SlideShare a Scribd company logo
TIPOLOGIA TEXTUAL
TIPUS DE
TEXT
INTENCIÓ PRESENTACIÓ EXTERNA
I/O ESTRUCTURA
INTERNA
LLENGUATGE FORMES QUE ADOPTA AQUEST
TIPUS DE TEXT
NARRATIU Relatar fets i
processos, reals o
fantàstics,
protagonitzats per
personatges en un
temps i espai
determinats. És un
text subjectiu.
Ordre cronològic dels fets en
plantejament-nus i desenllaç
(tot i que també hi pot haver
alteracions, com el flashback)
Verbs d'acció (entrar, ballar, viatjar...)en
pretèrit perfet simple o perifràstic o en
imperfet. Temps verbals correlacionats
(presents amb pret. indefinits, etc.)
Connectors temporals (quan...) Adverbis
de temps i manera (llavors, l'endemà,
suaument...), punts de vista narratius
(omniscient, objectiu, protagonista,
testimoni...)
Novel.la, conte, relat, rondalla,
llegenda, faula, etc. Memòries, dietaris
(o diaris), autobiografies, biografies,
llibres de viatges i cròniques
històriques, etc. Notícies de periòdic
,reportatges, cròniques, annals
històrics, guions de TV, cinema i ràdio,
etc. Còmics i auques. La carta
DESCRIPTIU Destacar les
característiques,
qualitats o detalls
d'allò descrit. És un
text subjectiu.
Ordre espacial de les
expansions qualificatives sobre
allò descrit: d'esquerra a
dreta, de dalt a baix, de dins a
fora (i a l'inrevés),etc.....
Adjectius i comparacions. Llenguatge
retòric en les descripcions literàries.
Precisió lèxica en els noms. Verbs en
present o imperfet. Connectors espacials
( des de, fins a....) Adverbis de lloc
(fora, dins, baix...), oracions de predicat
nominal o atributives (amb verbs
copulatius i atributs). Oracions amb CN,
oracions de relatiu. Frases curtes amb
comes, punts, punts i coma i punts
suspensius.
Novel·les, contes, cartes, Retrats,
caricatures, etc. Fitxes científiques.
Classificacions i taxonomies. Guies
turístiques, catàlegs i postals.
Definicions de diccionari i enciclopèdia.
Ressenyes bibliogràfiques, de cinema,
teatre, TV, etc....
RETÒRIC Captar l'atenció cap a
la bellesa o raresa del
llenguatge. És un text
subjectiu.
Forma lliure: per versos, per
estrofes, per elements visuals,
etc.
Figures retòriques de tota mena
(metàfores, anacoluts, al·literacions,
hipèrbatons,etc.), jocs de paraules,
dobles sentits i ironia....
Poesies, cançons, romanços, etc. Prosa
poètica, haikús, tankes, etc. Poesies
visuals, cal·ligrames, poemes-objecte,
etc. Converses quotidianes , plenes de
metàfores col·loquials. Publicitat.
Creació literària en general.
EXPLICATIU Transmetre informació
i coneixements de
forma clara . És un
text objectiu.
Ordre lògic d'idees o
conceptes, amb o sense
gràfics i il.lustracions:
introducció-
desenvolupament-conclusió i
fonts d'informació....
Verbs en present i passat. Oracions
subordinades causals, finals,
consecutives,etc. Connectors discursius
(per tant, així, però, causa-
conseqüència,ordre etc.), cohesió lèxica
mitjançant sinònims, repeticions, camps
lèxics i famílies de mots, etc. Enunciats
entre parèntesis o guions, aposicions,
oracions de relatiu explicatives.
Temes teòrics i treballs monogràfics.
Tríptics informatius. Informes i
conferències. Exàmens, apunts, llibres
de text. La tesi doctoral. Documentals i
reportatges, articles divulgatius.
Invitacions. Regles de jocs i esports.
Ponències en simposis, participacions en
seminaris, exposicions orals a classe,
documents àudiovisuals
INSTRUCTIU Incitar a la realització
d'alguna activitat. És
un text objectiu.
Ordre lògic de les accions:
materials o ingredients, ordre
1,2,3,4,... amb o sense
il.lustracions....
Verbs en imperatiu. Perífrasis d'obligació
(haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.).
Lèxic molt precís. Numerals ordinals o
lletres ordenades. Segona persona
verbals (tu, vosaltres, vostè, vós),
disposició espacial específica, amb punts
o representable amb esquemes.
Receptes de cuina. Instruccions
d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de
medicaments. Consells, ordres i
normatives. Lleis. Instruccions dels
caixers automàtics, receptes mèdiques,
textos legals, publicitat, prevenció de
malalties i accidents. Llibres d'estil.
Formularis.
ARGUMENTA-
TIU
Presentar proves i
raons per defensar una
idea o opinió i
convèncer algú
d'alguna cosa. És un
text subjectiu.
Presentació del tema o tesi,
presentació dels arguments
(1,2,3, etc.) i conclusions....
Verbs com creure, pensar, opinar, dir,
etc. Subordinades causals, consecutives i
adversatives. Connectors de causa ,
conseqüència i ordre, finalitat, oposició
(així doncs, però). Numerals ordinals.
Cometes per les citacions d'altres textos
(intertextualitat).....
Assaigs i articles d'opinió. Debats,
tertúlies, taules rodones, tesis
doctorals, cartes al director, discursos,
crítiques d'art (o TV, cinema, pintura,
novel.la, etc.) anuncis publicitaris.
Instàncies, sol.licituds i cartes
CONVERSACI-
ONAL
Establir un diàleg
entre dos
interlocutors. És un
text subjectiu.
Estructura de pregunta-
resposta o comentari-resposta,
amb intervenció 1,2,1,2, etc.
Frases breus i simples (coordinades o
juxtaposades), sovint inacabades.
Pronoms personals, febles i
interrrogatius. Codis no verbals
(entonació, gesticulació, etc.).
Interjeccions i onomatopeies. Lèxic
col.loquial. Rutines i estereotips
lingüístics. Formes de cortesia.
Inversions, omissions, repeticions. Signes
de Puntuació per regular la intenció dels
missatges. Adverbis d'afirmació, negació,
dubte, etc.
Diàlegs quotidians, converses
telefòniques, discussions. Teatre.
Entrevistes i debats. Excuses,
salutacions i comiats. Enquestes i
qüestionaris. Acudits dialogats. Diàlegs
dins de les novel.les i contes. Còmics.
Assemblees. Reunions de treball
PREDICTIU Anunciar l'esdevenidor.
És un text objectiu o
subjectiu, depenent
del tema (horòscop,
subjectiu; temps
atmosfèric, objectiu).
Ordre per temes Verbs en futur o condicional, perífrasis
de probabilitat (podrà ser que, deu ser
que...) lèxic especialitzat del tema.
Adverbis de temps, dubte o probabilitat.
Subordinades condicionals.
Horòscops, prediccions
metereològiques, prediccions
econòmiques i socials. Programes
electorals, Projectes.
FONT: http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm

More Related Content

What's hot

Els gèneres teatrals
Els gèneres teatralsEls gèneres teatrals
Els gèneres teatrals
guest93c8b1
 
El Text Teatral
El Text TeatralEl Text Teatral
El Text Teatral
madelca30
 
El realisme i el naturalisme
El realisme i el naturalismeEl realisme i el naturalisme
El realisme i el naturalisme
barbaraaaaa77
 
El teatre
El teatreEl teatre
El teatre
Smeya
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
ngt1776
 
El Conte
El ConteEl Conte
El Conte
INTEF
 
Elements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoElements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 eso
UIB
 
El teatre
El teatreEl teatre
El teatre
marclia
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp
 
E ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinió
E ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinióE ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinió
E ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinió
Fàtima
 
Text predictiu
Text predictiuText predictiu
Text predictiu
joannagm93
 
TEXT ARGUMENTATIU
TEXT ARGUMENTATIUTEXT ARGUMENTATIU
TEXT ARGUMENTATIU
sabi8
 
Les Propietats Del Text
Les Propietats Del TextLes Propietats Del Text
Les Propietats Del Text
Institut Joaquim Mir
 
Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació
Sílvia Montals
 
Descripció personatges
Descripció personatgesDescripció personatges
Descripció personatges
sluna3
 
Mar i cel
Mar i celMar i cel
Mar i cel
Sílvia Montals
 

What's hot (20)

Els gèneres narratius
Els gèneres narratiusEls gèneres narratius
Els gèneres narratius
 
Els gèneres teatrals
Els gèneres teatralsEls gèneres teatrals
Els gèneres teatrals
 
El Text Teatral
El Text TeatralEl Text Teatral
El Text Teatral
 
El realisme i el naturalisme
El realisme i el naturalismeEl realisme i el naturalisme
El realisme i el naturalisme
 
El teatre
El teatreEl teatre
El teatre
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
 
Les categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
 
El Conte
El ConteEl Conte
El Conte
 
Elements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoElements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 eso
 
El teatre
El teatreEl teatre
El teatre
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
 
E ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinió
E ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinióE ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinió
E ls gèneres periodístics. el gèneres d'opinió
 
Text predictiu
Text predictiuText predictiu
Text predictiu
 
TEXT ARGUMENTATIU
TEXT ARGUMENTATIUTEXT ARGUMENTATIU
TEXT ARGUMENTATIU
 
Les Propietats Del Text
Les Propietats Del TextLes Propietats Del Text
Les Propietats Del Text
 
Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació
 
Descripció personatges
Descripció personatgesDescripció personatges
Descripció personatges
 
Mar i cel
Mar i celMar i cel
Mar i cel
 

Similar to Quadre tipologia textual

Propietats i Tipologia del Text
Propietats  i Tipologia del TextPropietats  i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del Text
ctorrijo
 
0010a tipologies textuals
0010a tipologies textuals0010a tipologies textuals
0010a tipologies textuals
jmpinya
 
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ  COMENTARI DE TEXT.docxGUIÓ  COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
oscaralbui
 
Tipología textual 3rB equemes.pptx
Tipología textual 3rB equemes.pptxTipología textual 3rB equemes.pptx
Tipología textual 3rB equemes.pptx
LuciaLlombart1
 
Estructura De La Narracio
Estructura De La NarracioEstructura De La Narracio
Estructura De La Narracio
Lluis Rius
 
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
joanpol
 
Descriure s.cugat 5.11.2014
Descriure s.cugat 5.11.2014Descriure s.cugat 5.11.2014
Descriure s.cugat 5.11.2014
esperanto2
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
INTEF
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
Joaquim Beltran
 
El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
Mari González Hostalet
 
Text descriptiu
Text descriptiuText descriptiu
Text descriptiu
artbog07
 
El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
Mari Hostalet
 
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
joanpol
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
jdomen44
 
Tipologia textual1
Tipologia textual1 Tipologia textual1
Tipologia textual1
Berta Allo
 
Fem d'escriptors
Fem d'escriptorsFem d'escriptors
Fem d'escriptors
cvalmase
 

Similar to Quadre tipologia textual (20)

Propietats i Tipologia del Text
Propietats  i Tipologia del TextPropietats  i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del Text
 
0010a tipologies textuals
0010a tipologies textuals0010a tipologies textuals
0010a tipologies textuals
 
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ  COMENTARI DE TEXT.docxGUIÓ  COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Tipología textual 3rB equemes.pptx
Tipología textual 3rB equemes.pptxTipología textual 3rB equemes.pptx
Tipología textual 3rB equemes.pptx
 
Estructura De La Narracio
Estructura De La NarracioEstructura De La Narracio
Estructura De La Narracio
 
Instrucciones
InstruccionesInstrucciones
Instrucciones
 
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
 
La narrativa.
La narrativa.La narrativa.
La narrativa.
 
Descriure s.cugat 5.11.2014
Descriure s.cugat 5.11.2014Descriure s.cugat 5.11.2014
Descriure s.cugat 5.11.2014
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
 
Text descriptiu
Text descriptiuText descriptiu
Text descriptiu
 
El text teatral
El text teatralEl text teatral
El text teatral
 
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
CURS COMPLET CATALÀ 2n BATXILLERAT - LLENGUA I LITERATURA CATALANA - RODOREDA...
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
 
Tipologia textual1
Tipologia textual1 Tipologia textual1
Tipologia textual1
 
Fem d'escriptors
Fem d'escriptorsFem d'escriptors
Fem d'escriptors
 

More from M T

Resum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsResum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutors
M T
 
Unitat los transportes
Unitat los transportesUnitat los transportes
Unitat los transportes
M T
 
Unitat 3 la salud
Unitat 3 la saludUnitat 3 la salud
Unitat 3 la salud
M T
 
Unitat 3 la salut
Unitat 3 la salutUnitat 3 la salut
Unitat 3 la salut
M T
 
Unitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoUnitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempo
M T
 
Unitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el temps
M T
 
Sequencia carter gossos
Sequencia carter gossosSequencia carter gossos
Sequencia carter gossos
M T
 
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiDori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
M T
 
Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1
M T
 
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensDori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
M T
 
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
M T
 
Exemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarExemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzar
M T
 
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuCaaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
M T
 
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausDori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
M T
 
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementDori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
M T
 
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tDori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
M T
 
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaDori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
M T
 
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralDori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
M T
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
M T
 
2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior
M T
 

More from M T (20)

Resum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsResum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutors
 
Unitat los transportes
Unitat los transportesUnitat los transportes
Unitat los transportes
 
Unitat 3 la salud
Unitat 3 la saludUnitat 3 la salud
Unitat 3 la salud
 
Unitat 3 la salut
Unitat 3 la salutUnitat 3 la salut
Unitat 3 la salut
 
Unitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoUnitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempo
 
Unitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el temps
 
Sequencia carter gossos
Sequencia carter gossosSequencia carter gossos
Sequencia carter gossos
 
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiDori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
 
Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1
 
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensDori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
 
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
 
Exemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarExemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzar
 
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuCaaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
 
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausDori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
 
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementDori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
 
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tDori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
 
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaDori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
 
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralDori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
 
2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior2 3 cicle_superior
2 3 cicle_superior
 

Quadre tipologia textual

  • 1. TIPOLOGIA TEXTUAL TIPUS DE TEXT INTENCIÓ PRESENTACIÓ EXTERNA I/O ESTRUCTURA INTERNA LLENGUATGE FORMES QUE ADOPTA AQUEST TIPUS DE TEXT NARRATIU Relatar fets i processos, reals o fantàstics, protagonitzats per personatges en un temps i espai determinats. És un text subjectiu. Ordre cronològic dels fets en plantejament-nus i desenllaç (tot i que també hi pot haver alteracions, com el flashback) Verbs d'acció (entrar, ballar, viatjar...)en pretèrit perfet simple o perifràstic o en imperfet. Temps verbals correlacionats (presents amb pret. indefinits, etc.) Connectors temporals (quan...) Adverbis de temps i manera (llavors, l'endemà, suaument...), punts de vista narratius (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) Novel.la, conte, relat, rondalla, llegenda, faula, etc. Memòries, dietaris (o diaris), autobiografies, biografies, llibres de viatges i cròniques històriques, etc. Notícies de periòdic ,reportatges, cròniques, annals històrics, guions de TV, cinema i ràdio, etc. Còmics i auques. La carta DESCRIPTIU Destacar les característiques, qualitats o detalls d'allò descrit. És un text subjectiu. Ordre espacial de les expansions qualificatives sobre allò descrit: d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de dins a fora (i a l'inrevés),etc..... Adjectius i comparacions. Llenguatge retòric en les descripcions literàries. Precisió lèxica en els noms. Verbs en present o imperfet. Connectors espacials ( des de, fins a....) Adverbis de lloc (fora, dins, baix...), oracions de predicat nominal o atributives (amb verbs copulatius i atributs). Oracions amb CN, oracions de relatiu. Frases curtes amb comes, punts, punts i coma i punts suspensius. Novel·les, contes, cartes, Retrats, caricatures, etc. Fitxes científiques. Classificacions i taxonomies. Guies turístiques, catàlegs i postals. Definicions de diccionari i enciclopèdia. Ressenyes bibliogràfiques, de cinema, teatre, TV, etc.... RETÒRIC Captar l'atenció cap a la bellesa o raresa del llenguatge. És un text subjectiu. Forma lliure: per versos, per estrofes, per elements visuals, etc. Figures retòriques de tota mena (metàfores, anacoluts, al·literacions, hipèrbatons,etc.), jocs de paraules, dobles sentits i ironia.... Poesies, cançons, romanços, etc. Prosa poètica, haikús, tankes, etc. Poesies visuals, cal·ligrames, poemes-objecte, etc. Converses quotidianes , plenes de metàfores col·loquials. Publicitat. Creació literària en general. EXPLICATIU Transmetre informació i coneixements de forma clara . És un text objectiu. Ordre lògic d'idees o conceptes, amb o sense gràfics i il.lustracions: introducció- desenvolupament-conclusió i fonts d'informació.... Verbs en present i passat. Oracions subordinades causals, finals, consecutives,etc. Connectors discursius (per tant, així, però, causa- conseqüència,ordre etc.), cohesió lèxica mitjançant sinònims, repeticions, camps lèxics i famílies de mots, etc. Enunciats entre parèntesis o guions, aposicions, oracions de relatiu explicatives. Temes teòrics i treballs monogràfics. Tríptics informatius. Informes i conferències. Exàmens, apunts, llibres de text. La tesi doctoral. Documentals i reportatges, articles divulgatius. Invitacions. Regles de jocs i esports. Ponències en simposis, participacions en seminaris, exposicions orals a classe, documents àudiovisuals
  • 2. INSTRUCTIU Incitar a la realització d'alguna activitat. És un text objectiu. Ordre lògic de les accions: materials o ingredients, ordre 1,2,3,4,... amb o sense il.lustracions.... Verbs en imperatiu. Perífrasis d'obligació (haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.). Lèxic molt precís. Numerals ordinals o lletres ordenades. Segona persona verbals (tu, vosaltres, vostè, vós), disposició espacial específica, amb punts o representable amb esquemes. Receptes de cuina. Instruccions d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de medicaments. Consells, ordres i normatives. Lleis. Instruccions dels caixers automàtics, receptes mèdiques, textos legals, publicitat, prevenció de malalties i accidents. Llibres d'estil. Formularis. ARGUMENTA- TIU Presentar proves i raons per defensar una idea o opinió i convèncer algú d'alguna cosa. És un text subjectiu. Presentació del tema o tesi, presentació dels arguments (1,2,3, etc.) i conclusions.... Verbs com creure, pensar, opinar, dir, etc. Subordinades causals, consecutives i adversatives. Connectors de causa , conseqüència i ordre, finalitat, oposició (així doncs, però). Numerals ordinals. Cometes per les citacions d'altres textos (intertextualitat)..... Assaigs i articles d'opinió. Debats, tertúlies, taules rodones, tesis doctorals, cartes al director, discursos, crítiques d'art (o TV, cinema, pintura, novel.la, etc.) anuncis publicitaris. Instàncies, sol.licituds i cartes CONVERSACI- ONAL Establir un diàleg entre dos interlocutors. És un text subjectiu. Estructura de pregunta- resposta o comentari-resposta, amb intervenció 1,2,1,2, etc. Frases breus i simples (coordinades o juxtaposades), sovint inacabades. Pronoms personals, febles i interrrogatius. Codis no verbals (entonació, gesticulació, etc.). Interjeccions i onomatopeies. Lèxic col.loquial. Rutines i estereotips lingüístics. Formes de cortesia. Inversions, omissions, repeticions. Signes de Puntuació per regular la intenció dels missatges. Adverbis d'afirmació, negació, dubte, etc. Diàlegs quotidians, converses telefòniques, discussions. Teatre. Entrevistes i debats. Excuses, salutacions i comiats. Enquestes i qüestionaris. Acudits dialogats. Diàlegs dins de les novel.les i contes. Còmics. Assemblees. Reunions de treball PREDICTIU Anunciar l'esdevenidor. És un text objectiu o subjectiu, depenent del tema (horòscop, subjectiu; temps atmosfèric, objectiu). Ordre per temes Verbs en futur o condicional, perífrasis de probabilitat (podrà ser que, deu ser que...) lèxic especialitzat del tema. Adverbis de temps, dubte o probabilitat. Subordinades condicionals. Horòscops, prediccions metereològiques, prediccions econòmiques i socials. Programes electorals, Projectes. FONT: http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm