Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoinductia

5,008 views

Published on

  • Be the first to comment

Autoinductia

  1. 1. AUTOINDUCȚIA.INDUCTANȚACIRCUITULUI
  2. 2. Autoinducţia• Autoinducţia este fenomenul apariţiei t.e.m. de inducţie în circuite datorită curentului variabil din ele. In figura 1 sînt reprezentate simbolurile bobinelor folosite în sche-mele circuitelor electrice: a) fără miez; b) cu miez de fier.
  3. 3. Fenomenul de autoinducţieFenomenul de autoinducţie se poate observa experimental cuajutorul circuitului reprezentat în figura 2
  4. 4. Inductanţa. T.e.m. de autoinducţie LIMărimea fizică egală cu raportul dintre fluxulmag­netic ce străbate o bobină şi intensitateacurentului prin ea se numeşte inductanţă aacestei bobine: L IUnitatea de inductanţă în SI a fost numită henry (H).Dacă prin bobină circulă un curent I variabil, atunci fluxulmagnetic de asemenea este variabil şi din legea inducţieielectromagnetice avem:T.e.m. de autoinducţie dintr-un circuit este direct proporţională cu viteza devariaţie a intensităţii curentului prin acest circuit, avînd coeficientul deproporţionalitate egal cu inductanţa bobinei din circuit.
  5. 5. ENERGIA CÎMPULUI MAGNETICEnergia cîmpului magnetic al bobinei
  6. 6. Verificaţi-vă cunoştinţele1. O bobină cu inductanţa de 50 mH este parcursă de un curentcontinuu cu intensitatea de 2 A. Ce t.e.m. de autoinducţie ianaştere la bornele bobinei, dacă la întreruperea circuitului dincare face parte curentul se micşorează uniform pînă la 0 în timpde 1 ms?2. Determinaţi energia cîmpului magnetic al unei bo-bine cuinductanţa de 80 mH, dacă prin ea circulă un curent continuu de0,5 A.3. Cîmpul magnetic al unei bobine de inductanţa 8 mH posedă oenergie de 1 mJ. Determinaţi: a) intensita­tea curentului prinspirele bobinei; b) fluxul magnetic care străbate bobina.

×