Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plzeň 18.5.2011

416 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plzeň 18.5.2011

 1. 1. PRÁCE S HANDICAPOVANÝMI ZKUŠENOSTI S RŮZNÝMI SKUPINAMI V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ KARLOVY VARY Jitka Tichá Plzeň, 18. května 2011
 2. 2. Poskytujeme služby těmto skupinám: <ul><li>nevidomým a slabozrakým </li></ul><ul><li>neslyšícím a nedoslýchavým </li></ul><ul><li>tělesně postiženým </li></ul><ul><li>mentálně postiženým </li></ul><ul><li>seniorům </li></ul>
 3. 3. Služby pro nevidomé a slabozraké <ul><li>Zvukové knihy: 2 800 titulů všech žánrů </li></ul><ul><li>Časopisy Zora, Ema a Oblastník </li></ul><ul><li>Vybavení počítačů speciálním softwarem (www.spectra.cz) </li></ul><ul><li>Výstava kompenzačních pomůcek (www.sons.cz) </li></ul><ul><li>Zásilková a donášková služba pro nevidomé </li></ul><ul><li>Regionální působnost </li></ul><ul><li>Katalog zvukových knih na webu knihovny </li></ul><ul><li>Půjčování přehrávačů MP3 (vč. přehrávání kazet) </li></ul>
 4. 5. Kompenzační pomůcky
 5. 6. Další činnost oddělení pro handicapované <ul><li>Pravidelná setkání nevidomých čtenářů </li></ul><ul><li>Společné akce pro nevidomé a veřejnost </li></ul><ul><li>Osvětová činnost </li></ul><ul><li>Speciální webové stránky pro nevidomé </li></ul><ul><li>http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/pro-nevidome/ </li></ul><ul><li>V roce 2010 registrováno 63 čtenářů + dalších 43 vidících využívalo služby oddělení (celkem 540 návštěv) </li></ul>
 6. 7. Aktivní spolupráce s TyfloCentrem a Tyfloservisem www.tyflocentrum-kv.cz http://www.tyfloservis.cz/
 7. 8. Společenská setkání v knihovně
 8. 9. Soutěž v čtení a psaní Braillova písma
 9. 10. Soutěž v čtení a psaní Braillova písma
 10. 11. Akce pro studenty
 11. 12. Pan Mojžíšek – „Každý problém má řešení“
 12. 13. Cestu do knihovny už znají
 13. 14. Služby krajské knihovny pro neslyšící <ul><li>spolupráce s Karlovarským klubem neslyšících a hluchoněmých v KV od roku 2004 </li></ul><ul><li>Aktivity: </li></ul><ul><ul><li>Exkurze (3x) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tlumočení akcí (již 30 akcí) </li></ul></ul><ul><ul><li>Počítačové kurzy (3x), kurz arteterapie </li></ul></ul><ul><ul><li>Speciální webové stránky pro neslyšící </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/pro-neslysici55/ </li></ul></ul>
 14. 15. Služby krajské knihovny pro neslyšící <ul><ul><li>Speciální fond pro neslyšící a o neslyšících </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioboxy, selfcheck </li></ul></ul><ul><ul><li>Průkazky </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost (odučeno 19 kurzů, začátečníci, pokročilí) </li></ul></ul>
 15. 16. Služby pro neslyšící - doporučení <ul><li>Oslovte místní občanské sdružení, které pečuje o neslyšící </li></ul><ul><li>Exkurze v knihovně </li></ul><ul><li>Tlumočení akcí </li></ul><ul><ul><li>Finance: www.mkcr.cz (ORNK) </li></ul></ul><ul><ul><li>Konto Bariéry: www.bariery.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>Objednávka tlumočníků: www.asnep.cz </li></ul></ul><ul><li>Knihovníci ovládají ČZJ </li></ul><ul><li>Fond + webové stránky </li></ul>
 16. 17. Kurz českého znakového jazyka
 17. 18. Počítačový kurz pro neslyšící
 18. 19. Počítačový kurz pro neslyšící
 19. 20. Setkání neslyšících v knihovně
 20. 21. Tlumočení přednášek pro neslyšící do českého znakového jazyka
 21. 22. Tlumočená vernisáž v kavárně
 22. 23. Služby pro tělesně postižené <ul><li>Parkoviště </li></ul><ul><li>Nájezdové rampy </li></ul><ul><li>Automatické dveře </li></ul><ul><li>Výtah </li></ul><ul><li>Toalety </li></ul><ul><li>Signální maják pro nevidomé </li></ul><ul><li>Indukční smyčka pro neslyšící v sále </li></ul>
 23. 24. Nabídka pro mentálně postižené <ul><li>Pravidelné besedy v knihovně pro: </li></ul><ul><li>děti a mládež ze speciálních tříd </li></ul><ul><li>denní stacionář </li></ul><ul><li>Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské </li></ul><ul><li>Kurzy práce s počítačem </li></ul><ul><li>(grant Konta Bariéry) </li></ul>
 24. 25. Dívky z Domova v Mariánské v knihovně
 25. 26. Děti ze speciální třídy v knihovně
 26. 27. Konto Bariéry - granty <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>PC kurzy pro ZTP a pro rodiče postižených dětí </li></ul><ul><li>Vybavení učeben </li></ul><ul><li>Nově připravujeme jazykové kurzy (angličtina, němčina) pro ZTP </li></ul>
 27. 28. Služby pro seniory <ul><li>Kurzy: výuka práce na PC, trénování paměti, výtvarné tvoření </li></ul><ul><li>Univerzita volného času: arteterapie, dějiny umění, literatura … </li></ul><ul><li>Nebojme se stáří (psycholog), kurz komunikace </li></ul><ul><li>Literární klub seniorů (literatura + tvoření) </li></ul>
 28. 29. Nebojme se stáří PC kurzy
 29. 30. PC kurzy Literární klub
 30. 31. Kurzy trénování paměti
 31. 32. Arteterapie pro postižené a seniory
 32. 33. Arteterapie pro postižené a seniory
 33. 34. Děkuji všem za pozornost!
 34. 35. Oddělení pro handicapované Půjčovní doba pro nevidomé PO, ČT 10 - 19 hod. Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 84 360 06 Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Jitka Tichá e-mail: [email_address] tel.: 353 502 844

×