Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uživatelské testování použitelnosti webu v praxi

2,911 views

Published on

Adam Fendrych - World Usability Day - listopad 2008

Uživatelské testování použitelnosti webu v praxi

 1. 1. Uživatelské testování použitelnosti webu v praxi World Usability Day v Praze, 13. 11. 2008 Adam Fendrych, e-mail: [email_address] , telefon: 244 003 337
 2. 2. Představení <ul><li>Adam Fendrych </li></ul><ul><ul><li>Konzultant projektu Dobrý web </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefon: 244 003 337 </li></ul></ul>
 3. 3. Program workshopu <ul><li>Úvod do uživatelského testování </li></ul><ul><li>Tvorba scénáře </li></ul><ul><li>Testování webu </li></ul>
 4. 4. 1. Úvod do uživatelského testování
 5. 5. Co je použitelnost <ul><li>Použitelnost znamená, že se něco dobře a bez problémů používá </li></ul><ul><li>Uživatel se nemusí soustředit na používání věci, zajímá ho pouze účel </li></ul><ul><li>Použitelnost není omezena pouze na web </li></ul>
 6. 8. Co je použitelnost webu <ul><li>Návštěvník </li></ul><ul><ul><li>nemusí nad užíváním webu přemýšlet, </li></ul></ul><ul><ul><li>snadno najde to, co hledá, </li></ul></ul><ul><ul><li>pozná účel webu a co mu nabízí. </li></ul></ul>
 7. 9. Proč je použitelnost webu důležitá <ul><li>Použitelný web </li></ul><ul><ul><li>Doporučí uživatelé svým známým </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a opět se na něj vrátí </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plní cíle svého majitele </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vydělá si na sebe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buduje značku </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Má dobrý konverzní poměr </li></ul></ul>
 8. 10. Proč je použitelnost webu důležitá <ul><li>Špatně použitelný web </li></ul><ul><ul><li>Odrazuje uživatele </li></ul></ul><ul><ul><li>Nevrací investované prostředky </li></ul></ul><ul><ul><li>Neplní svůj účel </li></ul></ul>
 9. 11. Obecné zásady použitelnosti <ul><li>Nenuťte uživatele přemýšlet </li></ul><ul><li>Uživatel jde za svým cílem </li></ul><ul><ul><li>Skenuje stránku </li></ul></ul><ul><ul><li>Rychle se rozhoduje </li></ul></ul><ul><ul><li>Nepřemýšlí nad fungováním webu </li></ul></ul><ul><li>Na vše se dívejte pohledem uživatele </li></ul><ul><li>Méně je většinou více </li></ul>
 10. 12. Jak použitelnost ověřovat <ul><li>Heuristické testování </li></ul><ul><li>A/B testování </li></ul><ul><li>Analýza statistik návštěvnosti </li></ul><ul><li>Oční kamera </li></ul><ul><li>Zpětná vazba uživatelů </li></ul><ul><li>Uživatelské testování </li></ul>
 11. 13. Heuristické testování <ul><li>Vhodné před testováním uživateli </li></ul><ul><li>Odhalí běžné chyby </li></ul><ul><li>Podle pravidel vzniklých na základě testování a zkušeností z praxe </li></ul><ul><li>Web by měl splňovat většinu pravidel, ale vždy existují výjimky </li></ul>
 12. 14. Uživatelské testování webu <ul><li>Odhalí většinu zásadních problémů </li></ul><ul><li>Použitelný web nikdo sám od sebe nenavrhne </li></ul>
 13. 15. Kdy testování provádět <ul><li>Před spuštěním nové verze webu </li></ul><ul><li>Během provozu webu </li></ul><ul><li>Opakovaně – vždy po nápravě nedostatků </li></ul>
 14. 16. Komu se vyplatí <ul><li>Náklady nemusí být vysoké </li></ul><ul><li>Není nutné speciální vybavení </li></ul><ul><li>Lepší otestovat web na jednom uživateli než vůbec </li></ul>
 15. 17. Jak testování naplánovat <ul><li>Určit cíle a cílové skupiny webu </li></ul><ul><li>Sehnat vhodné testery </li></ul><ul><li>Napsat scénář testování * </li></ul><ul><li>Otestovat web </li></ul><ul><li>Analyzovat závěry </li></ul><ul><li>Zlepšit použitelnost webu </li></ul>
 16. 18. Průběh testování <ul><li>5-8 testerů </li></ul><ul><ul><li>http://www.useit.com/alertbox/20000319.html </li></ul></ul><ul><li>Max. 1,5 hodiny </li></ul><ul><li>Uzavřená místnost </li></ul><ul><li>Jeden nebo dva lidé </li></ul><ul><li>Videozáznam </li></ul><ul><ul><li>HyperCam 2 </li></ul></ul>
 17. 19. Komunikace s uživatelem
 18. 20. Komunikace s uživatelem - úvod <ul><li>Testujeme web, nikoliv vás </li></ul><ul><li>Myslete nahlas </li></ul><ul><li>Nepřemýšlejte za ostatní uživatele </li></ul><ul><li>Řekněte, pokud byste v akci dál nepokračoval </li></ul>
 19. 21. Komunikace s uživatelem - zásady <ul><li>Navodit příjemnou atmosféru </li></ul><ul><li>Nenapovídat, pokud se nezasekne </li></ul><ul><li>Neposlouchat, pozorovat </li></ul><ul><li>Nenechat utéct od cíle </li></ul><ul><li>Po sezení se zeptat na celkový dojem </li></ul><ul><li>Poděkovat, odměnit </li></ul>
 20. 22. Po skončení testování <ul><li>Sepsat souhrn problémů </li></ul><ul><li>Zanalyzovat a doporučit zlepšení </li></ul><ul><li>Videosestřih v případě prezentace výsledků </li></ul><ul><li>Opětovné testování nového řešení </li></ul>
 21. 23. 2. Tvorba scénáře
 22. 24. Scénář testování <ul><li>Seznam typických úkolů uživatelů webu </li></ul><ul><li>Vždy myslet na to, co chceme zjistit </li></ul><ul><li>Vycházet z předchozí analýzy slabých míst webu </li></ul>
 23. 25. Struktura scénáře <ul><li>Úvod a zjištění informací o testerovi </li></ul><ul><li>Nalezení webu </li></ul><ul><li>První dojem z webu </li></ul><ul><li>Testovací úkoly </li></ul><ul><li>Shrnutí, dojmy z užívání webu </li></ul><ul><li>Slepá mapa </li></ul>
 24. 26. Úkoly <ul><li>Méně konkrétní </li></ul><ul><li>Ne příliš náročné </li></ul><ul><li>S menšími podúkoly </li></ul>
 25. 27. Tipy pro vymýšlení úkolů <ul><li>První úkol jednodušší </li></ul><ul><li>Myslete na to, kde se může uživatel vydat jinudy </li></ul><ul><li>Vycházejte z potřeb konkrétního testera </li></ul><ul><ul><li>Zjistěte jeho záliby, potřeby (Vaříte? Najděte sporák) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeptejte se, co od webu očekává </li></ul></ul><ul><ul><li>Postupně se ptejte, zda web očekávání splnil </li></ul></ul>
 26. 28. Příklady úkolů <ul><li>Sháníte ledničku s mrazákem, ne vyšší než 164 cm. Najděte a objednejte si vhodný produkt. </li></ul><ul><li>Vyberte si hypotéku, která nejlépe odpovídá vaším požadavkům. </li></ul><ul><li>Stáhněte si program na úpravu PDF souborů. </li></ul>
 27. 29. Tvorba scénáře <ul><li>20 minut </li></ul><ul><li>Otestujte svůj vlastní web </li></ul><ul><li>Ptejte se na cokoliv </li></ul><ul><li>Profil testera </li></ul>
 28. 30. 3. Testování webu

×