Clovek s mp_na web-barbora uhlirova 26.9.2012

385 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Clovek s mp_na web-barbora uhlirova 26.9.2012

 1. 1. ČLOVĚK s mentálním postižením Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Barbora Uhlířová
 2. 2. Setkání s člověkem s mentálním postižením  Kdo se už s člověkem s mentálním postižením setkal?  Kdo se s člověkem s mentálním postižením setkává pravidelně?  Kdo se nikdy s člověkem s mentálním postižením nesetkal?
 3. 3. Lidé s mentálním postižením v literatuře a ve filmu  O myších a lidech (Lenny)  Vesničko má středisková (Otík)  Rekviem pro panenku  Nuda v Brně  ?
 4. 4. Jak se lidé s mentálním postižením projevují, jak vypadají?
 5. 5. Jak se lidé s mentálním postižením projevují, jak vypadají?  Snížená úroveň rozumových schopností a potíže v komunikaci  Potíže v učení  Menší míra pozornosti  Horší orientace v čase a prostoru  Nižší úroveň sociálních dovedností  Nepřiměřené sebehodnocení  Pomalejší tempo  Omezená schopnost abstrakce a zobecňování  Přidružené postižení
 6. 6. Jaké jste měli při prvním setkání s člověkem s mentálním postižením pocity? + -
 7. 7. Jaké jste měli při prvním setkání s člověkem s mentálním postižením pocity?  Nejistotu.  Co mám říkat, abych se toho člověka nedotkla. Rozumí mi, co říkám?  Strach.  Nemůže ten člověk být agresivní?  Pocit odporu – z toho jak vypadá, jak je upraven, jaké má projevy.
 8. 8. Co vám osobně pomohlo v kontaktu s člověkem s mentálním postižením?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 9. 9. Člověk s mentálním postižením  Idiot, imbecil, debil, oligofrenik  Mentálně retardovaný  Člověk s mentálním postižením
 10. 10. Člověk s mentálním postižením  „Mentální postižení je postižení charakteristické sníženou schopností adaptace na běžné životní podmínky a sníženým intelektem. Snížení těchto schopností se zejména projevuje v oblasti tvoření pojmů, sociálních dovedností a praktických dovedností.“ (AAMR,2005)
 11. 11. Co postižení tvoří?
 12. 12. Co postižení tvoří? postižen í prostředí Člověk, jeho osobnost
 13. 13. Potřeby lidí s mentálním postižením  Maslowova pyramida potřeb Zde už to může začít skřípat ? Práce, koníčky Partner, rodina, děti
 14. 14. Jak lidé s mentálním postižením žijí?  Rodiny lidí s mentálním postižením  Vzdělávání  Zaměstnávání  Sociální služby  Přístup k občanským právům  Přístup k lidským právům  Samostatný život  Sebeobhajování
 15. 15. Projekt Pathways  Cesty k celoživotnímu vzdělávání lidí s mentálním postižení  Koncept Snadno srozumitelných informací – Easy-to-read pro lidi s mentálním postižením (nejen)  Financování Evropskou komisí – Agenturou pro celoživotní vzdělávání
 16. 16. Co je to Easy – to –read (ETR)  Informace zpracované podle určitých pravidel tak aby byly co nejvíce srozumitelné pro lidi s mentálním postižením (nejen jim)  Ve spolupráci s lidmi s mentálním postižením  Doplněné obrázky, piktogramy, ilustracemi, fotkami
 17. 17. Jak a kde se dají snadno srozumitelné informace použít?  Vzdělávací akce  Provozní řády  Smlouvy (Úmluva)  Orientační tabule  Webové stránky (www.ozdravi.org)
 18. 18. www.ozdravi.org
 19. 19. Brožury ke stažení
 20. 20. Děkuji za pozornost  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. www.spmpcr.cz  Barbora Uhlířová, sekretariát SPMP Brno barbora.uhlirova@spmpcr.cz

×