SlideShare a Scribd company logo

Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)

Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019). Đăng ký tuyển tập 267 bài toán ôn thi VMTC lớp 7 liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

1 of 3
Download to read offline
7
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
MYTS 2019
MYTS 2019
Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ
Ngày thi: 24/03/2019
Thời gian làm bài: 120 phút
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
B
A
C
E
D
7
7
7
Câu 1. Trong một ngày, từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, có bao nhiêu lần kim giờ và kim
phút cùng nằm trên một đường thẳng?
Câu 2. Tính giá trị của biểu thức 𝑆
×


×


× 
 · · · 

 ×
.
Câu 3. Một chiếc đồng hồ có kim giờ,
kim phút và kim giây. Hỏi tại thời điểm 8
giờ 10 phút, trong số các góc tạo bởi hai
kim đồng hồ, góc nhỏ nhất có số đo là bao
nhiêu độ?
Câu 4. Hai người thợ An và Bình chia nhau một khoản tiền công. Sau khi nhận tiền,
An nhận xét: “Nếu phần của mình được tăng thêm 6% thì phần của Bình sẽ bị giảm đi
5%”. Hỏi nếu phần của Bình được tăng thêm 30% thì phần của An sẽ bị giảm đi bao
nhiêu phần trăm?
Câu 5. Cho 10 số 𝑎 , 𝑎 , . . . , 𝑎 thỏa mãn đồng thời hai điều kiện
𝑎 −

𝑎 −

𝑎 −

· · ·
𝑎 − 
và 𝑎 𝑎 .
Tính 𝑆 𝑎 − 𝑎 𝑎 − 𝑎 · · · 𝑎 − 𝑎 .
Câu 6. Trong hình vẽ bên, tam giác 𝐴𝐵𝐶
có diện tích bằng 24 cm . Tính diện tích tam
giác 𝐴𝐷𝐸.
Câu 7. Cho ba số 𝑥, 𝑦, 𝑧 thỏa mãn
𝑥 − 𝑦
𝑧 − 𝑦
− . Tính
𝑥 − 𝑧
𝑦 − 𝑧
.
1
TUYỂN TẬP 267 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN
ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
7
7
7
Câu 8. Tìm các bộ số tự nhiên 𝑥, 𝑦, 𝑧 thỏa mãn 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧, và 𝑥 𝑦 𝑧 .
Câu 9. Ban đầu trong mỗi ô vuông của bảng × có
một con cào cào. Sau đó, vào cùng một lúc, tất cả các
con cào cào đều nhảy sang ô vuông bên cạnh. Nhiều con
cào cào có thể nhảy vào cùng một ô vuông. Hỏi sau khi
nhảy, trong bảng có thể có nhiều nhất bao nhiêu ô vuông
trống?
(Hai ô vuông được gọi là cạnh nhau nếu chúng có cạnh
chung.)
Câu 10. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐴, có ̂︀
𝐴 ∘ và 𝐴𝐵 cm. Về phía ngoài tam
giác, dựng hình vuông 𝐴𝐶𝐷𝐸 như hình vẽ dưới đây. Tính độ dài đoạn thẳng 𝐵𝐷.
A
B C
E
D
Câu 11. Hà đi bộ từ nhà ra chợ mất 20 phút; cũng đường đó, mẹ Hà đi mất 30 phút.
Một hôm, mẹ đi chợ lúc 7h sáng; 5 phút sau, Hà cũng bắt đầu đi ra chợ. Hỏi Hà sẽ đuổi
kịp mẹ vào lúc mấy giờ?
Câu 12. Viết lần lượt lên bảng bốn số có trung bình cộng bằng 20. Biết rằng trung
bình cộng của ba số viết đầu là 23 và trung bình cộng của ba số viết cuối là 19. Hỏi
trung bình cộng của số viết đầu và số viết cuối bằng bao nhiêu?
Câu 13. Trong các số tự nhiên từ 1 tới 2019, có bao nhiêu số chính phương không chia
hết cho 3?
Câu 14. Trên bảng có một số tự nhiên có hai chữ số.
∙ Bạn An nói: “Đây là số chẵn nhưng không chia hết cho 4”.
∙ Bạn Bình nói: “Đây là một số chính phương”.
∙ Bạn Cường nói: “Số này là một lũy thừa của 3”.
Biết rằng có một bạn nói sai, hai bạn còn lại đúng. Hỏi số trên bảng là số nào?
2
TUYỂN TẬP 267 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN
ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
7 3
6
1 2
4 5
7
7
7
Câu 15. Trong các số tự nhiên có sáu chữ số 𝑎 𝑏, tìm số lớn nhất là bội của 33.
Câu 16. Cho năm số tự nhiên không nhất thiết phân biệt. Biết rằng khi tính tổng của
từng cặp hai số trong năm số này ta được các giá trị sau:
, , , , , , , , , .
Hỏi tích của năm số đã cho bằng bao nhiêu?
Câu 17. Cho bảy thành phố và các con
đường nối giữa chúng như ở hình vẽ bên.
Hỏi từ thành phố số 1, có bao nhiêu cách đi
qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành
phố đi qua đúng một lần, rồi quay trở về nơi
xuất phát?
Câu 18. Tìm số tự nhiên 𝑛 nhỏ nhất sao cho 𝑛 vừa là tổng của năm số nguyên dương
liên tiếp, vừa là tổng của bảy số nguyên dương liên tiếp, vừa là tổng của chín số nguyên
dương liên tiếp.
Câu 19. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh bằng 2 cm. Một điểm 𝐸 thay đổi luôn nằm
ngoài hình vuông, sao cho tam giác 𝐴𝐵𝐸 vuông tại 𝐸. Tìm giá trị lớn nhất của độ dài
đoạn thẳng 𝐷𝐸.
A B
C
D
E
Câu 20. Trong một chiếc thùng có 20 quả bóng màu xanh, 20 quả bóng màu đỏ và 20
quả bóng màu vàng. Các quả bóng cùng màu được đánh số , , . . . , . Hỏi một người
bị bịt mắt cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả để trong số bóng lấy ra chắc chắn có ba quả
cùng màu và được đánh bởi ba số liên tiếp?
3
TUYỂN TẬP 267 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN
ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
Ad

Recommended

Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 6 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 9 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)
Đề thi VMTC lớp 8 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm
Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các nămTuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm
Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các nămhaic2hv.net
 
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)haic2hv.net
 

More Related Content

Similar to Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)

ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
200 Bài toán tư duy lớp 1
200 Bài toán tư duy lớp 1200 Bài toán tư duy lớp 1
200 Bài toán tư duy lớp 1anhtuyethcmup1
 
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6Nguyễn Hưng
 
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5Học Toán Tài Liệu
 
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)Con Nhok Tự Kỉ
 
200 Bài Toán tư duy lớp 4
200 Bài Toán tư duy lớp 4200 Bài Toán tư duy lớp 4
200 Bài Toán tư duy lớp 4anhtuyethcmup1
 
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
200 Bài toán tư duy lớp 2
200 Bài toán tư duy lớp 2200 Bài toán tư duy lớp 2
200 Bài toán tư duy lớp 2anhtuyethcmup1
 
10 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5
10 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 510 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5
10 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5toantieuhociq
 
De cuong toan 2 chan troi sang tao
De cuong toan 2 chan troi sang taoDe cuong toan 2 chan troi sang tao
De cuong toan 2 chan troi sang taoNhungPhmHng2
 
EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5
EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5
EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5kids.hoc 247.com
 

Similar to Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019) (20)

ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
ĐỀ THI TOÁN HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI - MÙA ĐÔNG - NĂM 2017
 
200 Bài toán tư duy lớp 1
200 Bài toán tư duy lớp 1200 Bài toán tư duy lớp 1
200 Bài toán tư duy lớp 1
 
216 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN
216 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN216 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN
216 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN
 
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
đề Thi học sinh giỏi toán lop 6
 
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
Tuyển tập 50 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6
 
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy toán 5
 
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
De thi-toan-vao-lop-6-truong-luong-the-vinh-1 (2)
 
200 Bài Toán tư duy lớp 4
200 Bài Toán tư duy lớp 4200 Bài Toán tư duy lớp 4
200 Bài Toán tư duy lớp 4
 
Dethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydonDethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydon
 
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
216 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập và đáp án toán lớp 3
 
De on tap cuoi nam lop3
De on tap cuoi nam lop3De on tap cuoi nam lop3
De on tap cuoi nam lop3
 
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
 
Đề thi VMTC lớp 3 năm 2019
Đề thi VMTC lớp 3 năm 2019Đề thi VMTC lớp 3 năm 2019
Đề thi VMTC lớp 3 năm 2019
 
Đề thi VMTC lớp 4 năm 2019
Đề thi VMTC lớp 4 năm 2019Đề thi VMTC lớp 4 năm 2019
Đề thi VMTC lớp 4 năm 2019
 
54 BÀI TOÁN VUI LỚP 4
54 BÀI TOÁN VUI LỚP 454 BÀI TOÁN VUI LỚP 4
54 BÀI TOÁN VUI LỚP 4
 
200 Bài toán tư duy lớp 2
200 Bài toán tư duy lớp 2200 Bài toán tư duy lớp 2
200 Bài toán tư duy lớp 2
 
10 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5
10 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 510 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5
10 ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5
 
De cuong toan 2 chan troi sang tao
De cuong toan 2 chan troi sang taoDe cuong toan 2 chan troi sang tao
De cuong toan 2 chan troi sang tao
 
ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
 
EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5
EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5
EBOOK IQ2 FOR STUDENT FROM CLASS 1 TO CLASS 5
 

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

More from Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3 (20)

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lạng Sơn năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thái Bình năm 2011 - 2012
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hà Nam năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014
Đề thi HSG Toán 9 Hòa Bình năm 2013 - 2014
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bình Dương năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Đà Nẵng năm 2010 - 2011
 
Đề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng B
Đề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng BĐề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng B
Đề thi HSG Toán 9 Nghệ An năm 2011 - 2012 bảng B
 
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Phú Thọ năm 2012 - 2013
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2011 - 2012
 
Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012
Đề thi HSG Toán 9 Cẩm Thủy năm 2011 - 2012
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2012 - 2013
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013
Đề thi HSG Toán 9 Hải Dương năm 2012 - 2013
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009
Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009
Đề thi HSG Toán 9 Hải Lăng năm 2008 - 2009
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2010 - 2011
 
Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Hải Phòng năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Thanh Hóa năm 2016 - 2017
 
Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017
Đề thi HSG Toán 9 Bắc Giang năm 2016 - 2017
 

Recently uploaded

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 

Đề thi VMTC lớp 7 năm 2019 (Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam năm 2019)

 • 1. 7 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS 2019 MYTS 2019 Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ Ngày thi: 24/03/2019 Thời gian làm bài: 120 phút 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B A C E D 7 7 7 Câu 1. Trong một ngày, từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, có bao nhiêu lần kim giờ và kim phút cùng nằm trên một đường thẳng? Câu 2. Tính giá trị của biểu thức 𝑆 × × × · · · × . Câu 3. Một chiếc đồng hồ có kim giờ, kim phút và kim giây. Hỏi tại thời điểm 8 giờ 10 phút, trong số các góc tạo bởi hai kim đồng hồ, góc nhỏ nhất có số đo là bao nhiêu độ? Câu 4. Hai người thợ An và Bình chia nhau một khoản tiền công. Sau khi nhận tiền, An nhận xét: “Nếu phần của mình được tăng thêm 6% thì phần của Bình sẽ bị giảm đi 5%”. Hỏi nếu phần của Bình được tăng thêm 30% thì phần của An sẽ bị giảm đi bao nhiêu phần trăm? Câu 5. Cho 10 số 𝑎 , 𝑎 , . . . , 𝑎 thỏa mãn đồng thời hai điều kiện 𝑎 − 𝑎 − 𝑎 − · · · 𝑎 − và 𝑎 𝑎 . Tính 𝑆 𝑎 − 𝑎 𝑎 − 𝑎 · · · 𝑎 − 𝑎 . Câu 6. Trong hình vẽ bên, tam giác 𝐴𝐵𝐶 có diện tích bằng 24 cm . Tính diện tích tam giác 𝐴𝐷𝐸. Câu 7. Cho ba số 𝑥, 𝑦, 𝑧 thỏa mãn 𝑥 − 𝑦 𝑧 − 𝑦 − . Tính 𝑥 − 𝑧 𝑦 − 𝑧 . 1 TUYỂN TẬP 267 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
 • 2. 7 7 7 Câu 8. Tìm các bộ số tự nhiên 𝑥, 𝑦, 𝑧 thỏa mãn 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧, và 𝑥 𝑦 𝑧 . Câu 9. Ban đầu trong mỗi ô vuông của bảng × có một con cào cào. Sau đó, vào cùng một lúc, tất cả các con cào cào đều nhảy sang ô vuông bên cạnh. Nhiều con cào cào có thể nhảy vào cùng một ô vuông. Hỏi sau khi nhảy, trong bảng có thể có nhiều nhất bao nhiêu ô vuông trống? (Hai ô vuông được gọi là cạnh nhau nếu chúng có cạnh chung.) Câu 10. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐴, có ̂︀ 𝐴 ∘ và 𝐴𝐵 cm. Về phía ngoài tam giác, dựng hình vuông 𝐴𝐶𝐷𝐸 như hình vẽ dưới đây. Tính độ dài đoạn thẳng 𝐵𝐷. A B C E D Câu 11. Hà đi bộ từ nhà ra chợ mất 20 phút; cũng đường đó, mẹ Hà đi mất 30 phút. Một hôm, mẹ đi chợ lúc 7h sáng; 5 phút sau, Hà cũng bắt đầu đi ra chợ. Hỏi Hà sẽ đuổi kịp mẹ vào lúc mấy giờ? Câu 12. Viết lần lượt lên bảng bốn số có trung bình cộng bằng 20. Biết rằng trung bình cộng của ba số viết đầu là 23 và trung bình cộng của ba số viết cuối là 19. Hỏi trung bình cộng của số viết đầu và số viết cuối bằng bao nhiêu? Câu 13. Trong các số tự nhiên từ 1 tới 2019, có bao nhiêu số chính phương không chia hết cho 3? Câu 14. Trên bảng có một số tự nhiên có hai chữ số. ∙ Bạn An nói: “Đây là số chẵn nhưng không chia hết cho 4”. ∙ Bạn Bình nói: “Đây là một số chính phương”. ∙ Bạn Cường nói: “Số này là một lũy thừa của 3”. Biết rằng có một bạn nói sai, hai bạn còn lại đúng. Hỏi số trên bảng là số nào? 2 TUYỂN TẬP 267 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)
 • 3. 7 3 6 1 2 4 5 7 7 7 Câu 15. Trong các số tự nhiên có sáu chữ số 𝑎 𝑏, tìm số lớn nhất là bội của 33. Câu 16. Cho năm số tự nhiên không nhất thiết phân biệt. Biết rằng khi tính tổng của từng cặp hai số trong năm số này ta được các giá trị sau: , , , , , , , , , . Hỏi tích của năm số đã cho bằng bao nhiêu? Câu 17. Cho bảy thành phố và các con đường nối giữa chúng như ở hình vẽ bên. Hỏi từ thành phố số 1, có bao nhiêu cách đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành phố đi qua đúng một lần, rồi quay trở về nơi xuất phát? Câu 18. Tìm số tự nhiên 𝑛 nhỏ nhất sao cho 𝑛 vừa là tổng của năm số nguyên dương liên tiếp, vừa là tổng của bảy số nguyên dương liên tiếp, vừa là tổng của chín số nguyên dương liên tiếp. Câu 19. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh bằng 2 cm. Một điểm 𝐸 thay đổi luôn nằm ngoài hình vuông, sao cho tam giác 𝐴𝐵𝐸 vuông tại 𝐸. Tìm giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng 𝐷𝐸. A B C D E Câu 20. Trong một chiếc thùng có 20 quả bóng màu xanh, 20 quả bóng màu đỏ và 20 quả bóng màu vàng. Các quả bóng cùng màu được đánh số , , . . . , . Hỏi một người bị bịt mắt cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả để trong số bóng lấy ra chắc chắn có ba quả cùng màu và được đánh bởi ba số liên tiếp? 3 TUYỂN TẬP 267 BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU ÔN THI: 0948.228.325 (ZALO - CÔ TRANG)