Masarykova univerzita v Brně              Filozofická fakulta         Ústav české literatury a kniho...
ARGUMENTACE    Znalosti jsou v dnešní společnosti velmi důležité. Způsob, jakým jezískáváme se ale u každého jedince li...
1 OBECNÝ ÚVOD K TEORII ROZMANITÝCH INTELIGENCÍ1.1   INTELIGENCE1.1.1 Definice     Pojem inteligence spadá jak do ob...
s mimořádnými schopnostmi jako je např. fenomenální paměť), normálních dětí idospělých z různých kultur.    Gardner si ...
které se díky této metodě snadno naučily hře na hudební nástroj a to na poměrněvysoké úrovni. 5    Stejně jako u verbál...
jsou tedy součástí pohybové inteligence, která je dobře pozorovatelná u tanečníků,mimů nebo plavců. Motorickou složku pak ...
zvířata i neživé objekty (včetně života na molekulární úrovni) a vnímat jejich vazby sprostředím.“ 14 Toto nadání není pří...
-  I přes odbornost autora je kniha srozumitelná široké veřejnosti.  -  Podává komplexní přehled teorie v kontextu psyc...
http://www.miinstitute.info/uploads/download/MI_Basics.pdfBONGIOVANNY, Fund-raiser Show off Suzuki technique[online]. [cit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teorie rozmanitych inteligenci

1,242 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teorie rozmanitych inteligenci

 1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví TEORIE ROZMANITÝCH INTELIGENCÍ Seminární práce Seminární práce k předmětu KPI 11 Kurz práce s informacemiAutor: Andrea ProkopováUČO: 399137Typ studia: prezenčníRočník: druhýPočet znaků: 5 355 Brno 2012
 2. 2. ARGUMENTACE Znalosti jsou v dnešní společnosti velmi důležité. Způsob, jakým jezískáváme se ale u každého jedince liší. Pokud se budeme ptát, proč tomu tak je,jednou z možných odpovědí může být Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí,kterou bych chtěla ve své práci rozebrat. Faktem je, že každý má nadání pro jiné věcia proto může mít problémy s matematikou nebo se slohem pokud není vybavenodpovídajícím typem inteligence. Proto bych ráda poukázala na využití teoriev pedagogické praxi, protože by tak mohla urychlit a personalizovat vývoj každéhojedince.ANOTACE Seminární práce se zabývá teorií rozmanitých inteligencí Howarda Gardnera.Ta vzbudila zájem i nesouhlas kognitivních a vývojových psychologů, protožepřináší nový pohled na vnímání inteligence. Teorie rozděluje talent do několikaskupin, které jsou zde popsány. Hlavním cílem této práce je objasnit Gardnerovymyšlenky a nastínit jejich využití v praxi. V neposlední řadě jsem se pokusilazamyslet nad souvislostí tohoto tématu s oborem Informační studia a knihovnictví.KLÍČOVÁ SLOVAInteligence, Howard Gardner, teorie rozmanitých inteligencí, pedagogika, myšlení,kognitivní psychologie. 2
 3. 3. 1 OBECNÝ ÚVOD K TEORII ROZMANITÝCH INTELIGENCÍ1.1 INTELIGENCE1.1.1 Definice Pojem inteligence spadá jak do oboru kognitivní psychologie, tak i dopsychologie osobnosti. V současné době je za inteligentního člověka označenjedinec, který splňuje následující. 1) Inteligenci nelze srovnávat s poznatky, protože mnoho lidí, kteří neměli přístup poznatkům, má často více inteligence, než ti, kteří tu možnost měli. 2) Se získanými informacemi jedná v kontextu. Bere v úvahu možné důsledky. 3) Další schopností je přesné popsání skutečnosti. Dle A. M. Marka by měl být popis logicky uspořádaný a nemělo by dojít k jeho změnám ve prospěch vypravěče.1 Pokud by tento model platil, vidím zde jistý rozpor s egoobrannými mechanismy, které jsou vlastní snad všem jedincům. 4) V neposlední řadě si inteligentní člověk dovede vytvořit závěry ze získaných poznatků, kterými se může dále řídit – začlení je do svého endoceptu.2 TEORIE ROZMANITÝCH INTELIGENCÍ HOWARDAGARDNERA2.1 MYŠLENKA ROZMANITÝCH INTELGENCÍ Základem teorie je předpoklad, že existuje několik různých typů inteligence.Ty jsou ovlivněny jak geneticky, tak kulturně. U každého zdravého jedince můžemenajít jednotlivé typy inteligencí, které jsou u každého rozvinuty v jiné míře.Inteligence na sebe působí, a jako poloautonomní systémy mezi sebou spolupracují. 2 Autor obhajuje svou práci argumenty, které vyvodil ze studie nadanýchjedinců, pacientů s úrazem mozku tzv. idiots savants (lidé slabomyslní, po úrazech1 MAREK, A. M.Psychologie s. 3932 BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. s. 89 3
 4. 4. s mimořádnými schopnostmi jako je např. fenomenální paměť), normálních dětí idospělých z různých kultur. Gardner si klade za cíl: 1) Rozšířit působení vývojové a kognitivní psychologie. 2) Vzbudit zájem o evoluční a biologické základy poznávání. 3) Zjistit, jak může teorie usnadnit práci pedagogům. 4) Cílenými programy podpořit děti nadané nebo s poruchami intelektu. 5) Upozornit na problematiku málo efektivního vzdělávání na nejvyšších místech.32.2 DĚLENÍ INTELIGENCÍ2.2.1 Jazyková (verbální) inteligence Tento typ inteligence je považován za inteligenci nejdůležitější ze všechzmiňovaných. Používáme ji v každodenním životě už od raného dětství. Díky tomujej lze považovat i za nejrozšířenější formu inteligence. Je také nejlépeprozkoumanou. Dále je pro ně typické, že v běžné řeči často používají slov, vět, či slovníchspojení, která někde četli. Časté je vedení zápisků, deníků apod. Velkou část z nichmůžeme označit za grafomany. Nejmenší potíže při studiu představují sociální vědynapříklad dějepis, občanská výchova a český jazyk. 42.2.2 Hudební inteligence Hudební nadání je podmíněno geneticky (příkladem mohou být „hudebnírodiny“ například rodina skladatele Wolfganga Amadea Mozarta), důležitou roli zdehraje prostředí, hodnotový systém rodiny a v neposlední řadě systém výuky. Zde za zmínku stojí Suzukiho metoda, která se věnuje mentálnímu rozvojidětí ve velmi raném věku. Pravdivost této teorie demonstruje nemalý počet dětí,3 GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. s 1102 GOLDIE. Rozmanité inteligence: O teorii Howarda Gardnera (prezentace propsychologii osobnosti UJEP [online]. 4
 5. 5. které se díky této metodě snadno naučily hře na hudební nástroj a to na poměrněvysoké úrovni. 5 Stejně jako u verbální inteligence, je jistou formou inteligence hudebníobdařeno velké procento populace. Neurologický základ obou inteligencí se ale liší.62.2.3 Logicko-matematická inteligence Na rozdíl od dvou předešlých typů inteligence je inteligence logicko-matematická podmíněna existencí hmotných předmětů. Oproti inteligenci verbální a hudební, jimiž je obdařena celá populace,logicko-matematickou inteligencí disponuje jen určité procento lidí. Typický matematik pak disponuje vysokou mírou abstrakce a přesnostívyjadřování. Je důležité, aby dokázal rozeznat hlavní problém a ten následně vyřešit.Podstatné je objevit analogii mezi řešenými problémy. 72.2.4 Prostorová inteligence Prostorovou inteligencí často disponují výtvarníci, lidé pracujícív technických oborech nebo lidé zabývající se přírodními vědami. Vhodnýmpovolání je tedy například chirurg, mechanik, zahradník, fotograf nebo umělci jakosochaři nebo tesaři. „Jádrem prostorové inteligence jsou schopnosti, které zajišťují přesnévnímání vizuálního světa, umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy avytvářet vlastní vizuální zkušenosti myšlenkové představy, i když už žádné vnějšípodněty nepůsobí.“82.2.5 Tělesně-pohybová inteligence Díky tomuto typu inteligence můžeme používat naše tělo jako nástrojk vyjádření vnějších i vnitřních stavů. Patří zde ale i schopnost zručné manipulaces předměty, od jemné motoriky prstů až po motoriku celého těla. Tyto dvě složky5 BONGIOVANNY, Fund-raiser Show off Suzuki technique [online].6 Ibidem 1467 Ibidem 1678 GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí .s. 196 5
 6. 6. jsou tedy součástí pohybové inteligence, která je dobře pozorovatelná u tanečníků,mimů nebo plavců. Motorickou složku pak představují např. řemeslníci.92.2.6 Interpersonální inteligence Pokud ovládáme tuto schopnost vnímat pocity a nálady druhých, můžemepředvídat jejich chování a reakce. Nejrozvinutější interpersonální inteligenci najdemeu politických a náboženských vůdců, kteří dokáží dobře ovládat i různorodéskupiny.10 Dalším příkladem uplatnění jsou učitelé, kliničtí lékaři, diplomaté neboprodejci. Souhrnně všichni, kteří přicházejí do styku s lidmi. Preferují práci ve skupině a jsou většinou mezi lidmi oblíbení, díky svéspolečenské povaze.11 Jsou empatičtí a mají vůdcovské sklony. Rádi předávají svéznalosti jiným, a pokud mají problém, vyhledají pomoc a neřeší jej sami se sebou.122.2.7 Intrapersonální inteligence Zabývá se vnitřní stránkou osobního života jedince. Základem je nalezenípřístupu k citovému životu, které nám umožní poznat rozsah vlastních citů,rozlišovat mezi nimi, pojmenovat, to co cítíme, porozumět vlastnímu chování a takho i lépe kontrolovat. V nejjednodušší formě existuje jako rozdíl mezi pocitem libostia bolesti. Naopak nejvyšší úrovní je pak vyjádření složitých a různorodých pocitů.13 Povolání vhodná pro jedince s převažující introspektivní inteligencí jsoufilosofové, básníci nebo spisovatelé, skladatelé nebo kazatelé.2.2.7 Přírodní inteligence Poslední definovanou inteligencí je inteligence přírodovědná., a to jako:„schopnost pozorovat, porozumět a třídit přírodní entity. Přírodovědcem-expertem sestává ten, kdo dokáže snadněji a lépe než ostatní rozpoznávat a klasifikovat rostliny,9 GARDNER, Howard. Dimenze myšlení : teorie rozmanitých inteligencí . s. 23010 Ibidem s. 26111 MULTIPLE INTELLIGENCES INSTITUTE. MI Basics: The Theory [online].12 Goldie. Rozmanité inteligence: O teorii Howarda Gardnera (prezentace propsychologii osobnosti UJEP [online].13 GARDNER, Howard. Dimenze myšlení : teorie rozmanitých inteligencí s.260 6
 7. 7. zvířata i neživé objekty (včetně života na molekulární úrovni) a vnímat jejich vazby sprostředím.“ 14 Toto nadání není příliš rozšířené.ZDROJEGARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Vyd. 1.Praha: Portál, 1999. 399 s. ISBN 80-7178-279-3. - Kniha uznávaného autora, doktora psychologie, teoretické i praktické znalosti na vysoké úrovni. - Údaje jsou ověřené, recenzované.14 JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence, její diagnostika a podpora[online] 7
 8. 8. - I přes odbornost autora je kniha srozumitelná široké veřejnosti. - Podává komplexní přehled teorie v kontextu psychologie (úvod do problematiky, doplňující obsah k tématu, souvislosti). - Rozsáhlá bibliografie, která knihu doplňuje, může být užitečná k dalšímu studiu.Goldie. Rozmanité inteligence: O teorii Howarda Gardnera (prezentace propsychologii osobnosti UJEP [online]. Datum poslední revize 20. 3. 2012. [cit. 2012-04-14]. Dostupné z <http://rozmaniteinteligence.blogspot.com/> - Webové stránky pod záštitou UJEP tzn. měly by nést určitou důveryhodnost. - Stručný přehled v interaktivní podobě, pro základní orientaci v problematice. - Doplněno odkazy na zdroje s možností přečíst si primární materiály v originálním jazyce. - Přehledné a věcné, srozumitelné. - Psáno kolektivem autorů, tudíž není zde prosazován jen názor jednoho člověka, objektivnější posouzení.JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence, její diagnostika a podpora[online]. Datum poslední revize 14. 4. 2012. [cit. 2012-04-14]. Dostupné z <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/8851/PRIRODOVEDNA-INTELIGENCE-JEJI-DIAGNOSTIKA-A-PODPORA.html/> - Článek o jednom z typů inteligence, konkrétně zaměřený. - Metodický portál je zárukou, že článek prošel recenzním řízením (ověřené informace). - Podrobný popis typu inteligence, její rozvoj, podpora, diagnostika, zařazení do spektra. - Aktuálnost publikování (2011). - Doplněno o formulář ke zjištění, zda dítě vyniká tímto typem inteligence.BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1.Praha : Grada Publishing, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7MAREK, A. M.Psychologie /. 2. vyd., doplněné. Olomouc: Matice cyrilometodějská,2000. 597 s.:. ISBN 80-7266-047-0.MULTIPLE INTELLIGENCES INSTITUTE. MI Basics: The Theory [online]. [Cit.2012-05-16]. Dostupné z: 8
 9. 9. http://www.miinstitute.info/uploads/download/MI_Basics.pdfBONGIOVANNY, Fund-raiser Show off Suzuki technique[online]. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/196880365?accountid=16531 9

×