Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

права дитини

9,461 views

Published on

  • Be the first to comment

права дитини

  1. 1. Автор слайдів:соціальний педагог Галина Іванівна Василенко та учні 11 класу Княж Я – ДИТИНА УКРАЇНИ,Я – ДИТИНА УКРАЇНИ, які я маю права?які я маю права? Я – ДИТИНА УКРАЇНИ,Я – ДИТИНА УКРАЇНИ, які я маю права?які я маю права?
  2. 2.  Права дитини - це певніПрава дитини - це певні спеціальні можливості, якіспеціальні можливості, які необхідні людині віком до 18 роківнеобхідні людині віком до 18 років для існування і досягненнядля існування і досягнення зрілості. Особливі права дитини –зрілості. Особливі права дитини – це “права росту”, зумовлені їїце “права росту”, зумовлені її фізичною, розумовою, духовноюфізичною, розумовою, духовною незрілістю. Вони – особливий зрізнезрілістю. Вони – особливий зріз у загальному контексті праву загальному контексті прав людини.людини. Що таке права дитини?Що таке права дитини? Права дітей Клацни тут Ïðàâîíà ñ³ì'þ Клацни тут Клацни тут Ïðàâî íà îñâ³òó Ïðàâà ó÷í³â Право дитини на сім’ю Право дитини на освіту Права та обов'язки учнів та вчителів
  3. 3. розлучення Конвенція ООН проКонвенція ООН про права дитиниправа дитини  Це - “Світова конституція прав дитини”Це - “Світова конституція прав дитини”  Конвенція містить повний перелік прав дитини:Конвенція містить повний перелік прав дитини: захистзахист АНДРІЙКО Забезпе- чення Забезпе- чення участьучасть Конвенці я ООН про права дитини Клацни тут Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ
  4. 4. Історичний розвитокІсторичний розвиток прав дитиниправ дитини  Дитину розглядали як другорядний матеріал, зДитину розглядали як другорядний матеріал, з якого повинна утворитися повноцінна людина.якого повинна утворитися повноцінна людина.  На початку 20 століття права дитиниНа початку 20 століття права дитини розглядались :розглядались :  як міри по захисту від рабства,як міри по захисту від рабства,  дитячої праці,дитячої праці,  торгівлі дітьми,торгівлі дітьми,  проституції неповнолітніх,проституції неповнолітніх,  повної влади батьків,повної влади батьків,  економічної експлуатації.економічної експлуатації. Женевська декларація прав дитини (Ліга Націй, прообраз ООН, 1924 рік ) Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 рік ) Декларація прав дитини (ООН, 1959 рік ) Історія
  5. 5. Дискримінація правДискримінація прав дитинидитини Порушення прав дитини Над дитиною здійснено насилля, якщо: • Їй нанесли побої; • Її здоров’ю завдали шкоди; • Порушили її статеву недоторканість й статеву свободу; Дитину залякували, якщо: • Їй вселяли страх за допомогою дій, жестів, поглядів, • Використовували для залякування свій зріст, вік; • На неї кричали; • Їй загрожували насиллям по відношенню до інших (батькам дитини, друзям, тваринам та ін.). До жорстокого ставлення також відноситься залякування громадськими інститутами: •Релігійною організацією, •Судом, •Міліцією, •Школою, •Спецшколою для дітей, •Притулком, •Родичами, •Психіатричною лікарнею Над дитиною здійснюють насилля, якщо використовують для цього ізоляцію: Контролюють її доступ до спілкування з однолітками, дорослими, братами і сестрами, бабусею і дідусем. Над дитиною також здійснюють емоційне насилля, якщо: •Її принижують, використовують образливі прізвиська; •Її використовують як довірену особу; •При спілкуванні з дитиною виявляється непослідовність; •Дитину соромлять; •Дитину використовують як засіб передачі інформації одному з батьків; Над дитиною здійснено економічне насилля, якщо: • Не задовольняються її основні потреби; • Контролюється її поведінка за допомогою грошей; • Дорослими розтрачуються сімейні гроші; • Дитина використовується як засіб економічного торгу при розлученні батьків; До дитини дорослі відносяться жорстоко, якщо використовують при цьому свої привілеї: • Обходяться з дитиною як з підлеглим чи слугою; • Відмовляються інформувати дитину про рішення, які відносяться безпосередньо до неї, її долі ( про відвідини її батьками, опікунами, тощо). • Дитину перебивають під час розмови. До дитини відносяться жорстоко, якщо використовують погрози: • Погрози кинути її; • Погрози самогубства; • Погрози нанесення фізичної шкоди собі або родичам.
  6. 6.  Спершу - до психолога таСпершу - до психолога та соціального педагога, які зможутьсоціального педагога, які зможуть одразу відреагувати і зробитиодразу відреагувати і зробити необхідні кроки по захисту прав дітейнеобхідні кроки по захисту прав дітей  До служби у справах неповнолітніх.До служби у справах неповнолітніх. Це спеціальні органи, які існуютьЦе спеціальні органи, які існують крім органів опіки та піклування,крім органів опіки та піклування, прокуратури і суду, для захисту правпрокуратури і суду, для захисту прав неповнолітніх в кожному місті чинеповнолітніх в кожному місті чи районі.районі.  В пригоді можуть стати адресиВ пригоді можуть стати адреси деяких міжнародних та іншихдеяких міжнародних та інших організацій, створених чиорганізацій, створених чи акредитованих в Україні, якіакредитованих в Україні, які займаються вивченням та захистомзаймаються вивченням та захистом прав людини або сприяють цьому.прав людини або сприяють цьому. Куди звертатися, колиКуди звертатися, коли кривдять дітей?кривдять дітей? Корисні адреси Представництво ООН в Україні 252015, Київ, вул. Січневого Повстання,6 Тел.: (044) 293-93-63 “Відродження”“Відродження” 254053, Київ – 53, вул.254053, Київ – 53, вул. Артема, 46Артема, 46 Тел.: 216-25-96Тел.: 216-25-96  ВсеукраїнськийВсеукраїнський комітет захисту правкомітет захисту прав людинилюдини Київ, вул. Косіора, 10Київ, вул. Косіора, 10 Тел: 216-73-10Тел: 216-73-10  МіжнароднеМіжнародне Товариство з правТовариство з прав людинилюдини Київ, площа Лесі Українки,Київ, площа Лесі Українки, 11//214214 Тел.: 296-82-95Тел.: 296-82-95  Центр інформації іЦентр інформації і документації Радидокументації Ради ЄвропиЄвропи Київ, вул.. Сакса ганського,Київ, вул.. Сакса ганського, 4141 Тел.: 228-77-79Тел.: 228-77-79  Представництво ООН в Україні 
  7. 7. ЗМІ і права дитиниЗМІ і права дитини  Журналісти – це вуха та голосЖурналісти – це вуха та голос громадськості. Як захисники правгромадськості. Як захисники прав людини вони спрямовують увагу долюдини вони спрямовують увагу до порушень у цій галузі та заохочуютьпорушень у цій галузі та заохочують уряди й інші організації до змін, щоуряди й інші організації до змін, що поліпшили б життя людейполіпшили б життя людей  Оскільки всі журналісти та працівникиОскільки всі журналісти та працівники ЗМІ зобов’язані дотримуватисяЗМІ зобов’язані дотримуватися якнайвищих етичних та професійнихякнайвищих етичних та професійних норм, ми вирішили познайомитися знорм, ми вирішили познайомитися з нормаминормами журналістської етики прижурналістської етики при висвітленні дитячих проблем.висвітленні дитячих проблем. ЗМІ і права дитинист. 12 Конвенції ООН про права дитини: “Дитина має право на висловлення своїх поглядів і на те, що її погляди братимуться до уваги”. Ст.. 13 “Дитина має право шукати, отримувати та передавати інформацію в різних формах, в тому числі у мистецькій, письмовій та друкованій ”. Клацни тут Êîäåêñ æóðíàë³ñòà Клацни тут Àôîðèçìè òà âèñëîâè
  8. 8. НадНад проектомпроектом працювали:працювали:  Керівник проекту:Керівник проекту: Галина Василенко -Галина Василенко - соціальний педагогсоціальний педагог Княже-КриницькоїКняже-Криницької ЗОШ І-ІІІ стЗОШ І-ІІІ ст..  ОброблялиОбробляли діагностичнийдіагностичний матеріалматеріал  Проводили тестуванняПроводили тестування  Шукали інформаціюШукали інформацію  Працювали зПрацювали з комп'ютером; графіка,комп'ютером; графіка, дизайндизайн Крушлинський ЮраКрушлинський Юра Мельниченко НадіяМельниченко Надія Моргонюк ТарасМоргонюк Тарас Якимчук ЮрійЯкимчук Юрій Дудник ТетянаДудник Тетяна Скригонюк СвітланаСкригонюк Світлана Остапенко АннаОстапенко Анна Скрипаловський ІванСкрипаловський Іван Коваль МаринаКоваль Марина Глущенко ЄлизаветаГлущенко Єлизавета Колодій ВадимКолодій Вадим Тищенко МиколаТищенко Микола Радзивіл ІннаРадзивіл Інна Ротаєнко ТарасРотаєнко Тарас Скочок ЮрійСкочок Юрій Клацни тут Îö³íþâàííÿ О Ц І Н К К А П Р О Е К Т У

×