Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kring taal do 12 mei

515 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kring taal do 12 mei

  1. 1. HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Propedeuse en Hoofdfase Semester 1 - 2 - 3 - 4 - 5* LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind* Student: Eva Schouwenburg Studentnummer:0844964 Paboklas: 3F Datum: 12-05-11 Stageschool + BRIN:De Kruidenhoek Stagebegeleider: Tamar v Israel Mentor: Kitty Molenaar Groep:1/ 2 Vak: Taal/ Onderwerp: Pluk vd Petteflet * omcirkelen wat van toepassing is Persoonlijke doelen die bij deze activiteit extra aandacht hebben: (zie je POP, reflecties e.d.) Aspecten van onderwijs: 1. Verantwoording De kinderen werken in het thema pluk van de petteflet, in deze les zijn ze bezig met taal 2. Leerstof De kinderen werken met rijm en een beginletter herkennen 3. Beginsituatie Zij hebben al kennisgemaakt met het thema en ook hebben ze wel eens gerijmd en zijn ze bezig geweest met letters 4. Leefwereld De les sluit aan op het thema, de kinderen vinden dit thema heel erg leuk 5. Leerdoelen De kinderen kunnen rijmen op eindrijm door te luisteren en het af te maken, de rijm wordt ook in een bepaalde context geplaatst, de kinderen kunnen dingen vinden die beginnen met de letter P 6. Onderwijstijd Max. 20 minuten 7. Spel/leeractiviteiten De rijm wordt gedaan in de vorm van een versje het letterspel is ik zie ik zie wat jij niet ziet 8. Werkvormen klassikaal 9. Groeperingsvormen klassikaal 10. Samenwerking De kinderen kunnen elkaar evt. helpen 11. Leer- en hulpmiddelen Dingen die te zien zijn in de klas 12. Ict 13. Klassenmanagement Ik wil consequent zijn in de regels en wil dat alle kinderen leuk meedoen 14. Differentiatie Ik vermoed dat vooral de oudste kleuters dit goed kunnen, maar juist daarom wil ik een beetje proberen dit ook aan de jongste over te brengen 15. Adaptief werken 16. Pedagogisch klimaat 17. Evaluatie 18. Introductie Ik wil met de kinderen over Pluk praten 19. Leerlingbegeleiding Ik wil de kinderen voornamelijk alles zelf laten doen en elkaar laten helpen 20. Afsluiting en overgang Ik vertel over het werkboekje en leg dit uit, ook vertel ik over het memoriespel en het knutselwerk, daarna delen we het werk uit
  2. 2. Didactische route Tijd Leerstof Leerling Leefwereld Inleiding De kinderen zitten in de kring en ik vraag waar we het deze week over gehad hebben; pluk van de petteflet, ik bespreek wat dingen over dat thema en heb daar een gesprekje over met de kinderen. Ik vertel dat ik een rijmpje heb over pluk maar dat er steeds iemand is geweest die het laatste woord heeft weggepikt, de kinderen moeten mij helpen om het rijmpje weer goed te krijgen. Zin voor zin lees ik het voor en laat de kinderen het laatste woord erbij zeggen. Als we dit gedaan hebben lezen we het versje nog eens voor maar dan met de goede woorden. We hebben nu gelukkig het versje helemaal kunnen maken! Ik vraag vervolgens met welke letter Pluk begint. De kinderen mogen het zeggen. Als we daaruit gekomen zijn start ik het spelletje; ik zie ik zie wat jij niet ziet en het begint met de letter P, dit spelletje doen we een tijdje en ik probeer hierin iedereen te betrekken. Als we dit gedaan hebben een tijdje vertel ik dat we vandaag ook weer veel dingen gaan doen die met pluk te maken hebben en vertel wat we gaan doen, deel het werk uit en start de werkles Pluk is heel blij, want Dollie legt een .. (ei) Mevrouw Helderder heeft pret, ze wil nog niet naar .. Meneer Pen heeft het erg druk, want zijn kassa is .. (stuk) Dollie poept op de stoep, oh, zegt mevrouw Helderder, wat een .. Zaza ligt buiten in de kou, oh, hij wordt helemaal .. Duizeltje zit lekker droog, maar oei, die boom is .. De stampertjes stampen in het rond, met de voeten op de .. Langhors is heel erg lang, maar in het water is hij .. Aagje woont in de petteflet, ze slaap in een roze .. De kraanwagen van Pluk, hij staat stil, hij is .. Ook dansen we als Pluk en Aagje in het rond, maar niet in onze blote .. Kern Afsluiting Bron: Ontwerpen van onderwijs, C. de Munnik en K. Vreugdenhil Lesevaluatie Zijn je lesdoelen behaald? Zijn je persoonlijke doelen behaald? Welke actiepunten stel je op n.a.v. deze les? Feedback mentor:
  3. 3. Conclusie:

×