SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
HAKIKAT MANUSIA
DALAMPANDANGANISLAM
KELOMPOK 4 :
1. Askuu Batsy Tri Gautama
2. Bagas Dwiky Alfanani
3. Cindy Anabela
4. Putri Anjani
5. Vyrayanti Putri
A. Penggunaan Istilah Dalam Al-Qur’an
Jika diperhatikan dengan seksama, pengunaan kata
yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Qur’an
terdapat beberapa istilah. Istilah tersebut antara lain Basyar
, al-Insan, dan al-Nas. Masing-masing istilah tersebut
memiliki maksud dan perbedaan tersendiri.
HAKIKAT MANUSIA
Istilah manusia
dalam Al-qur’an
Basyar
• Istilah basyar dalam al-
qur’an diketemukakan
sebanyak 37 kali.
• Maknanya merujuk pada
sifat biologis manusia,
seperti berasal dari tanah,
makan, dan minum.
• Tercantum dalam surah Al-
Kahfi;110 Al-Rum:20.
Al-Insan
• Istilah al-insan dalam al-
Qur’an diketemukakan
sebanyak 65 kali.
• Maknanya merujuk pada sifat
Psikologis atau spiritual
manusia sebagai makhluk yang
diberi ilmu, dan
mengembangkan amanah.
• Tercantum dalam surah Al-
Ahzab:72.
Al-Qur’an
• Dalam Al-Qur’an
dikemukakan sebanyak 240
kali.
• Maknanya merujuk pada
sifat manusia sebagai
makhluk sosial dan kolektif.
• Tercantum dalam surah Al-
Zumar:27.
ASAL USUL KEJADIAN
MANUSIA
A. Pengertian Eksitenti Martabat Manusia
Pengertian Eksistensi martabat manusia adalah bahwasanya manusia diciptakan kedunia ini
oleh Allah melaui berbagai rintangan tentunya tiada lain untuk mengabdi kepadaNya, sehingga
dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki mahluk Allah lainya tentunya kita dapat
memanfaatkan bumi dan isinya untuk satu tujuan yaitu mengharapkan ridho dari Allah SWT. dan
dengan segala potensi diri masing-masing kita berusaha untuk meningkatkan Keimanan dan
Ketakwaan kita sehingga dapat selamat Dunia dan Akhirat.
“Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku” (Q.S.
Adz-Dzariyaat : 56)
B. Tujuan Penciptaan Manusia
Tujuan pokok penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah
pada Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Az-
Dzaryat:56 yang berbunyi:
‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
َّ‫ن‬ ِ‫ج‬ْ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬
َ
‫س‬ْ‫ن‬ِ ْ
‫اْل‬ َ‫و‬
َّ
‫ِْل‬‫ا‬
ِ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ِ‫ل‬
Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku.
Menurut para ulama’, ibadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ibadah
yang menyangkut hububgan manusia dengan Allah SWT. Mahdloh / vertikal,
maupun hubungan manusia dengan sesamanya/ horizontal.
C. Proses Penciptaan Manusia
1. Penciptaan manusia dalam perspektif Al- Qur’an dan Sains
Islam menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan manusia brasal
dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudgah sehingga akhirnya
menjadi makluk Allah SWT. Yang paling sempurnah dan memiliki berbagai
kemampuan.
Manusia tercipta dari setetes mani yang tersimpan di dalam rahim wanita
kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging kemudian
tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut lalu ditiupkanlah
ruh.
POTENSI DAN KELEMAHAN MANUSIA
A. Potensi Manusia menurut Al-Qur'an
Potensi itu meliputi: potensi jasmani (fisik), ruhani (spiritual), dan akal (mind). Ketiga potensi ini akan
memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia
diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya.
B. Kelemahan Manusia Menurut Islam
Manusia itu suka membantah:
Hal ini terungkap dalam Al Quran surah (Al-Kahfi:54), manusia itu bersifat lemah (An-Nisa:
28), manusia itu zalim dan bodoh (Al-Ahzab:72)
C. Fungsi dan Peran Manusia
Diciptakannya manusia di muka bumi adalah tak lain berfungsi sebagai khalifah dimuka
bumi. Peran tersebut sebagimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah:30 yang
berbunyi :
ْ‫ذ‬ِ‫ا‬ َ‫و‬
‫ى‬ِ‫ف‬ ٌ‫ل‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ج‬ ْ‫ي‬ِ‫ِان‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِٕ‫ى‬
ٰۤ
‫ل‬َ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ُّك‬‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
ِ
‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ
‫اْل‬
‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah di bumi.ً
Fungsi utama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadaNya, kedua fungsi
fungsional sebagai khalifah dimuka bumi dan ketiga sebagai fungsi oprasional sebagai
memakmurkan bumi.
Thanks

More Related Content

Similar to HakikatManusiaIslam

Manusia dan-alam-semesta-new
Manusia dan-alam-semesta-newManusia dan-alam-semesta-new
Manusia dan-alam-semesta-newFitra Sani
 
Hakikat manusia bab I
Hakikat manusia bab IHakikat manusia bab I
Hakikat manusia bab Iarvant
 
kuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.ppt
kuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.pptkuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.ppt
kuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.pptKalmaAlmira
 
Makalah Manusia Dalam Pandangan Islam
Makalah Manusia Dalam Pandangan IslamMakalah Manusia Dalam Pandangan Islam
Makalah Manusia Dalam Pandangan Islamrizqi2201
 
kuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).ppt
kuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).pptkuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).ppt
kuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).pptEkoP9
 
Konsep_manusia_dlm_Islam.ppt
Konsep_manusia_dlm_Islam.pptKonsep_manusia_dlm_Islam.ppt
Konsep_manusia_dlm_Islam.pptjufryramelli
 
Pembahasan hakikat-manusia-dalam-islam
Pembahasan hakikat-manusia-dalam-islamPembahasan hakikat-manusia-dalam-islam
Pembahasan hakikat-manusia-dalam-islamkangklinsman
 
Pendahuluan akhlak arsyad
Pendahuluan akhlak arsyadPendahuluan akhlak arsyad
Pendahuluan akhlak arsyadArsyad Qolbun
 
Hakekat Manusia Menurut Islam dan Al'Quran
Hakekat Manusia Menurut Islam dan Al'QuranHakekat Manusia Menurut Islam dan Al'Quran
Hakekat Manusia Menurut Islam dan Al'QuranHery Kurniawan
 
Modul 1 pai
Modul 1 paiModul 1 pai
Modul 1 paiMelAdila
 
Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]
Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]
Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]Lydia Nurkumalawati
 
Manusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agama
Manusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agamaManusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agama
Manusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agamaadit yanovh
 
Pemahaman Tentang Manusia
Pemahaman Tentang ManusiaPemahaman Tentang Manusia
Pemahaman Tentang Manusiailham fathoni
 
PPT Studi Islam kelompok 10.pptx
PPT Studi Islam kelompok 10.pptxPPT Studi Islam kelompok 10.pptx
PPT Studi Islam kelompok 10.pptxShintaAzhari
 

Similar to HakikatManusiaIslam (20)

Materi kuliah pai
Materi kuliah paiMateri kuliah pai
Materi kuliah pai
 
Manusia dan-alam-semesta-new
Manusia dan-alam-semesta-newManusia dan-alam-semesta-new
Manusia dan-alam-semesta-new
 
Hakikat manusia bab I
Hakikat manusia bab IHakikat manusia bab I
Hakikat manusia bab I
 
bimbingan konseling.docx
bimbingan konseling.docxbimbingan konseling.docx
bimbingan konseling.docx
 
kuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.ppt
kuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.pptkuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.ppt
kuliah_IV _hakikat_manusia_menurut_islam_ok.ppt
 
Makalah Manusia Dalam Pandangan Islam
Makalah Manusia Dalam Pandangan IslamMakalah Manusia Dalam Pandangan Islam
Makalah Manusia Dalam Pandangan Islam
 
kuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).ppt
kuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).pptkuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).ppt
kuliah_iv_hakikat_manusia_menurut_islam_ok (3).ppt
 
Hakikat manusia
Hakikat manusiaHakikat manusia
Hakikat manusia
 
Manusia dalam perspektif alqur'an
Manusia dalam perspektif alqur'anManusia dalam perspektif alqur'an
Manusia dalam perspektif alqur'an
 
Konsep_manusia_dlm_Islam.ppt
Konsep_manusia_dlm_Islam.pptKonsep_manusia_dlm_Islam.ppt
Konsep_manusia_dlm_Islam.ppt
 
Pembahasan hakikat-manusia-dalam-islam
Pembahasan hakikat-manusia-dalam-islamPembahasan hakikat-manusia-dalam-islam
Pembahasan hakikat-manusia-dalam-islam
 
Pendahuluan akhlak arsyad
Pendahuluan akhlak arsyadPendahuluan akhlak arsyad
Pendahuluan akhlak arsyad
 
Hakekat Manusia Menurut Islam dan Al'Quran
Hakekat Manusia Menurut Islam dan Al'QuranHakekat Manusia Menurut Islam dan Al'Quran
Hakekat Manusia Menurut Islam dan Al'Quran
 
Modul 1 pai
Modul 1 paiModul 1 pai
Modul 1 pai
 
Hakikat manusia menurut islam
Hakikat manusia menurut islamHakikat manusia menurut islam
Hakikat manusia menurut islam
 
Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]
Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]
Jurnal Konsep Manusia sebagai Makhluk Bertuhan [PAI]
 
Manusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agama
Manusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agamaManusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agama
Manusia dan potensinya serta hubungannya terhadap agama
 
tamadun islam
tamadun islamtamadun islam
tamadun islam
 
Pemahaman Tentang Manusia
Pemahaman Tentang ManusiaPemahaman Tentang Manusia
Pemahaman Tentang Manusia
 
PPT Studi Islam kelompok 10.pptx
PPT Studi Islam kelompok 10.pptxPPT Studi Islam kelompok 10.pptx
PPT Studi Islam kelompok 10.pptx
 

More from adiabadi1

kultum 15.docx
kultum 15.docxkultum 15.docx
kultum 15.docxadiabadi1
 
kultum 16.docx
kultum 16.docxkultum 16.docx
kultum 16.docxadiabadi1
 
kultum 13.docx
kultum 13.docxkultum 13.docx
kultum 13.docxadiabadi1
 
Kultum 8.docx
Kultum 8.docxKultum 8.docx
Kultum 8.docxadiabadi1
 
kultum8.docx
kultum8.docxkultum8.docx
kultum8.docxadiabadi1
 
Gaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.pptGaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.pptadiabadi1
 
teori antrian.ppt
teori antrian.pptteori antrian.ppt
teori antrian.pptadiabadi1
 
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.pptadiabadi1
 
Puasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptxPuasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptxadiabadi1
 
keempat.pptx
keempat.pptxkeempat.pptx
keempat.pptxadiabadi1
 
islamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdfislamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdfadiabadi1
 
RPS AIK4.docx
RPS AIK4.docxRPS AIK4.docx
RPS AIK4.docxadiabadi1
 
pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxadiabadi1
 
islamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptxislamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptxadiabadi1
 
pertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptxpertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptxadiabadi1
 
Manajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptxManajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptxadiabadi1
 
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docxSAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docxadiabadi1
 
materi 2.pptx
materi 2.pptxmateri 2.pptx
materi 2.pptxadiabadi1
 

More from adiabadi1 (20)

kultum 15.docx
kultum 15.docxkultum 15.docx
kultum 15.docx
 
kultum 16.docx
kultum 16.docxkultum 16.docx
kultum 16.docx
 
kultum 13.docx
kultum 13.docxkultum 13.docx
kultum 13.docx
 
YATIMAN.pdf
YATIMAN.pdfYATIMAN.pdf
YATIMAN.pdf
 
Kultum 8.docx
Kultum 8.docxKultum 8.docx
Kultum 8.docx
 
kultum8.docx
kultum8.docxkultum8.docx
kultum8.docx
 
Gaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.pptGaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.ppt
 
teori antrian.ppt
teori antrian.pptteori antrian.ppt
teori antrian.ppt
 
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
 
kelima.pptx
kelima.pptxkelima.pptx
kelima.pptx
 
Puasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptxPuasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptx
 
keempat.pptx
keempat.pptxkeempat.pptx
keempat.pptx
 
islamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdfislamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdf
 
RPS AIK4.docx
RPS AIK4.docxRPS AIK4.docx
RPS AIK4.docx
 
pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptx
 
islamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptxislamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptx
 
pertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptxpertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptx
 
Manajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptxManajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptx
 
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docxSAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
 
materi 2.pptx
materi 2.pptxmateri 2.pptx
materi 2.pptx
 

Recently uploaded

MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...RobertusLolok1
 
KHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHAN
KHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHANKHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHAN
KHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHANGilbertFibriyantAdan
 
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4Adam Hiola
 
Sosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptx
Sosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptxSosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptx
Sosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptxMarto Marbun
 
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5Adam Hiola
 
Materi akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptx
Materi akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptxMateri akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptx
Materi akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptxWahyuSolehudin1
 

Recently uploaded (6)

MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
MATERI PPT NILAI-NILAI KRISTIANI.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
 
KHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHAN
KHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHANKHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHAN
KHOTBAH MINGGU 7 APRIL MENGEMBANGKAN KARUNIA TUHAN
 
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 4
 
Sosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptx
Sosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptxSosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptx
Sosok Ester Yang Bijaksana di Tengah Pergumulan.pptx
 
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5
Sekolah Sabat - Triwulan 2 2024 - Pelajaran 5
 
Materi akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptx
Materi akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptxMateri akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptx
Materi akhlak jamaah haji dan Budaya Arab.pptx
 

HakikatManusiaIslam

  • 2. KELOMPOK 4 : 1. Askuu Batsy Tri Gautama 2. Bagas Dwiky Alfanani 3. Cindy Anabela 4. Putri Anjani 5. Vyrayanti Putri
  • 3. A. Penggunaan Istilah Dalam Al-Qur’an Jika diperhatikan dengan seksama, pengunaan kata yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Qur’an terdapat beberapa istilah. Istilah tersebut antara lain Basyar , al-Insan, dan al-Nas. Masing-masing istilah tersebut memiliki maksud dan perbedaan tersendiri. HAKIKAT MANUSIA
  • 4. Istilah manusia dalam Al-qur’an Basyar • Istilah basyar dalam al- qur’an diketemukakan sebanyak 37 kali. • Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia, seperti berasal dari tanah, makan, dan minum. • Tercantum dalam surah Al- Kahfi;110 Al-Rum:20. Al-Insan • Istilah al-insan dalam al- Qur’an diketemukakan sebanyak 65 kali. • Maknanya merujuk pada sifat Psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang diberi ilmu, dan mengembangkan amanah. • Tercantum dalam surah Al- Ahzab:72. Al-Qur’an • Dalam Al-Qur’an dikemukakan sebanyak 240 kali. • Maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial dan kolektif. • Tercantum dalam surah Al- Zumar:27.
  • 5. ASAL USUL KEJADIAN MANUSIA A. Pengertian Eksitenti Martabat Manusia Pengertian Eksistensi martabat manusia adalah bahwasanya manusia diciptakan kedunia ini oleh Allah melaui berbagai rintangan tentunya tiada lain untuk mengabdi kepadaNya, sehingga dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki mahluk Allah lainya tentunya kita dapat memanfaatkan bumi dan isinya untuk satu tujuan yaitu mengharapkan ridho dari Allah SWT. dan dengan segala potensi diri masing-masing kita berusaha untuk meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kita sehingga dapat selamat Dunia dan Akhirat. “Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku” (Q.S. Adz-Dzariyaat : 56)
  • 6. B. Tujuan Penciptaan Manusia Tujuan pokok penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah pada Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Az- Dzaryat:56 yang berbunyi: ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ج‬ْ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َ ‫س‬ْ‫ن‬ِ ْ ‫اْل‬ َ‫و‬ َّ ‫ِْل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Menurut para ulama’, ibadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ibadah yang menyangkut hububgan manusia dengan Allah SWT. Mahdloh / vertikal, maupun hubungan manusia dengan sesamanya/ horizontal.
  • 7. C. Proses Penciptaan Manusia 1. Penciptaan manusia dalam perspektif Al- Qur’an dan Sains Islam menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan manusia brasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudgah sehingga akhirnya menjadi makluk Allah SWT. Yang paling sempurnah dan memiliki berbagai kemampuan. Manusia tercipta dari setetes mani yang tersimpan di dalam rahim wanita kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut lalu ditiupkanlah ruh.
  • 8. POTENSI DAN KELEMAHAN MANUSIA A. Potensi Manusia menurut Al-Qur'an Potensi itu meliputi: potensi jasmani (fisik), ruhani (spiritual), dan akal (mind). Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. B. Kelemahan Manusia Menurut Islam Manusia itu suka membantah: Hal ini terungkap dalam Al Quran surah (Al-Kahfi:54), manusia itu bersifat lemah (An-Nisa: 28), manusia itu zalim dan bodoh (Al-Ahzab:72)
  • 9. C. Fungsi dan Peran Manusia Diciptakannya manusia di muka bumi adalah tak lain berfungsi sebagai khalifah dimuka bumi. Peran tersebut sebagimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah:30 yang berbunyi : ْ‫ذ‬ِ‫ا‬ َ‫و‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ٌ‫ل‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ج‬ ْ‫ي‬ِ‫ِان‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِٕ‫ى‬ ٰۤ ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ُّك‬‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ِ ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ ‫اْل‬ ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.ً Fungsi utama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadaNya, kedua fungsi fungsional sebagai khalifah dimuka bumi dan ketiga sebagai fungsi oprasional sebagai memakmurkan bumi.