Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate

1,401 views

Published on

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic

Autor:
Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK

2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂȚII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea initiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 L30.2_Ghid1_Szuhanek_Camelia Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic Autor: Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK Expert metodologic ANC, Domeniul Sănătate 1
 2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Cuprins Introducere I. 3 Situaţia reglementării profesiei de medic în România şi state membre ale Uniunii Europene 4 1.1. Profesia de medic în Europa 4 1.2. Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de medic 4 II. Procedurile de validare/certificare a competentelor aplicate de AC din ţările în care 16 profesia/iile sunt reglementate 2.1. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Italia 16 2.2. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Spania 19 2.3. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Cehia 21 2.4. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Austria 22 2.5. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Marea Britanie 24 2.6. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Danemarca 25 2.7. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Olanda 26 2.8. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Germania 27 III. Procesele de recunoştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene 29 3.1. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor /profesiilor reglementate în Uniunea Europeană 29 3.2. Recunoaşterea calificării de medic în Italia 37 3.3. Recunoaşterea calificării de medic în Spania 38 3.4. Recunoaşterea calificării de medic în Cehia 42 3.5. Recunoaşterea calificării de medic în Austria 44 3.6. Recunoaşterea calificării de medic în Marea Britanie 44 3.7. Recunoaşterea calificării de medic în Danemarca 45 3.8. Recunoaşterea calificării de medic în Olanda 45 3.9. Recunoaşterea calificării de medic în Germania 46 IV.Exercitarea profesiei de medic în Uniunea Europeană 46 V. Concluzii 50 Bibliografie 52 2
 3. 3. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Introducere Ghidul de față constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Scopul întocmirii acestui ghid este consolidarea capacității Colegiul Medicilor din România (CMR) ca partener social al proiectului şi autoritate competentă pentru profesia de medic, de a se implica în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI. De asemenea, ghidul de față a fost elaborat cu scopul de a sprijini Ministerul Sănătăţii (MS) ) şi Colegiul Medicilor din România (CMR) în eforturile de standardizare a proceselor de certificare, atestare și recunoaștere a profesiei de medic, prin informarea cu privire la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene. Prezentul ghidul are şi scopul informării cetăţenilor români asupra procesului de certificare a
 4. 4. competențelor, cerințelor și particularităților procesului de recunoaştere a calificării profesionale de medic în state membre ale Uniunii Europene: Italia, Spania, Germania, Austria, Cehia, Olanda, Danemarca și Marea Britanie. Pentru realizarea ghidurilor de recunoaștere și certificare pentru profesiile reglementate, experţii metodologici externi ai Autorității Naționale pentru Calificări au cercetat sursele de informaţii de la nivel naţional (ale ţărilor analizate şi ale României) şi la nivel comunitar (studii comparative realizate la nivelul Uniunii Europene) şi au participat la vizită de studiu în Olanda, având posibilitatea de a-şi completa munca de documentare prin schimbul de exeperienţă cu reprezentanţi ai Autorităţilor Competente. 3
 5. 5. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU I. Situația reglementării profesiei de medic în România și cele opt state membre ale Uniunii Europene 1.1. Profesia de medic în Europa Conform art. 19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului Libera circulaţie privind recunoașterea calificărilor profesionale, poziţia profesională de medic trebuie să se bazeze pe principiul fundamental al recunoaşterii automate a calificărilor prin corelarea condiţiilor minime de formare profesională. În afară de aceasta, accesul în statele membre la profesiile de medic, trebuie condiţionat de necesitatea deţinerii unei calificări determinate, care reprezintă garanţia că persoana în cauză a urmat studii care îndeplinesc condiţiile minime stabilite. Profesia de medic se regăseşte pe poziţia a doua în topul celor mai mobile profesii din UE, in conformitate cu site-ul . http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications[26, 27]. Structura pieței muncii și a serviciilor în domeniul Medic se încadrează în fenomenul general al migraţiei forţei de muncă din domeniul îngrijirii medicale, reprezentând un interes existenţial. Diferenţele în materie de salarizare şi condiţii de muncă constituie cauze ale acestui fenomen. Diferenţele dintre structurile sistemelor au repercusiuni substanţiale asupra structurilor de oferte şi de calificare. Peste 70 la suta dintre salariaţii sistemului sanitar românesc intentionează să plece la munca în străinătate, însă 36,8% dintre acestia au diferite impedimente legate de familie. Acestea sunt rezultatele studiului "Tendinţa de migrare a personalului din sistemul sanitar", realizat de Federatia "Solidaritatea Sanitară" din România, în anul 2012. In acelaşi timp, faptul ca paleta nehotărîţilor este formată de circa 40 la suta dintre salariaţi, arată o dependenţă a amplorii acestui fenomen în special de condiţiile oferite în ţară, deoarece condiţiile oferite sunt aceleaşi. Derivă de aici că factorii de tip pull actionează constant [3, 5, 6, 26, 27].
 6. 6. 1.2. Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de medic Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de medic este stabilit de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului[5, 24]. Libera circulație și recunoașterea reciprocă a titlului de medic se bazează pe principiul fundamental al recunoașterii automate a titlurilor de calificare, pe baza coordonării condițiilor minime de formare profesională. Condițiile minime de formare pentru profesia de medic sunt armonizate la nivel european, făcând parte din categoria așa-numitelor profesii sectoriale. În majoritatea statelor membre, activitățile din domeniul medic se exercită, de jure sau de facto, de către persoane care posedă fie doar titlul oficial de calificare ca medic, fie acest titlul însoțit de alt apelativ, fără ca aceste persoane să beneficieze de un monopol asupra exercitării activităților respective, cu
 7. 7. excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 4
 8. 8. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Recunoașterea pe baza coordonării condițiilor minime de formare Principiul recunoașterii automat. Toate statele membre UE recunosc calificarea de medic pentru toți resortisanții care îndeplinesc condițiile minime de formare. Titlurile de medic care îndeplinesc acest criteriu beneficiază de același efect, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale și exercitarea acestora, pe teritoriul statului membru gazdă ca și în statul membru de origine. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale cuprinde, în anexa V punctul 5.7.1, titlurile de calificare ca medic care fac obiectul unei recunoașteri automate[5, 6] .
 9. 9. Condițiile minime de formare ca medic. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale descrie la art. 46 în detaliu condițiile minime de formare pentru care se obține recunoașterea automată a titlului de calificare ca medic pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene[6]. Profesia de medic are la bază formarea prevăzută la articolul 34 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale, fiind profesie specifică şi distinct. La pct. 5.3.2 din anexa V se detaliază că exercitarea activităţii profesionale de medic presupune posesia unui titlu de calificare recunoscut. La art. 23 şi 37 sunt specificate modalităţile de asimilare a titularilor unui astfel de titlu de calificare. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a revizuit Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor , astfel Corespondenta ISCO88(COM)1: 2 ENG - Major group 2: professionals FRA - Grand groupe 2 : professions intellectuelles et scientifiques GER - Berufshauptgruppe 2: wissenschaftler. Descriere: Medicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficiente fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supravegheaza şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordoneaza educatia medicala si activităţile de cercetare. În România activitatea este reglementată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu completările şi modificările ulterioare (în curs de revizuire). Profesia de medic este reglementată şi este cuprinsă în COR 2013(Clasificarea Ocupaţiilor din România) Grupa de baza 222 aferent Grupei majore 2 Specialisti în diverse domenii de activitate. Nivelul de instruire: 4 (studii superioare): Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activităţi. Nivelele profesionale diferenţiază: 222102 medic rezident, 222103 medic specialist, 222108 medic primar. Profesia de medic are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului cu respectarea Codului deontologic al medicului. Caracterul specific al activităţilor exercitate în baza titlurilor oficiale de calificare în medicina, prevăzute de lege, individualizează, distinge şi separă profesia de medic de alte profesii din domeniul medical. La nivel european pregătirea profesională de bază ca medic impune cel puţin şase ani de studii sau 5
 10. 10. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 5500 de ore de formare teoretică şi practică asigurată de o universitate sau sub supravegherea unei universităţi. Formarea medicală de bază oferă garanţia că persoana în cauză a dobândit următoarele cunoştinţe şi competenţe: (a) cunoaşterea adecvată a ştiinţelor care stau la baza medicinei, precum şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, de evaluare a faptelor stabilite ştiinţific şi de analiză a datelor; (b) cunoaşterea adecvată a structurii, funcţiilor şi comportamentului persoanelor sănătoase şi bolnave, precum şi a raporturilor dintre starea de sănătate a omului şi mediul său fizic şi social; (c) cunoaşterea adecvată a disciplinelor şi practicilor clinice care îi oferă o imagine coerentă asupra bolilor mintale şi fizice, asupra medicinei sub toate aspectele sale preventive, diagnostice şi terapeutice, precum şi asupra reproducerii umane; (d) o experienţă clinică adecvată sub supraveghere corespunzătoare în spitale atestate. În tabelul 1se prezintă denumirile echivalente profesiei de medic existente în ţările membre UE şi Elveţia. (conform directivei 36/2005/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale) Tabelul 1. denumirile echivalente profesiei de medic existente în ţările membre UE şi Elveţia[6]. Ţara Titlul de calificare Titlul professional Data de referinţă België/ Belgique/ Belgien Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts /Arreté ministériel d'agrément de médecin généraliste Huisarts/Médecin généraliste 31 XII 1994 Ceska republika Diplom o specializaci "vseobecné lékařstvi" Vseobecný lékař 1 V 2004 Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende lge/Speciallgel i almen medicin Almen praktiserende lge/ Speciallge i almen medicin 31 XII 1994 Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbil-dung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 XII 1994 Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 V 2004 31 XII 1994 Espana Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 XII 1994 France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) Médecin qualifié en 31 XII 1994 Certificate of specific qualifications in general General medical Ireland médecine générale 31 XII
 11. 11. medical practice Attestato di formazione specifica in medicina generale Italia practitioner 1994 Medico di medicina generale 31 XII 1994 1 V 2004 Latvija Gimenes rsta sertifikts Gimenes (visprejs prakses) rsts 1 V 2004 Lietuva Seimos gydytojo rezidentros pa˛ymjimas Seimos medicinos gydytojas 1 V 2004 Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste Magyarorszag Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany Haziorvostan szakorvosa 1 V 2004 Malta na tal-familja Mediina tal-familja 1 V 2004 Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap pij tot bevordering der geneeskunst Huisarts 31 XII 1994 Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 XII 1994 Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 V 2004 Portugal Diploma do internato complementar de clinica geral Assistente de clinica geral 31 XII 1994 Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine 1 V 2004 Slovensko Diplom o specializacii v odbore "vseobecné lekarstvo" Vseobecný lekar 1 V 2004 Suomi/Finl and Todistus lääkärin perusterveydenhuol-lon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvrd Yleislääkäri/Allmänläkare 31 XII 1994 Sverige Bevis om kompetens som allmänprak-tiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 XII 1994 United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 XII 1994 31 XII 1994 Curiculla didactică a pregătirii de minim 6 ani trebuie să conţină cel puţin disciplinele nominalizate, sau echivalente, promovate, cu volumul de activitate şi credite acordate: A. Discipline de bază, B. Discipline medico-biologice şi Discipline medicale generale, C. Discipline specifice: Anatomie Embriologie, 7
 12. 12. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Biochimie, Biofizică şi fizică medical, Informatică medicală şi Biostatistică, -Biologie celulară şi Moleculară, Histologie, Fiziologie, Microbiologie, virusologie, parazitologie, Genetică medical, - Fiziopatologie, Imunologie, Morfopatologie, Farmacologie si farmacologie clinică, Asistenţă primară a stării de sănătate, Medicină internă Semiologie medical, Chirurgie generală Semiologie Chirurgicală, - Medicină internă, Pneumoftiziologie, Medicina muncii şi boli profesionale, Balneofizioterapie, Neurologie, Psihiatrie, Pediatrie + Puericultură, Endocrinologie, Oncologie, Medicină de familie, Boli infecţioase, Dermatologie, Radiologie, Chirurgie general, Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, Ortopedie Traumatologie, Chirurgie şi ortopedie pediatrică, Urologie ATI + Medicină de urgenţă, O.R.L., Oftalmologie, Chirurgie cranio maxilo facial, Obstetrică, Ginecologie, Biochimie clinic, Igienă - Sănătatea mediului, Metodologia cercetării ştiinţifice, Epidemiologie, Medicină legală, Sănătate publică şi managementul sanitary, -Ştiinţele comportamentului; Psihologie medicală; Sociologie medicală; Deontologie medicală; -Bioetica, Practica anuală pentru însuşirea unor deprinderişi competenţe medicale, -Limba modern, -Educaţie fizică. Parcurgerea unor discipline poate avea loc în cadrul altora sau în conexiune cu acestea. Un stat membru gazdă poate solicita medicilor specialişti a căror formare specializată în medicină pe bază de program integral era reglementată de acte cu putere de lege şi acte administrative în vigoare la 20 iunie 1975 şi care şi-au început formarea de specialist până la 31 decembrie 1983, ca titlurile lor de calificare să fie însoţite de un document oficial care să ateste că s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării documentului. In tabelul 2, sunt prezentate titlurile asociate profesiei de medic în ţările UE luate în studiu, conform Directivei 2005/36/ CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale. Instruirea teoretică asigură dobândirea cunoştinţelor, întelegerea şi competenţele profesionale pentru a organiza, acorda şi evalua asistenţa medicală globală. Instruirea clinică asigură învăţarea, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. Formarea profesională trebuie atestată de reușita la un examen de licență sau echivalent. In România, medicii care vor sa exercite profesia, trebuie să fie membri ai CMR, având drepturi si obligaţii conform legii nr. 95/2006 - titlul XIII. În acest context se specifică:
 13. 13. -exercitarea profesiei de medic se poate desfăşura în regim salarial şi/sau independent, - profesia se exercită, în condiţiile legi, numai de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, dacă: a.sunt cetăţeni români sau stat membru al UE, stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE); 8 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 2. Titluri de calificare corespunzătoare diferitelor specialităţi medicale obţinute prin formare în rezidenţiat în ţãrile studiate (conform Directivei 2005/36/ CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale). Ţara Anestezie şi terapie intensivă Durata minimă de formare: 3 ani Chirurgie generală Durata minimă de formare: 5 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie Danmark Anstesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie Portugal Anestesiologia Cirurgia geral United Kingdom Anaesthetics General surgery Ţara Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani Obstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictvi Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynkologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fdsels-hjlp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Espana NeurocirugiaObstetricia Obstetricia y ginecologia France Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
 14. 14. Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Ţara Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani Obstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictvi Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynkologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fdsels-hjlp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Espana NeurocirugiaObstetricia Obstetricia y ginecologia France Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 9 Ţara Medicină internă Durata minimă de formare: 5 ani Oftalmologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Vnitřni lékařstviOftalmologie Oftalmologie Danmark Intern medicin Oftalmologi eller jensygdomme Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde Espana Medicina interna Oftalmologia France Médecine interne Ophtalmologie Italia Medicina interna Oftalmologia Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie Portugal Medicina interna Oftalmologia United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology Ţara Danmark Pediatrie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Ceska republika Otorinolaringologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Otorinolaryngologie Dětské lékařstvi Oto-rhino-laryngologi eller re-nse-halssygdomme Pdiatri eller sygdomme hos brn Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin Espana OtorrinolaringologiaPedia Pediatria y sus areas especificas France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria Malta Otorinolaringoloija Pedjatrija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
 15. 15. Ţara Pneumologie Durata minimă de formare: 4 ani Urologie. Durata minimă de formare: 5 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Tuberkuloza a respiračni nemoci Urologie Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Pneumologie Urologie Espana NeumologiaUrologia Urologia France Pneumologie Urologie Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia Nederland Longziekten en tuberculose Urologie Österreich Lungenkrankheiten Urologie Portugal Pneumologia Urologia United Kingdom Respiratory medicine Urology Ţara Ortopedie Durata minimă de formare: 5 ani Anatomie patologică Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Ortopedie Patologicka anatomie Danmark Ortopdisk kirurgi Patologisk anatomi eller vvs- og celleundersgelser Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie Espana Cirugia ortopédica y traumatologiaAnatomiapatologica Anatomia patologica Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica Nederland Orthopedie Pathologie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie Portugal Ortopedia Anatomia patologica United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology Ţara Cardiologie Durata minimă de Gastroenterologie formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Kardiologie Gastroenterologie Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsyg domme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Espana Cardiologia Aparato digestivo Italia Cardiologia Gastroenterologia Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten Portugal Cardiologia Gastrenterologia United Kingdom Cardiology Gastro-enterology Österreich Ţara Reumatologie Hematologie
 16. 16. Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Revmatologie Hematologie a transfúzni lékařstvi Danmark Reumatologi Hmatologi eller blodsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Espana Hematologiayhemoterapia Hematologia y hemoterapia Italia Reumatologia Ematologia Nederland Reumatologie Österreich Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia United Kingdom Rheumatology Haematology Ţara Endocrinologie Durata minimă de formare: 3 ani Recuperare, medicină fizică şi balneologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Endokrinologie Rehabilitačni a fyzikalni medicina Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsyg-domme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin Espana Endocrinologia y nutricion Medicina fisica y rehabilitacion Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione Nederland Revalidatiegeneeskunde Österreich Physikalische Medizin Portugal Endocrinologia United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Ţara Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitaço Neurologie şi psihiatrie Durata minimă de formare: 5 ani Dermatovenerologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Dermatovenerologie Danmark Dermato-venerologi eller hud- og knssygdomme Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Espana Haut- und Geschlechtskrankheiten Dermatologia médico-quirúrgica y venereologia ** France Neuropsychiatrie ( ) Dermatologie et vénéréologie Italia Neuropsichiatria (***) Dermatologia e venerologia Nederland Österreich Zenuw- en zielsziekten ( ***** ) Neurologie und Psychiatrie Portugal Ţara Dermatologie en venerologie Haut- und Geschlechtskrankheiten Dermatovenereologia Psihiatrie pediatrică Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Ceska republika Radiologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Dětska a dorostova psychiatrie
 17. 17. Danmark Brne- og ungdomspsykiatri Deutschland Radiologie Espana Electrorradiologia France Electro-radiologie (*) Pédo-psychiatrie Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile Nederland Radiologie ( **** Österreich ) Radiologie Portugal Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Radiologia United Kingdom Ţara Pedopsiquiatria Child and adolescent psychiatry Geriatrie şi gerontologie Durata minimă de formare: 4 ani Nefrologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Geriatrie Nefrologie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Espana Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Geriatria France Nefrologia Néphrologie Italia Geriatria Nederland Nefrologia Klinische geriatrie Österreich Portugal United Kingdom Nefrologia Geriatrics Renal medicine 12 Ţara Geriatrie şi gerontologie Durata minimă de formare: 4 ani Nefrologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Geriatrie Nefrologie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Espana Geriatria Nefrologia Italia Geriatria Nefrologia Nederland Klinische geriatrie Österreich Portugal United Kingdom Nefrologia Geriatrics Renal medicine b.soţul unui cetăţean român, precum şi descedenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; c.membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), asa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din OUG nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor UE şi Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), aprobată cu modificări prin Legea nr.
 18. 18. 260/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 900 din 7 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European [12]. Prin titlu oficial de calificare ca medic, se înţelege deţinerea: a. diploma de medic, eliberate de o institutie de învăţământ superior din domeniul medicinei, acreditată din România; b.certificatul de specialist, eliberat de Ministerul Sănătăţii (MS) ; c.diploma, certificatul sau un alt titlu în medicină, eliberate conform normelor UE de statele member ale UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), sau dobândite întrun stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre enumerate iniţial, ori echivalate de România. Este de reţinut că titlurile oficiale de calificare în medicină obţinute în afara României, a statelor membre ale UE, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), se echivalează potrivit legii. Ca excepţie, de la prevederile anterioare sunt titlurile oficiale de calificare în medicină care au fost recunoscute de unul dintre aceste state[1, 3, 10, 24]. Natura activităţilor încadrează profesia de medic în sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilităţile acordate de legislaţia în materie. In exercitarea profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect faţă de pacient. Independenţa profesională conferă medicului dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului medical şi deplina răspundere. Medicul nu este functionar public în timpul exercitării profesiei, prin natura umanitară şi liberală a acesteia. In vederea accesului la activităţi de medic şi exerciţiului acesteia, medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii 13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 medicale de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor din România (CMR). Certificatul de membru al CMR se acordă pe baza: documente care atesta formarea în profesie; certificatul de sănătate; declaraţia pe propria raspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevazute la art. 481 si 482, din Legea 95/2006[11]; certificatul de cazier judiciar. Certificatul de membru devine operativ după încheierea asigurării de răspundere civilă. Unele din prevederile jurământului profesional se aplică şi medicilor cetăţeni Români stabiliţi în străinătate, medicilor cetăţeni ai unui stat membru UE, stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi în România, respectiv stabiliţi în unul dintre aceste state, sau medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 469 lit. c) si e) din Legea 95/2006, care solicită profesarea în România. Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 469 din Legea 95/2006, care: - sunt cetăţenii ai statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent, sau pe termen lung în România, - deţin un titlu oficial de calificare în medicină prevăzut de lege şi sunt membri ai CMR,
 19. 19. - nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege, - sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic, - în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medicale, medicii, trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii (MS) cu privire la activitate, dar să fie pe aceasta perioada membrii ai Colegiul Medicilor din România (CMR); -medicii cetăţeni ai unui stat al UE, stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi pe teritoriul României, sau care exercită profesia de medic, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii cetăţeni Români membri ai Colegiul Medicilor din România (CMR). Controlul şi supravegherea profesiei de medic se realizează de Ministerul Sănătăţii (MS) împreună cu Colegiul Medicilor din România (CMR), recunoscute ca autorităţi competente Române. In cazul în care un medic îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate o perioada de peste 5 ani, Ministerul Sănătăţii va reatesta competenţa profesională a acestuia. Procedura privind modalitatile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabileşte de Consiliul naţional al Colegiul Medicilor din România (CMR) , conform Codului deontologic şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiul Medicilor din România (CMR)[9, 10, 25]. Aceste prevederi se aplică şi medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi în România. Practicarea profesiei de medic de către o persoană care nu îndeplineşte condiţiile legale constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. Colegiul Medicilor din România (CMR), este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, autorităţile competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care sunt în situaţia anterioară. Autoritatea de stat în domeniul Medic este Ministerul Sănătăţii care are următoarele atribuţii: asigură cadrul legislativ şi metodologic privind exercitarea profesiei de medic; protejează, promovează, 14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 susţine iniţiativa, respectiv calitatea profesională a activităţii; participă la organizarea învăţământului de specialitate, a formării profesionale, precum şi a cercetării, dezvoltării şi inovării în domeniu. Adresa Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, E-mail: office@ms.ro, Bucureşti. Tel.+4 021 3072 500, +4 021 3072 600. Autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de medic este Colegiul Medicilor din România (CMR) care are următoarele atribuţii: avizează si eliberează atestatul de medic; pregăteşte programele de perfecţionare continuă în domeniul medic; este autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene; emite documentele necesare pentru cetăţenii români care doresc să exercite profesia în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe. Totodată publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, Tabloul Naţional al Medicilor, Codul deontologic al
 20. 20. profesiei. Adresa: Colegiul Medicilor din România Adresa: Bulevardul Timişoara nr. 15, cod poştal 061303, Sector 6, Bucureşti, România. E-mail: office@cmr.ro. Tel.: +4021.413.88.00 Fax: +4021.413.77.50 Analizând procedurile de validare și certificare pentru profesia de medic in România se poate spune că sunt respectați termenii de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor: • este obligatorie depunerea unui dosar personal la Ordinul profesional; • • conținutul dosarului poate fi cunoscut prin accesarea site-ului Ordinului profesional menţionat; • există comisie de atestare prin decizia președintelui Ordinului profesional, cu componență clară; • • dosarul are structură simplă și clară; conținutul dosarului poate fi cunoscut prin accesarea site-ului Ordinului profesional menţionat; există comisie de atestare numită prin decizia președintelui Ordinului profesional, cu componență clară; • există o procedură de verificare a conţinutului dosarului şi a îndeplinirii condiţiilor de către aplicant; • aplicantul este notificat în privința necesității unor eventuale completări la dosar; • există excepţii, respective derogări, în cazuri bine justificate; • verificarea documentelor emise în alte ţări, necesare la dosar, se face prin sistemul IMI; • există un concurs şi o comisie de concurs/atestare; • există o procedură clară şi transparentă de evaluare a probelor de concurs şi de comunicare a rezultatelor; • există posibilitatea de a depune contestaţie şi există procedură pentru evaluarea contestaţiilor;
 21. 21. • există o comisie de contestaţii independentă, diferită de cea de atestare; • există o procedură clară şi transparentă de reevaluare în urma contestaţiei şi de comunicare a rezultatelor; • există un registru şi o procedură de înscriere în registru; • există proceduri de monitorizare a exercitării profesiei; sancţiuni în cazul unor abateri; • există • există planuri de formare profesională continuă, acualizate periodic. Apreciem faptul că procedurile de validare și certificare a competențelor pentru profesia de medi 15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU în România, precum și cele de recunoaștere a calificării de medic dobândită în alte state membre UE, sunt flexibile și adaptate cerințelor prevăzute în Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Analiza comparativă a profesiei de medic în România și în state membre ale Uniunii Europene cuprinse în studiu este prezentată în Tabelul 3. II. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de AC din țările în care profesia/iile sunt reglementate 2.1. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Italia
 22. 22. Italia a implementat Directiva 2005/36/CE prin Decretul legislativ nr. 206 din 6 noiembrie 2007, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. DL 206/2007 stabilește regulile pe baza cărora cetățenii statelor member UE pot exercita pe teritoriul Italian profesia reglementată pentru care sunt calificați în propriul stat membru de origine[3]. Autoritatea competentă din Italia în validare/certificare a competenţelor în vederea exercitării 16
 23. 23. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Ș I Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Tabelul 3. Analiza comparativă a profesiei de medic în România și în state membre UE cuprinse în studiu. România Germania da da Exista profesii reglementate in domeniul medic (Da/Nu) Austria da Marea Britanie da Olan da da Spania Italia da Cehia da Danemarca da da Profesiile reglementate in domeniul medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Autoritatea competentă pentru profesiile reglementate din domeniul medic Colegiul Medicilor din România Stichting Bureau Medicenregister Ministerul Sănătăţii Medics Association Nu există Nu există Ministerul Educației, Univesităților și Cercetării Czech Chamber of Medics Nu există activități partajate Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Nu există activități partajate Medics Registration Board Activităţi (exclusiv sau partajat) profesiilor din domeniul medic Bureau Medicenregister Camerele medicilor din landuri Nu există activități partajate Nu există Nu există activități partajate Nu există Nu există activități partajate activități activități activități partajate activități partajate partajate Competenţe Formarea la nivel universitar și a cărei componentă principală este asistenţa medicală, trebuie să mențină un echilibru între aspectele teoretice/practice ale formării în profesie și trebuie să asigure dobândirea următoarelor cunoștințe și competențe: (a) Condiţii de exercitare Regimul de recunoaştere cf. Directivei 2005/36/CE Nivelul de calificare cf. Directivei 2005/36/CE partajate cunoştinţe despre factori ce pot influența calitatea asistenţei medicale; (b) capacitatea de a înțelege relațiile dintre oameni și creații le asistenţei medicale, interacţiunea cu mediul social, capacitatea de a înțelege necesitatea de a armoniza creațiile medicinei și în funcție de necesitățile și scara umană; (c) capacitatea de a înțelege profesia de medic și rolul său în societate, în special ținând seama de factorii sociali; (d) capacitatea care să îi permită să îndeplinească cerințele actului medical, respectând totodată limitele impuse Angajat în unităţi Angajat în Angajat în Angajat în unităţi Angajat în unităţi Angajat în unităţi Angajat în unităţi Angajat în Angajat în unităţi de asistenţă unităţi de unităţi de de asistenţă de asistenţă de asistenţă de asistenţă unităţi de de asistenţă asistenţă medicală de stat medicală de stat sau medicală de stat medicală de stat sau medicală de stat asistenţă medicală de stat sau asistenţă sau private. medicală de medicală de sau private. private. sau private. private. medicală de stat private. stat sau stat sau sau private. private. private.publică Recunoaștere automată Formarea de medic constă în total, cel puțin, fie de 6 ani de studii pe bază de program integrat, într-o universitate sau într-o instituție de învățământ comparabilă. Această formare trebuie atestată de reușita la un examen la nivel universitar. 17
 24. 24. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU profesiei de medic este Ministerul Sănătăţii (MS), www.ministerosalute.it. Exercitarea profesiilor medicale este permisă celor care se află în posesia unei diplome obţinute în străinătate, recunoscute anterior de Ministerul Sănătăţii şi care s-au înscris în Registrul Profesional. Aplicanţii în Italia pentru o activitate medicală trebuie să adreseze Ministerul Sănătăţii cerere, pentru eliberarea unui atestat de conformitate a studiilor realizate în străinătate, coroborat cu caracteristicile prevăzute de directivele profesionale. Pentru profesia de medic, colegiul profesional este FNOMCeO, care are adresa: http://portale.fnomceo.it/fnomceo/home.2puntOT. Înscrierea este obligatorie. Pentru recunoaşterea profesiei de medic, sunt necesare următoarele documente: cererea modelul A1; fotocopia unui document de identitate valabil în care să existe semnătura aplicantului; copia legalizată a diplomei pentru care se cere recunoaşterea; fotocopia legalizată a eventualului certificat de abilitare pentru exercitarea profesiei sau copia autentificată; atestat de conformitate în baza legislaţiei comunitare privind denumirea specializării şi criteriile minime de formare, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care a fost obţinută diploma; „good standing“ eliberat de autoritatea competentă din ţara în care a fost obţinută diploma şi care va atesta faptul că persoana este posesoarea de drept a diplomei şi că nu există limitări în ceea ce priveşte exercitarea profesiei în ţara de origine, declaraţia de valoare eliberată de autoritatea diplomatică italiană; certificat care atestă activitatea desfăşurată în ţara de origine sau de provenienţă, ulterioară obţinerii diplomei pentru care se solicită echivalarea (inclusiv perioadele de stagii); opisul tuturor documentelor prezentate, semnată de aplicant. Pentru a obţine contract de muncă pentru calificarea de medic, trebuie parcurse etapele de certificare: -vizarea şi legalizarea documentelor originale (conform Conventiei de la Haga din 5.10.1961), traducerea în limba italiană şi supralegalizarea lor; -depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea “Declaraţiei de Valoare”, la Cancelaria Consulară a Ambasadei Italiei din Bucuresti, în vederea obţinerii echivalării diplomelor de studiu; -depunerea dosarului cu actele necesare la Ministerul Sănătăţii din Italia care va emite un decret de recunoaştere a diplomelelor medicilor; -angajatorul prelia contractul aplicantului, semnat şi va face în Italia demersurile necesare pentru obţinerea: autorizaţiei de lucru şi de şedere, ştampila de la chestura locală, supralegalizarea contractului de muncă; -obţinerea vizei de muncă pe teritoriul Italiei, eliberată de ambasadă; -examen de limba italiană, de deontologie şi norme profesionale la Organizaţia profesională: IPASVI. NOTĂ:Toate documentele redactate în limba română trebuie să fie însoţite de traducerea în limba italiană efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, legalizate de un Notar Public şi supralegalizată de Curtea de Apel / Tribunal cu Apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 X 1961. Dosarul se prezintă la Ministerul Sănătăţii italian (Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, Piazzale dell Industria 20, 00144 Roma).
 25. 25. N.B.: Anumite regiuni (Calabria, Lazio, Umbria, Campania, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta) şi Regiunile Autonome Trento si Bolzano tratează independent documentaţia de validare/ certificare a actelor de studiu pentru profesia de medic şi tehnician sanitar de radiologie medicală. De aceea 18 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Ș I PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU aplicanţii în aceste regiuni trebuie să trimită cererile utilizând Modelul H şi documentele descrise în Anexa H la : http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Modello%20H%20enti.pdf http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Allegato%20H.pdf. Este necesar să se parcurgă următoarele etape: a.Documentaţia pas cu pas. Inainte de vizarea actelor se obţine de la secretariatele instituţiilor emitente (universitate) câte o adeverinţă de autenticitate pentru fiecare act de studiu (diploma de bacalaureat, diploma de medic). Sunt necesare: diploma, foaia matricolă şi planul de învăţământ de la facultatea absolvită, precontractul cu unitatea sanitară din Italia (spital, clinica, etc.),vizarea documentelor de studiu la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Bucureşti: adeverinţa de autenticitate (adesea aceasta adeverinţă este anexată la programa analitică), diploma de licenţă, foaia matricolă, programa analitică, precontract. Adresa: Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED). Adresa: Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti. Pagină web: www.cnred.edu.ro Important!!! Autorizaţia de Liberă Practică (indiferent de facultatea absolvită) va fi vizată de Ministerul Sănătăţii din Bucureşti; d. se supralegalizează documentele legalizate de notarul public : copiile conforme cu originalul şi traducerile. Modalitatea de întocmire a dosarului pentru Cancelaria Consulară şi ordinea actelor în dosar: 1.formular tip completat (în josul paginii, din cele 3 căsuţe, se bifează cea de la nr. 1 pentru recunoaştere profesională sau căsuţa nr. 2 pentru recunoaştere academică), 3.procura de la notariat, în original a persoanei care este delegată să depună/ridice dosarele, 4.acte de stare civilă (pentru persoanele care şi-au schimbat numele – certificat de căsătorie sau sentinţa de divorţ în original şi copie) şi certificat de naştere, 5. copie (recomandare să fie legalizată) a documentului care atestă că titularul documentelor are rezidenţă oficială într-o altă ţară („Permesso di Soggiorno” pentru Italia). Parcursul formativ pentru a deveni medic, respectiv pentru continuarea studiilor – o dată obţinută diploma de studiu care permite exercitarea profesiei – se derulează conform decretului M.I.U.R. nr. 509 din 3XI1999. Conform prevederilor legislative italiene aplicanţii români care au obţinut contracte de muncă în Italia ca medici dentişti au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu ale catăţenilor statului (Hotararea legislativă italiană 286 din 25.07.1998).
 26. 26. 2.2. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Spania Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic este de competenţa Ministerului Sănătăţii (Ministerio de Salud ) spaniol, corelat cu REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. BOE núm. 280, 46185-46320. Recunoaşterea academică(atestarea) 19
 27. 27. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU permite continuarea studiilor la alt nivel educaţional şi este în competenţa Ministerului Sănătăţii spaniol. Decretul Regal 1837/2008 prezintă în Anexa VIII (Anexa L11a_2) lista alfabetică a profesiilor şiactivităţilor grupate în funcţie de nivelul de pregătire existente în Spania pentru a accede la exercitarea profesiei, în corelaţie cu nivelurile descrise în articolul 19 (articolul 11 din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale)[13, 15, 16]. Titulul asociat profesiei de medic în Spania: Especialista en medicina familiar y comunitaria. Titlul calificării de medic în Spania este: doctor. Practicarea profesiei de medic în Spania este condiţionată de deţinerea unei diplome eliberate de o universitate spaniolă sau dintr-o ţară UE, echivalată de Ministerul Educaţiei şi Culturii (Ministerio de Educacion y Cultura). Asociaţia profesională a medicilor este Consejo General de Colegios Medicos de España, care activează în 19 consilii regionale. COLEGIOS MÉDICOS , Playade Adresa de contact este: CONSEJO GENERAL DE las Cortes, 11-tel.:91 431 77 80-fax: 91 576 43 88 (Presidencia)91 431 9620 (Secretaria)- 28014 Madrid. Există un registru pentru medicii la Consiliul General din Madrid care este revizuit zilnic. Se percepe cotizaţie, în funcţie de Colegiul regional în care medicul îşi va exercita profesia. Pentru medicii din ţările UE nu este necesar testul de limbă. In 2012, existau 37000 medici care profesau legal în Spania, membri ai Organizaţiei profesionale. Repartiţia de medici la numãrul de locuitori era de 4/1000. Obtinerea recunoaşterii profesionale permite exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Spaniei, in timp ce recunoaşterea academic permite continuarea studiilor la alt nivel educaţional spaniol. Fiecare stat membru recunoaşte titlul de calificare ca medic specialist eliberat în Spania pentru medicii care au absolvit o formare specializată înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă solicitantul nu îndeplineşte cerinţele minime de formare prevăzute la articolul 25, în măsura în care respectivul titlu de calificare este însoţit de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente şi atestă că persoana în cauză a promovat proba de competenţă profesională specifică, organizată în cadrul măsurilor excepţionale de recunoaştere prevăzute în Decretul Regal 1497/99 pentru a verifica dacă persoana în cauză posedă un nivel comparabil cu cel al medicilor care posedă titlurile de calificare ca medic specialist definite, pentru Spania, în anexa V punctele 5.1.2 şi 5.1.3. Pentru detalii privind diferenţa între http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guia_cap07.pdf. recunoaştere profesională şi atestare, vizitaţi: Specificaţia actelor necesare se găsesc pe site-ul
 28. 28. Ministerului Sănătăţii, "documentación necesaria", la adresa: http://www. ministeriodesaludps.es/ profesionales/formacion/recoTitulosEuro.htm . Pentru informaţii suplimentare la Ministerul Sănătăţii spaniol la telefon: 0034901400100, sau la email: oiac@ministeriodesaludps.es. Documente necesare: -cererea aplicantului, adaptată la modelul care apare în pagina electronică a Ministerul Sănătăţii spaniol, -copia documentului naţional de identitate, paşaport sau document echivalent (carte de identitate) care să demonstreze ca aplicantul aparţine unei ţări membre a UE, sau a unei ţări semnatare la Acordul asupra SEE, -copie după titlul/titlurile academice, 20 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, Fondul Social European InstrumenteStructurale POS DRU PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2007-2013 -certificat oficial şi personal al studiilor aplicantului din care să reiasă: -durata studiilor, în ani academici, de cunoştinţe şi competenţe -descrierea disciplinelor promovate, cu numărul de ore teoretice şi practice, pentru fiecare în parte. În cazurile în care se constată diferenţe substanţiale privind formarea naţională impusă, raportat la art.14 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului se poate solicita aplicantului informaţii[5]. -certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării membre de origine sau de provenienţă care să demonstreze că aplicantul este un profesionist, că nu este inabilitat în a exercita profesia (Certificate of good standing) şi că îndeplineşte condiţiile impuse de Directiva menţionată, pentru a exercita profesia. Certificatul este valabil 3 luni de la data eliberării, -certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării membre de origine sau de provenienţă care să demonstreze că titlul prezentat permite exercitarea profesiei în ţara de origine şi îndeplineşte condiţiile
 29. 29. stabilite de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, -certificat cu specificarea conţinutului concret al exercitării profesiei, eliberat de autoritatea competentă care să ateste exercitarea profesiei timp de 2 ani cu norma intreaga, în decursul ultimilor 10 ani în statul membru care a eliberat titlul, doar în cazul în care în acest stat nu este reglementată profesia menţionată (acest document nu este necesar pentru titlurile obţinute în Romania unde profesia de medic este reglementată), In cazurile în care titlul de medic, nu răspunde în totalitate la cerinţe din Capitolul III al Titlului III al Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, este necesar un certificat eliberat de autoritatea competentă care să demonstreze că titularul său s-a dedicat efectiv şi legal activităţilor corespunzătoare, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani de la data eliberarii certificatului. Documentele trebuiesc prezentate astfel: însoţite de traducere oficială în limba spaniolă, în copii legalizate de către notari publici sau de către funcţionarii abilitaţi de a prelua cererile de atestare, cu prealabilă prezentare a documentelor în original. Cererea de solicitare pentru abilitarea exercitării profesiei în Spania, cu documentele solicitate, se vor prezenta de preferinţă la instituţiile centrale sau periferice ale Ministerului Sănătăţii spaniol, abilitate conform art.38.4 din Legea 30 din 26.XI. 1992, de Regim Juridic al Administraţiilor Publice şi de Procedura Comună Administrativă. 2.3. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Cehia Exercitarea profesiei de medic în Cehia este reglmentată de art. 34 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv
 30. 30. Legea nr. 189/2008 privind amendarea legislației referitoare la recunoașterea calificărilor vocaționale în Republica Cehă[1, 2, 17]. Titlurile de calificare obţinute în fosta Cehoslovacie beneficiază de aceeaşi recunoaştere ca şi titlurile de calificare cehe şi slovace şi în aceleaşi condiţii ca cele indicate în directiva menţionată. 21 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Titlul profesiei de medic în Cehia este: Vseobecný lékař. Instituţii cu rol în atestare/certificarea calificării de medic: 1. Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA Tel: +420 257 193 376 /+420 257 193 579, Fax: +420 257 193 39. E-mail: qualifications@msmt.cz. Website: www.msmt.cz 2.Ministerul Sănătăţii (Ministerstvo zdravotnictví), Palackého nám. 4, 128 01 Praha. Tel.: +420224971111, Fax: +420224972111. Email: mzcr@mzcr.cz Cerinţe pentru cetăţenii UE care doresc să practice medicină în Cehia: recunoaşterea diplomei de absolvire de către MS din Cehia, cunoaşterea limbii cehe(test limbă), permis de şedere sau rezidenţă permanentă, înscrierea în Colegiul Medicilor din Cehia (CSK). Modalitatea de aplicare pentru certificare în Cehia: 1. Depunerea unei aplicații scrise de către: un cetățean al Republicii Cehe sau un cetățean al unui stat membru UE sau al Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. 2. Autoritatea competentă admite un aplicant la examenul de competență profesională în termen de 6 luni
 31. 31. de la primirea aplicației scrise, dacă acesta îndeplinește criteriile de formare profesională și de cetățenie. 3. Cerințele de formare profesională: a) Studii universitare sau comparabile în domeniul medic absolvite la o instituție de învățământ superior / universitate recunoscută, abilitată, secțiunea 3, alin. a); studiile trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin punctele 1.2 și 1.3 din anexa pentru certificare în domeniul medic, prevăzute în secțiunea 4, sub. 2, alin. a). b) Studii universitare sau absolvite în cadrul unei instituții de învățământ comparabilă, într-un domeniu de studiu prevăzut în Secțiunea 5, subsecțiunea 3, sau într-un domeniu de studiu similar în programul de studii de licență.
 32. 32. 4. Durată de experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu dacă aplicantul este absolvent al unui program de studii universitare de licență sau de master în domeniu, și cel puțin 5 ani dacă aplicantul este absolventul unui alt program de studiu. 5. Examenul de competență profesională are drept scop evaluarea cunoștințelor și competențelor necesare practicării profesiei, în particular: a) Demonstrarea conoștințelor profesionale, dacă acestea nu fac parte din educația formală recunoscută a aplicantului. b) Demonstrarea cunoștințelor legate de aspectele legale ale practicării profesiei de medic. 6. Plata taxei de certificare. După promovarea examenului de certificare medic depune jurământ. Înscrierea în organizaţia profesională este obligatori. 2.4. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Austria Profesia de medic este reglementată în Austria. 22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, POS DRU PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2007-2013 InstrumenteStructurale Autoritatea competentă este: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend – Ministerul Federal al Economiei, Familiei și Tineretului. Date de contact: Stubenring 1, Abteilung I/, 31010 Wien, Phone: +43-1 71100, Fax: +43-17142718, Email: service@bmwa.gv.at, URL: www.bmwa.gv.at.
 33. 33. Organizaţia profesională competentă este Österreichische Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, Telefon: +43 1 51406-3000. Fax: +43 1 51406-3042. E-Mail: post@aerztekammer.at., unde se pot găsi date suplimentare despre procesul de atestare, certificare, recunoaştere. Titlul profesiei de medic în Austria este: Arzt für Allgemeinmedizin. Căutarea unui loc de muncă se face mai frecvent prin Serviciul Public de Ocupare Arbeitsmarktservice Österreich - Bundesgeschäftsstelle(V-card), Treustr 35-43, 1200 Wien.Tel. 431331780, fax. 43133178121, e-mail : ams.oesterreich @ams.at, sau www.ams.at. Ambasada României în Austria are adresa: Prinz Eugen Strasse 60, 1040 Viena; tel: +4315053227, +4315038940, +4315038941, +4315051628; fax: +4315041462; e-mail: ambromviena@ambrom.at; site: http://viena.mae.ro. Pentru accesul la profesia de medic există următoarele condiții: absolvirea studiilor universitare de specialitate, experiență de lucru de cel puțin 3 ani după absolvire, promovarea examenului de în specialitate. Examenul este oral și poate fi repetat de două ori. El cuprinde teme din următoarele domenii: legislație austriacă din domeniul administrație şi asistenţei medicale/sociale, regulile legale și profesionale aplicabile în domeniu, etică profesională. Pentru şedere în Austria este necesară înregistrarea la autoritatea competentă de la Serviciul Federal al Poliţiei - Bundespolizeidirektion în oraşe cu o Administraţie Federală a Poliţiei; în Viena, la serviciul de înregistrare - Meldeservice din biroul corespunzător al districtului municipal - Magistratisches Bezirksamt; în comunităţile mai mici, la oficiile consiliul local - Gemeindeamt. Pentru a beneficia de dreptul la şedere pentru mai mult de 6 luni în Austria este necesară deţinerea unei asigurări de sănătate şi trebuie să se demonstreze că cetăţeanul român deţine resurse economice suficiente pentru a se întreţine pe sine şi, eventual, pe membrii săi de familie, sau să fie în măsură să demonstreze că are un loc de muncă, desfăşoară activităţi independente sau participă la un curs de instruire în Austria. Autoritatea responsabilă va elibera un document care atestă dreptul de şedere - Anmeldebescheinigung. Totodată, cetăţenii români pot aplica pentru un act de identitate oficial, cu fotografie - Lichtbildausweis für EWR-Bürger, ca dovadă a identităţii. Se aplică aranjamente speciale resortisanţilor ţărilor terţe, care nu posedă cetăţenie UE/SEE/
 34. 34. elveţiană, însă se află în întreţinerea cetăţenilor români. Doar calificările pentru profesia de medic în Austria, în universităţile austriece(Graz, Innsbruck, Viena) anterior anului 1998, erau recunoscute. După 1998, dipomele obţinute în alte ţări UE au început să fie recunoscute. Până în 2004, medicul care dorea să practice în Austria, trebuia să demonstreze cetăţenia austriacă sau a unui alt stat membru UE, să îşi echivaleze diploma cu titlul austriac de Arzt für Allgemeinmedizin, Dr.med.univ, şi să prezinte certificatul de status profesional curent. 23
 35. 35. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR Fondul Social European InstrumenteStructurale 2007 - 2013 POS DRU 2007-2013 VĂRSTNICE AMPOSDRU 2.5. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Marea Britanie Sistemul de sãnãtate publicã din Marea Britanie poartã numele de NHS(National Health System) şi cuprinde 1.4 milioane de angajati. Ministerul Sănătăţii este autoritatea naţională în domeniu. Autoritatea competentã pentru accesul la practicarea profesiei de medic în Marea Britanie este General Medical Council (GMC). Adresa: Regent’s Place350 Euston RoadLondon, NW1 3JNUNITED KINGDOM, http://www.gmc-uk.org/ Exercitarea profesiei de medic în Marea Britanie este reglementată de art. 34 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Lista profesiilor reglementate în Marea Britanie, autorităţile competente cu recunoaşterea calificărilor profesionale şi datele de contact, sunt pe site-ul Departamentului Britanic pentru Inovaţie, Universităţi şi Aptitudini (Depart. for Innovation, Universities and Skills - DIUS): http://www.dfes.gov.uk/europeopen/eutouk/eutouk_search_form.shtml [20, 21]. Existã posibilitatea recunoaşterii ca medic generalist sau medic specialist. Pentru fiecare dintre aceste doua categorii existã câte un registru specific în care este obligatorie înscrierea. Medicii care au absolvit un program de pregãtire acreditat de cãtre GMC pot solicita direct înscrierea în registru. Inainte de încheierea studiilor, ei vor fi notificaţi cu privire la iminenţa obţinerii unui certificate de absolvire a studiilor, aşa numitul “Certificate of Completion of Training”. Acest certificate va permite ulterior înscrierea în registru. Informaţii utile puteţi gãsi şi accesând ghidul electronic gratuit “Working and training in the National Health Service – a guide for international medical graduates thinking about working or training in the UK “.http://www.nhsemployers.org. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic este precedată de obicei de îndeplinirea următoarelor: completarea unui formular; prezentarea unui document care să conţină dovada cetăţeniei (paşaport, carte de identitate sau certificat de naştere); diploma sau document care atestă finalizarea formei de pregătire necesară pentru a obţine accesul la profesia reglementată, dovada finalizării unei perioade de stagiatură sau înregistrarea la un organism similar din ţara de origine; dovada experienţei profesionale; certificat medical; certificat privind reputaţia profesională emis de autoritatea competentă din ţara de origine.
 36. 36. Medicii care doresc să profeseze în Marea Britanie trebuie să fie înregistraţi la General Medical Council (GMC). Este autoritatea competentă în domeniu şi menţine registrul de medici dentişti / medici dentişti specialişti. Taxa de înregistrare este obligatorie. Documentele necesare înscrierii în GDC pentru absolvenţii din State Membre ale UE: diploma de absolvire, dovada deţinerii dreptului de liberă practică de la autoritatea competentă din ţara gazdă, certificat medical, certificat de conformitate(pentru medicii din România, eliberat de Ministerul Sănătăţii, certificat de status curent profesional (de la Colegiul Medicilor din România). Medicii din statele membre ale UE nu trebuie să facă dovada cunoaşterii limbii engleze. În schimb, medicii din ţări non UE trebuie să treacă examenul de limbă engleză IELTS şi apoi testele specifice profesionale organizate de GDC(GDC’s Overseas Registration Examination - ORE). Adresa de contact pentru GDC este: www.gdc-uk.org. Serviciile oferite de către Camera Medicilor 24 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU din Marea Britanie (UK NARIC) sunt: emiterea unei Scrisori de Comparabilitate (Letter of Comparability) şi efectuarea traducerii diplomei din statul de origine în limba engleză (Letter of Comparability with Translation Waiver), respective elaborarea unui Raport privind Parcursul Profesional (Career Path Report) care, pe lângă încadrarea diplomei în sistemul britanic de învăţământ, indică etapele care trebuie urmate pentru continuarea studiilor sau obţinerii accesului la o anumită profesie. Pentru informaţii privind serviciile UK NARIC, procedurile, termenele şi comisioanele aplicabile, vizitaţi www.naric.org.uk, sau contactaţi această autoritate prin e-mail (info@naric.org.uk) sau telefonic (+44 (0)871 330 7033 sau + 44 1242 258621). Aplicantul ca medic trebuie să depună o cerere de examinare la Autoritatea competentă, însoțită de următoarele documente: Curiculum Vitae, declarație de eligibilitate, documente de studii universitare în original sau copie legalizată, foaia matricolă / suplimentul la diplomă în original sau copie legalizată, copie după actul de identitate (pașaport), matricea comparativă partea 1 (studii
 37. 37. universitare de licență în medic), matricea comparativă partea 2 (studii universitare domeniul Medicină), anexă la matricea comparativă ce confirmă volumul activităţilor de curs şi aplicaţii (datată și semnată), planul de învățământ / programe analitice / structura cursurilor, taxa de examinare, o fotografie tip pașaport, copie a certificatului de căsătorie dacă și-a schimbat numele, certificatul IELTS de competenţă de engleză. După promovarea examenului, Medicul trebuie să depună o cerere de înregistrare la UK NARIC. Aplicația se poate face online sau prin poștă. Pentru aplicația prin poștă formularul de aplicație se poate descărca la link: http://www.arb.org.uk/Upload/40127-ARB-Form- E-UK-PR.pdf. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie după cartea de identitate, adresa oficială a sediului unde își exercită profesia, dovada calificărilor corespunzătoare și dovada achitării taxelor de aplicare și de înregistrare. 2.6. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Danemarca
 38. 38. Exercitarea profesiei de medic în Danemarca este reglementată de art. 34 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Autoritatea competentă în domeniul atestării și certificării profesiei de medic este Sundhedsstyrelsen (National Board of Health) – echivalentul danez pentru Ministerul Sănătăţii (MS). Adresa: Axel Heides Gade 1 | 2300 Copenhagen S, Denmark | Phone +45 72 22 74 00 | sst@sst.dk, Danish Agency for Universities and Internationalisation, (+45) 33 95 12 00, or write to kontaktpunkt@ui.dk. Denumirea profesiei de medic este : Almen praktiserende lge/Speciallge i almen medicin. Informaţii privind procedura de atestare și certificare a profesiei de medic în Danemarca pot fi accesate la adresa http://www.sst.dk/English/Education_and_authorization/Nurse.aspx. Pentru medicii care au obţinut calificarea într-o ţară non UE, testul de limba daneză este obligatoriu, precum şi teste specifice de cunoştinţe profesionale, după caz. Pentru o profesie reglementată, pentru activitate doar temporară, de regulă se solicită doar completarea unei declaraţii, către autoritatea competentă de reglementare. Mai multe informaţii: http://fivu.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulated-professions 25 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Medicii trebuie să fie înscrişi în Tandlægeforeningen, (Danish Medical Association). Pentru medicii care au obţinut calificarea într-o ţară non UE, testul de limba daneză este obligatoriu, precum şi teste specifice de cunoştinţe profesionale, după caz. 2.7.Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Olanda Exercitarea profesiei de medic în Olanda este reglementată de art. 34 din Directiva privind
 39. 39. recunoașterea calificărilor profesionale, 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului[5, 21]. Denumirea profesiei de medic este „Huisarts”. Autoritatea competentă este BIG Register , Postbus 3052, 6460 HB Kerkrade, Wijnhaven 16, 2511 GA Den Haag, tel. 0900 – 8998225, +31 70 3406600. E-mail: info@ bigregister.nl. Registrul BIG, cu reglementări interne deosebit de severe. Acesta este o bază de date cu lucrătorii din domeniul sanitar. Opt profesii specifice de asistenţă medicală au un registru oficial central: stomatologi, medici, psihologi din sănătate, moaşe, asistenţi medicali, farmacişti, fizioterapeuţi şi psihoterapeuţi. Se protejează pacienţii împotriva tratamentelor necorespunzător de către furnizorul de asistenţă medicală. Conţine datele a peste 400 000 persoane, dintre care cca. 70 000 medici. Inregistrarea în BIG este obligatorie, în exercitarea profesiei medicale. În absenţa înregistrării este pasibilă o pedeapsă. Includerea în Registrul BIG este supusă anumitor condiţii, în funcţie de ţara în care s-a obţinut diploma sau alte calificări[24]. Condiţii pentru titularii de calificări medicale de nivel universitar: - să deţină o diplomă valabilă, - să fie acceptat pentru a practica profesia fără restricţii, - să plătească taxa de înregistrare, - să nu fi avut o tulburare psihologică. Pe lângă documentele de studiu, pentru atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic se procedează la evaluarea prin teste a cunoştinţelor generale şi profesionale, dar şi la: proba de limba olandeză, proba limba engleză citit, probă în tehnologia informaţiei computerizate , cunoştinţe de bază, probă la cunoaşterea sistemului olandez de sănătate, cunoştinţe medicale de bază şi clinice, abilităţi clinice. Testele de evaluare definesc rezultatele “admis” sau “respins”. Rezultatul combinat al tuturor evaluărilor oferă o impresie generală asupra nivelului de cunoştinţe şi abilităţi. După promovare aplicantul este supus la testare profesională, cu taxă. În majoritatea cazurilor, procedura de evaluare continuă cu "interviu de consiliere", cu membri ai Comisiei calificărilor de sănătate externe (CBGV). Se obţin informaţii suplimentare şi se discuta de supraveghere sau instruire. Forma exactă depinde de rezultatele evaluării, precum şi concluziile CBGV care notează recomandările sale şi comunică decizia. În funcţie de rezultatul evaluărilor se pot stabili trei cazuri: 1. acces la practicarea ocupaţiei, 2. stabilirea de cursuri suplimentare, după caz, 26 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PRO EC
 40. 40. SOCIALE Ș I PERSOANELOR Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 VĂRSTNICE AMPOSDRU 3. refacerea întregului program de studiu pentru specialitatea medicală dorită. Legea BIG enumeră "proceduri rezervate", adică intervenţii medicale care ar putea reprezenta un risc inacceptabil pentru siguranţa pacienţilor, efectuate de către o persoană neabilitată. Se includ injecţii, puncţii (epidurale), cateterism şi administrarea de anestezice generale. Un număr redus de furnizori de asistenţă medicală sunt autorizate în conformitate cu Legea BIG să efectueze astfel de intervenţii în mod autonom. O broşură în limba olandeză (Onder Voorbehoud) este disponibilă, explicând restricţiile impuse de Legea BIG şi modul în care expertiza este evaluată. Furnizorii de asistenţă medicală care pot să efectueze procedurile rezervate sunt şi medicii. Timpul de procesare a documentaţiei profesionale: Registrul BIG aplică reguli stricte cu privire la timpul maxim permis pentru procesarea unei cereri. În majoritatea cazurilor, o decizie se face în termen de câteva săptămâni. Cu toate acestea, cererea poate fi supusă întârzierii, în cazul în care nu se oferă iniţial toate informaţiile necesare. Reglementare privind experiența profesională, în vigoare începând cu data de 31 XII 2014. Orice student care absolvă după 31 decembrie 2014 și vrea să se înscrie în Țările de Jos în calitate de medic, este obligat să finalizeze o perioadă de experiență profesională, în care se pregătesc aplicanţii pentru exercitarea satisfăcătoare a profesiei lor. După această perioadă, cu trei ani de experiență profesională, în practică, sub supravegherea personalului cu experienţă (mentori), se pot înscrie in Registrul BIG. Biroul BIG are obligația legală să elaboreze norme detaliate pentru structura acestei perioade, cu privire la nivelul de cunoștințe, înțelegere și aptitudini pe care o persoană care a trecut prin perioada de
 41. 41. trei ani de experiență profesională ar trebui să aibă. Se oferă, de asemenea, un răspuns clar cu privire la structura acestei perioade, supravegherea mentorului, necesară și modul în care perioada de experiență profesională trebuie să fi încheiată. O bază importantă pentru reglementărilor în ceea ce privește conținutul este recomandarea publicată în martie 2011 de către grupul de proiect WAT prin Ordin al Biroului BIG. Biroul Medicenregister implică toate instituțiile de învățământ, în pregătirea şi regulamentarea experienței profesionale. Organizațiile profesionale sunt, de asemenea, un partener de discuție importantă. privire la conținutul și completările pe care le consideră necesare. 2.8.Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Germania Exercitarea profesiei de medic (Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin) în Germania reglementată de art. 34 din Directiva privind este recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Atestarea și certificarea în profesia de medic în Germania este
 42. 42. reglementată de legislația landurilor, cu două excepții: în landul Hesse și în landul Rinul de Nord – Westphalia titlul de medic este protejat, dar profesia nu este reglementată[7, 21, 22]. Autoritatea naţională competentă este: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend – Ministerul Federal al Economiei, Familiei și Tineretului. Adresa Glinkastraße 24, 10117 Berlin, Postadresse 27 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 11018 Berlin. E-Mail info(at)bmfsfjservice.bund.de, Amtsanschluss (030) 20655 – 0, IVBB (03018) 555 – 0, Telefax (03018) 555 – 4400. Organizaţia profesională competentă este Bundesärztekammer, Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin, Postfach 120 864, 10598 Berlin. Tel. 030.400456388. E-Mail: info@baek.de. Competenţa pentru atestarea și certificarea în profesia de medic revine autorităţii de land, ea administrează profesia în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul aplicantul. Organismul care acordă libera practică este Kassenärztliche Vereinigungen (KÄV). Obţinerea dreptului de liberă practică pentru medicii germani este condiţionată de efectuarea unui stagiu de 3 ani. Această cerinţă nu este aplicabilă medicilor care provin dintr-o altă ţară UE. Cererea de înscriere în KÄV trebuie să fie însoţită de diploma de absolvire, un certificat de conformitate şi de un certificat de status profesional curent, eliberat de asociaţia profesională din ţara de formare. Pentru a putea practica în calitate de medic specialist, aplicantul trebuie să obţină de la Colegiul landului recunoaşterea specifică, pe baza certificatului de medic specialist în domeniu. Există posibilitatea ca specializarea să aibă loc atât în universităţi, cât şi în cabinete particulare acreditate. Titlul este acordat după înregistrarea în Registrul medicilor, gestionat de Camera medicilor din landul respectiv. Înregistrarea în registrul profesional se face pe baza cererii, diploma profesională, certificatul de
 43. 43. examinare sau alte dovezi relevante în domeniul medic în conformitate cu articolul 46, 47 și 49 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoa șterea calificărilor profesionale și experiență practică relevantă de 2 ani[5]. Aplicarea pentru atestare și certificare profesională intră sub incidența camerelor profesionale relevante din landuri. Aplicantul contactează structurile locale ale Agenţiei Federale a Muncii, care oferă informaţii cu privire la probleme referitoare la posibilitatea de a lucra în Germania şi acordarea de permise de muncă. Adresă: Regensburgerstr.104, 90478 Nurnberg.Telefon: +49-0911.179.0 ,Fax: +49-0911.179.21.23. E-mail: zentrale@arbeitsagentur.de. În 2005 în Germania a fost implementat sistemul Bologna, iar în prezent este în curs de realizare un cadru naţional al calificărilor. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR), dem Gemeinsamen Internetportal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz www.deutscherqualifikationsrahmen.de/. Deşi Germania nu are un clasament oficial, începând cu anul 2002 Center for Higher Education Development (CHE), în cooperare cu Stern Weekly Magazine publică un clasament anual care include un mare număr de instituţii. Sarcina principală a agenţiei independente Akkreditierungsrat este de a acredita organizaţiile specifice care fac evaluarea programelor de studii. Akkreditierungsrat are membri, reprezentând statele federale, instituţiile de învăţământ superior, studenţi, angajatori, angajaţi şi, de asemenea, reprezentanţii internaţionali. Numai în condiţii excepţionale Akkreditierungsrat poate evalua programe de studii. 28 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013
 44. 44. III. Procesele de recunoștere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene 3.1. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor /profesiilor reglementate în UE La nivelul Uniunii Europene există instrumente clare ce favorizează transferul calificărilor şi competenţelor în scopuri academice sau profesionale. Scopul implementării acestor instrumente este facilitarea dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor, mai exact asigurarea dreptului individului de a exercita o activitate profesională sau de a se forma într-un stat membru. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED Str. Spiru Haret 12, Sector 1, 010176 Bucuresti , Ilfov, e-mail: www.cnred.edu.ro) este desemnat în România, ca Autoritare naţională de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale prin art. 37 indice 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 109 / 2007. Autorităţile competente române menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 222/2010)[5], sunt responsabile cu recunoaşterea profesională a calificărilor dobândite în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia elveţiană de cetăţenii acestor state care doresc să exercite o profesie reglementată în România. Totodată, CNRED este autoritatea competentă pentru recunoaşterea profesională a calificărilor obţinute în străinătate, în vederea obţinerii permisului de muncă eliberat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Inspectoratului General pentru Imigrări. Instituţia eliberează, în conformitate cu Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă de conformitate a studiilor cu prevederile Directivelor 2005/36/CE şi 2006/100/CE, pentru profesiile nereglementate din România. Există două tipuri de astfel de instrumente: a) sistemul de recunoaştere a calificărilor pentru profesiuni reglementate și b) instrumente care vizează să asigure vizibilitatea competenţelor şi calificărilor la scară europeană: Europass şi punctele naţionale de referinţă pentru calificări profesionale. În fiecare stat membru există două puncte de informare, respectiv Punctul Naţional de Referinţă pentru calificări profesionale şi Reţeaua ENIC-NARIC. O persoană care a studiat într-o țară membră UE poate cere recunoașterea în altă țară membră UE, cu scopul de a-și continua studiile sau de a-și exercita profesia. Recunoaşterea calificărilor este responsabilitatea organismelor de recunoaştere, existente în fiecare ţară. Există două feluri de recunoaştere
 45. 45. “internaţională”: • Recunoaşterea academică, care permite aplicantului să urmeze, sau să continue studiile, sau îi conferă dreptul de a folosi un titlu naţional sau un grad profesional în ţara gazdă pe baza titlului sau gradului dobândit în ţara de origine; • Recunoaşterea profesională se referă la metodologiile şi procedurile de evaluare în scopul practicării profesiei/ ocupaţiei. Recunoaşterea academică şi recunoaşterea profesionala au obiective diferite şi în majoritatea statelor membre UE fiind abordate diferit, cu instrumente diferite. Fiecare țară UE are propriul sistem de profesii reglementate. Astfel, o profesie poate fi reglementată într-o țară membră UE și poate să nu fie reglementată 29
 46. 46. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU în alta. În țara în care profesia este reglementată, solicitantul trebuie să meargă pe linia recunoașterii academice pentru a-și exercita profesia, în timp ce în țara în care profesia nu este reglementată se merge pe linia recunoașterii profesionale. Sunt și alte situații, ca de exemplu în Marea Britanie, unde calificarea profesională (pentru anumite profesii) se dobândeşte după o completare a studiilor universitare cu o pregătire profesională specifică de nivel postuniversitar asigurată de furnizorii autorizați de formare profesională. În astfel de situații cerinţele profesionale sunt stabilite de o lege naţională sau de organizaţii profesionale (Exemplu landurile din Germania). În cazul profesiei de medic condițiile minime de formare sunt armonizate la nivel european prin Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale a Parlamentului European și a Consiliului Europei, profesia intrând în categoria așa-numitelor profesii sectoriale. Directiva 2005/36/CE
 47. 47. privind recunoașterea calificărilor profesionale prevede două situații: perosnae care doresc să practice profesia cu caracter permanent, respectiv care doresc să practice profesia temporar în alt stat membru UE. De asemenea, regulile stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică diferit, astfel: 1.Dacă aplicantul dorește să lucreze sau să studieze într-un alt stat membru UE – regulile stabilite de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică doar pentru cei cu formarea profesională finalizată care doresc să-și exercite profesia în alt stat membru UE, nu și celor care doresc să-și continue studiile în alt stat membru UE. Aceștia din urmă trebuie să se adreseze Centrelor de Informare de Recunoaștere Academică (NARIC) pentru informații legate de recunoașterea academică a diplomelor - http://www.enic-naric.net/.
 48. 48. 2.Naționalitatea cetățeanului – regulile stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică doar cetățenilor a 30 de țări: cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Norvegia și Lichtenstein. Pentru a beneficia de prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, la momentul aplicării pentru recunoaștere, Medicul trebuie să fie cetățean al uneia dintre aceste țări. Se aplică de asemenea și celor cu naționalitate dublă. Exemplu: un medic cetățean brazilian care are și cetățenie portugheză. Directiva se aplică și cetățenilor altor țări (în afara celor 30) care sunt membri ai familiei unui cetățean UE. Exemplu: Un medic brazilian care deține o diplomă de medic obținută în Portugalia, casătorit cu un cetățean portughez. Dacă familia decide să se staabilească în Franța, cetățeanul poate beneficia de
 49. 49. recunoașterea profesiei de medic în Franța conform Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. 3. Țară unde a fost obținută calificarea - Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 30
 50. 50. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU profesionale se aplică doar dacă Medicul a obținut calificarea profesională în unul dintre cele 30 de state prevăzute de directivă. Se consideră calificarea profesională de medic obținută într-un stat membru dacă aplicantul a obținut o diplomă de absolvire a unui program de studii ca medic, cu durata minimă prevăzută în directivă, într-un stat membru UE. Nu se aplică pentru cetățenii UE care au obținut calificarea profesională în alt stat. Exemplu: Un cetățean francez care a obținut calificarea de medic în Canada și dorește să practice medic în Franța – prima recunoaștere a calificării lui într-un stat UE se supune legislației naționale a Franței. a) Furnizarea temporară de servicii în profesia de medic
 51. 51. Medicul care este legal stabilit într-un stat membru și dorește să furnizeze temporar servicii în domeniul medicurii în alt stat membru UE va proceda conform prevederilor Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale referitoare la furnizarea temporară de servicii. Regulile pentru furnizarea temporară de servicii sunt mult mai flexibile decât cele pentru stabilire. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un medic pentru furnizarea temporară de servicii profesionale într-un alt stat membru UE sunt: - Să fie stabilit legal într-unul dintre cele 27 de state membre UE sau într-una dintre țările: Norvegia, Islanda, Lichtenstein. În acest caz Medicul beneficiază de recunoaștere automată a calificării, dacă posedă calificarea prevăzută de statul membru respectiv în Anexa 5 a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale. Această calificare trebuie să atesteze o formare cel puțin de nivelul minim stabilit de Directivă. -Este pe teritoriul statului membru UE în care dorește să presteze activitatea profesională temporară.
 52. 52. Conform definiției din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, o persoană este legal stabilită dacă îndeplinește toate condițiile pentru a practica profesia într-un stat membru și dacă nu este subiectul nici unei restricții, chiar și temporare, a dreptului de practică profesională. Resortisantul poate fi legal stabilit într-un stat membru UE ca angajat sau ca profesionist autonom și nu este obligatoriu să practice activ profesia în momentul aplicației. Exemplu: Un medic francez înscris în Registrul profesional din Franța este legal stabilit chiar dacă nu practică activ profesia în momentul respectiv în Franța. Acesta poate cere dreptul de prestare temporară de servicii în Germania. Pe de altă parte, dacă Medicul nu este înscris în registrul profesional, nu este considerat legal stabilit. Pentru prima prestare temporară de servicii pe teritoriul unui stat membru UE, este posibil să fie necesară depunerea unei declarații prin care aplicantul să informeze autoritatea competentă din statul
 53. 53. respectiv despre această intenție. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, nu obligă statele UE să solicite o astfel de declarație, este o opțiune pe care fiecare stat o poate aplica în limitele directivei. Dacă statul membru alege să solicite o astfel 31
 54. 54. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU de declarație, aceasta este valabilă timp de un an. După aceea, dacă aplicantul dorește să furnizeze în continuare servicii în regim temporar, este necesar să depună o nouă declaraţie, valabilă tot un an. Declarația trebuie să fie redactată în scris, dar poate fi trimisă atât ca scrisoare, fax, e-mail, etc. Ea poate fi trimisă oricând înainte de furnizarea pentru prima dată a serviciului profesional. În unele state membre UE trebuie luat în considerație faptul că este necesar un timp de până la 5 luni pentru a o examina. Pentru a afla autoritatea competentă din statul membru de adresare a declarației pentru prestarea temporară de servicii rofesionale, medic poate consulta punctele naționale de contact: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/infopoints_en.pdf. În declarație se includ următoarele informații: numele complet, informații de contact (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail etc.), naționalitatea, profesia pentru care aplicantul este calificat în
 55. 55. statul membru UE unde este stabilit legal și profesia pe care dorește să o exercite în statul membru gazdă. De asemenea trebuie furnizate informații legate de asigurarea de răspundere profesională: numele companiei de asigurări și numărul de contact. De asemenea, se menționează dacă aplicantul dorește să presteze temporar activități profesionale pe teritoriul respectivului stat membru pentru prima dată, sau dacă aplică pentru o înoire a autorizației. Statul membru gazdă nu poate sub nici o formă să-i ceară resortisantului să precizeze în declaraţie locul și/sau data și/sau durata serviciului prestat pe teritoriul său, nici să furnizeze o adresă de pe teritoriul său unde își va desfășura activitatea. Documente ce pot fi solicitate odată cu declarația: dovada naționalității, document care să certifice
 56. 56. faptul că aplicantul este legal stabilit într-un stat membru și că nu are interdicție de a practica profesia nici măcar temporară – atestat de la autoritatea competentă din statul membru de stabilire și copie după certificatul de liberă practică, evidența calificărilor profesionale, dovada că nu a fost condamnat niciodată pentru fapte deosebit de grave, dacă dorește să lucreze în domenii de înaltă securitate și statul membru UE solicită acelaşi lucru și pentru cetățenii săi. Autoritatea competentă din statul membru gazdă nu poate solicita originale ale documentelor, dar poate cere copii legalizate ale documentelor principale, cum ar fi: calificările profesionale și documentele care dovedesc experiența profesională. Dacă aplicantul nu poate furniza copii legalizate ale acestora, autoritatea competentă are obligația de a verifica autenticitatea documentelor respective prin consultare cu statul membru UE unde resortisantul este legal stabilit. În cazul profesiei de medic nu este necesară solicitarea de traduceri autorizate ale documentelor,

×