Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zapojte uživatele do návrhu webu

1,244 views

Published on

Jaký je váš postup při návrhu webu? Jak do procesu zapojujete uživatele? Právě o tom mluvil Tomáš Ludvík z Dobrého webu na českobudějovické komunitním setkání UX čtvrtkon.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Zapojte uživatele do návrhu webu

 1. 1. Zapojte uživatele do návrhu webu Tomáš Ludvík
 2. 2. Představení ● Webdesigner • Webové aplikace • Mobilní aplikace ● UX specialista
 3. 3. • Tvorba obchodně úspěšných webů • Uživatelský výzkum • Internetový marketing • Vzdělávací činnost • UX divize Dobrého webu • Člen mezinárodní aliance UX agentur • Přes 500 specialistů ve 30 zemích světa • Sdílíme a využíváme know-how
 4. 4. A co vy?
 5. 5. Obsah ● Co je UX? ● Uživatelský výzkum ● Metody
 6. 6. Co je UX? ● Česky “uživatelský prožitek” ● Vjemy a výsledné reakce vznikající na základě použití produktu, systému nebo služby.
 7. 7. Co je User Experience Design?
 8. 8. Proces návrhu webu (UXD)
 9. 9. Uživatelský výzkum
 10. 10. Kdy jste naposledy dělali výzkum?
 11. 11. Jak nejlépe poznáte své uživatele? • Pomocí dotazníků a rozhovorů • Skrze výstupy analytických nástrojů • Testováním návrhů • Nezávislým pozorováním
 12. 12. Kvalitativní vs. kvantitativní
 13. 13. Proces UXD a metody výzkumu Discover Define Design (IA, UI, ID) Evaluate/Evolve • Dotazníky • Rozhovory • Focus group • Uživatelské testování použitelnosti webu • Webová analytika • Persony • Customer journey • Card sorting • Treejack • Design Workshop • Uživatelské testování použitelnosti prototypu • A/B testování • Eyetracking • Webová analytika
 14. 14. Kontinuální proces UXD
 15. 15. Rozhovory Jak jste si vybírala svoji ledničku?
 16. 16. Jaký problém klientovi vyřeší ● Potřebuji poznat své uživatele ● Odpověď na otázku „jací jsou“
 17. 17. Co zjistíme ● Motivace ● Potřeby ● Očekávání ● Zkušenosti ● Názory
 18. 18. Jak to probíhá? ● Individuální moderované sezení v labu ● Moderátor rozvíjí hlavní témata ● 8—10 lidí za každou cílovku
 19. 19. Výstup ● Sledování v pozorovací místnosti ● Poznatky ke každé cílové skupině ● Profily uživatelů nebo persony
 20. 20. Kontextové šetření ● Individuální moderované sezení v přirozeném prostředí uživatele – doma, v kanceláři ● Chci vědět, jak a proč lidé pracují s mým systémem ● Výstup • Scénáře užití (use-casy) • Poznatky o chování uživatelů • Fotky prostředí • Profily uživatelů nebo persony
 21. 21. Focus group Jaký by měl být ideální parfém?
 22. 22. Jaký problém klientovi vyřeší ● Chci získat názor uživatelů na nějaký můj nápad ● Potřebuji získat nápady, jak řešit nějaký problém
 23. 23. Co zjistíme ● Co si lidé myslí o nějakém tématu či nápadu ● Jaké mají nápady na řešení nějakého problému
 24. 24. Realizace ● Hromadné moderované sezení v labu ● Moderátor postupně přednáší témata a respondenti se k nim vyjadřují ● Velkou roli hraje skupinová dynamika ● 4—10 uživatelů za cílovou skupinu
 25. 25. Výstup ● Odpovědi respondentů na otázky
 26. 26. Nevýhody ● Nelze poznat jednoho člověka do hloubky ● Nelze sledovat, jak pracuje se systémem ● Chybí kontext ● Pro uživatelský výzkum nevhodné
 27. 27. Uživatelské testování Ukažte nám, jak si vybíráte a objednáváte školení
 28. 28. Jaký problém klientovi vyřeší ● Chci zlepšit použitelnost systému
 29. 29. Co zjistíme ● Odhalíme chyby v použitelnosti systému ● Zjistíme, jak uživatelé postupují při řešení problémů ● Vhodné i pro testování interaktivních prototypů ● http://www.lupa.cz/clanky/uzivatelske- testovani-navrhu-webu/
 30. 30. Jak to probíhá? ● Hypotézy ● Nábor respondentů ● Scénář ● Moderované uživatelské testování ● Výsledná zpráva a prezentace výsledků
 31. 31. Jak probíhá testování? ● Individuální moderované sezení v labu ● Moderátor dává respondentovi úkoly a sleduje, jak je plní ● Během plnění úkolů klade doplňující dotazy a získává tak vhled do chápání respondenta ● Respondent nahlas přemýšlí ● 6 lidí za cílovou skupinu
 32. 32. Výstup ● Sledování v pozorovací místnosti ● Report se soupisem odhalených chyb v použitelnosti a doporučením řešení ● Prezentace reportu u klienta ● Záznamy sezení
 33. 33. Pozorování v přímém přenosu
 34. 34. Respondenti
 35. 35. Card sorting Kam by to tak mohlo patřit?
 36. 36. Jaký problém klientovi vyřeší ● Chci vědět, jak by lidé uspořádali obsah webu, který chystám
 37. 37. Co zjistíme ● Do jakých skupin by lidé obsah roztřídili ● Zda lidé rozumí názvům a co pod nimi očekávají
 38. 38. Jak to probíhá? ● Individuální moderované sezení v labu ● Otevřené – lidé vytváří libovolné kategorie ● Uzavřené – lidé třídí obsah do daných kategorií ● 6—8 respondentů za cílovou skupinu
 39. 39. Výstup ● Seznam skupin, do kterých lidé obsah třídili nejčastěji ● Komentář k tomu, co pod skupinami lidé očekávali ● Poznatky o tom, kterým pojmům lidé nerozuměli
 40. 40. Kvantitativní Card sorting ● Online přes nástroj Optimalsort ● Otevřené – lidé vytváří libovolné kategorie ● Uzavřené – lidé třídí obsah do daných kategorií ● Cca 50 respondentů na cílovku ● Výstup • Seznam skupin, do kterých lidé obsah třídili nejčastěji • Demo
 41. 41. Testování struktury - Treejack
 42. 42. Jaký problém klientovi vyřeší ● Chci ověřit, zda se lidé vyznají ve struktuře mého webu
 43. 43. Co zjistíme ● Ověříme, zda lidé najdou správnou cestu k vyřešení definovaných problémů ● Zjistíme, které položky struktury lidi odvádějí na špatnou cestu
 44. 44. Jak to probíhá? ● Definujeme otázky, které chceme testem ověřit ● Sestavíme testovací otázky ● Vytvoříme v Treejacku test ● Přes Webvýzkum test pošleme respondentům ● Cca 50 respondentů na cílovku ● Demo respondent
 45. 45. Výstup ● Vizualizace cest respondentů strukturou ● Identifikace matoucích míst ve struktuře ● Demo výsledky
 46. 46. Design Studio - workshop
 47. 47. Jaký problém klientovi vyřeší ● Vygenerovat velké množství nápadů v rychlém sledu, ne za méně než 3 hodiny a ne více než 10 hodin. ● Dát myšlenkám a nápadům jasnou formu, nad kterou je možné diskutovat ● Porozumět základním věcem, příležitostem a vyjasnit si problematická místa
 48. 48. Co získáme ● Díky kolaborativnímu sezení vytvořit solidní návrhy
 49. 49. Jak to probíhá? ● Hromadné moderované sezení ● Moderátor představí metodu, cíle workshopu a cílovou skupinu ● Respondent kreslí 8 minut sám, ● Pak proběhne týmová prezentace (každý 3 minuty) ● Opakuje se 2x ● Poté 2 týmové iterace a prezentace všech ýmů ● Alespoň 15 účastníků (skupinky po 4)
 50. 50. Výstup ● Velké množství nápadů a jejich postup zlepšování ● Dobrý podklad pro návrh uživatelského rozhraní
 51. 51. Otázky?
 52. 52. Děkuji za pozornost Tomáš Ludvík Head of User Experience

×