Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ŽIVOT LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KOMUNITĚ A MOŽNOSTI JEJICH INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI bezbarierova.knihovna.cz Mgr. Pavl...
TŘI ASPEKTY <ul><li>Člověk s mentálním postižením. </li></ul><ul><li>Život v komunitě. </li></ul><ul><li>Integrace do spol...
MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Definování obtížné, lze vycházet ze tří kritérií: </li></ul><ul><li>Inteligenční kvocient </li>...
MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Sociální aspekty </li></ul><ul><li>Trvalé snížení schopnosti jedince se plně socializovat. </li...
MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Biologické faktory </li></ul><ul><li>Organické poškození mozku. </li></ul><ul><li>Omezení vývoj...
MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Definice </li></ul><ul><li>Vývojová duševní porucha se sníženou inteligencí demonstrující se př...
ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Specifika psychických procesů </li></ul><ul><li>MR = prosté časové opoždění ve vývo...
ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Determinanty jedinců s MR </li></ul><ul><li>Zvýšená závislost na jiné osobě. </li></...
ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Determinanty jedinců s MR </li></ul><ul><li>Zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí. </...
ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Strukturální model osobnosti </li></ul><ul><li>EGOTICKÁ=struktura „já“, sebevědomí, ...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Sociální služby: </li></ul><ul><li>Denní stacionáře </li></ul><ul><li>Týdenní stacionáře </li...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Denní stacionáře </li></ul><ul><li>Ambulantní služba. </li></ul><ul><li>Pomoc při sebeobsluze...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Týdenní stacionáře </li></ul><ul><li>Pobytová služba. </li></ul><ul><li>Pomoc při sebeobsluze...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Domovy pro osoby se zdravotním postižením </li></ul><ul><li>Dlouhodobá podpora a péče pro oso...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Domovy pro osoby se zdravotním  postižením </li></ul><ul><li>-  Zajištění ošetřovatelské pé...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Chráněné bydlení </li></ul><ul><li>Pobytová služba. </li></ul><ul><li>Forma skupinového, popř...
LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Školy pro žáky s MP </li></ul><ul><li>Základní škola </li></ul><ul><li>Základní škola praktic...
OSOBY S MP A KNIHOVNA <ul><li>Možnosti spolupráce: </li></ul><ul><li>Individuální návštěvy (výpůjčky) bez podpory asistent...
OSOBY S MP A KNIHOVNA <ul><li>Formy nezbytné podpory: </li></ul><ul><li>Asistent. </li></ul><ul><li>Popis řazení fondů – v...
… A NA ZÁVĚR… <ul><li>…se podívejte na prezentace, jak lidé s mentálním postižením žijící v komunitě mají možnost se alesp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plzeň osoby s mp

465 views

Published on

Mgr. Pavlína Březinová

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plzeň osoby s mp

 1. 1. ŽIVOT LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KOMUNITĚ A MOŽNOSTI JEJICH INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI bezbarierova.knihovna.cz Mgr. Pavlína Březinová, Plzeň, 18. 5. 2011
 2. 2. TŘI ASPEKTY <ul><li>Člověk s mentálním postižením. </li></ul><ul><li>Život v komunitě. </li></ul><ul><li>Integrace do společnosti. </li></ul>
 3. 3. MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Definování obtížné, lze vycházet ze tří kritérií: </li></ul><ul><li>Inteligenční kvocient </li></ul><ul><li>Vyjádření rozsahu postižení na základě vyšetření stupně intelektu. </li></ul><ul><li>Modální průměrný výkon má hodnotu IQ 100. </li></ul><ul><li>Hranicí bývá IQ 70. </li></ul><ul><li>IQ pod 70 – porucha, postižení. </li></ul><ul><li>Rozsah IQ 70 - 85 hodnota podprůměru (mírná duševní zaostalost). </li></ul>
 4. 4. MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Sociální aspekty </li></ul><ul><li>Trvalé snížení schopnosti jedince se plně socializovat. </li></ul><ul><li>Mercerová: „Jedinec je mentálně retardovaný, pokud ho sociální systém takto označí“. </li></ul><ul><li>Benko: „Člověk je z právního hlediska oligofrenik, jestliže si své záležitosti nezvládne zajistit sám…“. </li></ul>
 5. 5. MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Biologické faktory </li></ul><ul><li>Organické poškození mozku. </li></ul><ul><li>Omezení vývoje všech psychických funkcí, zejména rozumových. </li></ul><ul><li>Souhrn četných a často mnohotvárných příznaků, které mají různé příčiny a rozličný patologickoanatomický základ. </li></ul>
 6. 6. MENTÁLNÍ RETARDACE <ul><li>Definice </li></ul><ul><li>Vývojová duševní porucha se sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální a postnatální etiologií. </li></ul><ul><li>(Valenta, M ü ller, 2003). </li></ul>
 7. 7. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Specifika psychických procesů </li></ul><ul><li>MR = prosté časové opoždění ve vývoji + strukturální vývojové změny. </li></ul><ul><li>Specifika psychických procesů jsou jak kvantitativní, tak kvalitativní. </li></ul><ul><li>Intaktní společnost – proces utváření zkušeností je rychlý. </li></ul><ul><li>Osoby s MP – proces je pomalý a probíhá s určitými odchylkami. </li></ul><ul><li>Specifika v bezprostředním (smyslovém) poznání a specifika zprostředkovaného poznání (myšlení, řeč…). </li></ul>
 8. 8. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Determinanty jedinců s MR </li></ul><ul><li>Zvýšená závislost na jiné osobě. </li></ul><ul><li>Infantilnost osobnosti. </li></ul><ul><li>Pohotovost k úzkosti a neurastenickým reakcím. </li></ul><ul><li>Sugestibilita a rigidita chování. </li></ul><ul><li>Přístupnost k podmanivému působení. </li></ul><ul><li>Strnulost, nepružnost. </li></ul><ul><li>Opoždění psychosociálního vývoje. </li></ul><ul><li>Nerovnováha aspirace a výkonu. </li></ul>
 9. 9. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Determinanty jedinců s MR </li></ul><ul><li>Zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí. </li></ul><ul><li>Porucha interpersonálních vztahů a komunikace. </li></ul><ul><li>Malá přizpůsobivost sociálním požadavkům. </li></ul><ul><li>Impulsivnost, hyperaktivita nebo hypoaktivita. </li></ul><ul><li>Citová vzrušivost. </li></ul><ul><li>Zpomalená chápavost, ulpívání na detailech. </li></ul><ul><li>Malá srovnávací schopnost. </li></ul><ul><li>Snížená mechanická a logická paměť. </li></ul><ul><li>Těkavá pozornost. </li></ul><ul><li>Porucha vizumotoriky a celkové pohybové koordinace. </li></ul>
 10. 10. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM <ul><li>Strukturální model osobnosti </li></ul><ul><li>EGOTICKÁ=struktura „já“, sebevědomí, jí jsou podřízeny: </li></ul><ul><li>VÝKONOVÁ struktura – smyslové vnímání, zprostředkované poznání, schopnosti motorické. </li></ul><ul><li>MOTIVAČNÍ struktura, síly=motivy racionální (u osob s MR nefunguje) a emotivní (to funguje u osob s MR). </li></ul>
 11. 11. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Sociální služby: </li></ul><ul><li>Denní stacionáře </li></ul><ul><li>Týdenní stacionáře </li></ul><ul><li>Domovy pro osoby se zdravotním postižením </li></ul><ul><li>Chráněné bydlení </li></ul>
 12. 12. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Denní stacionáře </li></ul><ul><li>Ambulantní služba. </li></ul><ul><li>Pomoc při sebeobsluze a osobní hygieně. </li></ul><ul><li>Zájmové činnosti, účast na akcích. </li></ul><ul><li>Pracovní aktivity. </li></ul><ul><li>Terapeutické a volnočasové aktivity. </li></ul><ul><li>Návštěvy divadel, výstav, koncertů… </li></ul><ul><li>Rehabilitační cvičení (fyzioterapie…). </li></ul><ul><li>Vzdělávací aktivity (večerní školy). </li></ul>
 13. 13. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Týdenní stacionáře </li></ul><ul><li>Pobytová služba. </li></ul><ul><li>Pomoc při sebeobsluze a osobní hygieně. </li></ul><ul><li>Zájmové činnosti, účast na akcích. </li></ul><ul><li>Pracovní aktivity (dílny). </li></ul><ul><li>Terapeutické a volnočasové aktivity. </li></ul><ul><li>Návštěvy divadel, výstav, koncertů… </li></ul><ul><li>Cvičení rehabilitačního charakteru (fyzioterapie). </li></ul><ul><li>Zprostředkování povinné školní docházky. </li></ul><ul><li>Vzdělávací aktivity (večerní školy). </li></ul>
 14. 14. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Domovy pro osoby se zdravotním postižením </li></ul><ul><li>Dlouhodobá podpora a péče pro osoby s MP, kombinovanými vadami a autismem. </li></ul><ul><li>Snaha zprostředkovat a zajistit co nejkvalitnější způsob života s přihlédnutím k typu a hloubce postižení. </li></ul><ul><li>Snaha o individuální přístup. </li></ul><ul><li>Podpora a pomoc při hygieně a sebeobslužných činnostech. </li></ul>
 15. 15. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Domovy pro osoby se zdravotním postižením </li></ul><ul><li>- Zajištění ošetřovatelské péče a rehabilitace. </li></ul><ul><li>- Zprostředkování povinné školní docházky. </li></ul><ul><li>- Integrační aktivity. </li></ul><ul><li>- Aktivizační činnosti výchovného a pracovního charakteru. </li></ul><ul><li>- Terapeutické činnosti. </li></ul><ul><li>- Též uživatelé s nařízenou ústavní výchovou. </li></ul>
 16. 16. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Chráněné bydlení </li></ul><ul><li>Pobytová služba. </li></ul><ul><li>Forma skupinového, popř. individuálního bydlení. </li></ul><ul><li>Cílem je začlenění osob s MP do přirozeného prostředí jejich města či místa, které je jim domovem. </li></ul><ul><li>Život v chráněném bydlení má vést k větší samostatnosti, ke zvládnutí sebeobsluhy, k plnohodnotnému životu ve společnosti. </li></ul><ul><li>Asistence při chodu domácnosti. </li></ul><ul><li>Návaznost na chráněné dílny. </li></ul>
 17. 17. LIDÉ S MP V KOMUNITĚ <ul><li>Školy pro žáky s MP </li></ul><ul><li>Základní škola </li></ul><ul><li>Základní škola praktická </li></ul><ul><li>Základní škola speciální </li></ul><ul><li>Třída pro žáky se zdravotním postižením na základní škole </li></ul>
 18. 18. OSOBY S MP A KNIHOVNA <ul><li>Možnosti spolupráce: </li></ul><ul><li>Individuální návštěvy (výpůjčky) bez podpory asistenta. </li></ul><ul><li>Individuální návštěvy (výpůjčky) s podporou asistenta. </li></ul><ul><li>Skupinové návštěvy (výpůjčky) s podporou asistenta. </li></ul><ul><li>Biblioterapeutické skupinové aktivity. </li></ul>
 19. 19. OSOBY S MP A KNIHOVNA <ul><li>Formy nezbytné podpory: </li></ul><ul><li>Asistent. </li></ul><ul><li>Popis řazení fondů – velikost a barevná diferenciace písma (text – pozadí). </li></ul><ul><li>Orientace v budově – čitelné a srozumitelné značení (piktogramy). </li></ul><ul><li>Bezbariérovost prostředí. </li></ul><ul><li>Besedy a projektové aktivity knihovny v terénu. </li></ul>
 20. 20. … A NA ZÁVĚR… <ul><li>…se podívejte na prezentace, jak lidé s mentálním postižením žijící v komunitě mají možnost se alespoň dílčím způsobem integrovat do společnosti… </li></ul><ul><li>A POTÉ PODĚKUJI ZA POZORNOST. </li></ul>

×