SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 1 SK JIJAN 2014
MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk……

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk …….

CATATAN

M1 hingga 3
2/1 – 17/1
MINGGU TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2014

(14/1 & 15/1
hari KPT
YDPBNS &
Maulidur
Rasul)
17/1
(Thaipusam)
M4
20/1 – 24/1
( 24/1
(Maulidur
Rasul)
M5
27/1 – 31/1

UNIT 1

1.1 Menyatakan kuantiti
secara intuitif.

i)

Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama
banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara:
a) Kumpulan yang banyak atau sedikit objek.
b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan
c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

1.2 Menama dan
Menentukan nilai.

i)

Menamakan nombor hingga 100:
a) Membilang objek dalam kumpulan.
b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan
kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
d) Menamakan angka.

Nombor Hingga
10

B1D1E1

BA m/s: 1-4
BA m/s: 5-6

( 31/1 & 1/2
Tahun Baru
Cina)
ii)

Menentukan nilai nombor hingga 100;
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus
4:1.
b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.

1

B1D3E1
B2D1E1

B2D1E1
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

B2D2E1

1.3 Menulis nombor
BA m/s: 7-8

BA m/s: 9-11

Menulis nombor hingga 100 dalam:
a) Angka
b) Perkataan

1.2 Menama dan
menentukan nilai.

ii)

Menentukan nilai nombor hingga 100;
c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut
tertib menaik dan tertib menurun.
d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor
yang terletak di antaranya.

B2D1E1

1.4 Melengkapkan
sebarang angkaian
nombor.

M6
3/2 – 7/2

i)

i)

Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
a) Satu-satu
tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek
dan garis nombor.
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100
secara:
a) Satu-satu
tertib menaik dan menurun.

B2D1E1

i)

Menamakan nombor hingga 100:
a) Membilang objek dalam kumpulan.
b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
d) Menamakan angka.

B2D1E1

ii)

Menentukan nilai nombor hingga 100;
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1.

i)

Menulis nombor hingga 100 dalam:
a) Angka
b) Perkataan

ii)

M7
10/2 – 14/2

BA m/s: 12-14

1.2 Menama dan
menentukan nilai.

B2D1E1

B2D2E1

1.3 Menulis nombor

2
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

M8
17/2 – 21/2

UNIT 2
Tambah dan
Tolak Nombor
Hingga 10

2.1 Mengenal pasti
pasangan nombor untuk
membentuk satu nombor
yang berkaitan.

i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.
ii) Menyebut jumlah dua nombor.
iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

B1D5E1

2.2 Mengenal simbol

i) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan
dalam konteks tambah dan tolak.
ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

B1D2E2

i)

Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan
fakta asas tambah dan tolak.

B3D1E1

ii)

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah
dan tolak.
c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi
penambahan dan penolakan.

TIADA

Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan
dalam konteks tambah dan tolak.
ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

B4D1E1

BA m/s: 17-20
BA m/s: 21

M9
24/2 – 28/3

M10
3/3 –7/3

BA m/s: 22-25

BA m/s: 26

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

2.2 Mengenal simbol

i)

3

B1D4E1
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

BA
m/s:27-30

M11
10/3 – 14/3

M12
17/4 – 21/3

BA m/s: 31-32

BA m/s: 33-36

2.3 Tambah dan tolak
dalamlingkungan 100.

i)

Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan
fakta asas tambah dan tolak.

B3D1E1

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

i)

Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
c) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak sejajar dengan fakta
asas tambah.
d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan
fakta asas tambah dan tolak.

B3D1E1

2.4 Membina dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi
tambah dan tolak.

i)
ii)

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model
situasi.
iii) Menyelesaikan masalah tambah dan .tolak yang melibatkan situasi
harian.

B4D1E1
B4D1E2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 22 MAC – 30 MAC 2014

M13
31/3 – 4/4

UNIT 3

1.2 Menama dan
menentukan nilai.

i)

Menamakan nombor hingga 100:
a) Membilang objek dalam kumpulan.
b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili
kuantiti.
d) Menamakan angka.

B1D3E1
B2D1E1

ii)

Menentukan nilai nombor hingga 100;
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus
4:1.

B2D1E1

Nombor Hingga
20
BA m/s: 39-41

4
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

B2D2E1
M14
7/4 – 11/4

BA m/s: 41-43

1.3 Menulis nombor

i)

Menulis nombor hingga 100 dalam:
a) Angka
b) Perkataan

M15
14/4 – 18/4

BA m/s: 44-45

1.4 Melengkapkan
sebarang rangkaian
nombor.

i)

Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
a) Satu-satu
b) Dua-dua
tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek
dan garis nombor.

B2D1E1

ii)

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100
secara:
a) Satu-satu
b) Dua-dua
tertib menaik dan menurun.

B2D1E1

1.6 Menganggar.

ii)

Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan :
a) Menyatakan kuantitinya.
b) Menggunakan perkataan ‘lebih daripada’ dan ‘kurang daripada’.

B2D1E1

2.1 Mengenal pasti
pasangan nombor untuk
membentuk satu nombor
yang berkaitan.

ii) Menyebut jumlah dua nombor.
iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

M16
21/4 – 25/4

BA m/s: 46

UNIT 4
Tambah dan
Tolak Nombor
Hingga 20
BA m/s: 49-51

5

B3D1E1
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

M17
28/4 – 2/5

BA m/s: 52

(1/5 Hari
Pekerja)

BA m/s: 53-54

M18
5/5 – 9/5

BA m/s: 55
BA m/s: 56-62

2.2 Mengenal simbol

iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

ii)

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan
dan penolakan.

2.2 Mengenal simbol

iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

ii)

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan
dan penolakan.

B4D1E1

B3D1E1

B4D1E1

B3D1E1

PENILAIAN SUMATIF PBS MEI 2014
M19
12/5 – 16/5
(13/5 Hari Wesak)

M20
19/5 – 23/5

BA m/s: 63-56

BA m/s: 63-66
M20
26/5 – 27/5
( 27/5 Israk
Mikraj)

2.4 Membina dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi
tambah dan tolak.

i)
ii)

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model
situasi.

2.4 Membina dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi
tambah dan tolak.

iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi
harian.

6

B4D1E1
B4D1E2
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014
28 MEI – 15 JUN 2014

M21
16/6 – 20/6

UNIT 5

1.2 Menama dan
menentukan nilai.

i)

Nombor Hingga
100
ii)
BA m/s:69-72

Menamakan nombor hingga 100:
a) Membilang objek dalam kumpulan.
b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
d) Menamakan angka.
Menentukan nilai nombor hingga 100;
a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abaKus 4:1.
e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor
yang terletak di antaranya.

B1D3E1
B2D1E1

TIADA

BA m/s:73-75

M22
23/6 – 27/6

1.3 Menulis nombor

i)

Menulis nombor hingga 100 dalam:
a) Angka
b) Perkataan

B2D2E1

BA m/s: 76-83

1.4 Melengkapkan
sebarang rangkaian
nombor.

i)

Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
a) Satu-satu
b) Dua-dua
c) Lima-lima
d) Sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan
garis nombor.

B2D1E1

ii)

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100
secara:
a) Satu-satu
b) Dua-dua
c) Lima-lima
d) Sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun.

B2D1E1

7
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

M23
30/6 – 4/7

BA m/s: 84-86

M24
7/7 – 11/7

M25
14/7 – 18/7

1.5 Menentukan nilai
tempat bagi nombor

i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100.
ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100.
iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan
menggunakan abakus 4: 1.

BA m/s: 87-91

1.6 Menganggar

i)

Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan
a) Menyatakan kuantitinya.
b) Menggunakan perkataan”lebih daripada” dan “kurang daripada”.

B2D1E1

1.7 Membundarkan
nombor bulat.

i)

Membundarkan nombor bulat kepada puluh yang terdekat dengan
menggunakan garis nombor.KIIJIUHYUH9

B3D2E1

BA m/s: 92-93

1.8 Melengkapkan pola
nombor

i) Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

B3D3E2

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

ii)

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah
dan tolak.
c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan
dan penolakan.

B3D1E1

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

ii)

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah
dan tolak.
c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan
dan penolakan.

BA m/s: 94

M26
21/7 – 25/7

Unit 6
Tambah dan
Tolak Nombor
Hingga 100
BA m/s: 97-104

M27
28/7 – 1/8
( 28/7 & 29/7
Hari Raya
Aidilfitri)

BA m/s:
105-106
107- 110
111-112

8

B2D3E1

B3D1E1
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

M28
4/8 – 8/8

M29
11/8 – 15/8

BA
m/s: 113116

BA m/s: 117-121

Unit 7
Pecahan

2.3 Tambah dan tolak
dalam lingkungan 100.

ii)

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah
dan tolak.
d) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan
dan penolakan.

2.4 Membina dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi
tambah dan tolak.

i)
ii)

3.1 Mengenal pasti
konsep satu perdua
dan satu perempat.

i)

4.1 Mengenal pasti ringgit
dan sen.

i)

Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang
kertas.
ii) Mewakilkan nilai wang:
a) Sen hingga RM1.
b) Ringgit hingga RM10.
iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4: 1

B1D6E1

iv) Menukar wang:
a) Syiling hingga RM1
b) Ringgit hingga RM10

B3D4E1

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model
situasi.
iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi
harian.

Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan
menggunakan perkataan “setengah”, “separuh”, dan “suku” dengan
menggunakan bahan konkrit, gambar dan
lipatan kertas.

B3D1E1

B4D1E1
B4D1E2

B2D4E1

BA m/s: 1-4
( Jilid 2 )
M30
18/8 – 22/8

Unit 8
Wang
BA m/s: 7- 12
BA m/s: 13- 16

9
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

M31
25/8– 29/8

BA m/s: 17-20

M32
1/9 – 5/9

UNIT 9
Masa dan
Waktu

(31/8 Hari
Kebangsaan
)

M33
8/9 –12/9

BA m/s: 23-29

BA m/s: 30-34

4.2 Tambah dan tolak
melibatkan wang

i) Tambah dan tolak:
a) Sen hingga RM1
ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4: 1

5.1 Menamakan hari dan
bulan dan
menerangkan aktiviti
sejajar dengan hari
persekolahan.

i) Menyatakan waktu dalam sehari.
ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari
persekolahan sahaja)
iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.
iv) Menamakan bulan dalam setahun.

B1D2E1

5.2 Menyebut dan
menulis waktu.

i) Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan “satu perempat”
berdasarkan muka jam.
ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja
dengan menggunakan jam analog.

B3D5E1

B3D1E2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 13 SEPTEMBER - 21 SEPTEMBER 2014

M34
22/9 – 26/9

Unit 10
Panjang

6.1 Menggunakan unit
relatif untuk
mengukur panjang.

BA m/s: 37-44

M35
29/9 – 3/10

Unit 11
Berat

(5/10 Hari
Raya
Aidiladha )

BA m/s: 47-52

7.1 Menggunakan unit
relatif untuk
timbangan.

i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.
ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan
piawai.
iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran
panjang dalam konteks.

B1D1E1

i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan
piawai.
ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan
piawai.
iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan
dalam konteks.

B1D1E1

10

B1D2E3

B1D2E3
M36
6/10 – 10/10

Unit 12
Isi padu Cecair

8.1 Menggunakan unit
relatif untuk isi padu
cecair.

i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isi padu cecair menggunakan SK JIJAN
B1D1E1
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014
unit bukan piawai.
ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan
piawai
iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isi padu
B1D2E3
cecair dalam konteks.

9.1 Mengenal pasti bentuk
Tiga dimensi ( 3D )

i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, pIramid tapak segi empat sama,
silinder dan sfera.
ii) Memperlihatkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D.
iii) Menyusun objek mengikut pola.
iv) Membina model 3D dan menerangkan.

B1D3E2

i)

B1D3E2

BA m/s: 55-60

M37
13/10 – 17/10

Unit 13
Bentuk
BA m/s: 63-69

M38
20/10 – 24/10
(23/10
Deepavali)

M39
27/10 – 31/10

BA m/s: 70 - 76

9.2 Mengenal pasti bentuk
Dua dimensi ( 2D )

Menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan
bulatan.
ii) Memperlihatkan garis lurus, sisi, penjuru dan lengkung bagi bentuk 2D.
iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola.
iv) Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D.

PENILAIAN SUMATIF PBS OKTOBER 2014

M40
3/11 – 7/11

MENGEMASKINI FAIL DAN LAPORAN PBS MURID
PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.

M41
10/11 – 14/11

MENGEMASKINI FAIL DAN LAPORAN PBS MURID
PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.

M42
17/11 – 21/11

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2013
MENGEMAS KINI KELAS
11
NAIK KELAS 2014
CUTI AKHIR TAHUN 22 NOV 2014 – 4 JAN 2015

B2D5E1
B3D3E1
B6D1E1

B2D5E1
B3D3E1
B5D1E2
RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN

12

More Related Content

What's hot

Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)Eja Jaafar
 
Rph matematik tahun 2
Rph matematik tahun 2Rph matematik tahun 2
Rph matematik tahun 2ummilimah
 
RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017Liely Liyana
 
Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015
Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015
Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015che min maharani
 
Rpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik skRpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik skkuamza
 
Rancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-sk
Rancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-skRancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-sk
Rancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-skNoraini Mohd Yunus
 
RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015Mohd Helmy Jamhuri
 
Rpt matematik tahun 1 2017
Rpt matematik tahun 1 2017Rpt matematik tahun 1 2017
Rpt matematik tahun 1 2017rosfariza jaafar
 
Rpt mate kssr thn 1
Rpt mate kssr thn 1Rpt mate kssr thn 1
Rpt mate kssr thn 1Ummi Akbar
 
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3Che 'gu
 
Sk rpt matematik tahun 5 ver 1
Sk rpt matematik tahun 5 ver 1Sk rpt matematik tahun 5 ver 1
Sk rpt matematik tahun 5 ver 1Wan Asiah Wan Noor
 
Rpt matematik thn 2 2021
Rpt matematik thn 2 2021Rpt matematik thn 2 2021
Rpt matematik thn 2 2021Ismail Skdrm
 
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)Azlita Rahman
 
RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015Eja Jaafar
 

What's hot (20)

Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 (2014)
 
Rph matematik tahun 2
Rph matematik tahun 2Rph matematik tahun 2
Rph matematik tahun 2
 
Rpt mt t1
Rpt mt t1Rpt mt t1
Rpt mt t1
 
RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017
 
Rpt matematik thn 3 2013
Rpt matematik thn 3 2013Rpt matematik thn 3 2013
Rpt matematik thn 3 2013
 
Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015
Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015
Rancangan tahunan matematik tahun 4 2015
 
Rpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik skRpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik sk
 
Rancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-sk
Rancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-skRancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-sk
Rancangan pengajaran-tahunan-kssr-tahun-4-matematik-sk
 
Rpt mt tahun 2
Rpt mt tahun 2Rpt mt tahun 2
Rpt mt tahun 2
 
RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 4 KSSR 2015
 
Rpt matematik tahun 1 2017
Rpt matematik tahun 1 2017Rpt matematik tahun 1 2017
Rpt matematik tahun 1 2017
 
Rpt mate kssr thn 1
Rpt mate kssr thn 1Rpt mate kssr thn 1
Rpt mate kssr thn 1
 
KSSR Matematik thn 4
KSSR Matematik thn 4KSSR Matematik thn 4
KSSR Matematik thn 4
 
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3
Rancangan tahunan 2013 matematik KSSR t3
 
Sk rpt matematik tahun 5 ver 1
Sk rpt matematik tahun 5 ver 1Sk rpt matematik tahun 5 ver 1
Sk rpt matematik tahun 5 ver 1
 
Rpt matematik thn 2 2021
Rpt matematik thn 2 2021Rpt matematik thn 2 2021
Rpt matematik thn 2 2021
 
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)
Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun 4 kssr (1)
 
RPT MT TAHUN 5 KSSR 2015
RPT MT TAHUN 5 KSSR 2015RPT MT TAHUN 5 KSSR 2015
RPT MT TAHUN 5 KSSR 2015
 
RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015
RPT MATEMATIK TAHUN 5 KSSR 2015
 
Rpt mt print t4
Rpt mt print t4Rpt mt print t4
Rpt mt print t4
 

Viewers also liked

KSSR MATH TAHUN 1
KSSR MATH TAHUN 1KSSR MATH TAHUN 1
KSSR MATH TAHUN 1Momoe Meiji
 
Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)
Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)
Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)Ariel Lee
 
Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1elopura
 
OpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbag
OpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbagOpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbag
OpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbagme_slideshare_2
 
Top100 Brands Single
Top100 Brands SingleTop100 Brands Single
Top100 Brands Singledgamache
 
Losing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for Solution
Losing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for SolutionLosing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for Solution
Losing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for SolutionAcquia
 
Bigger Data For Your Budget
Bigger Data For Your BudgetBigger Data For Your Budget
Bigger Data For Your BudgetHortonworks
 
New Features in .Net Framework 4.0 By Nyros Developer
New Features in .Net Framework 4.0 By Nyros DeveloperNew Features in .Net Framework 4.0 By Nyros Developer
New Features in .Net Framework 4.0 By Nyros DeveloperNyros Technologies
 
T U G A S P R E S E N T A S I
T U G A S P R E S E N T A S IT U G A S P R E S E N T A S I
T U G A S P R E S E N T A S IBiodas Unsoed
 
Work1m33 25,9
Work1m33 25,9Work1m33 25,9
Work1m33 25,9RewV6
 
Presentaition tentang wudhu
Presentaition tentang wudhuPresentaition tentang wudhu
Presentaition tentang wudhuimanridho
 
Componentes de un ordenador
Componentes de un ordenadorComponentes de un ordenador
Componentes de un ordenadorNatii Atencio
 
JBoye Presentation: WCM Trends for 2010
JBoye Presentation: WCM Trends for 2010JBoye Presentation: WCM Trends for 2010
JBoye Presentation: WCM Trends for 2010David Nuescheler
 
15 web tools for administrators
15 web tools for administrators15 web tools for administrators
15 web tools for administratorsBrandon Raymo
 

Viewers also liked (20)

KSSR MATH TAHUN 1
KSSR MATH TAHUN 1KSSR MATH TAHUN 1
KSSR MATH TAHUN 1
 
Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)
Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)
Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)
 
Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1
 
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
 
Nota 1 jsu-sem51
Nota 1  jsu-sem51Nota 1  jsu-sem51
Nota 1 jsu-sem51
 
OpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbag
OpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbagOpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbag
OpenStack Summit 2015 Tokyo Heat-Translator and TOSCA vbrownbag
 
Top100 Brands Single
Top100 Brands SingleTop100 Brands Single
Top100 Brands Single
 
Losing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for Solution
Losing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for SolutionLosing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for Solution
Losing the Document Battle? Alfresco, Drupal Combine for Solution
 
Bigger Data For Your Budget
Bigger Data For Your BudgetBigger Data For Your Budget
Bigger Data For Your Budget
 
New Features in .Net Framework 4.0 By Nyros Developer
New Features in .Net Framework 4.0 By Nyros DeveloperNew Features in .Net Framework 4.0 By Nyros Developer
New Features in .Net Framework 4.0 By Nyros Developer
 
Beni culturali - Daniela Fiore
Beni culturali - Daniela FioreBeni culturali - Daniela Fiore
Beni culturali - Daniela Fiore
 
T U G A S P R E S E N T A S I
T U G A S P R E S E N T A S IT U G A S P R E S E N T A S I
T U G A S P R E S E N T A S I
 
Work1m33 25,9
Work1m33 25,9Work1m33 25,9
Work1m33 25,9
 
Presentaition tentang wudhu
Presentaition tentang wudhuPresentaition tentang wudhu
Presentaition tentang wudhu
 
Componentes de un ordenador
Componentes de un ordenadorComponentes de un ordenador
Componentes de un ordenador
 
JBoye Presentation: WCM Trends for 2010
JBoye Presentation: WCM Trends for 2010JBoye Presentation: WCM Trends for 2010
JBoye Presentation: WCM Trends for 2010
 
Salam tempel
Salam tempelSalam tempel
Salam tempel
 
Roles
RolesRoles
Roles
 
15 web tools for administrators
15 web tools for administrators15 web tools for administrators
15 web tools for administrators
 
Daur baur Digital activation
Daur baur Digital activationDaur baur Digital activation
Daur baur Digital activation
 

Similar to Matematik Tahun 1 SK Jijan

76770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-2012
76770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-201276770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-2012
76770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-2012Masri Abdullah
 
Kssr math tahun 2 terbaharu
Kssr math tahun 2 terbaharuKssr math tahun 2 terbaharu
Kssr math tahun 2 terbaharuNor Ziewati
 
Sk rpt matematik tahun 2
Sk rpt matematik tahun 2Sk rpt matematik tahun 2
Sk rpt matematik tahun 2Siti Norbaya
 
Rpt matematik tahun 2
Rpt matematik tahun 2Rpt matematik tahun 2
Rpt matematik tahun 2SHAHIBOL
 
Rpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik skRpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik skPanji Hitam
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1
Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1
Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1Parvita
 
Lampiran rpt matematk th 2
Lampiran rpt matematk th 2Lampiran rpt matematk th 2
Lampiran rpt matematk th 2Nor Afzan
 
Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017
Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017
Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017Che'gu Eni
 
Rpt tahun 1 matematik sk 2020
Rpt tahun 1 matematik sk 2020Rpt tahun 1 matematik sk 2020
Rpt tahun 1 matematik sk 2020mursyid diey
 
Rpt matematik tahun 4 sk
Rpt matematik tahun 4 skRpt matematik tahun 4 sk
Rpt matematik tahun 4 skSidqi Salehudin
 
Rpt mate kssr_thn_1
Rpt mate kssr_thn_1Rpt mate kssr_thn_1
Rpt mate kssr_thn_1nursaadah87
 
Rptmtthn2 120102050548-phpapp01
Rptmtthn2 120102050548-phpapp01Rptmtthn2 120102050548-phpapp01
Rptmtthn2 120102050548-phpapp01faizzuldaniel
 
Rpt matematik tahun 4 kssr versi iii
Rpt matematik tahun 4 kssr versi iiiRpt matematik tahun 4 kssr versi iii
Rpt matematik tahun 4 kssr versi iiisuhaimy65
 
Rpt matematik tahun 4 b
Rpt matematik tahun 4 bRpt matematik tahun 4 b
Rpt matematik tahun 4 bMohd Rizal
 
Rpt kssr matematik thn 3
Rpt kssr matematik thn 3Rpt kssr matematik thn 3
Rpt kssr matematik thn 3josan85
 
Rancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sek
Rancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sekRancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sek
Rancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sekmaya4679
 

Similar to Matematik Tahun 1 SK Jijan (20)

76770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-2012
76770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-201276770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-2012
76770849 rpt-matematik-tahun-2-kssr-2012
 
Thn2math
Thn2mathThn2math
Thn2math
 
Kssr math tahun 2 terbaharu
Kssr math tahun 2 terbaharuKssr math tahun 2 terbaharu
Kssr math tahun 2 terbaharu
 
Sk rpt matematik tahun 2
Sk rpt matematik tahun 2Sk rpt matematik tahun 2
Sk rpt matematik tahun 2
 
Rpt matematik tahun 2
Rpt matematik tahun 2Rpt matematik tahun 2
Rpt matematik tahun 2
 
Rpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik skRpt kssr tahun2-matematik sk
Rpt kssr tahun2-matematik sk
 
RPT MATE T2.doc
RPT MATE T2.docRPT MATE T2.doc
RPT MATE T2.doc
 
Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1
Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1
Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 1
 
Lampiran rpt matematk th 2
Lampiran rpt matematk th 2Lampiran rpt matematk th 2
Lampiran rpt matematk th 2
 
Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017
Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017
Sk cochrane kl tapak rpt 2017 semakan 2017
 
Rpt tahun 1 matematik sk 2020
Rpt tahun 1 matematik sk 2020Rpt tahun 1 matematik sk 2020
Rpt tahun 1 matematik sk 2020
 
Rpt matematik tahun 4 sk
Rpt matematik tahun 4 skRpt matematik tahun 4 sk
Rpt matematik tahun 4 sk
 
Rpt mate kssr_thn_1
Rpt mate kssr_thn_1Rpt mate kssr_thn_1
Rpt mate kssr_thn_1
 
Rptmtthn2 120102050548-phpapp01
Rptmtthn2 120102050548-phpapp01Rptmtthn2 120102050548-phpapp01
Rptmtthn2 120102050548-phpapp01
 
Rpt matematik tahun 4 kssr versi iii
Rpt matematik tahun 4 kssr versi iiiRpt matematik tahun 4 kssr versi iii
Rpt matematik tahun 4 kssr versi iii
 
Mt3 rt
Mt3 rtMt3 rt
Mt3 rt
 
Rpt matematik tahun 4 b
Rpt matematik tahun 4 bRpt matematik tahun 4 b
Rpt matematik tahun 4 b
 
Rpt kssr matematik thn 3
Rpt kssr matematik thn 3Rpt kssr matematik thn 3
Rpt kssr matematik thn 3
 
Rancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sek
Rancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sekRancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sek
Rancangan tahunan matematik tahun 1 kssr sek
 
Rpt mate thn 1
Rpt mate thn 1Rpt mate thn 1
Rpt mate thn 1
 

More from Yusrina Mustama

RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5
RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5
RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5Yusrina Mustama
 
DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5
DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5
DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5Yusrina Mustama
 
SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011
SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011
SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011Yusrina Mustama
 
2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG Yusrina Mustama
 
TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013
TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013
TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013Yusrina Mustama
 
Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013
Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013
Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013Yusrina Mustama
 
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 42014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4Yusrina Mustama
 
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 42014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4Yusrina Mustama
 
TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4
TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4
TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4Yusrina Mustama
 
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014Yusrina Mustama
 
Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1
Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1
Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1Yusrina Mustama
 

More from Yusrina Mustama (16)

RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5
RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5
RPT Rekabentuk dan Teknologi Tahun 5
 
Modul KSSR RBT tahun 5
Modul KSSR RBT tahun 5Modul KSSR RBT tahun 5
Modul KSSR RBT tahun 5
 
DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5
DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5
DSKP reka bentuk dan teknologi tahun 5
 
Pamplet pbs sk jijan
Pamplet pbs sk jijanPamplet pbs sk jijan
Pamplet pbs sk jijan
 
PAMPLET LINUS SK JIJAN
PAMPLET LINUS SK JIJANPAMPLET LINUS SK JIJAN
PAMPLET LINUS SK JIJAN
 
Buku panduan linus kpm
Buku panduan linus kpmBuku panduan linus kpm
Buku panduan linus kpm
 
SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011
SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011
SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN BANGUNAN SK JIJAN 2011
 
2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
2013 SKRIP PENGACARA MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
 
TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013
TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013
TEKS PENGACARA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 2013
 
Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013
Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013
Skrip pengacara mesyuarat agung pibg 2013
 
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 42014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
 
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 42014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2014 RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
 
TAKLIMAT UMUM KSSR
TAKLIMAT UMUM KSSRTAKLIMAT UMUM KSSR
TAKLIMAT UMUM KSSR
 
TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4
TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4
TAKLIMAT UMUM DSKP KSSR TAHUN 4
 
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2014
 
Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1
Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1
Rancangan pengajaran tahunan kssr matematik tahun 1
 

Matematik Tahun 1 SK Jijan

 • 1. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 1 SK JIJAN 2014 MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk ……. CATATAN M1 hingga 3 2/1 – 17/1 MINGGU TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2014 (14/1 & 15/1 hari KPT YDPBNS & Maulidur Rasul) 17/1 (Thaipusam) M4 20/1 – 24/1 ( 24/1 (Maulidur Rasul) M5 27/1 – 31/1 UNIT 1 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif. i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: a) Kumpulan yang banyak atau sedikit objek. b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek. 1.2 Menama dan Menentukan nilai. i) Menamakan nombor hingga 100: a) Membilang objek dalam kumpulan. b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. d) Menamakan angka. Nombor Hingga 10 B1D1E1 BA m/s: 1-4 BA m/s: 5-6 ( 31/1 & 1/2 Tahun Baru Cina) ii) Menentukan nilai nombor hingga 100; a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. 1 B1D3E1 B2D1E1 B2D1E1
 • 2. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN B2D2E1 1.3 Menulis nombor BA m/s: 7-8 BA m/s: 9-11 Menulis nombor hingga 100 dalam: a) Angka b) Perkataan 1.2 Menama dan menentukan nilai. ii) Menentukan nilai nombor hingga 100; c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. B2D1E1 1.4 Melengkapkan sebarang angkaian nombor. M6 3/2 – 7/2 i) i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu tertib menaik dan menurun. B2D1E1 i) Menamakan nombor hingga 100: a) Membilang objek dalam kumpulan. b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. d) Menamakan angka. B2D1E1 ii) Menentukan nilai nombor hingga 100; a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. i) Menulis nombor hingga 100 dalam: a) Angka b) Perkataan ii) M7 10/2 – 14/2 BA m/s: 12-14 1.2 Menama dan menentukan nilai. B2D1E1 B2D2E1 1.3 Menulis nombor 2
 • 3. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN M8 17/2 – 21/2 UNIT 2 Tambah dan Tolak Nombor Hingga 10 2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. ii) Menyebut jumlah dua nombor. iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. B1D5E1 2.2 Mengenal simbol i) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. B1D2E2 i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak. B3D1E1 ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. TIADA Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. B4D1E1 BA m/s: 17-20 BA m/s: 21 M9 24/2 – 28/3 M10 3/3 –7/3 BA m/s: 22-25 BA m/s: 26 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. 2.2 Mengenal simbol i) 3 B1D4E1
 • 4. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN BA m/s:27-30 M11 10/3 – 14/3 M12 17/4 – 21/3 BA m/s: 31-32 BA m/s: 33-36 2.3 Tambah dan tolak dalamlingkungan 100. i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak. B3D1E1 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: c) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak. B3D1E1 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak. i) ii) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. iii) Menyelesaikan masalah tambah dan .tolak yang melibatkan situasi harian. B4D1E1 B4D1E2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 22 MAC – 30 MAC 2014 M13 31/3 – 4/4 UNIT 3 1.2 Menama dan menentukan nilai. i) Menamakan nombor hingga 100: a) Membilang objek dalam kumpulan. b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. d) Menamakan angka. B1D3E1 B2D1E1 ii) Menentukan nilai nombor hingga 100; a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. B2D1E1 Nombor Hingga 20 BA m/s: 39-41 4
 • 5. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN B2D2E1 M14 7/4 – 11/4 BA m/s: 41-43 1.3 Menulis nombor i) Menulis nombor hingga 100 dalam: a) Angka b) Perkataan M15 14/4 – 18/4 BA m/s: 44-45 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu b) Dua-dua tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. B2D1E1 ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu b) Dua-dua tertib menaik dan menurun. B2D1E1 1.6 Menganggar. ii) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan : a) Menyatakan kuantitinya. b) Menggunakan perkataan ‘lebih daripada’ dan ‘kurang daripada’. B2D1E1 2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. ii) Menyebut jumlah dua nombor. iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. M16 21/4 – 25/4 BA m/s: 46 UNIT 4 Tambah dan Tolak Nombor Hingga 20 BA m/s: 49-51 5 B3D1E1
 • 6. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN M17 28/4 – 2/5 BA m/s: 52 (1/5 Hari Pekerja) BA m/s: 53-54 M18 5/5 – 9/5 BA m/s: 55 BA m/s: 56-62 2.2 Mengenal simbol iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. 2.2 Mengenal simbol iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. B4D1E1 B3D1E1 B4D1E1 B3D1E1 PENILAIAN SUMATIF PBS MEI 2014 M19 12/5 – 16/5 (13/5 Hari Wesak) M20 19/5 – 23/5 BA m/s: 63-56 BA m/s: 63-66 M20 26/5 – 27/5 ( 27/5 Israk Mikraj) 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak. i) ii) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak. iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian. 6 B4D1E1 B4D1E2
 • 7. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014 28 MEI – 15 JUN 2014 M21 16/6 – 20/6 UNIT 5 1.2 Menama dan menentukan nilai. i) Nombor Hingga 100 ii) BA m/s:69-72 Menamakan nombor hingga 100: a) Membilang objek dalam kumpulan. b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. d) Menamakan angka. Menentukan nilai nombor hingga 100; a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abaKus 4:1. e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. B1D3E1 B2D1E1 TIADA BA m/s:73-75 M22 23/6 – 27/6 1.3 Menulis nombor i) Menulis nombor hingga 100 dalam: a) Angka b) Perkataan B2D2E1 BA m/s: 76-83 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu b) Dua-dua c) Lima-lima d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. B2D1E1 ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu b) Dua-dua c) Lima-lima d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun. B2D1E1 7
 • 8. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN M23 30/6 – 4/7 BA m/s: 84-86 M24 7/7 – 11/7 M25 14/7 – 18/7 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4: 1. BA m/s: 87-91 1.6 Menganggar i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan a) Menyatakan kuantitinya. b) Menggunakan perkataan”lebih daripada” dan “kurang daripada”. B2D1E1 1.7 Membundarkan nombor bulat. i) Membundarkan nombor bulat kepada puluh yang terdekat dengan menggunakan garis nombor.KIIJIUHYUH9 B3D2E1 BA m/s: 92-93 1.8 Melengkapkan pola nombor i) Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. B3D3E2 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. B3D1E1 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. BA m/s: 94 M26 21/7 – 25/7 Unit 6 Tambah dan Tolak Nombor Hingga 100 BA m/s: 97-104 M27 28/7 – 1/8 ( 28/7 & 29/7 Hari Raya Aidilfitri) BA m/s: 105-106 107- 110 111-112 8 B2D3E1 B3D1E1
 • 9. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN M28 4/8 – 8/8 M29 11/8 – 15/8 BA m/s: 113116 BA m/s: 117-121 Unit 7 Pecahan 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. d) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak. i) ii) 3.1 Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat. i) 4.1 Mengenal pasti ringgit dan sen. i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. ii) Mewakilkan nilai wang: a) Sen hingga RM1. b) Ringgit hingga RM10. iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4: 1 B1D6E1 iv) Menukar wang: a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga RM10 B3D4E1 Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian. Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan “setengah”, “separuh”, dan “suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas. B3D1E1 B4D1E1 B4D1E2 B2D4E1 BA m/s: 1-4 ( Jilid 2 ) M30 18/8 – 22/8 Unit 8 Wang BA m/s: 7- 12 BA m/s: 13- 16 9
 • 10. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN M31 25/8– 29/8 BA m/s: 17-20 M32 1/9 – 5/9 UNIT 9 Masa dan Waktu (31/8 Hari Kebangsaan ) M33 8/9 –12/9 BA m/s: 23-29 BA m/s: 30-34 4.2 Tambah dan tolak melibatkan wang i) Tambah dan tolak: a) Sen hingga RM1 ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4: 1 5.1 Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. i) Menyatakan waktu dalam sehari. ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. iv) Menamakan bulan dalam setahun. B1D2E1 5.2 Menyebut dan menulis waktu. i) Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan “satu perempat” berdasarkan muka jam. ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. B3D5E1 B3D1E2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 13 SEPTEMBER - 21 SEPTEMBER 2014 M34 22/9 – 26/9 Unit 10 Panjang 6.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. BA m/s: 37-44 M35 29/9 – 3/10 Unit 11 Berat (5/10 Hari Raya Aidiladha ) BA m/s: 47-52 7.1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan. i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks. B1D1E1 i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. B1D1E1 10 B1D2E3 B1D2E3
 • 11. M36 6/10 – 10/10 Unit 12 Isi padu Cecair 8.1 Menggunakan unit relatif untuk isi padu cecair. i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isi padu cecair menggunakan SK JIJAN B1D1E1 RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 unit bukan piawai. ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isi padu B1D2E3 cecair dalam konteks. 9.1 Mengenal pasti bentuk Tiga dimensi ( 3D ) i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, pIramid tapak segi empat sama, silinder dan sfera. ii) Memperlihatkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. iii) Menyusun objek mengikut pola. iv) Membina model 3D dan menerangkan. B1D3E2 i) B1D3E2 BA m/s: 55-60 M37 13/10 – 17/10 Unit 13 Bentuk BA m/s: 63-69 M38 20/10 – 24/10 (23/10 Deepavali) M39 27/10 – 31/10 BA m/s: 70 - 76 9.2 Mengenal pasti bentuk Dua dimensi ( 2D ) Menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. ii) Memperlihatkan garis lurus, sisi, penjuru dan lengkung bagi bentuk 2D. iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola. iv) Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D. PENILAIAN SUMATIF PBS OKTOBER 2014 M40 3/11 – 7/11 MENGEMASKINI FAIL DAN LAPORAN PBS MURID PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS. M41 10/11 – 14/11 MENGEMASKINI FAIL DAN LAPORAN PBS MURID PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS. M42 17/11 – 21/11 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2013 MENGEMAS KINI KELAS 11 NAIK KELAS 2014 CUTI AKHIR TAHUN 22 NOV 2014 – 4 JAN 2015 B2D5E1 B3D3E1 B6D1E1 B2D5E1 B3D3E1 B5D1E2
 • 12. RPT MATEMATIK TAHUN 1 2014 SK JIJAN 12