Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

insam as - konsolideringstjenester

115 views

Published on

Fra frokostmøtet om bylogistikk og byliv: Eksempler på konsolideringssenter. Av: Sidsel Ahlmann Jensen, insam as

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

insam as - konsolideringstjenester

  1. 1. Konsolideringssenter med tilleggstjenester - 3 caser og noen vurderinger
  2. 2. SENTRUM I casene: Stykkgods og pakker (noe, ikke alt). Ikke fødevarer. Konsoliderings senter
  3. 3. Konsolideringsentre har i mange tilfeller bidratt til færre kjørte kilometer, reduserte lokale utslipp, reduserte klimagassutslipp og mindre støy. En sentral utfordring er å etablere en holdbar forretningsmodell med finansiering av tilbudet. - TØI og SVV 2017
  4. 4. Binnenstadservice Nederland (2008-dd) • 14 byer (Nijmegen, Maastricht Rotterdam, osv) • Kommersielt selskap, ingen offentlig støtte • Samlaster nesten alle leveranser til den enkelte kunde • Inntjening: Vareeiere og varemottakere 50-50 • Tilleggstjenester betaler for ca 50% av konsolideringskostnader
  5. 5. Citylogistik - Danmark og Norge (2011-dd) • Først prosjekt, nå kommersielt selskap • København, Roskilde, Lyngby • Finansieres av vareeiere og varemottakere (abonnementer) • Kun elkjøretøy • Roskilde Rådhus er kunde • Fra 50 til 5 leveranser per uke • Sparer 1 årsverk
  6. 6. Stadsleveransen Gøteborg (2012-dd) • Visjon: Minimera de tunga transporterna inom Indre Stad efter kl. 10.00 • Start: Omregulering fra kl 11 til 10, varelevering i gågate • Eies av Innerstaden Göteborg (butikker, grunneiere og kommunen) • Kun elkjøretøy – 3 el-tog med hengere og 2 elsykler • Hovedsakelig finansiert av transportselskap, offentlig støtte og reklame (2017)
  7. 7. Vurderinger • Omlasting gir ekstra kostnader og tar tid • Usikkerhet om økonomisk bærekraft (uten offentlig støtte), men BSS og CL ser ut til å ha løst det. • Varemottakere viktig kundesegment (tilleggstjenester). • Transportører kan få reduserte kostnader • Nytt konsept, begrenset med erfaringsgrunnlag. Men vet nok til at det er verdt å teste. • Kun en del av bylogistikken som håndteres av denne typen tjeneste Foreløpig konklusjon Konsolideringssenter med tilleggstjenester løser ikke alt, men kan løse noen utfordringer i Drammen sentrum. • Sannsynligvis et bra tilbud for (noen) butikker / varemottakere • Erstatte noen fossilkjøretøy med elkjøretøy og mindre kjøretøy i sentrum • Kan bidra til mer samlasting/ bedre kapasitetutnyttelse Konsolidering kan ha potensial for flere varesegmenter, utstyr, renovasjon.

×