Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drammenskonferansen 2019: Teresa Lindholm

844 views

Published on

Hvordan skape likeverdige rom for barn og unge. Teresa Lindholm, White Arkitekter.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drammenskonferansen 2019: Teresa Lindholm

 1. 1. HVORDAN SKAPE LIKEVERDIGE ROM FOR BARN OG UNGE?
 2. 2. 80% 20% Fo
 3. 3. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ Två saker blir särskilt viktiga att tänka på för att skapa jämlika rum för barn och unga: 1. Vi har inte all kunskap. Därför behöver vi involvera barnen i vår process 2. Barn är olika. Därför behöver vi aktivt beakta skillnaderna i vårt arbete
 4. 4. URBAN PEDAGOGIK – VAD ÄR DET? Syfte på individnivå: Ø Medvetenhet Ø Engagemang Ø Känsla av sammanhang Syfte på samhällsnivå: Ø Öka barns inflytande i stadsplaneringen Ø Främja en förbättrad planering och städer som möter barns behov
 5. 5. STAD + PLANERING
 6. 6. VEM PLANERAR STADEN?
 7. 7. FÅR ALLA VARA MED OCH PÅVERKA?
 8. 8. METODER FÖR DIALOG Metoderna kan variera och skräddarsys alltid
 9. 9. KRUT – MALMÖ STADSBIBLIOTEK Ø 18 ungdomar på sommarjobb Ø Samarbete med Unga i förening – unga leder unga! Ø Introduktion och utbildning Ø Fokus normkritik, jämställdhet, arkitektur och planering Ø Föreläsningar och studiebesök Ø Intervjuer på stan och workshops Ø Parallellt skissarbete och löpande avstämningar
 10. 10. RESULTATET? Ø Möjlighet att låna lokal och arrangera evenemang Ø Skapande verkstad och kreativa workshops on demand Ø Ljud- och musikstudio Ø Galleri 4x3m Ø Böcker, medier, tidskrifter Ø Ett rum ”att bara vara i” ”Ett träd där jag kan hänga av mig mina sorger”
 11. 11. FLICKRUM I DET OFFENTLIGA ”Det här är en vit fläck på kartan, jag kan inte komma på ett enda bra exempel på projekt där man tagit hänsyn till unga tjejers behov!” ” - Ø Allt började med en teaterföreställning Ø Förarbete med tjejer från Skarpnäcks ungdomsråd Ø Arkitekter intervjuades Ø Publiksamtal efter föreställning Ø Studiebesök på White Ø Tre utvalda platser och modellbygge
 12. 12. RESULTATET? Ø Intim skala Ø Ytor med olika exponeringsgrad Ø Medskapande ger ägarskap Ø Flexibla rum för egen tolkning Ø Plats för aktivitet i små grupper Ø Olika sätt att sitta – i olika konstellationer Ø ”Sociala sittplatser” Ø Konkurrensfria zoner Ø Karaktärsstark gestaltning Ø Lätt att ”titta in” och smita ut bakvägen Ø Överlappande strukturer och gradvisa övergångar On-stage: Hög grad av synlighet Off-stage: Precis bredvid scenen, ej i blickfånget men med överblick Back-stage: I skymundan, skyddat från andras blickar
 13. 13. EN BARNVÄNLIG BOSTADSGÅRD? Ø Flera funktioner, t.ex. lek. Krävs minst 1000 kvm Ø Rumsligt avgränsad, fysisk eller visuell gräns Ø Karaktärsstark gestaltning, hög detaljeringsgrad i barns ögonhöjd, lekfulla inslag och olika zoner Ø Gröna med inbyggda ekosystemtjänster, varierad växtlighet och plats för odling, bärbuskar eller fruktträd. Krävs jordmån minst 80 cm Ø Kombinera små intima rum med öppen fritya, gärna en gräsmatta Ø Utformas med slitstarka och giftfria material av hög kvalitet som tål lek Ø Enkelt kunna nås från bostaden via genomgående entréer Ø Ha utrymmen för förvaring av leksaker och trädgårdsredskap Ø Ha tillgång till både sol och skugga under stora delar av dagen samtliga årstider
 14. 14. Tack! Teresa Lindholm, Specialist inom social hållbarhet, Drammen 20 mars #whitearkitekter @whitearkitekter

×