Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PARTS
INTERESSADES
REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o
RETROALIMENTACIÓ
(Enquestes, entrevistes,...
PARTS
INTERESSADES
REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o
RETROALIMENTACIÓ
(Enquestes, entrevistes,...
PARTS
INTERESSADES
REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o
RETROALIMENTACIÓ
(Enquestes, entrevistes,...
PARTS
INTERESSADES
REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o
RETROALIMENTACIÓ
(Enquestes, entrevistes,...
PARTS
INTERESSADES
REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o
RETROALIMENTACIÓ
(Enquestes, entrevistes,...
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nofc 1617 definitiu

174 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nofc 1617 definitiu

  1. 1. PARTS INTERESSADES REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o RETROALIMENTACIÓ (Enquestes, entrevistes, reunions, instruccions, queixes, rendiment de comptes, ...) Revisió i validació Departament d'Ensenyament • Requisits: Compliment de la normativa, ús eficient dels recursos econòmics, manteniment dels equipaments i edifici. Assistència a les convocatòries de les reunions. • Interessos/necessitats: Innovació educativa, participació en programes educatius, satisfacció grups d’interès, • Expectatives: Bons resultats acadèmics, formació integral, inserció social i laboral - Assistència a les convocatòries del Depart. Ensenyament. - Anàlisi i aplicació de la normativa. - Implantació de projectes/ programes educatius. Rendiment de comptes de la Direcció. Liquidació pressupost. Anual. Aprovació comptes Consell Escolar. Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada • Requisits: Compliment de la normativa del municipi. Assistència a les convocatòries de les reunions. • Interessos/necessitats: Implicació amb el municipi. • Expectatives: Que surtin bons professionals, inserció social i laboral, bona relació amb l'Ajuntament, bona publicitat del municipi, ... - Assistència a les convocatòries. - Compliment de la normativa - Col·laboració amb les entitats del poble. - Relació amb l'espai jove. - Reunions amb serveis socials. - Seguiment dels protocols regits per l'Ajuntament (absentisme, drogodependències, ...). - Enquesta del servei comunitari. - Valoracions quan es fan col·laboracions amb el municipi (homenatge a Lluís Companys...) - Centres educatius de procedència (Primària, Secundària i ESPO) de l'àrea d'influència del centre. • Requisits: - • Interessos/necessitats: traspàs d'informació de l'alumnat, • Expectatives: bons resultats, acollida, satisfacció alumnat, Xerrades als centres (abans de la preinscripció), Reunions de traspàs d'informació. Revisió del SGQ. Enquestes, RxD, reunions centres, Anual RxD
  2. 2. PARTS INTERESSADES REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o RETROALIMENTACIÓ (Enquestes, entrevistes, reunions, instruccions, queixes, rendiment de comptes, ...) Revisió i validació Alumnat • Requisits: 1. Formació i titulacions oficials. 2. Establiment i compliment del: a) Currículum. b) Horari marc. c) Criteris d'avaluació i qualificació. d) Disciplina i ambient de treball. 3. Compliment normatiu. Drets i deures. • Interessos/necessitats: 1. Acolliment, acompanyament, atenció i tracte adequats. 2. Implicació del professorat i bona relació. 3. Informació i participació en la vida del centre. 4. Manteniment, adequació i netedat; edifici, equipaments, instal·lacions i recursos. 5. Organització i funcionament del centre. • Expectatives: 1. Superar cursos i etapes. 2. Aprendre. 3. Capacitació per accedir amb garanties al món laboral amb els coneixements adquirits i/o per a continuar estudis. 4. Creixement i maduració personal. • Estudis oficials/reglats. • Carta de compromisos. • Programacions matèries. Seguiment trimestral de les programacions. • Horari marc. • Comissió de convivència. • NOFC. • Auditories del SGQ. • Sessions d'acollida. • Seguiment mitjançant enquestes de satisfacció amb els ensenyaments rebuts. • Llibret informatiu de l'alumnat CF. • Servei de queixes i suggeriments. • Servei de manteniment preventiu i reactiu i servei neteja. • SGQ i certificació ISO9001:2015. • Seguiment mitjançant enquestes de satisfacció global. • Acció tutorial i atenció psicopedagògica. • Portes obertes. Enquestes satisfacció, entrevistes tutories individuals i en grup, activitats de tutoria, bústia de queixes i suggeriments. Actes reunions equips docents i àrees. Actes departament d'orientació. Auditories internes i externes Seguiment trimestral del SGQ. RxD.
  3. 3. PARTS INTERESSADES REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o RETROALIMENTACIÓ (Enquestes, entrevistes, reunions, instruccions, queixes, rendiment de comptes, ...) Revisió i validació Famílies • Requisits: ◦ Compliment de la normativa que els afecta; matriculació, currículum, ... ◦ Drets dels alumnes. ◦ Titulacions oficials. • Interessos/necessitats: ◦ Acolliment, acompanyament, atenció i tracte adequats. ◦ informació puntual, seguiment aprenentatge i hàbits de comportament. ◦ Atenció a la diversitat. ◦ Disciplina i ambient de treball. • Expectatives: ◦ Ensenyament de qualitat. ◦ Formació integral. ◦ Professionalitat i responsabilitat de l'equip humà del centre. • Auditories del SGQ. • Estudis reglats. Carta de compromisos. • Programacions matèries. Seguiment trimestral de les programacions. • Horari marc. • Tutors/es individuals. • Equips docents. • Plans d'Acció Tutorial. • Atenció psicopedagògica. • Plans individualitzats. • Plans estratègics; objectius d'aprenentatge i cohesió social. • Comissió de convivència. • Sessions d'acollida. • Seguiment mitjançant enquestes de satisfacció amb els ensenyaments rebuts i satisfacció global. • Llibret informatiu de l'alumnat CF. • Servei de queixes i suggeriments. • Manteniment instal·lacions. • Portes obertes. Enquestes satisfacció famílies, entrevistes tutors/es individuals, bústia de queixes i suggeriments. Reunions d'inici de curs. Auditories internes i externes Seguiment trimestral del SGQ. RxD.
  4. 4. PARTS INTERESSADES REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o RETROALIMENTACIÓ (Enquestes, entrevistes, reunions, instruccions, queixes, rendiment de comptes, ...) Revisió i validació Professorat i PAS • Requisits: ◦ Disposar d'horaris i calendari anual. ◦ Disposar d'espais i recursos materials. ◦ Complir els Drets laborals. ◦ Disposar de la informació que pugui afectar la seva feina. • Interessos/necessitats: ◦ Estructura organitzativa. ◦ Tenir una acollida eficient i motivadora. ◦ Tenir possibilitats de formació. ◦ Estar ben informats sobre: ▪ Drets i deures laborals. ▪ Funcionament del centre ▪ Serveis del centre ▪ Tasques individuals i col·lectives ▪ Procediments: disciplinaris, gestió d'absències, sortides, compres ... ◦ Disposar de sistemes de comunicació vertical i transversal àgils i eficaços. ◦ Disposar de: ▪ Bones eines de control d'assistència de l'alumnat. ▪ Bones eines de gestió de la disciplina de l'alumnat. ▪ Sistema eficaç d'avaluació. ▪ Calendari anual equilibrat. ◦ Ésser escoltats en totes les reunions col·legiades de les quals formin part. • Elaborar horaris i calendari anual. • Composició de les àrees i dels equips docents de nivell, així com una estructura organitzativa sòlida. • Efectuar una acollida. Pla d'acollida. • Tenir eines de control de la tasca docent (reunions, auditories, enquestes a l'alumnat) i de la tasca PAS. • Oferir i mantenir espais i recursos materials. • NOFC. • PFC • Pla de comunicació. • Programari: faltes assistència, programa de gestió, software, ... • Comissió de convivència. • Claustre de professorat, reunions àrees i equips docents. • Activitats extraescolars. (BTT Quercus, dinars, sopars, ...) Actes reunions. Enquesta satisfacció del professorat. Trobades informals. Enquesta d'acollida del professorat. RxD
  5. 5. PARTS INTERESSADES REQUISITS/INTERESSOS/EXPECTATIVES SERVEI DEL CENTRE RADAR i/o RETROALIMENTACIÓ (Enquestes, entrevistes, reunions, instruccions, queixes, rendiment de comptes, ...) Revisió i validació Proveïdors • Requisits: ◦ Cobrar dins el termini. • Interessos/necessitats: ◦ Satisfacció suficient. • Expectatives: ◦ Mantenir-se com a proveïdors. • Pagament de la factura SGQ (Avaluació de proveïdors). Bústia de queixes i suggeriments. Reclamacions de cobrament. Anual Empreses i organitzacions col·laboradores (FPCT, DUAL, Gremi llauners, ...) •Requisits: 1. Convenis, acords, compromisos, ... . (Seguretat jurídica). 2. Assegurança escolar de l'alumnat. •Interessos/necessitats: 1. Formar a treballadors adequats per l'entorn laboral 2. Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses o entitats. 3. Tenir un responsable del centre com a interlocutor. •Expectatives: 1.Capacitació dels alumnes per accedir amb garanties al món laboral. 1 .Estudis reglats. 2. Programacions matèries. 3. Seguiment trimestral de les programacions. 4. Auditories del SGQ. 5.Seguiment mitjançant enquestes de satisfacció amb els ensenyaments rebuts. 6. Llibret informatiu de l'alumnat CF. 7. Servei de queixes i suggeriments. 8. SGQ i certificació ISO9001:2015. 9. Seguiment mitjançant enquestes de satisfacció. 10. Acció tutorial i atenció psicopedagògica. 11. Cessió d'espais. 12. Compliment normativa per l'FPCT i DUAL: Seguiment alumnes, homologació empresa, ... , Enquestes satisfacció, entrevistes tutories individuals i en grup, activitats de tutoria, bústia de queixes i suggeriments. Seguiment de la FPCT Reunions amb les organitzacions Comissions de seguiment dels convenis amb organitzacions Auditories internes i externes Seguiment trimestral del SGQ. RxD. Renovació dels convenis de col·laboració

×