Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Elimină mersul la ghişeu
 Diminuează durata de obţinere a autorizaţiilor/avizelor
 Creşte eficienţa, accesul şi încred...
Propunerea Directivei privind Serviciile în cadrul pieţei unice a fost dată spre
consultare încă din 2004.
După ce a sufer...
Din punct de vedere legal, operarea şi funcţionarea PCU electronic nu aduce
atingere competenţelor autorităţilor administr...
În urma semnării protocoalelor de colaborare Autorităţile Competente:
 Se obligă în desemnarea persoanelor responsabile (...
Pâna în prezent s-a reuşit înrolarea tuturor Autorităţile Competente ale căror sevicii sunt
prioritare şi au fost introdus...
Centre de instruire a operatorilor/administratorilor PCUe

91
24

31

84

Iaşi
25

Oradea

Timişoara

Cluj Napoca

Piatra ...
În urma sesiunilor de instruire organizate la sediul AADR şi în teritoriu, au primit credenţiale
pentru calitatea de opera...
Exemple relevante privind utilitatea
avize/autorizaţii/certificări/calificări

PCUe

pentru

obţinerea

de

PCUe

 Autori...
Servicii accesibile prin mijloace electronice prin
canale securizate
Transparenţă şi funcţionalitate
Consolidarea datel...
Identificare/ autentificare bazată pe un certificat calificat digital al
Autorităţilor Competente emitente din Romania şi ...
Conform HG 1132/2013, AADR dezvoltă şi operează PCU
electronic, motiv pentru care, în baza semnării protocoalelor de
colab...
Autorităţi Competente

Utilizatori

Istoric centralizat al comunicării avute de către
comunică
că
Autoritatea Compententă ...
Pcu prezentare intercontinental
Pcu prezentare intercontinental
Pcu prezentare intercontinental
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pcu prezentare intercontinental

743 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pcu prezentare intercontinental

 1. 1.  Elimină mersul la ghişeu  Diminuează durata de obţinere a autorizaţiilor/avizelor  Creşte eficienţa, accesul şi încrederea în guvernarea electronică  Îndeplineşte obligativitatea de a implementa Directiva Servicii (CE / 123/ 2006) în ceea ce priveşte Punctul de Contact Unic electronic şi procedurile electronice  Creşte performanţa administraţiei publice, prin reducerea barierelor administrative şi îmbunataţirea mediului de afaceri, prin implementarea conceptului de ”one-stop-shop” (OSS) în guvernarea electronică
 2. 2. Propunerea Directivei privind Serviciile în cadrul pieţei unice a fost dată spre consultare încă din 2004. După ce a suferit o serie de amendamente, Directiva a fost aprobată în 12 Decembrie 2006 (Directiva 2006/123/EC). România a transpus Directiva Servicii prin următorul cadrul legal: OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România Legea 68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România HG 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de Contact Unic electronic, la care se adaugă legislaţia sectorială, aplicabilă fiecărei Autorităţi Compentente aşa cum sunt definite în OUG. 49/2009, aprobat cu modificări de Legea nr. 68/2010. Accesul la PCUe este disponibil în regim public începând cu data de 28 noiembrie 2011.
 3. 3. Din punct de vedere legal, operarea şi funcţionarea PCU electronic nu aduce atingere competenţelor autorităţilor administraţiei publice din Romania, nici ale organismelor profesionale sau ale altor organe cu competenţă de reglementare, autorizare ori control în domeniul serviciilor, iar autorităţile competente au obligaţia de a actualiza informaţiile cu privire la autorizarea activităţilor de servicii, precum şi a procedurilor de autorizare din domeniul lor de activitate, în cadrul PCU electronic. În sprijinul Autorităţilor Competente şi în vederea asigurării unei actualizări permanente a conţinutului şi structurii PCU electronic, AADR continuă activitatea de responsabilizare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de a se înrola în PCUe.
 4. 4. În urma semnării protocoalelor de colaborare Autorităţile Competente:  Se obligă în desemnarea persoanelor responsabile (un titular şi un supleant) prin ordin/decizie a conducerii instituţiei administraţiei publice centrale pentru a participa, inclusiv în grupurile de lucru sectoriale, la elaborarea fluxurilor de informaţii pentru procedurile de autorizare a activităţilor de servicii şi integrarea acestora în Punctul de Contact Unic  Personalul desemnat beneficiază de sesiuni de training atât pentru calitatea de administrator cât şi pentru cea de operatori ai platformei, în urma cărora se configurează procedurile şi formalităţile asociate fiecărei Autorităţi Competente  Beneficiază de servicii de consultanţă şi suport tehnic de specialitate  Se stabileşte un regim de colaboare în vederea îndeplinirii funcţiilor şi obiectivelor legale ce le revin instituţiilor cu privire la funcţionarea PCU electronic şi a conţinutului informaţiilor şi documentelor colectate, transmise şi procesate prin intermediul acestuia  Se stabileşte un canal de comunicare şi informare formal între instituţii în ceea ce priveşte modificările legislative din domeniu propriu de activitate şi cu privire la procedurile şi formalităţile disponibile în PCU electronic, ca rezultat al semnării protocolului.
 5. 5. Pâna în prezent s-a reuşit înrolarea tuturor Autorităţile Competente ale căror sevicii sunt prioritare şi au fost introduse în platformă, devenind disponibile pentru parcurgerea online toate procedurile relevante pentru sectoarele administraţiei centrale şi pentru aspectele orizontale identificate în conformitate cu Directiva Servicii. Protocoale de Pro colaborare semnate cu AC 72 Proceduri configurate Proceduri cu caracter transfrontalier transfrontalier traduse în limba engleză engleză 335 138 Adresele web la care este disponibilă platforma sunt: www. edirect.e-guvernare.ro www.edirect.gov.ro
 6. 6. Centre de instruire a operatorilor/administratorilor PCUe 91 24 31 84 Iaşi 25 Oradea Timişoara Cluj Napoca Piatra Neamţ 8 12 28 263 Rm. Vâlcea Dr.Tr Severin Tulcea Bucureşti
 7. 7. În urma sesiunilor de instruire organizate la sediul AADR şi în teritoriu, au primit credenţiale pentru calitatea de operatori şi administratori 611 persoane, acestea reprezentând Autorităţile Competente prestatoare de servicii. I.S.C M.M.F.P.S.P.V A.N.O.F.M M.S.I. I.T.M M.A.D.R M.A.I M.D.R.A.P I.G.P.F M.M.S.C A.N.P.I.S M.C. M.E. M.S. M.J. M.A.P.N M.T. M.E.N
 8. 8. Exemple relevante privind utilitatea avize/autorizaţii/certificări/calificări PCUe pentru obţinerea de PCUe  Autorizare Diriginţi de şantier (ISC) Diriginţ Autorizare laborator de analize în activitatea de construcţii (ISC) construcţ Autorizare licenţa de turism (ANT) licenţ Autorizare artificieri sau pirotehnişti pentru cetăţenii români/cetăţeni ai statelor membre UE/SEE (ITM) pirotehniş cetăţenii româ ni/cetăţeni Avizarea activităţii persoanelor fizice/juridice care desfaşoară activităţi în zona de frontieră (IGPF) Avizarea activităţii desfaş oară activităţi frontieră Autorizarea interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de CSM, MJ, PICCJ, DNA (M.J.) Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de proiectare a sistemelor de stingere a incendiilor (MAI) efectuează lucră Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor (ANOFM) profesională adulţ ANOFM) Acreditarea furnizorilor de servicii de informare, consiliere profesional ă şi de mediere a muncii în Romania (ANOFM) Avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă (MSI)
 9. 9. Servicii accesibile prin mijloace electronice prin canale securizate Transparenţă şi funcţionalitate Consolidarea datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie în mod eterogen de către Autorităţile Compente Un cadru de interconectare bazat pe standarde deschise Posibilitatea interconectarii altor sisteme care furnizează servicii electronice publice, inclusiv de tip back-office
 10. 10. Identificare/ autentificare bazată pe un certificat calificat digital al Autorităţilor Competente emitente din Romania şi marcat temporal în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală Utilizarea semnăturii electronice – Autorităţile Competente, în procesul de configurare, pot decide dacă solicită ori dacă emit documente prin intermediul PCUelectronic, ca document semnat cu semnatură electronică extinsă, bazat pe certificatul calificat digital Posibilitatea acceptării plăţilor electronice: PISEG este interconectat cu Sistemul Naţional Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar (www.ghiseul.ro) Suport multilingv: PISEG beneficiază de suport multilingv, astfel orice procedură, formalitate ori informaţie publicată, poate fi versionată şi disponibilă în mai multe limbi
 11. 11. Conform HG 1132/2013, AADR dezvoltă şi operează PCU electronic, motiv pentru care, în baza semnării protocoalelor de colaboare interinstitutionale asigură pentru Autorităţile Competente tot sprijinul tehnic posibil punând la dispoziţia acestora un serviciu de tip help-desk. Pentru utilizatorii finali, AADR oferă serviciu de tip help-desk dar numai din punct de vedere al modului de funcţionare şi operare a platformei PISEG, nu şi a modului în care sunt interpretate şi aplicate cerinţele aferente procedurilor şi formalităţilor ori acurateţea informaţiilor disponibile, acestea fiind responsabilitatea legală şi de drept a Autorităţilor Competente. În cadrul portalului există sectiune FAQ, precum şi manuale de utilizare a acestuia. acestuia
 12. 12. Autorităţi Competente Utilizatori Istoric centralizat al comunicării avute de către comunică că Autoritatea Compententă atât cu cetăţenii cât şi cu ompententă atâ cetăţenii câ alte instituţii (inclusiv documente) Identificare rapidă a tuturor procedurilor şi rapidă tu procedurilor formalităţilor necesare pentru obţinerea diferitor avize formalităţilor obţ /autorizări/ certificări/calificări, în relaţia cu /autoriză certifică ri/califică relaţ Autoritaţile Competente Autoritaţ Sistem de notificări privind soluţionarea solicitărilor notifică soluţ solicită în termenul legal Îmbunătaţirea serviciilor oferite pentru aceştia prin mbună taţ aceş reducerea timpului şi costurilor în obţinerea ţ ob informaţiilor necesare informaţ Interconectarea sistemelor de backoffice Imbunatăţirea comunicării dintre Autorităţile Imbunatăţirea comunică Autorităţile Competente şi mediul de afaceri, respectiv cetăţeni cetăţeni Creşterea transparenţei şi accesibilităţii cetăţenilor cu Creş transparenţ accesibilităţii cetăţenilor privire la serviciile oferite de către Autoritaţile către Autoritaţ Competente Creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor în Creş satisfacţ cetăţenilor relaţia acestora cu Autorităţile Compentente relaţ Autorităţile Reducerea costurilor şi timpului necesar pentru rezolvarea solicitărilor solicită

×