Kamila Kohoutková, učo 396621                         Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v ...
Kamila Kohoutková, učo 396621                          Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ...
Kamila Kohoutková, učo 396621                         Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v...
Kamila Kohoutková, učo 396621                        Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emoční inteligence

686 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emoční inteligence

 1. 1. Kamila Kohoutková, učo 396621 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v BrněArgumentacePro závěrečný úkol jsem si vybrala téma emoční inteligence právě z toho důvodu, že lidé stálevnímají důležitost pouhého IQ. Ovšem EQ má pro náš život možná daleko širší uplatnění adůsledky než samotný intelekt. V celé společnosti se poslední dobou setkávámes negativismem, nespokojeností, frustrací. Optimismus, radost ze života či vnímavé chovánívůči okolí je pro mnohé nedosažitelným cílem. Protože se o psychiku i otázku emocídlouhodobě zajímám, je pro mě téma emoční inteligence velmi zajímavou a poutavou oblastí.Díky studiu na pedagogické fakultě pak dílek s názvem emoční inteligence lehce zapadnul doskládanky oboru psychologie, který je pro pedagogy jedním ze základních pilířů nejenteoretického ale i praktického života.AnotaceZávěrečná práce předmětu KPI pojednává o základních pojmech oblasti emoční inteligence.Práce je rozdělena do několika částí, které čtenáře uvádí do problematiky emocí, jejichrozdělení a důležitosti umět s nimi pracovat. Práce je psána odborným, avšak i pro laikysrozumitelným stylem.Klíčová slovaEmoce, emoční inteligence, psychologie. Emoční inteligenceÚvodV posledních letech se často setkáváme s pojmem emoční inteligence, kterému je právempřisuzována velká důležitost. Důležitost samotného intelektu je nepopiratelná, avšak intelektnašich emocí nestojí opodál.EmoceJediná a konkrétní definice tohoto pojmu známa není. Každý odborný zdroj definuje emocijinak. Například Marie Vágnerové ve své knize Základy psychologie definuje emoce jakoschopnost reagovat na různé podněty prožitkem libosti a nelibosti, spojeným s fyziologickýmireakcemi a změnou aktivity, eventuelně i dalšími vnějšími projevy. Daniel Goleman ve svéknize Emoční inteligence pak pod pojmem emoce rozumí „označení pocitů a s nimi spojenýchmyšlenek, psychických a fyzických stavů a také řady pohnutek k určitému jednání.“ Emoce jetedy psychický jev, který prožívá každý člověk. Emoce jsou nedílnou součástí života. Jsou toreakce na situace, které člověk prožívá. Na základě subjektivního vyhodnocení prožívá různépocity (strach, hněv, radost,…) a vrozeným temperamentem je pak vyjadřuje svému okolí.Temperament však není jediným faktorem, který ovlivňuje vyjadřování emocí. Člověk je tvorspolečenský. Díky socializaci se vyhodnocování vlastních emocí často začne měnits uvědomováním si dopadu na pohled sociální skupiny, ve které se daný jedinec pohybuje.Prožívání emocíNedílnou součástí je popis samotného emočního prožívání, které je tvořeno různýmivzájemně propletenými systémy. Nelépe k tomuto účelu poslouží souhrn uvedený v učebniciZákladů psychologie (Vágnerová, 2010): 1
 2. 2. Kamila Kohoutková, učo 396621 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně1) Struktury mozkového kmene, které přispívají k základnímu rozlišení různých signálů podle jejich emočního významu.2) Limbický systém a bazální ganglia jsou systémy, které dodávají emočnímu signálu obsah a umožňují na něj reagovat. Limbický systém ovlivňuje řízení a kontrolu emočního prožívání, je důležitý i pro emoční paměť. Uplatňuje se při hodnocení informací z okolí a podle toho, jaký mají pro daného jedince význam (zda jsou považovány za ohrožující, příjemné či neutrální), navozuje pocity strachu, zlosti či pohody. Limbický systém reaguje rychle a automaticky. Umožňuje interpretaci vzpomínek a s nimi spojených emočních zážitků. Systém bazálních ganglií se uplatňuje při expresi a regulaci emočních funkcí.3) Projekční části mozkové kůry jsou důležité pro další zpracování a vyhodnocování významu emočních reakcí, např. náhlý zvuk vyvolá úlek, ale když se přesvědčíme, že jej nezpůsobilo nic jiného než spadlá krabice, původní napětí zmizí a vystřídá jej pocit uvolnění. Mozkové kůra je důležitá i pro posouzení etického a estetického obsahu emočních prožitků a jejich vztahu k sociokulturním normám (Koukolík, 2002).Z výše uvedeného tedy vyplývá, že proces prožívání emocí je podmíněn neurologicky a tudížvede i k projevům po fyziologické stránce. Konkrétním případem může například situace, kdysledujeme v televizi nějaký napínavý film, nelépe horor. Ve chvílích, kdy je situace napjatá,pociťujeme úzkost. Po fyziologické stránce je nám tento stav znám jako svírání v krajiněbřišní, zrychlený tep, v krajním případě dušnost. Dalším typem úzkosti může být například itréma před veřejným vystoupením, ústní zkouškou, setkáním s nějakou osobou,… kdy semůže přidat i třes rukou, zvýšené pocení, zabarvení pleti, koktání atp.Je tedy nutné, abychom se se svými emocemi v průběhu našeho života naučili správněpracovat. Musíme se naučit naše vlastní emoce umět definovat, popsat, pochopit, přijmout asprávně je zpracovat. Ne nadarmo se tedy říká, že ani superinteligentní člověk, tedy člověks vysokým inteligenčním kvocientem, nemusí být okolím přijímán kladně, a to právě zdůvodu, že jeho emoční kvocient nedosahuje takových kvalit.Funkce emocíEmoce mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Díky své subjektivitě vnímání mohouposloužit například v krizových situacích, kdy se člověk musí rozhodnout právě díky pocitu(např. strach z nebezpečí, který vyvolá útěk či způsobí aktivaci obranných reflexů). Někdyvšak naopak mohou způsobit nepříjemnosti (vznětlivý člověk, který nedokáže ovládat vztek,hněv, pak působí na okolí jako agresivní a nezvladatelný jedinec. Podobně pak může působit ineovladatelný pláč či nezvládnutý smích v nevhodné chvíli). Emoce tedy mají regulativnícharakter, který ovlivňuje aktivitu, stimulaci či útlum organismu. V případě, že osobitévyhodnocení dané situace je nejednoznačné, je následek chování spíše destruktivní. Jak uvádídr. Vágnerová: „Lidé touží po jasnosti a jednoznačnosti, protože posiluje jejich pocit jistoty abezpečí.“ Závěrem tedy můžeme říci, že jasné a jednoznačné emoce napomáhají kladnémuvývoji osobnosti od raného věku až do dospělosti.Jednou z nepostradatelných funkcí emocí je jejich vliv při učení, kdy mohou působitstimulačně až motivačně a naopak. Emoce dávají veškerému dění nějaký význam a takovlivňují jeho zpracování, včetně zapamatování. Negativní emoční prožitek bude posilovattendenci příště se takové situaci vyhnout, pozitivní prožitek bude stimulovat její opětovnévyvolání. (Vágnerová, 2010). 2
 3. 3. Kamila Kohoutková, učo 396621 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v BrněDělení emocíPro shrnutí dělení emocí poslouží následující diagram, vytvořený pomocí údajů z českéWikipedie.Diagram 1Emoční inteligencePod tímto slovním spojením je skryta schopnost člověka žít svůj život tak, aby byl spokojenýa úspěšný, aby přistupoval citlivě k sobě samému avšak i ke svému okolí a zároveň bylsebevědomý a svědomitý a to nejen ke svému okolí, ale i ke svému vlastnímu životu. Emočníinteligenci můžeme vymezit pomocí několika faktorů (volně podle Saloveye a Mayera, 1997;Golemana, 1997; Vágnerová 2010): Dobrá orientace ve vlastních emocích. Regulace, tj. zvládání vlastních emocí. Aktivizace pozitivních emocí posilující motivaci k žádoucí činnosti, resp. cílům. Empatie, tj. vnímavost k emocím jiných lidí. Schopnost navazovat a udržovat mezilidské vztahy, využívání emočních poznatků v kontaktu s lidmi.ZávěrMěli bychom mít na zřeteli, že pouze pod podmínkou pochopení, zvládnutí a zafixovánízákladních poznatků vyplývajících ze studia emocí, můžeme žít kvalitní, šťastný a spokojenýživot.Zdroje a jejich hodnoceníVÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010,356 s. ISBN 978-80-246-0841-9 1. základní materiál, ze kterého jsem čerpala odborná kniha uvádějící do celkové problematiky psychologie jednotlivé kapitoly a vysvětlení jsou velmi odborné avšak pochopitelné autorka je řazena mezi nejvíce fundované odborníky tohoto oboru kniha je velmi dobře strukturovaná a velmi dobře se v ní hledají potřebné informace 3
 4. 4. Kamila Kohoutková, učo 396621 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v BrněGOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2. Praha: Metafora, spol. s r.o., 2011, 325 s.ISBN 978-80-7359-334-6 2. základní materiál, ze kterého jsem čerpala kniha je podána stylem, který je určen pro široké pole čtenářů obsahuje odborné informace, ale i příběhy, které pomohou čtenáři přiblížit problematiku i z lidského hlediska publikace zahrnuje i další témata vztahující se k lidskému životu v jeho duševní rovině subjektivně se domnívám, že se jedná o jednu z nejlépe napsaných knih s touto tématikouWikipedia: Emoce. Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. Poslední editace stránky29.11.2012 v 15:59 [vid. 2013-01-06]. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce pro základní dělení emocí, které jsem z wikipedie převzala, jsem vyhodnotila tento zdroj jako dostatečně relevantní tato problematika je ve wikipedii velmi dobře rozpracována pěkně strukturovaný text, ve kterém se lze dobře orientovat pro práci tohoto typu a daný úsek, který jsem převzala, jsem vyhodnotila tento zdroj jako dostačující 4

×