Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design av klassens Moodle side

530 views

Published on

Utformingen av klassens side i en VLE/LMS kan ha mye å si for hvilken aktivitet som blir rådene.

Presentasjonen tar opp aktuelle problemstillinger i den sammenhengen og viser eksempler på bruk av klassens side i moodle.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design av klassens Moodle side

 1. 1. Hva er godt design av klassens Moodleside?
 2. 2. Målgruppe <ul><li>Hvem skal siden betjene?
 3. 3. Hva ønsker vi å oppnå ved bruk av Moodle?
 4. 4. Hva er brukervennlig design? </li></ul>
 5. 5. VLE – Virtual learning environment <ul><li>Eleven </li><ul><ul><ul><li>Læring
 6. 6. Læringsprosess
 7. 7. Aktiviteter
 8. 8. Kommunikasjon
 9. 9. Samarbeid </li></ul></ul></ul><li>Læreren </li><ul><ul><ul><li>Tilrettelegger aktiviter
 10. 10. Tilrettelegger ressurser
 11. 11. Bygger bokser eller uker.
 12. 12. Følger opp elever/aktiviteter </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Enkelt å finne fram!
 13. 13. Dynamikk, alltid aktuelt stoff på topp! </li></ul>
 14. 14. Muligheter <ul><li>Unødig info bort fra kursets framside
 15. 15. Ukeplaner i forum
 16. 16. Info i forum
 17. 17. RSS-mating og e-post </li></ul>
 18. 18. Slik er de fleste kurs...
 19. 19. Er det brukervennlig for en elev??
 20. 20. Eksempel på løsning...
 21. 21. Eksempel på løsning...
 22. 22. Eksempel på løsning...
 23. 23. Positive konsekvenser <ul><li>Elevaktivtetene i fokus. </li><ul><ul><ul><li>Elevene styres i riktig retning
 24. 24. Læringsaktivitetene er lett tilgjenlig, lite «surfing» og «leting». </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 25. Positive konsekvenser <ul><li>Automatisk distribusjon av info og ukeplaner. </li><ul><ul><ul><li>RSS-mating
 26. 26. E-post forsendelse til alle forumdeltakere </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. Positive konsekvenser <ul><li>Dynamisk side </li><ul><ul><ul><li>Aktuell boks på topp.
 28. 28. Kun visning av reelle bokser.
 29. 29. Info alltid på samme plass. </li></ul></ul></ul></ul>

×