Ghid de turism - Paula Posea - General 2

1,091 views

Published on

GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIEI DE GHID DE TURISM

Autor:
Paula Posea

2013

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,091
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ghid de turism - Paula Posea - General 2

 1. 1. 1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIEI DE GHID DE TURISM Autor: Paula Posea DOMENIUL GENERAL II
 2. 2. 2 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere 1. Situaţia reglementării profesiei de ghid de turism în România şi în cele 8 state membre ale Uniunii Europene analizate 2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de Autorităţile Competente din ţările în care profesia este reglementată 2.1. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în România 2.2 Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Austria 2.3.Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Spania 2.4 Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Italia 3. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în cele 8 State Membre ale UE analizate 3.1 Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în România 3 6 14 25 28 29 34 39 40 3.2. Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în Austria 42 3.3 Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în Italia 44 3.4.Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în Spania 52 4. SOLVIT 59 5. Exercitarea profesiei de ghid de turism în Uniunea Europeană 6. Concluzii 7. Lista de abrevieri 8. Bibliografie 64 67 69 70
 3. 3. 3 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 INTRODUCERE Ghidul pentru certificarea şi recunoaşterea profesiei de Ghid de turism constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). În cadrul proiectului IMI PQ NET România au fost analizate şi dezvoltate împreună cu autorităţile competente procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată în parte şi s-au stabilit elemente comune de procedură pe fiecare autoritate competentă. Prin cumularea şi sintetizarea acestora au fost stabilite apoi elemente comune de procedură pe fiecare domeniu si, pe această bază, au fost dezvoltate proceduri standard de validare şi certificare a competenţelor corespunzătoare tuturor profesiilor reglementate şi de recunoaştere a calificărilor. Analiza a fost realizată pentru România şi încă 8 state membre ale Uniunii Europene ( Austria, Republica Cehă, Danemarca,Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania). Au fost efectuate cercetări în
 4. 4. 4 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 legislaţia europeană şi a statelor respective referitor la modul de dobândire a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare profesională, tipuri de documente ( diplome, certificate, atestate de competenţă,etc) care pot fi obţinute la certificarea pregătirii, reglementări privitoare la validare, certificare şi recunoaştere a calificărilor, profesii reglementate conform directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Pentru câteva dintre aceste state ( Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie,Olanda şi Spania) au fost organizate în cadrul proiectului vizite de studiu la care au participat specialiştii din grupurile de lucru constituite în cadrul proiectului, precum şi experţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări.În cadrul acestor vizite a fost extinsă baza de colectare a informaţiilor în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii autorităţilor competente din ţările gazdă. Scopul acestei analize este de a facilita instituţiilor responsabile, dar şi persoanelor interesate,cunoaşterea şi înţelegerea profesiei ( profesiilor) analizate în mai multe state europene, comparativ cu România în scopul adaptării legislaţiei şi facilitării mobilităţii pe piaţa europeană a forţei de muncă.Acest ghid este realizat pe baza termenilor de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor, elaboraţi în cadrul proiectului şi validaţi în atelierele grupurilor de lucru.
 5. 5. 5 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Realizarea ghidului pentru certificarea şi recunoaşterea profesiei de Ghid de turism are ca scop: • Sprijinirea autorităţilor competente din Romania în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoastere a profesiilor reglementate pe care le gestioneaza prin informarea ei cu privire la practicile din alte state membre ale UE • Informarea tuturor persoanelor care au dobandit calificari în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să practice profesia respectivă într-unul din statele membre ale UE prezentate în ghid.
 6. 6. 6 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. Situaţia reglementării profesiei de Ghid de turism în România şi în cele 8 state membre ale Uniunii Europene analizate Profesia de Ghid de turism este reglementată aşa cum rezultă din imagine în 12 state membre ale Uniunii Europene[2]. Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm Sunt unele ţări ( Polonia, Slovenia,Franţa) în care sunt reglementate câte două profesii corespunzătoare denumirii generice de Ghid de turism ( Tourist guide). Din cele 8 state membre analizate ( Austria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania) numai în 3 state profesia este reglementată ( Austria, Italia şi Spania).
 7. 7. 7 UNIUNEA EUROPEANĂ În GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 tabelul nr. 1 este redată situaţia acestei profesii în cele 12 ţări europene în care profesia este reglementată, din perspectiva Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale: Tabelul nr.1 SM ROMÂNIA AUSTRIA CIPRU FRANŢA GRECIA Recunoaşterea deconform Directivei 2005/36/CE SEC - Certificat Ministerul Economiei-care atestă Ghid de Sistemul general de Autoritatea Naţională pentruabsolvirea turism/ recunoaştere – prima Turism cursului Tourist Guide aplicaţie secundar , Art. 11 b Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Federal Ministry forDSE - Diploma Economics, Family and Youth(educaţie postFremdenfüh (EN)/ Ministerul Federal alsecondară), Sistemul general de Familiei şiinclusiv Anexarecunoaştere – prima rer/ TouristEconomiei, Tineretului II (ex 92/51,aplicaţie Guide Email: service@bmwa.gv.at Anexa C,D) , http://www.en.bmwfj.gv.at/Ent Art. 11c erprise/Trades/Seiten/TheTrade Act.aspx URL: www.bmwa.gv.at DSE - Diploma Cyprus Tourist (educaţie postOrganization/ secondară), Ξεναγός Sistemul general de Organizaţia de Turism dininclusiv Anexa /Tourist recunoaştere – prima CipruEmail: cytour@visitcypr II (ex 92/51, Guide aplicaţie us.com Anexa C,D) , URL: www.visitcyprus.com Art. 11 c Denumirea profesiei Denumirea AC SM/EN Nivel calificare PS3 - Diploma Sistemul general de de nivel post recunoaştere – prima secundar (3-4 aplicaţie ani) , Art. 11 d Ξεναγός/ Organization for VocationalDSE - DiplomaSistemul general de Tourist Guide education and training,(educaţie post-recunoaştere – prima Department for Europeansecondară), aplicaţie and Internationalinclusiv Anexa Guide touristique/ Tourist Guide
 8. 8. 8 UNIUNEA EUROPEANĂ SM GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei Denumirea AC SM/EN Instrumente Structurale 2007 - 2013 Nivel calificare Recunoaşterea deconform Directivei 2005/36/CE Relations/Organizaţia pentru educaţie şi formareII (ex 92/51, profesională, DepartamentulAnexa C,D) , de Relaţii Europene şiArt. 11 c internaţionale Email: tm.isotimion@oeek.gr Oktatási Hivatal, Magyar UNGARIA Ekvivalencia és, Információs Központ DSE - Diploma Educational Authority, (educaţie postHungarian Equivalence andsecondară), Sistemul general de Idegenvezető/ Information Centreinclusiv Anexa recunoaştere – prima Tourist Guide (EN)/Autoritatea ungară deII (ex 92/51, aplicaţie educaţie, Centrul de echivalareAnexa C,D) , şi informare Art. 11 c Email: recognition@oh.gov.hu URL: www.professionalrecogn ition.gov.hu Guida Presidenza del Consiglio turistica/ Dipartimento per lo sviluppo eSEC - Certificat Tourist Guide la competitività del turismo/care atestă Sistemul general de Preşedinţia Consiliului deabsolvirea recunoaştere – prima ITALIA miniştri, Departamentulcursului aplicaţie pentru dezvoltarea şisecundar , Art. competitivitatea turismului 11 b Email: g.corrado@governo.it Tourist GuideMinistry forDSE - Diploma Tourism/Ministerul turismului (educaţie postsecondară), Sistemul general de inclusiv Anexa recunoaştere – prima MALTA II (ex 92/51, aplicaţie Anexa C,D) , Art. 11 c LITUANI A Gidas/ Valstybinis turizmo Tourist Guide departamentas Lithuanian State Department ofPS3 - Diploma Sistemul general de Tourism (EN)/Departamentulde nivel post recunoaştere – prima de stat al turismului dinsecundar (3-4 aplicaţie Lituania ani) , Art. 11 d Email: vtd@tourism.lt URL: www.tourism.lt
 9. 9. 9 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Recunoaşterea deconform Directivei 2005/36/CE Przewodnik Minister Sportu i Turystyki SEC - Certificat turystyczny/ Minister of Sport and Tourismcare atestă Sistemul general de Tourist guide (EN)/ Ministerul Sportului şiabsolvirea recunoaştere – prima Turismului cursului aplicaţie http://www.msport.gov.pl/ secundar , Art. 11 b POLONIA Usługi SEC - Certificat świadczone Recunoaşterea care atestă przez pilotów experienţei absolvirea wycieczek/Se profesionale Anexa cursului rvices IV – recunoaştere secundar , Art. rendered by automată 11 b tour leaders Turistični vodnik/Touri SEC - Certificat st guide care atestă Sistemul general de Turistični TURISTIČNO GOSTINSKA SLOVENI vodnik absolvirea recunoaştere – prima ZBORNICA SLOVENIJE/ cursului A aplicaţie turističnega Camera de turism şi comerţ din secundar , Art. območja/Tou Slovenia 11 b rist guide ofhttp://http//www.gzs.si tourist area Email: info@gzs.si Guía deRegiunile autonome DSE - Diploma turismo/ http://ec.europa.eu/internal_ma (educaţie postTourist Guide rket/qualifications/regprof/inde secondară), Sistemul general de x.cfm? inclusiv Anexa recunoaştere – prima SPANIA action=view_document&id_do II (ex 92/51, aplicaţie cument=366 Anexa C,D) , Art. 11 c SM Denumirea profesiei Denumirea AC SM/EN Nivel calificare Directoratul General pentru Politici Interne – Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorului al Parlamentului European a publicat în anul 2010 un studiu referitor la Recunoaşterea calificărilor profesionale prin care s-a urmărit implementarea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru patru medicală,arhitect, inginer civil şi ghid de turism. profesii: asistenta
 10. 10. 10 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Statele membre UE care au făcut obiectul studiului au fost:Danemarca, Germania, Franţa, Spania,Italia, Polonia,Slovenia şi Marea Britanie. Situația generală pentru profesia Ghid de turism constatată în această lucrare [3] este aceea că profesioniștii sunt, în general, organizaţi în asociaţii ale ghizilor naționali de turism și / sau ale tour operatorilor de turism care la rândul lor sunt reprezentate de una dintre următoarele asociații din Uniunea Europeană: • Federația Europeană a Ghizilor Turistici (FEG) • Asociaţia Europeană a Tour -operatorilor de turism (ETOA) •Asociația Europeană a Agenților de turism și a Tour-operatorilor (ECTAA) O caracteristică comună a acestei profesii este ca cei mai mulţi ghizi sunt activi ca free-lance sau sunt angajaţi numai pe durata unei excursii.Este extrem de rară situaţia ca un ghid de turism să fie angajat permanent. Constatările legate de această profesie arată că statele membre pot fi împărțite în două grupuri: primul grup este compus din state membre cu un volum mare de turişti care pleacă din ţară pentru a face turism, cum ar fi:Germania, Suedia, Marea Britanie.Profesia nu este reglementată de obicei în acest grup de state. Al doilea grup de SM este caracterizat printr-un volum mare de turişti care intră în aceste state, cum ar fi :Franţa, Italia,Spania şi Portugalia.
 11. 11. 11 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Din punct de vedere statistic, în ceea ce priveşte fluxul de profesionişti/ ghizi de turism plecaţi în alte state decât în cel în care şiau obţinut calificarea, putem stabili care sunt cele mai “mobile” ţări, luând ca reper un interval de timp, respectiv 2008-2012. Graficul 1 prezintă primele cinci ţări în care profesioniştii care au migrat şi-au obţinut calificarea profesională. Graficul 2 prezintă primele cinci ţări în care profesioniştii mobili au furnizat servicii ca ghid de turism pe bază ocazională sau temporară.Graficele se bazează pe statistici furnizate de SM şi sunt actualizate în acord cu criteriile de căutare introduse ( perioada 2008-2012, toate SM). În aceste grafice se observă că ţările din care provin persoanele calificate ( ţara de origine) sunt : Germania,Slovacia,Republica Cehă, Polonia,Italia, iar ţările în care li s-a recunoscut calificarea ( ţara gazdă) Austria, Polonia,Danemarca, Marea Britanie,Germania , în general ţări în care profesia nu este reglementată, conform tabelului nr.1.
 12. 12. 12 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013
 13. 13. 13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Figura 1. Primele cinci țări din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de ghizi de turism care au obținut recunoașterea calificării în alt stat membru
 14. 14. 14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Figura 2. Primele cinci țări gazdă din Uniunea Europeană care au recunoscut calificarea de ghid de turism ţn scopul prestării de servicii pe bază temporară sau ocazională 1 2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de Autorităţile Competente din ţările în care profesia este reglementată Gestionarea competenţelor a început să reprezinte un subiect important la nivel european o dată cu lansarea la Consiliul de la Lisabona a Strategiei prin care Europa trebuia să devină cea mai competitivă societate bazată pe cunoaştere. În acest scop, prin intermediul a trei directive succesive (D. CEE 89/48, D. 92/51, D. CEE 99/42) *Uniunea a ajuns să definească trei principii de bază: 1 Figura 1 şi Figura 2 au fost prelucrate de autor pe baza graficelor preluate de pe site-ul CE [2]
 15. 15. 15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 • încrederea reciprocă între sistemele de învățământ şi educaţie ale țărilor membre; • mecanisme de recunoaștere interpretate în modul cel mai favorabil persoanei; • certificate de competență obţinute în urma unei aprecieri "a calităților personale, atitudinilor şi cunoștințelor solicitantului de către o autoritate, fără o formare prealabilă"
 16. 16. 16 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Aceste documente confirmă Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 principiul valorizării şi capitalizării competenţelor. În iunie 2002, la Bruxelles, la Conferința internațională a statelor membre au fost identificate unele orientări pentru definirea unei baze de cooperare în materie de standarde și certificare și a fost convenită lansarea unei abordări europene pentru recunoașterea calificărilor și __________________________________________________________________ *Aceste directive au fost abrogate odata cu adoptarea directivei 36/2005/CE competențelor, a profesiilor reglementate și nereglementate și a unui
 17. 17. 17 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 nou sistem de unități de credite capitalizable recunoscute și transferabile în cadrul unui cadru comun. Astfel, competenţele pe care o persoană le-a dobândit prin parcurgerea unui program de formare în unităţi de învăţământ, în centre de formare continuă sau în context non-formal sau informal pot fi evaluate raportat la un standard şi certificate, conducând la obţinerea unei diplome, certificat sau atestat de competenţă. Pentru o clarificare a competenţelor şi atribuţiilor persoanelor care lucrează în domeniul turismului, Standardul European CEN 13809 ( Dicţionar de standardizare în turism) oferă definiţii pentru mai multe ocupaţii, astfel: Ghid de turism (Touristic guide)- persoana care ghidează vizitatorii întro limbă la alegerea acestora şi interpretează patrimoniul cultural şi natural al regiunii, persoană care în mod normal posedă o calificare specifică în domeniu care de obicei este oferită şi autorizată de autorităţi adecvate. Directiva Europeană pentru standardul European CEN 15565 cere un minimum de 600 de ore de pregătire profesională pentru ghidul de turism înainte de evaluare. Manager de turism (Tour manager)-persoana care conduce şi supervizează itinerariul în numele operatorului de turism, asigurând ca programul să se desfăşoare conform descrierii acestuia şi cu modul în
 18. 18. 18 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 care a fost vândut turistului/consumatorului şi care oferă informaţii practice locale. Escorta de turism- este reprezentantul operatorului de turism care furnizează asistenţă de bază turiştilor. Nivelurile de calificare pentru calificarea Ghid de turism sunt diferite între statele membre, plasându-se, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale între nivelul secundar superior ( Slovenia, Polonia, Italia) şi nivelul post secundar (3-4 ani) în Franţa şi Lituania. În general, această profesie se încadrează în Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii ( legea 200/2004 din Romania)[1]. În tabelul nr.2 se prezintă comparativ tipurile de certificate, diplome, calificări profesionale care permit accesul la profesia de ghid de turism în câteva ţări studiate, inclusiv România. Tabelul nr.2 SM Directiva 2005/36/CE ROMANIA AUSTRIA ITALIA SPANIA DSE Diploma SEC - CertificatDSE - Diploma (educaţie post-care atestă(educaţie postsecundară), inclusivabsolvirea cursuluisecundară), inclusiv Anexa II (ex 92/51,secundar , Art. 11 bAnexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11(certificat care atestăAnexa C,D) , Art. 11 c încheierea unui cicluc SEC - Certificat(diplomă care atestăde studii liceale) (diplomă care atestă care atestăfie o formare la nivel fie o formare la nivel absolvirea de învățământ de învățământ cursului secundar ,postliceal, fie, în postliceal, fie, în Art. 11 bcazul unei profesii cazul unei profesii (certificat carereglementate, reglementate, o o atestă încheiereaformare cu structură formare cu unui ciclu despecială) structură specială) studii liceale)
 19. 19. 19 UNIUNEA EUROPEANĂ SM GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU ROMANIA Fondul Social European POS DRU 2007-2013 AUSTRIA Instrumente Structurale 2007 - 2013 ITALIA SPANIA Hotărârea Guvernului nr. 631/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind Nivel 4 EQFatestarea şi Diploma de utilizarea ghizilor Decretul nr. nr.5 din Maturitatede turism Asociația GhizilorOperator de turism-7 ianuarie 1998, Ordin comun Tecnico MMSSF/MECT Autorizati din VienaIstituto modificat prin nr.35/3112/2004 http://www.guides- Statale in-vienna.at/ Nivel 5 EQF-Decretul nr. 120 din Nomenclatorul Diploma de20 martie 2000, în calificărilor pentru Catalonia care se potCursul de formareSpecializare-Ghid cuprinde aproximativde turism si Deţinerea organiza programe următoarelor titluri: finalizate cu900 de ore urmate deoenogastronomic-Tehnician de certificate detrei examene în limbaIstituti Professionali di Stato per icompanii şi activităţi Legislaţia calificare Servizzi Alberghierituristice, Calificarea specifică SM germană și cel puținand de della-Tehnician Agent de turismcompanii turistice, Ristorazione ghid, nivel 3 -Tehnician superior o limbă străină în informare şi Sursa:EQFHotărârea FRAME, The comercializare Guvernului nr.866 turistică, European /2008, anexa 4Sursa: -Diploma în turism Qualifications Nomenclatorul http://www.guides- Framework orice altă and sau calificărilor in-vienna.at/ Tourism studies, diplomă profesionale LdV project 2008 universitară. pentru care se asigură pregătirea prin şcoală postliceală: CalificareaAgent de turismghid,nivel 3
 20. 20. 20 UNIUNEA EUROPEANĂ SM GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU ROMANIA Fondul Social European POS DRU 2007-2013 AUSTRIA Instrumente Structurale 2007 - 2013 ITALIA SPANIA Standardul European EN 15565:2008 -Servicii turistice- Cerinţe referitoare la programele de formare profesională şi calificare a ghizilor turistici [4] susţine eforturile Uniunii Europene de a facilita mobilitatea în furnizarea de servicii în statele membre, dar urmăreşte de asemenea creşterea importanţei ghizilor turistici la o înaltă calitate a furnizării serviciilor de turism. Aceasta va deveni posibil printr-un standard comun de calificare pentru ghizii turistici în toate ţările europene.Programul de formare va cuprinde următoarele elemente: • Subiecte commune, conform clauzei 6 • Subiecte specifice domeniului (ariei), conform clauzei 7 • Instruire practică, conform clauzei 8 Programul de formare trebuie să conţină minimum 600 de unităţi de training ( formare) TU.O unitate de training ( TU) este echivalentă cu 60 minute. Unităţile de training pot să includă: cursuri-prelegeri, activităţi cu tutori, e-learning, activităţi practice, studiu individual. Programul de formare pe teme comune va cuprinde minim 180 TU.Durata minimă a fiecărei categorii va fi următoarea: • Cunoştinţe teoretice, conform subclauzei 6.1- 54 TU
 21. 21. 21 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Tehnici şi competenţe de ghidare , conform clauzei 6.2- 108 TU • Cunoştinţe şi abilităţi de afaceri, conform clauzei 6.3-18 TU Programul de formare pe teme specifice domeniului va conţine conform clauzei 7 un total de minimum 180 TU. Durata minimă pentru fiecare categorie va fi următoarea: • Cunoştinţe teoretice-162TU • Condiţii de muncă-18 TU Programul de formare pentru instruire practică va conţine conform clauzei 8 un minimum de 240 TU Competenţele de limbi străine În anexele A și B din Standardul European se pot identifica aspectele privitoare la competenţele de limbi străine pentru ghizi. Evaluarea acestora este făcută pe baza Cadrului Comun European de Referinţă pentru Limbi ( CEFR). Competențele corespunzătoare sunt urmărite pe cinci criterii: nivel, precizie, interacțiune, fluenţă și coerență. Formarea profesională precum şi validarea/certificarea competenţelor este diferită în cele patru ţări studiate, astfel: În România, calificarea Agent de turism-ghid poate fi furnizată prin învăţământ postliceal cu durata de 2 ani, în unităţi de învăţământ
 22. 22. 22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 acreditate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi prin cursuri de calificare organizate de furnizori de formare autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări, care pentru nivelul 3 de calificare trebuie să aibe o durată de minim 1060 ore. Hotărârea Guvernului nr. 631/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precizează la Art 2. (3) Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă posedă un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) sau la alte instituţii autorizate din România. În Austria formarea ghidului de turism este asigurată de o organizaţie profesională, Asociația Ghizilor Autorizaţi din Viena, care organizează cursuri şi certifică absolvenţii, acordându-le însemnul ( insigna) şi dreptul de a practica. Înainte de examen, trebuie parcurs un curs obligatoriu, constând dintr- un minim de 250 de ore într-o instituție de învățământ autorizată. Acest
 23. 23. 23 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 curs transmite cunoștințe de bază și experiență în multe domenii: istorie națională și regională, istoria artei și istorie culturală, istoria locală și geografie, sistemele juridice și politice, fundamentele de economie și sociologie, contabilitate, aspectele comerciale și juridice ale profesiei de
 24. 24. 24 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 ghid turistic, turismul de afaceri si management, geografie turistică și economică și acordarea primului ajutor. Această educație este completată de tururi demonstrative și excursii pe teren, practicarea limbii, comunicare și tehnici de prezentare. Pe baza examinării și a licenței comerciale, ghizii de turism sunt autorizaţi să efectueze excursii în toată Austria. Cu toate acestea, ei vor avea grijă
 25. 25. 25 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 deosebită pentru a se pregăti în mod corespunzător pentru excursii în afara sferei lor geografice sau tematice de competență, căutând, probabil, cooperarea cu ghizi locali. Același lucru este valabil și pentru furnizarea de servicii de ghidare profesională în afara Austriei, care urmează să fie efectuate în cadrul legilor și reglementărilor naționale. Mai mult, ghizii de turism participă la programe de formare permanentă , după calificare: "Academia pentru Formare continuă a ghizilor de turism ( Academy for Continuing Training of Tourist Guides -WAF"
 26. 26. 26 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 oferă o varietate de cursuri, excursii și tururi. Ghizii de turism citesc literatura de specialitate, vizitează muzee și expoziții, participă la excursii educaționale și la simpozioane naționale și internaționale. Aceste activități servesc, de asemenea, în scopul îmbunătățirii practicării competențelor de limbi străine [5].
 27. 27. 27 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În Spania [6] există situaţia specială că fiecare comunitate autonomă are legislaţie proprie, aceasta fiind prezentată în tabelul nr.3: Tabelul nr.3 Nr. Comunitatea crt. Legislaţia specifică pentru exercitarea profesiei de Ghid de turism autonomă 1. ANDALUCIA 2. VALENCIA 3. PRINCIPADO DE ASTURIAS 4. NAVARRA 5. MURCIA 6. MADRID - Decreto 214/2002, de 30 de julio, por el que se regula las Guías de Turismo de Andalucía. Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la Profesión de Guía Turístico. (DOCV núm. 2722 de 3 de abril de 1996). - Decreto 26/2001, de 30 de enero, del Consell, de modificación de los artículos 9 y 12 del Decreto 62/1996, de 25 de marzo, por el que se aprobó el reglamento Regulador de la Profesión de Guía Turístico. (DOCV núm. 3931 de 2 de febrero de 2001). - Decreto 190/2005, de 9 de diciembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento regulador de la Profesión de Guía Turístico en el ámbito de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5153 de 13 de diciembre de 2005). - Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias - Decreto 125/95, de 20 de mayo, por el que se regula la profesión de guias de turismo en Navarra. - Decreto 178/95, de 20 de diciembre, por el que se regula la profesión de guía de turismo en la Región de Murcia. - Orden de 8 de abril de 1997, que desarrolla el Decreto 178/1995, de 20 de diciembre por el que se aprueba la regulación de la profesión de Guía de Turismo en la Región de Murcia. - Orden de 24 de febrero del 2000, por la que se interpreta el artículo 6 del Decreto 178/1995, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la regulación de la profesión de Guía de Turismo de la Región de Murcia. - Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 2000. Observaciones sobre la reglamentación de Madrid. - Decreto 47/96, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guías de Turismo en la Comunidad de Madrid. - Decreto 228/2000, de 19 de octubre, de modificación del artículo 6 del Decreto 47/1996, de 28 de marzo. - Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo. - Orden 426/1997, de 17 de enero de la Consejería de Economía y Empleo, de desarrollo del Decreto 47/1996 , de 28 de marzo, por el
 28. 28. 28 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 7. LA RIOJA 8. GALICIA 9. EXTREMADUR A 10. ARAGÓN 11. CATALUÑA 12. BALEARES 13. CANARIAS 14. CASTILLA LEÓN Y Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 que se regula la habilitación y actividad de Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid. - Decreto 27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la profesión de Guías de Turismo. - Decreto 20/2000, de 28 de abril, de modificación del Decreto 27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guías de Turismo. - Decreto 111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja. (Título VI, Capítulo II, artículos 242 a 253 y Disposición Transitoria 11ª). - Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo. - Decreto 12/96, de 6 de febrero. Guias de Turismo. - Decreto 43/2000, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 12/1996, de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la actividad profesional de Guía Turístico. - Decreto 196/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la actividad de Guía de Turismo en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Orden de 23 de julio de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo, sobre monitores, guías e instructores de las empresas de turismo activo y de aventura. - Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo. Decreto 5/1998, de 7 de enero, sobre la actividad de Guía de Turismo. - Decreto 120/2000, de 20 de marzo, por el cual se modifica el artículo 11 del Decreto 5/1998, de 7 de enero, sobre la actividad de guía de turismo. - Orden ICT/352/2002, de 3 de octubre , por la cual se establecen los procedimientos de reconocimiento de habilitaciones de guías de turismo expedidas por otras administraciones públicas. - Decreto 112/96, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de Guías de Turismo en las Islas Baleares. - Decreto 90/1997, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, que regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares. - Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica elDecreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares. - Decreto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las actividades turítico-informativas. - Orden de 23 de octubre de 2001,por la que se regula la actividad de Guía de Turismo Sectorial en la modalidad de Observación de Catáceos y las pruebas de Habilitación. - Decreto 101/95, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de Guías de Turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
 29. 29. 29 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 15. CASTILLA - LA MANCHA 16. CANTABRIA Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 - Orden de 26 de septiembre de 1995, de desarrollo del Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de Guía de Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. - Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. - Decreto 96/2006 ,de 17-07-2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas - Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de actividades turistico-informativas privadas. - Decreto 51/2001, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas. În Italia, formarea profesională pentru domeniul turismului este oferită de şcolile publice şi Centrele Regionale de formare. Există două tipuri de şcoli publice care oferă formare pentru turism, şi anume: Istituti Professionali Alberghieri, institute profesionale pentru ospitalitate ( hotel şi restaurant) Istituti Tecnici per il Turismo (Şcoli tehnice de turism) – acestea sunt orientate pe servicii care ţintesc satisfacerea clientului. Cursurile de formare în turism pot fi organizate direct de regiuni sau de administraţia provincială sau municipală prin delegare de la regiune.Aceste cursuri oferă pregătire pentru ocupaţii în domeniul bucătăriei, restaurantului, serviciilor hoteliere. Studiile la Istituti Professionali Alberghieri se finalizează cu Diploma di Maturità ( Diploma de maturitate) după o pregătire de doi ani care urmează unei Diploma di Qualifica ( Diploma de calificare). O
 30. 30. 30 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 pregătire cu durata de cinci ani in Istituto Tecnico Statale conduce la obţinerea unei Diploma di Specializzazione ( Diploma de specializare). În concluzie se poate remarca că pentru România, Italia şi în mare parte Spania calificările care conduc la profesia de Ghid de turism se obţin în sistemul de învăţământ secundar ( liceal) sau terţiar nonuniversitar (postliceal) profesional şi tehnic, fiind încadrate la nivel 4 sau 5 EQF. Spania menţionează şi posibilitatea deţinerii unei diplome universitare. De asemenea, calificările pot fi obţinute în formarea adulţilor, prin cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi (România, Austria). 2.1. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în România În România reglementarea care stabileşte condiţiile de certificare şi validare a ghizilor de turism este Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 637/2004[16]. pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea,şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism. În capitolul 3 al acestor norme este autorizare ( atestare) a ghizilor de turism, astfel: CAP. 3 Atestarea ghizilor de turism ART. 11 stabilită procedura de
 31. 31. 31 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice deţinătoare de atestat de ghid. ART. 12(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, atestatul de ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin care se confirmă capacitatea profesională a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi de turism, definite în prezentele norme metodologice. (2) Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat în anexa nr. 3. ART. 14 (1) În vederea obţinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul va prezenta următoarele documente: a) cerere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism; d) copie de pe atestatul privind cunoaşterea unei limbi străine, iar în cazul persoanelor fizice, cetăţeni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, şi copie de pe atestatul privind cunoaşterea limbii române; e) certificat de cazier judiciar; f) certificat medical; g) două fotografii tip buletin de identitate.
 32. 32. 32 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (2) În cazul categoriilor de ghid de turism naţional şi specializat, documentaţia va cuprinde, suplimentar, certificatul de absolvire a cursului de specializare profesională. ART. 15 (1) Documentaţia întocmită potrivit prevederilor art. 14 se prezintă Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism. (2) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, acestuia i se comunică motivul în scris. (3) Termenul de eliberare a atestatului de ghid de turism sau de răspuns, după caz, este de 30 de zile de la data primirii şi înregistrării documentaţiei complete. Criteriile minime pentru obţinerea atestatului de ghid de turism sunt următoarele: Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1. Cetăţenie: să fie cetăţean al României sau al unui stat din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European 2. Vârsta: - minimum 18 ani 3. Studii: - să fie absolvent de liceu cu bacalaureat 4. Pregătire profesională: -Să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională
 33. 33. 33 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 - Să fie absolvent al unui curs de calificare profesională pentru profesia de ghid de turism, organizat de instituţii autorizate conform legii din România sau din statele de provenienţă - Să fie absolvent al unui curs de specializare organizat de instituţii autorizate conform legii 5. Să nu fi suferit condamnari, făcând dovada cu certificatul de cazier judiciar 6. Să aibă o conduită morală ireprosabilă, dovedită cu recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituţie de învăţământ absolvită 7. Să aibă o ţinută corespunzatoare şi o înfăţisare fizică agreabilă 8. Să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism, fapt dovedit cu certificat medical în care se va menţiona şi categoria de ghid de turism solicitată Ordinul Nr. 990 din 14 decembrie 2009 [14,16] pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România precizează la "Art. 31 - (1) Procedura de atestare a ghizilor de turism poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic" [14].
 34. 34. 34 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Austria În Austria pentru a obține o licență comercială pentru profesia reglementată de ghid de turism candidatul trebuie să treacă un examen strict administrat de stat, inclusiv o examinare asupra riscului în afaceri. Examinarea include, de asemenea, probleme de contabilitate, aspecte juridice ale profesiei de ghid de turism, o demonstrație practică pe teren și dovezi de competență în cel puțin o limbă străină. Exercitarea profesiei de ghid de turism independent este reglementată de articolul 108 al Legii Meseriilor, Comerţului şi Industriei ( Trade, Commerce and Industry Regulation Act). Este necesară obţinerea unui certificat de competenţă în urma unei examinări administrate de
 35. 35. 35 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 stat. Ghizii de turism sunt identificaţi printr-un însemn oficial ( insignă). Numai ghizii certificaţi pot să fie angajaţi cu contract de servicii.Ghizii de turism pot să folosească titluri acceptate internaţional.Pentru a practica în mod constant profesia, ghizii de turism trebuie să aibe rezidenţă permanentă în Austria.Prin lege, ghidul de turism înregistrat şi autorizat este membru al Camerei Economice Federale a Austriei, care furnizează servicii şi reprezintă interesele acestuia în comunitatea de afaceri.Prin intermediul Camerei Economice ghidul de turism este reprezentat în WFTGA ( Federaţia Mondială a Asociaţiilor Ghizilor de Turism) şi în FEG ( Federaţia Europeană a Asociaţiilor Ghizilor de Turism )[7]. 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Spania Deoarece în Spania fiecare regiune autonomă are legislaţie specifică privitor la reglementarea practicării profesiilor, se vor prezenta în continuare reglementările din două regiuni importante şi anume Catalunia şi Aragon. În Decretul nr.5 din 7 ianuarie 1998 despre activitatea ghidului de turism ( Decreto 5/1998, de 7 de enero, sobre la actividad de Guía de Turismo) [17] se definesc activitatea ghidului de turism şi cerinţele pentru autorizarea exercitării acestei profesii în Catalunia, precum şi structura examenului de autorizare.
 36. 36. 36 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Principalele prevederi ale Decretului nr.5 din 7 ianuarie 1998 sunt următoarele: Obţinerea autorizării Pentru a obţine autorizarea de a profesa ca ghid de turism în Catalunia este necesară promovarea examenului convocat periodic de Departamentul de Industrie, Comerţ şi Turism. Cerinţe pentru autorizare Pentru prezentarea la examen trebuie respectate următoarele cerinţe: a) cetăţenia unui stat membru al UE , SEE sau a unor state care au un acord de reciprocitate cu Spania, pe această chestiune. b) deţinerea unei calificări de diplomă sau o licenţă nivel superior de turism,o universitară sau o formare profesională în Informare şi comercializare turistică c) În cazul calificărilor străine este necesară recunoaşterea corespunzătoare de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei. d) cunoştinţe de limba catalană şi spaniolă Pentru extensie limba străină pentru ghizii deja autorizaţi Să fie ghid turistic din Catalunia, înregistrat în Registrul de Turism din Catalunia, în secţiunea corespunzătoare Examenul de limbă străină Direcţia Generală a Turismului nu va solicita examen de limbă străină persoanelor care aduc dovada că au studiat limba în ţara lor de origine.De asemenea vor fi scutite de examenul pentru limba oficială a ţării de origine persoanele care au studii secundare în ţara lor de
 37. 37. 37 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 origine.De asemenea, sunt scutite de examenul de limbă persoanele care deţin următoarele tipuri de certificări: • Competenţă în Engleză de Ia Universitatea Cambridge. • Competenţă în Engleză de Ia Universitatea Michigan. • Test de Engleză ca limbă străină TOEFL. • Diploma medie a Institutului Goethe din Munchen sau o diplomă superioară a aceluiaşi institut. • Certificat de capacitate a Şcolilor oficiale de limbi străine • Certificat de nivel de italiană (CELl). • Diploma de studii de limba franceză (DELF). Structura examenului de autorizare Examenele sunt compuse din trei probe: a) probă scrisă pe tematica în cauză b) probă de limbă scris şi oral c) proba orală pe tematica în cauză 9.2 Probele sunt eliminatorii şi rezultatul este competent sau necompetent. 9.3 Tematica va fi publicată şi include domeniile de cunoştinţe următoare: a) gestionarea, asistarea şi consultanţa grupurilor de turişti; dinamica grupului b) arta, istorie, tradiţii, muzee, monumente istorice din Catalonia c) Cunoaşterea actualităţii politice, economice,culturale şi sociale a Cataloniei
 38. 38. 38 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU În comunitatea Fondul Social European POS DRU 2007-2013 autonomă ARAGON Instrumente Structurale 2007 - 2013 reglementarea care vizează exercitarea profesiei de ghid de turism este Decretul nr. 196 din 9 decembrie 1998 [17] al Guvernului de Aragon, care reglementează activitatea Ghidului de Turism în Comunitatea Autonomă Aragon), (DECRETO 196/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la actividad de Guía de Turismo en la Comunidad Autónoma de Aragón).Acesta prevede următoarele: Autorizare 1.Exercitarea activităţii definită la articolul 2 din prevederile acestui decret, va necesita obținerea autorizării ca ghid de turism din Comunitatea Autonomă Aragon. 2. Această abilitare cu caracter regional, va fi acordată de Direcţia generală de turism a Departamentului de economie, finanţe şi promovare, după promovarea unor teste specifice stabilite şi prezentarea documentației cerute, acreditarea corespunzătoare, apoi se va proceda la înmatricularea în registrul de companii şi activităţi turistice. Teste pentru autorizare Testarea şi apelul pentru testarea în vederea obţinerii autorizării ca Ghid de turism al Aragonului vor fi convocate de către Departamentul de economie, finanţe şi promovare la propunerea Oficiului General de turism, stabilind pentru circumstanţe de procedură. fiecare apel, sistemul, Curtea şi alte
 39. 39. 39 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Cerințele pentru a avea acces la testele pentru ghid de turism din Aragon. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a)să fie major b) să fie un resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene, o țară asociată cu acordul privind Spațiul Economic European sau dintr-o țară cu Convenţia de reciprocitate cu Spania în acest domeniu. c) să fie în posesia titlului de • Tehnician de companii şi activităţi turistice, • Tehnician de companii turistice, • Tehnician superior în informare şi comercializare turistică, • Diploma în turism sau orice altă diplomă universitară. În cazul titlurilor străine trebuie să se dovedească aprobarea acestuia de autoritatea competentă. (d) este acreditată de titlu sau certificare oficială cunoaşterea limbii spaniole şi a două sau mai multe limbi străine determinate în fiecare apel. Tematica în apelurile pentru testare trebuie să includă următoarele unităţi tematice: (a) tehnici turistice. (b) cunoştinţe istorice, culturale, artistice, sociale, geografice, politice şi economice despre Spania, şi în special Aragon.
 40. 40. 40 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (c) două sau mai multe limbi străine vorbit şi scris. Persoanele care dovedesc că posedă oricare dintre titlurile exprimate în articolul 7 c) şi (d) din acest Decret sau altele de rang superior, au dreptul să valideze cunoştinţele lor fiind scutite de promovarea testelor de autorizare, cu condiţia ca acestea să fie susţinute în mod adecvat de posesia unor astfel de probe, în funcţie de ceea ce este stabilit în fiecare apel. Omologarea titlurilor pentru recunoaştere a calificărilor, certificatelor sau diplomelor obţinute de resortisanţii menţionaţi la litera (b) din articolul 7 se realizează aplicând procedura prevăzută în capitolele IV şi V din Directiva 92/51/CEE sau de legislaţia comunitară, care sunt în vigoare în acel moment. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Italia Funcția de certificare a competențelor este ca şi în Spania în sarcina regiunilor, care în cadrul normelor și reglementărilor de
 41. 41. 41 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 autonomie, reglementează procedurile de punere în aplicare, ținând seama de standardele minime stabilite la nivel național, pentru punerea în aplicare a Legii Constituţionale nr. 3/2001. La nivel local Regiunile, funcție de nevoile profesionale ale teritoriului și prin consultare cu instituțiile și partenerii sociali, planifică furnizarea de formare la standarde naționale și certifică
 42. 42. 42 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 competențe pe baza unor modele și proceduri partajate. Competenţa este înregistrată în carnetul de formare și creditele individuale sunt recunoscute și pot fi utilizate în perspectivă națională și europeană. Pentru exemplificare se prezintă procedura de certificare/validare în Regiunea Toscana, Provincia Firenze [18].
 43. 43. 43 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 REGIONE TOSCANA ( Regiunea TOSCANA) Assessorato Istruzione E Formazione - Politiche Del Lavoro – Concertazione- (Departamentul de Educație și formare profesională - Politici de lucru – Consultare) FIRENZE (50129), p. della Libertà 16 Tel. 0554382111 http://www.regione.toscana.it Sursa: IL PUNTO SU...CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Atribuţiile la nivelul administraţiei locale sunt diferite după cum urmează: Regiunea definește legile și reglementările proprii în conformitate cu legislația națională, privitor la locurile de muncă în turism,
 44. 44. 44 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 reglementează procedurile de acces la certificatele de autorizare și stabilește amenzi pentru cei care exercită aceste profesii într-un mod incompatibil cu obligațiile de drept; acreditează școli , organizații și agenții care organizează cursuri de formare pentru calificarea profesională și specializare;
 45. 45. 45 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Provincia cu Biroul Profesiilor Turistice oferă informații și asistență pe rutele de acces la aceste profesii și în toate aspectele și problemele conexe. Serviciul de Formare profesională şi Ocuparea Forței de Muncă recunoaște cursurile de calificare și specializare, coordonează şi controlează organismele şi şcolile care organizează cursuri pentru autorizare, primește cererile de candidați pentru
 46. 46. 46 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 profesii, numește comisiile de examinare, stabilește calendarul de examene, asigură publicarea pe site-ul său și în presă a rezultatelor examenului de certificare (pentru ghizi de turism); Consiliul Local, prin intermediul Sportello Unico ( Ghişeul unic) primește cererile persoanelor certificate pentru începerea unei activități turistice profesionale, verifică existența condițiilor și
 47. 47. 47 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 cerințelor legii și emite o carte de identitate ( "licență"). Asigură supravegherea și respectarea prevederilor din legile și reglementările privind profesiile din domeniul turismului regional, furnizează amenzi administrative împotriva infractorilor, inclusiv suspendarea și revocarea din activitate cu retragerea actului de identitate. Pentru a deveni un ghid turistic în provincia Firenze ( Florenţa), solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • absolvirea liceului • o licență de practică, obţinută în urma participării la cursurile de calificare profesională şi promovării examenului de certificare (constând dintr-un test scris, o probă orală și o încercare de simulare efectuată oral)
 48. 48. 48 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 sau • o diplomă universitară, care înlocuiește prezenţa la cursurile de calificare, dar nu şi promovarea examenului scris și oral. Una din următoarele calificări/diplome, poate fi folosită pentru a înlocui participarea la cursurile de calificare: a) diplomă în știința de patrimoniu cultural, cu promovarea examenului de istoria artei; b) Titlu în arheologie, cu promovarea examenului de istoria artei; c) diplomă într-o limbă și literatură străină, cu promovarea examenului de istoria artei; d) Bachelor of Arts, cu promovarea examenului de istoria artei; e) diploma in arhitectură, cu promovarea examenului de istoria artei; f) diplomă în știința turismului, cu promovarea examenului de istoria artei g) alte titluri considerate echivalente cu cele enumerate mai sus, de către Ministerul Educației, Universității și Cercetării, cu promovarea examenului de istoria artei. Consiliul Local va determina existența condițiilor și cerin țelor legii și va emite o carte de identitate cu fotografie, care nu are nevoie de actualizare anuală. Domeniul de aplicare în care se poate exercita
 49. 49. 49 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 profesia de ghid turistic este provincial, iar în cazul în care ghidul turistic va obține calificarea în toate zonele din regiune î și asumă titlul de "Ghid de Toscana." Ghidul turistic deja activat pentru un anumit domeniu și / sau pentru o anumită limbă străină poate solicita participarea la examen de certificare pentru o altă zonă geografică și / sau una sau mai multe limbi străine (extensie), fără a fi nevoie să mai participe la cursurile de calificare profesională de mai sus. În fiecare an, provincia Florența, între 1 ianuarie şi 28 februarie publică un anunț pentru cei care aspiră să devină ghid turistic cu privire la modul de a aplica pentru admiterea la examen .În mod normal sesiunile
 50. 50. 50 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 de examinare au loc în noiembrie și decembrie și sunt anunțate pe site- ul www.provincia.fi.it secțiunea Turism sau Formare.
 51. 51. 51 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3.Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale UE Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale oferă trei regimuri de recunoaştere, şi anume:  Un sistem bazat pe armonizarea preventivă a parcursului formării şi care prevede recunoaşterea automată. Acest sistem este aplicabil pentru profesiile de asistent medical, medic dentist, medic veterinar, moaşă, arhitect, farmacist şi medic.  Un sistem bazat pe încrederea reciprocă între statele membre (cunoscut sub numele de Sistem General). Acest sistem este aplicabil pentru un număr de profesii, care poate varia între statele membre deoarece directiva nu impune statelor membre nicio obligaţie de reglementare.Se aplică în cazul în care profesia este reglementată în ţara gazdă şi dacă profesionistul a exercitat-o sau e abilitat să o exercite în statul său de origine. .Recunoaşterea nu este automată, ci necesită o comparaţie între cursurile de formare profesională - prevăzute în cele două state, precum şi posibilitatea în caz de "diferenţe substanţiale", la măsuri compensatorii (test de aptitudini sau perioada de adaptare - articolul 23 din Decret).  Un regim bazat pe experienţa profesională dobândită în statul de origine. Sistemul se aplică activităţilor de tip artizanal,comercial sau industrial în mod specific enumerate în
 52. 52. 52 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 anexa IV din Directivă şi prevede recunoaşterea automată în cazul în care îndeplinesc condiţiile prevăzute în mod expres pentru fiecare categorie profesională. Profesia de Ghid de turism este recunoscută sub Sistemul General de Recunoaştere- prima aplicaţie. Trei state membre:Germania, Danemarca şi Marea Britanie nu reglementează deloc această profesie,permiţând ghizilor de turism să intre în ţară şi să practice profesia fără o recunoaştere prealabilă[2]. Pentru recunoaşterea în sistemul general, cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii Competente din Statul Membru gazdă . Această cerere trebuie să fie însoțită de o serie de documente și certificate prevăzute în anexa VII la Directiva 2005/36/CE. În continuare se prezintă condiţiile impuse prin reglementări specifice în cele patru ţări studiate în care profesia Ghid de turism este o profesie reglementată. 3.1. Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în România Hotărârea Guvernului nr. 631/2003 [16] pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 [16] privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism este reglementarea care stabileşte condiţiile de exercitare în România a profesiei de Ghid de turism, atât de către cetăţenii români, cât şi de cetăţeni ai statelor membre UE şi SEE, astfel: "ART. 2 (1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care conduce şi îndrumă un grup de turişti sau vizitatori,
 53. 53. 53 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 oferind explicaţiile necesare referitoare la locurile vizitate, şi care asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic contractat. (2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români, de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi de cei ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, în vârstă de cel puţin 18 ani împliniţi. (3) Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă posedă un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) sau la alte instituţii autorizate din România. (4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă posedă un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza documentelor doveditoare ale calificărilor profesionale obţinute la instituţii autorizate din statele de provenienţă sau în baza documentelor doveditoare ale experienţei profesionale, emise de aceste state." În România nu este descrisă şi legiferată o procedură pentru recunoaşterea calificării de Ghid de turism deţinută de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European.
 54. 54. 54 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3.2. Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în Austria Ghizii de turism care provin din Uniunea Europeană şi Spațiul Economic European au dreptul de a conduce excursii în Austria, cu condiția aprobării de către Ministerul Economiei și Muncii a calificării lor profesionale ca fiind echivalentă cu standardul austriac stabilit în Legea Comerțului și cu condiția ca aceştia să nu fie rezidenți în Austria (libertatea de a presta servicii transfrontaliere). În afară de aceste excepții juridice clar definite, doar ghizii de turism ai Austriei (sau ghizii de turism care au fost examinaţi în Austria), cu o licență comercială valabilă au permisiunea să efectueze tururi comerciale. Ghidul turistic certificat care nu deține o licență comercială poate încheia un contract de servicii cu un ghid turistic independent autorizat. În acest caz, sunt necesare un examen de ghid turistic administrat de stat și un examen special pentru contractori ("Dienstnehmerprüfung"/testarea angajaţilor). Paragraful 1 din Legea Comerţului stabileşte scopul de bază al autorizării profesiei de ghid de turism. O licenţă comercială este cerută pentru practicarea profesiei de Ghid de turism cu scopul conducerii unui grup de persoane pentru a le arăta şi explica: 1. Patrimoniul istoric, artistic şi cultural al Austriei ( locuri publice şi construcţii,colecţii, expoziţii, muzee, monumente şi
 55. 55. 55 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU memoriale, Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 biserici,mănăstiri, teatre şi locuri de distracţie,construcţii industriale, evenimente folclorice, ca şi peisajul caracteristic, flora şi fauna) 2. Situaţia socială şi politică a Austriei în context naţional şi internaţional 3. Evenimente sportive şi sociale Practicarea activităţilor stabilite la paragraful 1, aliniatul 1 cere o rezidenţă permanentă în Austria, cu excepţia cazurilor individuale conforme cu paragraful 373d în care Ministerul Federal al Economiei şi Muncii declară calificările persoanei care practică profesia ca fiind echivalente certificatului naţional de calificare pentru profesia de Ghid de turism. Licenţa profesională Autorităţile trebuie să emită o licenţă ( autorizaţie) profesională, care include fotografie pentru ghidul autorizat să exercite profesia, în scopul identificării acestuia.Autorizaţia trebuie să specifice limbile în care posesorul autorizaţiei este competent. În plus,autorizaţia trebuie să conţină indicaţii referitoare la domeniile de cunoştinţe specializate pe care persoana autorizată le deţine,a cărei dovadă adecvată a fost înaintată autorităților raionale relevante. Persoanele autorizate să practice profesia de Ghid de turism trebuie să poarte un semn recunoscut internaţional pentru statutul lor professional
 56. 56. 56 UNIUNEA EUROPEANĂ Contact GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU pentru Fondul Social European POS DRU 2007-2013 informaţii Instrumente Structurale 2007 - 2013 suplimentare:Wirtschaftskammer Österreich Fachverband Freizeitbetriebe/Camera de comerţ a Austriei-facilităţi de agrement Email: freizeitbetriebe@wko.at 3.3 Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în Italia Italia este statul care a transpus primul directiva europeană 2005/36/CEE in legislaţia internă. Decretul legislativ nr. 206/2007 abrogă parţial sau total legislaţia naţională care reglementează problema recunoaşterii calificărilor profesionale. Textul transpunerii se referă la asa numitele profesii “reglementate” si definirea profesiilor reglementate italiene este încredinţată art. 4,alineatul 1, litera a) din d. LGS. n.206/07. Transpunerea normelor Directivei 2005/36/CE (Directiva 89/48/CE și Directiva 92/51/CEE*2, ale Consiliului Europei), în legislația națională a Italiei s-a efectuat astfel prin Decretul legislativ nr. 206 din 6 noiembrie 2007 ( Decreto Legislativo n. 206, 6 novembre 2007, Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, Supplemento ordinario n. 228). Acest decret stabileşte că pentru recunoaşterea în sistemul general, cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii Competente din Statul Membru gazdă ( Italia). Această cerere trebuie să fie însoțită de o serie 2 *aceste directive au fost abrogate prin adoptarea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale
 57. 57. 57 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 de documente și certificate prevăzute în anexa VII la Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. De obicei, documentele solicitate în Italia pentru cetățenii UE care doresc să se stabilească în această țară sunt: • O copie a unui document de identitate valabil, în care nu există semnătura persoanei în cauză. • O copie autentificată a calificării specifice profesiei vizate (cu indicarea examenelor susţinute necesare pentru a determina posibila existență a unor diferențe semnificative față de formarea națională, prevăzute la articolul 14 din directivă) • O copie autentificată a calificării specifice activităţii, în cazul când este prevăzută de țara în care s-a obținut calificarea; • O copie legalizată a înscrierii în Registrul Profesional al ţării în care titlul a fost obţinut, numai dacă sunt furnizate în această țară; • Declarația de valoare în original emisă de către Autoritatea diplomatică sau Consulatul Italian din țara unde a fost distins cu titlul pentru care se solicită recunoașterea, precizând: 1. că titlul a fost emis de către o autoritate competentă din țara de origine; 2. cerințele de acces pentru curs (educația de bază); 3. că titlul este abilitat pentru a practica în țara în care acesta a fost eliberat; 4. durata programului de formare pentru titlul în cauză;
 58. 58. 58 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 5. autenticitatea semnăturii pe titlu (în lipsa autenticităţii este necesară legalizarea titlului de către autoritățile competente); 6. activități profesionale pe care titlul le permite exercitarea în țara de origine. Ar trebui remarcat, în acest sens, faptul că, în general, nu mai este necesar acest document cetățenilor UE, ci doar non-UE. .• Certificat care atestă că nu există obstacole penale sau profesionale în exercitarea profesiei, eliberat de autoritatea competent din ţara de origine și / sau de proveniență. • Certificat care prezintă in detaliu orice activitate de muncă în țara de origine, ca urmare a absolvirii calificării pentru care se solicită recunoașterea (inclusiv perioadele de instruire practică efectuată). Toate documentele într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o traducere în limba italiană. Această traducere trebuie să aibe certificată conformitatea cu textul original prin ambasada sau consulatul italian în ţara în care a fost emis documentul, sau să fie atestată sub jurământ în faţa unui tribunal italian. În cazul în care o copie certificată este necesară, cetățenii Uniunii Europene pot produce, în conformitate cu articolele. 47 și 76 din D.P.R. 445/2000, documentele ca fotocopii[8]. Pentru o persoană dintr-o ţară membră UE care doreşte să profeseze ca Ghid de turism în Italia recunoaşterea calificării se realizează în conformitate cu Decretul Lege nr. 206 /2007. Astfel, persoana respectivă trebuie să depună o Cerere la Preşedinţia Consiliului de
 59. 59. 59 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU miniştri, Departamentul Fondul Social European POS DRU 2007-2013 pentru Instrumente Structurale 2007 - 2013 dezvoltarea şi competitivitatea turismului. Datele de contact ale Autorităţii Competente pentru Ghidul de turism, Însoţitor turistic, Director tehnic al agenţiei de voiaj şi turism sunt: Presidenza del Consiglio dei Ministri/Preşedinţia Consiliului de Miniştri Dipartimento per lo Turismo/Departamentul Sviluppo pentru e la dezvoltarea Competitività şi del competitivitatea turismului Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e attività internazionale/Biroul I- Serviciul de relaţii comunitare şi activitate internaţională Via della Ferratella in Laterano, 51 - I - 00184 Roma Tel: +39 06 45532 5210 Fax: +39 06 45532 5426 www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html (modello per la domanda di riconoscimento/ modelul pentru cererea de recunoaştere) Cererea de recunoaştere a titlului/formării profesionale de ghid turistic obţinut în ….. ( statul membru de origine) Decretul Lege 206 /2007[8] Subsemnatul…………, cetăţean al………., născut la……, rezident la…….,posesor al titlului de formare profesională de ghid
 60. 60. 60 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 turistic obţinut în ………1, la………..2,din……….3,………..4 sau în posesia formării profesionale dobândite în ………..1 Solicit recunoaşterea titlului de formare profesională de mai sus pentru a exercita profesia de ghid de turism la………..5 în următoarele limbi…………6 deoarece nu există pentru exercitare nici un impediment penal sau profesional cu privire la aceasta. Subsemnatul, conştient de responsabilităţile şi sancţiunile prevăzute de lege pentru fals în declaraţii şi declaraţii false, pe propria răspundere, declar adevarate cele de mai sus (D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 1) se indică statul care a eliberat titlul 2) se indică numele entităţii care a eliberat titlul 3) se indică oraşul în care se află entitatea care a eliberat titlul 4) se indică data eliberării titlului 5) se indică în ce domeniu teritorial se doreşte exercitarea în Italia 6) se indică aceeaşi limbă ca aceea indicată pe legitimaţia de ghid ANEXE: a) Curriculum Vitae semnat b) Un certificat sau o copie legalizată a unui document care să ateste cetăţenia c) copia legalizată a diplomei de liceu d) copie certificată a titlului profesional, cu o indicaţie a programului de formare: discipline, durata, etc.
 61. 61. 61 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 e) o declaraţie care atestă îndeplinirea tuturor cerinţelor de acces la profesie în ţara de origine, emisă de către autorităţile naţionale competente din ţara de origine f) copie legalizată a cărţii de identitate g) certificatele emise de către instituţii sau persoane fizice (agenţi) cu privire la experienţa profesională h) Orice alte documente considerate utile pentru evaluarea în cauză ANEXE solicitate în cazul profesiei nereglementate (în cazul în care în ţara de origine, pentru accesul şi exercitarea activităţii în cauză, nu se solicită, în lipsa unor dispoziţii legislative, de reglementare sau administrative, posesia niciunei condiţii speciale): a) Curriculum Vitae semnat b) Un certificat sau o copie legalizată a unui document care să ateste cetăţenia c) copia legalizată a diplomei de liceu d) O listă detaliată a prestaţiilor efectuate timp de 2 ani din ultimii zece ani, cu zile de funcţionare, locurile, precum şi certificările adecvate, date fiscale sau prezentarea de facturi sau chitanţe de plată e) Orice alte documente considerate utile pentru evaluarea în cauză Toate documentele prezentate în limbi străine trebuie să fie însoţite de o traducere în limba italiană, care trebuie să fie efectuată de către traducători autorizaţi şi certificată conformitatea cu textul original, de către consulatul italian competent, ambasadă sau de către un traducător autorizat de autoritatea competentă judiciară italiană.
 62. 62. 62 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Titlul profesional trebuie să fie prezentat cu copii certificate ale originalului, care sunt deja legalizate de către consulatul italian. Pentru cetăţenii străini care doresc să lucreze ca ghid turistic în Italia reglementările și cerințele de acces la locuri de muncă în turism sunt stabilite prin legi regionale și, în Toscana , prin Legea nr. 42 din 2000, cu modificările ulterioare și completările . Decretul Legislativ nr. 206 din 2007, care transpune Directiva UE nr. 36 din 2005, prevede recunoașterea titlului de ghid turistic pentru cetă țenii care sunt deja în posesia unei diplome obşinute într-o țară a UE. Decretul Președintelui Republicii (DPR) nr. 394 din 1999 permite recunoașterea titlului de ghid turistic și cetățenilor care sunt în posesia unei diplome într-o țară din afara UE.E posibil de asemenea pentru persoanele autorizate ca ghizi turistici în propria lor țară, să obţină o autoriza ție temporară de a practica Italia. Dacă solicitantul este calificat ca ghid de turism într-o țară din UE sau în afara Comunității trebuie să aplice pentru aprobare la Pre ședin ția Consiliului de Miniștri a guvernului italian, Departamentul pentru dezvoltarea și competitivitatea turismului (sec țiunea Formulare); o cerere similară o "declarație în avans, în cazul deplasării prestatorului" trebuie să fie transmisă, dacă se doreşte o prestare temporară și ocazională în Italia. Există un regulament, forme, codul de conduită și o listă de ghizi turistici licentiaţi pentru a practica temporar în Italia.
 63. 63. 63 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Departamentul pentru dezvoltarea și competitivitatea turismului trimite, pentru cei care au solicitat recunoașterea titlului în Italia și respectiv provincia Florența, la Serviciul Formare profesională, decretul de recunoaștere, cu care cere să admită pe profesionistul recunoscut la un examen , de obicei, scris și oral. Cei care nu sunt calificaţi ca ghid de turism în propria lor țară și doresc să exercite această profesie în Italia și Florența, trebuie să participe la cursul de formare de 900 ore, autorizat de către provincia Florenta, Serviciul Formare profesională continuă; la acest curs prezența este obligatorie (la 70% din numărul total de ore pentru a fi admiși la probele de examinare și nu este posibil învățământ la distanță, deoarece cursul are loc în sala de clasă și include vizite directe la muzee și biserici ale orașului, precum și un examen final scris și oral). Pentru Regiunea Toscana, provincia Florenţa referinţele legislative pentru certificarea/validarea şi recunoaşterea calificării de ghid de turism sunt: Il Titolo III della legge regionale n. 42 del 23/03/2000 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo in Toscana", come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17/01/2005 (Titlul III din Legea Regională nr. 42 din 23/03/2000 "legile regionale consolidate privind turismul în Toscana", aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 14 din 17/01/2005)
 64. 64. 64 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Regolamento attuativo legge Fondul Social European POS DRU 2007-2013 regionale Instrumente Structurale 2007 - 2013 n. 42 del 23/03/2000 (Regulamentul de aplicare a legii regionale nr. 42 din 23/03/2000) Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 394 del 1999,ome modificato da Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Decretul Preşedintelui Republicii (DPR) nr. 394 din 1999, astfel cum a fost modificat prin Decretul Preşedintelui Republicii nr. 334din 18 octombrie 2004) Decreto legislativo n. 206 del 2005 ( Decretul legislative nr.206 din 2005) Direttiva dell'Unione Europea n.36 del 2005 (Directiva Uniunii Europene nr.36 din 2005) 3.4 Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în Spania Legea care reglementează exercitarea profesiei de ghid de turism în Catalonia este Decretul nr.5 din 7 ianuarie 1998, modificat prin Decretul nr. 120 din 20 martie 2000 ( care modifică art.11 referitor la "Recunoaşterea autorizaţiilor altor state", astfel: Persoanele care profesează ca Ghid de turism în baza unor autorizaţii emise de alte regiuni ale Spaniei sau de organisme oficiale din statele membre ale Uniunii Europene în cazul în care nu-şi demonstrează cunoştinţele adecvate în materie, inclusiv articole 9.3.b) şi 9.3.c), pot
 65. 65. 65 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 alege, pentru recunoaştere, o probă de aptitudini sau un stagiu, în conformitate cu prevederile Directivelor 89/48/CEE şi 92 / 51/CE* 3. De asemenea, trebuie să demonstreze cunoştinţe de înţelegere de bază a limbilor catalană şi spaniolă. " Recunoaşterea autorizărilor altor administraţii Persoanele care desfăşoară activitatea de ghid de turism în baza unor autorizări emise de către alte regiuni spaniole sau alte state membre ale UE pot solicita la Direcţia Generală a Turismului a Guvernului din Catalonia recunoaşterea , în conformitate cu dispoziţiile Directivelor 89/48/CEE şi 92/51/CEE4. În acest scop este prevăzută ca o măsură compensatorie promovarea unui test compus dintr-un exerciţiu scris într-una din limbile oficiale ale statului spaniol sau din orice stat membru al UE pe tematica de la paragraful 9.3.După caz de asemenea trebuie promovată şi o probă la nivel de bază de limbă spaniolă ( castiliană) şi catalană. Recunoaşterea calificării de ghid turistic în Catalonia Procesul de evaluare pentru recunoaşterea calificării de ghid turistic în Catalonia, cu sau fără limbi străine, şi de extindere a limbilor străine pentru persoanele deja abilitate este prezentat în continuare. Candidaţii se pot de asemenea prezenta la procesul de evaluare pentru obţinerea autorizaţiei de ghid de turism catalan cu limbajul semnelor. De 3 4 Aceste directive au fost abrogate odată cu adoptarea directivei 36/2006/CE
 66. 66. 66 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 asemenea, se pot prezenta persoanele, care sunt în posesia unei atestări ca ghid emise de un alt stat, în condiţiile definite . Acest proces se adresează: • tuturor celor care doresc să fie ghizi turistici în Catalonia. • pentru profesioniştii care doresc să îşi extindă oferta. • persoanelor care deţin o calificare de ghid de turism, emisă de un alt guvern şi au solicitat recunoaşterea. Pentru parcurgerea procedurii de recunoaştere solicitantul trebuie să se înscrie între 03/07-03/09/ a anului în curs. Etapa 1- informarea solicitanţilor Termenul limită pentru aplicare este 03.09 a anului în curs. Documentaţia care urmează să fie anexată la cerere: • În cazul în care solicitantul este o persoană străină care nu are reşedinţa pe teritoriul spaniol: O fotocopie a documentului de identitate a acestuia. • În cazul în care este o persoană care este resortisant al unei ţări din afara Uniunii Europene sau Spaţiul Economic European: Un certificat original care atestă că o persoană de naţionalitate spaniolă, nu va fi discriminată în conformitate cu cetăţenia pentru a exercita ocupaţia de ghid de turism în ţara în cauză. Acest certificat trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă (ambasadă, consulat sau organ al administratiei publice competente pentru ghizi turistici). Cerinţe pentru autorizarea ca ghid turistic în Catalonia:
 67. 67. 67 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. Să fie cetăţeni ai unei ţări a Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, sau o ţară cu care Spania are tratate de reciprocitate, în această chestiune. 2. Să deţină unul din titlurile următoare: • Tehnician de companii turistice • Tehnician de companii şi activităţi turistice • Diplomă în turism • Diplomă încompanii şi activităţi turistice • O licenţă universitară 3. Ciclu de formare de grad superior în Informare şi comercializare turistică 4. În cazul în care titlul este străin, trebuie să existe aprobarea corespunzătoare a ministerului competent. 5. Să aibe cunoştinţe de limba catalană şi spaniolă. Pentru extensie limbă străină pentru ghizii deja autorizaţi Să fie un ghid turistic din Catalonia, înregistrat în Registrul de Turism din Catalonia, în secţiunea corespunzătoare.. Pentru recunoaşterea autorizaţiilor emise de către alte autorităţi publice Se cere recunoaşterea calificării de ghid de turism autorităţi publice Taxe eliberată de alte
 68. 68. 68 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În conformitate cu articolul 55 din Legea 5/2010, cuantumul taxelor de înregistrare este după cum urmează: • Pentru a activa ca ghid turistic în Catalonia : 40 €. • În cazul în care candidatul se prezintă pentru a testa mai mult de o limbă (cu excepţia catalană sau castiliană): 15 € pentru fiecare limbă suplimentară. • Pentru extinderea ghid turistic activ în altă limbă: 20 € pentru fiecare limbă. Etapa 2-solicitarea Aceasta se face personal de către solicitant. Se descarcă formularul, care poate fi găsit în mai multe locuri, şi anume la: • Biroul de Management (OGE) • În oricare din locurile prevăzute în articolul 38.4 din Legea 30/ din 26 noiembrie 1992, privitoare la regimul juridic al administraţiilor publice şi procedura administrativă de drept comun. (În cazul în care se prezintă la un oficiu poştal se va deschide plicul, astfel că cererea este datată şi ştampilată de către funcţionarul public poştal înainte de a fi certificată). Etapa 3- primirea răspunsului din partea administraţiei În avizierele Departamentului Regional de Servicii pentru întreprinderi şi ocuparea forţei de muncă şi ale Departamentului Turismului se va
 69. 69. 69 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 prezenta lista finală a persoanelor admise şi excluse, precum şi data, ora şi locul de desfăşurare a primului test. • Posibilitatea de contestaţie Împotriva rezoluţiei definitive de autorizare ca ghid turistic al Cataloniei şi extinderea de ghizi calificaţi în alte limbi emisă de către Directorul general al Turismului, persoana în cauză poate înainta un recurs la autorităţile ierarhic superioare în termen de o lună de la doua zi după publicarea de rezoluţie DOGC în conformitate cu articolele 114 şi 115 din Legea 30/1992 din 26 noiembrie. Procedura standard de recunoaştere a unei calificări Pe baza analizei procedurilor de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie în parte au fost identificate elemente comune de procedură pentru fiecare Autoritate Competentă Prin analiza elementelor de procedură specifice fiecărei profesii au fost stabilite o serie de elemente comune de procedură specifice fiecărui domeniu. Pe baza generalizării rezultatelor obţinute pe fiecare autoritate competentă, dar şi a unor date direct cunoscute din cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor /profesiilor reglementate s-a dezvoltat o procedură standard de recunoaştere a profesiilor reglementate care poate fi reprezentată schematic ca în figura nr.3.
 70. 70. 70 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013
 71. 71. 71 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Figura nr. 3 Procedura standard de recunoaştere a unei calificări Această procedură este conţinută în Termenii de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor, obţinuţi ca rezultat al proiectului. 4.SOLVIT SOLVIT [15]este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a rezolva, fără utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile publice. SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere apărute între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe de altă parte, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile politice cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:  Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;  Accesul la educaţie;  Permise de şedere;  Drepturile la vot;  Securitatea socială;  Drepturile de ocupare a unui loc de muncă;  Permisele de conducere;
 72. 72. 72 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013  Înregistrarea vehiculelor cu motor;  Controlul de frontieră;  Accesul pe piaţă al produselor;  Accesul pe piaţă al serviciilor;  Stabilirea ca independent;  Achiziţiile publice;  Impozitarea;  Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor. Când se înaintează un caz către SOLVIT, centrul local SOLVIT (cunoscut ca şi Centrul SOLVIT “de origine”) va verifica mai întâi detaliile plângerii solicitantului pentru a se asigura că este întradevăr vorba de o aplicare necorespunzătoare a regulilor pieţei interne şi că toată informaţia necesară a fost pusă la dispoziţie. După aceasta, acesta va introduce cazul respectiv într-o bază de date electronică şi informaţia va fi automat transmisă centrului SOLVIT din celelalte state membre în care a survenit problema (cunoscut drept centrul SOLVIT “responsabil”). Centrul SOLVIT responsabil ar trebui să confirme în termen de o săptămână dacă va prelua cazul prezentat. Acest lucru depinde în mare parte de măsura în care cazul este considerat ca fiind bine fondat şi de existenţa posibilităţii de a fi soluţionat în mod pragmatic. Dacă soluţionarea unei probleme implică abrogarea unei legi naţionale – şi nu doar aplicarea ei în mod corespunzător – acest lucru necesită uneori o
 73. 73. 73 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 acţiune juridică formală. În unele cazuri însă, SOLVIT poate lua măsuri pentru a convinge statul membru să renunţe la aplicarea regulilor incorecte, chiar înainte de abrogarea legii în cauză. Cele două centre SOLVIT vor conlucra în încercarea de a soluţiona problema, iar centrul SOLVIT “de origine” va ţine la curent solicitantul cu evoluţia cazului. În continuare se prezintă Centrele naţionale SOLVIT ale statelor membre ale Uniunii Europene analizate: Tabelul 4. Statul membru al Centrul SOLVIT Uniunii Europene Persoane de contact Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu/ Departamentul de piața internă și politică Republica Cehă Barbora Hanáková în Zuzana Bakotová domeniul serviciilor, Ministerul Tomáš Stehlík Industriei și Comerțului/ Na Františku 32 CZ - 11015 Praha 1, 4221701,Fax. +420 Tel. +420 22 22 485 solvit@mpo.cz Danish Business Danemarca 3079, Authority Jens (Internal Market Centre)/ Autoritatea Daneză de Sofie Kasper Rasmussen Afaceri ( Centrul Piaţa Internă), Freilev
 74. 74. 74 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Langelinie Allé 17 DK - 2100 Copenhagen, Tel. +45 35 46 62 00 (the hotline) Tel. +45 35 46 66 Karin Kragshave Kristian Yde Agerbo 16 Tel. +45 35 46 66 73, SOLVIT@erst.dk Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie/ Ministerul Federal al Germania Lisa Teichmann economiei şi tehnologiei , Scharnhorststr. 34-37, DE - 10115 Berlin, Fax. +49 3018 6155379,solvit@bmwi.bund.de SOLVIT - España Ministerio de Asuntos Exteriores y de Ana María Hernández Afacerilor Externe şi cooperării, Serrano Javier Galvache Spania Ana Cooperación /SOLVIT Spania, Ministerul Pontones 26 Iglesias Pascual ES - 28033 Madrid, Tel. +34 91 379 9999 Fax. +34 91 394 8684, solvit@ue.maec.es Statul membru Uniunii Europene al Centrul SOLVIT Presidenza Persoane de contact Consiglio Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie/ Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Departamentul Italia comunitară, IT de Piazza - politică Nicosia 00186 20 Roma, Tel. +39 06 677 95 +39 06 677 95 VALENTE Francesco 044, solvit@palazzochigi.it SOLVIT Olanda Nederland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie/ SOLVIT Olanda, Ministerul Afacerilor CIPRI Massimo SANTORELLI 844 Fax. Giuseppina Koen van Ginneken
 75. 75. 75 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Economice, Agriculturii și Inovării Bezuidenhoutseweg 30 Postbus NL 20101 Den Haag, Tel. - +31 2500 70 EC 379 7708 Fax. +31 70 379 7014 solvit@mineleni.nl Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Center,/ Ministerul SOLVIT Federal al Economiei,Familiei şi Tineretului, Centrul Solvit, Austria Abteilung C1/2, 1010 Wien, Stubenring AT Tel. 1 +43 Tel. +43 1 1 71100-5119 71100 - Sylvia Alexandra Vana Gaudmann- Heber Christian Müller 5293 Tel. +43 1 71100-5187 Fax. +43 1 71100-2207 solvit@bmwfj.gv.at Stat membru al Uniunii Europene Centrul SOLVIT Persoane de contact Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, România Romulus BENA Bucureşti 011854, Karina STAN 53 Ramona-Maria CIUCĂ Tel. Tel. +40 21 +4021 308 308 53 40 71 Tel. +40 37 410 45 23 Fax. +40 21 308 53 96

×