття 
авторської власності, тексти багатьох 
творів не зберегли ні імені їхніх 
авторів, ні дат написання. 
3)Література ця великою мірою була 
пов’язана з церквою, з історичними 
подіями, з тими чи іншими 
історичними особами
Основні жанри давньоруської 
літератури: 
Апокри́ 
фи (грец.αποκρυφος — таємний, прихований) — релігійно-легендарні 
́ 
отвори, які не визнавались церквою канонічними й заборонялися. виниклі на рубежі 
нашої ери в елліністичному давньоєврейському і давньосирійському середовищі, а 
також на християнському Сході. Твори про персонажів і події Священної історії, що 
не ввійшли до офіційних іудейських і християнських церковних канонів 
Житія́ — життєписи людей, прилічених церквою до лику святих. Такі люди 
удостоювалися церковного шанування і поминання, складання 
Літпис — історико-літературний твір у Київській Русі, пізніше в Україні, Росії та 
Білорусії, в якому оповідь велася за роками. Назва походить від структури 
літопису, де статті починались зі слів «в літо». 
ння, жанр розповідної літератури Київської Русі про історичних діячів та 
Сказа́ 
давні події. Образи і сюжети в сказаннях відзначаються поетичною вигадкою, 
хоча вони й розповідають про реальні події і про реальних осіб. Сказання 
наближаються до легенд. Широко відомі сказання про св. Бориса і Гліба, про 
Мамаєве побоїще тощо.
Патерики (грец. paterikon, лат. vita patrum від pater -батько) - 
життєписи і повчання святих отців Церкви, збірники 
оповідань про життя християнських святих отців, 
засновників християнської церкви, з країн християнського 
Сходу і Заходу. 
«СЛОВО», ораторський жанр церковно-релігійного й 
повчального змісту в Київській Русі («Слово про закон і 
благодать» митрополита Іларіона з першої половини XI ст.; 
вісім «Слів» Кирила Туровського. з другої половини XII ст. та 
ін.), а також церковно-ораторська проза XVII ст. (наприклад, 
велика збірка церковних проповідей Л. Барановича «Труби 
словес проповідних», 1674). У Київський Русі «Слово» мало 
значення також поетичного сказання — поетичної повісті; 
найвизначніший зразок: «Слово о Полку Ігоревім» (XII ст.).
Періодизація 
давньої української літератури
Коли ж виникли перші найдавніші рукописні книги? 
Вони були створені на наших давніх землях і дійшли до 
нас, розпочинаючи своє літочислення із середини Х ст. 
Із запровадженням християнства в Київській 
Русі (988) пожвавився розвиток торгівлі, ремесел, 
зовнішньої політики й культури, що й спричинило 
розвиток писемності. Розквіт Київської держави в 
Х–ХІ ст. пов’язаний з іменами князів Володимира 
Великого та Ярослава Мудрого. 
Святий Володимир 
Великий
Щоб зміцнити єдність держави, князь Володимир Святославович у 988 
р. запровадив християнство, утвердивши його як державну релігію. 
Введення християнства сприяло зміцненню Київської держави, 
розширенню її зв’язків з іншими країнами, інтенсивному розвитку освіти, 
мистецтва, літератури.
Почали виникати школи «ученія книжного», у яких дітей тогочасної знаті 
навчали різних наук та іноземних мов. З цих шкіл виходили освічені люди, 
здатні вести державні справи, перекладати різні церковні, наукові та художні 
твори, головним чином з грецької та латинської мов. 
Поряд з давньоруською мовою літературною стала й церковнослов’янська 
(староболгарська), якою були написані релігійні твори — Євангеліє, Псалтир, 
Часослов та ін. 
Остромирове Євангеліє
Головними осередками, 
де переписувалися книги, 
були монастирі, а 
переписувачами — ченці.
Проте бували переписувачами й не ченці, а 
члени білого духовенства — священики, 
дяки; буває підпис, що працювали над 
перепискою книги піп із сином. Нарешті, за 
переписку бралися і світські освічені люди, 
навіть князі та княгині, бо ця праця 
вважалася богоугодною. 
Ярослав Мудрий 
Княгиня 
Ольга
Найдавніші книги писали на спеціально 
виготовлених для цього шкірах, що називалися 
пергаментом. Переважно ці шкіри були телячі. 
Спочатку пергамент привозили з грецьких земель 
(він за якістю нагадує білий і тонкий пергамент 
грецьких манускриптів), пізніше цей матеріал для 
письма почали виготовляти й на українських 
землях. Пергамент коштував дуже дорого, тому 
з ХІV ст. його замінили папером, який завозили з- 
за кордону. Виробництво власного паперу 
почалося в Галичині в першій половині ХVІ ст.
Рукописна книга 
Київської Русі має 
певні, притаманні 
тільки їй, особливості. 
Це різноманітні 
формати та обсяги книг 
залежно від змісту та 
призначення: або 
великий фоліант 
близько тисячі сторінок 
пергаменту чи паперу, 
або невеличка книжка 
кишенькового розміру.
У рукописній книзі 
провідне значення мав 
шрифт — устав та 
напівустав, скоропис 
використовувався дуже 
рідко. Устав та 
напівустав давали 
можливість зробити 
красиву, ритмічно 
насичену сторінку.
Текст писали у два 
кольори: чорним і 
червоним. 
Червоним — перші 
рядки, звідки вираз 
«червоний 
рядок», а також 
окремі слова або 
речення, на які читач 
повинен був звернути 
особливу увагу.
В оформленні 
староруської книги широко 
використовували 
декоративний елемент — 
в’язь. Це специфічний вид 
написання літер, коли назва 
або слово відігравали роль 
орнаменту, їх писали 
червоною фарбою, а в 
престижних виданнях і 
золотом.
Процес переписування був 
дуже складним і повільним, 
бо кожна буква 
виписувалася окремо, а 
початкові букви кожного 
розділу (ініціали) 
вимальовувалися у вигляді 
птахів, звірів, будинків 
тощо.
Широко і зі смаком 
на сторінці 
компонувалися 
заставки, їх завдання 
— привернути увагу 
читача до початку 
розділу. В одній книзі 
могло бути від трьох 
до шести заставок, але 
відомі рукописи, де їх 
набагато більше. У 
композиції окремих 
заставок уводилися 
зображення святих.
Усі рукописні книги 
«одягалися» в оправи для захисту 
та надання охайного вигляду. Для 
виготовлення оправи 
використовувалися добре 
висушені й оброблені дошки, які 
надійно скріплялися з блоком, їх 
покривали шкірою, а подекуди й 
коштовними тканинами, 
металевими прикрасами, які були 
багато орнаментовані. 
Обов’язковим елементом були 
орнаментовані застібки, відлиті з 
металу, найчастіше з бронзи.
Рукописні книги стали цінним 
надбанням нашої культури.

More Related Content

What's hot

шевченко художник
шевченко художникшевченко художник
шевченко художникVictor Kravtsov
 
шевченко.пам'ятники у світі.
шевченко.пам'ятники у світі.шевченко.пам'ятники у світі.
шевченко.пам'ятники у світі.ivasenkooleksandra
 
компаративна змістова лінія
компаративна змістова лініякомпаративна змістова лінія
компаративна змістова лініяivasenkooleksandra
 
шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014HomichAlla
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи ivasenkooleksandra
 
вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкаHomichAlla
 
Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)
Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)
Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)yullinka
 
Шевченко в Петербурзі
Шевченко в ПетербурзіШевченко в Петербурзі
Шевченко в Петербурзіyullinka
 
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняТворчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняyullinka
 
традиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній українітрадиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній україніЧНВК №13
 
презентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проектпрезентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проектliliya2896
 
Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Tatyana Dudka
 
Життєвий шлях Тараса Шевченка
Життєвий шлях Тараса ШевченкаЖиттєвий шлях Тараса Шевченка
Життєвий шлях Тараса ШевченкаAlexej Bykov
 
презентация творчество т.г. шевченко
презентация творчество т.г. шевченкопрезентация творчество т.г. шевченко
презентация творчество т.г. шевченкоalinka1995
 
Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)
Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)
Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)School96
 

What's hot (20)

шевченко художник
шевченко художникшевченко художник
шевченко художник
 
шевченко.пам'ятники у світі.
шевченко.пам'ятники у світі.шевченко.пам'ятники у світі.
шевченко.пам'ятники у світі.
 
компаративна змістова лінія
компаративна змістова лініякомпаративна змістова лінія
компаративна змістова лінія
 
шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014шевченко 1 урок 2013 2014
шевченко 1 урок 2013 2014
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи
 
вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченка
 
Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)
Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)
Шляхами полтавськими (Тарас Шевченко і Полтавщина)
 
Шевченко в Петербурзі
Шевченко в ПетербурзіШевченко в Петербурзі
Шевченко в Петербурзі
 
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняТворчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
 
традиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній українітрадиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній україні
 
«КРІЗЬ ВІКИ»
«КРІЗЬ ВІКИ»«КРІЗЬ ВІКИ»
«КРІЗЬ ВІКИ»
 
«До таємниць українських прізвищ»
«До таємниць українських прізвищ»«До таємниць українських прізвищ»
«До таємниць українських прізвищ»
 
презентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проектпрезентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проект
 
Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"
 
Життєвий шлях Тараса Шевченка
Життєвий шлях Тараса ШевченкаЖиттєвий шлях Тараса Шевченка
Життєвий шлях Тараса Шевченка
 
6 група
6 група6 група
6 група
 
презентация творчество т.г. шевченко
презентация творчество т.г. шевченкопрезентация творчество т.г. шевченко
презентация творчество т.г. шевченко
 
ГЕНІАЛЬНА ДОЧКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. До 150-річчя від дня народження Лесі Укр...
ГЕНІАЛЬНА ДОЧКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. До 150-річчя від дня народження Лесі Укр...ГЕНІАЛЬНА ДОЧКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. До 150-річчя від дня народження Лесі Укр...
ГЕНІАЛЬНА ДОЧКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. До 150-річчя від дня народження Лесі Укр...
 
Празька школа
Празька школаПразька школа
Празька школа
 
Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)
Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)
Презентация Т.Г.Шевченко (Снитко Анастасія)
 

Similar to давня літертура

оригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україниоригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україниОлена Хомко
 
історія української писемності
історія української писемностіісторія української писемності
історія української писемностіeduspanpal44
 
українська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і барокоукраїнська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і барокоОлена Хомко
 
Перекладна література.pptx
Перекладна література.pptxПерекладна література.pptx
Перекладна література.pptxTykhomirovaKaterina
 
Граматика-основа всіх наук
Граматика-основа всіх наукГраматика-основа всіх наук
Граматика-основа всіх наукKristina Savka
 
Історія книги
Історія книгиІсторія книги
Історія книгиНБ МДУ
 
день писемності
день писемностідень писемності
день писемностіNat Vol
 
"Рідна мова - чиста, як роса"
"Рідна мова - чиста, як роса""Рідна мова - чиста, як роса"
"Рідна мова - чиста, як роса"olesya soverhsenko
 
ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...
ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...
ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...Savua
 
Освіта і наукові знання Київської Русі
Освіта і наукові знання Київської РусіОсвіта і наукові знання Київської Русі
Освіта і наукові знання Київської Русіyanalysak7
 
 ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу"
 ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу" ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу"
 ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу"Savua
 

Similar to давня літертура (20)

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
 
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
 
оригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україниоригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україни
 
конспект
конспектконспект
конспект
 
історія української писемності
історія української писемностіісторія української писемності
історія української писемності
 
давні памятки укр.писемності
давні памятки укр.писемностідавні памятки укр.писемності
давні памятки укр.писемності
 
конспект
конспектконспект
конспект
 
конспект
конспектконспект
конспект
 
українська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і барокоукраїнська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і бароко
 
2
22
2
 
Перекладна література.pptx
Перекладна література.pptxПерекладна література.pptx
Перекладна література.pptx
 
Граматика-основа всіх наук
Граматика-основа всіх наукГраматика-основа всіх наук
Граматика-основа всіх наук
 
Історія книги
Історія книгиІсторія книги
Історія книги
 
Свято українського слова
Свято українського словаСвято українського слова
Свято українського слова
 
день писемності
день писемностідень писемності
день писемності
 
"Рідна мова - чиста, як роса"
"Рідна мова - чиста, як роса""Рідна мова - чиста, як роса"
"Рідна мова - чиста, як роса"
 
оригінальна література
оригінальна література оригінальна література
оригінальна література
 
ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...
ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...
ЄДИНИЙ СКАРБ У ТЕБЕ - РІДНА МОВА. ВОНА ТВОГО ЖИТТЯ ОСНОВА. (до Дня украї́нсь...
 
Освіта і наукові знання Київської Русі
Освіта і наукові знання Київської РусіОсвіта і наукові знання Київської Русі
Освіта і наукові знання Київської Русі
 
 ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу"
 ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу" ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу"
 ​​​​​​​"Рідне  слово – душа  народу"
 

More from ivasenkooleksandra

ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийivasenkooleksandra
 
ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийivasenkooleksandra
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова Україниivasenkooleksandra
 
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.ivasenkooleksandra
 
факультатив. народознавство
факультатив. народознавствофакультатив. народознавство
факультатив. народознавствоivasenkooleksandra
 
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уПро вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уivasenkooleksandra
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова Україниivasenkooleksandra
 
Українське народне весїлля
Українське народне весїлляУкраїнське народне весїлля
Українське народне весїлляivasenkooleksandra
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи ivasenkooleksandra
 
квітка основ яненко
квітка основ яненкоквітка основ яненко
квітка основ яненкоivasenkooleksandra
 

More from ivasenkooleksandra (20)

ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицький
 
ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицький
 
звіт. христ.
звіт. христ.звіт. христ.
звіт. христ.
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова України
 
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
 
звіт
звітзвіт
звіт
 
факультатив. народознавство
факультатив. народознавствофакультатив. народознавство
факультатив. народознавство
 
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уПро вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова України
 
60 ки 30
60 ки 3060 ки 30
60 ки 30
 
З Новим роком! 1
З Новим роком! 1З Новим роком! 1
З Новим роком! 1
 
Метод проектів
Метод проектівМетод проектів
Метод проектів
 
Українське народне весїлля
Українське народне весїлляУкраїнське народне весїлля
Українське народне весїлля
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
 
г. сковорода
г. сковородаг. сковорода
г. сковорода
 
вчитель року 2015
вчитель року 2015вчитель року 2015
вчитель року 2015
 
Леся Українка
Леся УкраїнкаЛеся Українка
Леся Українка
 
ліна костенко
ліна костенколіна костенко
ліна костенко
 
квітка основ яненко
квітка основ яненкоквітка основ яненко
квітка основ яненко
 

Recently uploaded

Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Collaborator.pro
 

Recently uploaded (15)

Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 

давня літертура

 • 1.
 • 2. Давня українська література — це сфінкс, що ховає чимало таємниць, які ми мусимо ще розгадати... В. Яременко
 • 3. Основні риси давньої української літератури 1) Вона була рукописною, її пам’ятки здебільшого не мали стійкого тексту. 2)Не розвинулось ще почуття авторської власності, тексти багатьох творів не зберегли ні імені їхніх авторів, ні дат написання. 3)Література ця великою мірою була пов’язана з церквою, з історичними подіями, з тими чи іншими історичними особами
 • 4. Основні жанри давньоруської літератури: Апокри́ фи (грец.αποκρυφος — таємний, прихований) — релігійно-легендарні ́ отвори, які не визнавались церквою канонічними й заборонялися. виниклі на рубежі нашої ери в елліністичному давньоєврейському і давньосирійському середовищі, а також на християнському Сході. Твори про персонажів і події Священної історії, що не ввійшли до офіційних іудейських і християнських церковних канонів Житія́ — життєписи людей, прилічених церквою до лику святих. Такі люди удостоювалися церковного шанування і поминання, складання Літпис — історико-літературний твір у Київській Русі, пізніше в Україні, Росії та Білорусії, в якому оповідь велася за роками. Назва походить від структури літопису, де статті починались зі слів «в літо». ння, жанр розповідної літератури Київської Русі про історичних діячів та Сказа́ давні події. Образи і сюжети в сказаннях відзначаються поетичною вигадкою, хоча вони й розповідають про реальні події і про реальних осіб. Сказання наближаються до легенд. Широко відомі сказання про св. Бориса і Гліба, про Мамаєве побоїще тощо.
 • 5. Патерики (грец. paterikon, лат. vita patrum від pater -батько) - життєписи і повчання святих отців Церкви, збірники оповідань про життя християнських святих отців, засновників християнської церкви, з країн християнського Сходу і Заходу. «СЛОВО», ораторський жанр церковно-релігійного й повчального змісту в Київській Русі («Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона з першої половини XI ст.; вісім «Слів» Кирила Туровського. з другої половини XII ст. та ін.), а також церковно-ораторська проза XVII ст. (наприклад, велика збірка церковних проповідей Л. Барановича «Труби словес проповідних», 1674). У Київський Русі «Слово» мало значення також поетичного сказання — поетичної повісті; найвизначніший зразок: «Слово о Полку Ігоревім» (XII ст.).
 • 7.
 • 8.
 • 9. Коли ж виникли перші найдавніші рукописні книги? Вони були створені на наших давніх землях і дійшли до нас, розпочинаючи своє літочислення із середини Х ст. Із запровадженням християнства в Київській Русі (988) пожвавився розвиток торгівлі, ремесел, зовнішньої політики й культури, що й спричинило розвиток писемності. Розквіт Київської держави в Х–ХІ ст. пов’язаний з іменами князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Святий Володимир Великий
 • 10. Щоб зміцнити єдність держави, князь Володимир Святославович у 988 р. запровадив християнство, утвердивши його як державну релігію. Введення християнства сприяло зміцненню Київської держави, розширенню її зв’язків з іншими країнами, інтенсивному розвитку освіти, мистецтва, літератури.
 • 11. Почали виникати школи «ученія книжного», у яких дітей тогочасної знаті навчали різних наук та іноземних мов. З цих шкіл виходили освічені люди, здатні вести державні справи, перекладати різні церковні, наукові та художні твори, головним чином з грецької та латинської мов. Поряд з давньоруською мовою літературною стала й церковнослов’янська (староболгарська), якою були написані релігійні твори — Євангеліє, Псалтир, Часослов та ін. Остромирове Євангеліє
 • 12.
 • 13.
 • 14. Головними осередками, де переписувалися книги, були монастирі, а переписувачами — ченці.
 • 15. Проте бували переписувачами й не ченці, а члени білого духовенства — священики, дяки; буває підпис, що працювали над перепискою книги піп із сином. Нарешті, за переписку бралися і світські освічені люди, навіть князі та княгині, бо ця праця вважалася богоугодною. Ярослав Мудрий Княгиня Ольга
 • 16. Найдавніші книги писали на спеціально виготовлених для цього шкірах, що називалися пергаментом. Переважно ці шкіри були телячі. Спочатку пергамент привозили з грецьких земель (він за якістю нагадує білий і тонкий пергамент грецьких манускриптів), пізніше цей матеріал для письма почали виготовляти й на українських землях. Пергамент коштував дуже дорого, тому з ХІV ст. його замінили папером, який завозили з- за кордону. Виробництво власного паперу почалося в Галичині в першій половині ХVІ ст.
 • 17. Рукописна книга Київської Русі має певні, притаманні тільки їй, особливості. Це різноманітні формати та обсяги книг залежно від змісту та призначення: або великий фоліант близько тисячі сторінок пергаменту чи паперу, або невеличка книжка кишенькового розміру.
 • 18. У рукописній книзі провідне значення мав шрифт — устав та напівустав, скоропис використовувався дуже рідко. Устав та напівустав давали можливість зробити красиву, ритмічно насичену сторінку.
 • 19. Текст писали у два кольори: чорним і червоним. Червоним — перші рядки, звідки вираз «червоний рядок», а також окремі слова або речення, на які читач повинен був звернути особливу увагу.
 • 20. В оформленні староруської книги широко використовували декоративний елемент — в’язь. Це специфічний вид написання літер, коли назва або слово відігравали роль орнаменту, їх писали червоною фарбою, а в престижних виданнях і золотом.
 • 21. Процес переписування був дуже складним і повільним, бо кожна буква виписувалася окремо, а початкові букви кожного розділу (ініціали) вимальовувалися у вигляді птахів, звірів, будинків тощо.
 • 22. Широко і зі смаком на сторінці компонувалися заставки, їх завдання — привернути увагу читача до початку розділу. В одній книзі могло бути від трьох до шести заставок, але відомі рукописи, де їх набагато більше. У композиції окремих заставок уводилися зображення святих.
 • 23. Усі рукописні книги «одягалися» в оправи для захисту та надання охайного вигляду. Для виготовлення оправи використовувалися добре висушені й оброблені дошки, які надійно скріплялися з блоком, їх покривали шкірою, а подекуди й коштовними тканинами, металевими прикрасами, які були багато орнаментовані. Обов’язковим елементом були орнаментовані застібки, відлиті з металу, найчастіше з бронзи.
 • 24. Рукописні книги стали цінним надбанням нашої культури.