Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utopi eller fremtiden

165 views

Published on

RfD, dagens og fremtidens renovasjonsløsninger i et bylivs- og bylogistikk-perspektiv.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utopi eller fremtiden

 1. 1. Utopi eller fremtiden? Nye, grønne løsninger for transport av avfall Eksempler fra Norge og andre land i verden
 2. 2. Interkommunalt samarbeid om renovasjon
 3. 3. Generelt om RfD • RfD har 22 ansatte, men sysselsetter i overkant av 100 • 100 000 tonn årlig husholdningsavfall fra våre ni kommuner • Utsortering (kildesortering) var på hele 67 % • 7 gjenvinningstasjoner
 4. 4. Teknologien vil gjøre sitt inntog også i avfallsbransjen • Større krav til renhet av kildesortert materiale til gjenbruk i industri • Høyere nasjonale og internasjonale mål for materialgjenvinning • Tjenester på forespørsel/ved behov vil gradvis dominere markedet • Hjemmehenting vil bli lettere og billigere • Nettverkstilnærminger vil gi bedre planlegging og mer kostnadseffetive løsninger • Innsamlingstjenester vil foretas av førerløse biler og roboter
 5. 5. Fortidens avfallsinsamling
 6. 6. Tradisjonelle avfallsløsninger i bybildet
 7. 7. Nye alternative løsninger 1. Nedgravde containere
 8. 8. Prinsippskisse nedgravd avfallskontainer •Glir lett inn i bybildet •Én 5 m3 container kan erstatte over åtte 660 l plastbeholdere
 9. 9. 2. Avfallssug
 10. 10. Nye, innovative og grønne løsninger i Norge • Biogassbiler i Drammensregionen • Utviklingsprosjekt ny renoasjonsbil til innsamling av glass- og metallemballasje i samarbeid mellom RfD og flere leverandører (gode erfaringer med å øke samarbeidet mellom offentlig og privat aktør) • Innsamling av avfall med robot – gripearm (Reno Vest) • Avfallssug med digital adgang i Bergen • Helelektrisk renovasjonsbil (Sarpsborg)
 11. 11. Og i utlandet Avfallssug i Voures, Tampere
 12. 12. Nedsenkbare beholdere og containere, Tyskland
 13. 13. Moderne, grønne løsninger i fremtiden (Utopia?) Førerløse biler testes i Sverige https://www.youtube.com/watch?v =zJSHXr8i-ZU Pilot på hydrogenelektrisk renovasjonsbil i Nederland
 14. 14. Forsøk med henting av beholdere gjennom robot og drone, Sverige https://www.youtub e.com/watch?v=fNI V6Dcj29E http://www.chalmer s.se/en/department s/e2/news/Pages/An imated-refuse- collecting- robot.aspx

×