Ccc 1314

459 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ccc 1314

 1. 1. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Data: 9/10/13 Pàgina: 1/ 63
 2. 2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 ÍNDEX 0. Introducció ............................................................................................. 8 1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de cada àrea a les característiques del centre................................................................. 9 2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos................................................................................ 10 3. Selecció de les metodologies i els materials més adients....................... 11 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius..................... 12 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge........................................................................................... 39 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes................................................................................................... 54 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials....................................... 56 8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge i de la pràctica docent dels professors...................................................... 62 9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya................................................................................................. 63 Pàgina: 2/ 63
 3. 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 3/ 63 Llistat de revisions Revisió 1.0 1.1 Data 13/09/02 15/09/03 Descripció Elaboració del document 1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de cada àrea a les característiques del centre. Aquest apartat és recollit a les programacions de les diverses àrees, tant d’ESO com de Batxillerat i de Cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats següents: - “Objectius d’etapa de l’àrea” (a les programacions d’àrea d’ESO). - “Objectius de la matèria per al Batxillerat” (a les programacions de matèria de Batxillerat). - “Objectius del crèdit” (a les programacions de crèdit de cicle formatiu). 2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos. Aquest apartat va ser elaborat per les àrees a partir dels objectius de l’àrea per a l’ESO. 3. Selecció de les metodologies i els materials més adients. Aquest apartat és recollit a: - les programacions d’àrea de l’ESO, de matèria del Batxillerat i de crèdit dels CF. En el cas de l’ESO, les explicacions sovint no són aprofitables per a aquest apartat, perquè fan referència exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a l’apartat 7). - les programacions dels crèdits d’ESO (per als casos esmentats en el paràgraf anterior). Atès que no s’hi pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, s’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius. Aquest apartat és extret de les programacions dels crèdits. Atès que no es pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, s’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. Se suposa que, a l’hora de fer les programacions, s’ha partit del document elaborat i posat en comú per les àrees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest apartat s’inclou: - la distribució horària general de les classes (horari marc) - la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat - la distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres - l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs)
 4. 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 4/ 63 - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors) - els espais utilitzats (particularitats) Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades. Aquest apartat queda eliminat perquè ja és inclòs dins els apartats 3 i 5. 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Aquest apartat inclou les característiques i l’organització de les tutories de grup i les tutories individuals. 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat. 8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i d’aprenentatge i de la pràctica docent dels professors. Aquest apartat inclou els sistemes d’autoavaluació de l’ensenyamentaprenentatge. 9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. Aquest apartat inclou l’organització dels plans d’acolliment i seguiment dels alumnes d’incorporació tardana. 10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal. Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses àrees. Caldrà que les àrees el completin. Criteris i pautes de seguiment per a l’orientació educativa. Queda inclòs en els punts 4 i 6 i en el PAT. 1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crèdit, matèria i àrea. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’afegeix el nou Cicle Superior de Prevenció de riscos laborals (CFPR) S’actualitza: - la distribució horària general de les classes (horari marc) - la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat - la distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres
 5. 5. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC 1.3 21/09/05 1.4 4/10/06 1.5 8/10/08 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 5/ 63 - l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es referencia la consulta del PAT de la intranet. 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat s’adapta al funcionament d’aquest curs 04/05: s’elimina l’aula oberta. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius S’afegeixen els criteris d’avaluació de tots el cicles formatius. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’actualitza: -la distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV) -l’organització de l’alumnat per atendre la diversitat a 4t d’ESO (els 4 grupsclasse es divideixen en 1 grup de projectes, 1 agrupament mitjà i 2 agrupaments alts) -la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) -la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius S’afegeix l’organització de l’aula oberta i de l’aula d’acollida. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’actualitza: - la distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. S’afegeix la informació d’aula oberta i aula d’acollida 1.//2.//3. canvi de crèdits per matèria a causa de la LOE. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius Canvi de disquets pel programa SAGA. Avaluació de l’ESO: Proves extraordinàries de recuperació i per pujar nota.
 6. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 6/ 63 S’extreu que a 4t es diferenciï les matèries instrumentals de les altres, per passar d’etapa. Es canvia el terme de crèdit variable per matèria optativa i que a 4t no s’ha de tenir en compte la resta de nivells anteriors per posar la nota. També s’afegeix l’apartat de l’avaluació de futbol. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvi de la distribució horària segons la LOE i els PQPI. Canvi en la distribució curricular de les matèries optatives. A 2n d’ESO també s’afegeix l’hora de desdoblament de Matemàtiques. 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es fa referència al fet que a CFGM no hi ha tutories individuals. 10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal. Es treu tot aquest apartat ja que no es treballa amb eixos transversals, sinó per competències. 1.6 7/10/09 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius. S’ha revisat l’avaluació d’ESO i BATX en fer totalment el canvi a la LOE. S’ha revisat l’avaluació al CFGM Fred i Calor, al CFGS Animació activitats físiques i esportives, al CFGS Prevenció de riscos professionals, als Estudis de règim especial d’esports (modalitat futbol) d’acord amb la nova normativa d’organització i funcionament dels centres públics d’educació secundària i amb els acords presos a les reunions de valoració del curs 2008-2009. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvis en els codis de les matèries optatives d’ESO i BATX i canvis en les hores d’atendre l’aula d’acollida ja que tenim 0,5 professor més. Canvis en la distribució dels equips docents ja que en augmentar un grup d’ESO també tenim més professorat. Canvi en la distribució de les àrees i canvi en l’espai de centre, ja que tenim instal·lat un mòdul prefabricat. Canvis en els crèdits a avaluar del CFGS Prevenció de riscos professionals pel fet de tornar a tenir un grup de 1r curs i un grup de 2n curs. Inclusió dels crèdits a avaluar dels Estudis de règim especial de futbol. 5.4. Organització de l’alumnat per atendre la diversitat (ESO). S’ha redactat de diferent manera el protocol d’aula d’acollida. 7.4. Mesures d’atenció a la diversitat de caràcter extraordinari. S’ha ampliat l’atenció a la diversitat d’ampliació, donant a conèixer metodologies noves i optant perquè aquell professorat que tingui reducció horària per 55 anys pugui realitzar aquesta atenció. 1.7 6/10/10 4. Avaluació a l’ESO: Nota màxima a l’aula flexible (un 6) i recuperació de pendents. Avaluació al Batxillerat: 1r examen de pendents a inicis de setembre. 5. Formes organitzatives: 5.1. Distribució horària, canvi de l’horari marc a l’ESO i al BATX i d’esports.5.3. Distribució de crèdits de CF. 5.4. Atenció a la
 7. 7. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC 1.8 5/10/11 1.9 3/10/12 2.0 9/10/13 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 7/ 63 diversitat: hem afegit l’aula oberta a 1r cicle, canvi del núm. d’hores d’aula oberta de 2n cicle i canvi de nom del pla individual intensiu pel pla individualitzat. 5.5. Distribució del professorat. Canvi del format de l’encapçalament, uniformant tots els documents. Incorporació dels estudis de PQPI S’afegeix els estudis LOE al CFGM amb tot el que comporta. S’extreu la modificació curricular per adaptació, ja que no en fem, de modificació. Canvi del nombre de professors i hores d’atenció a la diversitat. S’afegeix les recuperacions al setembre . Canvis de psicopedagogues per orientadores. 8. Canvi dels codis dels documents de qualitat. S’afegeix que un alumne que no sap gens l’idioma pot anar a les classes de 2n any també. S’assenyalen les hores d’aula oberta de l’aula i de l’empresa. Canvi de nom PCC a CCC. Canvi de referència de la normativa. Es treu tot el referent a l’aula d’acollida, ja que no en tenim. S’afegeixen les atencions a la diversitat dels grups A. S’han repassat les avaluacions i s’afegeixen les extraordinàries de setembre. Canvi del nombre de professors i hores d’atenció a la diversitat. Canvi de l’horari marc S’afegeix la informació del nou CFGS d’eficiència energètica. Redistribueix el nombre de professorat per equip docent. S’han revisat les atencions a la diversitat , hem afegit UEC, i el sistema d’avaluació.
 8. 8. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Pàgina: Data: 9/10/13 8/ 63 INTRODUCCIÓ Tal com estableix el Decret102/2010 i el decret d’autonomia de centre, 1 els instituts d’ensenyament secundari han de tenir elaborat una Concreció Curricular de Centre (CCC) que garanteixi «la coherència i la continuïtat de l’acció pedagògica atenent els criteris establerts en el marc del projecte educatiu del centre i les prescripcions i orientacions del currículum». Aquest document conté tots els components que segons la normativa ha de tenir un CCC, per bé que alguns apartats s’han ajuntat sota un mateix títol, perquè la informació que contenien era molt afina. 2 D’altra banda, el darrer component («Criteris i pautes per a l’orientació educativa») no hi és inclòs, perquè queda recollit en el Pla d’Acció Tutorial d’una manera ben explícita. A més de la informació requerida per la normativa, s’hi ha inclòs també tot allò que s’ha cregut que s’havia d’encabir en un projecte d’aquestes característiques, especialment si no quedava recollit en cap més document. També formen part del CCC les programacions senceres de l’ESO, el Batxillerat i els Cicles formatius, que poden ser consultades a Isotools centre. En el document present només hi consten, referenciats, els apartats d’aquestes programacions que són expressament requerides per la normativa, a fi d’actualitzar-ne permanentment la informació. 1 2 LEC, decret 102/2010 i decret 155/2010. Concretament, l’apartat «Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades» ha quedat integrat dins els apartats 3, «Selecció de les metodologies més adients», i 5, «Concreció de les formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés de l’ensenyament i aprenentatge».
 9. 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 9/ 63 1. CONTEXTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS DE CADA ÀREA PER A CADA ETAPA A LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE Consultar les programacions d’àrea, de matèria de l’ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PQPI .
 10. 10. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 10/ 63 2. OBJECTIUS CORRESPONENTS A CADA CICLE (D’ESO) EN FUNCIÓ DE LA CONTINGUTS SEQÜENCIACIÓ DELS PREVISTOS Consultar les programacions d’àrea, de matèria de l’ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PQPI.
 11. 11. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 11/ 63 3. SELECCIÓ DE LES METODOLOGIES I ELS MATERIALS MÉS ADIENTS Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics i d’atenció a la diversitat de l’àrea de les programacions d’àrea de l’ESO. Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics de les programacions de matèria de Batxillerat. Consultar l’apartat 3 Metodologia i recursos de les programacions de totes les matèries d’ ESO, de Batxillerat, de Cicles Formatius i de PQPI.
 12. 12. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 12/ 63 4. CONCRECIÓ DE CRITERIS I SELECCIÓ DE LES FORMES D’AVALUACIÓ ADEQUADES A LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I ALS PROPÒSITS EDUCATIUS3 L'equip docent i la Junta d'Avaluació L'equip docent de cada nivell és l'òrgan de seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i l'òrgan de decisió de les actuacions pertinents per afavorir la millora constant de cada alumne/a. L’equip docent s’amplia i es constitueix en Junta d'Avaluació per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els ítems previstos a cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluació s'enviaran als tutors legals de l'alumnat en forma de butlletí escrit. Tot el professorat que no formi part d'una Junta d'Avaluació d'un grup-classe determinat, però que hagi fet classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el trimestre, haurà de passar la informació del procés d'aprenentatge de cada alumne/a al professor/a de l'àrea corresponent que assisteixi a la Junta d'Avaluació. A les reunions de les àrees, es concretarà la composició de cada Junta d'Avaluació i els traspassos concrets d'informació que s'hagin de fer procurant que a cada Junta hi hagi un representant de cada àrea. Si en algun cas no fos possible, la informació es passarà directament al coordinador de nivell que sempre estarà en totes les Juntes d’Avaluació d’aquell nivell. El mecanisme i els criteris d’avaluació han d’ésser coneguts per l’alumnat, el qual prèviament ha de saber de què se l’avaluarà tant pel que fa a treballs, controls i actituds. Abans de cada sessió d’avaluació, i amb una antelació mínima de dos dies lectius per tal que el professor/a tutor/a tingui temps de preparar-la, el professorat haurà d’haver posat les qualificacions a través del programa SAGA. Les sessions d’avaluació constaran de dues parts. A la primera, amb l’assistència dels delegats/des de classe, es farà una valoració global del funcionament del grup-classe: dinàmica del grup, assistència, motivació, esforç, rendiment general... sense referirse a alumnes ni assignatures en concret. A la segona, els/les alumnes abandonaran la reunió i es valorarà el rendiment i el comportament de cada alumne a cada matèria. La primera part de la sessió es prepararà a la sessió prèvia de tutoria de grup. Semblantment, cada professor/a dedicarà una estona a classe abans de cada 3 EDU/295/2008, de 13 de juny , per la qual es determinen el procediment: els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatoria i l’ordre de modificació de l’avaluació ordre ENS/56/2010 de 8 de març.
 13. 13. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 13/ 63 avaluació a revisar amb l’alumnat els diferents aspectes del trimestre (metodologia, exigència, tracte mutu...) i a comentar la qualificació i l'actitud de cada alumne/a. Es farà una sessió de preavaluació de tots els grups-classe (a excepció de 2n Batxillerat i 2n de cicles) amb l’objectiu tant de valorar el funcionament del grupclasse en aquells casos en què és un grup nou, com de proposar les mesures correctives necessàries per millorar el seguiment de l’alumnat en concret que presenti problemes o disfuncions de comportament i rendiment escolar.
 14. 14. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 14/ 63 L’AVALUACIÓ A L’ESO La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel coordinador de nivell, el tutor del grup-classe i per un professor/a de cada àrea que durant el trimestre hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluació final estarà constituïda per un representant de cada àrea de l'ESO, el qual prèviament, en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des. També hi assistiran el coordinador de nivell i un membre de l’equip directiu. A l’avaluació final d’etapa es proposarà l’alumnat que haurà d’anar a les proves extraordinàries de recuperació del setembre. a) Propostes d’alumnes que van a les proves extraordinàries fetes per les àrees b) b) AVALUACIÓ FINAL: la condueixen els tutors/es, conjuntament amb els tutors/es individuals. Es procurarà que coneguin abans les qualificacions finals. Alumnes amb un màxim de 2 suspeses: promocionen, acordar els ítems de caràcter general a col·locar (els ítems de cada crèdit del tercer trimestre ja sortiran als butlletins). També a 4t s'atorgarà una qualificació final global. (Ens remetem a l’ordre EDU/295/2008, de 13 de juny i a l’ordre de modificació ENS/56/2012 de 8 de març). L’alumne ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres matèries suspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor/a serà diriment. Si escau, es comptabilitzen com una sola matèra les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per fer evectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents a la sessió. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quert curs si no se n’ha repetit cap en cursos anterior de l’etapa.
 15. 15. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 15/ 63 Punts a tenir en compte: progrés de l'alumne/a durant el curs, treball de síntesi, assistència a classe. -Alumnes que promocionen sense assolir suficientment els objectius del curs: cal preveure mesures d'atenció o recuperació per al curs següent: Grup adaptat Aula flexible Atencions ens grups reduïts a cada àrea Adaptació de programacions si afecta a força alumnes d'una àrea concreta Aula oberta - - Els alumnes d’aula oberta, grup adaptat i aula flexible no podran obtenir una qualificació superior a sis en aquelles matèries en què hi hagi una adaptació. Proves extraordinàries de recuperació: Es realitzaran durant els primers dies de setembre, tal com diu la normativa d’inici de curs. Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de l’àrea en finalitzar l’Etapa de les programacions d’àrea d’ESO per veure les especificitats de cada àrea. Pel que fa a tots els aspectes referents a l’avaluació, ens remetem al decret d’avaluació de l’ESO vigent. La reclamació de notes serà durant les 24h següents al lliurament de les notes, i la resolució després de 48h com a mínim. L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada matèria que hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluació de final de primer i de segon de Batxillerat estarà constituïda per un professor/a de cadascuna de les matèries (comunes, de modalitat i optatives) que hagi cursat l'alumne/a. En el cas de matèries impartides per més d'un professor/a, el/la professor/a que hi assisteixi, prèviament en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des. L’alumnat de Batxillerat té dret a una recuperació trimestral. Cal remarcar que l'avaluació de Batxillerat és globalitzadora al llarg de l'etapa i, per tant, la nota final de matèria no ha de ser necessàriament la mitjana de les notes parcials, sinó que aspectes com el progrés des de l'inici, l'actitud i l'esforç, la valoració
 16. 16. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 16/ 63 col·lectiva del professorat... són tinguts en compte en l'avaluació de l'alumne/a. El setembre del mateix any hi haurà les proves extraordinàries per als alumnes de 1r i al juny pels alumnes de 2n L'alumnat que cursi segon curs amb matèries de primer curs suspeses té dues oportunitats per recuperar-les que serà abans d’acabar el curs. Amb aquest objectiu, s'assignarà un/a professor/a per matèria que, d'acord amb l'equip d'àrea, proposarà les activitats de recuperació. Aquestes hauran d'estar fetes i avaluades en la data que el calendari escolar de l'Institut Quercus marqui per a fer la sessió extraordinària d'avaluació de matèries suspeses de primer. Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de la matèria de les programacions de matèria de Batxillerat. Consultar l’apartat 4 Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit de les programacions de crèdit dels Cicles Formatius.
 17. 17. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 17/ 63 L’AVALUACIÓ ALS CICLES FORMATIUS AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per unitats formatives A l’inici del curs el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, de l’estructura dels mòduls professionals, dels objectius generals del cicle, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció del curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents mòduls professionals. Criteris generals d’avaluació i qualificació dels mòduls professionals. La superació del mòdul professional (MP) s’obté amb la superació de les unitats formatives (UF) que el componen. L’avaluació de les unitats formatives es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge (RA) i els criteris d’avaluació (CA) de les unitats formatives. La qualificació de les UF i dels MP és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. La qualificació final de cada MP s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada UF, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles. Les UF i els MP es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. L’equip docent ha establert que la nota màxima de qualsevol prova de recuperació quedarà limitada de la forma següent: - Les notes compreses entre 5 i 6,9 equivalen a un 5 de nota de recuperació. - Les notes compreses entre 7 i 10 equivalen a un 6 de nota de recuperació. Les UF i els MP superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir UF ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.
 18. 18. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 18/ 63 Avaluacions parcials, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran dues sessions ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquelles unitats formatives pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà d’una recuperació per a cadascuna de les unitats formatives pendents. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la convocatòria extraordinària de recuperació de final de curs. La sessió d’avaluació final de tot l’alumnat es desenvoluparà en acabar les activitats lectives de les darreres unitats formatives. Es farà una sessió extraordinària per l’alumnat que hagi de superar les unitats formatives pendents. En el moment que un alumne/a tingui la totalitat dels mòduls professionals del cicle formatiu superats, té dret a sol·licitar l’expedició del títol corresponent. Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada; és a dir, ni es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries extraordinàries ni d’altres per incrementar-ne la qualificació positiva. Criteris d'avaluació i qualificació del MP de síntesi i recuperació. A la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent, de manera col·legiada, avaluarà i qualificarà el MP de síntesi de cada alumne/a. L'avaluació del MP de síntesi és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. Durant tot el procés de desenvolupament del MP de síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del projecte. El MP de síntesi s’avaluarà positivament quan l'equip docent que l'hagi impartit apreciï que l'alumne/a ha assolit en un grau suficient els objectius terminals propis d’aquest MP i els objectius generals del cicle formatiu que s’hi recullen. En cas contrari, l’avaluació serà negativa. La nota del MP de síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. L’equip docent ha acordat què en cas que l’alumne/a suspengui el MP de síntesi, un cop realitzada l’exposició oral, haurà de tornar a presentar el dossier d’activitats en una data a concretar del mes de juny amb les modificacions establertes. La nota màxima de recuperació del MP de síntesi serà de 5 punts.
 19. 19. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 19/ 63 Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball (FCT). En l’avaluació del MP de formació en centres de treball (FCT) es tindrà en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació en el decret pel qual s’estableix el currículum corresponent al cicle. L'avaluació del MP d'FCT serà continuada, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del MP de FCT, tenint present: - L’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa - La informació recollida en el quadern de pràctiques. La formació pràctica en centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o “No apte”. Si és “Apte” anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de seguiment, en els termes de “Suficient”, “Bé, i “Molt Bé”. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada mòdul professional, si no les resol directament la junta d’avaluació caldrà adreçar-les per escrit a la Direcció del centre en el termini de dos dies lectius. La Direcció del centre traslladarà la reclamació al departament corresponent per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s’ha donat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel departament. A la vista de la proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció del centre resoldrà la reclamació. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar a l’acta d’avaluació corresponent i es notificaran per escrit a la persona interessada. En la notificació s’indicaran els terminis i els procediments per recórrer la resolució adoptada. Si l’alumnat no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de la Catalunya Central.
 20. 20. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 20/ 63 Repetició d’Unitats Formatives i convocatòries. L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball (FCT), que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. La Direcció del centre la resoldrà. Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumnat disposa del dret a dues convocatòries. L’alumnat que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumnat que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP) Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives del primer curs del cicle i opcionalment en les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular significativa, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de places. Tanmateix, el centre pot determinar en quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un/a alumne/a ha de matricular-se només en les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats formatives de primer curs. L’alumnat de segon curs que tingui alguna/es unitats formatives pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només aquelles unitats formatives no superades. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració d’APTE en la formació en centres de treball. La qualificació final del cicle s’expressarà amb dues xifres decimals. Aquesta qualificació serà la mitjana, ponderada - per les hores respectives -, de les qualificacions de les unitats formatives. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte” o “exempt”.
 21. 21. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 21/ 63 A efectes de l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle, els MP o les UF convalidades es qualifiquen amb un 5, i en el cas que els MP o UF superades en altres cicles que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat. Els mòduls professionals “Formació i Orientació Laboral” ( MP9 FOL) i “Empresa i Iniciativa Emprenedora” (MP10 EIE) es convaliden i es qualifiquen amb un 5. AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. En el cas de l’alumnat que abandoni algun dels crèdits i no formalitzi l’anul·lació total o parcial de la matrícula o aquesta no li sigui concedida, es farà constar no presentat (NP) i consumirà convocatòria. Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquells crèdits pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions que es realitzaran durant el trimestre posterior o al final de la tercera avaluació, segons consideri adient el professor. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació. Per als alumnes que, després de la sessió d’avaluació final ordinària, hagin de superar determinats crèdits, es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació. La qualificació màxima en qualsevol prova de recuperació, també a la Convocatòria Extraordinària, és de 5 punts (quan s’ha obtingut una qualificació entre 5 i 6,9 punts), de 6 punts (quan s’ha obtingut una qualificació entre 7 i 8,9 punts) o 7 punts (quan s’ha obtingut una qualificació entre 9 i 10 punts) Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar el/s crèdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva d'un crèdit.
 22. 22. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Data: 9/10/13 Rev.: 2.0 Pàgina: 22/ 63 Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. Si l’alumne/a abandona algun crèdit es farà constar com a “no presentat” (NP) als registres de qualificacions i consumirà convocatòria. Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges: CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUD 80 % qualificació de la 20 % qualificació de la El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. Per tal d’obtenir la qualificació trimestral del crèdit, s’aplicaran els criteris d’avaluació quan l’alumne/a obtingui, com a mínim, de la part de conceptes i procediments una qualificació de 5 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat. L’actitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificació). La faltes d’assistència i els retards que no siguin degudament justificats, afectaran negativament a la qualificació de l’actitud. En el crèdit 6- Emergències, organitzat en 2 blocs temàtics separats i impartits per professorat diferent, caldrà superar-los tots dos amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts. Activitats d’avaluació. Jornades d'exàmens. En cada trimestre es realitzaran un mínim de 2 proves parcials de trimestre en els crèdits d’una durada igual o superior a 4 hores lectives setmanals. La superació d’aquestes proves permetrà eliminar la corresponent matèria de la prova a realitzar en les jornades d’exàmens
 23. 23. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 23/ 63 trimestrals. L’alumnat que suspèn proves de parcial de trimestre, ha de presentar-se a la seva recuperació durant el trimestre següent, quedant-li el trimestre corresponent en suspès. A la darrera setmana de cada trimestre es destinaran uns determinats dies a jornades d'exàmens, les quals s’intentaran realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig. Quan l’alumnat, per qualsevol motiu (justificat o no), no es presenta a una prova parcial se l’avaluarà d’aquesta matèria a la recuperació. Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi. En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a. L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de Síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del treball realitzat. El Crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa. La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Criteris d'avaluació i qualificació de la Formació Practica en Centres de Treball. L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle. L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present:
 24. 24. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 24/ 63 - l’informe, incorporat al quadern de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa. - la informació recollida en el quadern de pràctiques. La Formació pràctica en Centres de Treball es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a. El nostre centre té autoritzat un procés rotatori de matriculació en el CFGS PRP. S'informa als alumnes d'aquesta peculiaritat, especialment del fet que els crèdits no superats que no s'imparteixin durant el curs següent els haurà de cursar en un altre centre o esperar que es tornin a impartir. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada crèdit, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit a la Direcció del centre en el termini de dos dies lectius. La Direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer davant del Director/a dels Serveis Territorials a la Catalunya Central. Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit de FCT, que es pot avaluar un màxim de dues vegades. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria i constarà com a “No presentat”. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la Direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades.
 25. 25. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 25/ 63 Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaça. L’alumnat de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s crèdit/s no superats. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball. La qualificació final del cicle de grau superior s’expressarà amb 2 xifres decimals. La qualificació serà la mitjana ponderada per les hores respectives de les qualificacions numèriques dels mòduls i dels crèdits que no s’integren en cap mòdul que componen el cicle. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “Apte”, “Exempt” o “Convalidat”. Presentació de l’alumnat a les Proves d’accés a la Universitat (PAU) Només pot presentar-se a les PAU l’alumnat que ha superat tots els crèdits (excepte l’FCT i crèdit de síntesi) en les convocatòries d’avaluació ordinàries.
 26. 26. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 26/ 63 AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions. En el curs acadèmic es realitzaran 3 sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final . Per tal de superar aquells crèdits pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació. La qualificació que s'obtingui en la recuperació de la part suspesa serà com a màxim de 5 punts. A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a. Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar el/s crèdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva d'un crèdit. Pels alumnes que, després de la sessió d’avaluació final ordinària, hagin de superar determinats crèdits, es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació. Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. Si l’alumne/a abandona algun dels crèdits i/o matèria, es fa constar com a “No Presentat” ( NP) als registres de qualificacions. Com a conseqüència consumeix una convocatòria. Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. En el cas de l’alumnat que abandoni algun dels crèdits, es farà constar NO PRESENTAT i es consumirà convocatòria.
 27. 27. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 27/ 63 El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges: CONCEPTES I PROCEDIMENTS 90 % de la qualificació ACTITUD 10 % de la qualificació El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. En totes les activitats d’avaluació (tant de conceptes com de procediments) dels crèdits, l’alumnat haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat. L’actitud es qualifica de 0 a 1 punts (10 % de la qualificació). L’actitud farà referència a la participació i l’actitud general a classe Dins els criteris d’avaluació es tindrà en compte l’avaluació de les capacitats claus de l’alumnat, (capacitat de resolució de problemes, organització en el treball, responsabilitat, treball en equip, autonomia, relació interpersonal i iniciativa.) enteses com aquelles capacitats que són majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals en el sentit que afecten molts llocs de treball i transferibles a noves situacions. En els crèdits organitzats en matèries separades (crèdits 1,2,3,4), caldrà superar totes i cadascuna d'elles amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació : CONCEPTES Comprensió de la matèria docent. Definicions. Anàlisi. Part teòrica dels exàmens. PROCEDIMENTS Resolució d'exercicis o problemes. Presentació d'apunts. Realització de pràctiques. Resolució de dubtes. Part pràctica dels exàmens. ACTITUDS Puntualitat. Atenció a les explicacions. Rigor en la metodologia de treball. Predisposició positiva al treball. Respecte al material. Setmana d'exàmens. La darrera setmana ( 5 dies) de cada trimestre es destinarà a la realització dels exàmens i no es faran classes. S’intentarà que hi hagi un cap de setmana entremig. Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi. En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a.
 28. 28. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 28/ 63 L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa i caldrà ser recuperada. La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Criteris d'avaluació i qualificació de la FCT. L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present: - l’informe, incorporat al quadern de pràctiques de la persona responsable de la formació a l’empresa. La Formació pràctica en Centres de Treball s’expressarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. En el cas d’haver obtingut l’exempció total del crèdit de FCT, aquest es qualificarà amb l’expressió “exempt”. En el cas d’haver obtingut l’exempció parcial del crèdit d’FCT, aquest es qualificarà com a “apte” o “no apte” segons correspongui. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada crèdit, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre en el termini de dos dies lectius. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer.
 29. 29. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 29/ 63 Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit FCT, que es pot avaluar màxim 2 vegades. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit, un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a NO PRESENTAT. En el moment que un alumne tingui la totalitat dels crèdits del CF superats, té dret a sol·licitar l’expedició del títol corresponent a secretaria. Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà a tos els crèdits de segon curs sempre i quan no hi hagi incompatibilitat d’horari ni curricular amb els crèdits i/o matèries no superades. En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de places. L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s crèdits i/o matèries no superats/des. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball. La qualificació final del cicle de grau superior serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”. Presentació de l’alumnat a les Proves d’accés a la Universitat (PAU). Només pot presentar-se a les PAU l’alumnat que ha superat tots els crèdits (excepte FCT i crèdit de síntesi) en les convocatòries d’avaluació ordinàries.
 30. 30. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 30/ 63 L’AVALUACIÓ AL CFGS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per unitats formatives A l’inici del curs el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, de l’estructura dels mòduls professionals, dels objectius generals del cicle, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció del curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents mòduls professionals. Criteris generals d’avaluació i qualificació dels mòduls professionals. La superació del mòdul professional (MP) s’obté amb la superació de les unitats formatives (UF) que el componen. L’avaluació de les unitats formatives es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge (RA) i els criteris d’avaluació (CA) de les unitats formatives. La qualificació de les UF i dels MP és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. La qualificació final de cada MP s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada UF, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles. Les UF i els MP es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. Les UF i els MP superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir UF ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. Avaluacions parcials, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran dues sessions ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquelles unitats formatives pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà d’una recuperació per a cadascuna de les unitats formatives pendents. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la convocatòria extraordinària de recuperació de final de curs.
 31. 31. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 31/ 63 La sessió d’avaluació final de tot l’alumnat es desenvoluparà en acabar les activitats lectives de les darreres unitats formatives. Es farà una sessió extraordinària per l’alumnat que hagi de superar les unitats formatives pendents. En el moment que un alumne/a tingui la totalitat dels mòduls professionals del cicle formatiu superats, té dret a sol·licitar l’expedició del títol corresponent. Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada; és a dir, ni es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries extraordinàries ni d’altres per incrementar-ne la qualificació positiva. Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball (FCT). En l’avaluació del MP de formació en centres de treball (FCT) es tindrà en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació en el decret pel qual s’estableix el currículum corresponent al cicle. L'avaluació del MP d'FCT serà continuada, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del MP de FCT, tenint present: - L’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa - La informació recollida en el quadern de pràctiques. La formació pràctica en centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o “No apte”. Si és “Apte” anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de seguiment, en els termes de “Suficient”, “Bé, i “Molt Bé”. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada mòdul professional, si no les resol directament la junta d’avaluació caldrà adreçar-les per escrit a la Direcció del centre en el termini de dos dies lectius. La Direcció del centre traslladarà la reclamació al departament corresponent per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s’ha donat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel departament. A la vista de la proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció del centre resoldrà la reclamació. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar a l’acta d’avaluació corresponent i es
 32. 32. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 32/ 63 notificaran per escrit a la persona interessada. En la notificació s’indicaran els terminis i els procediments per recórrer la resolució adoptada. Si l’alumnat no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de la Catalunya Central. Repetició d’Unitats Formatives i convocatòries. L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball (FCT), que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. La Direcció del centre la resoldrà. Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumnat disposa del dret a dues convocatòries. L’alumnat que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumnat que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP) Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives del primer curs del cicle i opcionalment en les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular significativa, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de places. Tanmateix, el centre pot determinar en quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un/a alumne/a ha de matricular-se només en les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats formatives de primer curs. L’alumnat de segon curs que tingui alguna/es unitats formatives pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només aquelles unitats formatives no superades.
 33. 33. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 33/ 63 Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració d’APTE en la formació en centres de treball. La qualificació final del cicle s’expressarà amb dues xifres decimals. Aquesta qualificació serà la mitjana, ponderada - per les hores respectives -, de les qualificacions de les unitats formatives. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte” o “exempt”. A efectes de l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle, els MP o les UF convalidades es qualifiquen amb un 5, i en el cas que els MP o UF superades en altres cicles que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat. Presentació de l’alumnat a les Proves d’accés a la Universitat (PAU). Només pot presentar-se a les PAU l’alumnat que ha superat tots els crèdits (excepte FCT i crèdit de síntesi) en les convocatòries d’avaluació ordinàries. L’AVALUACIÓ ALS ENSENYAMENTS DE REGIM ESPECIAL D’ESPORTS L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. Temporització de les avaluacions Durant el curs acadèmic es realitzaran dues sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final . La primera sessió d’avaluació ordinària es farà al finalitzar el primer quadrimestre on es recollirà la valoració dels crèdits del bloc comú. A final de curs es realitzarà la segona sessió d’avaluació ordinària, en la qual s’avaluaran els crèdits del bloc específic. A final de curs també es realitzarà la sessió d’avaluació final i posteriorment la sessió d’avaluació extraordinària. Per tal de superar aquells crèdits pendents després de les dues sessions ordinàries d'avaluació, l'alumnat disposarà de la possibilitat de recuperar els crèdits suspesos. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació.
 34. 34. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 34/ 63 Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. La qualificació que s'obtingui en la recuperació de la part suspesa serà com a màxim de 6 punts. (només de la part suspesa). A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a. Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. En el cas de l’alumnat que abandoni algun dels crèdits, es farà constar “No presentat” (NP) i consumirà convocatòria. El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs o crèdit, com es distribueixen els percentatges d’avaluació. En totes les activitats dels crèdits, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat. La nota màxima de recuperació d’un examen, prova o treball serà com a màxim de 6. Setmana de recuperacions Els alumnes disposaran d’una setmana de recuperacions del 20 al 24 de gener i una setmana de recuperacions extraordinàries a final de curs. Criteris d'avaluació i qualificació del bloc de formació pràctica. L'avaluació del BFP es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. L'avaluació del BFP serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a del BFP del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de BFP, determinarà l’avaluació final del crèdit de BFP, tenint present: - l’informe, incorporat al quadern de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa i la informació recollida en el quadern de pràctiques.
 35. 35. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 35/ 63 El Bloc de Formació Pràctica es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada crèdit, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre en el termini de dos dies lectius. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer. Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, (a excepció del BFP, que es pot avaluar dues vegades), computant tant les ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar dues convocatòries, de caràcter extraordinari, al director/a del centre, que ho resoldrà. En el cas d’esgotar les 6 convocatòries, si l’alumne vol finalitzar els seus estudis, disposarà d’una sola oportunitat per superar el crèdit davant un tribunal designat, previ informe del centre. Criteris de promoció de curs. Per superar el nivell o el grau cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració de “apte” en el bloc de formació pràctica. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. La nota final del grau mitjà s’expressarà amb un sol decimal i serà la que resulti d’obtenir la mitjana aritmètica simple de les notes assolides per l’alumne/a en els diferents crèdits del bloc comú, del bloc específic i del bloc complementari. També s’assignarà una nota final de primer nivell, la qual es calcularà seguint el mateix procediment.
 36. 36. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 36/ 63 L’AVALUACIÓ ALS PQPI 1. Plantejaments generals per a l'avaluació dels aprenentatges L’avaluació es regeix pels articles 17 i 18 del Decret 140/2009, d’acord amb els quals l’avaluació dels alumnes és contínua, formativa i global, prenent com a referència els criteris d’avaluació establerts en el currículum. Ha de tenir en compte el punt de partida en el moment de la incorporació de cada alumne/a al programa, el seu progrés i les competències assolides. Es faran, com a mínim, tres sessions d’avaluació durant el programa, incloent-hi l’avaluació final. Per a l’alumnat que es presenti a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà es farà una avaluació extraordinària abans de l’inici de les proves. Cal fer un seguiment sistemàtic de les activitats realitzades pels alumnes i tenir-ne un registre i una valoració personalitzats, tot impulsant les activitats d’autoavaluació, per implicar al màxim l’alumne/a que els cursa en el procés d’avaluació i aprenentatge i utilitzant activitats i instruments d'avaluació diversos. 2. Documentació de l'avaluació Els documents oficials d’avaluació dels programes són les actes de les sessions d’avaluació i els informes individuals. Per a la formalització dels processos de l’avaluació acadèmica i de la certificació, així com per a l’expedició dels documents oficials, s’utilitzarà l’aplicació de gestió dels cursos PQPI, dissenyada pel Departament d’Ensenyament, que integra aquestes funcionalitats. Els instituts on s’imparteixen programes de qualificació professional inicial de la tipologia FIAP arxivaran i custodiaran l’expedient acadèmic de cada alumne/a, així com tots els altres documents oficials d’avaluació. 3. L’avaluació dels mòduls A El referent bàsic per a l’avaluació dels mòduls A són les realitzacions professionals de cada unitat de competència (UC) i la formació associada a cada mòdul formatiu. En el cas dels perfils professionals establerts en la Resolució ENS/102/2011, de 4 de gener, els referents bàsics per a l’avaluació seran els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació definits per a cadascun del perfils. Llevat del mòdul FCT (vegeu més endavant), la qualificació de cada mòdul A es fa en termes numèrics, d’1 a 10, sense decimals. La qualificació del projecte integrat es fa també en termes numèrics d’1 a 10. El conjunt dels mòduls A té una qualificació global que s’expressa numèricament, amb un decimal, i s’obté de ponderar amb un 90% la mitjana aritmètica de les qualificacions parcials corresponents a cada mòdul A, i amb un 10% la qualificació corresponent al projecte integrat. Per obtenir qualificació positiva global dels mòduls A no és necessària la superació (o qualificació positiva) de tots els mòduls. Quan un mòdul A relacionat amb una unitat de competència (UC) acreditable no s’hagi superat, la UC corresponent no quedarà acreditada i,
 37. 37. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 37/ 63 per tant, no es farà constar en la relació d’UC acreditades que figuren en la certificació acadèmica final del PQPI. La qualificació igual o superior a 5 d’un mòdul A relacionat amb una UC permet l’acreditació de la UC fins i tot quan la qualificació global del conjunt dels mòduls A sigui inferior a 5. El mòdul d’FCT es qualifica en termes de “apte” o “no apte”. La qualificació de “apte” en l’FCT és un requisit indispensable per a la superació d’un PQPI. En cas que l’FCT sigui qualificada amb “no apte”, no es podrà fer el còmput de la qualificació global dels mòduls A ni es podrà obtenir, per tant, qualificació final del PQPI. 4. L’avaluació dels mòduls B L’avaluació dels mòduls B es farà tenint en compte els criteris i indicadors d’avaluació de les competències establertes en el currículum i el progrés de l’alumne/a al llarg del curs. En qualsevol de les unitats formatives establertes per cada centre per desenvolupar el contingut dels mòduls B convindrà avaluar els continguts transversals que contingui, especialment els instrumentals bàsics. Les qualificacions de cada mòdul B es fan numèricament, d’1 a 10, sense decimals. Es determinarà una qualificació per al conjunt dels crèdits que integren el mòdul de desenvolupament i recursos personals i una altra qualificació per al conjunt dels crèdits que integren el mòdul de coneixement de l’entorn social i professional. En el mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics, en canvi, s’avaluaran específicament el crèdit de Comunicació, el crèdit de Matemàtiques i el crèdit TIC. La mitjana aritmètica resultant dels 3 crèdits que el componen donarà lloc a la qualificació del mòdul d’aprenentatges instrumentals bàsics. El conjunt dels mòduls B té una qualificació global que s’expressa en termes numèrics, amb un decimal, i és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres mòduls B. En el cas que un centre organitzi un quart mòdul B opcional, la qualificació obtinguda es considerarà en la qualificació global conjunta dels mòduls B amb un pes ponderat d’un 10% (la qual cosa significa que la qualificació de cadascun dels altres tres mòduls B s’ha de ponderar amb un 30%). 5. Qualificació final PQPI Per als alumnes que cursin els mòduls obligatoris A i B, la qualificació final del programa es determina, tal com estableix l’article 18.4 del Decret 140/2009, per la mitjana aritmètica de la qualificació global dels mòduls A i de la qualificació global dels mòduls B. La qualificació final del programa s’expressa en termes numèrics en l’escala de l’1 al 10, amb dues xifres decimals. La superació del PQPI requereix que la qualificació final del programa sigui igual o superior a 5, i que la qualificació de la formació en centres de treball sigui de “apte/a”.
 38. 38. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 38/ 63 De manera general, l’avaluació final positiva d’un PQPI requereix, com a mínim, el 70% d’assistència a les activitats de formació. Quan les absències estiguin justificades per raons de salut o circumstàncies personals o familiars greus o incorporació tardana, es pot avaluar positivament un alumne/a sempre que superi el 50% d’assistència i faci les activitats de recuperació corresponents. 6. Certificació acadèmica Els alumnes que segueixin un PQPI obtindran un certificat acadèmic expedit pel centre on l’han cursat, tal com estableix l’article 19 del Decret 140/2009. Aquest certificat ha d’incloure la relació i qualificació final dels mòduls cursats, així com la relació d’unitats de competència acreditades i la qualificació final del programa de qualificació professional inicial. Els alumnes que no finalitzin el programa i no obtinguin, per tant, el certificat acadèmic però hagin assistit, com a mínim, a un terç de la durada total del programa, poden demanar un certificat d’assistència amb el nombre d’hores a què ha assistit i el percentatge del que representa respecte del total del curs. L’aplicació informàtica dels programes de qualificació professional inicial genera aquest document.
 39. 39. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 39/ 63 5. CONCRECIÓ DE FORMES ORGANITZATIVES DE L’ALUMNAT, DELS PROFESSORS, DE L’ESPAI I DEL TEMPS QUE AFAVOREIXIN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 5.1. Distribució horària general de les classes L’horari marc dels diversos cursos és el següent: ESO (30 h / setmana) Matí: cada dia es comença a les 8 h. i s’acaba a les 14:40 1r i 2n Batxillerat (30 h / setmana) Matí: cada dia de 8 a 14:40 h. Cicle formatiu de grau mitjà (25 h / setmana) Dilluns, dimarts de 15h a 21:30h, el dimecres de 17h a 21:30h i el divendres de 15h a 18:30h. Cicle formatiu grau superior Activitats físiques (25 h / setmana) 1r: tots els dies excepte dimarts intensiu de 9 h a 14:40 h; dimarts de 8 a 13:40 2n: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14:40; dimarts i dijous de 8 a 13:40 Cicle formatiu grau superior Prevenció de riscos ( 25 h/setmana) Dilluns i dimarts de 15h a 21:30h , el dimecres de 16 a 20.30h , el dijous de 15h a 20:30h i divendres de 15:30h a 18:30 h. Cicle formatiu grau superior Eficiència energètica ( 29 h/setmana) Tots els dies de 15 a 21:30, excepte el dimecres que és de 16 a 21:30 h. Cicle de tècnic d’esports de futbol Dilluns, dimecres i dijous de 18:30h a 22h. El bloc comú s’imparteix des de setembre fins a desembre. A partir del gener s’imparteixen els blocs específics de cada modalitat i l’horari s’amplia amb algun dijous de 18:30h a 22 h. Ensenyaments PQPI (FIAP de serralleria) (30 h/setmana) De dilluns a divendres de 8h a 14:30h d’octubre a març. Dilluns i dimarts de 8h a 14:30h d’abril a juny (dimecres, dijous i divendres els alumnes fan FCT).
 40. 40. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 40/ 63 5.2. Distribució horària del currículum comú i diversificat (ESO i Batxillerat) El repartiment horari setmanal del currículum és el següent: 1r ESO: Matèries comunes: 30 hores 2n ESO: Matèries comunes: 27 hores Matèria optativa (1): 3 hores 3r ESO: Matèries comunes: 27 hores Matèria optativa: (1): 3 hores 4t ESO: Matèries comunes: 21 hores Matèries optatives (3): 9 hores 1r Batxillerat: Matèries comunes: 14 hores Matèries de modalitat (3): 12 hores Matèries optatives (1): 4 hores 2n Batxillerat: Matèries comunes: 13 hores Matèries de modalitat (4): 12 hores Matèries optatives (2): 4 hores Treball de recerca (inclosa a l’hora de tutoria): 1 hora.
 41. 41. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Codi: CCC Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 41/ 63 5.3. Distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres LLISTAT DE CODIS DE MATÈRIES D’ESO I BATXILLERAT MATÈRIES - ESO 1r GRUPS 2n 3r 4t ABCD ABCD ABCD ABC Llengua catalana i literatura ELC1 ELC0 ELC2 ELC3 Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Anglès ELS1 ELS2 ELSO ELS3 ELS5 ELC 4 ELC 5 ELS 4 EIA1 EIA3 OBSERVACIONS EIA4 Ciències de la naturalesa Ciències Socials Matemàtiques Educació Física EIA2 ECN1 ECN2 ECN3 ECNL ECNL ECNL 1 2 3 - ELC0 és matèria optativa ELC5 és matèria associada a la Religió ELSO és matèria optativa ELS5 és matèria associada a la Religió ECNL és hora de laboratori (grup partit) ECS 4 EMA EMA2 EMA1 EMA3 4 ECS1 ECS2 ECS3 EEF1 EEF0 EEF2 EEF3 EEF 4 EEF0 és matèria associada a la Religió - TECT és hora de taller (grup partit) Educació visual i plàstica Música ETE1 ETE2 ETE3 TECT TECT TECT 1 2 3 EEV2 EEV3 EMU1 EMU3 - Religió ERE1 - Tutoria ETU1 ETU ETU2 ETU3 ETUB 4 Tecnologia - - Educació per la ciutadania - - EEC3 Educació èticocívica - - - ESI1 ESI2 ESI3 - - - Treball de síntesi Projecte de recerca EEC 4 EPR 4 ETUB és matèria assocaida a la Religió
 42. 42. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Codi: CCC Matèries Optatives - (1) Mat. Optatives 2n ESO 1r T OEFR2 OEEF1 Introducció al francès Montse Llobet Activitats a la natura 1 Josep Busuldu (1) OEFR2 OEEF1 Ramón Cortina OEMA1 Data: 9/10/13 Pàgina: 42/ 63 (3) (1) Mat. Optatives 2n ESO 2n T Reforç de matemàtiques OEMA1 (2) Rev.: 2.0 Introducció al francès Montse Llobet Activitats a la natura 1 Josep Busuldu Reforç de matemàtiques Ramón Cortina (1) Mat. Optatives 2n ESO 3r T OEFR2 OEEF1 Introducció al francès Montse Llobet Activitats a la natura 1 Josep Busuldu Reforç de matemàtiques OEMA1 Ramón Cortina Optativa de castellà Optativa de castellà Optativa de castellà Rose Marie Zamora Rose Marie Zamora Rose Marie Zamora (2) Mat. Optatives 3r ESO 1r T OECS5 OEMA3 Mites i llegendes Salvador Soliva Resolució de problemes Alba Badia (2) Mat. Optatives 3r ESO 2n T OECS5 OEMA3 Emprenedoria OEMA4 OEFR3 OEEF2 Laura Llobet Francès 1 Montse LLobet Iniciació als esports de raqueta Mites i llegendes Salvador Soliva Resolució de problemes Alba Badia OETE1 OECS5 OEMA3 OEMA4 OEFR3 OEEF2 Laura Llobet Francès 1 Montse LLobet Iniciació als esports de raqueta Protagonista la imatge Begoña Irigaray Electricitat domèstica Francismo Martín OEEV2 OETE2 Begoña Irigaray Iniciació a l’electrònica analògica i digital OEFR3 OEEF2 OEEV2 OETE3 OELC5 Tomàs Agulló/ Núria Sala OEMA2 OELL OETEA OP2 OEBG OETE OEFR4 OEIN OEVP1 OPFQA Tecnologia aplicada a l’empresa i economia Laura Llobet Llatí Salvador Soliva Tecnologia aplicada Francisco Martín/ Ismael León Biologia i Geologia Joan Prat/Martí Garica Tecnologia Pep Ribalta Francès Montse Llobet Informàtica Cristina Segura Visual i plàstica Francisco Martín Física i Quimica aplicada Tomàs Agulló Resolució de problemes Laura Llobet Francès 1 Montse LLobet Iniciació als esports de raqueta EFXY Francisco Martín (3) Mat. Optatives 4t ESO Física i Química OP1 OEFQ Salvador Soliva Emprenedoria OEMA4 EFXY Protagonista la imatge Mites i llegendes Alba Badia Emprenedoria EFXY OEEV2 (2) Mat. Optatives 3r ESO 3r T Protagonista la imatge Begoña Irigaray Iniciació a la pneumàtica i hidràulica Francisco Martín Fent país Gemma Boix
 43. 43. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC OP3 OEVP2 OEMU OEFR5 OEIA1 OEIN Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Rev.: 2.0 Visual i plàstica Begoña Irigaray Música Dolors Bonet Francès Montse LLobet Quercus in the word Carme Ribas/Carme Cabré Informàtica Pep Ribalta CRÈDITS A AVALUAR - BATXILLERAT MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES COMUNES Curs 1r BAT 2n BAT Llengua catalana Llengua castellana Anglès Educació física Filosofia i ciutadania Ciències per al món contemporani Història de la Filosofia Història Filosofia Tutoria Matemàtiques Física Tecnologia industrial Electrotècnia Mecànica Dibuix tècnic Química Biologia Ciències de la Terra i del Medi ambient Matemàtiques per a Ciències Socials Economia i organització d’empresesl’Art Història de Història del món contemporani Geografia Economia Llatí Grec Literatura catalana Literatura castellana BLC1 BLS1 BIA1 BEF1 BFI1 BCMC1 - BLC2 BLS2 BIA2 - - BHS2 BTU1 BMA1 BFS1 BTI1 BDT1 BQI1 BBI1 BTM1 BMS1 BEO1 BHM1 BLA1 BGR1 - BFI2 - BMA2 BFS2 BTI2 BET2 BDT2 BQI2 BBI2 BTM2 BMS2 BEO2 BHA2 BGG2 BEC2 BLA2 BLT2 BAS2 Data: 9/10/13 Pàgina: 43/ 63
 44. 44. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 MATÈRIES OPTATIVES Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Francès Literatura universal Psicologia i Sociologia Religió OBSF1 OBPS1 - Estada a l’empresa - Treball de recerca - Rev.: 2.0 OBLU2 EM1 EM2 - Data: 9/10/13 Pàgina: 44/ 63
 45. 45. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2013-2014 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Data: 9/10/13 Rev.: 2.0 Pàgina: 45/ 63 CRÈDITS A AVALUAR - CFGM LOE Curs 1r 2n Tècniques de muntatge d’instal·lacions Instal·lacions elèctriques i automatismes MP1 MP2 - Muntatge i calorífiques manteniment d’instal·lacions - MP3 Muntatge d’aigua manteniment d’instal·lacions - MP4 - MP5 - MP6 MP7 MP9 - MP8 8 MP10 MP11 MP12 MP13 i Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids Màquines i equips tèrmics Configuració d’instal·lacions calorífiques Formació i orientació laboral Empresa i iniciativa emprenedora Anglès tècnic Síntesi Formació en centres de treball CRÈDITS A AVALUAR - CFGS-AF Curs 1r Trimestre Activitats fisicoesportives individuals - C2 Activitats fisicoesportives d'equip - C3 Activitats fisicoesportives amb implements - C4 Fonam. biològics i bases del condicionament físic - C5 Primers auxilis - C7 Salvament aquàtic - C8 Metodologia didàctica de les activ. fisicoesportives - C10 Jocs i activ. físiques recreatives per a animació - C1 Animació i dinàmica de grups - C9 Org. i gestió pet. empr. d'act. de temps lliure i socioeduc. - C6persones amb discapacitats - C11 Activ. fís. per a 1r 101 141 161 201 431 FO L - Formació i orientació laboral - C12 Formació en centres de treball - C13 Crèdit de síntesi - C14 - 2n 2n 101 141 161 201 431 FOL - 3r 101 141 161 201 431 FO L - 1r 121 141 161 181 182 491 771 801 - 2n 121 141 161 181 182 491 771 801 - 3r 121 141 161 181 182 491 771 801 FCT STS

×