Rptmtthn2 120102050548-phpapp01

233 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rptmtthn2 120102050548-phpapp01

 1. 1. Zuhana baharudin SK Kayu Ara RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 2 MINGGU 1 TAJUK Nombor STANDARD 3 Murid berupaya untuk: PEMBELAJARAN 1.1 Bulat hingga 1000 2 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.2 1.3 Menamakan nilai nombor hingga 1000 ii. ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000 i. Menentukan nilai nombor hingga 1000 ii. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000 i. Membilang nombor dalam lingkungan EVIDENS i. 1000 secara a) seratus-seratus b) sepuluh-sepuluh c) satu-satu d) dua-dua e) lima-lima i)B1D1E1 i)B2D1E1 ii)B2D1E1 i)B2D1E1 ii)B2D1E1
 2. 2. Zuhana baharudin SK Kayu Ara secara menaik dan menurun ii. melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara : a) seratus-seratus b) sepuluh-sepuluh c) satu-satu d) dua-dua e) lima-lima 4 1.4 secara menaik dan menurun i. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 1000 ii. menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hinga 1000 iii. menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1 iv. mencerakinkan sebarang nombor dalam i)B2D2E1 ii)B2D2E1
 3. 3. Zuhana baharudin SK Kayu Ara a. b. 1.5 i. 2.1 5 i. Tambah 6 dalam ii. lingkungan 1000 iii. 7 2.2 i. ii. 2.3 sebutan ratus , puluh dan sa bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula i)B3D1E1 ii)B3D1E1 ii)B4D1E1
 4. 4. Zuhana baharudin SK Kayu Ara menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1 i. mereka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor i. menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula ii. menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari a. puluh ke sa b. ratus ke puluh c. ratus ke puluh dan puluh ke sa iii. menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 i. menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 tanpa dan dengan mengumpul iii. 3.1 8 Tolak dalam lingkungan 1000 9 3.2 i)B3D1E2 ii)B3D1E2 ii)B4D1E2
 5. 5. Zuhana baharudin SK Kayu Ara 3.3 10 Darab 4.1 semula ii. menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 dengan menggunakan abacus 4:1 i. mereka cerita berdasarkan ayat Matematik yang diberi ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor i. membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan a. bahan konkrit b. gambar c. garis nombor ii. menulis ayat matematik tambah berulang a. dua-dua b. lima-lima c. sepuluh-sepuluh d. empat-empat iii)B1D3E1
 6. 6. Zuhana baharudin SK Kayu Ara iii. 4.1 11 12 4.2 4.3 memperkenalkan simbol darab dan sama dengan menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat v. menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan i. membina sifir dua , lima , 10 dan empat ii. menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar iii. melengkapkan ayat metematik darab yang melibatkan sifir dua , liam, 10, empat , satu dan sifar i. menyatakan secara spontan sifir dua , lima, 10 , empat, satu dan sifar iv. iv)B3D1E3 iii)B3D1E4
 7. 7. Zuhana baharudin SK Kayu Ara menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1 i. menggunakan sifir dua, lima, 10 dan ii. 4.4 empat bagi a. 13 b. 5.1 14 Bahagi i. ii. iii. 15 5.2 i. ii. iii. mereka cerita bagi ayat matematik darab yang diberi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor mengelaskan kepada kumpulan duadua , lima-lima , sepuluh-sepuluh dan empat-empat memperkenalkan symbol bahagi dan sama dengan menulis ayat matematik melengkapkan ayat metematik yang melibatkan pembahagian dengan dua , lima, sepuluh dan empat menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu menentukan nilai bagi pembahagian i)B4D1E3 ii)B1D3E1 iii)B3D1E3 iv)B3D1E4
 8. 8. Zuhana baharudin SK Kayu Ara 5.3 16 5.4 yang melibatkan nombor yang dibahagi adalah sifar iv. melengkapkan ayat metematik bahagi yang melibatkan sifir dua,lima,10 ,empat , satu dan sifar i. menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua , lima,10,empat ,satu dan sifar ii. membahagi dengan menggunakan abakus 4:1 menggunakan pembahagian dengan dua, lima , 10 dan empat i. mengenal pasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 ii. menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat , satu perlima , satu perenam , satu pertujuh, satu i)B4D1E4 i. 17 Pecahan 6.1 iii)B2D3E1 iv)B3D3E1
 9. 9. Zuhana baharudin SK Kayu Ara perlapan , satu persembilan dan satu persepuluh iii. menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10 iv. melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi 6.2 6.3 18 19 Perpuluhan 7.1 i. menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah i. membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 dengan berpandukan lipatan kertas , papan pecahan dan gambarajah i)B3D3E2 i. menukar pecahan persepuluh kepada ii)B2D4E1
 10. 10. Zuhana baharudin SK Kayu Ara 7.2 7.3 20 21 i. perpuluhan ii. menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan betul iii. menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis nombor iv. melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan apabila disebut mengikut lorekan pada gambarajah dan garis nombor i. Wang hingga 8.1 i. membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan gambarajah mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100 iV) B3D4E1 B3D4E1 i) B3D4E2 i)B1D4E1 iii)B2D5E1
 11. 11. Zuhana baharudin SK Kayu Ara mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1 iii. menyatakan gabungan beberapa keeping yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100 ii. RM100 menambah dua nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 ii. menambah tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 i. menolak dua nilai wang ii. menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 i. mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah dan tolak yang melibatkan wang ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak yang berkaitan wang i)B3D1E5 ii)B3D1E5 i. 8.2 8.3 22 8.4 i)B3D1E6 ii)B3D1E6 ii)B4D1E5
 12. 12. Zuhana baharudin SK Kayu Ara 9.1 24 i. ii. Masa dan Waktu iii. 9.1 25 iv. v. vi. 9.2 26 27 Panjang 10.1 i. i. mengenal tanda senggatan minit pada mula jam mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya merekod waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit menyatakan perkaitan ● hari dengan jam - jam dengan minit mengenal unit sentimeter dan meter i)B2D6E1 iii)B2D6E1 iv)B3D5E1 i)B3D5E2 i)B1D2E1
 13. 13. Zuhana baharudin SK Kayu Ara dengan memerhatikan senggtan pada pembaris dan pita ukur ii. mengenal ukur panjang dalam unit cm dan m iii. menulis ukuran panjang dalam a) sentimeter dengan simbol cm 28 10.2 10.3 b) meter dengan simbol m i. mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam unit sentimeter dan meter ii. mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit sentimeter dan meter iii. melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam unit sentimeter dan meter i. menganggar panjang sesuatu objek dalam unit sentimeter dan meter dan bandingkan anggaran dengan ii)B1D2E1 i)B2D6E1 ii)B2D6E1 i)B3D5E3
 14. 14. Zuhana baharudin SK Kayu Ara 11.1 29 Jisim i. ii. iii. a. b. 11.2 i. 30 11.3 31 32 Isipadu Cecair 12.1 ukuran sebenar mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan pada alat penimbang mengenal jisim dalam unit g dan kg menulis jisim yang diberi dalam gram dengan simbol g kilogram dengan simbol kg menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam gram dan kilogram menganggar jisim objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan angaran dengan timbang sebenar i. mengenal unit milliliter dan unit liter dengan memerhatikan senggatan pada silinder penyukat ii. mengenal isipadu cecair dalam unit ml dan l i)B1D2E1 ii)B2D6E1 iii)B3D5E3 i) B3D5E3 i. i) B3D5E3 B1D2E1 B2D6E1 B1D2E1
 15. 15. Zuhana baharudin SK Kayu Ara menulis isipadu cecair dalam : a. milliliter dengan mengunakan simbol ml b. liter dengan menggunakan simbol l i. menyukat, menanda dan merekodkan isipadu cecair yang ditentukan dalam milliliter dan liter i. menganggar isipadu cecair dalam unit milliliter dan liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar i. mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian ii. mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi iii. 12.2 33 12.3 34 35 Ruang 13.1 13.2 iii) B3D5E3 i) B3D5E3 i) B3D5E3 B1D5E1 B2D7E1 B2D7E1 B3D6E1 i. mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi : kubus, kuboid,pyramid tapak segiempat sama , silinder dan kon B6D1E1
 16. 16. Zuhana baharudin SK Kayu Ara 13.3 36 37-41 mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian ii. melukis bentuk asas dua dimensi : segiempat sama, segiempat tepat , segitiga dan bulatan i. Ulangkaji B1D5E1 ii) B1D7E1

×