Controlor trafic aerian dirijare - Liviu Sevastian Bocii - Transporturi aeriene

2,686 views

Published on

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia: CONTROLOR DE TRAFIC AERIAN DIRIJARE

Autor:
Prof.univ.dr.ing. Liviu Sevastian BOCÎI

2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

Controlor trafic aerian dirijare - Liviu Sevastian Bocii - Transporturi aeriene

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂȚII LUCRĂTORILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea initiativelor partenerilor sociali și societatii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 2013_05_L31.2_Bocii Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia: CONTROLOR DE TRAFIC AERIAN DIRIJARE Autor: Prof.univ.dr.ing. Liviu Sevastian BOCÎI, bociis@yahoo.com, 0722519943 Subdomeniul G1: Comitetul Sectorial din Transporturi, Autoritatea Feroviară Româna, CENAFER, Autoritatea Navală Română, CERONAV 1
 2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere.......................................................................................................................... I. Situaţia reglementării profesiei: controlor trafic aerian dirijare în România şi în 3 alte state membre ale Uniunii Europene.......................................................................... II. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de AC din ţările în 4 care profesia este reglementată......................................................................................... 2.1 Formarea controlorilor trafic aerian dirijare........……………………………... 2.2 Competenţe profesionale ale controlorilor trafic aerian dirijare…………….. III. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale 7 7 17 Uniunii Europene............................................................................................................... 23 3.1 Recunoașterea calificărilor profesionale în Italia................................................ 3.2 Recunoașterea calificărilor Olanda............................................. 3.3 Recunoașterea calificărilor 24 profesionale în 27 profesionale în România........................................... 3.4 SOLVIT……………………………………………………………………………. IV. Exercitarea profesiei de controlor trafic aerian dirijare în UE……………………. Concluzii…...…………………………………………………………………………….. Bibliografie…………..………………………………………………………………….. 31 34 36 39 40 INTRODUCERE Proiectul “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” urmăreşte, prin activităţile propuse, atingerea obiectivelor majore pe parcursul 2
 3. 3. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 perioadei de implementare, cu scopul obţinerii unor rezultate cu efecte benefice pentru toţi partenerii atât pe parcursul implementării cât şi post-implementare. Ghidul pentru certificare şi recunoaştere a profesiei de Controlor trafic aerian dirijare constituie unul dintre aceste rezultate, elaborat în urma unei analize, efectuate împreună cu Autorităţile Competente, a procedurilor de validare şi certificare a competenţelor şi a proceselor de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată în parte. Astfel, elaborarea unor ghiduri pe profesii reglementate s-a considerat deosebit de importantă, vizând atingerea următoarelor obiective: • Sprijinirea Autorităţilor Competente din România în derularea activităţii de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene; • Informarea tuturor persoanelor fizice care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi care doresc să practice profesia respectivă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene; • Promovarea şi consolidarea structurii parteneriale multi-sectoriale create prin proiect (Reţeaua IMI PQ NET România), având ca suport platforma IMI a Comisiei Europene. Ghidul de certificare şi recunoaştere a profesiei/profesiilor reglementată/e are o structură standard şi s-a elaborat după Metodologia de elaborare a ghidurilor de certificare şi recunoaştere pe profesii, analiza făcându-se pentru acele state membre ale Uniunii Europene analizate (Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia şi Spania), în care profesia respectivă este reglementată. Astfel, acest ghid este rezultatul unor activităţi de cercetare a bibliografiei de specialitate privind profesia în cauză din fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum şi a informaţiilor existente şi accesibile în statisticile din sistemul IMI. De asemenea, s-au avut în vedere studiile comparative la nivelul Uniunii Europene, elaborate pentru domeniul abordat, care se bazează pe experiența unor vizite de studiu unde s-au identificat modele și, mai important, exemple de bune practici în domeniul calificărilor profesionale și implementării sistemului IMI. I. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII PROFESIEI: CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 3
 4. 4. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Profesia de Controlor trafic aerian dirijare este reglementată, conform actelor normative naționale de transpunere a Directivei 2005/36/CE1 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în şase state ale Uniunii Europene (situaţie prezentată în tabelul 1), dintre care: Italia, Olanda şi România fac parte dintre statele membre analizate. Se observă faptul că, pentru aceeaşi denumire generică: Air traffic controller, situaţia prezentată sintetic în tabelul 1, este următoarea: • Franţa: Agent assurant le service d'information de vol et d'alerte/ Air traffic controller - Agent de furnizarea de servicii de informare a zborurilor și de alertare; • Italia: Controllore di volo/ Air traffic controller - Controlor de zbor; • Malta: Air traffic control officer/ Air traffic controller – Ofiţer de control al traficului aerian; • Olanda: Luchtverkeersleider/ Air traffic controller – Controlor de trafic aerian; • Elveţia: Personnel du service de la navigation aérienne/ Air traffic controller – Personal în serviciul navigaţiei aeriene; • România: Controlor trafic aerian dirijare. În scopul consolidării standardelor de siguranță și îmbunătă țirii func ționării sistemului de control al traficului aerian din Uniunea Europeană, Comisia Europeană a elaborat Regulamentul (UE) nr. 8052 al Comisiei din 10 august 2011, de stabilire a normelor detaliate privind licen țele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008. Astfel, prin punerea în aplicare a acestui regulament, se constată anumite modificări în ceea ce privește denumirea efectivă a profesiei reglementate de controlor de trafic aerian în unele state membre ale Uniunii Europene, acceptate și utilizate actualmente de membrii Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA – European Aviation Safety Agency). Aceste modificări sunt rezultatul consultării cu reprezentanții AC, fiind marcate în tabelul 1 cu simbolul asterisc (*). 1 2 JO L 255, 30.09.2005, p. 22 - 123 JO L 206, 11.08.2011, p. 21 - 38 4
 5. 5. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 1. Situaţia reglementării profesiei: Controlor trafic aerian dirijare în UE3 Denumirea profesiei în limba de origine (traducere în limba engleză)/denumire generică/denumire cf. Regulament (UE) nr. 805 Ţara în care este reglementată 1 2 Recunoaşterea conform Autoritatea competentă Directivei 2005/36/CE calificare (Legislaţia naţională) 3 Agent assurant le 4 5 Centre ENIC/NARIC France service d'information Nivel de Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 1 avenue de vol et d'alerte/ Air traffic controller/ Franţa Léon Journault, 92318 Sevres Cedex FRANCE Tel: +33 1 70 19 30 31 Nivel care trebuie Nedefinit verificat Fax: +33 1 45 07 63 02 Contrôleur de la circulation aériene* enic-naric@ciep.fr, http://www.ciep.fr/enic-naricfr/index.php Controllore di volo/ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) Air traffic controller/ Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma Controllore del Italia tel. +39 06 445961 - fax +39 06 44596493, traffico aereo* comunicazione@enac.gov.it Sistem general de PS3 - Diplomă de recunoaştere – aplicaţie nivel postsecundar primară (3 - 4) ani, art. 11 d Continuare tabel 1 3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof (07.04.2013) 5
 6. 6. UNIUNEA EUROPEANĂ 1 Air traffic control officer/ Air traffic controller/ Kontrollur 2 Malta tat-traffiku tal-ajru* Luchtverkeersleiders Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 3 Transport Malta 4 Civil Aviation Directorate, Luqa Airport, Luqa LQA 3290 Nivel care trebuie Tel: +356 25555606, Fax: +356 21239278 verificat Nedefinit (Dutch Aviation Authority), Postbus 575 Sistem general de PS3 - Diplomă de 2130 AN Hoofddorp, Phone: +31-23 5663251 recunoaştere – aplicaţie nivel postsecundar Fax: +31-23 5663005 Olanda krijgen* primară (3 - 4) ani, art. 11 d Sistem general de ATT – Atestat de recunoaştere – aplicaţie competenţă, art. 11 a Controlor trafic aerian aldert.brakke@ivw.nl, www.minVenW.nl Autoritatea Aeronautică Civilă din România, dirijare (Air traffic Șos. București-Ploiești no. 38-40, București, routing controller)/Air 5 e-mail: civil.aviation@transport.gov.mt Nederlandse Luchtvaart Autoriteit Luchtverkeersleider/ Air traffic controller/ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU România Phone: +40 21 2081508, Fax: +40 21 2081572 traffic controller Email: secretariat@caa.ro, URL: www.caa.ro Office fédéral de la formation professionnelle et de la Personnel du service primară technologie (OFFT), (Swiss Federal Department of Economic de la navigation aérienne/ Air traffic controller Elveţia Afffairs, Federal Office for Professional Education), Nivel care trebuie Effingerstrasse 27, 3003 Berne, Phone: +41.31.322.28.26 verificat Nedefinit Fax: +41-31-3249247 www.bbt.admin.ch, Frederic.Berthoud@bbt.admin.ch 6
 7. 7. UNIUNEA EUROPEANĂ II. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PROCEDURILE DE VALIDARE/CERTIFICARE A COMPETENŢELOR APLICATE DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE DIN ŢĂRILE ÎN CARE PROFESIA ESTE REGLEMENTATĂ Procesul de certificare a competenţelor este procesul prin care o instituție acreditată certifică faptul că o persoană are competenţe într-un anumit domeniu, printr-un document care se numeşte certificat (atestat) de competenţă profesională. Un certificat de competență profesională nu este o diplomă de studii, dar certifică faptul că o persoană are un anumit nivel de expertiză într-un anumit domeniu, iar acest lucru îi permite sporirea șanselor la angajare și o credibilitate superioară serviciilor şi produselor pe care le execută. Principiile de bază ale procesului de certificare a competenţelor profesionale sunt următoarele: • Certificarea competenţelor este un proces opţional şi nu obligatoriu. Cu toate acestea, pot exista politici instituţionale care impun certificarea competenţelor membrilor săi ca o cerinţă pentru a face parte din organizaţia respectivă; • Evaluarea competenţelor profesionale poate fi făcută de aceeaşi organizaţie care a certificat competenţele sau de către altă organizaţie; • În mod general, se certifică competenţa profesională în totalitatea sa şi nu părţi din aceasta; • Certificarea competenţelor profesionale este un proces separat de formarea profesională (adică o organizaţie care prin formare acordă competenţe profesionale nu poate să participe direct la certificarea acestora); • Centrele de formare profesională pot facilita procesul de certificare a competenţelor profesionale prin parteneriate şi acorduri cu organizaţiile de certificare a competenţelor. 2.1.Formarea şi autorizarea controlorilor trafic aerian dirijare ITALIA În Italia formarea iniţială a Controlorului de trafic aerian conține: • un curs de bază pe durata a 20 de luni; • o perioadă de instruire practică. După parcurgerea cursului de bază, care este structurat pe 3 module, absolvenții iși formează o bază de cunoștințe acumulând informații din următoarele discipline: • engleză generală şi tehnică; • navigaţie aeriană, aeronave şi principii de zbor; • meteorologie; 7
 8. 8. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 • telecomunicaţii; • legislaţie privind aviaţia, telecomunicaţiile şi securitatea zborului; • psihologie şi management de echipă; • controlul traficului aerian. Cerinţele pentru exercitarea profesiei de Controlor trafic aerian de dirijare sunt: • diplomă de liceu în specializarea aeronautică; • certificat care să ateste efectuarea unui curs de formare specifică; • atestat privind nivelul de cunoaștere al limbii engleze; • certificat medical că este apt să presteze această profesie (auz excelent, vedere clară, reflexe rapide, capacitatea de a lua decizii corecte în condi ții de stres, stare de sănătate bună, capacitate de a lucra în echipă). Decretul legislativ nr.118 din 30 mai 20084, privind Punerea în aplicare a Directivei 2006/23/CE privind licenţa comunitară pentru controlorii de trafic aerian - Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.118 – Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo stipulează următoarele: • "licenţă comunitară de controlor de trafic aerian", denumită "licenţă" este un certificat emis şi înregistrat care autorizează titularul său legal să furnizeze servicii de trafic aerian de control, în conformitate cu abilitățile şi specializările conţinute de acesta; • "licenţă comunitară de controlor de trafic aerian elev", denumită "licenţă de student" înseamnă un permis emis de operatorul studentului care a finalizat cu succes formarea iniţială a primei calificări de control al traficului aerian și care are nevoie de autorizare pentru a continua formarea; • "calificare" înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă cu precizarea condiţiilor sau limitărilor referitoare la o astfel de licenţă care trebuie să conţină cel puţin una din următoarele calificări:  de control al aeroportului;  de control al instrumentelor aerodromului;  de control al procedurilor aplicate;  de control și supraveghere în zona operațională;  de control al zonei operaționale;  de control și supraveghere zonală; • "specializarea calificării" înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă indicând condiţiile sau limitările referitoare la calificarea în cauză; 4 http://www.laprevidenza.it/stampa.php?nid=2779 8
 9. 9. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 "specializarea unității operaționale" înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă, prin indicarea localității, în conformitate cu OACI, precum şi a sectoarelor şi posturilor de lucru în care licenţiatul este autorizat să efectueze sarcini; • "specializarea lingvistică" înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă care indică gradul de competență lingvistică al titularului; • "specializarea instructorului de operare" înseamnă autorizarea înscrisă în licenţă, care indică competenţa titularului de a efectua o formare într-o poziţie operaţională; • "licenţă de specialitate" înseamnă autorizarea înscrisă pe o licenţă, pentru a îndeplini funcţiile operaţionale de instructor, examinator şi evaluator de competenţe; • "organizaţie de formare" înseamnă o organizaţie certificată de către autoritatea naţională de supraveghere care are scopul de a oferi unul sau mai multe tipuri de educaţie sau de formare profesională în condițiile legii; • "controlor elev" înseamnă titularul unui permis de controlor de trafic aerian elev; • "controlor de trafic aerian în formare" înseamnă titularul unei licenţe de controlor de trafic aerian obținut în urma unui curs de formare sau de instruire necesar pentru a obţine calificări sau competenţe suplimentare; • "student" înseamnă orice persoană care participă la un curs iniţial și vizează obţinerea licenţei de controlor de trafic aerian elev; • "evaluatori de specialitate" înseamnă autorizarea înscrisă în licenţă, care indică capacitatea proprietarului de a expertiza operational un controlor de trafic aerian; • "specializarea examinatorilor" înseamnă autorizarea înscrisă în licenţă, care indică competenţa titularului de a efectua examinările pentru emiterea licen ței de controlor de trafic aerian stagiar, controlor de trafic aerian, specializări ale licenţei etc. Principiile care reglementează acordarea de licenţe sunt următoarele: • Autoritatea Naţională a Aviaţiei Civile din Italia (ENAC), în conformitate cu articolul 734 din Codul de Navigare, prevede în regulamentul său cerinţele şi procedurile pentru emiterea, menţinerea, suspendarea şi retragerea licenţei pentru controlorul de trafic aerian; • acordarea licenţei este condiţionată de promovarea unor teste teoretice şi practice menite să verifice capacitatea solicitantului de a efectua activităţi de controlor de trafic aerian. Testele î și propun să verifice experienţa, abilităţile, cunoştinţele teoretice şi lingvistice, în cadrul programelor aprobate de către ENAC în conformitate cu legislaţia comunitară; • licenţele sunt emise de către ENAC (Autoritatea Naţională a Aviaţiei Civile din Italia), sunt păstrate în evidență și au semnătura persoanei în cauză; 9
 10. 10. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 licenţa, calificările sau atestările pot fi suspendate de către ENAC, atunci când este în discuţie responsabilitatea controlorului de trafic aerian într-un accident sau incident în care aeronava a fost compromisă sau în cazul în care s-au stabilit alte abateri; • licenţa este retrasă de ENAC în următoarele cazuri:  la încălcarea legilor şi reglementărilor cu privire la controlul traficului aerian;  pentru neglijenţă gravă sau repetată în îndeplinirea obliga țiilor de controlor de trafic aerian și care au compromis siguranţa aeronavelor;  pentru alte cazuri de nerespectare a normelor de deontologie. • licenţa nu poate fi eliberată pentru cei care au fost condamnaţi la închisoare de maximum cinci ani pentru infracţiuni intenţionate; • licenţa emisă în limba italiană, conţine elementele specificate mai jos şi arată traducerea în limba engleză a principalelor elemente de identificare. Specificații ale licenţei de controlor de trafic aerian Licenţele sunt eliberate în conformitate cu următoarele specificaţii: • Date despre licență: Elementele marcate cu un asterisc sunt prezentate în limba engleză: a) *Republica Italiană, Agenţia Naţională pentru Aviaţia Civilă; b) *titlul licenţei (cu caractere aldine); c) numărul seriei (cifre arabe), a licenţei acordate de autoritatea de licenţiere; d) numele titularului; e) data naşterii; f) cetăţenia titularului; g) semnătura titularului; h) *certificare privind validitatea şi autorizarea titularului pentru a-şi exercita atribuţiile cu privire la acordarea licenţei, cu următoarele indicaţii:  calificări, specializări de rating;  competenţe lingvistice şi specializarea licenţei;  data la care au fost eliberate pentru prima dată;  datele de expirare a termenului de valabilitate ale acestora. i) semnătura funcţionarului care eliberează licenţa şi data eliberării; l) ştampila autorităţii emitente de licenţă; Licenţa trebuie să fie însoţită de un certificat medical valabil. 10
 11. 11. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Materialul din care este făcută licen ța: hârtie de calitate sau alt material adecvat pe care apar şi elementele mai sus-menţionate; • Culoarea licenței: albă. Persoanele fizice care doresc să aibă o licenţă de controlor de trafic aerian trebuie îndeplinească următoarele cerinţe: a) să nu aibă mai puţin de 21 de ani; b) să aibă licenţa de controlor de trafic aerian de student; c) să fi urmat cursuri de formare profesională aprobate de către ENAC; d) să aibă certificat medical valabil; e) atestat de competenţă lingvstică. Licenţele conţin, în plus faţă de cele menționate mai sus, următoarele: a) una sau mai multe evaluări referitoare la tipul de servicii pe care le poate exercita titularul; b) menţionarea acestora pentru aprobare; c) specializările, în cazul acordării licenţei de controlor de trafic aerian; d) competenţele lingvistice. Certificatele pot să conţină: a) specializările de licenţă; b) orice atestări naţionale. Calificările, certificatele şi autorizaţiile de licenţă sunt definite de către ENAC (Autoritatea Naţională a Aviaţiei Civile din Italia) în normele interne. Condițiile impuse cu privire la limba de comunicare în timpul exercitării profesiei de controlor de trafic aerian sunt următoarele: • să înţeleagă şi să vorbească limba engleză şi italiană la un nivel adecvat pentru efectuarea serviciilor în deplină siguranță și corectitudine; • certificarea competenţei lingvistice se va face în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite de către ENAC valabile din 17 mai 2010. Condiţiile pentru menţinerea valabilității certificatelor și a specializărilor sunt următoarele: • specializarea se eliberează pentru o perioadă iniţială de 12 luni, reînnoită pentru perioade suplimentare de 12 luni, în conformitate cu cerinţele stabilite şi prezentate în regulamentul ENAC; • pentru a se obţine specializarea în unităţi operaţionale, înainte de expirare, trebuie să se efectueaze un program de formare profesională impus, în conformitate cu cerinţele din regulamentul ENAC; 11
 12. 12. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 titularul unei calificări sau specializări aprobate, care, pe o perioadă de patru ani consecutivi, nu exercită servicii de trafic aerian de control poate participa la un curs de formare profesională numai după îndeplinirea cerinţelor prevăzute mai sus; • nivelul de competenţă al candidatului este verificat la intervale regulate după cum a fost stabilit de ENAC. Certificatele medicale eliberate pentru completarea dosarului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe5: • să fie emise de o autoritate în domeniul sănătă ții sau de examinatori medicali aproba ți de către ENAC; • să fie emise în conformitate cu criteriile generale dictate de către conven ția ICAO6 (International Civil Aviation Organization), precum şi cerinţele EUROCONTROL, European Clasa 3 de certificare medicală a controlorilor de trafic aerian; • valabilitatea certificatului medical este de 2 ani pentru persoanele fizice care au vârsta până la 40 de ani, iar pentru cei care depășesc această vârstă valabilitatea certificatului medical este de un an de zile (cf. art. 16, alin 1 același regulament); • certificarea medicală poate fi revocată în orice moment, ori de câte ori cerinţele medicale care au condus la eliberarea acesteia nu mai sunt îndeplinite; • titularul licenţei trebuie să informeze angajatorul său, în scopul supravegherii medicale, de orice schimbare în starea sa de sănătate care-l poate face inapt în îndeplinirea adecvată şi în condiţii de siguranţă a sarcinilor impuse prin natura exercitării profesiei; • furnizorii de servicii trebuie să stabilească proceduri care să garanteze faptul că controlorii de trafic aerian pot îndeplini obligaţiile prevăzute la paragraful anterior, în conformitate cu dispoziţiile Decretului Legislativ 30 iunie 2003, nr. 196; • titularul licenţei va fi supus la examene medicale pentru a verifica absenţa consumului de droguri. Referitor la efectuarea stagiilor de formare profesională trebuie subliniate următoarele cerințe impuse: • formarea sau instruirea elevilor, a controlorilor de trafic aerian studenţi şi a controlorilor de trafic aerian, inclusiv evaluările nivelului lor de competenţă, se organizează numai de către instituţiile care dețin certificat de formare aprobat de Autoritatea Na țională a Aviaţiei Civile ( ENAC); 5 art. 15, alin. (3), Regulamentul (UE) nr. 805 al Comisiei din 10 august 2011, de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 6 http://www.icao.int 12
 13. 13. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 • ENAC stabileşte cerinţele de certificare prin reglementări adecvate; • Autoritatea Aviaţiei Civile din Italia efectuează verificări periodice programate şi neprogramate, inclusiv inspecţii neanunţate cu privire la organizaţiile de formare profesională, în scopul verificării conformității cu cerințele normative; • Autoritatea Aviaţiei Civile din Italia (ENAC) poate delega, total sau parţial, efectuarea auditurilor menţionate la paragraful anterior de organizaţii recunoscute în temeiul articolului 3 din Regulamentul nr. 550 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004, privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii); • în cazul în care Autoritatea Aviaţiei Civile din Italia constată că organizaţia nu mai îndeplineşte condiţiile de formare profesională sau condiţiile prescrise, poate adopta măsurile pe care le consideră adecvate, inclusiv de retragere a certificării. OLANDA În Olanda există un registru care cuprinde toate calificările profesionale și condi țiile de formare (CREBO - Het Centraal register beroepsopleidingen – Registrul Central de Formare Profesională) astfel încât o persoană poate afla toate informa țiile despre calificarea respectivă. Statul olandez se implică în școli în orientarea profesională a tinerilor care nu știu ce profesie să aleagă, în acest sens elevii primesc programe eficiente de formare profesională oferite de instituţiile de învă țământ. Obiectivele care erau, până nu demult cele care trebuiau atinse după parcurgerea unui nivel de educație sunt acum înlocuite cu abilități și competente pe care absolventul trebuie să le dobândescă în vederea inser ţiei pe piața muncii mult mai ușor. Dezvoltarea tipurilor de calificări se face în colaborare între reprezentan ții ministerului educa ției și reprezentanții mediului de afaceri olandez. Această strategie a fost experimentată în Olanda timp de 3 ani prin așa numitul proces MBO 2010 (hierna: MBO 2010). Punerea în aplicare a Regulamentului7 (CE) nr. 216/2008, precum și noua legislație privind Cerul unic european II, necesită stabilirea unor norme de aplicare mai detaliate, în special în privin ța eliberării de licențe pentru controlorii de trafic aerian, în vederea menținerii unui nivel înalt și unitar de siguran ță a aviației civile în Europa, a atingerii celor mai înalte standarde de responsabilitate și competen ță, a îmbunătățirii disponibilității controlorilor de trafic aerian și a promovării recunoa șterii reciproce a licențelor, concomitent cu urmărirea obiectivului de îmbunătă țire globală a siguran ței traficului aerian și a competenței personalului. REGULAMENTUL (CE) NR. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, din 20 februarie 2008, privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației. 13 7
 14. 14. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Controlorii de trafic aerian, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a acestora, trebuie să se conformeze cerin țelor esen țiale aplicabile care sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (anexa Vb). Conform regulamentului menționat, controlorilor de trafic aerian, precum și persoanelor și organizațiilor implicate în pregătirea acestora trebuie să li se acorde certificate sau licențe după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esen țiale. Licența introdusă de Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006, privind licența comunitară de controlor de trafic aerian , s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru recunoașterea rolului specific pe care controlorii de trafic aerian îl joacă în desfășurarea controlului traficului aerian în condiții de siguranță. Stabilirea de standarde de competen ță la nivelul Uniunii Europene a redus fragmentarea în acest domeniu, ceea ce a permis o organizare mai eficientă a activită ții în cadrul unei colaborări regionale din ce în ce mai intense între furnizorii de servicii de naviga ție aeriană. Prin urmare, păstrarea și consolidarea regimului comun de eliberare a licen țelor pentru controlorii de trafic aerian din Uniunea Europeană este un element esențial al sistemului european de control al traficului aerian. Formarea de controlor trafic aerian de dirijare constă în efectuarea unui ciclu de formare profesională de minim trei ani dar care să nu depășească 4 ani, într-o universitate sau într-o instituție de învățământ comparabilă. Această formare trebuie atestată de reușita la examenul de finalizare a studiilor (diplomă). Prin Decizia din 31 august 2005 de modificare a Decretului8 privind certificatele de competenţă pentru aviaţie, inclusiv punerea în aplicare a cerinţelor Eurocontrol pentru personalul cu atribuţii de securitate în cadrul serviciilor de trafic aerian, se introduc următoarele definiţii: • controlorul de trafic aerian elev: o persoană, autorizată să furnizeze servicii de trafic aerian sub supravegherea unui instructor calificat practică; • operator: o persoană, autorizată să furnizeze servicii de trafic aerian în anumite condi ții specificate în legislația aeronautică olandeză; • furnizor de informații de trafic la sol: persoană autorizată să informeze despre traficul de pe zona de aterizare, cu excepţia traficului în momentul pornirii şi aterizării aeronavei; • furnizor de informatii de zbor: persoana autorizată să ofere consiliere, informare, alertă de mişcare la sol sau în traficul aerian. În Olanda, Ministerie van Verkeer en Waterstaat emite certificatele de competenţă și licen țele pentru: • • 8 controlorul de trafic aerian; controlorul de trafic aerian elev; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-401.html 14
 15. 15. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU • InstrumenteStructurale 2007 - 2013 furnizor de informatii de zbor; • Fondul Social European POS DRU 2007-2013 informator aerodrom. Vârsta minimă pentru eliberarea certificatului de competență sau al unei licențe trebuie să fie: • pentru controlorul de trafic aerian: 19 ani; • pentru controlorul de trafic aerian elev: 18 ani; • pentru furnizorul de informatii de zbor: 18 ani; • pentru informatorul de aerodrom: 18 de ani. Eliberarea unei licenţe de pilot şi a calificărilor pentru controlorii de trafic aerian, de trafic aerian elev şi pentru furnizorii de informaţii, se face la cerere și se acordă oricărei persoane care îndepline ște următoarele condiții: • este în posesia unui certificat medical valabil; • întruneşte toate condițiile cu privire la cunoştinţe, aptitudini şi experienţă, conform regulamentului ministerial olandez; • deține atestat de competență lingvistică pentru limba engleză care să ateste cunoa șterea acesteia la nivel 4, 5 sau 6. Licenţele și calificările (obținute în urma unor evaluări generale sau speciale) controlorului de trafic aerian i se eliberează pentru următoarele perioade: • licenţe: pe termen nelimitat; • evaluări generale: pentru o perioadă de 12 luni; • evaluări speciale: pentru o perioadă de 36 de luni. Cerinţele privind experienţa necesară pentru obţinerea unei licenţe de furnizor de informaţii de zbor se anulează dacă persoanele au fost 24 de luni înainte de data de aplicare în posesia unei licenţe valabile de controlor de trafic aerian. Cerinţele privind experienţa necesară pentru obţinerea unei licenţe de furnizor de informaţii de aerodrom se anulează dacă persoanele au fost 24 de luni înainte de data de aplicare în posesia unei licenţe valabile de controlor de trafic aerian sau de furnizor de informaţii de zbor. Condițiile de formare, calificare și examinare ale controlorului de trafic aerian sunt stabilite de regulamentul Ministerului transporturilor și lucrărilor publice. Acesta stabile ște care furnizori de formare profesională sunt acreditați, cerinţele privind conţinutul cursurilor de pregătire, planul de învă țământ, durata şi modul de examinare. Examenul e format din două păr ți: o testare teoretică și o testare practică a cunoştinţelor, aptitudinilor şi a experienţei. Este necesar atestatul de competen ță lingvistică pentru limba engleză. 15
 16. 16. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În legătură cu condiţiile de menţinere a valabilităţii calificărilor şi atestărilor se pot face următoarele precizări: • statele membre trebuie să se asigure că validitatea acestora va fi prelungită cu 12 luni în cazul în care furnizorul de servicii de navigaţie aeriană demonstrează că: a) solicitantul, în ultimele douăsprezece luni, a efectuat numărul minim de ore pentru a ob ține drepturile de licenţă, după cum este indicat în schema de competenţă aprobată pentru unitatea de control al traficului aerian în care î și exercită profesia; b) competenţa solicitantului este evaluată conform reglementărilor în domeniul aeronautic; c) solicitantul deţine un certificat medical valabil. • pentru instructorii controlorilor de trafic aerian perioada de valabilitate a certificatului este de 36 de luni și poate fi prelungit; • titularul, la sfârșitul unei perioade de patru ani, este evaluat asupra competenţelor sale și dacă rezultatele evaluării nu sunt cele impuse, acesta este obligat să participe la un curs de formare într-o instituție autorizată. Condițiile de acordare a autorizaţiei de controlor de trafic aerian sunt: • Statele membre şi Comisia se asigură că aplicanţii (controlorii de trafic aerian) sunt suficient instruiţi în managementul siguranţei și securităţii; • Statele membre se asigură că serviciile de trafic aerian de control sunt exercitate numai de către controlorii de trafic aerian a căror autorizaţie a fost ob ținută în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805 al Comisiei din 10 august 2011, de stabilire a normelor detaliate privind licen țele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate; • o licenţă este acordată pentru orice persoană care are competenţe să exercite profesia de controlor de trafic aerian sau controlor de trafic aerian elev; • autorizația trebuie să conţină următoarele informa ții: a) una sau mai multe calificări în cazul în care autorizaţia este emisă pentru un controlor de trafic aerian elev; b) una sau mai multe calificări şi specializări atunci când autorizaţia este emisă pentru un controlor de trafic aerian. • candidaţii pentru o licenţă trebuie să demonstreze că au competen țele necesare astfel încât să poată exercita profesia de controlor de trafic aerian sau controlor de trafic aerian elev. Dovezile trebuie să demonstreze cunoştinţele, experienţa, aptitudinile şi cunoştinţele de limbă; • licenţa rămâne proprietatea persoanei căreia îi este acordată şi are semnătura acesteia. Licenţa poate fi suspendată în cazul în care există vreo îndoială asupra capacită ții de a exercita profesia sau în cazuri de neglijenţă gravă. Aceasta poate fi retrasă numai în caz de abuz; 16
 17. 17. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 licenţă de elev a controlorului de trafic aerian autorizează titularul să furnizeze servicii de control sub supravegherea unui instructor de la locul de muncă; • licenţa este valabilă atât timp cât este valabil certificatul medical. Această calificare se recunoaște de către Autoritatea Competentă din Olanda prin compararea titlului și nivelului de formare profesională obținute de solicitant în țara de origine. 2.2. Competenţe profesionale ale controlorului trafic aerian dirijare ITALIA În Italia, domeniul Industriei tehnologice conține 9 subdomenii de activitate: • Mecanică, mecatronică şi energie; • Transport şi logistică; • Electronică şi electrice; • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; • Grafică şi comunicare; • Chimie, materiale şi biotehnologie; • Industria modei. În subdomeniul Transport şi logistică sunt încadrate profesiile reglementate a căror formare, certificare și recunoaștere constituie unul din obiectivele principale ale acestui proiect. Instituțiile de educație și formare profesională din Italia sunt structurate ca și în România, identificându-se astfel urmatoarele: școli primare; licee; școli profesionale; colegii; institute de învățământ superior. Abilitățile și competențele pe care le au absolvenţii liceelor cu profil tehnic (de științe aplicate) sunt următoarele: • învăţarea conceptelor, principiilor şi teoriilor ştiinţifice, prin activităţi practice de laborator; • analiza critică a fenomenelor, reflecţia metodologică privind procedurile experimentale şi de căutare a strategiilor de promovare a descoperirilor ştiinţifice; • analiza structurilor logice implicate, precum şi a modelelor utilizate în cercetarea ştiinţifică; • înţelegerea rolului tehnologiei ca o mediere între ştiinţă şi viaţa de zi cu zi; • cunoașterea modului de lucru cu instrumentele specializate pentru analiza datelor şi modelarea problemelor ştiinţifice specifice. În Institutele tehnice (similare colegiilor tehnice din România) disciplinele de studiu din curriculă sunt împărţite pe domenii de studiu iar durata cursurilor comune este stabilită prin Regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei din Italia. 17
 18. 18. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Cursurile oferite de Institutele tehnice din Italia asigură un nivel de educaţie generală (de bază) pentru toate specializările din sectorul transporturi și un nivel de pregătire specializată conform cerin țelor pieței muncii. Nivelul de educație generală îşi propune să ofere o formare de bază, prin consolidarea şi dezvoltarea direcțiilor de educaţie impusă (obligatorie), studiind limbi, matematică, ştiinţă şi tehnologie, istorie şi științe sociale. Nivelul de pregătire specializată este destinat să ofere atât cunoştinţele teoretice şi aplicative care pot fi folosite în diferite contexte de studiu şi de muncă, cât și abilităţi cognitive necesare pentru a rezolva probleme, pentru a şti cum să lucreze în activită țile bazate pe inovare continuă, cum să îşi asume progresiv responsabilitatea, și de asemenea, cum să- și îmbunătăţească performanţele prin pregătirea continuă pe parcursul vieții. Absolvenții institutelor tehnice din Italia se califică în specializările: • construcții de nave/vehicule utilizate în sectorul transporturilor aeriene, navale, rutiere; • conducerea navelor/vehiculelor în sectoarele mai sus-men ționate; • utilizarea logisticii în sectoarele mai sus-menționate. Abilitățile și competențele generale ale absolvenților institutelor tehnice sunt următoarele: • abilităţi tehnice specifice şi cunoașterea metodelor de lucru pentru desfăşurarea activităţilor funcţionale legate de planificarea, implementarea, menţinerea eficienţei mijloacelor de lucru şi a facilităţilor de organizare şi logistică; • cunoașterea metodelor de gestionare a traficului şi de asigurare a service-ului, a procedurilor de punere în mişcare şi de transport etc. Abilitățile și competențele specifice ale absolvenților institutelor tehnice sunt următoarele: • acumularea cunoştinţelor fundamentale cu privire la tipurile de structuri şi componente ale vehiculelor, pentru a asigura menţinerea condiţiilor de funcţionare prevăzute de standardele în vigoare în sectorul transporturilor; • abilitatea de a opera în mod autonom în rezolvarea problemelor care apar la controlul, reglarea și defectarea sistemelor tehnice cu care sunt dotate aeronavele; • abilitatea de a colabora în planificarea şi organizarea serviciilor în transporturi; • utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru modernizarea proceselor de producţie, fiind în măsură să contribuie la inovare şi adaptarea tehnologiei şi a modului de organizare a întreprinderii; • să fie capabil să pună în aplicare la nivel naţional, standardele europene şi internaţionale pentru siguranţa mijloacelor de transport pentru bunuri, servicii şi cele referitoare la forţa de muncă; 18
 19. 19. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 să colaboreze în evaluarea impactului asupra mediului în direc ția protecţiei mediului şi a utilizării raţionale a energiei. Posesorului unei diplome în aeronautică eliberată în Italia i se permite exercitarea următoarelor profesii: • pilot civil (după ce a obţinut calificările necesare); • controlor de trafic (după ce a obţinut calificările necesare şi a reu șit la concursurile organizate de către organismul responsabil cu controlul traficului aerian); • asistent aerian (după ce a obţinut calificările necesare şi a reu șit la concursurile organizate de către organismul responsabil cu controlul traficului aerian); • cadru didactic pentru predarea practicilor tehnice în institutele profesionale şi tehnice. ROMÂNIA Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Ordinul nr. 148/20129 desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă în scopul exercitării atribuţiilor ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 805/201110 al Comisiei din 11 august 2011. Calificarea controlorilor de trafic aerian 11 (a) Cerințe generale O persoană care participă la un curs de instruire pentru a deveni controlor de trafic aerian sau controlor stagiar de trafic aerian este suficient de matură din punct de vedere educa țional, fizic și mental pentru a dobândi, reține și demonstra cunoștințele teoretice și abilită țile practice relevante. (b) Cunoștințe teoretice • Un controlor de trafic aerian dobândește și menține un nivel al cunoștințelor adecvat pentru funcțiile exercitate și proporțional cu riscurile asociate acestui tip de serviciu; • Dobândirea și reținerea cunoștințelor teoretice este demonstrată prin evaluarea continuă în cursul instruirii sau prin examinări adecvate; • Se menține un nivel adecvat de cunoștințe teoretice. Respectarea acestei cerin țe se demonstrează prin evaluări sau examinări periodice. Frecven ța examinărilor este propor țională cu nivelul de risc asociat tipului de activitate. 9 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136/2012 JO L.206, 11.08.2011, p.21 11 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 din 20.02.2008, privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației , Anexa Vb: Cerinţele esenţiale pentru ATM/ANS şi pentru controlorii de trafic aerian 19 10
 20. 20. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 (c) Abilități practice • Un controlor de trafic aerian dobândește și își menține abilitățile practice care sunt corespunzătoare exercitării funcțiilor sale. Aceste abilită ți sunt propor ționale cu riscurile asociate acestui tip de serviciu și acoperă cel puțin următoarele elemente:   aspecte legate de sarcinile specifice;  situații anormale și de urgență;  • proceduri operaționale; factori umani. Un controlor de trafic aerian își demonstrează capacitatea de a îndeplini procedurile și sarcinile care îi revin la un nivel de competență adecvat func țiilor exercitate; • Se menține un nivel satisfăcător al competenței în domeniul abilită ților practice. Respectarea acestei cerințe se verifică prin evaluări periodice. Frecven ța acestor examinări este propor țională cu complexitatea și nivelul de risc asociat tipului de activitate și sarcinilor îndeplinite. (d) Competența lingvistică • Un controlor de trafic aerian trebuie să demonstreze capacitatea de a vorbi și în țelege limba engleză pentru a comunica eficient atât în situa țiile de comunicare în care interlocutorul nu este prezent (voice only: telefon/radiotelefon), cât și în prezența interlocutorului pe subiecte concrete sau legate de muncă, inclusiv în situații de urgență; • Oricând acest lucru este necesar într-un volum definit de spa țiu aerian, în scopul furnizării serviciului ATS, un controlor de trafic aerian are, de asemenea, capacitatea de a vorbi și de a înțelege limba (limbile) naționale în măsura descrisă mai sus. Abilităţile necesare pentru exercitarea profesiei de Controlor Trafic Aerian sunt următoarele: • orientare şi vedere în spaţiu foarte bună; • memorie bună; • gândire rapidă; • abilităţi de a lua rapid decizii corecte; • abilităţi de a îndeplini simultan mai multe sarcini; • să lucreze bine cu cifre; • spirit de lucru în echipă şi să poată lucra în schimburi(ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc.); • să poată lucra corespunzător în condiţii de stres, să aibă capacitate mare de adaptare la situaţii diverse; 20
 21. 21. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 • acuitate vizuală şi auditivă foarte bună; • să nu utilizeze substanţe psihoactive care ar putea să-i afecteze capacitatea de lucru . START SOLICITANT DEPUNERE DOSAR LA COMISIA DE ATESTARE Pentru fiecare candidat care urmează a fi examinat, în vederea licenţierii, se întocmește un dosar care trebuie să conțină următoarele documente: a)formularul de înscriere la concurs şi formularul de opţiuni; b)copie BI/CI; c) cazier judiciar; d) copii care să ateste studiile şi pregătirea profesională (cel puţin diplomă de bacalaureat); d) copie carnet de muncă, după caz; e) document care să ateste tipul de licenţă de controlor de trafic aerian deţinută, emisă de AACR; f) certificatului medical clasa a III a în termen de valabilitate emis de o instituţie recunoscută de NSA-AACR; g) certificat de radiotelefonist în termen de valabilitate, după caz.. C O M I S I A D E L I C E N Ţ I E R E Comisia de examinare va fi numită cu respectarea normelor în vigoare, fiind propusă de către Directorul General Adjunct Operaţional (ROMATSA) şi aprobată de Directorul General Serviciul Resurse Umane din cadrul Administraţiei Centrale, care va întocmi decizia în acest sens. Numărul membrilor comisiei va fi stabilit în funcţie de numărul de candidaţi care urmează a fi testaţi, din componenţa acesteia vor face parte: a - un reprezentant din cadrul ROMATSA, acreditată de EUROCONTROL, care are dreptul de a administra testul FEAST; b – un reprezentant din cadrul ROMATSA, care are dreptul de a interpreta rezultatele candidaţilor testaţi utilizând FEAST. VERIFICARE CONŢINUT DOSAR ŞI ÎNDEPLINIRE CONDIŢII Candidații care solicită licenţă de controlor trafic aerian dirijare trebuie sa îndeplinească, următoarele condiţii: (a) să aibă cel puțin 21 de ani; cu toate acestea, statele membre pot prevedea o limită de vârstă mai mică în cazuri justificate corespunzător; (b) să dețină o licență de controlor de trafic aerian stagiar; (c) să fi urmat integral un plan aprobat de pregătire în cadrul unității și să fi promovat cu succes examenele sau evaluările corespunzătoare, în conformitate cu cerin țele stabilite în partea B din anexa II; (d) să dețină un certificat medical valabil; (e) să fi demonstrat un nivel corespunzător de competen ță lingvistică în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 13. Notificări Completări NU VERIFICARE EXCEPŢIE . În Legislaţie nu sunt prevăzute excepții Sunt îndeplinite condiţiile? DA VERIFICARE LEGALITATE DOCUMENTE Există documente emise într-un alt SM ? DA DA Este îndeplinită condiţia? NU VERIFICARE PRIN SISTEMUL IMI VERIFICARE Răspuns AC din SM? NU POZITIV DEROGARE REGULAMENTUL (UE) NR. 805/2011 AL COMISIEI din 10 august 2011, art. 31, alin. (1), (2) şi (3) (JO L.206, 11.08.2011, p. 32) NEGATIV EXAMEN ÎN FAŢA COMISIEI DE ATESTARE RESPINS DA Este îndeplinită condiţia? NU Respingere acordare Licenţă Rezultat examen? Contestaţie solicitant ADMIS 3 1 2 Informare solicitant 21 STOP
 22. 22. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 1 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 2 3 COMISIA DE CONTESTAȚII 1.În termen de 3 zile de la data comunicării rezultatului concursului, candidaţii pot depune contestaţii la registratura AC ROMATSA. 2.Contestațiile vor fi soluționate, în termen de 30 zile de la depunerea acestora, de către o comisie stabilită de către AC ROMATSA. 3.Hotărârea comisiei rămâne definitivă. Obținere licenţă controlor trafic aerian Admis Respins Rezultat contestație Înscrierea în Registrul de evidență al AACR Exercitare profesie: controlor trafic aerian dirijare OBLIGAȚIILE CONTROLORILOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE a)să depună toate eforturile necesare în vederea prevenirii oricărei fapte/oricărui act care ar putea pune în pericol siguranţa traficului aerian, viaţa personalului sau a pasagerilor aflaţi la bordul avioanelor; b)să cunoască şi să aplice în mod corect procedurile, instrucţiunile, normele şi reglementările aeronautice civile aplicabile activităţii de control al traficului aerian pe care o desfăşoară; c)să cunoască şi să respecte prescripţiile de calitate şi siguranţă a zborului stabilite pentru activitatea de control al traficului pe care o desfăşoară; d)să se prezinte la examinările medicale obligatorii. MONITORIZARE ACTIVITATE CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE RACR-LCTA cuprinzând "Licenţierea controlorilor de trafic aerian" Valabilitatea calificărilor şi atestărilor înscrise pe licenţele CTA va fi menţinută printr-o pregătire continuă autorizată, care constă în pregătirea necesară pentru a menţine competenţele CTA, cursuri de pregătire recurentă, pregătire pentru situaţii de urgenţă şi, dacă este necesar, pregătirea competenţelor lingvistice. Pregătirea continuă constă în cursuri teoretice şi practice, precum şi pregătire la simulator. În acest scop, organismul de pregătire stabileşte schemele/programele de competenţă la nivelul unităţii, care prezintă în detaliu procesele, resursele umane şi durata necesare pentru asigurarea pregătirii continue corespunzătoare şi pentru verificarea competenţelor. Aceste programe/scheme vor fi revizuite şi aprobate cel puţin o dată la 3 ani. PIERDEREA VALABILITĂȚII LICENŢEI (REGULAMENTUL (UE) NR. 805/2011 AL COMISIEI din 10 august 2011 (JO L.206, 11.08.2011, p. 25)) (a) licența, calificările sau autorizările pot fi suspendate atunci când este pusă la îndoială competența controlorului de trafic aerian sau în cazul unei abateri; (b) licența poate fi retrasă în caz de neglijență gravă sau abuz. c)deținătorul autorizației a fost declarat inapt din punct de vedere medical și/sau psihologic. 22
 23. 23. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 1. Schemă logică a unei proceduri de validare şi certificare a competenţelor pentru obţinerea licenţei de controlor trafic aerian dirijare III. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR DOBÂNDITE ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Libera circulație a persoanelor a fost unul dintre principalele obiective ale Pieței Comune, creat prin Tratatul de la Roma12 din 1957 (libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor și libera circula ție a persoanelor fiind principii fundamentale ale acestui tratat). Sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se bazează pe următoarele principii: • Principiul încrederii reciproce între Statele Membre ale Uniunii Europene; • Absența armonizării formării profesionale pentru a exercita profesia în discuţie. Fiecare Stat Membru va decide accesul sau inaccesul la exercitarea profesiei pe teritoriul său, con ținutul și nivelul de formare pentru a exercita profesia în cauză; • Existența măsurilor compensatorii în cazul diferen țelor substan țiale între conţinuturile formării profesionale ale diferitelor state membre. Regula este următoarea: nici un stat membru nu poate refuza accesul la o profesie reglementată pe teritoriul său a cetăţenilor Uniunii Europene, care sunt pe deplin calificaţi să practice această profesie în alt stat membru, şi acest lucru, indiferent de diferenţele dintre cele două state (interpretare a principiului încrederii reciproce). Dacă aceste diferenţe sunt "substanţiale", autorităţile competente din statul membru gazdă pot face recunoaşterea după promovarea unui test de aptitudini sau de încheiere a unei perioade de probă (stagiu de adaptare, îmbarcare, însoțire), a solicitantului. Procesul de evaluare trebuie să fie imparțial iar mecanismele de evaluare trebuie să fie concepute în așa manieră încât să evite orice tip de conflicte și interese, inclusiv printr-o mai mare profesionalizare a evaluatorilor. Definirea acestor principii trebuie să evite standardizarea măsurilor între diferitele state europene, care ar intra în conflict cu obiectivele procesului de la Bruges-Copenhaga, și în contrast cu adoptarea de abordări top-down (de sus în jos). Pentru a îmbunătăți decalajele dintre diferitele sisteme de recunoaștere a calificărilor statele membre trebuie să: • Asigure calitatea și prin aceasta încrederea în procesul de validare încercând, în acela și timp, să se creeze legături între diferitele sisteme de validare a calificărilor profesionale; 12 Tratatul de la Roma se referă la tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (EEC) și a fost semnat de Franța, Germania de Vest, Olanda, Italia, Belgia și Luxemburg la 25 martie 1957. 23
 24. 24. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Consulte normele și principiile care există deja la nivel na țional și interna țional (de exemplu: normele EN 45013/ISO 17024). III.1. ITALIA În Italia traspunerea Directivei 2005/36/CE, din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în legislaţia naţională, s-a făcut prin Decretul legislativ13 nr. 206 din 6 noiembrie 2007 (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206: Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Astfel, profesiile în Italia se împart în două categorii: • Profesii nereglementate – pot fi exercitate de orice cetățean care posedă o diplomă de calificare în profesia respectivă emisă de un stat membru UE; • Profesii reglementate – sunt profesiile a căror exercitare pe teritoriul Italiei este reglementată de legislația națională, care stabilește titlul professional și nivelul de studii necesar, precum și regulile de deontologie profesională. Aceste profesii pot fi exercitate pe teritoriul Italiei doar de către persoanele atestate după normele specifice profesiei respective. În cazul în care titlul profesional a fost obținut într-un alt stat, pentru exercitarea legală a profesiei respective este necesară ob ținerea recunoașterii calificării profesionale din partea autorită ții competente italiene. În baza Decretului Legislativ nr. 206 din 2007 s-au stabilit condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene pentru a exercita pe teritoriul Italiei profesii reglementate pentru care sunt califica ți în propriul stat membru de origine. Procedura de recunoaștere a diplomelor eliberate în spațiul Uniunii Europene, ale celor care doresc să-și desfășoare activitatea în mod stabil în Italia are particularități specifice pentru fiecare profesie. Posesorul unei diplome obţinute într-un stat membru UE, poate obţine recunoaşterea dreptului de a exercita respectiva profesie în Italia, în urma prezentării unei cereri şi a documentelor necesare la autorităţile competente. AUTORITATEA COMPETENTĂ Autoritatea Competentă din Italia pentru recunoaşterea diplomelor pentru profesia reglementată de controlor de trafic aerian este ENAC - Autoritatea Naţională a Aviaţiei Civile (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). 13 Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 – Supplemento ordinario n. 228. 24
 25. 25. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 DOCUMENTE NECESARE În cazul profesiilor reglementate în ţara în care se obţine diploma solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte: • certificat sau atestat eliberat de autoritatea competentă din țara de origine, din care să rezulte că respectiva diplomă autorizează, în țara de provenien ță, exercitarea profesiei solicitantului; • programa detaliată a studiilor cu precizarea numărului de ore alocate fiecărei discipline, a conținutului programei analitice a acestora, a numărului de ore de practică efectuată. Toate aceste informații sunt eliberate de instituția de formare profesională care a emis diploma; • certificat care să ateste activitatea desfășurată în țara de origine sau de proveniență, de la momentul obținerii diplomei pentru care se solicită recunoa șterea (în Italia exercitarea profesiei înainte de recunoașterea diplomei de către Ministerul Justiției reprezintă încălcare a legii); • certificat care să ateste efectuarea unor stagii, a unor cursuri de specializare sau ob ținerea altor diplome. În cazul profesiilor nereglementate în țara de origine, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte: • documente care să ateste exercitarea cu normă întreagă a respectivei profesii pe durata a 2 ani în ultimii 10 ani în țara unde a fost obținută diploma; • programa detaliată a studiilor cu precizarea numărului de ore alocate fiecărei discipline, a conținutului programei analitice a acestora, a numărului de ore de practică efectuată. Toate aceste informații sunt eliberate de instituția de formare profesională care a emis diploma; • certificat care să ateste efectuarea unor stagii, a unor cursuri de specializare sau ob ținerea altor diplome; • fotocopia tuturor documentelor enunţate; • lista tuturor documentelor prezentate, semnată de solicitant. Toate documentele redactate în limba română trebuie să fie înso țite de traducerea acestora în limba italiană, traducere certificată de autoritatea diplomatică sau consulară italiană din ţara care a emis diploma, sau de către un traducător oficial dintr-un tribunal italian. Cetăţenii comunitari pot prezenta, conform legii (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) 14, documentele în copie simplă, împreună cu declaraţia care înlocuieşte atestatul de notorietate, completată conform indicaţiilor cuprinse în aceasta. Administraţia va verifica prin sondaj veridicitatea declaraţiei menţionate. Documentele în original vor putea fi retrase ulterior de către interesat sau împuternicit, la încheierea procedurii de recunoaştere a diplomei. 14 Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 – Supplemento ordinario n. 30. 25
 26. 26. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Termenul pentru examinarea dosarului de recunoaștere a diplomelor care certifică o anumită formare profesională este prevăzut în legislația comunitară și internă (din Italia) şi nu trebuie să depășească trei luni. La prima prestare, sau în momentul în care se produce o schimbare a situaţiei atestate de documente, actele mai sus menţionate trebuie să fie însoţite și de: • un certificat sau o copie a unui document care să ateste naţionalitatea furnizorului; • un certificat eliberat de autoritatea competentă care să ateste că titularul este stabilit legal într-un stat membru, că îşi exercită activităţile în cauză sau că are interzis dreptul la practică, permanent sau temporar, în momentul eliberării certificatului; • un document care să certifice calificările profesionale; • un document care să ateste exercitarea cu normă întreagă a respectivei profesii pe durata a 2 ani în ultimii 10 ani în țara unde a fost obținută diploma. Recunoaşterea reciprocă a licenţelor comunitare trebuie să se facă astfel încât: • să nu se aducă atingere condițiilor impuse de către ENAC la eliberarea licenţelor, calificărilor, atestărilor şi competenţelor lingvistice în raport cu cele emise de către autoritatea naţională a unui stat membru, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011. Aceleași cerințe trebuie să rămână în vigoare și pentru eliberarea certificatului de însoţire medical, cu condiţia ca posesorii să aibă o vârstă minimă de 21 de ani pentru controlorii de trafic aerian; • titularul unui permis emis de un alt stat, în conformitate cu această directivă, care trebuie să îşi exercite profesia în regiunile de zbor, sub responsabilitatea italiană, are dreptul să îşi schimbe permisul pentru o licenţă în Italia, fără a fi impuse condiţii cu excepţia cerin țelor impuse pentru deținerea atestatului de competenţă lingvistică. Conversia licenţelor naţionale se realizează astfel: • cei care la data intrării în vigoare a prezentului decret trebuie să fie în posesia unei licen țe pentru exercitarea profesiei de controlor de trafic aerian, în conformitate cu procedurile naţionale existente, au dreptul de a obţine conversia acestei autorizaţii într-una din licenţele prevăzute în prezentul Decretul legislativ15, bazat pe activitatea desfăşurată şi modul stabilit de către ENAC; • cei care la data intrării în vigoare a prezentului decret îndeplinesc funcţii echivalente cu cele de instructor operaţional, examinator şi evaluator la un furnizor de servicii de trafic aerian sau la o organizaţie de formare au dreptul de a obţine licenţa de specialitate. Sancţiuni : 15 Decretul legislativ nr. 206 din 6 noiembrie 2007 (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206) 26
 27. 27. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 cu excepţia cazului în care fapta constituie o infracţiune, oricine care acţionează ca operator sau student controlor de trafic aerian fără licenţa adecvată sau cu permisul suspendat sau revocat, se pedepseşte cu o amendă de 3000 - 10000 Euro; • cu excepţia cazului în care fapta constituie o infracţiune, titularul unui operator sau student controlor de trafic aerian care oferă servicii diferite de cele de control al traficului aerian pe care le poate exercita prin calificările sau atestările de licenţă pe care le posedă se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 2500 - 9000 Euro; • cu excepţia cazului în care fapta constituie o infracţiune, titularul unui operator sau student controlor de trafic aerian, care exercită funcția de control al traficului aerian de serviciu, fără a obţine certificarea medicală necesară se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 2000 - 10000 Euro; • cu excepţia cazului în care fapta constituie o infracţiune, titularul unui operator sau student controlor de trafic aerian care nu reușește să informeze angajatorul său de o modificare în starea sa de sănătate sau de a fi sub influenţa unor substanţe psihoactive sau medicamente care îl pot face inapt pentru a îndeplini în mod adecvat şi în condiţii de siguranţă sarcinile corespunzătoare licenţei sale, se pedepseşte cu o amendă de 3000 – 12000 Euro; • cu excepţia cazului în care fapta constituie infracţiune, orice persoană angajată în activitatea de educaţie sau de formare profesională a controlorilor studenţi sau a controlorilor de trafic aerian, în absenţa certificării ENAC, se pedepseşte cu amendă de la 25000 - 50000 Euro; • cu excepţia cazului în care fapta constituie o infracţiune, furnizorul de control al traficului aerian care utilizează un controlor sau student controlor de trafic aerian care nu are nicio licenţă sau în contradicţie cu calificările sau specializările licenţelor se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 50000 - 100000 Euro. III.2. OLANDA În Olanda, calificările profesionale se obțin în urma unor examene care certifică competen țele fiecărei persoane, conform legii din 7 aprilie 2005 de modificare a Legii învățământului și implementare a termenilor de calificare și formare profesională (Stb. 2005, 203; wet experimenten). În acest sens s-au implementat cursuri specifice de formare după parcurgerea cărora persoanele fizice să dobândească competențe profesionale necesare pentru exercitarea unei profesii 16. Până în august 2010 a trecut o perioadă de 2 ani de încercări în ceea ce privește dezvoltarea calificărilor profesionale bazate pe competen țe precum și îmbunătă țirea acestora prin formare continuă. Pentru persoanele care nu pot face fa ță unui examen prin care să- și certifice competen țele, statul olandez a prevăzut în legislația sa posibilitatea ca acele persoane să dobîndească competen țe prin experien ța 16 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32316-3.html 27
 28. 28. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 dovedită la locul de muncă (vezi experiențele cu formarea AKA pe cele două nivele de formare profesională). Procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale în Olanda este prezentat în schema din figura următoare: Sunteţi un emigrant al UE / SEE, cu o calificare în UE / SEE, care doreşte să lucreze în Ţările de Jos DA NU Este profesia Dvs. reglementată în Ţările de Jos? Aveți restricționat accesul la piața forței de muncă Este necesar ca Dvs. să obțineți aprobare pentru a exercita această profesie Sunteții calificat Sunteț calificat pentru aceeaşi pentru aceeaşi profesie în ţara profesie în ţara Dvs.? Dvs.? NU Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă DA Doriți să prestați servicii temporare? DA Este o profesie sau Este o profesie sau un program un program reglementate în ţară, reglementate în ţară, sau ai cel puţin 2 ani sau ai cel puţin 2 ani de experienţă de experienţă profesională în profesională în ultimii 10 ani? ultimii 10 ani? NU sau Doriți să vă stabiliți profesional în Țările de Jos ? NU Sunteții medic, Sunteț medic, asistent medical, asistent medical, DA medic dentist, medic dentist, veterinar, chirurg, veterinar, chirurg, moaşă, farmacist, moaşă, farmacist, sau arhitect? sau arhitect? 28
 29. 29. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă 1 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Principiul recunoașterii automate a profesiei este aplicabil 2 2 1 NU Există riscuri cu Există riscuri cu privire la sănătatea privire la sănătatea DA publică sau de publică sau de siguranţă implicaţi siguranţă implicaţi în profesia ta? în profesia ta? Sunteti liber să prestați servicii temporare NU Este o profesie sau un Este o profesie sau un program reglementate program reglementate în ţară, sau ai cel în ţară, sau ai cel NU puţin 2 ani de puţin 2 ani de experienţă experienţă profesională în ultimii profesională în ultimii 10 ani? 10 ani? Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă Sunteții medic, Sunteț medic, asistent medical, asistent medical, Programul Dvs. va fi comparat cu cel solicitat în Țările de Jos pentru a putea exercita profesia DA medic dentist, medic dentist, veterinar, chirurg, veterinar, chirurg, DA moaşă, farmacist, moaşă, farmacist, sau arhitect? sau arhitect? DA Există diferențe Există diferențe substanțiale cu substanțiale cu privire la privire la sănătatea publică sănătatea publică Sunteti liber să prestați servicii temporare NU sau de siguranţă sau de siguranţă între programul între programul Dvs. șii cel Dvs. ș cel solicitat? solicitat? NU Sunteti liber să prestați servicii temporare Dvs. trebuie să treceți un test de aptitudini NU Ați fost promovat Există o diferenţă Există o diferenţă de mai mult de 1 de mai mult de 1 nivel dintre nivel dintre calificarea calificarea dumneavoastră şi dumneavoastră şi cel solicitat? cel solicitat? DA Este programul Este programul Dvs. mai scurt cu 1 Dvs. mai scurt cu 1 an sau mai puțin, an sau mai puțin, sau există diferențe sau există diferențe substanțiale de substanțiale de conținut? conținut? DA Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă Trebuie să promovați o probă de aptitudini sau să efectuați un stagiu de adaptare 29
 30. 30. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 3. Procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale în Olanda 17 (flowchart) Recunoaşterea reciprocă a licenţelor de controlor de trafic aerian: • fiecare stat membru, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate, recunoaște licenţele şi calificările asociate eliberate de către autoritatea naţională de supraveghere dintr-un alt stat membru; • pentru recunoaștere, solicitantul trebuie să depună autorităţilor naţionale de supraveghere, un dosar cu acte din care să rezulte unitatea, sectorul sau locul de muncă unde a activat, pregătirea profesională precum și furnizorul de navigaţie aeriană unde și-a făcut pregătirea de instruire și de unde a dobândit competenţele şi experienţa. Autoritatea na țională, în spe ță, Autoritatea Olandeză a Aviației, trebuie să ajute solicitantul în echivalarea studiilor profesiei respective în vederea exercitării acesteia pe teritoriul Olandei; • în cazul în care solicitantul este cetă țean al unei ţări terţe și are un permis valabil sau o licenţă militară obținute într-un stat membru, autoritatea naţională de supraveghere trebuie să satisfacă solicitantului dorința de a exercita profesia pe teritoriul Olandei. În evaluarea echivalenţei permisului, se va ține cont de competenţele obţinute în conformitate cu standardele internaţionale; • în termen de cel mult patru săptămâni de la prezentarea dovezilor (sub rezerva unui posibil recurs termenul se mărește), autorităţile naţionale de supraveghere iau o decizie motivată privind recunoașterea sau nu a unității unde s-a realizat formarea controlorului de trafic aerian (solicitant) sau propun stagii de formare pentru solicitant în vederea echivalării studiilor/periodei de experien ță. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, se stabilesc următoarele: • Statele membre recunosc licențele de controlor de trafic aerian și de controlor de trafic aerian stagiar, calificările, autorizările calificărilor și autorizările privind competen ța lingvistică asociate acestora, precum și certificatele medicale asociate eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru a prevăzut o limită de vârstă mai mică de 21 de ani, dreptul titularului licenței de controlor de trafic aerian de a exercita privilegiile asociate este limitat la teritoriul statului membru care a eliberat licen ța până în momentul în care titularul împlinește 21 de ani. Când un titular de licență exercită privilegiile asociate licen ței 17 Elaborare proprie după: www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/professional-recognition 30
 31. 31. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 într-un stat membru diferit de cel în care a fost eliberată respectiva licen ță, titularul licen ței are dreptul să își preschimbe licența cu o licență eliberată de către statul membru în care sunt exercitate privilegiile, fără a-i fi impuse condi ții suplimentare. La stabilirea planului de pregătire în cadrul unității, organizația de pregătire ține seama în mod corespunzător de competen țele dobândite și de experiența solicitantului; • Autoritatea competentă aprobă sau respinge planul de pregătire în cadrul unită ții care con ține propunerea de pregătire pentru solicitant, în termen de maximum șase săptămâni de la prezentarea dovezii, fără a aduce atingere întârzierii rezultate ca urmare a unei eventuale proceduri de recurs. Autoritatea competentă asigură respectarea principiilor de nediscriminare și propor ționalitate. În continuare sunt date câteva detalii despre autorizarea furnizorilor de formare pentru profesia de controlor de trafic aerian: • aceste centre de formare oferă instruire pentru controlorii de trafic aerian în cadrul Comunităţii și trebuie să fie autorizate de către autorităţile naţionale de supraveghere; • cerinţele pentru autorizare se referă la competenţa tehnică, operaţională, pedagogică precum şi la capacitatea eficientă de a organiza cursuri de formare conform cerin țelor impuse; • cererile pentru autorizare se depun la autorităţile naţionale de supraveghere ale statului în cauză, unde este solicitantul. Autorităţile naţionale de supraveghere emit un certificat în cazul în care cerinţele specificate anterior sunt îndeplinite.Certificatele pot fi emise pentru fiecare tip de formare; • certificatele specifică drepturile şi obligaţiile furnizorilor de formare profesională; • Autorităţile naţionale de supraveghere monitorizează respectarea cerinţelor şi condiţiilor aferente obținerii autorizației. Dacă o autoritate naţională de reglementare constată că titularul unei autorizații nu mai îndeplineşte cerinţele sau condiţiile, trebuie să ia măsurile adecvate, de retragere a autorizației; • orice stat membru din UE trebuie să recunoscă autoriza țiile eliberate. III.3. ROMÂNIA Formarea iniţială garantează că toţi controlorii de trafic aerian stagiari respectă cel puţin obiectivele de formare de bază şi de dobândire a calificărilor, enunţate în „Orientările privind programa comună de bază pentru formarea iniţială a controlorilor de trafic aerian“ ale Eurocontrol, ediţia din 21 octombrie 200818, astfel încât controlorii de trafic aerian să fie capabili să gestioneze traficul aerian într-un mod sigur, rapid şi eficient. Formarea iniţială va acoperi următoarele subiecte: legislaţia în domeniul aviaţiei, gestionarea traficului aerian, inclusiv proceduri în materie de cooperare civilă-militară, meteorologie, 18 navigaţie, Ediţia 1.0, Data apariţiei: 21.10.2008, nr. referinţei: EUROCONTROL-SPEC-0113 31
 32. 32. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 aeronave şi principii de zbor, inclusiv o bună înţelegere între controlorul de trafic aerian şi pilot, factori umani, echipamente şi sisteme, mediu profesional, siguranţă şi cultura siguranţei, sisteme de gestionare a siguranţei, situaţii neobişnuite/de urgenţă, sisteme degradate, cunoştinţe lingvistice, inclusiv frazeologie radiotelefonică. Formarea iniţială va consta în cursuri practice şi teoretice, inclusiv simulare, iar durata acesteia se va stabili în planurile de formare iniţială aprobate. Competenţele dobândite trebuie să garanteze faptul că respectivul candidat poate fi considerat competent pentru a gestiona situaţii de trafic complex şi dens, facilitând astfel trecerea la formarea în cadrul unităţii. În cadrul formării în unitate, controlorii de trafic aerian sunt pregătiţi corespunzător în materie de securitate, siguranţă şi gestionare a crizelor. Planurile de formare în cadrul unităţii prezintă în detaliu etapele şi durata acestora necesare pentru a permite punerea în aplicare a procedurilor locale în unitate sub supravegherea unui instructor de formare practică. Competenţele dobândite vor fi evaluate prin examenele corespunzătoare sau printr-un sistem de evaluare continuă, de către examinatori sau evaluatori autorizaţi ai competenţelor care vor fi obiectivi şi imparţiali. Formarea continuă autorizată a controlorilor de trafic aerian este formarea necesară pentru a menţine competenţele dobândite, actualizarea acestora, dobândirea şi formarea de noi competenţe (inclusiv lingvistice). Formarea continuă constă, ca şi formarea în cadrul unităţii, în cursuri teoretice şi practice, precum şi în simulări. În acest scop, centrul de formare, agreat de Autoritatea Competentă, stabileşte programele de formare continuă (care vor fi revizuite cel puţin o dată la trei ani), prezentând procedurile utilizate, resursele implicate (umane şi materiale), precum şi durata optimă pentru asigurarea unei formări continue corespunzătoare şi unei evaluări obiective a competenţelor. Sistemul de licenţiere a controlorilor de trafic aerian cuprinde cerinţele şi procedurile de emitere şi reînnoire a documentelor de calificare care autorizează personalul ATC să furnizeze servicii de trafic aerian în România. Licenţierea personalului ATC (Air Traffic Controller) reprezintă una din metodele prin care AACR19 (Autoritatea Aeronautică Civilă din România) asigură menţinerea siguranţei zborului, asigurând astfel ca întreg personalul implicat să fie autorizat corespunzător. Reglementarea RAC-LCTA20 conţine cerinţele necesare licenţierii acestei categorii de personal aeronautic. Cererile de examinare trebuie completate în limba româna şi transmise la AACR de către agentul aeronautic, direct, prin poştă sau fax, cu cel puţin 25 zile înainte de data examinării. 19 http://www.caa.ro/licente-personal/controlori-de-trafic.html Proceduri de licenţiere a personalului de control şi dirijare a traficului aerian (RAC-LCTA, aprobat prin Decizia Directorului General AACR nr. D 155 din 10.08.1994). 32 20
 33. 33. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Solicitanţii vor completa doar prima pagină din cererea de examinare, pagina a doua conţinând disciplinele corespunzătoare tipului de examinare susţinut (emitere iniţială, reînnoire). Conditii minime: • vârsta: 18 - 20 ani; • experienţa: curs de pregătire specific, aprobat de AACR şi 3 luni experienţă practică într-o unitate ATC; • certificat medical: clasa III. Recunoaşterea licenţelor pe teritoriul Uniunii Europene Licența introdusă de Regulamentul (UE) nr. 805 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate, s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru recunoașterea rolului specific pe care controlorii de trafic aerian îl joacă în desfășurarea controlului traficului aerian în condi ții de siguran ță. Stabilirea de standarde de competen ță la nivelul Uniunii Europene a redus fragmentarea în acest domeniu, ceea ce a permis o organizare mai eficientă a activității în cadrul unei colaborări regionale, din ce în ce mai intense, între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Prin urmare, păstrarea și consolidarea regimului comun de eliberare a licen țelor pentru controlorii de trafic aerian din Uniunea Europeană este un element esen țial al sistemului european de control al traficului aerian. Directiva 2006/23/CE a fost abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1108/200921 al Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008. Cu toate acestea, dispozițiile Directivei 2006/23/CE continuă să se aplice până la data aplicării măsurilor men ționate la articolul 8c alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Respectivele măsuri sunt prevăzute în prezentul regulament. Statele membre recunosc licențele de controlor de trafic aerian și de controlor de trafic aerian stagiar, calificările, autorizările calificărilor și autorizările privind competen ța lingvistică asociate acestora, precum și certificatele medicale asociate eliberate de alte state membre în conformitate cu articolul 29, Regulamentul (UE) nr. 805/201122 al Comisiei din 10 august 2011. Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru a prevăzut o limită de vârstă mai mică de 21 de ani în temeiul articolului 9 alineatul (3), dreptul titularului licenței de controlor de trafic aerian de a exercita privilegiile asociate este limitat la teritoriul statului membru care a eliberat licența până în momentul în care titularul împline ște vârsta de 21 de ani. În 21 22 JO L.309, 24.11..2009, p. 51-70 JO L.206, 11.08.2011, p. 32 33
 34. 34. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 cazul în care un titular de licență exercită privilegiile asociate licen ței într-un stat membru diferit de cel în care a fost eliberată respectiva licen ță, titularul licen ței are dreptul să î și preschimbe licen ța cu o licen ță eliberată de către statul membru în care sunt exercitate privilegiile (gazdă), fără a-i fi impuse condi ții suplimentare. III.4. SOLVIT SOLVIT23 este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a soluţiona, fără utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile publice. SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe de altă parte, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile politice cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:  Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;  Accesul la educaţie;  Permise de şedere;  Drepturile la vot;  Securitatea socială;  Drepturile de ocupare a unui loc de muncă;  Permisele de conducere;  Înregistrarea vehiculelor cu motor;  Controlul de frontieră;  Accesul pe piaţă al produselor;  Accesul pe piaţă al serviciilor;  Stabilirea ca independent;  Achiziţiile publice;  Impozitarea;  Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor. În continuare, s-au prezentat Centrele naţionale SOLVIT, ale statelor membre ale Uniunii Europene analizate: Tabelul 2. Centrele naţionale SOLVIT24 Statul membru al Uniunii Europene Republica Cehă 23 24 Centrul SOLVIT Persoane de contact Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Barbora Hanáková http://ec.europa.eu/solvit/site http://ec.europa.eu/solvit/site/centres 34
 35. 35. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 CZ - 11015 Praha 1, Tel. +420 22 422 1701 Fax. +420 22 485 3079, solvit@mpo.cz Zuzana Bakotová Tomáš Stehlík Continuare tabel 2 Statul membru al Uniunii Europene Danemarca Germania Spania Italia Olanda Austria Centrul SOLVIT Danish Business Authority (Internal Market Centre) Langelinie Allé 17 DK - 2100 Copenhagen, Tel. +45 35 46 62 00 (the hotline) Tel. +45 35 46 66 16 Tel. +45 35 46 66 73, SOLVIT@erst.dk Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Scharnhorststr. 34-37 DE - 10115 Berlin, Fax. +49 3018 615 5379 solvit@bmwi.bund.de SOLVIT - España Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Serrano Galvache 26 ES - 28033 Madrid, Tel. +34 91 379 9999 Fax. +34 91 394 8684, solvit@ue.maec.es Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie, Piazza Nicosia 20, IT - 00186 Roma, Tel. +39 06 677 95 844 Fax. +39 06 677 95 044, solvit@palazzochigi.it SOLVIT Nederland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 20101 NL - 2500 EC Den Haag, Tel. +31 70 379 7708 Fax. +31 70 379 7014 solvit@mineleni.nl Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, SOLVIT Center, Abteilung C1/2, Stubenring 1 AT - 1010 Wien, Tel. +43 1 71100-5119 Tel. +43 1 71100 - 5293 Tel. +43 1 71100-5187 Fax. +43 1 71100-2207 solvit@bmwfj.gv.at Persoane de contact Jens Kasper Rasmussen Sofie Freilev Karin Kragshave Kristian Yde Agerbo Lisa Teichmann Ana Iglesias Ana María Hernández Javier Pascual Pontones Giuseppina VALENTE Francesco CIPRI Massimo SANTORELLI Koen van Ginneken Sylvia Vana Alexandra GaudmannHeber Christian Müller 35
 36. 36. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Continuare tabel 2 Statul membru al Uniunii Europene Portugalia România IV. Centrul SOLVIT Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção Geral dos Assuntos Europeus Serviço do Mercado Interno, Rua Cova da Moura, 1, PT - 1350-115 Lisboa, Tel. +351 21 393 57 53; +351 21 393 57 50 +351 21 393 55 54; Fax. +351 21 393 57 98 solvit@dgac.pt Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, Tel. +40 21 308 53 40; +4021 308 53 71; +40 37 410 45 23; Fax. +40 21 308 53 96 solvit@dae.gov.ro Persoane de contact Rosarinho MELANCIA Mafalda DE SIQUEIRA Romulus BENA Karina STAN Ramona-Maria CIUCĂ EXERCITAREA PROFESIEI DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN DIRIJARE ÎN UE Controlorul de trafic aerian dirijare supraveghează şi organizează deplasarea avioanelor în aer, la aterizare şi la sol, prin folosirea aparatului radar şi a comunicaţiilor radio. Aceştia lucrează în aeroporturi (turnul de control al traficului aerian), în centre de control al traficului aerian în cooperare cu membrii echipajului pentru a asigura fluxul rapid al traficului aerian. Unii dintre aceştia sunt specializaţi în controlul general al traficului aerian dincolo de limitele aeroporturilor, alţii sunt specializaţi în depistarea de avioane care încalcă efectiv spaţiului aerian naţional. Controlorul de trafic aerian dirijare trebuie să comunice cu piloţii prin radio, să rezolve diferite situaţii de trafic aerian, să dea informaţiile necesare pilotului de pe avion, precum şi şefului de schimb al traficului aerian, să dea ordine şi să acorde permisii pentru decolare, aterizare, zbor la anumite altitudini, etc. Pentru a-şi îndeplini misiunea, deosebit de importantă şi strategică în transportul aerian, pe care controlorii de trafic aerian dirijare îl joacă în desfășurarea controlului traficului aerian în condi ții de siguran ță, au la îndemână tehnologia informatizată, receptoare şi transmiţătoare radio, radar şi panou de control cu ecrane de urmărire. 36
 37. 37. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor, a atestărilor şi a certificatului medical. Titularii unei licenţe de controlor de trafic aerian sunt autorizaţi să furnizeze servicii de control al traficului aerian în conformitate cu calificările şi atestările de calificare din licenţa acestora. Licenţele de controlor trafic aerian conţin una sau mai multe dintre următoarele calificări, pentru a indica tipul de servicii pe care titularul licenţei le poate furniza: (a) calificarea control de aerodrom, la vedere (ADV), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom care nu deţine proceduri publicate de control instrumental al apropierii sau îndepărtării; (b) calificarea control de aerodrom, instrumental (ADI), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom care deţine proceduri publicate de control instrumental al apropierii sau îndepărtării şi este însoţită de cel puţin una dintre atestările de calificare menţionate la articolul 10 alineatul (1); (c) calificarea control de apropiere, procedural (APP), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru aeronavele care sosesc, pleacă sau se află în tranzit, fără utilizarea echipamentului de supraveghere; (d) calificarea control de apropiere, supraveghere (APS), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru aeronavele care sosesc, pleacă sau se află în tranzit, cu utilizarea echipamentului de supraveghere şi este însoţită de cel puţin una dintre atestările de calificare menţionate la articolul 10 alineatul (2); (e) calificarea control regional, procedural (ACP), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru aeronave, fără utilizarea echipamentului de supraveghere; (d) calificarea control regional, supraveghere (ACS), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru aeronave, cu utilizarea echipamentului de supraveghere şi este însoţită de cel puţin una dintre atestările de calificare menţionate la articolul 10 alineatul (3). Pentru exercitarea profesiei: controlor trafic aerian dirijare, resortisantul (solicitantul) trebuie să participe la un examen/concurs care cuprinde următoarele etape eliminatorii: • Vizita medicală efectuată în cadrul unei instituţii abilitate de Autoritatea Competentă din statul respectiv (în România: Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti (INMAS)) pentru obţinerea certificării medicale clasa 3, care va include şi examen radioscopic cord-pulmon. Costurile aferente vizitei medicale sunt suportate de către candidat; 37
 38. 38. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Test de verificare a cunoştiinţelor de limbă engleză (listening, comprehension, speaking). Vor participa candidaţii declaraţi “ADMIS” la vizita medicală. Pe parcursul testului - faza speaking - se va verifica şi dicţia candidatului; • Testul EUROCONTROL, în limba engleză First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) care se va desfăşura în concordanţă cu recomandările stabilite de EUROCONTROL (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene), în calitate de deţinător al testului. Vor participa candidaţii declaraţi “ADMIS” la testul de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză. • Interviu - vor participa doar candidaţii declaraţi „ADMIS” la testul FEAST (în cazul României, cunoaşterea limbii române este obligatorie). Autoritatea competentă poate fi acelaşi organism sau aceleaşi organisme desemnate sau stabilite în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/200425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/200926. Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei – AESA 27 (European Aviation Safety Agengy) trebuie să acţioneze, în calitate de autoritate competentă în sensul prezentului regulament, pentru a elibera şi a reînnoi certificatele organizaţiilor de formare a controlorilor de trafic aerian aflate în afara teritoriului statelor membre şi, dacă este cazul, ale personalului acestora. În conformitate cu Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România, secţiunea 2, art. 32, controlorii trafic aerian dirijare, au următoarele îndatoriri: • Să depună toate eforturile necesare în vederea prevenirii oricărei fapte/oricărui act, care ar putea pune în pericol siguranţa traficului aerian, viaţa personalului sau a pasagerilor aflaţi la bordul aeronavelor; • Să aducă la cunoştinţa conducerii Unităţii de Trafic Aerian, conform prevederilor articolului 34, alin. (1), din prezenta lege, orice neregulă, abatere sau lipsuri în activitatea de dirijare, control şi/sau informare, care ar putea duce la pereclitarea siguranţei traficului aerian; • Să participe la cursurile de formare şi perfecţionare profesională organizate de angajator, precum şi de către alte instituţii special abilitate; • Să cunoască şi să aplice, în mod corect, procedurile, instrucţiunile, normele şi reglementările aeronautice civile aplicabile activităţii de control şi informare al traficului aerian pe care o desfăşoară; • Să cunoască şi să respecte prescripţiile de calitate şi siguranţă a zborului stabilite pentru activitatea de Control al traficului aerian pe care o desfăşoară; • Să respecte limitele de timp de muncă şi odihnă stabilite prin reglementările aplicabile; 25 JO L 96, 31.03.2004, p. 10 JO L 300, 14.11.2009, p. 34 - 50 27 JO L 240, 07.09.2002, p. 1 - 21 26 38

×