SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
1
CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TOÁN & TV)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN CẤP TỈNH:
CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 100
A/ Chục và đơn vị
B/ So sánh các số trong phạm vi 100
C/ Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
D/ Các số có 2 chữ số (từ 41 đến 70)
CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
A/ Phép cộng dạng 14 + 3
B/ Cộng các số tròn chục
CHỦ ĐỀ 3. HÌNH HỌC
A/ Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
B/ Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC ĐO LƯỜNG
ÔN TẬP HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ 5. TOÁN SUY LUẬN
A/ SUY LUẬN THEO TỔ HỢP
B/ SUY LUẬN LO-GIC
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
2
CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TOÁN)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 100
A/ Chục và đơn vị
Câu 1. Có bao nhiêu số nhỏ hơn 5 chục trong các số dưới đây?
a. 1 số b. 2 số (20; 40) c. 3 số d. 4 số
Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là…9…….
Câu 3. Trong những nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng?
Nhận xét 1: Số 18 được đọc là mười tám -> đúng
Nhận xét 2: Số gồm 5 chục và 3 đơn vị là 53 -> đúng
Nhận xét 3: Số 16 gồm 6 chục và 1 đơn vị. -> sai
Nhận xét 4: Số gồm 3 chục và 2 đơn vị là 23. -> sai
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 4. Có bao nhiêu số tròn chục thích hợp để điền vào chỗ chấm.
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
3
a. 1 số b. 2 số (30; 40) c. 3 số d. 4 số
Câu 5. Mỗi chấm tròn ta coi là một đơn vị, cần vẽ thêm ……4……..chấm tròn thì mới đủ
1 chục 4 đơn vị.
Câu 6. Có bao nhiêu số lớn hơn 2 chục trong các số sau:
a. 1 số b. 2 số (40; 70) c. 3 số d. 4 số
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo
chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia
năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua
tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 7. Cho bốn khẳng định sau:
Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định đúng?
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
4
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 8. Có bao nhiêu hình có 2 chục quả dưa hấu?
(20) (20) (19)
Trả lời: ……2……..hình
Câu 9. Chọn tất cả đáp án đúng
(19) (19) (18) (20)
a. Có 2 hình có 19 ngôi sao b. Hình C có 17 ngôi sao
c. Hình D có 2 chục ngôi sao d. Hình A có 2 chục ngôi sao
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo
chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia
năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua
tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 10. Số thích hợp điền vào ô trống là…5…..
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
5
Câu 11. Dãy số tròn chục nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé?
a. 20; 50; 80 b. 80; 50; 20 c. 30; 70; 60 d. 70; 60; 30
Câu 12. Cần vẽ thêm tất cả bao nhiêu chấm tròn để được số gồm 1 chục và 6 đơn vị?
a. 3 b. 4 c. 5
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo
chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia
năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua
tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
6
CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN CẤP TỈNH
CHỦ ĐỀ 1: Vần chứa âm đệm 2:
Chủ điểm 1: oam, oăm
Chủ điểm 2: oan, oat
Chủ điểm 3: oăn, oăt
Chủ điểm 4: uân, uất
CHỦ ĐỀ 2: Vần chứa âm đệm 4:
Chủ điểm 5: oăng, oăc
Chủ điểm 6: oanh, oach
Chủ điểm 7: uênh, uêch
Chủ điểm 8: uynh, uych
CHỦ ĐỀ 3: Quy tắc viết hoa
Chủ điểm 9 - Viết hoa chữ cái đầu câu, đầu bài
Chủ điểm 10 - Viết hoa tên riêng
CHỦ ĐỀ 4: Phân biệt các âm dễ lẫn
Chủ điểm - Phân biệt n/l; s/x; tr/ch
Chủ điểm - Phân biệt d/gi; r/d/gi; v/d/g
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
7
CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
Chủ điểm 1: oam, oăm
Câu 1: Em hãy chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:
Mụ phù thuỷ có cái mũi ............... như mỏ quạ.
a/ hoằm b/ khoằm
Câu 2: Em hãy giúp bạn hươu chọn các âm thích hợp để ghép thành vần:
(Đánh dấu × vào ô trống trước âm em chọn)
× × ×
Câu 3: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:
ăn con mồi/ Con hổ/ nó vừa bắt được./ nhồm nhoàm
_______________________________________________________________
Con hổ nhồm nhoàm ăn con mồi nó vừa bắt được.
Câu 4: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:
cái mũi khoằm/ rất đáng sợ./ có/ Mụ phù thủy
________________________________________________________
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
8
Mụ phù thủy có cái mũi khoằm rất đáng sợ.
Câu 5: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:
ngoạm miếng dưa hấu/ Khỉ con/ ngon lành.
_________________________________________________________________
Khỉ con ngoạm miếng dưa hấu ngon lành.
Câu 6: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:
về chuồng./ ngoạm mẩu xương/ nhanh chóng/ Chú chó
___________________________________________________________________
Chú chó nhanh chóng ngoạm mẩu xương về chuồng.
Câu 7: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:
oái oăm./ không nghịch trò/ Mẹ nhắc Minh
_______________________________________________________________
Mẹ nhắc Minh không nghịch trò oái oăm.
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo
chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia
năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua
tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 8: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:
trắng muốt./ Ông già Noel/ xồm xoàm/ có bộ râu
___________________________________________________________
Ông già Noel có bộ râu xồm xoàm trắng muốt.
Câu 9: Em hãy chọn các tiếng để tạo thành từ phù hợp với tranh.
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
9
..(1).. ..(2)..
nhàm nhoàm nhòm nhồm
Câu 10: Em hãy nối tiếng ở cột trái với tiếng tương ứng ở cột phải để được từ đúng.
sâu oạp
oàm hoắm
khù khoằm
Câu 11: Em hãy chọn các âm, vần và dấu thanh để tạo thành tiếng thích hợp.
nh/oăm/oàm
nhoàm
Câu 12: Trong các tiếng dưới đây, có bao nhiêu tiếng chứa vần oam?
nhoàm; khoằm ngoạm; ngoạp
a/ 4 tiếng. b/ 2 tiếng. c/ 3 tiếng. d/ 1 tiếng.
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo
chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia
năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua
tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 LỚP 1 MÔN TOÁN + TV
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 LỚP 1 MÔN TOÁN + TVBÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 LỚP 1 MÔN TOÁN + TV
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 LỚP 1 MÔN TOÁN + TV
 
ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22
ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22
ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22
 
7 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2
7 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 27 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2
7 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2
 
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
 
TOÁN CHO TRẺ MẦM NON
TOÁN CHO TRẺ MẦM NON TOÁN CHO TRẺ MẦM NON
TOÁN CHO TRẺ MẦM NON
 
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
 
Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1
Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1
Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1
 
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ PHÁT TRI...
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ PHÁT TRI...TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ PHÁT TRI...
TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ PHÁT TRI...
 
TUYỂN TẬP 272 BÀI ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 1
TUYỂN TẬP 272 BÀI ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 1TUYỂN TẬP 272 BÀI ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 1
TUYỂN TẬP 272 BÀI ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 1
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂM
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂMBÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂM
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂM
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
 
ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 14 - ĐỀ SỐ 1
ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 14 - ĐỀ SỐ 1ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 14 - ĐỀ SỐ 1
ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 14 - ĐỀ SỐ 1
 
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2 30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
 
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng ViệtBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
 
luyen-tap-toan-lop-2
luyen-tap-toan-lop-2luyen-tap-toan-lop-2
luyen-tap-toan-lop-2
 
47 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 - TOÁN LỚP 2
47 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 - TOÁN LỚP 247 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 - TOÁN LỚP 2
47 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 - TOÁN LỚP 2
 
BỘ ĐỀ ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 1
BỘ ĐỀ ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 1BỘ ĐỀ ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 1
BỘ ĐỀ ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 1
 

Similar to Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)

Similar to Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố) (20)

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...
 
Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểmĐấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
 
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
 
Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểm
Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểmĐề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểm
Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểm
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểmĐề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn tập theo 10 ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn tập theo 10 ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn tập theo 10 ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn tập theo 10 ...
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tập
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tậpTrạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tập
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tập
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 
Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Có đáp án)
Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Có đáp án)Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Có đáp án)
Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Có đáp án)
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp ánViolympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểmĐề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...
 
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
 
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
 
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
 
Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...
Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...
Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...
 
Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm
Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểmĐề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm
Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm
 

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3 (14)

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...
 
Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024
Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024
Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...
 
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
 Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thi
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thiTrạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thi
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thi
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...
 
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
 

Recently uploaded

Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học
Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa họcLogic học và phương pháp nghiên cứu khoa học
Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học
K61PHMTHQUNHCHI
 

Recently uploaded (20)

Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Gree...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
 
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxtiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
 
Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học
Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa họcLogic học và phương pháp nghiên cứu khoa học
Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao...
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
Báo cáo bài tập lớn E - Marketing Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho nhã...
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
Bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Triết lý kinh do...
Bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Triết lý kinh do...Bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Triết lý kinh do...
Bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Triết lý kinh do...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
 

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)

 • 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TOÁN & TV) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN CẤP TỈNH: CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 100 A/ Chục và đơn vị B/ So sánh các số trong phạm vi 100 C/ Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 D/ Các số có 2 chữ số (từ 41 đến 70) CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 A/ Phép cộng dạng 14 + 3 B/ Cộng các số tròn chục CHỦ ĐỀ 3. HÌNH HỌC A/ Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật B/ Khối hộp chữ nhật, khối lập phương CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC ĐO LƯỜNG ÔN TẬP HÌNH HỌC CHỦ ĐỀ 5. TOÁN SUY LUẬN A/ SUY LUẬN THEO TỔ HỢP B/ SUY LUẬN LO-GIC
 • 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 2 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TOÁN) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 100 A/ Chục và đơn vị Câu 1. Có bao nhiêu số nhỏ hơn 5 chục trong các số dưới đây? a. 1 số b. 2 số (20; 40) c. 3 số d. 4 số Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là…9……. Câu 3. Trong những nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng? Nhận xét 1: Số 18 được đọc là mười tám -> đúng Nhận xét 2: Số gồm 5 chục và 3 đơn vị là 53 -> đúng Nhận xét 3: Số 16 gồm 6 chục và 1 đơn vị. -> sai Nhận xét 4: Số gồm 3 chục và 2 đơn vị là 23. -> sai a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 4. Có bao nhiêu số tròn chục thích hợp để điền vào chỗ chấm.
 • 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 3 a. 1 số b. 2 số (30; 40) c. 3 số d. 4 số Câu 5. Mỗi chấm tròn ta coi là một đơn vị, cần vẽ thêm ……4……..chấm tròn thì mới đủ 1 chục 4 đơn vị. Câu 6. Có bao nhiêu số lớn hơn 2 chục trong các số sau: a. 1 số b. 2 số (40; 70) c. 3 số d. 4 số …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 7. Cho bốn khẳng định sau: Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định đúng?
 • 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 4 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 8. Có bao nhiêu hình có 2 chục quả dưa hấu? (20) (20) (19) Trả lời: ……2……..hình Câu 9. Chọn tất cả đáp án đúng (19) (19) (18) (20) a. Có 2 hình có 19 ngôi sao b. Hình C có 17 ngôi sao c. Hình D có 2 chục ngôi sao d. Hình A có 2 chục ngôi sao …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 10. Số thích hợp điền vào ô trống là…5…..
 • 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 5 Câu 11. Dãy số tròn chục nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé? a. 20; 50; 80 b. 80; 50; 20 c. 30; 70; 60 d. 70; 60; 30 Câu 12. Cần vẽ thêm tất cả bao nhiêu chấm tròn để được số gồm 1 chục và 6 đơn vị? a. 3 b. 4 c. 5 …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
 • 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 6 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN CẤP TỈNH CHỦ ĐỀ 1: Vần chứa âm đệm 2: Chủ điểm 1: oam, oăm Chủ điểm 2: oan, oat Chủ điểm 3: oăn, oăt Chủ điểm 4: uân, uất CHỦ ĐỀ 2: Vần chứa âm đệm 4: Chủ điểm 5: oăng, oăc Chủ điểm 6: oanh, oach Chủ điểm 7: uênh, uêch Chủ điểm 8: uynh, uych CHỦ ĐỀ 3: Quy tắc viết hoa Chủ điểm 9 - Viết hoa chữ cái đầu câu, đầu bài Chủ điểm 10 - Viết hoa tên riêng CHỦ ĐỀ 4: Phân biệt các âm dễ lẫn Chủ điểm - Phân biệt n/l; s/x; tr/ch Chủ điểm - Phân biệt d/gi; r/d/gi; v/d/g
 • 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 7 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 1 VÀ LỚP 2 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: Chủ điểm 1: oam, oăm Câu 1: Em hãy chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Mụ phù thuỷ có cái mũi ............... như mỏ quạ. a/ hoằm b/ khoằm Câu 2: Em hãy giúp bạn hươu chọn các âm thích hợp để ghép thành vần: (Đánh dấu × vào ô trống trước âm em chọn) × × × Câu 3: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa: ăn con mồi/ Con hổ/ nó vừa bắt được./ nhồm nhoàm _______________________________________________________________ Con hổ nhồm nhoàm ăn con mồi nó vừa bắt được. Câu 4: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa: cái mũi khoằm/ rất đáng sợ./ có/ Mụ phù thủy ________________________________________________________
 • 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 8 Mụ phù thủy có cái mũi khoằm rất đáng sợ. Câu 5: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa: ngoạm miếng dưa hấu/ Khỉ con/ ngon lành. _________________________________________________________________ Khỉ con ngoạm miếng dưa hấu ngon lành. Câu 6: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa: về chuồng./ ngoạm mẩu xương/ nhanh chóng/ Chú chó ___________________________________________________________________ Chú chó nhanh chóng ngoạm mẩu xương về chuồng. Câu 7: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa: oái oăm./ không nghịch trò/ Mẹ nhắc Minh _______________________________________________________________ Mẹ nhắc Minh không nghịch trò oái oăm. …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 8: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa: trắng muốt./ Ông già Noel/ xồm xoàm/ có bộ râu ___________________________________________________________ Ông già Noel có bộ râu xồm xoàm trắng muốt. Câu 9: Em hãy chọn các tiếng để tạo thành từ phù hợp với tranh.
 • 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 8 CĐ bồi dưỡng Toán 1 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 1 và lớp 2 // Tuyển tập 12 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 & Luyện từ và câu tiếng Việt lớp 2 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 9 ..(1).. ..(2).. nhàm nhoàm nhòm nhồm Câu 10: Em hãy nối tiếng ở cột trái với tiếng tương ứng ở cột phải để được từ đúng. sâu oạp oàm hoắm khù khoằm Câu 11: Em hãy chọn các âm, vần và dấu thanh để tạo thành tiếng thích hợp. nh/oăm/oàm nhoàm Câu 12: Trong các tiếng dưới đây, có bao nhiêu tiếng chứa vần oam? nhoàm; khoằm ngoạm; ngoạp a/ 4 tiếng. b/ 2 tiếng. c/ 3 tiếng. d/ 1 tiếng. …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6-7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: