Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу(20)

Advertisement

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Т.М.Єрмак, І.В.Карась. Профілактика учнівського булінгу

 1. Профілактика шкільного булінгу Т.М. Єрмак, заступник директора з виховної роботи, І.М. Карась, заступник директора знавчально-виховної роботи НВК № 157 Оболонського району
 2. 157НВК №
 3. ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ДОСИТЬ РІЗНОМАНІТНЕ. ГОЛОВНИМ МІЖНАРОДНИМ ДОКУМЕНТОМ У ЦІЙ СФЕРІ Є КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ. В УКРАЇНІ Ж ЦЕ - КОНСТИТУЦІЯ, ЗАКОН «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА». ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ОСОБИ, ЯКІ ПОРУШИЛИ ЙОГО, НЕСУТЬ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВУ, АДМІНІСТРАТИВНУ АБО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ЗАЛУЧИТИ ДО РІЗНИХ ФОРМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЖНА ЯК КРИВДНИКІВ, ТАК І ПЕДАГОГІВ, ЯКІ НЕХТУЮТЬ СВОЇМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ І ЗАКРИВАЮТЬ ОЧІ НА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ
 4. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ Стаття 16 1. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. 2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання. Стаття 19 1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.
 5. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО БУЛІНГ Нормами Цивільного кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу передбачено, що батьки несуть цивільну та адміністративну відповідальність за порушення закону їхніми дітьми і ніхто інший. Тому перше, що потрібно робити, якщо ваша дитина зіткнулася з цькуванням, йти в адміністрацію школи. Там є психолог, вирішення конфліктів між дітьми - це саме його робота. Якщо з будь-яких причин адміністрація навчального закладу відмовляється проводити бесіди між дітьми і психологом, варто звернутися до місцевого відділу освіти, Міністерства освіти і науки України та до Уповноваженого з прав дитини. За захистом прав, свобод та законних інтересів дитини так само потрібно звертатися в органи місцевого самоврядування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, прокуратуру та інші уповноважені органи.
 6. БУЛІНГ (ВІД АНГЛ. BULLY— ХУЛІГАН, ЗАЛЯКУВАТИ) – ФОРМА ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА У ВИГЛЯДІ ТРАВЛІ, БОЙКОТУ, НАСМІШОК, ДЕЗІНФОРМАЦІЇ, ПСУВАННЯ ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ, ФІЗИЧНОЇ РОЗПРАВИ ТОЩО.
 7. :ВИДИ БУЛІНГУ Булінг на роботі Булінг на роботі Шкільний булінг Шкільний булінг
 8. :БУЛІНГ ВКЛЮЧАЄ ЧОТИРИ ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ 4 агресивна і негативна поведінка1 2 3 здійснюється регулярно відбувається у відносинах, учасники яких мають неоднакову владу ця поведінка є навмисною
 9. МОТИВАЦІЄЮ ДО БУЛІНГУ Є: , , ,ЗАЗДРІСТЬ ПОМСТА ВІДЧУТТЯ НЕПРИЯЗНІ ;ПРАГНЕННЯ ВІДНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ ;БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ ПОТРЕБА ,ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЛІДЕРОВІ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ , ,СУПЕРНИКА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ТОЩО АЖ ДО ЗАДОВОЛЕННЯ САДИСТСЬКИХ ПОТРЕБ ОКРЕМИХ ОСІБ
 10. ДОСЛІДЖЕННЯ БУЛІНГУ В ШКОЛІ Початкова школа Середня школа Старша школа Хлопці Дівчата 35% Початкова школа Середня школа Старша школа 10% 25% 5% 10% 15% Кривдники-хлопці частіше застосовують фізичну агресію, а дівчата – дражняться, поширюють чутки, ізолюють, ігнорують
 11. Статистика Регулярно (раз на тиждень і частіше) Частково піддаються знущанню з боку однокласників батьків вважають своїх дітей жертвами таких знущань 10% 55% 26% За даними психологічних досліджень зарубіжних та вітчизняних шкіл, булінг – явище досить поширене в школі
 12. Низький рівень вихованн я Гіперопік а Байдужіст ь з боку батьків Що впливає на агресивну поведінку дітей? Культ насильства в суспільстві Негативний вплив ЗМІ Комп`ютерн ігри
 13. За словами 1200 дітей, які відповіли на запитання Інтернет-сайту KidsPoll 48% 15% 42% 20% Булінгу піддавалися Булінгу піддавалися НеодноразовоНеодноразово Самі займалися ним Самі займалися ним БагаторазовоБагаторазово
 14. НАСЛІДКИ ШКІЛЬНОГО НАСИЛЛЯ 1 2 3 Проблеми в навчанні, поведінці Думки про суїцид Заниження самооцінки
 15. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ Вивчення нормативно- правової бази. Систематичне проведення виховних заходів. Лекторії для учнів та батьків. Проведення профілактичної роботи соціальним педагогом, психологом Розширення мережі гуртків. Проведення тематичних семінарів, конференцій для підвищення рівня знань педагогів із превентивного виховання. Співпраця із позашкільними виховними закладами освіти Систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять (рейди «Урок», «Канікули», «Діти вулиці», «Ні - шкідливим звичкам!» Просвітницька робота з батьківською громадою; Робота органів учнівського самоврядування; індивідуальна профілактична робота з учнями, які потребують особливої уваги тощо
 16. НВК №157 СПІЛЬНО ІЗ ПАРТНЕРАМИ РАЙОНУ, МІСТА ОРГАНІЗОВУють І ПРОВОДять Тематичні наради для заступників директорів з виховної рогботи з питань виконання наказів та листів МОН стосовно профілактики шкідливих звичок, правопорушень, виховання правової культури Спільні тематичні наради з питань дитячої бездоглядності із представниками відділу ювенальної превенції району та міста Координаційні ради за участі соціальних служб району, громадських організацій, батьківських рад Співпраця із ВНЗ, громадськими діячами з питань правової освіти населення, координаційним центром безоплатної правової допомоги залучення до співпраці у рамках різноманітних проектів тощо
 17. ПРАВОВА ПРОСВІТА СЕРЕД БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙПрава батьків щодо виховання дитини (ст. 151 СК України) Забезпечення прав дитини на гідне батьківське виховання (ст. 152 СК України) Відповідальність за порушення законодавстваза порушення законодавства про загальну середню освітупро загальну середню освіту За невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей батьки можуть бути притягнені до різних видів юридичної відповідальності Цивільно-правова відповідальність батьків за протиправні дії, здійснені їх неповнолітніми дітьми (ст. 1179 ЦК) Злісне ухилення батьківЗлісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав адміністративна (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей») сімейно-правової (ст. 164 СК «Підстави для позбавлення батьківських прав») цивільно-правова (ст.ст. 1178 – 1183 Цивільного кодексу України) кримінальна (ст. 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування»)
 18. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОНУ
 19.  ЗАХОДИ У ШКОЛАХ РАЙОНУ: ЦІННОСТІ В ЖИТТІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ОЧИМА ДИТИНИ ПРО БЮДЖЕТ КРАЇНИ ТИЖДЕНЬ ПРАВА «МОЛОДЬ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ» - ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ  «ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ - УЧНІВСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ - УЧАСТЬ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ - ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІДЕЙ УЧНІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ ЗА УЧАСТЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ « , »ПЕТРА ПОРОШЕНКА ДІТИ ЩО ЗМІНЮЮТЬ СВІТ - УЧАСТЬ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКИХ САМОВРЯДУВАНЬ У ШКОЛІ , ,МОЛОДОГО ПОЛІТИКА САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОНУ МІСТА КИЄВА « »УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ ПРОЕКТІ НАМ УКРАЇНА ВИЩЕ НАД УСЕ « », « - », «ПОТЯГ ЄДНОСТІ ДІТИ МІСТА КИЄВА ДІТЯМ ДОНБАСУ НАМ 18+: !»МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ ТОЩО
 20. .ТИЖДЕНЬ ПРАВА ПРАВА ЛЮДИНИ В МОЇЙ ДЕРЖАВІ
 21. КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАВОЗНАВСТВА ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДИ
 22. СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ДОРОСЛОГО  Позитивне мислення  Правова грамотність учасників навчально- виховного процесу  Розуміння та фаховий аналіз процесів, які відбуваються у підлітковому колективі  Співпраця батьків, учнів, вчителів для розвитку соціалізації дитини
Advertisement