Sistemul IMI din perspectiva coordonatorului IMI PQ - Alexandru-Ionuţ Chiuţă

855 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
117
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistemul IMI din perspectiva coordonatorului IMI PQ - Alexandru-Ionuţ Chiuţă

 1. 1. Pr oiectul strategic Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) Sistemul de Informare al Pie ţei Interne din perspectiva coordonatorului IMI pentru componenta Calificări Profesionale Bucureşti, 2 0 septembrie 2011 Alexandru-Ionuţ Chiuţă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 2. 2. <ul><li>Cuprins </li></ul><ul><li>Recunoaşterea calificărilor profesionale, adeverinţe de conformitate </li></ul><ul><li>Legislaţia europeană şi naţională </li></ul><ul><li>Protecţia datelor cu caracter personal </li></ul><ul><li>Statistica IMI pentru autorităţi şi cereri de informaţii </li></ul><ul><li>Utilizarea Sistemului IMI </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Recunoaşterea calificărilor profesionale </li></ul><ul><li>Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma. </li></ul><ul><li>Autorităţile competente române menţionate în Legea nr. 200/2004 sunt responsabile cu recunoaşterea profesională a calificărilor dobândite în statele membre ale U E , ale S EE şi în Confederaţia elveţiană de cetăţenii acestor state care doresc să exercite o profesie reglementată în România. </li></ul><ul><li>Profesia reglementată reprezintă activitatea sau un ansamblu de activităţi profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare sunt condiţionate, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale. </li></ul><ul><li>MECTS – DERD este autoritatea competentă pentru recunoaşterea profesională a calificărilor obţinute în străinătate, în vederea obţinerii permisului de muncă eliberat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Adeverinţele de conformitate </li></ul><ul><li>MECTS – Direcția pentru Echivalarea și Recunoașterea Diplomelor (DERD) eliberează, în conformitate cu Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă de conformitate a studiilor cu prevederile Directivelor 2005/36/CE şi 2006/100/CE, pentru profesiile nereglementate din România. </li></ul><ul><li>Pentru profesiile reglementate , menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare , o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare. </li></ul><ul><li>Pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect se aplică principiile recunoaşterii automate , care se realizează de către organizaţiile profesionale şi autorităţile competente : </li></ul><ul><ul><li>Ministerul Sănătăţii pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă; </li></ul></ul><ul><ul><li>Colegiul Medicilor Veterinari din România pentru profesia de medic veterinar; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinul Arhitecţilor din România pentru profesia de arhitect. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Baza legală </li></ul><ul><li>Legislaţie europeană </li></ul><ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Directiva 2006/100/CE de adaptare a anumitor directive din domeniul libertăţii de circulaţie a persoanelor </li></ul></ul><ul><li>Legislaţie naţională </li></ul><ul><ul><li>Legea nr. 200 / 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (transpunerea directivelor privind sistemul european general de recunoaştere) cu modificările şi completările ulterioare </li></ul></ul><ul><ul><li>Memorandum referitor Ia Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă (Internal Market Information System - IMI) </li></ul></ul><ul><ul><li>H.G. nr. 931 / 2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne — IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinul MECT nr. 3075 / 22.01.2008 privind aprobarea procedurii recunoaşterii profesionale pentru profesiile nereglementate din România </li></ul></ul><ul><ul><li>MECTS - DERD este desemnat ca punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale prin art. 37 indice 1 din O UG nr. 109 / 2007. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Protecţia datelor cu caracter personal </li></ul><ul><li>Prelucrarea datelor cu caracter personal prin Sistemul IMI se realizează potrivit dispoziţiilor Directivei 95/46/CE şi ale Regulamentului 45/2001/CE. </li></ul><ul><li>În pr ezent , două categorii de date sunt procesate în cadrul sistemului IMI: </li></ul><ul><ul><li>date personale ale personalului din autorităţile competente şi din autorităţile coordonatoare IMI (coordonator naţional/delegat IMI), </li></ul></ul><ul><ul><li>date personale ale cetăţenilor migranți sau ale furnizorilor de servicii. </li></ul></ul><ul><li>Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date a transpus acquis-ul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene. </li></ul><ul><li>Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Statistica IMI pentru autorităţi şi cereri de informaţii </li></ul><ul><li>Statistica IMI NET www.cnred.edu.ro/#Statistica-IMI-NET </li></ul><ul><ul><li>Autorităţi înregistrate în Sistemul IMI </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statistica autorităţilor active în schimbul de informaţii prin Sistemul IMI cu autorităţile din România </li></ul></ul></ul><ul><li>Statistica pentru componenta Calificări P rofesionale a Sistemului IMI </li></ul><ul><ul><li>Statistica autorităţilor competente pentru calificări profesionale </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autorităţile competente care au cereri deschise </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Statistica cererilor de informaţii pentru calificări profesionale </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statistica cererilor deschise pe ţări </li></ul></ul></ul><ul><li>Statistica pentru componenta Servicii a sistemului IMI – domeniul educaţiei </li></ul><ul><ul><li>Statistica autorităţilor competente pentru servicii </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autorităţile competente care au cereri deschise </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Statistica cererilor de informaţii pentru servicii </li></ul></ul><ul><li>Statistica pentru Detaşarea Lucrătorilor </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Statistica IMI pentru autorităţi şi cereri de informaţii </li></ul><ul><li>Statistica completă pentru calificări profesionale este actualizată permanent la adresa www.cnred.edu.ro/#Statistica-IMI-PQ </li></ul><ul><li>Din totalul de 800 de cereri înregistrate până la sfârșitul lunii august 2011 mai erau deschise 56 de cereri primite, adică 7% din total (în majoritate cereri primite în ultima lună de zile de Ministerul Sănătății). </li></ul><ul><li>Pentru componenta servicii a Sistemului IMI statistica este publicată la adresa www.cnred.edu.ro/#Statistica-IMI-SD </li></ul>Autoritatea competentă Pondere din totalul cererilor Ministerul Sănătății 70% Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului – Direcția pentru Echivalarea și Recunoașterea Diplomelor 15% Colegiul Medicilor din România 5% Colegiul Medicilor Dentişti din România 3,3% Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 2,7% alte autorități competente 4%
 9. 9. Utilizarea Sistemului IMI
 10. 14. <ul><li>Activitățile coordonatorului IMI PQ (1) </li></ul><ul><li>Rolul de „help-desk” în IMI PQ , instruit de către Comisia Europeană pentru a răspunde la solicitările de asistenţă de la celelalte AC în ce ea ce priveşte implementarea şi utilizarea sistemului IMI PQ; </li></ul><ul><li>R olul de „super-user” în IMI PQ (instruit de către CE, instruieşte ulterior utilizatorii de la celelalte AC pentru a răspunde la cereri şi pentru a formula solicitări de informaţii prin sistem); </li></ul><ul><li>Coordon ează schimbul de informaţii c u celelalte AC prin intermediul sit e- ului web www.cnred.edu.ro p e care îl administrează; </li></ul><ul><li>Asigură consultanţă cu privire la specificaţiil e tehnice/funcţionale ale sistemului IMI PQ; </li></ul><ul><li>Monitorizează aplicarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor personale; </li></ul>
 11. 15. <ul><li>Activitățile coordonatorului IMI PQ (2) </li></ul><ul><li>Rolul de „registrator” î n sistemul IMI PQ , înregistrează în sistem Autorităţile Competente – AC şi pe utilizatorii acestora; </li></ul><ul><li>Ţine evidenţa listei de AC din sistemul IMI PQ şi a utilizatorilor acestora, gestionând drepturile de acces în sistemul IMI PQ România; </li></ul><ul><li>Asigură asistenţ ă, împreună cu AC, pentru utilizarea date lor î ntr-un format accesibil de către utilizatorii coordonatorului / autorităţii competente ; </li></ul><ul><li>Actualizează lista de calificări profesionale şi de AC corespondente; </li></ul><ul><li>Actualizează datele de contact ale AC; </li></ul><ul><li>Identifică potenţiale surse de date din domeniul calificărilor profesionale şi ale exercitării în cadrul unor profesi i pentru formularea unor răspunsuri complete la solicitările de informaţii de la AC din alte s tate m embre U E ; </li></ul><ul><li>Ţine evidenţa legislaţiei din domeniul recunoaşterii profesiilor reglementate şi a calificărilor profesionale, pentru a putea răspunde unor solicitări de informaţii în acest sens din partea utilizatorilor de la celelalte A C; </li></ul>
 12. 16. <ul><li>Activitățile coordonatorului IMI PQ (3) </li></ul><ul><li>Răspunde cereril or de informaţii prin IMI PQ din partea MECTS ; </li></ul><ul><li>Formulează solicitări de informaţii prin IMI PQ; </li></ul><ul><li>Răspunde cererilor de informaţii la care AC din sistem nu pot furniza un răspuns („escalation procedures”); </li></ul>
 13. 17. <ul><li>Concluzii </li></ul><ul><li>Calitatea informaţiei consolidează procesul de recunoaștere profesională </li></ul><ul><li>Nevoia de a folosi exemple de bune practici </li></ul><ul><li> Referinţa la un document-cadru: Raportul anual pentru Sistemul IMI </li></ul><ul><li> Necesitatea cooperării administrative </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Alexandru-Ionuţ Chiuţă </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Expert metodologic </li></ul><ul><li>www.imipqnet.ro </li></ul><ul><li>Coordonator IMI PQ, help-desk </li></ul><ul><li>www.cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI </li></ul><ul><ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie! </li></ul></ul>

×