Advertisement

Coe2019 | Jak poznat svého zákazníka

UX Designer at Freelance
Apr. 12, 2019
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Coe2019 | Jak poznat svého zákazníka(20)

Advertisement

Coe2019 | Jak poznat svého zákazníka

 1. Jak poznat své zákazníky pavelkroupa.com pavel@pavelkroupa.com @pavelkroupa
 2. ● Zvyšuje jeho ochotu zaplatit až o 14,4% ● Snižuje ochotu přejít ke konkurenci až o 15,8% ● Zvyšuje pravděpodobnost doporučení až o 16,6% Poznání svého zákazníka
 3. Jak poznat svého zákazníka? Výzkumem
 4. ● Odhalí zákazníkovi problémy, potřeby a preference ● Snižuje riziko špatných strategických rozhodnutí ● Jeden úhel pohledu (vedení) nikdy nestačí ● Odhalí nedostatky a příležitosti ke zlepšení Proč výzkum?
 5. “Na výzkum není čas” “Na výzkum nemáme 100 tisíc” “Jsme specifičtí, výzkum se pro náš případ nehodí” “Náš byznys děláme přes 10 let, svoje zákazníky známe” “Máme skoro hotovo, teď přidat jen trochu UX a pak to otestujeme” Proč firmy nedělají výzkumy?
 6. Výzkum nemusí trvat půl roku, pár minut se vždy najde Za minimální náklady lze získat kvalitní data Výzkum je vhodný pro jakýkoliv produkt, službu nebo e-shop Vedení většinou jako první se zájmem poslouchá výstupy Jak to jde udělat
 7. Jak udělat výzkum? Strategicky
 8. Plán výzkumu Proces
 9. ● Proč chceme výzkum? ● Co chceme zjistit? ● Jak budeme zkoumat? ● Jak budeme vyhodnocovat? ● Jak budeme pracovat s výstupy? Plán výzkumu
 10. ● Proč chceme výzkum? Chceme zlepšit nákupní proces. ● Co chceme zjistit? Jakým způsobem lidé nakupují na našem e-shopu. ● Jak budeme zkoumat? Google analytics. ● Jak budeme vyhodnocovat? Na základě KPI. ● Jak budeme pracovat s výstupy? Hledání problémových míst a příležitosti. Plán výzkumu - příklad
 11. Typy a metody výzkumů Základní Výzkum od stolu Rozhovory Pozorování Online dotazník Focus groups Stínování Sociologický dotazník Safari služba Popup výzkum Experimenty Fake door testy Testovací PPC kampaně Předprodej Čaroděj ze země of Oz A/B testování Evaluace Uživatelské testování Analýza chování zákazníků Online dotazníky Mystery shopping Kartičkové testy Expertní revize Hodnocení trhu
 12. Typy a metody výzkumů Základní Výzkum od stolu Rozhovory Pozorování Online dotazník Focus groups Stínování Sociologický dotazník Safari služba Popup výzkum Experimenty Fake door testy Testovací PPC kampaně Předprodej Čaroděj ze země of Oz A/B testování Evaluace Uživatelské testování Analýza chování zákazníků Online dotazníky Mystery shopping Kartičkové testy Expertní revize Hodnocení trhu
 13. Typy a metody výzkumů Základní Výzkum od stolu Rozhovory Pozorování Online dotazník Focus groups Stínování Sociologický dotazník Safari služba Popup výzkum Experimenty Fake door testy Testovací PPC kampaně Předprodej Čaroděj ze země of Oz A/B testování Evaluace Uživatelské testování Analýza chování zákazníků Online dotazníky Mystery shopping Kartičkové testy Expertní revize Hodnocení trhu
 14. Typy a metody výzkumů a výstupy Základní Oblasti zájmu, popis problémů, potřeb, preferencí Experimenty Nápady a koncepty s různou mírou přesnosti Evaluace Konkrétní tipy na úpravy produktu s dopady na KPI
 15. ● Klienti chtějí jedním výzkumem vyřešit více problémů ● Není přesně specifikované, co se má zkoumat ● Klienti připomínkují otázky na poslední chvíli a mění scénáře ● Klienti přidávají otázky, které nesouvisí s cílem výzkumu ● Tlak na rychlost doručení výsledků Na co si dát při plánování výzkumu pozor
 16. Co když máme omezený rozpočet?
 17. 10 zákazníků po 15 minutách
 18. Nepodceňujte plán výzkumu. Ušetříte si čas, nervy a peníze.
 19. Plán výzkumu Rozhovory se stakeholdery Proces
 20. ● Ten, kdo platí výzkum ● Klíčoví lidé ve firmě, které ovlivňuje výsledek projektu ● Lidé ve firmě, kteří se podílí na realizaci projektu Majitel firmy, markeťák, obchoďák, zákaznická podpora, finančák, ... Stakeholder
 21. ● Jejich očekávání ● Jejich představy ● Jak budou profitovat z úspěchů na produktu/službě/e-shopu ● Jak mohou výsledky plánovaných změn ovlivnit jejich pracovní výsledky ● Příležitost vidět konflikt mezi byznysovými cíli a potřebami uživatelů Poznáme
 22. ● Zapojíme do projektu klíčové hned od začátku ● Budeme znát jejich motivace k dokončení ● Vyhneme se překvapivým situacím v průběhu projektu K čemu nám bude poznání stakeholdera?
 23. projekt typicky narůstá
 24. Vždy si vyžádejte všechny, kteří mají rozhodovací práva. Pokud to neuděláte, možná vám do toho později hodí vidle.
 25. Plán výzkumu VýzkumProces
 26. ● Nabrat správné lidi ● Vytvořit scénáře ● Jít do akce Jak rozhovory udělat
 27. ● Známí ● Sociální sítě ● Přes web ● Recruitment na pobočkách ● Metoda sněhové koule ● E-mail marketing ● Tématická fóra ● Konference, veletrhy (B2B) ● PPC, Landing page Kde získat lidi?
 28. ● Lovci odměn ● Podceněný screener Čemu se snažit předcházet
 29. Nepodceňujte výběr lidí. Čím specifičtější produkt, tím zásadnější je zúžit výběr.
 30. ● Porozumět myšlenkovým pochodům ● Pochopit jejich hodnoty, principy ● Zjistit, co se děje a proč se to děje ● Identifikovat problémy, obavy, preference, touhy ● Najít příležitosti pro zlepšení produktu, služby nebo e-shopu Rozhovory pomohou
 31. ● Jak má vypadat služba, produkt nebo e-shop ● Zda budou produkt, službu nebo e-shop používat ● Co budou reálně dělat, až situace nastane Rozhovory nevyřeší
 32. Dejte si na přípravu otázek dostatek času.
 33. Plán výzkumu Vyhodnocení Proces
 34. ● Připomínka sympaťáka/sympaťačky zůstane v srdíčku 💚 ● Jeden podnět neznamená, že jej musíme řešit ● Otázky jsou zkreslené nebo návodné ● Potvrzuji si, co už vím Na co si dát při vyhodnocení pozor
 35. Cíl projektu před výzkumem: Úprava webového rozhraní intranetu. Výstup z výzkumu: Obchoďáci nepoužívají intranet na notebooku. Jsou stále v terénu. Všechno už dělají na mobilu. “Já se na notebook nedostanu, rychleji to stáhnu do telefonu jako PDF a vyhledávám, koukněte...” Upravený cíl projektu po výzkumu: Úprava mobilního rozhraní intranetu. Zkušenosti z rozhovorů
 36. Cíl projektu před výzkumem: Zavedení sdílených pracovní míst. Výstup z výzkumu: Pokud developerům odebereme jejich stálé pracovní místo, začnou si hledat jiné zaměstnání. “Když mi vezmete můj pracovní stůl, tak už tady pracovat nechci.” Upravený cíl projektu po výzkumu: Developeři budou mít stále pracovní místo, manažeři volné pracovní místo. Zkušenosti z rozhovorů
 37. Plán výzkumu Interpretace zjištění Proces
 38. ● Cílové skupiny ● Persony Podoby výstupů
 39. Kontext Potřeby
 40. Cílových skupin může být více.
 41. Potřeby Problémy
 42. Hlubší kontext jak a kdy bude produkt nebo službu používat
 43. Nemusím používat konzervativní texty
 44. Můžeme se inspirovat uživatelským rozhraním
 45. Můžeme si dovolit použít technický slovník
 46. ● Stakeholder nezná pojem persona. Proto ji důkladně vysvětlíme. ● Dělat personu bez výzkumu. ● Kopírovat personu inspirujícího brandu. Na co si dát pozor
 47. Persona pomáhá lépe se vžít do zákazníkovi kůže.
 48. Ke strategickému rozhodování je cílová skupina dostačující nástroj.
 49. Závěrem
 50. Doporučení na závěr ● Raději výzkum malého rozsahu, než žádný výzkum ● Výzkum lze udělat v omezeném rozpočtu ● Na výběru správných respondentů záleží ● Vytvořte kvalitní otázky ● Interpretujte skrze cílové skupiny a persony ● Přečtěte si: Interviewing Users: How to Uncover Compelling Insights S. Portigal
 51. link.pavelkroupa.com/coe2019 Podklady ke stažení
 52. Poznejte svého zákazníka pavelkroupa.com pavel@pavelkroupa.com @pavelkroupa
Advertisement