Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drammenskonferansen 2019: Øyvind Johnsen

26 views

Published on

Intro fra Husbanken om nytenking, sosial miks og boligdeling. Drammenskonferansen 2019

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Drammenskonferansen 2019: Øyvind Johnsen

  1. 1. Nytenking, sosial miks og boligdeling Fagdirektør Øyvind Johnsen, Husbanken Drammenskonferansen 2019
  2. 2. 2 Målgrupper: Barn og unge er hovedprioritet • Bedre boforhold for barnefamilier med lav inntekt er en viktig del av fattigdomsbekjempelsen og Husbankens samfunnsoppdrag • Andre prioriterte målgrupper i 2019 er • mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet • eldre • funksjonshemmede
  3. 3. 3 Gode boliger og boligområder • Sosial blanding • Generasjonsblanding • Funksjonsblanding • Deleløsninger
  4. 4. Hvordan får vi bedre boliger og boligområder? • Brukerperspektiv - samskaping • Helhetlig planlegging • Variere boligstørrelser • Nytenking - innovasjon
  5. 5. 5 Husbanken sier ja til innovasjon! • Husbanken ønsker å stimulere til nye løsninger • Faglig funderte og fornuftige løsninger får JA! • Start dialogen tidlig

×