Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kathrine Emilie Standal - Drammenskonferansen 2018

785 views

Published on

Kathrine Emilie Standal - Drammenskonferansen 2018

Published in: Real Estate
 • Take the highest paid surveys! ✔✔✔ https://t.cn/A6ybK3XL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kathrine Emilie Standal - Drammenskonferansen 2018

 1. 1. Svartlamon – et byøkologisk forsøksområde Et område bare for pønks, hippier, anarkister og døgenikter? Eller nyskapende boligpolitikk, byggemåter, delingskultur og medvirkning?
 2. 2. Svartlamon består av 35 hus, 200 voksne og 70-80 barn. Området er ca 35 dekar totalt.
 3. 3. 1947 – regulert til industri- og næring. Kamp gjennom hele 90-tallet for bevaring og for å unngå riving.
 4. 4. Skånsom rehabilitering og restaurering på Svartlamon Biskop Darresgate 19 på 90- tallet og nå
 5. 5. • Budsjett på ca 2 millioner i vedlikehold fordelt på 35 hus • Skånsom rehabilitering = vi beholder det vi kan og fikser det vi må • Område med mest originale bygningsdeler i Trondheim, tett samarbeid med byantikvaren • Av 149 leiekontrakter er det 38 som har eget bad, resten deler • Beboerne har i stor grad ansvar for å fikse ting innvendig i leiligheter • Lav standard, lave husleier • En fast fulltidsansatt snekker, to snekkere som deltidsarbeidere • Husene stod og forfalt i 70 år før boligstiftelsen overtok vedlikeholdsansvaret, det er et stort etterslep på vedlikeholdssiden
 6. 6. Strandveien 25a 2001 og 2014
 7. 7. Egen reguleringsplan – laget av Trondheim kommune og beboerne i fellesskap. Hovedmål: • Å sikre området som byøkologisk forsøksområde som i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftig bolig- og næringsutvikling • Å bevare og bygge videre på det eksisterende kulturmiljøet, med særlig vekt på bevaring av områdets egenart som trehusbydel og mangfoldig bymiljø • Å legge til rette for et lavt kostnadsnivå med et rimelig botilbud og gunstige rammevilkår for nyetablering av virksomheter • Å basere utviklingen på LA21-prinsipper med stor grad av medvirkning der kompetanse og ressurser i området kan utnyttes og tilhørigheten til området styrkes.
 8. 8. Vidløftige mål – kan de oppnås?
 9. 9. Medvirkning – noe mer enn informasjonsgivning? • Allmøte en gang i måneden • Flat struktur • Konsensus • Langvarige prosesser, men når avgjørelser tas er disse vanligvis godt forankret og godt gjennomarbeidet • Utfordrende møte mellom flat struktur og hierarkiske organisasjoner
 10. 10. Hva kjennetegner gode medvirkningsprosesser? • Utfallet er ikke bestemt på forhånd • Tidlig involvering av alle parter • Flat struktur, alles meninger har like stor verdi • Tilstrekkelig informasjon blir gitt slik at det er mulig å få belyst alle sider ved saken • Det må være tydelige linjer mellom det som er fastlåst og det som skal medvirkes i • Medvirkningsprosesser tar tid!
 11. 11. Kreativitet, DIY og mangfold Krever raushet, toleranse i praksis og en balansegang mellom initiativets rett og fellesskapets bestemmelsesrett.
 12. 12. Vi prøver – så ser vi hvordan det blir Det midlertidige blir permanent
 13. 13. Virksomheter på Svartlamon • Folkekjøkkenet på infokafeen • Samvirkelaget – økologisk butikk drevet på dugnad • Remida –senter for gjenbrukskunst • Rake arbeidsfellesskap • DansIt – Senter for dansekunst i Sør- Trøndelag • Ivar Matlaus bokkafe • Galleri Blunk • Ramp pub og restaurant • Svartlamon damekor og Svartlamon hardkor • 72 organisasjoner og foreninger • 27 band øver på området • Verkstedhallen og Lobbyen • Svartlamon kulturbarnehage • Gratisbutikken • Slanghagen • Lamon-honning
 14. 14. Byggeprosjekter på Svartlamon • Reguleringsplanen sier at vi skal: «sikre området som byøkologisk forsøksområde som i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftig bolig- og næringsutvikling» • Kan vi si at vi har lykkes?
 15. 15. «Nyhuset og Brioklossen» • Oppført i 2004 • Brendeland & Kristoffersen: «Byøkologi er for oss gode, billige og miljøriktige boliger og næringslokaler for flest mulig folk, i et sosialt inkluderende bymiljø» • Ufordringer i møtet mellom rigid byråkrati, aktivisme og brukermedvirkning • Høyeste massivtrehuset i verden i ett år • Har banet vei for massivtrebygg i Norge • Vunnet utallige priser og vært omtalt i svært mange tidsskrifter • Mest omtalte bygget i Norge frem til Operaen ble bygget året etterpå
 16. 16. Husly – residens for tilreisende kunstnere Kunstprosjekt med gjenbruk av rester fra byggeindustrien og Europaller. Vant annerkjennelse under Bauhausaward 2008.
 17. 17. Alternative boformer – fremtidens boliger eller bare for de sære? Ombygde busser, biler og mikrohus på Svartlamon
 18. 18. Mikrohus og ombygde busser • Mangelfullt regelverk • Mange henvendelser og en økende interesse for alternative måter å bo på, men få muligheter i Trondheim til å bo slik • På Svartlamon: 5 ombygde busser og biler og tre mikrohus
 19. 19. Eksperimentboligene/Selvbyggerhusene
 20. 20. Dette er et eksperiment i en anvendelse av byøkologiske prinsipper og et forsøk på å demonstrere verdien av nøysom ressursbruk, kreativt gjenbruk og samarbeid i byggeprosessen for å skape mindre ressurssløsende, og mer bærekraftige og inkluderende bygde omgivelser. Dette er en arkitektur som har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk fordi den stiller spørsmål om hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige, og ikke bare hva vi er villig til å betale for.
 21. 21. • Startet høsten 2013 etter initiativ fra to arkitektstudenter, Trygve Ohren og Haakon Haanes, Nøysom arkitekter. • Eksperimentell byggemåte, materialvalg og energiløsninger • 5 rekkehus og ett felleshus med delt vaskerom, gjesterom og lager • Fikk over 20 gode søknader • 5 familier som bygger husene, ingen erfaring fra før • Boligstiftelsen står som byggherre og eier av husene • Total pris 3 millioner
 22. 22. Ved å være deltakere i å utforme omgivelsene sine heller enn passive forbrukere, oppstår tilknytning, ansvarsfølelse og evne til omstilling og endring. Dagens tilnærming til bærekraftig arkitektur handler ensidig om å kutte klimagassutslipp og å redusere energiforbruk, uten at en tar tak i kjernen av problemet, at boligen først og fremst har en økonomisk betydning, mer spesifikt som et investeringsobjekt.
 23. 23. • Trygve Ohren: «Tanken på boligen som investeringsobjekt som du må eie, gjennomsyrer alt. Du kjøper for å selge. Sertifisering og klassifisering, inkludert den som har til hensikt å skape en bærekraftig arkitektur, bygger under dette. Men reell bærekraft er etter vårt syn et system som er tilpasningsdyktig ovenfor forandring. For oss var selvbyggere, med direkte innflytelse, et svar på utfordringen om å finne alternative og mer bærekraftige måter å skaffe flere boliger.»
 24. 24. Innvendig interiørbudsjett: 50 000 kr.
 25. 25. Utstillinger 09.06.17-19.11.17 Eksperimentboliger på Svartlamon (2017), Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016, Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo Akademiske artikler 18.06.17: Experimental Housing at Svartlamon, Trondheim, Norway, 2017, World Architecture Magazine: New Norwegian Architecture: Progression and Confusion, 2017/6 21.06.17 Self-build Svartlamon style, Unstructured extra 8 – Way out West – Norway's wild North West Atlantic coast architectural and building scene 18.06.17: "Experimental Housing at Svartlamon, Trondheim, Norway, 2017", World Architecture Magazine: New Norwegian Architecture: Progression and Confusion, 2017/6 18.11.16 Sykt lykkelige selvbyggere?, Arkitektnytt 12.11.16 Nøysom arkitekter, Pollen no 3 - Gjør det selv (s. 8-9) 01.10.16 Boligvisioner: Nøysom Arkitekter, Arkitekten Nr. 10 Oktober 2016 Vol. 118 (s. 12-16) 08.09.16 De nye selvbyggerne (kronikk), Kommunal Rapport 27.04.16 Bærekraftig selvbygging, Arkitektur N nr. 03/2016 (s.22-35) 13.11.15 Drømmen om den ideelle bolig (s. 31-32), Arkitektnytt 09/10-2015 01.10.15 Vil bygge alternativt og billig, Byggeindustrien 30.06.15 Selvbyggerne, Artscene Trondheim 12.05.15 Selvbygging for leieboere, Leieboerforeningen 02.10.14 Bygger husrekke for to millioner kroner, Byggeindustrien
 26. 26. Akademiske arbeider 2016: Frank Båtbukt: Selvbygger i by, selvbygging som verktøy for boligbygging og byutvikling (Arkitektur og designhøyskolen i Oslo, Masteroppgave i urbanisme) 2016: H.O. Myskja, B. Sandberg og S. Osnes: Eksperimentboligene på Svartlamon, gjennomgang og vurdering av prosessen fra idé til bygg (NTNU Trondheim, AAR4815 Plan og byggeprosess) 2015: Haakon Haanes og Trygve Ohren: Eksperimentboliger på Svartlamon (NTNU Trondheim, Masteroppgave i arkitektur) Presse 05.01.18: Nøysomhetshjemmet, Adresseavisa 22.12.17: Nå bygges det eksperimentelle fellesboliger, D2 10.11.17: Tromsø-arkitektens billige boliger vekker interesse i Kina, iTromsø 10.06.17 Kunstnernes hus, Ukeadressa 03.03.17 Gjør det selv-bydelen, Morgenbladet nr. 9 / 3.-9. mars 2017 08.02.17 Vil at flere skal bo billig og alternativt på Svartlamon, Trondheim24 06.01.17 Torfinn bygger hus med gjenbrukte materialer, Newton, NRK Super 24.06.16 Hva skjer egentlig på Svartlamoen? (kronikk), Adresseavisa 11.05.16 Kampen om Svartlamon er ikke over, Byavisa i Trondheim 10.05.16 Studentprosjekt blir miljøvennlige og nøysomme rekkehus..., Trondheim 2030 15.03.16 Husbygging del 3: Andre etasje og taket, Newton, NRK Super 31.01.16 Husbygging del 2: Bygge reisverk, Newton, NRK Super 28.01.16 Husbygging del 1: Første spadetaket, Newton, NRK Super 09.12.15 Arkitekt bygget fem hus uten kontrakt, Østlandets blad 16.10.15 BYGGEKSTRA: SVARTLAMON GJØR-DET-SELV, Smallprint.no 09.09.15 Bærekraftig bygg på Svartlamon, Byavisa i Trondheim 08.08.15 –Jeg tror prosjektet treffer en nerve hos folk, Adresseavisa 29.10.14 Bærekraftig byggeprosjekt på Svartlamon, Under Dusken 15.09.14 Eksperimenterer med fem nye boliger på Svartlamon, Adresseavisa
 27. 27. «Selbukassa» - gjenreises i ny drakt på Svartlamon i 2018/2019 • Vi har plukket ned en tømmerkasse som skal settes opp på Svartlamon • Fire familier som gjør byggeprosjektet på dugand • Gjenbruk av tømmerkasse og påbygg med massivtre fra «Salamandernatten» av Killi Olsens kunstprosjekt • 4 leiligheter med budsjett på 2 millioner totalt
 28. 28. Svartlamon- Trondheims beste bydel og skjulte perle!
 29. 29. Takk for meg! boligstiftelsen@svartla mon.org Svartlamon.org

×