SlideShare a Scribd company logo

Đề thi VMTC lớp 5 năm 2019

Đề thi VMTC lớp 5 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019). Đăng ký tuyển tập 240 bài toán ôn thi VMTC lớp 5 liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

1 of 3
Download to read offline
5
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
MYTS 2019
MYTS 2019
Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ
Ngày thi: 24/03/2019
Thời gian làm bài: 90 phút
5
5
5
Câu 1. Cho hai số lẻ mà giữa chúng có đúng 2019 số chẵn. Tìm hiệu của hai số lẻ đó.
Câu 2. Trong hình dưới đây có tám ô vuông con. Hỏi có bao nhiêu đường đi từ điểm
𝐴 đến điểm 𝐶, men theo các cạnh của các ô vuông, sao cho mỗi đường đều không qua
điểm 𝐵 và có độ dài gấp sáu lần độ dài cạnh của ô vuông con?
A
B
C
Câu 3. Trong hình dưới đây, 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông có cạnh bằng 2 cm. Tính diện tích
phần được tô đậm.
A
B C
D
(Lấy 𝜋 , .)
Câu 4. Bạn An viết liên tiếp các chữ cái 𝑀, 𝑌, 𝑇, 𝑆 và thu được dãy chữ cái sau:
𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 ...
An lần lượt tô, từ trái qua phải, các chữ cái trong dãy trên bởi các màu: xanh, đỏ, tím,
vàng, cam, xanh, đỏ, tím, vàng, cam, ... Hỏi tính từ trái qua phải, chữ 𝑇 thứ 2019 trong
dãy trên được tô màu gì?
1
TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN
ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
5
5
5
Câu 5. Vào lúc 8 giờ 5 phút sáng, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 08:05. Vào lúc
8 giờ 19 phút tối, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 20:19. Bây giờ, trên mặt đồng hồ
đang hiển thị 21:09. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút nữa, trên mặt đồng hồ điện tử sẽ
lại hiển thị đủ bốn chữ số , , , ?
Câu 6. Hỏi trong dãy phân số dưới đây, có bao nhiêu phân số lớn hơn ?
 
,
 
,

, . . . ,
 
,
 
.
Câu 7. Trong hình dưới đây, 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝐴𝐻𝐼𝐽 và 𝐴𝐸𝐺𝐹 là các hình vuông; 𝐻 là trung
điểm đoạn thẳng 𝐵𝐸. Độ dài các cạnh của các hình vuông nói trên, theo đơn vị cm,
đều là các số tự nhiên. Hãy tính độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐵, biết rằng diện tích phần được
tô đậm bằng 19 cm .
A
B C
D
E
F
G
H I
J
Câu 8. Tính giá trị của biểu thức
𝐴
  
 
×
 
  
×
  
 
×
 
  
× · · · ×

 
×
 

.
Câu 9. Có bốn chú vừa ếch, vừa cóc tên là Mi, Y, Ti, Si cùng sinh sống ở một khu đầm
nọ. Cóc luôn nói thật, còn ếch luôn nói dối. Căn cứ các câu nói dưới đây, em hãy cho
biết trong bốn chú Mi, Y, Ti, Si có bao nhiêu chú ếch:
– Mi nói: “Tôi và Y thuộc hai loài khác nhau”.
– Y nói: “Trong bốn chúng tôi, có ít nhất ba đứa là ếch”.
– Ti nói: “Si là ếch”.
– Si nói: “Ti là ếch”.
Câu 10. Hà có năm thùng hoa quả, gồm hai loại: thùng cam và thùng chanh. Số quả
trong các thùng là 21, 39, 42, 49, 66. Sau khi Hà bán đi một thùng cam, tổng số cam
còn lại bằng hai phần ba số chanh. Hỏi ban đầu Hà có bao nhiêu quả cam?
2
TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN
ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
5
5
5
Câu 11. Một quầy hàng bán bút có chương trình khuyến mãi sau: mua 4 tặng 1; mua
6 tặng 2 và tặng thêm 1000 đồng. Hỏi để mua đúng 38 cây bút ở quầy hàng đó, người
mua cần có ít nhất bao nhiêu tiền? Biết rằng, mỗi cây bút có giá 2000 đồng.
Câu 12. Hà có bốn tấm đề can 1, 2, 3, 4 như ở hình dưới đây. Hà dán đề can 3 lên đề
can 4, sau đó dán tiếp đề can 2 lên đề can 3, và cuối cùng dán đề can 1 lên đề can 2,
sao cho các ô đánh dấu 𝑋 và 𝑌 của cả bốn đề can này trùng khít lên nhau. Hỏi các tấm
đề can 1, 2, 3 che khuất bao nhiêu số 4 ở tấm đề can 4?
1 X
Y 1
(1)
2 2 2 2
2 X 2 2
Y 2 2 2
(2)
3 3 3
3 3 X
3 Y 3
3 3 3
(3)
4 4 4 X
4 4 Y 4
4 4 4 4
(4)
Câu 13. Dùng bốn chữ số 0, 1, 2, 9, có thể lập được bao nhiêu số nhỏ hơn 2019, chia
hết cho 3, và trong mỗi số đó, mỗi chữ số chỉ có mặt tối đa một lần?
Câu 14. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 có chiều dài mỗi cạnh là 20 cm. Ba bạn kiến Andy,
Bobby và David bò theo các cạnh của hình vuông. Andy bò từ 𝐴 đến 𝐵, rồi đến 𝐶, với
vận tốc 4,5 cm/giây. Bobby bò từ 𝐵 đến 𝐶, rồi đến 𝐷, với vận tốc 2 cm/giây. David bò
từ 𝐷 đến 𝐶, rồi đến 𝐵, với vận tốc 3 cm/giây. Hỏi khi Bobby và David gặp nhau lần
đầu tiên thì Andy cách hai bạn đó bao nhiêu cm? Biết rằng cả ba bạn kiến xuất phát
cùng một lúc.
Câu 15. Hỏi có bao nhiêu số 𝑇𝑆 (𝑇 khác 𝑆) sao cho có các chữ số 𝑀, 𝑌, 𝐻 khác nhau
và khác với 𝑇, 𝑆 để kết quả của phép tính 𝑀𝑌 𝑇𝑆 − 𝐻𝑇𝐻 là một số có hai chữ số?
3
TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN
ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)

Recommended

Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm
Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các nămTuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm
Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các nămhaic2hv.net
 
Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)Con Nhok Tự Kỉ
 

More Related Content

Similar to Đề thi VMTC lớp 5 năm 2019

Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6Nguyễn Hưng
 
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3
Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3
Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3Sang Nguyễn
 
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Chuyen de toan suy luan logic
Chuyen de toan suy luan logicChuyen de toan suy luan logic
Chuyen de toan suy luan logicCảnh
 
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)haic2hv.net
 
20 de thi violympic 4 hay
20 de thi violympic 4 hay20 de thi violympic 4 hay
20 de thi violympic 4 hayKim Ngọc
 
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5Học Toán Tài Liệu
 
De cuong toan 2 ket noi
De cuong toan 2 ket noiDe cuong toan 2 ket noi
De cuong toan 2 ket noiNhungPhmHng2
 
250 bai toan chon loc lop 4
250 bai toan chon loc lop 4250 bai toan chon loc lop 4
250 bai toan chon loc lop 4Le Thuy
 
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà Nẵng
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà NẵngĐề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà Nẵng
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà NẵngToan Huynh Nguyen
 

Similar to Đề thi VMTC lớp 5 năm 2019 (20)

Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
 
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
 
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
 
Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3
Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3
Tài liệu ôn thi toán lớp 3 cực hay ôn tập toàn 3
 
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
 
Luyen tin 0_chuyen
Luyen tin 0_chuyenLuyen tin 0_chuyen
Luyen tin 0_chuyen
 
54 BÀI TOÁN VUI LỚP 4
54 BÀI TOÁN VUI LỚP 454 BÀI TOÁN VUI LỚP 4
54 BÀI TOÁN VUI LỚP 4
 
Chuyen de toan suy luan logic
Chuyen de toan suy luan logicChuyen de toan suy luan logic
Chuyen de toan suy luan logic
 
101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
 
De on tap cuoi nam lop3
De on tap cuoi nam lop3De on tap cuoi nam lop3
De on tap cuoi nam lop3
 
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
 
20 de thi violympic 4 hay
20 de thi violympic 4 hay20 de thi violympic 4 hay
20 de thi violympic 4 hay
 
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
 
De cuong toan 2 ket noi
De cuong toan 2 ket noiDe cuong toan 2 ket noi
De cuong toan 2 ket noi
 
250 bai toan chon loc lop 4
250 bai toan chon loc lop 4250 bai toan chon loc lop 4
250 bai toan chon loc lop 4
 
28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO
28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO
28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO
 
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà Nẵng
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà NẵngĐề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà Nẵng
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 18 năm 2016 Gia Sư Đà Nẵng
 
ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
 
Dethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydonDethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydon
 
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
 

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3 (20)

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011
 
Đề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng B
Đề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng BĐề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng B
Đề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng B
 
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012
 
Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009
Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009
Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017
 

Recently uploaded

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 

Recently uploaded (12)

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 

Đề thi VMTC lớp 5 năm 2019

 • 1. 5 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS 2019 MYTS 2019 Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ Ngày thi: 24/03/2019 Thời gian làm bài: 90 phút 5 5 5 Câu 1. Cho hai số lẻ mà giữa chúng có đúng 2019 số chẵn. Tìm hiệu của hai số lẻ đó. Câu 2. Trong hình dưới đây có tám ô vuông con. Hỏi có bao nhiêu đường đi từ điểm 𝐴 đến điểm 𝐶, men theo các cạnh của các ô vuông, sao cho mỗi đường đều không qua điểm 𝐵 và có độ dài gấp sáu lần độ dài cạnh của ô vuông con? A B C Câu 3. Trong hình dưới đây, 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông có cạnh bằng 2 cm. Tính diện tích phần được tô đậm. A B C D (Lấy 𝜋 , .) Câu 4. Bạn An viết liên tiếp các chữ cái 𝑀, 𝑌, 𝑇, 𝑆 và thu được dãy chữ cái sau: 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 𝑀 𝑌 𝑇 𝑆 ... An lần lượt tô, từ trái qua phải, các chữ cái trong dãy trên bởi các màu: xanh, đỏ, tím, vàng, cam, xanh, đỏ, tím, vàng, cam, ... Hỏi tính từ trái qua phải, chữ 𝑇 thứ 2019 trong dãy trên được tô màu gì? 1 TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
 • 2. 5 5 5 Câu 5. Vào lúc 8 giờ 5 phút sáng, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 08:05. Vào lúc 8 giờ 19 phút tối, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 20:19. Bây giờ, trên mặt đồng hồ đang hiển thị 21:09. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút nữa, trên mặt đồng hồ điện tử sẽ lại hiển thị đủ bốn chữ số , , , ? Câu 6. Hỏi trong dãy phân số dưới đây, có bao nhiêu phân số lớn hơn ? , , , . . . , , . Câu 7. Trong hình dưới đây, 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝐴𝐻𝐼𝐽 và 𝐴𝐸𝐺𝐹 là các hình vuông; 𝐻 là trung điểm đoạn thẳng 𝐵𝐸. Độ dài các cạnh của các hình vuông nói trên, theo đơn vị cm, đều là các số tự nhiên. Hãy tính độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐵, biết rằng diện tích phần được tô đậm bằng 19 cm . A B C D E F G H I J Câu 8. Tính giá trị của biểu thức 𝐴 × × × × · · · × × . Câu 9. Có bốn chú vừa ếch, vừa cóc tên là Mi, Y, Ti, Si cùng sinh sống ở một khu đầm nọ. Cóc luôn nói thật, còn ếch luôn nói dối. Căn cứ các câu nói dưới đây, em hãy cho biết trong bốn chú Mi, Y, Ti, Si có bao nhiêu chú ếch: – Mi nói: “Tôi và Y thuộc hai loài khác nhau”. – Y nói: “Trong bốn chúng tôi, có ít nhất ba đứa là ếch”. – Ti nói: “Si là ếch”. – Si nói: “Ti là ếch”. Câu 10. Hà có năm thùng hoa quả, gồm hai loại: thùng cam và thùng chanh. Số quả trong các thùng là 21, 39, 42, 49, 66. Sau khi Hà bán đi một thùng cam, tổng số cam còn lại bằng hai phần ba số chanh. Hỏi ban đầu Hà có bao nhiêu quả cam? 2 TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
 • 3. 5 5 5 Câu 11. Một quầy hàng bán bút có chương trình khuyến mãi sau: mua 4 tặng 1; mua 6 tặng 2 và tặng thêm 1000 đồng. Hỏi để mua đúng 38 cây bút ở quầy hàng đó, người mua cần có ít nhất bao nhiêu tiền? Biết rằng, mỗi cây bút có giá 2000 đồng. Câu 12. Hà có bốn tấm đề can 1, 2, 3, 4 như ở hình dưới đây. Hà dán đề can 3 lên đề can 4, sau đó dán tiếp đề can 2 lên đề can 3, và cuối cùng dán đề can 1 lên đề can 2, sao cho các ô đánh dấu 𝑋 và 𝑌 của cả bốn đề can này trùng khít lên nhau. Hỏi các tấm đề can 1, 2, 3 che khuất bao nhiêu số 4 ở tấm đề can 4? 1 X Y 1 (1) 2 2 2 2 2 X 2 2 Y 2 2 2 (2) 3 3 3 3 3 X 3 Y 3 3 3 3 (3) 4 4 4 X 4 4 Y 4 4 4 4 4 (4) Câu 13. Dùng bốn chữ số 0, 1, 2, 9, có thể lập được bao nhiêu số nhỏ hơn 2019, chia hết cho 3, và trong mỗi số đó, mỗi chữ số chỉ có mặt tối đa một lần? Câu 14. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 có chiều dài mỗi cạnh là 20 cm. Ba bạn kiến Andy, Bobby và David bò theo các cạnh của hình vuông. Andy bò từ 𝐴 đến 𝐵, rồi đến 𝐶, với vận tốc 4,5 cm/giây. Bobby bò từ 𝐵 đến 𝐶, rồi đến 𝐷, với vận tốc 2 cm/giây. David bò từ 𝐷 đến 𝐶, rồi đến 𝐵, với vận tốc 3 cm/giây. Hỏi khi Bobby và David gặp nhau lần đầu tiên thì Andy cách hai bạn đó bao nhiêu cm? Biết rằng cả ba bạn kiến xuất phát cùng một lúc. Câu 15. Hỏi có bao nhiêu số 𝑇𝑆 (𝑇 khác 𝑆) sao cho có các chữ số 𝑀, 𝑌, 𝐻 khác nhau và khác với 𝑇, 𝑆 để kết quả của phép tính 𝑀𝑌 𝑇𝑆 − 𝐻𝑇𝐻 là một số có hai chữ số? 3 TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)