Profesii domeniul sudarii, instalatii sub presiune - Nicolae Ionescu - General 1

1,000 views

Published on

GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIILOR DIN DOMENIUL SUDĂRII ŞI AL INSTALAŢIILOR SUB PRESIUNE

Autor:
Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU,

2013

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profesii domeniul sudarii, instalatii sub presiune - Nicolae Ionescu - General 1

 1. 1. 1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIILOR DIN DOMENIUL SUDĂRII ŞI AL INSTALAŢIILOR SUB PRESIUNE Autor: Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU,
 2. 2. 2 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS INTRODUCERE………………………………………………………………………… 1. Situaţia reglementării în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene 2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor ………………………………. 2.1. Validarea/certificarea competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în ROMÂNIA ………………………………………. 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în ITALIA …………………………….. 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în SPANIA…………………………….. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în OLANDA …………………………… 2.5. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în DANEMARCA ……………………… 2.6. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în MAREA BRITANIE ……………….. 2.7. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în GERMANIA ………………………… 2.8. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în PORTUGALIA …………………….. 2.9. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în CEHIA ………………………………. 2.10. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune în AUSTRIA`…………………………… 3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în alte state membre UE……………….. 3.1. Elemente generale……………………………………………………………….. 3.2. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în ITALIA………………………….. 3.3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în SPANIA………………………….. 3.4. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în OLANDA………………………….. 3.5. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în DANEMARCA………………….. 3.6. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în MAREA BRITANIE…………….. 3.7. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în GERMANIA…………………………… 3.8. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în PORTUGALIA………………….. 3.9. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în CEHIA…………………………… 3.10. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în AUSTRIA…………………………… 3.11. Sistemul SOLVIT………………………………………………………………… 4. Exercitarea profesiilor din domeniul sudării şi al cazanelor sub presiune în statele UE analizate……………………………………………………………………………….. 4.1. Exercitarea profesiilor în România……………………………………………….. 4.2. Exercitarea profesiilor în ţările UE analizate……………………………………. 5. Concluzii………………………………………………………………………………… Anexe…………………………………………………………………………………… 3 6 11 11 19 23 25 26 35 35 38 40 47 48 48 53 53 54 56 65 65 70 71 74 75 77 77 78 81 85
 3. 3. 3 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 INTRODUCERE Ghidul pentru certificarea şi recunoaşterea profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Pentru atingerea obiectivului general, MEN, ca solicitant beneficiar al proiectului, şi-a propus atingerea următoarelor obiective specifice: • Crearea şi dezvoltarea unei reţele la nivel naţional în scopul sprijinirii implementării Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI), prin consolidarea capacităţii partenerilor sociali, prin crearea unor canale de comunicare şi consultare reciprocă; • Dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor
 4. 4. 4 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor comunitari; Implicarea membrilor Reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI, prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin această platformă de către organizaţiile/asociaţiile din UE/ SEE. Realizarea ghidului pentru certificarea şi recunoaşterea profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune este subscrisă realizării celui de-al doilea obiectiv specific şi îşi propune următoarele: • Sprijinirea autorităţilor competente din România în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE (în cazul prezentului ghid se prezintă practicile din alte 9 state membre); • Informarea tuturor persoanelor care au dobândit calificări în domeniul de activitate analizat, în România şi doresc să practice profesia respectivă într-unul din cele 9 state membre ale UE prezentate în ghid. Pentru realizarea ghidului a fost aplicată o metodologie perfecţionată iterativ pe parcursul derulării proiectului IMI PQ NET ROMANIA, prin consultări cu autorităţile competente. Principalele surse din care au fost obţinute informaţiile neceare realizării acestui ghid şi a altor 29 similare pentru alte profesii au fost următoarele: - Cercetarea proprie a experţilor ANC pentru fiecare ţară în parte; - Informaţii obţinute de la autorităţile competente din România cu ocazia consultărilor şi atelierelor de lucru pe parcursul derulării proiectului; - Statisticile IMI şi baza de date a profesiilor reglementate a Comisiei Europene1; 1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
 5. 5. 5 UNIUNEA EUROPEANĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Date culese cu ocazia vizitelor de studiu organizate în Olanda, Italia, Spania, Danemarca şi Germania. Structurarea ghidului a fost stabilită pe baza termenilor de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor, elaboraţi în cadrul proiectului, în urma a doua runde de ateliere de lucru ale membrilor grupului de lucru IMI PQ NET România pe această temă, publicate odată cu cele 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere. Astfel, prin modul de structurare a ghidurilor au fost urmărite trei mari aspecte, în ţările analizate comparativ cu România, respectiv procedurile de validare şi certificare a competenţelor, procesele de recunoaştere a calificărilor şi exercitarea profesiei.
 6. 6. 6 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Ghidul tratează aspecte privind validarea/certificarea competenţelor, recunoaşterea şi exercitarea profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune comparativ cu profesii identice, similare sau omoloage din nouă state ale UE, respectiv Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania. Ghidul se doreşte a fi un instrument pentru sprijinirea autorităţilor competente din România (în cazul de faţă Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR) în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează, prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE. De asemenea, ghidul este conceput şi structurat astfel încât să constituie o modalitate eficientă de informare a tuturor persoanelor care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să practice profesia respectivă, permanent, temporar sau ocazional, într-unul din cele 9 state membre ale UE prezentate în ghid. În acelaşi timp, prezentul ghid are şi anumite limite. Prima dintre ele este aceea că tratează situaţia doar din 9 state ale UE, stabilite pentru toate ghidurile elaborate. O a doua limită importantă constă în faptul că anumite date, în general statisticile, sunt valabile la momentul elaborării ghidului şi este necesar să fie actualizate periodic. Profesiile analizate în acest ghid nu figurează în lista profesiilor reglementate din Legea 200 dar, prin metodologia existentă, perfecţionată în mod continuu în ultimii ani de către ISCIR, pot fi considerate, de facto, profesii reglementate. Prin analiza profesiilor similare existente în ţările analizate s-a constatat că există un numar semnificativ de profesii similare cu cele analizate. În tabelele 1.1a si 1.1b se prezintă cele mai importante profesii din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune existente în ţările membre UE şi Elveţia, similare cu cele din România.
 7. 7. 7 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Profesii similare fochiştilor Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Tabelul 1.1a Nr. de profesii Numele generic al profesiei reglementate/Recunoaştere CONDITIONING TECHNICIAN / HEATING / CENTRAL HEATING 5 TECHNICIAN / INSTALLER / REPAIRER / MAINTENANCE-INSTALLATION OF VENTILATION Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a Recunoaşterea experienţei tepelných čerpadel / Instalare, reparaţie şi reconstrucţie de Cehia profesionale Anexa IV – echipamente de refrigerare şi pompe de căldură recunoaştere automată Recunoaşterea experienţei Kedelpasser / Fochist Danemarca profesionale Anexa IV – recunoaştere automată Teknisk ekspert til eftersyn af kedel- og varmeanlæg / Sistemul General de Expert tehnic pentru inspecţia cazanelor şi sistemelor Denemarca recunaoştere – aplicaţie de încălzire primară Installateur und Heizungsbauer (air Recunoaşterea experienţei conditioning/heating) / Inginer instalatii sanitare si de Germania profesionale Anexa IV – incalzire (aer condiţionat / încălzire) recunoaştere automată Ofen- und Luftheizungsbauer (Boiler operator)/Fochist Germania Sistemul General de Operador de calderas/Fochist Spania recunaoştere aplicaţie primară PPRESSURE VESSEL ENGINEER 2 Recunoaştere conf. Dir. Denumirea profesiei reglementate Ţara 2005/36/CE Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a Recunoaşterea experienţei nádob na plyny / Instalare, reparare, inspecţie şi testare Cehia profesionale Anexa IV – a echipamentelor sub presiune şi recipientelor de gaz recunoaştere automată Sistemul General de Instalador de aparatos a presión / Instalator de Spania recunoaştere – aplicaţie echipamente sub presiune primară ENERGY PROFESSIONS NOT ELSWHERE CALSSIFIED 1 Recunoaştere conf. Dir. Denumirea profesiei reglementate Ţara 2005/36/CE Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie Sistemul General de s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW / Cehia recunoaştere – aplicaţie Producţia şi distribuţia de energie termică care nu fac primară obiectul unei licenţe de surse de căldură, cu o capacitate instalată cu putere de peste 50 kW căldură Energetický specialista/ Energy engineer/ Specialist Sistemul General de Energetică recunoaştere
 8. 8. 8 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Profesii similare în domeniul sudării WELDER / STEEL WORKER Denumirea profesiei reglementate Tabelul 1.1b 3 Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Arbejde med svejsning / Sudor Denemarca Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată Arbejde med svejsning på offshoreanlæg / Sudor pe instalaţii offshore Denemarca Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată Soldador de redes de gás / Sudor conducte de gaz Portugalia Verificare O parte dintre aceste profesii vor fi analizate în detaliu în capitolele 2, 3 şi 4, pentru ţările menţionate. În această analiză s-a ţinut seama de faptul că în România există mai multe profesii reglementate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR similare sau echivalente cu cele prezentate în tabelul 1.1. Din punct de vedere statistic, în ceea ce priveşte fluxul de migranţi plecaţi în alte state decât în cele în care au obţinut calificarea, putem stabili care sunt cele mai “mobile” profesii, luând ca reper un interval relativ mare de timp, respectiv, 1997 – 2012, cu menţiunea că profesiile sunt clasificate în funcţie de numărul de decizii luate privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Astfel, pornind de la datele existente2, putem concluziona următoarele aspecte: 1. Din punct de vedere al mobilităţii geografice, luând în considerare intervalul de timp 1997 - 2012, pentru toate categoriile de decizii luate de către ţara gazdă, pentru toate ţările membre ale UE şi pentru toate profesiile, se poate stabili o ierarhie a primelor 5 ţări din punct de vedere al ţării în care s-a obţinut calificarea (Fig. 1.1) şi al ţării gazdă (Fig. 1.2). În figura 1.1, se poate observa faptul că România ocupă locul 4, cu 8%, din totalul ţărilor în care s-a obţinut calificarea, pe primul loc situânduse Marea Britanie cu 13%. 2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
 9. 9. 9 UNIUNEA EUROPEANĂ Germania România GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Polonia Grecia Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Marea Britanie Celelalte state Fig. 1.1. Ţara de origine Instrumente Structurale 2007 - 2013 Marea Britanie Irlanda Germania Cipru Belgia Celelalte state Fig. 1.2. Ţara gazdă 2. Pornind de la datele existente, dacă restrângem aria de analiză la calificările obţinute în cele 9 ţări analizate + România, cu recunoaşterea în ţările membre ale UE, putem face câte un clasament al primelor 5 ţări gazdă în care sunt recunoscute profesiile pe fiecare ţară din cele 9, în care s-au obţinut calificările: • • • • • • Pentru Austria (ţară de origine), primele 5 ţări gazdă în care au fost recunoscute profesiile sunt: Germania cu 61%, la egalitate cu 10% Marea Britanie şi Italia şi cu câte 3% Slovacia şi Olanda; Pentru Republica Cehă: 28% Marea Britanie, 18% Germania, 16% Austria, 13% Slovacia şi cu 5% Irlanda; Pentru Danemarca: 44% Suedia, 28% Marea Britanie, 10% Germania, 4% Olanda, 3% Spania; Pentru Germania: 33% Austria, 17% Marea Britanie, 9% Olanda, 7% Luxemburg, 5% Danemarca; Italia: 41% Marea Britanie, la egalitate cu 12% Grecia şi Germania, 11% Spania şi 5% Belgia; Olanda: cu 40% Belgia, 29% Germania, 17% Marea Britanie, 3% Austria şi 2% Suedia;
 10. 10. 10 UNIUNEA EUROPEANĂ • • • • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Portugalia: 61% Marea Britanie, 10% Spania, 8% Belgia, 6% Germania şi 5% Franţa; Spania: 56% Marea Britanie, 9% Germania, la egalitate cu 8% Italia şi Portugalia şi 7% Franţa; Marea Britanie: cu 56% Irlanda, 17% Cipru, 5% Germania şi cu câte 3% Olanda şi Spania; Şi pentru România avem: Marea Britanie cu 29%, 24% Italia, 20% Belgia, 9% Germania şi 3% Franţa; 3. Deşi numărul deciziilor de recunoaştere prin sistemul IMI nu este atât de mare ca în cazul altor profesii (asistenta medicală, medic etc.), în domeniul analizat există totuşi un număr semnificativ de decizii care vor fi analizate în capitolul 3 pentru fiecare ţară şi pentru fiecare profesie, încercând să scoatem în evidenţă gradul de compatibilitate al migranţilor proveniţi din România cu cerinţele de recunoaştere din fiecare ţară în parte.
 11. 11. 11 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. PROCEDURILE DE VALIDARE/CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 2.1. Validarea/certificarea competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în România Categoriile de profesii analizate în acest ghid pentru cele 9 ţări sunt: • Fochist (5 tipuri); • Operator control nedistructiv (6 tipuri); • Sudor (5 tipuri); • Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI (acesta poate fi persoană fizică sau juridică; în ghid a fost analizată doar situaţia în care operatorul RSVTI este persoană fizică). Pentru profesia de “operator control nedistructiv” nu au fost identificate profesii similare reglementate în cele 9 ţări. Pe baza analizei şi a fişelor realizate în cadrul proiectului pot fi identificate următoarele elemente comune de procedură utilizate de către ISCIR pentru profesiile din subordinea acestei autorităţi competente: • Toate procedurile (Prescripţiile Tehnice) sunt aprobate prin Ordin de Ministru; • Autorizarea unei persoane fizice se face numai după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR şi autorizată conform prevederilor legale în vigoare; • Pentru obţinerea autorizaţiei candidaţii trebuie să susţină examen care constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică; • Autorizaţia este valabilă pe termen nelimitat dar numai însoţită de talonul pentru vize anuale. Legea nr. 64/2008 prevede condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei; • Profesiile gestionate de ISCIS pot fi grupate în mai multe categorii, corespunzător Prescripţiilor Tehnice, fiecare categorie fiind caracterizată de condiţii similare de obţinere a autorizării; • Persoanele autorizate sunt înscrise în Registrul electronic al ISCIR.
 12. 12. 12 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Fişă profesii fochişti 1. Denumire profesie: 2. Cod COR: 3. Autoritate competentă: 4. Legislaţie: 5. Condiţii de acces: 6. Documente necesare: 7. Desfăşurarea validării şi certificării: 8. Taxe: 9. Titlu acordat/ certificat emis: 10. Registru de evidenţă: 11. Valabilitatea certificatului: 12. Procedură menţinere/reînn oire autorizare: 13. Alte organizaţii 1. 2. 3. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte (clasa A); Fochist cazane de abur din categoria E (clasa B); Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (clasa C); 4. Fochist cazane conduse de calculator (clasa D); 5. Fochist; 8182 - Fochisti la masini cu abur si cazane; 818202 - Fochist la masini cu abur; 818204 - Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte; 818205 Ajutor fochist; 818206 - Fochist pentru cazane mici de abur; 818207 Fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune ; 818208 Fochist pentru cazane conduse de calculator; Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis/08.01.2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4 – 2009 “Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8 – 2009 “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire” • Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa A, B sau D”, persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din PT CR 8 – 2009. • Se admit la examenul de autorizare ca „fochist clasa C”, persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de „fochist” sau un curs de perfecţionare/specializare „fochist clasa C” organizat conform programelor analitice din PT CR 8 – 2009. • Fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ...................”; • Dovada absolvirii cursului de calificare la un formator autorizat ISCIR Probă teoretică şi practică Taxele sunt stabilite prin ordin de ministru. În prezent este în vigoare ordinul ministrului economiei nr. 998/2013 Autorizaţie tip, însoţită de talonul pentru vize anuale Registrul de evidenţă la ISCIR 1 an; Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat Examinare – probă practică + Probă teoretică Ministerul Economiei, Formatorii atestaţi de către ISCIR
 13. 13. 13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 implicate: Fişă profesii operatori control nedistructiv 1. Denumire profesie: 2. Cod COR: 3. Autoritate competentă: 4. Legislaţie: 5. Condiţii de acces: 1. Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante; 2. Operator control nedistructiv cu ultrasunete; 3. Operator control nedistructiv cu lichide penetrante; 4. Operator control nedistructiv cu particule magnetice; 5. Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari; 6. Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii 311934 - Operator control nedistructiv; 311935 - Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante; 311936 - Operator control nedistructiv cu ultrasunete; 311937 - Operator control nedistructiv cu lichide penetrante; 311938 Operator control nedistructiv cu particule magnetice; 311939 - Operator control nedistructiv cu curenti turbionari; 311940 - Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeitaţii; 325725 - Operator control nedistructiv pentru examinare vizuala Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) ORDIN Nr. 442/martie 2010, pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6 —2010 „Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive”, PT CR 7—2010 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9—2010 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” La examenul de autorizare pentru nivelul 1 sau 2 se pot prezenta persoane care îndeplinesc următoarele condiţii: a. Au vârsta minimă de 18 ani împliniţi; b. Sunt apte din punct de vedere medical şi deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de...........” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă dintr-un stat membru pentru desfăşurarea activităţii şi îndeplinesc următoarele condiţii specifice: 1. Au acuitatea vizuală naturală sau corectată, astfel încât să poată citi literele nr. 1 de pe tabloul Jaeger de la o distanţă minimă de 30 cm; 2. Pot să distingă şi să diferenţieze contrastul dintre culorile folosite în metoda de examinare nedistructivă pentru care urmează să fie autorizate; 3. Au abilitatea în a percepe teste tip mozaic Ortho-Rather, sau echivalent cu punerea în evidenţă a cel puţin opt plăcuţe de acest tip sau similare; c. Fac dovada că: 1. Au absolvit un program de formare profesională în condiţiile prevăzute la art. 15 sau au absolvit un program de formare
 14. 14. 14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 6. Documente necesare: 7. Desfăşurarea validării şi certificării: Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 profesională avizat de ISCIR anterior apariţiei prezentei prescripţii tehnice sau, 2. Au absolvit o formă de învăţământ tehnic acreditat cu profil „examinări nedistructive” sau o formă echivalentă recunoscută de către autoritatea competentă dintr-un stat membru sau, 3. Deţin un certificat în termen de valabilitate eliberat în conformitate cu prevederile unui standard de certificare personal în examinări nedistructive pentru nivelul 1, 2 sau 3 emis de un organism de terţă parte sau notificat; d. Experienţa industrială necesară în domeniu, prevăzută în tabelul 1, în specialitatea sau specialităţile pentru care urmează să susţină examenul de autorizare. La examenul de autorizare pentru nivelul 3 se pot prezenta persoane care îndeplinesc, pe lângă prevederile de la art. 9 şi următoarele condiţii: a. Au absolvit cel puţin o şcoală profesională, liceul sau echivalentul recunoscut de autoritatea competentă a unui stat membru şi care au exercitat activitate ca personal autorizat de nivelul 2 conform prevederilor tabelului 2; b. Au un nivel de cunoştinţe teoretice corespunzătoare PT CR 6. La examenul de autorizare pentru nivelul 3 se pot prezenta, fără a mai fi necesară absolvirea unui program de formare profesională, persoanele care au un titlu de doctor în inginerie mecanică sau fizică, obţinut la un institut de învăţământ superior universitar acreditat sau echivalentul recunoscut de autoritatea competentă a unui stat membru. Art. 14 Fiecare candidat care se prezintă la examenul de autorizare, prelungire sau extindere a autorizaţiei ISCIR prezintă un dosar cu următoarele documente: a. Copia actului de identitate/paşaportului; b. Adeverinţa medicală conform art. 9 lit. b); c. Adeverinţă conform modelului din anexa 4 din care să rezulte stagiul de experienţă industrială în metoda pentru care se solicită autorizarea, prelungirea sau extinderea autorizaţiei, efectuată în cadrul unui laborator de examinări nedistructive autorizat în condiţiile prezentei prescripţii tehnice, cu excepţia personalului de nivel 3 la reautorizare; d. Copia certificatului de absolvire a unui program de formare profesională sau a certificatului în termen de valabilitate, eliberat în conformitate cu prevederile unui standard de certificare personal în examinări nedistructive, emis de un organism de terţă parte sau notificat; e. Copia permisului de exercitare în domeniul nuclear, atunci când se solicită autorizarea pentru metoda radiaţii penetrante; f. Fotografie color mărimea ¾ cm. În vederea autorizării de către ISCIR, candidaţii susţin un examen care constă dintr-o examinare teoretică, parte scrisă şi interviu, precum şi o examinare practică. – ORGANIZAT DE ANGAJATOR în prezenţa unui inspector ISCIR Examenele de autorizare pe nivelul 3 sunt organizate de ISCIR.
 15. 15. 15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 8. Taxe: Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru autorizarea pe nivelul 3 candidaţii susţin: a. Un examen de bază, care trebuie să evalueze cunoştinţele candidatului în privinţa subiectelor de bază prevăzute în tabelul 5; b. Un examen referitor la metoda principală, care trebuie să evalueze cunoaşterea de către candidat a subiectelor privind metoda principală de verificare. Taxele sunt stabilite prin ordin de ministru. În prezent este în vigoare ordinul ministrului economiei nr. 998/2013 Autorizaţia pentru examinări nedistructive 9. Titlu acordat/ certificat emis: 10. Registru de Registrul de evidenţă la ISCIR evidenţă: 11. Valabilitatea Termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru examinări nedistructive nivel 1 certificatului: şi 2 este de 2 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru examinări nedistructive nivel 3 este de 5 ani de la data emiterii. 12. Procedură Prelungirea valabilităţii autorizaţiei personalului de nivel 1 şi 2 se face menţinere / respectându-se aceeaşi metodologie ca la autorizarea iniţială, cu menţiunea că reînnoire numărul de întrebări generale şi specifice se reduce cu 50% fiecare. autorizare: Prelungirea valabilităţii autorizaţiei personalului de nivel 3 se face respectându-se metodologia descrisă la art. 28 din PT CR 6—2010. 13. Alte organizaţii Ministerul Economiei, Formatorii atestaţi de către ISCIR implicate: Fişă profesii operatori control sudori 1. Denumire profesie: 2. Cod COR: 3. Autoritate competentă: 4. Legislaţie: 1. Sudor manual cu arc electric cu electrozi înveliti autorizat ISCIR; 2. Sudor cu flacără oxiacetilenică autorizat ISCIR; 3. Sudor în mediu de gaz protector autorizat ISCIR; 4. Sudor sub strat de flux cu electrod sârmă autorizat ISCIR; 5. Sudor polietilena de înaltă densitate (PE – HD) autorizat ISCIR 721 - Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati; 7212 - Sudori si debitatori autogen; 721202 - Sudor manual cu flacara de gaze; 721203 - Sudor manual cu arc electric; 721204 - Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux; 721206 - Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector; 721207 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector; 721208 Sudor Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) ORDIN Nr. 442/martie 2010, pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6 —2010 „Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive”, PT CR 7—2010 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9—2010 „Autorizarea sudorilor care execută
 16. 16. 16 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 5. Condiţii de acces: 6. Documente necesare: 7. Desfăşurarea validării şi certificării: Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” A. La autorizarea sudorilor se au în vedere variabilele esenţiale de sudare (procedeul de sudare, tipul produsului etc). Pentru fiecare variabilă esenţială de sudare se defineşte un domeniu de autorizare. B. La examenul de autorizare a sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, se pot prezenta persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a. Au absolvit un program de formare profesională conform legislaţiei în vigoare şi deţin un certificat de calificare „sudor”, sau un certificat de absolvire al unui curs de specializare/perfecţionare, sau, b. Deţin un certificat de calificare a performanţelor sudorului emis de un organism notificat sau de terţă parte, care nu conţine cerinţele tehnice suplimentare prin care se demonstrează echivalenţa cu cerinţele stabilite în prezenta prescripţie tehnică. c. Au împlinit vârsta de 18 ani; d. Deţin o fişă de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .....” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru. C. La examenul de autorizare a sudorilor pentru polietilenă de înaltă densitate (PEHD), se pot prezenta persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: A) Au absolvit un program de formare profesională conform legislaţiei în vigoare şi deţin un certificat de absolvire al unui curs de specializare/perfecţionare; B) Au împlinit vârsta de 18 ani; C) Deţin o fişă de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de .....” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru. Acte doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor de la punctul 5 Persoanele care îndeplinesc condiţiile prezentate la punctul 5B. a), c) şi d), susţin în vederea autorizării, atât proba teoretică cât şi proba practică. Persoanele care îndeplinesc condiţiile prezentate la punctul 5B. lit. b), c) şi d), susţin în vederea autorizării, numai proba practică. Examenul de autorizare se organizează de către RTS al persoanei juridice în locaţii astfel alese încât să fie asigurate condiţiile pentru buna desfăşurare a acestuia. La data şi în locul stabilit, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică condiţiile în care urmează să se desfăşoare examenul, identitatea candidaţilor şi datele din dosarele depuse la ISCIR. Proba teoretică constă din examinarea orală privind interpretarea datelor tehnice prevăzute în pWPS/WPS. Candidaţii declaraţi ‘’ADMIS’’ la proba teoretică, trec la proba practică care constă în efectuarea unei/unor probe sudate cu respectarea datelor tehnice prevăzute în pWPS/WPS. Înainte de începerea sudării probei, aceasta trebuie marcată cu poansonul inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. La terminarea examenului inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces verbal de verificare tehnică în care indică rezultatele
 17. 17. 17 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 8. Taxe: 9. Titlu acordat/ certificat emis: 10. Registru de evidenţă: 11. Valabilitatea certificatului: 12. Procedură menţinere / reînnoire autorizare: 13. Alte organizaţii implicate: Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 obţinute de candidaţi la proba teoretică, rezultatele examinării vizuale în raport cu referenţialele utilizate şi dispune, după caz, continuarea examinărilor. Examinările nedistructive se efectuează în laboratoare autorizate ISCIR, cu personal autorizat ISCIR, iar încercările distructive se efectuează în laboratoare care au fost evaluate de către ISCIR pentru stabilirea capabilităţii tehnice în fiecare domeniu de încercare. Taxele sunt stabilite prin ordin de ministru. În prezent este în vigoare ordinul ministrului economiei nr. 998/2013 Autorizaţie sudor se eliberată de către ISCIR Registrul de evidenţă la ISCIR 2 ani În cazul expirării termenului de valabilitate al autorizaţiei, pentru obţinerea unei noi perioade de valabilitate a acesteia, se parcurg toate etapele ca şi la o autorizare nouă. În situaţia în care persoana juridică solicită la ISCIR cu minim 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate, obţinerea unei noi perioade de valabilitate a autorizaţiei, (caz în care se consideră reautorizare), examenul constă din: a. Proba practică derulată în condiţiile prezentate în PTCR, urmată de examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante a îmbinării sudate, în cazul sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu; b. Proba practică derulată în condiţiile prezentate în PTCR, urmată de examinări specifice în cazul sudorilor pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD). Ministerul Economiei, Formatorii atestaţi de către ISCIR Fişă profesie Operator RSVTI 1. Denumire profesie: 2. Cod COR: 3. Autoritate competentă: 4. Legislaţie: 5. Condiţii de acces: Operator RSVTI (Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) ORDINUL Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR. Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire, organizat de o
 18. 18. 18 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 6. Documente necesare: 7. Desfăşurarea validării şi certificării: 8. Taxe: Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 persoană juridică avizată de ISCIR, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a. Are exerciţiul drepturilor civile; b. Este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii; c. Are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR. Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI în urma participării la examenul de autorizare şi achitării tarifului de eliberare a autorizaţiei, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire. Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR şi care au fost atestate ca formatori în domeniul RSVTI sau ca formatori experţi au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de autorizare, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi la examenul de autorizare. Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte următoarele documente: a. Cererea de înscriere la examenul de autorizare; b. Copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice; c. Copia actului de identitate; d. Copia documentului de participare la programul de instruire organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR. • Tematica pentru examenul de autorizare se stabileşte de către ISCIR pe baza suportului de curs avizat. • Examenul de autorizare constă într-o examinare scrisă. • Condiţia de promovare a examenului de autorizare este obţinerea notei minime 7 (şapte). • Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea obţinerii autorizaţiei ca operator RSVTI pot participa la reexaminare în condiţiile prevăzute la art. 18 pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizării programului de instruire. • Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR, care planifică candidaţii înscrişi. Taxele sunt stabilite prin ordin de ministru. În prezent este în vigoare ordinul ministrului economiei nr. 998/2013 Autorizaţie operator RSVTI 9. Titlu acordat/ certificat emis: 10. Registru de Registrul de evidenţă la ISCIR evidenţă:
 19. 19. 19 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 11. Valabilitatea 4 ani certificatului: 12. Procedură Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea menţinere / valabilităţii autorizaţiei, dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: reînnoire a. Îndeplineşte condiţiile prevăzute de la punctul 5; autorizare: b. Autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii; c. Dovedeşte participarea, cu cel mult un an înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei, la un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, de o persoană juridică avizată de către ISCIR. În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică depune la ISCIR o cerere însoţită de următoarele documente: a. b. c. d. Actul de identitate, în copie; Autorizaţia, în copie; Fişa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii; Dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării valabilităţii autorizaţiei, în copie; e. 13. Alte organizaţii implicate: Declaraţie dată olograf de solicitant, în original, prin care acesta declară pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 22 lit. b). Ministerul Economiei, Formatorii atestaţi de către ISCIR 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în ITALIA Cu toate că în Italia nu este reglementată profesia de fochist, totuşi pentru desfăşurarea activităţii de monitorizare şi întreţinere a generatoarelor de aburi şi cazanelor din centrale termice şi din instalaţiile industriale, este necesară obţinerea unei licenţe în acest domeniu, prin susţinerea unor “examene pentru acordarea certificatelor de competenţă pentru operatori de generatoare cu aburi 3. 3 http://www.soldielavoro.it/guide/lavoro/come-diventare-conduttore-di-generatori-di-vapore.html
 20. 20. 20 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Fochiştii (operatorii generatoare de abur/conduttori di generatori di vapore), trebuie să se ocupe cu monitorizarea şi întreţinerea generatoarelor de aburi şi a cazanelor din centrale termice. Aceasta presupune menţinerea sub control a temperaturii, a dispozitivelor de siguranţă, curăţirea echipamentului şi realizarea unor revizii curente. Pentru a putea realiza acestea, fochistul trebuie să aibă o pregătire de bază tehnică, de preferat o diplomă de licenţă de 5 ani (senior) la o facultate tehnică. Pentru a deveni operator autorizat trebuie să obţină o licenţă care presupune urmarea unui curs şi promovarea unui examen organizat de Direcţia Provincială a Ministerului Muncii. Nivelul (gradul) licenţei este funcţie de tipul de generator de abur (cazan) pe care aplicantul trebuie să opereze. Autoritatea competentă este Ministerul Muncii şi Politicii Sociale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) prin Direcţiile Teritorile de Muncă (Direzione Territoriale del Lavoro). Legislaţia specifică constă din Decretul Ministerial nr. 1/1974 (publicat în Monitorul Oficial - GU nr.99/1974) modificat prin Decretul Ministerial nr. 7/1979. În conformitate cu aceste acte normative, anual, de obicei în lunile septembrie-octombrie, se convoacă sesiune de examene pentru acordarea certificatelor de competenţă pentru operatori de generatoare cu aburi. Pentru a fi admişi la examene candidaţii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani la data depunerii cererii şi să aibă o pregătire corespunzătoare. Modelele de cereri pot fi accesate pe pagina de internet a Directiei Teritoriale de Muncă din fiecare regiune. Cererea de admitere la examen trebuie să fie legalizată (timbru 14,62 €) şi semnată de candidat. Aceasta poate fi depusă direct sau transmisă prin poştă la Direcţia Teritoriala de Muncă şi trebuie să conţină următoarele: 1. Numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul şi adresa de reşedinţă, dacă este diferită de cea de domiciliu; 2. Gradul (nivelul) pentru care solicitantul doreşte să obţină o licenţă;
 21. 21. 21 UNIUNEA EUROPEANĂ 3. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Certificatul de competenţă pentru operare generatoare de abur, deţinut la data depunerii cererii, dacă este cazul (număr, grad, data şi autoritatea care l-a emis). Deşi există unele mici diferenţe între provincii şi regiuni, în principal, la cerere trebuie anexate următoarele documente: A. Certificat de naştere conform Dectretului nr.445/2000 (nu pot participa persoanele care au implinit vârsta de 65 de ani); b. Certificat medical de capacitatea psiho – fizică pentru a opera generatoare de aburi, emis cu cel mult şase luni înaintea depunerii cererii de către un medic al Serviciului National de Sanatate (NHS) sau de către un medic competent sau de către un serviciu medical la nivel de regiune sau provincie; c. Libret personal de instruire (denumit în unele regiuni “carte de stagiu”) care trebuie să conţină cel puţin o evaluare obligatorie sau un certificat echivalent. Între data finalizării ultimului stagiu de pregătire şi data depunerii cererii nu trebuie să fie un interval de timp mai mare de un an; d. Două fotografii tip paşaport de dată recentă, semnate de către candidat pe verso; e. Certificat de studii, doar pentru aspiranţii la fochist gradul 1. Candidaţii care au deja gradele 2, 3 sau 4 nu trebuie sa depună documentele de la punclele a şi d. Solicitanţii ale căror cereri sunt aprobate vor fi informaţi din timp cu privire la data, ora şi locul în care trebuie să se prezinte pentru examen. Examenele de atribuire a certificatului de competenţă constau în probe teoretice şi probe practice în funcţie de programele anexate la Decretul ministerial 445/2000. Certificatele de competenţă pentru candidaţii admişi, vor fi eliberate de către Direcţia Teritorială a Muncii Serviciul Inspecţia Muncii din fiecare regiune, în funcţie de deciziile comisiei de examinare cu condiţia plăţii taxei de timbru de către candidat. Certificatul de autorizare este valabil timp de 5 ani de la data eliberării şi expiră la vârsta de 65 de ani chiar daca nu au trecut 5 ani de la eliberare.
 22. 22. 22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Principalele cerinţe pentru eliberarea certificatelor de competenţă pentru operator generatoare de abur sunt stabilite pentru fiecare grad în parte, astfel: • Gradul 1 - operarea generatoarelor de abur de orice tip, de orice productivitate şi de orice suprafaţă; • Gradul 2 - operarea generatoarelor de abur de orice tip, având o productivitate până la 20 t abur / h sau o suprafaţă de încălzire care nu depăşeşte 500 metri pătraţi; • Gradul 3 - operarea generatoarelor de abur de orice tip, având o productivitate până la 3 t abur / h sau o suprafaţă de încălzire care nu depăşeşte 100 de metri pătraţi; • Gradul 4 - operarea generatoarelor de abur de orice tip, având o productivitate până la 1 t abur / h sau o suprafaţă de încălzire de maximum 30 m patrati. Condiţiile necesare pentru admitere şi perioadele de formare necesare pentru cele patru grade sunt următoarele: Gradul 1 a) deţinerea unei diplome de licenţă în inginerie, sau diplomă de licenţă în chimie industrială, sau diplomă universitară în inginerie mecanică, sau diplomă de absolvire a unui institut tehnic de marină – specializarea maşinist sau diplomă de licenţă în fizică industrială, prelucrarea metalelor, mecanică navală, mecanică, mecanică de precizie, termotehnică sau diplomă de bacalaureat şi certificat pentru gradul 2 de cel puţin un an; b) formarea de 180 de zile lucrătoare pe un generator de abur cu o capacitate mai mare de 20 t abur / h sau pe un generator de abur cu o suprafaţă de încălzire mai mare de 500 mp; Gradul 2 - stagiu de 240 de zile lucrătoare pe un generator de abur cu o capacitate mai mare de 3 t abur / h sau pe un generator de abur cu o suprafaţă de încălzire mai mare de 100 mp; Gradul 3 - ucenicie de 180 de zile lucrătoare pe un generator de abur cu o capacitate mai mare de 1 t abur / h sau pe un generator abur cu o suprafata de încalzire mai mare de 30 de metri patrati;
 23. 23. 23 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Gradul 4 - ucenicie de 150 de zile lucrătoare pe un generator de abur de orice tip. Conform legii nr. 615/1966 cu privire la combaterea poluării aerului, certificatele de competenţă pentru operarea generatoarelor de abur constituie titlu de calificare profesională (fără examen), licenţă de prima clasă, pentru operarea centralelor termice cu o capacitate la mai mare de 200.000 kcal / h (232.56 kW). 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în SPANIA În Spania Directiva 2005/36/CE a fost transpusă prin “Decretul Regal 1837/20084 care prezintă în Anexa VIII lista alfabetică a profesiilor şi activităţilor reglementate, grupate în funcţie de nivelul de pregătire, existente în Spania (articolul 19 din Decretul Regal este echivalentul articolului 11 din 2005/36/CE). În domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în Spania au fost identificate două profesii reglementate - Instalador de aparatos a presión / Instalator aparate sub presiune şi Operador de calderas /Fochist prezentate sintetic în tabelul 2.1. Nivelul de formare este cel descris în articolul 11b din Directiva 2005/36/CE (articolul 19.2 din Decretul Regal 1837/2008), respectiv Certificat care atestă încheierea cu succes a unui ciclu de studii liceale: Profesii reglementate în domeniul instalaţiilor sub presiune din Spania Profesia reglementată Autoritate competentă pentru recunoaştere 1. Instalador de Aparatos a Organe competente din Presión /Instalator de Regiunile autonome unde echipamente sub presiune se solicită recunoaşterea 4 Tabelul 2.1 Autoritatea competentă pentru reglementarea perioadei de practică sau proba de aptitudini (numai când nu coincide cu competenţele pentru recunoaştere) Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado
 24. 24. 24 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2. Operador de calderas /Fochist Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Organe competente din Regiunile autonome unde se solicită recunoaşterea Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului Denumi Denumirea Nr. Denumirea rea profesiei Nivel de Denumirea AC_SP Crt. profesiei_SP profesiei / ocupaţiei calificare _EN în_RO Instalador de Pressure Instalator Ministerul Industriei, Turismului Certificat 1 Aparatos a vessel aparate sub şi Comerţului/Ministerio de care să Presión engineer presiune Industria, Turismo y Comercio ateste (Subdirección General de absolvirea Recursos, Reclamaciones y unui curs relaciones con la Administración secundar Operador de Boiler 2 Fochist de Justicia/Subdirecţia Generală calderas operator de Recurs, Reclamaţii şi Relaţi cu Justiţia) Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Sistemul General de Recunoaştere aplicaţie primară Persoanele care intenţionează să se dedice profesiei de instalator de echipamente sub presiune trebuie să obţină autorizaţia de instalator. Legislaţia diferă în funcţie de provincia, regiunea sau comunitatea autonomă din Spania dar, în general, pentru această profesie persoanele trebuie să se adreseze Departamentului de Ocuparea Forţei de Muncă, Industrie şi Comerţ din fiecare regiune. Există trei categorii de autorizări respectiv pentru activităţile de instalare, întreţinere şi fabricare. Procedura de validare/certificare a competenţelor pentru Instalator aparate sub presiune este reglementată de Decretul Regal nr. 919/2006 privind aprobarea regulamentului tehnic de distribuire şi utilizare a combustibililor gazoşi şi instrucţiuni tehnice ICG 01-11 precum şi de Decretul Regal 2060/2008 de aprobare a Regulamentului privind echipamentele sub presiune şi a instrucţiunilor tehnice. Pentru accesul la profesie există patru tipuri de parcursuri profesionale: 1. Obţinerea unei diplome universitare sau de nivel mai înalt, de competenţă în domeniul recipientelor sub presiune;
 25. 25. 25 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. Programe de formare privind mentenanţa şi servicii pentru instalaţii sanitare, proiecte în domeniul instalatiilor sanitare şi al sistemelor de încalzire şi promovarea unui examen în domeniul sistemelor sub presiune; 3. Învăţământ tehnic de nivelul 1 şi 2 în domeniul instalaţiilor casnice + promovarea unui examen în domeniul sistemelor sub presiune; 4. Fără pregătire anterioară, aplicantul urmează un curs în funcţie de instalaţia sub presiune şi susţine un examen. Activităţile profesionale sunt rezervate exclusiv instalatorilor de aparate sub presiune în ceea ce priveşte instalarea, întreţinerea, repararea şi modificarea echipamentelor sub presiune (cazane, centrale generatoare electrice, rafinării de petrol, rezervoare criogenice, butelii pentru aparate de respiraţie şi vase sub presiune portabile). Pentru Fochist/Operador de calderas procedura de validare/certificare a competenţelor este stabilită prin Decretul Regal nr. 2060/2008, de aprobare a Regulamentului privind echipamentele sub presiune şi prini instrucţiunile tehnice ITC PE privind cazanele sub presiune. Pentru accesul la profesie trebuie urmat un curs de instruire predat de către un formator autorizat şi trebuie promovat un examen pentru obţinerea licenţei de operator autorizat pentru cazane industriale (fochist). Activităţile profesionale rezervate exclusiv fochiştilor se referă la monitorizarea, supravegherea, punerea în funcţiune şi controlul corespunzător pentru cazanele de abur. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în OLANDA În Olanda nu există profesii reglementate în domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune.
 26. 26. 26 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.5. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în DANEMARCA În Danemarca au fost identificate două profesii reglementate în domeniul sudării şi alte două în domeniul instalaţiilor sub presiune. A. Profesii reglementate în domeniul sudării Denumirea Denumirea profesiei Denumirea profesiei Crt. profesiei _DK / ocupaţiei _EN în_RO Nr. Welding Arbejde med 1 work svejsning /Welder Sudor Work with Arbejde med Sudor pe welding on 2 svejsning på instalaţii offshore offshoreanlæg offshore installation Denumirea AC_DK Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recunoaşterea Atestat de experienţei Arbejdstilsynet competenţă Art. profesionale Anexa 11 a IV-recunoaştere automată Recunoaşterea Atestat de experienţei Energistyrelsen competenţă Art. profesionale Anexa 11 a IV-recunoaştere automată 1. Sudor/Welding work/Arbejde med svejsning Autoritatea competentă. Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru, Postboks 1228, 0900 København C, Telefon: (+45) 70121288, Fax: (+45) 70121289, E-mail: at@at.dk, Web: http://www.at.dk/ Legislaţia daneză: Ordinul nr 908 Executiv din 27 septembrie 2005 a fost modificată ulterior, cu privire la măsurile de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la substanţe şi materiale cancerigene la locul de muncă § 26 şi anexa 1 şi 2, http://www.at.dk/sw12472 . Asp •
 27. 27. 27 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Ordinul Executiv nr. 647 din 26 iunie 2008 privind recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în străinătate, http://synkron.at.dk/sw60042.asp. 2. Sudor pe instalaţii offshore/Work with welding on offshore installations/Arbejde med svejsning på offshoreanlæg Autoritatea competentă: Autoritatea Daneză pentru Energie, Amaliegade 44, 1256 København K, Telefon: (+45) 33926700, Fax: (+45) 33114743, E-mail: ens@ens.dk, Web: http://www.ens.dk/ Legislaţia Daneză • Ordinul executiv nr 908 din 27 septembrie 2005 privind măsuri de precauţie pentru prevenirea riscului de cancer la lucrul cu substanţe şi materiale cu modificările şi completările ulterioare, pct. 26 şi Anexa 1 şi 2; • Ordinul Executiv nr 1502 din 15 decembrie 2010 privind utilizarea substanţelor şi a materiale (agenţi chimici) de pe platformele maritime, etc, subsecţiunea 1 din secţiunea 77. Procedura de validare/certificare a competenţelor sudorilor este stabilită prin Ordinul Executiv nr. 1088/ 28 noiembrie 2011 al Autorităţii Daneze pentru Mediul de Lucru (DWEA) 5) Pe lângă pregătirea profesională sudorii trebuie să aibă şi o pregătire din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Astfel, sudorii trebuie să lucreze în conformitate cu cerinţele de sănătate şi securitate a muncii şi să aplice măsuri de protecţia muncii atinci când operează cu aparate de sudură şi tăiere termică (tăiere cu plasmă, cu laser şi cu flacără oxiacetilenică), respectiv: 1. Să cunoască modul de poluare a aerului, la sudură şi tăiere termică, cu fum, praf, gaze (valori limită, cantităţi de poluanţi, tipul poluanţilor etc) funcţie de procedeu; 5 http://arbejdstilsynet.dk/en/engelsk/regulations/executive-orders/1088-arbejdsmiljoefagliguddannelse.aspx
 28. 28. 28 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. Să cunoască efectele poluării mediului asupra sănătăţii – iritaţii ale căilor respiratorii şi pielii, bronşite cronice, astm, alergii etc.; 3. Să cunoască modul de utilizare şi întreţinere a sistemelor de ventilaţie şi exhaustare; 4. Să cunoască efectele radiatiei optice asupra ochilor şi a pielii precum şi echipamentele de protecţie adecvate (ochelari, mănuşi etc.); 5. Să fie capabil să aleagă corect echipamentul de protecţie adecvat funcţie de procedeu; 6. Să cunoască modul de protecţie împotriva electrocutării în cazul utilizării echipamentelor de sudură şi a echipamentelor de tăiere termică; 7. Să cunoască măsurile de protecţia muncii în spaţii închise; 8. Să cunoască condiţiile de igiena şi de sănătate a muncii, inclusiv efectele fumatului şi consumului de alcool. B. Profesii reglementate în domeniul instalaţiilor sub presiune Denumirea Nr. Denumirea Denumirea profesiei profesiei profesiei _EN / ocupaţiei Crt. _DK în_RO Kedelpasser Boiler 1 Attendant Teknisk ekspert til 2 eftersyn af kedel- og varmeanlæg Technical Expert for inspection of boilers and heating systems Fochist Denumirea AC_DK Nivel de calificare Atestat de Arbejdstilsynet competenţă , Art. 11 a Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV-recunoaştere automată Expert tehnic Diplomă nivel pentru Sistemul Generral post-secundar inspecţia Energistyrelsen de recunoaştere – (3-4 ani) , Art. cazanelor şi aplicaţie primară 11 d sistemelor de încălzire
 29. 29. 29 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. Fochist/KEDELPASSER/Boiler Attendant Autoritatea competentă. Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru/The Danish Working Environment Authority (WEA), Postboks 1228, 0900 øbenhavn C, Phone: (+45) 70121288, Fax: (+45) 70121289, Email: at@at.dk, Web: http://www.at.dk/. Legislaţia Daneză. Ordinul Executiv nr. 647 din 26 iunie 2008 privind recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în străinătate, http://synkron.at.dk/sw60042.asp. 2. Expert tehnic pentru inspecţia cazanelor şi sistemelor de încălzire/ Technical Expert for inspection of boilers and heating systems/ Teknisk ekspert til eftersyn af kedel- og varmeanlæg Autoritatea competentă: Danish Energy Authority, Amaliegade 44, 1256 København K, Telefon: (+45) 33926700, Fax: (+45) 33114743, Email: ens@ens.dk, Web: http://www.ens.dk/ Legislaţia Daneză: Legea nr. 585 din 24 iunie 2005 pentru a promova economisirea de energie în clădiri, astfel cum a fost modificat, • Ordinul Ministrului nr 438 din 3 iunie 2008, capitolul 5 şi 6. • Procedura de validare/certificare a competenţelor pentru fochişti în Danemarca este stabilită prin Ordinul nr. 1088/2011 al Autorităţii Daneze pentru Mediul de Lucru (DWEA) al cărui obiect este stabilirea condiţiilor în care au loc instruirile şi examenele necesare pentru obţinerea calificăriilor de fochist de diferite tipuri, pentru angajaţi, pentru angajatori şi pentru lucrători individuali. Ministerul Educaţiei şi Copiilor sau instituţiile de învăţământ autorizate eliberează certificate de formare sau de certificate şcolare după încheierea stagiului de formare, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul profesional şi formarea profesională a adulţilor (Lov om arbejdsmarkedsuddannelser). Certificatele pot fi emise în format electronic.
 30. 30. 30 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Directorul general al DWEA aprobă cerinţele generale ale testelor pentru fiecare dintre tipurile de certificat. Cerinţele detaliate de testare precum şi durata formării sunt stabilite prin liniile directoare pentru examinatori, elaborate de către Comitetul pentru Formarea Profesională Continuă în colaborare cu DWEA, conform Actului de Formare Profesională Continuă a Adulţilor (Lov om arbejdsmarkedsuddannelser) sau de către comisii de specialişti in conformitate cu legea învăţământului profesional. Vâsta minima a aplicanţilor pentre aceste profesii trebuie să fie de 18 ani. Pentru anumite cazuri particulare Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru (DWEA) poate acorda derogări de la prevederile ordinului executiv. De asemenea, în cazul unor abateri DWEA poate sancţiona firmele sau persoanele fizice, în funcţie de gravitatea faptei. În urma pregătirii, aplicantul pentru profesiile din categoria fochiştilor trebuie să fie capabil să lucreze în mod corespunzător, atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii muncii, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru monitorizarea cazanelor de abur din clasele de control A şi B. Pentru aceasta există două tipuri de certificate de fochist, respectiv Certificat de fochist de înaltă calificare şi Certificatul de fochist obişnuit (normal, ordinar). Certificatul de fochist de înaltă calificare este cerut pentru monitorizarea cazanelor de abur din clasa A de control şi poate fi de trei tipuri: Tip I: cazane de abur din clasa A de control cu monitorizare constantă; Tip II: cazane de abur din clasa A de control fără monitorizare constantă; Tip III: cazane de abur din clasa A de control care produc abur la o temperatură ce nu depăşeşte 120 °C; Certificatul de fochist de înaltă calificare de tipul I (II) poate fi acordat persoanelor care au terminat un curs de pregătire specific acestui
 31. 31. 31 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 tip de monitorizare şi care pot dovedi prin documente o experienţă de cel puţin 6 luni (12 săptămâni) ca asistent de fochist tip I (II) sau o experienţă similară cu aceasta. În cazul tipului I, experienţa cerută se poate reduce la 12 săptămâni dacă pregătirea include şi un modul de pregătire pe un simulator. În timpul stagiului practic fochistul trebuie să inspecteze cazanul de cel puţin 30 de ori. Certificatele de tip I permit profesarea pentru toate cele trei tipuri iar certificatele pentru tipul II permit şi profesarea pentru tipul III. Calificarea de fochist de înaltă calificare pentru cazane de abur din clasa A impune următoarele cunoştinte, abilităţi şi competenţe: 1. Să fie capabil să monitorizeze, corect şi adecvat, toate tipurile de cazane din clasa A de control din punct de vedere al sănătăţii şi siguranţei; 2. Să cunoască construcţia şi funcţionarea cazanelor de abur din clasa A de control; 3. Să cunoască construcţia şi funcţionarea echipamentelor de monitorizare şi a celor auxiliare; 4. Să cunoască tipurile de combustibil şi modalităţile de economisire a combustibilului; 5. Să cunoască controlul, reglarea şi monitorizarea operaţionala a cazanelor de abur; 6. Să fie capabil să regleze procesul de ardere; 7. Să cunoască siguranţa monitorizării şi echipamentele de control; 8. Să cunoască reglementările relevante şi cerinţele autorităţii competente, inclusiv cele cu privire la mediu, sănătate ocupaţională şi siguranţa in muncă; 9. Să fie capabil să execute corect şi în siguranţă verificările zilnice şi sarcinile privind monitorizarea; 10. Să fie capabil să realizeze testele curente ale echipamentelor de siguranţă; 11. Să fie capabil să pornească şi să oprească cazanele de abur în mod adecvat şi controlat.
 32. 32. 32 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Certificatul de fochist obişnuit (normal, ordinar) este necesar pentru monitorizarea cazanelor de abur din clasa B şi poate fi de două tipuri: Tip I: Cazan de abur din clasa B de control; Tip II: Cazan de abur din clasa B de control care produce abur pentru o suprafată de încălzire ce nu depăşeşte 600 de metri pătraţi, în care căldura se produce cu ajutorul electrozilor sau cu elemente rezistive, conform standardelor pentru cazane de abur cu coş de evacuare sau ale încălzitoarelor electrice. Pregătirea pentru obţinerea certificatului de fochist obişnuit pentru cazane de tip I şi II include o pregătire teoretică corespunzătoare fiecărui tip de cazan şi o pregătire practică pe acest tip de cazan sau o experienţă similară. Certificatrul de tipul I permite profesarea pe ambele tipuri de cazane (I şi II). Pentru monitorizarea cazanelor de abur din clasa B, calificarea poate fi obţinută printr-un program de pregătire profesională sau ca o pregătire suplimentară în cazul în care aplicantul are deja o calificare compatibilă, cum ar fi, de exemplu, mecanic. Calificarea de fochist obişnuit pentru cazane de abur din clasa B impune următoarele cunoştinte, abilităţi şi competenţe: 1. Cunoaşterea construcţiei cazanelor din clasa B de control; 2. Cunoaşterea sistemelor de încălzire directă şi a construcţiei acestora; 3. Cunoaşterea terminologiei şi a unităţilor de măsură din domeniu; 4. Cunoaşterea categoriilor de combustibili; 5. Cunoaşterea reglementărilor autorităţilor competente; 6. Să fie capabil să execute corect şi în siguranţă verificările zilnice şi sarcinile privind monitorizarea; 7. Să fie capabil să realizeze teste de rutină ale apei brute, apei auxiliare, apei de alimentare, apei condensate şi apei fierte; 8. Să fie capabil să realizeze testele curente ale echipamentelor de siguranţă; 9. Să fie capabil să verifice, să facă diagnoză şi să repare eventuale defecţiuni ale sistemelor de alimentare, sistemelor de ardere şi sistemelor de reglare;
 33. 33. 33 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 10. Să fie capabil să evalueze calitatea combustiei prin intermediul măsurătorilor; 11. Să fie capabil să asigure mentenanţa şi inspecţia instalaţiilor. Analiza comparativă România - Danemarca Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie DANEMARCA Fochist/Kedelpasser/Boiler Attendant Tabelul 2.2 ROMÂNIA (profesii similare sau echivalente) • Fochist cazane de abur şi apă fierbinte (clasa A); • Fochist cazane de abur din categoria E (clasa B); • Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (clasa C); • Fochist cazane conduse de calculator (clasa D); • Fochist; Autoritatea Daneză pentru Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Mediul de Lucru/The Danish Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat Working Environment (ISCIR) Authority (WEA), Postboks 1228, 0900 øbenhavn C, Phone: (+45) 70121288, Fax: (+45) 70121289, Email: at@at.dk, Web: http://www.at.dk/. Ordinul Executiv nr. 647 din Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009, 26 iunie 2008 privind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, recunoaşterea calificărilor nr. 11 bis/08.01.2010 pentru aprobarea prescripţiilor profesionale dobândite în tehnice PT CR 4 – 2009 “Autorizarea persoanelor străinătate, juridice pentru efectuarea de lucrări la http://synkron.at.dk/sw60042.a instalaţii/echipamente” şi PT CR 8 – 2009 sp. “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire” Expert tehnic pentru Operator RSVTI inspecţia cazanelor şi sistemelor de încălzire/ Technical Expert for inspection of boilers and heating systems/ Teknisk ekspert til eftersyn af kedelog varmeanlæg Danish Energy Authority, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Amaliegade 44, 1256 Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat København K, Telefon: (+45) (ISCIR) 33926700, Fax: (+45) 33114743, E-mail: ens@ens.dk, Web: http://www.ens.dk/ Legea nr. 585 din 24 iunie ORDINUL Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea
 34. 34. 34 UNIUNEA EUROPEANĂ Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 2005 pentru a promova economisirea de energie în clădiri, astfel cum a fost modificat, Ordinul Ministrului nr 438 din 3 iunie 2008, capitolul 5 şi 6 Sudor/Welding work/Arbejde med svejsning Instrumente Structurale 2007 - 2013 Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR operator RSVTI 6. Sudor manual cu arc electric cu electrozi înveliti autorizat ISCIR; 7. Sudor cu flacără oxiacetilenică autorizat ISCIR; 8. Sudor în mediu de gaz protector autorizat ISCIR; 9. Sudor sub strat de flux cu electrod sârmă autorizat ISCIR; 10. Sudor polietilena de înaltă densitate (PE – HD) autorizat ISCIR Autoritatea daneză Mediu de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, lucru, Postboks 1228, 0900 Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat København C, Telefon: (+45) (ISCIR) 70121288, Fax: (+45) 70121289, E-mail: at@at.dk, Web: http://www.at.dk/ Ordinul nr 908 Executiv din 27 ORDIN Nr. 442/martie 2010, pentru aprobarea septembrie 2005 a fost prescripţiilor tehnice PT CR 6—2010 „Autorizarea modificată ulterior, cu privire la personalului şi a laboratoarelor care efectuează măsurile de protecţie a examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice lucrătorilor împotriva riscurilor a laboratoarelor care efectuează examinări distructive”, legate de expunerea la substanţe PT CR 7—2010 „Aprobarea procedurilor de sudare şi materiale cancerigene la locul pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru de muncă § 26 şi anexa 1 şi 2, polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9— http://www.at.dk/sw12472.Asp 2010 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de Ordinul Executiv nr. 647 din 26 sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în iunie 2008 privind recunoaşterea oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă calificărilor profesionale densitate (PE-HD)” dobândite în străinătate, http://synkron.at.dk/sw60042.as p Sudor pe instalaţii 1. Sudor manual cu arc electric cu electrozi offshore/Work with welding înveliti autorizat ISCIR; on offshore 2. Sudor cu flacără oxiacetilenică autorizat installations/Arbejde med ISCIR; svejsning på offshoreanlæg 3. Sudor în mediu de gaz protector autorizat ISCIR; 4. Sudor sub strat de flux cu electrod sârmă autorizat ISCIR; 5. Sudor polietilena de înaltă densitate (PE – HD) autorizat ISCIR Danish Energy Authority, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Amaliegade 44, 1256 Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat
 35. 35. 35 UNIUNEA EUROPEANĂ Legislaţie GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 København K, Telefon: (+45) 33926700, Fax: (+45) 33114743, E-mail: ens@ens.dk, Web: http://www.ens.dk/ Ordinul executiv nr 908 din 27 septembrie 2005 privind măsuri de precauţie pentru prevenirea riscului de cancer de lucrul cu substanţe şi materiale cu modificările şi completările ulterioare, pct. 26 şi Anexa 1 şi 2; Ordinul Executiv nr 1502 din 15 decembrie 2010 privind utilizarea substanţelor şi a materiale (agenţi chimici) de pe platformele maritime, etc, subsecţiunea 1 din secţiunea 77. Instrumente Structurale 2007 - 2013 (ISCIR) ORDIN Nr. 442/martie 2010, pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6—2010 „Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive”, PT CR 7—2010 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9—2010 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” 2.6. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în Marea Britanie În Marea Britanie nu există profesii reglementate în domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune. 2.7. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în GERMANIA În 2005 în Germania a fost implementat sistemul Bologna, iar în prezent este în curs de realizare un cadru naţional al calificărilor. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) - dem gemeinsamen Internetportal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz6. 6 www.deutscherqualifikationsrahmen.de/
 36. 36. 36 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Deşi Germania nu are un clasament oficial, începând cu anul 2002 Center for Higher Education Development (CHE), în cooperare cu Stern Weekly Magazine publică un clasament anual care include un mare număr de instituţii. Sarcina principală a agenţiei independente Akkreditierungsrat este de a acredita organizaţiile specifice care fac evaluarea programelor de studii. Akkreditierungsrat are 17 membri, reprezentând statele federale, instituţiile de învăţământ superior, studenţi, angajatori, angajaţi şi, de asemenea, reprezentanţii internaţionali. Numai în condiţii excepţionale Akkreditierungsrat poate evalua programe de studii. Printre cele 153 profesii reglementate în Germania a fost identificată profesia Ofen-und Luftheizungsbauer (Boiler operator)/Fochist . O altă profesie din aceaşi categorie poate fi considerată cea de Installateur und Heizungsbauer/Inginer instalaţii sanitare şi de încălzire. Denumirea Nr. Denumirea Denumirea profesiei profesiei Denumirea Crt. profesiei _DE _EN / ocupaţiei AC_DE în_RO 1 Ofen- und Luftheizungs Boiler operator bauer (Boiler operator) Installateur und Heizungsbau 2 er (air conditioning/ heating) Fochist Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recunoaşterea Camerele de Formare experienţei meserii profesională 3 profesionale ("Handwerks ani în sistemul Anexa IV – kammer") dual recunoaştere automată Nivel de calificare Air conditioning Inginer Diplomă Recunoaşterea technician/Heating/Ce instalatii (învăţământ experienţei ntral heating Camerele de sanitare şi de post-secundar), profesionale technician/installer/re Comerţ si incalzire (aer inclusiv Anexa Anexa IV – pairer/MaintenanceIndustrie condiţionat / II (ex 92/51, recunoaştere Installation of încălzire) Annex C,D) automată ventilation equipment Metodologia de validare/certificare a competenţelor pentru Ofenund Luftheizungsbauer/fochist este stabilită prin Legea cu privire la regulamentul profesiilor tehnice ("Gesetz zur Ordnung des Handwerks Handwerksordnung) din 24 Septembrie 1998 modificată la 11 Iulie 20117. 7 Zentralverband des Deutschen Handwerks (German crafts association) http://www.zdh.de/; http://www.handwerkskammer.de/
 37. 37. 37 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pregătirea profesională se face în sistemul dual (pregătire teoretică şi ucenicie într-o firmă) şi durează trei ani. Pentru a începe o afacere în domeniu se impune promovarea examenului de ucenicie (Gesellenprüfung), plus 6 ani la locul de muncă, sau promovarea examenului de master ("Meisterprüfung"). Examinarea (Meisterprüfung) necesară pentru a derula o afacere include şi înregistrarea (Eintragung în mor Handwerksrolle). Din 2007 această pregătire face parte dintr-o categorie care mai include şi alte profesii similare referitoare la instalatii sanitare, de incalzire, sisteme de ventilaţie, instalatii de aer condiţionat ec. Activităţile profesionale. fochiştilor exclusiv rezervate Analiza comparativă România - Germania GERMANIA Denumire profesie acestei categorii Tabelul 2.3. ROMÂNIA (profesii similare sau echivalente) Ofen-und Luftheizungsbauer • Fochist cazane de abur şi apă fierbinte (clasa A); (Boiler operator) • Fochist cazane de abur din categoria E (clasa B); • Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (clasa C); • Fochist cazane conduse de calculator (clasa D); • Fochist; Autoritate La nivelul fiecărui Land - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Competentă Camerele de meserii Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat ("Handwerkskammer") (ISCIR) Legislaţie Formare profesională 3 ani în Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009, sistemul dual publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis/08.01.2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4 – 2009 “Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8 – 2009 “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire” Denumire profesie Installateur und Heizungsbauer (air conditioning/heating)/ Air conditioning technician/ Heating/Central heating 712701 - Frigoriferist (frigotehnist) 712601 detector pierderi apă şi gaze 712602 instalator apă, canal 712603 instalator frigotehnist 712605 instalator reţele de distribuţie/ transport
 38. 38. 38 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 technician/installer/repairer/ Maintenance-Installation of ventilation equipment/ constructor instalaţii sanitare şi aer condiţionat/încălzire fluide 712606 instalator ventilare şi condiţionare apă 712607 verificator canale subterane 712608 instalator centrale termice 712609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 712612 instalator reţele termice şi sanitare Autoritate La nivelul fiecărui Land - Profesie nereglementată Competentă Camerele de Comerţ si Industrie Legislaţie Recunoaşterea experienţei Cod COR 712701, 712601, 712602, 712603, profesionale Anexa IV – 712605, 712606, 712607, 712608, 712609, 712612, recunoaştere automată 2.8. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în PORTUGALIA În Portugalia, pentru domeniul analizat a fost identificată o singură profesie, după cum urmează. 1. Sudor conducte de gaz/Soldador de redes de gás Denumirea Nr. Denumirea profesiei Crt. profesiei _PT _EN Welder / Soldador de 1 Steel redes de gás worker Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_PT Nivel de calificare Direcção Geral de Sudor conducte Geologia e Energia / Cursuri de de gaz Direcţia Generală de formare Geologie şi Energie Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Verificare • Autoritate competentă Nume Adresă Direcção Geral de Geologia e Energia / Av. 5 de Outubro, 87 Direcţia Generală de Geologie şi 1069-039 Lisboa Energie) Contact Phone: +351 21 7922800 Fax: +351 21 7939540 Email: energia@dge.pt URL: www.dgge.pt
 39. 39. 39 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru accesul la profesie candidatul trebuie să aibă o pregătire complexă care să îndeplinească urmatoarele cerinţe 8: Noţiuni generale în domeniile: 1. Chimie (temperatură, gaze combustibile); 2. Fizică (rezistenţa materialelor, mecanică). 3. Electricitate. 4. Termodinamică (presiune, sarcină de lucru în reţea). 5. Proiectare reţele de distribuţie şi instalaţii de gaz (conducte, materiale, accesorii şi dispozitive de tăiere). 6. Sănătatea şi securitatea la locul de muncă. 7. Protecţia mediului. 8. Calitate. 9. Informatică din punct de vedere al utilizatorului. 10. Comunicare şi relaţii interpersonale. Cunoştinţe de: 11. Tehnologia Materialelor (caracteristici mecanice, aliaje metalice şi materiale plastice). 12. Echipamente de măsură şi testare - caracteristici şi aplicaţii. 13. Procese în reţele de distribuţie şi testare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 14. Tehnologia reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de gaze. 15. Dispozitive şi accesorii de sudură în polietilenă şi cupru, reţele de distribuţie şi instalaţii de gaze. 16. Echipamente şi instrumente de sudură în polietilenă şi cupru, reţelele de distribuţie şi instalaţii de gaze. Cunoştinţe aprofundate de: 17. Execuţia reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de gaz. 18. Repararea reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de gaz. 19. Standarde şi proceduri de executare a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de gaz. 20. Tehnici de sudură în polietilenă şi cupru, în reţelele de distribuţie şi instalaţiile de gaz. 21. Standarde şi proceduri aplicate sudurii în reţelele de distribuţie şi instalaţiile de gaze. Procedura de validare/certificare a competenţelor pentru profesia Soldador de redes de gás/sudor conducte de gaz este validată de Decretul-Lege nr. 263/89. Numai persoanele autorizate pot practica această profesie, activităţile fiind exclusiv rezervate. Durata pregătirii profesionale este funcţie de data naşterii: înainte de 1.01.1967 – 4 ani, intre 1.01.1967 şi 31.12.1980 – 6 ani, după 31.12.1980 – 9 ani. La aceste condiţii se adaugă faptul că vârsta minimă de autorizare trebuie să fie de 18 ani. 8 http://portal.iefp.pt/pls/gov_portal_iefp/docs/page/repertorio/imagens/instalador (a)soldador(a)% 20%20de%20redes%20de%20g%c1s.pdf
 40. 40. 40 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.9. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul sudării şi instalaţiilor sub presiune în CEHIA În Cehia există 401 profesii reglementate, dintre care au fost identificate patru în domeniul sudării şi al instalaţiilor sub presiune, după cum urmează. 1. Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel / Instalare, reparare şi înlocuire de echipamente de refrigerare şi pompe de căldură Nr. Denumirea Denumirea Crt. profesiei _CH profesiei _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Air conditioning Montáž, technician/Hea Instalare, opravy a ting/Central reparare şi rekonstrukce heating mentenanţă de 1 chladících technician/inst echipamente de zařízení a aller/repairer/ refrigerare şi tepelných Maintenance- pompe de čerpadel Installation of căldură ventilation equipment Denumirea AC_ CH Ministerstvo průmyslu a obchodu/ Ministerul Industriei şi Comerţului Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recunoaşterea Certificat experienţei care să ateste profesionale absolvirea Anexa IV – cursurilor recunoaştere secundare automată Fişa profesiei Codul profesiei reglementate Denumirea profesiei reglementate Descrierea profesiei [540] Instalare, reparare şi înlocuire de echipamente de refrigerare şi pompe de căldură Reparaţii şi înlocuiri de piese sau echipamente de răcire şi congelare şi pompe termice; montaj şi reparaţii de răcitoare, realizând circuitele de răcire ale conductelor; montaj, testare şi reparaţii ale echipamentelor de refrigerare şi congelare; montaj, reparaţii şi testarea componentelor şi echipamentelor aparatelor de aer condiţionat; montaj, testare şi revizie a circuitelor de răcire în cascadă şi vid a unităţilor de condensare ale refrigeratoarelor şi pompelor de căldură îndeplinind parametrii de testarea apresiunii sau etanşeităţii; reparaţii şi teste funcţionale de eliminare a îngheţării cu ajutorul comutatoarelor electrice sau controlere
 41. 41. 41 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Directiva UE Autoritatea competentă Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Educaţia şi formarea necesare Experienţă profesională Dovada de moralitate sau reputaţie Cerinţe privind sănătatea fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de faliment Nesuspendarea sau interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 electronice, inclusiv program de reglare şi elemente de înregistrare. 2005/36/CE Ministerul Industriei şi Comerţului/Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město, fax: +420 224 811 089, phone: +420 224 851 111, email: posta@mpo.cz, web: http://www.mpo.cz Secţiunile 6, 7, 8, 21, and 22 din legea Nr. 455/1991 privind licenţele comerciale Ministerul Industriei şi Comerţului A. Secţiunea 21 din Legea nr 455/1991: 1. Document de absolvire a învăţământului secundar cu certificat de ucenicie într-un domeniu relevant de educaţie, sau 2. Document de absolvire a învăţământului secundar cu un examen de bacalaureat într-un domeniu relevant de educaţie, sau formare profesională într-un domeniu relevant, sau 3. Document de absolvire a învăţământului profesional superior întrun domeniu relevant de educaţie, sau 4. Document de absolvire a învăţământului superior într-un programe de studii şi domeniu de studii relevante, sau 5. Recunoaşterea calificărilor profesionale, emise de autoritatea de recunoaştere în conformitate cu punctul 7 (5) litera (b), (c), sau (e) din Legea nr 455/1991, Legea Licenţelor Comerciale, cu modificările ulterioare, sau 6. Verificarea sau recunoaşterea calificărilor obţinute într-un domeniu relevant bazat pe Legea cu privire la recunoaşterea rezultatelor continuării studiilor (Legea nr 179/2006); B. Secţiunea 22 din Legea nr 455/1991. 1, 2, 3, 4 – idem A, 5. Document de absolvire a unui curs de reconversie profesională pentru activităţile de lucru relevante, emis de către o instituţie acreditată în conformitate cu legislaţia specifică, sau de către o instituţie acreditată de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, sau de un minister competent da; Secţiunea 22 a Legii Nr.455/1991: în ce priveşte 1) , 2), 3), 5) -dovada experienţei de un an în domeniu, sau 6) şase ani - dovada experienţei în domeniu. da; secţiunea 6 a Legii Nr. 455/1991, Legea Licenţelor Comerciale, cu modificările ulterioare Nu există Nu. O declaraţie de faliment în sine nu este un impediment pentru exercitarea profesiei. Parţial. Acesta este examinat doar dacă o persoană fizică a pronunţat o interdicţie a activităţii în domeniu sau într-un domeniul conex al comerţului prin organism administrativ sau judiciar.
 42. 42. 42 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Dovada situaţiei financiare Nu este necesară Asigurarea împotriva Nu este necesară riscurilor financiare care decurg din răspunderea profesională Alte cerinţe Nu există 2. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny / Instalare, reparare, inspecţie şi testare a echipamentelor sub presiune şi recipientelor de gaz Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Ministerstvo Recunoaşterea Montáž, opravy, Instalare, reparare, průmyslu a experienţei revize a zkoušky Pressure inspecţie şi testare a obchodu/ profesionale 1 tlakových vessel echipamentelor sub Nespecificat Ministerul Anexa IV – zařízení a nádob engineer presiune şi Industriei şi recunoaştere na plyny recipientelor de gaz Comerţului automată Nr. Crt. Denumirea profesiei _CH Denumire Denumirea profesiei Denumirea a profesiei / ocupaţiei în_RO AC_ CH _EN Nivel de calificare Fişa profesiei Codul profesiei reglementate [508] Denumirea profesiei reglementate Instalare, reparare, inspecţie şi testare a echipamentelor sub presiune şi a recipientelor de gaz Descrierea profesiei Activităţi asociate cu instalarea, repararea, reabilitarea, inspecţia şi testarea echipamentelor sub presiune cum ar fi cazane cu abur şi lichide a căror presiune proiectată depăşeşte 0,07 Mpa şi temperatura fluidului de lucru care depăşeşte punctul de fierbere la această presiune, recipiente sub presiune a căror presiune maximă de lucru depăşeşte 0,07 Mpa şi care conţin gaze, vapori sau lichide corozive, toxice şi inflamabile la orice temperatură, sau orice lichid la o temperatură peste punctul de fierbere la o presiune de 0,07 MPa, recipiente metalice de gaz sub presiune a căror temperatură critică este mai mică de +50°C, sau gaz, care la o temperatură de +50°C este presiunea absolută (presiune vapori) este mai mare de 0,3 Mpa. Reparaţii şi inspectări ale stingătoarelor de incendiu. Directiva UE 2005/36/EC
 43. 43. 43 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Autoritatea competentă Ministerul Industriei şi Comerţului/Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město, fax: +420 224 811 089, phone: +420 224 851 111, email: posta@mpo.cz, web: http://www.mpo.cz Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Educaţia şi formarea necesare Secţiunile 6, 7, 8, 21 şi 22 al legii nr. 455/1991, Legea licenţelor comerciale cu modificările şi completările ulterioare Ministerul Industriei şi Comerţului A. Secţiunea 21 din Legea nr 455/1991: 1. Document de absolvire a învăţământului secundar cu certificat de ucenicie într-un domeniu relevant de educaţie, sau 2. Document de absolvire a învăţământului secundar cu un examen de bacalaureat într-un domeniu relevant de educaţie, sau formare profesională într-un domeniu relevant, sau 3. Document de absolvire a învăţământului profesional superior întrun domeniu relevant de educaţie, sau 4. Document de absolvire a învăţământului superior într-un programe de studii şi domeniu de studii relevante, sau 5. Recunoaşterea calificărilor profesionale, emise de autoritatea de recunoaştere în conformitate cu punctul 7 (5) litera (b), (c), sau (e) din Legea nr 455/1991, Legea licenţelor comerciale, cu modificările ulterioare, sau 6. Verificarea sau recunoaşterea calificărilor obţinute într-un domeniu relevant bazat pe Legea cu privire la recunoaşterea rezultatelor continuării studiilor (Legea nr 179/2006), B. Secţiunea 22 din Legea nr 455/1991. 1, 2, 3, 4 – idem A, 5. Document de absolvire a unui curs de reconversie profesională pentru activităţile de lucru relevante, emis de către o instituţie acreditată în conformitate cu legislaţia specifică, sau de către o instituţie acreditată de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, sau de un minister competent Da; Secţiunea 22 a Legii Nr.455/1991 în ce priveşte 1) , 2), 3), 5) -dovada experienţei de un an în domeniu, sau 6) şase ani - dovada experienţei în domeniu Da; Secţiunea 6 din Legea nr. 455/1991, Legea Licenţelor Comerciale, cu modificările ulterioare Nu există Experienţă profesională Dovada de moralitate sau reputaţie Cerinţe privind sănătatea fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de faliment Nesuspendarea sau interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Nu. O declaraţie de faliment în sine nu este un impediment pentru exercitarea profesiei. Parţial. Acesta este examinat doar dacă o persoană fizică a pronunţat o interdicţie a activităţii în domeniu sau într-un domeniul conex al comerţului prin organism administrativ sau judiciar.

×