Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

L'assaig tema 4

 1. DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – Tema III C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es L' ASSAIG COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA
 2. Escrit en prosa no narratiu, que, d’una manera lliure i sense pretensions d’exhaustivitat, exposa la interpretació d’un individu sobre qualsevol tema o problema de caire filosòfic, històric, polític,social, literari, científic, etc. ASSAIG: DEFINICIÓ Voluntat estètica Finalitat: comunicar idees Literatura d’idees DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 3. L’ ASSAIG: CARACTERÍSTIQUES DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es Mètode: expositiuargumentatiu Presenta una idea, la desenvolupa i conclou Formes: diàleg, article d’opinió, dissertació... Longitud: entre el llibre i l’article Estructura: exposició i argumentació To de reflexió personal, analitza críticament els temes. To irònic i escèptic Textos breus, o si són extensos, fragmentats Voluntat de creació literària Prosa d’idees, no narrativa, molt argumentativa ASSAIG
 4. CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es ASSAIG LITERARIS CIENTÍFICS DIVULGATIUS Temes diversos d’actualitat Llenguatge planer POLÍTICS Temes diversos Llenguatge literari Divulgació científica Diferent nivell d’aprofundiment segons a qui van adreçats Idearis polítics i fan crítica a altres idearis
 5. ESTRUCTURA Es tracta d’un discurs eminentment valoratiu, no de simple descripció, ni narració Quan s’utilitza la narració d’un exemple il·lustratiu o la descripció detallista d’una situació es fa amb un propòsit argumentatiu. DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es SEQÜÈNCIES TEXTUALS ARGUMENTACIÓ EXPOSICIÓ COMBINACIÓ DE LES DUES DESCRIPCIÓ NARRACIÓ
 6. Gèneres assagístics DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es Text de poca extensió a la premsa escrita per a expressar el p.d.v. de l’autor sobre un tema determinat, caracteritzat per la pretensió de claredat i bellesa. Relacionat amb temes d’actualitat. Artícle d’opinió Assaig concís que es caracteritza per la brevetat, la rotunditat lapidària, l’economia expressiva, la paradoxa, ironia, antítesi... Sentència breu que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar -la. Les seues característiques són la contundència i el propòsit persuasiu. Aforisme Narracions d’experiències, impressions o records d’una ruta. Llibre de viatges Assaig breu, d’extensió gairebé mai no superior a una pàgina, on s’emeten judicis valoratius o ´’invita a la reflexió sobre temes diversos. Article breu i concís que reflexiona sobre un mot o una idea inicial Glossa Converses i entrevistes caracteritzades per l’ intercanvi d’idees. Diàleg Textos independents ordenats alfabèticament segons els títol Diccionari fingit Estructura de carta, adreçada formalment a una persona o a persones particulars, reals i imaginàries. Epístola o carta simulada Reflexió extensa sobre un tema Dissertació Diari : explica, dia a dia, els fets personals més importants i les reflexions i opinions sobre temes diversos. De caràcter autobiogràfic, en primera persona, successió cronològica, verbs en present... Memòria : és escrita retrospectivament, l’autor recorda la seua vida amb posterioritat als fets viscuts. Successió no necessàriament cronològica, verbs en passat... Diari i memòria
 7. Recursos lingüístics i estilístics de l'assaig DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es Dialogisme i presència del receptor al text Polifonia i intertextualitat Recursos expressius Subjectivitat i presència de l’emissor al text
 8. Recursos lingüístics i estilístics de l'assaig DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es Recursos Expressius Paradoxa, ironia, humor Polifonia i intertextualitat : Aparició de diferents veus enunciatives o el text inclou referècies a uns altres textos. Introduint citacions en estil directe o indirecte, parafrasejant una expressió coneguda, reproduint un rerfany o una frase famosa... Dialogisme i presència del receptor al text: Es busca un lector imaginat que és convidat a reflexionar, per això té un to marcadament oral, de conversa. S’ interroga el lector, se l’increpa amb interjeccions o amb imperatius Subjectivitat i presència de l’emissor al text: 1a persona gramatical i mecanismes de modalització (canvi de registre, varietat o llengua), ús de les cometes, la cursiva, els incisos, les matisacions o els interrogants
 9. Activitats DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es Text de poca extensió a la premsa escrita per a expressar el p.d.v. de l’autor sobre un tema determinat, caracteritzat per la pretensió de claredat i bellesa. Relacionat amb temes d’actualitat. Assaig concís que es caracteritza per la brevetat, la rotunditat lapidària, l’economia expressiva, la paradoxa, ironia, antítesi... Sentència breu que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar -la. Les seues característiques són la contundència i el propòsit persuasiu. Narracions d’experiències, impressions o records d’una ruta. Assaig breu, d’extensió gairebé mai no superior a una pàgina, on s’emeten judicis valoratius o ´’invita a la reflexió sobre temes diversos. Article breu i concís que reflexiona sobre un mot o una idea inicial Converses i entrevistes caracteritzades per l’ intercanvi d’idees. Textos independents ordenats alfabèticament segons els títol Estructura de carta, adreçada formalment a una persona o a persones particulars, reals i imaginàries. Reflexió extensa sobre un tema Diari : explica, dia a dia, els fets personals més importants i les reflexions i opinions sobre temes diversos. De caràcter autobiogràfic, en primera persona, successió cronològica, verbs en present... Memòria : és escrita retrospectivament, l’autor recorda la seua vida amb posterioritat als fets viscuts. Successió no necessàriament cronològica, verbs en passat...
 10. Activitats Un model de raonament explicitat No, la nostra llengua no és el català. Tenim llengua pròpia, nosaltres: el valencià. Sí, té elements catalans, però hi ha un component precatalà. I una elaboració postcatalana. Com que tenim llengua pròpia podem fer-ne allò que vulguem. Per exemple, no utilitzar-la. Que no és nostra? J.V. MARQUÉS, País perplex Valora el caràcter irònic dels següents textos i la intertextualitat: DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 11. Activitats Conte infantil: Caperucita i el Llop Caminava Caperucita pel bosc, que era un bosc ple de pins; i duia a la seua àvia una cistella amb coques diverses. L’àvia estiuejava al Perellonet i Caperucita, per això, havia de travessar el bosc del Saler. Doncs, bé, va sortir el llop i Caperucita el saludà amablement. “Hola, llop –li digué-; com és que et passeges per ací?”. “Busque oportunitats d’inversió, alhora que de promoció de desenvolupament que tant ens interessa als valencians”, li va dir el llop. Caperucita continuà marxant cap al Perellonet i quan tornà, es va trobar que el llop s’havia menjat el bosc, i no l’àvia; perquè, és clar, l’àvia no era urbanitzable. J.V. MARQUÉS, País perplex DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 12. DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ II Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
Advertisement