SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
1
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH – QUỐC GIA NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 2 VÀ LỚP 3
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TOÁN)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM
 Chủ điểm 1: Bài toán về nhiều hơn
 Chủ điểm 2: Bài toán về ít hơn
 Chủ điểm 3: Bảng chia 2
 Chủ điểm 4: Bảng chia 5
 Chủ điểm 5: Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (phép chia)
 Chủ điểm 6: Số bị chia, số chia, thương
 Chủ điểm 7: Giải bài toán có lời văn về thành phần của phép chia.
 Chủ điểm 8: Điểm, đoạn thẳng
 Chủ điểm 9: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, 3 điểm thẳng hàng.
 Chủ điểm 10: Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc.
 Chủ điểm 11: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhờ) trong phạm vi 100. Lập phép
tính đúng.
 Chủ điểm 12: Ngày, giờ xem đồng hồ.
 Chủ điểm 13: Giờ, phút xem đồng hồ.
 Chủ điểm 14: Ngày tháng, xem lịch
 Chủ điểm 15: Các bài toán có lời văn về thời gian.
BÀI TẬP ÔN TẬP
Chủ điểm 1: Bài toán về nhiều hơn
Câu 1: Xe thứ nhất chở được 35 học sinh. Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 10
học sinh. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu học sinh?
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
2
a/ 10 học sinh b/ 45 học sinh c/ 25 học sinh
Hướng dẫn
Xe thứ hai chở được số học sinh là: 35 + 10 = 45 (học sinh)
Câu 2: Tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có nhiều hơn tổ là 5 bạn. Tổ 2 có …10 + 5 = 15….bạn.
Điền 15
Câu 3: Giải bài toán dựa vào sơ đồ sau:
Kho thứ hai có nhiều hơn kho thứ nhất …15 – 12 = 3… bao gạo.
Điền 3
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
Cho tóm tắt sau:
Tùng có: 37 quyển vở.
Cúc nhiều hơn Tùng: 10 quyển vở.
Cúc có: ? quyển vở.
Trả lời: Cúc có ….. quyển vở.
Hướng dẫn
Cúc có số quyển vở là: 37 + 10 = 47 (quyển)
Điền 47
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm //
Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và
đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu
chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng:
Tổ Một trồng được 9 cây. Tổ Hai trồng được nhiều hơn tổ Một 10 cây. Hỏi tổ Hai
trồng được bao nhiêu cây?
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
3
a/ 11 cây b/ 14 cây c/ 19 cây d/ 20 cây
Hướng dẫn
Tổ Hai trồng được số cây là: 9 + 10 = 19 (cây)
Câu 6. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Cô giáo mua hai giỏ hoa quả về đề làm mẫu vật vẽ tranh. Giỏ thứ nhất có 11 quả, giỏ thứ
hai có nhiều hơn giỏ thứ nhất 9 quả. Hỏi giỏ thứ hai có bao nhiêu quả?
Trả lời: giỏ thứ hai có ……11 + 9 = 20……quả.
Câu 7. Cho bài toán có tóm tắt sau:
Một cửa hàng:
Ngày 1 bán được: 19 bao ngô
Ngày 2 bán được nhiều hơn ngày 1: 5 bao ngô
Ngày 2 bán được: ……..? bao ngô
Trả lời: Ngày 2 bán được………19 + 5 = 24……bao ngô
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm //
Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và
đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu
chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 8. Bạn hãy chọn đáp án đúng:
Năm nay, Mai 7 tuổi. Hồng nhiều hơn Mai 2 tuổi. Hỏi năm nay, Hồng bao nhiêu tuổi?
a. 6 tuổi b. 7 tuổi c. 8 tuổi d. 9 tuổi
Câu 9. Mẹ mua cho anh 7 cái nhãn vở. Mẹ mua cho em nhiều hơn cho anh 6 cái nhãn vở.
Khi đó, mẹ mua cho em ……7 + 6 = 13……cái nhãn vở.
Câu 10. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm:
Cho tóm tắt sau:
Trang có: 22 cái kẹo
Cúc có nhiều hơn Trang: 26 cái kẹo
Cúc có: …………..cái kẹo?
a. 4 b. 22 c. 48 d. 26
Câu 11. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
4
Năm nay em 8 tuổi. Anh hơn em số tuổi là số liền sau của 3. Hỏi năm nay anh bao nhiêu
tuổi?
Trả lời: ……8 + 4 = 12…….tuổi.
Câu 12. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Cặp của Mai chứa số quyển vở là số liền sau của 6. Cặp của Bình chứa nhiều hơn cặp của
Mai 4 quyển vở. Hỏi cặp của Bình chứa bao nhiêu quyển vở?
Trả lời: …………..quyển vở.
Hướng dẫn
Số liền sau của 6 là 7, vậy cặp của Mai có: 7 quyển vở
Cặp của Bình có số quyển vở là: 7 + 4 = 11 (quyển vở)
Điền: 11
Câu 13. Thu hái được 11 quả táo, Trang hái được nhiều hơn Thu số quả táo là số tròn chục
nhỏ nhất. Hỏi Trang hai được mấy quả táo?
a. 18 quả b. 19 quả c. 20 quả d. 21 quả
Hướng dẫn
Số tròn chục nhỏ nhất là: 10
Trang hái được số quả táo là: 11 + 10 = 21 (quả)
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm //
Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và
đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu
chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 14. Cúc và Dung có một số viên bi. Biết Cúc có số viên bi là số tròn chục liền trước
của 13. Dung có nhiều hơn Cúc 3 viên bi. Hỏi Dung có bao nhiêu viên bi?
a. 20 viên bi b. 14 viên bi c. 17 viên bi d. 13 viên bi
Hướng dẫn
Số tròn chục liền trước của 13 là: 10, vậy Cúc có 10 viên bi
Dung có số viên bi là: 10 + 3 = 13 (viên)
Câu 15. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Một bài toán được tóm tắt như sau:
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
5
Hạnh nhiều hơn Cúc số quả bóng là …11..quả.
Câu 16. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Cho tóm tắt sau:
Trang có : 5 cái bút
Hà có nhiều hơn trang: 26 cái bút
Hà có : ……cái bút?
Hoàn thành bài toán tương ứng với tóm tắt trên:
Trang có 5 cái bút, Hà có nhiều hơn Trang …26….cái bút. Hỏi Hà có mấy cái bút?
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm //
Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và
đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu
chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
6
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH – QUỐC GIA NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 2 VÀ LỚP 3
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
CHỦ ĐỀ 1 – GIỚI THIỆU VÀ TẢ ĐỒ VẬT
- Tả đồ chơi
- Giới thiệu về đồ vật đồ dùng
- Tả đồ vật, đồ dùng
CHỦ ĐỀ 2 – MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO CHỦ ĐỀ: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
- Mở rộng vốn từ gia đình.
- Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình.
CHỦ ĐỀ 3 – ĐẶT VÀ TLCH “KHI NÀO?”, “Ở ĐÂU?”, “VÌ SAO?”
- Đặt và TLCH “Vì sao?”
- Đặt và TLCH “Khi nào?”
- Đặt và TLCH “Ở đâu?”
CHỦ ĐỀ 4 – PHÂN BIỆT ÂM “r/d/gi; v/d)
- Phân biệt âm v/d
- Phân biệt âm r/d/gi
CHỦ ĐỀ 5 – LẬP BẢNG BIẺU
- Lập danh sách học sinh
- Lập thời gian biểu
- Viết nội quy
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
7
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH – QUỐC GIA NĂM 2023 - 2024
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024
BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 2 VÀ LỚP 3
(Có đáp án)
TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3
***
ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT)
Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
 Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi:
CHỦ ĐỀ 1 – GIỚI THIỆU VÀ TẢ ĐỒ VẬT
- TẢ ĐỒ CHƠI
Câu 1: Em hãy chọn những câu trả lời thích hợp với câu hỏi: “Đồ chơi đó có đặc điểm
gì?”
a/ Bên ngoài, chú gấu mặc một chiếc áo cộc tay kẻ đen trắng.
b/ Chú có bộ lông màu nâu hạt dẻ.
c/ Em đặt gấu bông ngồi ở trên giường của mình.
d/ Vào dịp sinh nhật năm ngoái, mẹ tặng em một chú gấu bông rất lớn.
Câu 2: Em hãy quan sát bức ảnh dưới đây và chọn câu miêu tả các bộ phận của chiếc xe
đồ chơi:
a/ Em rất thích chiếc ô tô này.
b/ Chiếc ô tô cần cẩu có rất nhiều bộ phận : đầu xe, thân xe, bánh xe và cần
cẩu.
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
8
c/ Bà đã tặng em chiêc ô tô cần cẩu này.
d/ Chiếc ô tô trông rất chắc chắn.
Câu 3: Em hãy chọn các từ/cụm từ bên dưới để hoàn thành đoạn văn tả một đồ chơi:
màu vàng; công tắc; màu sắc; nhựa dẻo; con vẹt; chú vẹt đồ chơi; “Xin chào”
Gợi ý:
+ Em muốn giới thiệu đồ chơi gì?
+ Món đồ chơi đó có đặc điểm gì?
+ Em có thích món đồ chơi đó không?
Trả lời:
Em có một chú vẹt đồ chơi. Chú được làm bằng nhựa dẻo. Nhưng em thấy chú rất giống
một con vẹt thật. Chú có chiếc mỏ màu vàng. Đôi mắt bé xíu như hạt vừng. Bộ lông rực
rỡ màu sắc. Phía dưới bụng của chú có một nút công tắc. Nếu em bật thì chú sẽ nói “Xin
chào”, “Cảm ơn” hoặc “Nhà có khách”. Em rất thích chơi với chú vẹt. Vì vậy, em sẽ giữ
gìn chú thật cẩn thận.
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm //
Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và
đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu
chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
Câu 4: Em hãy gạch chân dưới câu văn miêu tả đôi mắt của đồ chơi được nhắc đến trong
đoạn văn sau.
Gấu bông của em có màu vàng ấm áp, được làm từ lông dày và mượt mà. Với chiếc
mũi đỏ và chiếc nơ trang trí ở cổ, gấu bông trở nên đáng yêu và gần gũi với em ngay từ cái
nhìn đầu tiên. Đầu to và tròn, với đôi tai và mũ, nó mang lại hình ảnh vô cùng sinh động
và dễ thương. Điều đặc biệt của gấu bông này chính là đôi mắt tròn được làm từ nhựa thủy
tinh, tạo nên vẻ sống động và thân thiện. Bên trong, lõi của gấu được làm bằng bông mềm
mại, tạo cảm giác êm ái khi em ôm nó.
(Nguồn Internet)
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
9
Câu 5: Em hãy gạch chân dưới câu văn dùng để giới thiệu món đồ chơi trong đoạn văn
dưới đây.
Em có rất nhiều đồ chơi nhưng món đồ chơi mà em thích nhất là quả bóng
nhựa. Quả bóng hình tròn, chỉ có hai màu xanh và trắng. Mỗi khi lăn, hai màu trên quả
bóng hòa lẫn vào nhau, tạo ra một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Chiều chiều, em thường
mang bóng ra bãi đất trống gần nhà để chơi cùng với các bạn trong xóm. Bóng đá chính là
môn thể thao mà em yêu thích nhất.
(Nguồn Internet)
Câu 6: Em hãy gạch chân dưới các từ ngữ chỉ màu sắc có trong đoạn văn sau.
Vào dịp Nô-en năm ngoái, bà nội đã làm tặng em một con búp bê bằng bông. Con
búp bê của em không giống với bất kì con búp bê nào khác. Nó được làm bằng vải, bên
trong nhét bông mềm. Mắt của búp bê được bà tạo ra từ hai chiếc khuy áo, còn miệng là
một miếng vải nhỏ màu đỏ. Búp bê mặc một chiếc váy màu cam xinh xắn. Em luôn mang
theo món quà của bà nội ở bên mình. Búp bê là người bạn thân nhất của em.
(Nguồn Internet)
Câu 7: Em hãy sắp xếp các từ, cụm từ dưới đây thành câu văn hoàn chỉnh.
của em/ chạy bằng pin./ có màu đỏ,/ Chiếc ô tô
Chiếc ô tô của em có màu đỏ, chạy bằng pin.
Câu 8: Em hãy chọn đáp án thích hợp điền vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
Bố đã mua cho em một quả bóng . Nó có hình cầu, màu trắng . Quả bóng khá to và
nặng . Vỏ bóng được làm bằng cao su . Trên bóng có in chữ kí của các cầu thủ nổi tiếng.
Mỗi buổi chiều đi học về, em lại đem bóng ra chơi. Nhờ có quả bóng này, em đã có
khoảng thời gian thư giãn bổ ích.
Câu 9: Em hãy sắp xếp các câu văn sau thành một đoạn văn tả đồ chơi:
Nó mặc bộ váy dạ hội màu đỏ. Trên váy có đính những hạt kim tuyến lấp lánh. Chân đi
đôi giày cao gót màu trắng.
Vào dịp sinh nhật, em đã được tặng một con búp bê.
Em đã đặt tên cho nó là Anna. Khuôn mặt của Anna rất xinh đẹp.
Em rất thích nó và thường ôm búp bê khi đi ngủ.
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325
----------------------------------------------------
Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3
Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi
dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức!
1
0
Mái tóc dài vàng óng, mềm mượt. Nước da trắng hồng, và đôi mắt màu xanh dương.
Con búp bê giống như một công chúa vậy.
Câu 10: Em hãy sắp xếp câu văn dưới đây thành một đoạn văn tả đồ chơi:
Dịp sinh nhật, mẹ mua cho em một chú bạch tuộc bằng bông siêu đáng yêu.
Trông nó thật là đáng yêu!
Đặc biệt nhất là phía trước của con thú bông này còn được thêu thêm mắt.
Miệng của chú bạch tuộc bằng chỉ đen và đôi má màu hồng nữa.
Bên ngoài nó là lớp vải nhung mịn, bên trong nhồi đầy bông nên cầm rất êm.
……………
Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm //
Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và
đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu
chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:

More Related Content

What's hot

Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)
Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)
Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

What's hot (20)

15 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 2 - SÁCH MỚI
15 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 2 - SÁCH MỚI15 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 2 - SÁCH MỚI
15 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 2 - SÁCH MỚI
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
 
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
 
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
 
BÀI TẬP ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 2
BÀI TẬP ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 2BÀI TẬP ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 2
BÀI TẬP ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 2
 
4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO
4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO
4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO
 
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
 
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơnChuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
 
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC PHẦN 3 - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC PHẦN 3 - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐICÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC PHẦN 3 - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC PHẦN 3 - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁNBÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁN
 
Toan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamToan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giam
 
luyen-tap-toan-lop-2
luyen-tap-toan-lop-2luyen-tap-toan-lop-2
luyen-tap-toan-lop-2
 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng ViệtBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
 
50 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 2
50 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 250 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 2
50 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 2
 
1400 bài toán tiểu học
1400 bài toán tiểu học1400 bài toán tiểu học
1400 bài toán tiểu học
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
 
Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)
Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)
Tuyển tập đề thi HKII lớp 1 môn TOÁN (25 đề) + TV (37 đề)
 
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
BỘ ÔN GIỮA HK2 TOÁN - TV LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀU
BỘ ÔN GIỮA HK2 TOÁN - TV LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀUBỘ ÔN GIỮA HK2 TOÁN - TV LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀU
BỘ ÔN GIỮA HK2 TOÁN - TV LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀU
 

Similar to Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)

Similar to Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố) (20)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 - 2024
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 - 2024Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 - 2024
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 - 2024
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tập
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tậpTrạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tập
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 8 Đề ôn tập
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểmĐề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
 
Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...
Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...
Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 1...
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 202...
 
Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểm
Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểmĐề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểm
Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 7 chủ điểm
 
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024
 
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
 Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 13 chủ điểm (...
 
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp ánViolympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 11 chủ điểm (...
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 theo ...
 
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 14 chủ...
 
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁNĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 TỪ VÒNG 1-10 CÓ ĐÁP ÁN
 

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3 (15)

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
 
Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểmĐấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
 
Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm
Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểmĐề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm
Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm
 
Đề thi Violympic Toán lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 8 chủ điểm
Đề thi Violympic Toán lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 8 chủ điểmĐề thi Violympic Toán lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 8 chủ điểm
Đề thi Violympic Toán lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn vòng 8 theo 8 chủ điểm
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 10 chủ điểm (...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểmĐề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm
 
Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024
Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024
Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023-2024
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 200 câu ...
 
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thi
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thiTrạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thi
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 chủ điểm ôn thi
 
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 5 năm 2023 - 2024 (Đề thi và Hướng dẫn g...
 

Recently uploaded

CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
nguyendoan3122102508
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
TunQuc54
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
LinhV602347
 

Recently uploaded (20)

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfTien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLSĐồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
 
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxnghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxtiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docxBÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)

 • 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH – QUỐC GIA NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 2 VÀ LỚP 3 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TOÁN) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM  Chủ điểm 1: Bài toán về nhiều hơn  Chủ điểm 2: Bài toán về ít hơn  Chủ điểm 3: Bảng chia 2  Chủ điểm 4: Bảng chia 5  Chủ điểm 5: Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (phép chia)  Chủ điểm 6: Số bị chia, số chia, thương  Chủ điểm 7: Giải bài toán có lời văn về thành phần của phép chia.  Chủ điểm 8: Điểm, đoạn thẳng  Chủ điểm 9: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, 3 điểm thẳng hàng.  Chủ điểm 10: Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc.  Chủ điểm 11: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhờ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng.  Chủ điểm 12: Ngày, giờ xem đồng hồ.  Chủ điểm 13: Giờ, phút xem đồng hồ.  Chủ điểm 14: Ngày tháng, xem lịch  Chủ điểm 15: Các bài toán có lời văn về thời gian. BÀI TẬP ÔN TẬP Chủ điểm 1: Bài toán về nhiều hơn Câu 1: Xe thứ nhất chở được 35 học sinh. Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 10 học sinh. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu học sinh?
 • 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 2 a/ 10 học sinh b/ 45 học sinh c/ 25 học sinh Hướng dẫn Xe thứ hai chở được số học sinh là: 35 + 10 = 45 (học sinh) Câu 2: Tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có nhiều hơn tổ là 5 bạn. Tổ 2 có …10 + 5 = 15….bạn. Điền 15 Câu 3: Giải bài toán dựa vào sơ đồ sau: Kho thứ hai có nhiều hơn kho thứ nhất …15 – 12 = 3… bao gạo. Điền 3 Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống: Cho tóm tắt sau: Tùng có: 37 quyển vở. Cúc nhiều hơn Tùng: 10 quyển vở. Cúc có: ? quyển vở. Trả lời: Cúc có ….. quyển vở. Hướng dẫn Cúc có số quyển vở là: 37 + 10 = 47 (quyển) Điền 47 …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng: Tổ Một trồng được 9 cây. Tổ Hai trồng được nhiều hơn tổ Một 10 cây. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?
 • 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 3 a/ 11 cây b/ 14 cây c/ 19 cây d/ 20 cây Hướng dẫn Tổ Hai trồng được số cây là: 9 + 10 = 19 (cây) Câu 6. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm: Cô giáo mua hai giỏ hoa quả về đề làm mẫu vật vẽ tranh. Giỏ thứ nhất có 11 quả, giỏ thứ hai có nhiều hơn giỏ thứ nhất 9 quả. Hỏi giỏ thứ hai có bao nhiêu quả? Trả lời: giỏ thứ hai có ……11 + 9 = 20……quả. Câu 7. Cho bài toán có tóm tắt sau: Một cửa hàng: Ngày 1 bán được: 19 bao ngô Ngày 2 bán được nhiều hơn ngày 1: 5 bao ngô Ngày 2 bán được: ……..? bao ngô Trả lời: Ngày 2 bán được………19 + 5 = 24……bao ngô …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 8. Bạn hãy chọn đáp án đúng: Năm nay, Mai 7 tuổi. Hồng nhiều hơn Mai 2 tuổi. Hỏi năm nay, Hồng bao nhiêu tuổi? a. 6 tuổi b. 7 tuổi c. 8 tuổi d. 9 tuổi Câu 9. Mẹ mua cho anh 7 cái nhãn vở. Mẹ mua cho em nhiều hơn cho anh 6 cái nhãn vở. Khi đó, mẹ mua cho em ……7 + 6 = 13……cái nhãn vở. Câu 10. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm: Cho tóm tắt sau: Trang có: 22 cái kẹo Cúc có nhiều hơn Trang: 26 cái kẹo Cúc có: …………..cái kẹo? a. 4 b. 22 c. 48 d. 26 Câu 11. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 • 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 4 Năm nay em 8 tuổi. Anh hơn em số tuổi là số liền sau của 3. Hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi? Trả lời: ……8 + 4 = 12…….tuổi. Câu 12. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Cặp của Mai chứa số quyển vở là số liền sau của 6. Cặp của Bình chứa nhiều hơn cặp của Mai 4 quyển vở. Hỏi cặp của Bình chứa bao nhiêu quyển vở? Trả lời: …………..quyển vở. Hướng dẫn Số liền sau của 6 là 7, vậy cặp của Mai có: 7 quyển vở Cặp của Bình có số quyển vở là: 7 + 4 = 11 (quyển vở) Điền: 11 Câu 13. Thu hái được 11 quả táo, Trang hái được nhiều hơn Thu số quả táo là số tròn chục nhỏ nhất. Hỏi Trang hai được mấy quả táo? a. 18 quả b. 19 quả c. 20 quả d. 21 quả Hướng dẫn Số tròn chục nhỏ nhất là: 10 Trang hái được số quả táo là: 11 + 10 = 21 (quả) …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 14. Cúc và Dung có một số viên bi. Biết Cúc có số viên bi là số tròn chục liền trước của 13. Dung có nhiều hơn Cúc 3 viên bi. Hỏi Dung có bao nhiêu viên bi? a. 20 viên bi b. 14 viên bi c. 17 viên bi d. 13 viên bi Hướng dẫn Số tròn chục liền trước của 13 là: 10, vậy Cúc có 10 viên bi Dung có số viên bi là: 10 + 3 = 13 (viên) Câu 15. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Một bài toán được tóm tắt như sau:
 • 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 5 Hạnh nhiều hơn Cúc số quả bóng là …11..quả. Câu 16. Điền số thích hợp vào chỗ chấm Cho tóm tắt sau: Trang có : 5 cái bút Hà có nhiều hơn trang: 26 cái bút Hà có : ……cái bút? Hoàn thành bài toán tương ứng với tóm tắt trên: Trang có 5 cái bút, Hà có nhiều hơn Trang …26….cái bút. Hỏi Hà có mấy cái bút? …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
 • 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 6 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH – QUỐC GIA NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 2 VÀ LỚP 3 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 1 – GIỚI THIỆU VÀ TẢ ĐỒ VẬT - Tả đồ chơi - Giới thiệu về đồ vật đồ dùng - Tả đồ vật, đồ dùng CHỦ ĐỀ 2 – MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO CHỦ ĐỀ: MÁI ẤM GIA ĐÌNH - Mở rộng vốn từ gia đình. - Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình. CHỦ ĐỀ 3 – ĐẶT VÀ TLCH “KHI NÀO?”, “Ở ĐÂU?”, “VÌ SAO?” - Đặt và TLCH “Vì sao?” - Đặt và TLCH “Khi nào?” - Đặt và TLCH “Ở đâu?” CHỦ ĐỀ 4 – PHÂN BIỆT ÂM “r/d/gi; v/d) - Phân biệt âm v/d - Phân biệt âm r/d/gi CHỦ ĐỀ 5 – LẬP BẢNG BIẺU - Lập danh sách học sinh - Lập thời gian biểu - Viết nội quy
 • 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 7 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH – QUỐC GIA NĂM 2023 - 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ THI TOÁN TITAN – VMTC – KANGAROO – TIMO – HKIMO – SASMO LỚP 2 VÀ LỚP 3 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 *** ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT) Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 1 – GIỚI THIỆU VÀ TẢ ĐỒ VẬT - TẢ ĐỒ CHƠI Câu 1: Em hãy chọn những câu trả lời thích hợp với câu hỏi: “Đồ chơi đó có đặc điểm gì?” a/ Bên ngoài, chú gấu mặc một chiếc áo cộc tay kẻ đen trắng. b/ Chú có bộ lông màu nâu hạt dẻ. c/ Em đặt gấu bông ngồi ở trên giường của mình. d/ Vào dịp sinh nhật năm ngoái, mẹ tặng em một chú gấu bông rất lớn. Câu 2: Em hãy quan sát bức ảnh dưới đây và chọn câu miêu tả các bộ phận của chiếc xe đồ chơi: a/ Em rất thích chiếc ô tô này. b/ Chiếc ô tô cần cẩu có rất nhiều bộ phận : đầu xe, thân xe, bánh xe và cần cẩu.
 • 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 8 c/ Bà đã tặng em chiêc ô tô cần cẩu này. d/ Chiếc ô tô trông rất chắc chắn. Câu 3: Em hãy chọn các từ/cụm từ bên dưới để hoàn thành đoạn văn tả một đồ chơi: màu vàng; công tắc; màu sắc; nhựa dẻo; con vẹt; chú vẹt đồ chơi; “Xin chào” Gợi ý: + Em muốn giới thiệu đồ chơi gì? + Món đồ chơi đó có đặc điểm gì? + Em có thích món đồ chơi đó không? Trả lời: Em có một chú vẹt đồ chơi. Chú được làm bằng nhựa dẻo. Nhưng em thấy chú rất giống một con vẹt thật. Chú có chiếc mỏ màu vàng. Đôi mắt bé xíu như hạt vừng. Bộ lông rực rỡ màu sắc. Phía dưới bụng của chú có một nút công tắc. Nếu em bật thì chú sẽ nói “Xin chào”, “Cảm ơn” hoặc “Nhà có khách”. Em rất thích chơi với chú vẹt. Vì vậy, em sẽ giữ gìn chú thật cẩn thận. …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 4: Em hãy gạch chân dưới câu văn miêu tả đôi mắt của đồ chơi được nhắc đến trong đoạn văn sau. Gấu bông của em có màu vàng ấm áp, được làm từ lông dày và mượt mà. Với chiếc mũi đỏ và chiếc nơ trang trí ở cổ, gấu bông trở nên đáng yêu và gần gũi với em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đầu to và tròn, với đôi tai và mũ, nó mang lại hình ảnh vô cùng sinh động và dễ thương. Điều đặc biệt của gấu bông này chính là đôi mắt tròn được làm từ nhựa thủy tinh, tạo nên vẻ sống động và thân thiện. Bên trong, lõi của gấu được làm bằng bông mềm mại, tạo cảm giác êm ái khi em ôm nó. (Nguồn Internet)
 • 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 9 Câu 5: Em hãy gạch chân dưới câu văn dùng để giới thiệu món đồ chơi trong đoạn văn dưới đây. Em có rất nhiều đồ chơi nhưng món đồ chơi mà em thích nhất là quả bóng nhựa. Quả bóng hình tròn, chỉ có hai màu xanh và trắng. Mỗi khi lăn, hai màu trên quả bóng hòa lẫn vào nhau, tạo ra một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Chiều chiều, em thường mang bóng ra bãi đất trống gần nhà để chơi cùng với các bạn trong xóm. Bóng đá chính là môn thể thao mà em yêu thích nhất. (Nguồn Internet) Câu 6: Em hãy gạch chân dưới các từ ngữ chỉ màu sắc có trong đoạn văn sau. Vào dịp Nô-en năm ngoái, bà nội đã làm tặng em một con búp bê bằng bông. Con búp bê của em không giống với bất kì con búp bê nào khác. Nó được làm bằng vải, bên trong nhét bông mềm. Mắt của búp bê được bà tạo ra từ hai chiếc khuy áo, còn miệng là một miếng vải nhỏ màu đỏ. Búp bê mặc một chiếc váy màu cam xinh xắn. Em luôn mang theo món quà của bà nội ở bên mình. Búp bê là người bạn thân nhất của em. (Nguồn Internet) Câu 7: Em hãy sắp xếp các từ, cụm từ dưới đây thành câu văn hoàn chỉnh. của em/ chạy bằng pin./ có màu đỏ,/ Chiếc ô tô Chiếc ô tô của em có màu đỏ, chạy bằng pin. Câu 8: Em hãy chọn đáp án thích hợp điền vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Bố đã mua cho em một quả bóng . Nó có hình cầu, màu trắng . Quả bóng khá to và nặng . Vỏ bóng được làm bằng cao su . Trên bóng có in chữ kí của các cầu thủ nổi tiếng. Mỗi buổi chiều đi học về, em lại đem bóng ra chơi. Nhờ có quả bóng này, em đã có khoảng thời gian thư giãn bổ ích. Câu 9: Em hãy sắp xếp các câu văn sau thành một đoạn văn tả đồ chơi: Nó mặc bộ váy dạ hội màu đỏ. Trên váy có đính những hạt kim tuyến lấp lánh. Chân đi đôi giày cao gót màu trắng. Vào dịp sinh nhật, em đã được tặng một con búp bê. Em đã đặt tên cho nó là Anna. Khuôn mặt của Anna rất xinh đẹp. Em rất thích nó và thường ôm búp bê khi đi ngủ.
 • 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ---------------------------------------------------- Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 và Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 Bộ 12 CĐ bồi dưỡng Toán 2 và Đề ôn thi TIMO–HKIMO –Sasmo – Kangaroo – Titan lớp 2 và lớp 3 // Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 & Bộ 35 tuần Toán tư duy lớp 3 // Liên hệ đặt mua tài liệu ôn thi chuẩn: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 0 Mái tóc dài vàng óng, mềm mượt. Nước da trắng hồng, và đôi mắt màu xanh dương. Con búp bê giống như một công chúa vậy. Câu 10: Em hãy sắp xếp câu văn dưới đây thành một đoạn văn tả đồ chơi: Dịp sinh nhật, mẹ mua cho em một chú bạch tuộc bằng bông siêu đáng yêu. Trông nó thật là đáng yêu! Đặc biệt nhất là phía trước của con thú bông này còn được thêu thêm mắt. Miệng của chú bạch tuộc bằng chỉ đen và đôi má màu hồng nữa. Bên ngoài nó là lớp vải nhung mịn, bên trong nhồi đầy bông nên cầm rất êm. …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: