Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unidad de programación de E.F(catalán)

1,666 views

Published on

Unidad de programacion para el ciclo medio de educación primária "Trabajamos en el circo"

 • Be the first to comment

Unidad de programación de E.F(catalán)

 1. 1. SESSIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: targetes, OBJECTIUS: matalassos, cèrcols de rítmica i 1. Controlar els moviments de la columna vertebral normals; i bancs suecs. 2. Realitzar els girs en l’eix transversalTRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 1 CURS: 4r EP (C. Mitjà)TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. Donaré la paraula, si cal, per fer preguntes o algun plantejament. 15’ ANIMACIÓ: Els acròbates pillen: joc de persecució típic en què cinc alumnes la paren i altres fugen corrent. Els alumnes que pillen porten a la mà una targeta amb la paraula ACROBATA escrita i un dibuix. Quan atrapen algú, li donen la targeta. Aquest ha de dir sóc un acròbata alhora que manté una posició d’equilibri sobre un peu durant 5” abans de començar a pillar. PART PRINCIPAL:  SOM ACRÒBATES: farem una petita contextualització amb el món del circ i el paper dels acròbates. Avui com és el primer dia és important fer consciència del treball que té al darrere el circ i per tant intentarem que els nostres alumnes s’impliquin i visquin aquesta i la resta de sessions com autèntics acròbates. Exercicis de mobilització de la CV 1. Asseguts a terra, diferenciar la CV recta o corbada. 2. Rodolar enrere com una pilota: a) CV recta b) CV corbada  Comprovar la diferència entre una i l’altra Exercicis de tombarella endavant (iniciació) 3. Tombarella endavant: cames semiflexionades, bon recolzament de les mans a terra, amagar el cap, arrodonir l’esquena i fer la tombarella amb control. 35’ 4. Ídem però acabar asseguts en forma de pilota amb les mans picant al davant Qui és capaç d’aixecar-se sense posar les mans al terra? Distribució dels alumnes en 5 grups per nivell de tombarella endavant. 1. A continuació de cada matalàs hi col·loquem un cèrcol. Fer la tombarella des del centre del matalàs i aixecar-se posant els peus dins del cèrcol (busquem l’alineació de la tombarella). 2. El domador de lleons. De cada grup, un alumne o el mateix professor aguanta un cèrcol de rítmica. La resta del grup passa a través del cèrcol fent la tombarella (busquem una bona agrupació del cos). En aquesta activitat incidirem en el tema dels lleons i el cèrcol ja que intentarem contextualitzar-ho al màxim en el circ i fer creure als nens que són autèntics lleons, es poden posar nom i nosaltres cridar-los per aquest nom que ells s’han volgut dir. En el cas del cèrcol donaré més importància dient que és el cèrcol de foc i que no es pot tocar ja que es cremarien.
 2. 2. 3. Més difícil encara!!! Posem dos matalassos seguits i els alumnes han d’enllaçar dues tombarelles. El mateix amb tres matalassos. 4. Amb la filera de tres matalassos, qui és capaç de fer més tombarelles seguides? 5. Qui s’atreveix? De tres en tres, es col·loquen de genolls en un banc suec. A la senyal del xiulet, els tres fan la tombarella endavant alhora com uns verdaders acròbates. TORNADA A LA CALMA: Tombarella sobre el banc: sobre un banc es col·loca un matalàs atravessat. D’un en un, els alumnes pugen al banc, flexionen les cames i fan la tombarella endavant a sobre el banc. El professor està al costat del banc per vigilar/ajudar als alumnes. 10’ POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ:Deixem que els alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: assignació de tasques i resolució de problemes. UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: matalassos, OBJECTIUS: i fotocòpies d’acroesport 1. Controlar l’equilibri corporal en diferents situacions motrius tan estàtiques com dinàmiques.TRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 2 CURS: 4r EP (C. Mitjà) 2. Realitzar figures humanes en grup.TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT MOMENT DE TROBADA 5’ Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. Donaré la paraula, si cal, per fer preguntes o algun plantejament. PART PRINCIPAL:  SOM ACRÒBATES(continuació de la sessió anterior) 1. Iniciació a la tombarella enrere en el pla inclinat. 2. En el pla inclinat fer la tombarella des d’una posició inicial de peu.  Treballar aquest exercici durant una bona estona per tal d’assolir-lo correctament. 3. Ídem que l’exercici anterior, però en finalitzar la tombarella enrere, fer un salt amb ½ gir i a continuació fer la tombarella endavant en el següent matalàs. 4. Ídem però de dos en dos, intentant fer-ho alhora.
 3. 3. Iniciació a la vertical. 1. Per parelles o petits grups. Col·locar les dues mans al matalàs i donar impuls a les cames. Els companys que no estan realitzant l’exercici, corregeixen la posició del seu company. És molt important que l’esquena es mantingui sempre recta i tenir un control de la baixada de les cames, així com no caure de genolls, sinó amb els peus. 2. Qui s’atreveix a fer el pi pont? 3. Qui s’aguanta 3 segons en vertical?i 5 segons? Qui aguanta més temps? 4. 4 grups, cada grup amb un matalàs al terra. Anar a buscar la verticalitat amb l’ajuda de la paret, 35’ per tant, s’ha de realitzar aquest exercici ben enganxats a la paret. La meva intervenció serà constant per corregir, ajudar, explicar a tothom alhora les mesures de seguretat... TORNADA A LA CALMA: Acroesport:donarem als alumnes uns fulls amb diferents figures humanes, ells hauran d’escollir les figures segons la dificultat que creguin que poden assolir i imitar-les. 20’ POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ:Deixem que els alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: assignació de tasques, descobriment guiat i resolució de problemes. UNITAT: treballem en el circ MATERIAL: cordes, pilotes OBJECTIUS: de plàstic i tennis, bancs i 1. Executat salts amb la corda de manera individual cèrcols. 2. Realitzar els girs en l’eix longitudinalTRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 3 CURS: 4r EP (C. Mitjà)TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. donarem la paraula, si cal, 10’ per fer preguntes o algun plantejament. Escalfament: Moviments de rotació de totes les articulacions: peus, genolls, cadera...
 4. 4. PART PRINCIPAL: Exercicis per saltar la corda Comencem aquesta part de la sessió amb familiarització del salt a corda ja que molts dels nostres alumnes no sabem realitzar aquesta acció. 1. En grups de tres amb una corda (canvi de rol als 10 salts): - Dos mantenen la corda a uns cm. del terra. El tercer salta a banda i banda de la corda intentant mantenir un ritme. - Ídem però amb balanceig de la corda. 2. Cadascú amb una corda: - Aguantar la corda davant nostre i saltar-la. Tornar la corda al davant per sobre el cap (fer aquestes dues accions per separat, perquè només estem practicant el salt). - Saltar endavant i enrere amb el balanceig de la corda (no cal passar-la per sobre el 40’ cap). - En posició estàtica, treballar el moviment de braços. Passar la corda per sobre el cap endavant i enrere. Fer-ho amb control (que la corda mantingui l’arc). - Amb la corda darrere el cos, passar-la a davant i saltar-la. Repetir aquesta acció. - Podem saltar a la corda unes quantes vegades? Exercicis de gir en l’eix longitudinal 1. Croquetes individuals: - Estirats al terra amb el cul a la línia, fer la croqueta sense que el cul se surti de la línia (els braços s’han de mantenir estirats per sobre el cap) - Amb una pilota a les mans, la qual no pot tocar al terra - Ídem amb la pilota als peus - Una pilota als peus i una altra a les mans 2. Croqueta agafats de les mans amb la parella. 3. Girs sobre un peu. El gir ha de ser controlat, tot el cos ben apretat. Ajuda dels braços per l’impuls. - ½ gir - Gir sencer 4. Sobre el banc: - ½ gir - ½ gir sobre un peu + ½ gir sobre els dos peus (progressió cap el gir sencer) - Gir sencer (molt a poc a poc) 5. Per parelles amb dos cèrcols. Un cèrcol davant de l’altre, però una mica separats. Saltar d’un cèrcol a l’altre fent ½ gir i tornar al cèrcol inicial fent un altre salt amb ½ gir. RELAXACIÓ: massatge per parelles amb una pilota de tennis 10’ POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ:Deixem que els alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: assignació de tasques, descobriment guiat i resolució de problemes.
 5. 5. UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: cordes, OBJECTIUS: CURS: 4r EP (C. Mitjà) 3. Executar salts amb la corda de manera individual i en grupTRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 4TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. Donarem la paraula, si cal, 15’ per fer preguntes o algun plantejament. ANIMACIÓ: L’aranya mòbil. Un alumne és l’aranya i es pot moure en totes direccions dins d’un espai delimitat. Els altres han de córrer fins l’altra banda de la pista sense ser tocats. Si algú és tocat, s’ha de quedar quiet allà on l’han tocat. Aquest no pot moure els peus de terra però sí que pot atrapar als altres si els toca amb els braços o mans. PART PRINCIPAL: Salts amb la corda individualment i en parella. 1. Qui pot...? - 30 salts seguits - Saltar amb un peu (dret i esquerra) - Saltar i anar girant - Saltar en moviment (endavant, enrere i corrent) - Creuant braços... 2. A la senyal, tothom comença a saltar. Qui s’hi està més estona? 3. Per parelles però amb una sola corda, saltar a la vegada. Exercicis per saltar la corda en grup 35’ 1. Amb la corda darrere el cos, passar-la a davant i saltar-la. Repetir aquesta acció. 2. Saltar a la corda tants salts seguits com sigui possible. Pràctica individual on aniré corregint, explicant... als alumnes que presentin dificultats. Els alumnes que ja els hi surt, que experimentin altres formes de saltar: enrere, en moviment... 3. Fem tres grups, cadascun amb una corda llarga. Practicar el salt voltejant tota la corda. Canviar de rol. 4. Ídem de dos en dos i de tres en tres... Quin és el nº màxim de persones que poden saltar alhora? 5. Quantes vegades seguides?  Els que estan esperant, poden agafar una corda i practicar el salt individualment 6. Explicar com s’entra i com se surt de la corda (quan la corda pica al terra és el moment d’entrar i de sortir). Practicar-ho. 7. Si en sabem, es poden ensenyar algunes cançons de corda: “el cocherito leré”... 8. Salt amb dues cordes.
 6. 6. TORNADA A LA CALMA: Estiraments de les diferents articulacions. 10’ POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ:Deixem que els alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: assignació de tasques, descobriment guiat i resolució de problemes. UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: bancs, pilotes, OBJECTIUS: cons, totxos,matalassos,cèrcols 3. Controlar l’equilibri corporal en diferents i piques. situacions motrius, tan estàtiques com dinàmiques.TRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 5 CURS: 4r EP (C. Mitjà)TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. donarem la paraula, si cal, per fer preguntes o algun plantejament. 10’ ANIMACIÓ: Mantenir l’equilibri: repartits 6-7 totxos per la pista. Quatre alumnes comencen atrapant. La resta, per salvar-se, han de pujar a sobre d’un totxo i mantenir l’equilibri sobre un peu. Poden haver- hi fins dos alumnes a cada totxo (han d’estar abraçats). PART PRINCIPAL: 1.SOM EQUILIBRISTES: Avui és la primera sessió en la que parlem d’equilibristes i per tant abans de començar la següent activitat explicarem als alumnes quina importància tenen els equilibristes al circ i la dificultat que pot tenir fer equilibris.  Caminar sobre les línies de puntetes (endavant i enrere)  Caminar per sobre una línia amb els ulls tancats. Ens desviem molt?  Ídem però portant una pilota a cada mà amb els braços en creu Equilibris estàtics: En tots els exercicis, intentar mantenir l’equilibri durant 10” aprox. a. Sobre un peu, cama estirada endavant/al costat/darrere (afegim posicions variades amb braços) b. Sobre un peu, buscar posicions inclinades del cos (prendre consciència del punt entre equilibri i desequilibri). c. Sobre un peu, enllaçar moviments que impliquin canviar de posició: tocar el terra amb la mà, tocar parts del cos, flexionar la cama de recolzament, posicions cap enrere... d. Equilibris amb material: - Sobre un peu amb una pilota a una mà i un con a l’altre i variar posicions. 40’ - Sobre un peu, fer rodar el cèrcol al canell. - Sobre un peu, passar-se la pilota d’una mà a l’altra. - Sobre un peu, passar la pilota per darrera, sota la cama... - Què més podem fer? Ara, deixarem un temps per la experimentació. Els alumnes hauran de comprovar de què són capaços i provar diferents formes d’equilibri i utilitzant
 7. 7. diferents materials. Equilibris dinàmics e. Sobre dues fileres de bancs: - Caminar de puntetes amb els braços en creu f. Quatre alumnes per banc. Des de dalt, saltar: - Endavant tots alhora. Caure amb peus junts, amb flexió de cames per amortiguar el salt i mantenir la posició d’equilibri i finalment quedar-se dret. - Ídem dins d’un cèrcol. - Des de l’extrem del banc, salt amb ½ gir. - Amb un banc girat. Caminar per sobre, intentant no caure. - Ídem portant una pica com els equilibristes - Ídem portant un objecte a cada mà - Des de cada extrem del banc surt un alumne. Es troben al mig i fan una figura. TORNADA A LA CALMA: Alinear-se per alçada a sobre el banc. Amb els mateixos grups quer l’exercici anterior, tots pugen sobre el banc. Un cop fet això, el professor els diu que s’han d’ordenar per alçada, de més baix a més alt. 10’ Alinear-se per edat. Ídem però per data de naixement. POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ:Deixem que els alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: descobriment guiat i resolució de problemes. UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: pilotes de OBJECTIUS: plàstic i tenis; i cèrcols. 4. Manejar amb precisió diferents objectes: pilotes,TRIMESTRE: 2r SESSIÓ: 6 CURS: 4r EP (C. Mitjà) cèrcols, maces, cordes...) 5. Manejar objectes de diverses característiques.TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT MOMENT DE TROBADA 10’ Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. Donarem la paraula, si cal, per fer preguntes o algun plantejament. PART PRINCIPAL:  SOM MALABARISTES: Explicaré als alumnes la importància del paper que juguen en el circ els malabaristes. Per tal d’aconseguir una sessió més propera a la realitat del circ utilitzarem el recurs de la música del circ.
 8. 8. Exercicis individuals amb la pilota 1. Llançar la pilota amb una mà i recepcionar-la amb l’altra 2. Llançar la pilota per sota d’un genoll i recepcionar-la amb les dues mans 3. Amb la pilota agafada a la zona lumbar, llançar-la amunt i recepcionar-la davant amb les dues mans 4. Llançar la pilota amunt i intentar que boti a l’esquena Exercicis per parelles amb la pilota (una cadascú) 5. Un davant de l’altre, comptar fins a tres i intercanviar-se la pilota 35’ 6. Ídem, però abans de recepcionar-la, picar de mans 7. De costat però separats, llançar la pilota lateralment i recepcionar-la 8. Un davant i l’altre darrere, el de davant llança amunt la pilota i el de darrere passa a davant i agafa la pilota. 9. Un assegut; l’altre de peu li llança la pilota. L’altre s’aixeca i agafa la pilota. 10. Ídem, però abans de recepcionar la pilota s’ha de fer un salt. Exercicis amb pilotes de tenis: 1. Amb una pilotes de tennis per cadascú: a. Llançar la pilota amunt i agafar-la amb una mà (dreta i esquerra). b. Llançar-la per sota els genolls i agafar-la amb una mà. c. Llançar-la, fer un gir i agafar-la amb una/dues mans. d. Canvis de mà (estàtic i en moviment). e. Per parelles, un agafa les dues pilotes, una a cada mà. Llançar-les amunt i tornar-les a agafar. Canvi de rol. f. Ídem però que la pilota de la dreta vagi a l’esquerra i a l’inversa. Canvi de rol. Exercicis per parelles amb cèrcols: 2. Amb un cèrcol per parella: g. Un llança el cèrcol rodolant pel terra i l’altre salta per sobre h. Un el llança el cèrcol, de manera que torni enrere(retrocès), el salta i l’altre salta a continuació i. Ídem llançant el cèrcol per l’aire (molt de control!) CLOENDA DE LA SESSIÓ: Que podem fer amb la/les pilota/es i amb els cèrcols? Per finalitzar el treball dels malabaristes deixarem als nostres alumnes que experimentin treballant els malabars amb pilotes i cèrcols. Els demanarem que provin diferents coses i que finalment comprovin de què són capaços 15’ POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ: Deixem que els nostres alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: assignació de tasques, descobriment guiat i resolució de problemes.
 9. 9. UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: OBJECTIUS: roba,matalassos, pilotes de 1. Comunicar eficaçment expressions i sentiments a plàstic o tennis, cèrcols, partir del propi cos.TRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 7 música. 2.Representar diferents accions, sentiments i situacions CURS: 4r EP (C. Mitjà) tan individuals com en grup.TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. donarem la paraula, si cal, per fer preguntes o algun plantejament. 15’ ANIMACIÓ: Quants pallassos tinc? Reparteixo pel terra totes les targetes amb la paraula PALLASSO. Els alumnes es divideixen en 5 grups, cada grup en fila darrere la línia del terra i amb un cèrcol al costat. A la senyal, els alumnes han de sortir d’un en un, agafar una targeta del terra i portar-la fins el seu cèrcol. Un cop fet això, piquen la mà del següent i aquest fa el mateix. Quan s’han acabat totes les targetes, comptem quantes n’ha aconseguit cada grup. Repetir-ho varies vegades canviant el tipus de desplaçament: córrer endavant, enrere, a peu coix, peus junts, quadrupèdia... PART PRINCIPAL: 25’  SOM ELS PALLASSOS DEL CIRC: Aquesta part de la sessió està molt relacionada amb l’expressió corporal però no podem oblidar que la nostra unitat didàctica està contextualitzada en el circ és per aquest motiu que aprofitarem el recurs dels pallassos ja que pels nens és un personatge del circ molt estimat. Faré servir en la següent activitat disfresses relacionades amb els pallassos com per exemple: nassos de plàstic, perruques de colors, robes amples...i tot allò que tinguem al nostre abast. 1. Plantejaré una situació concreta, per exemple, obrir una porta. Cada alumne realitza l’acció plantejada de manera individual. Després tots asseguts, faré sortir un parell o tres d’alumnes que realitzin aquesta mateixa acció. A partir d’aquí, cal fer veure als alumnes que són importants els següents punts: - Enriquir la situació amb més accions (crear un context). - Exagerar les accions. - Fer les accions de manera pausada perquè puguin ser interpretades fàcilment. - Posar-se en la pell del personatge. 2. Realitzaré davant els alumnes la situació d’obrir la porta incloent aquests aspectes: buscar les 35’ claus a la butxaca/bolso, es cauen a terra, costa de posar la clau al pany, no es pot obrir, finalment obra, entrar... 3. Per parelles, posar en pràctica tot això en diferents maneres/personatges d’obrir una porta: - Cowboy - Borratxo - Persona que va molt carregada - Persona molt baixeta - Un xulo - Altres 4. Efectes especials: Exemple: la bofetada. Per parelles, un simula que li dóna una bofetada a l’altre. Aquest ha de fer el gest com si realment li piqués, a més de picar de mans per fer el soroll de la bofetada. 5. Per últim, ara que ja la gran majoria d’alumnes s’han desinhibit podem fer representacions d’un en un i la resta de companys han d’endevinar de què es tracta, fins i tot podem fer el joc de les pel·lícules. (Amb aquestes activitats on es present l’expressió corporal és important deixar als nens que s’expressin però també és important que si algun dels alumnes es sent massa avergonyit o incòmode
 10. 10. no hem de forçar-lo). . TORNADA A LA CALMA: Què hem après i amb quines idees ens quedem de la unitat didàctica treballem al circ? En grups de 4-5, deixaré als alumnes 10 minuts per preparar una coreografia on utilitzin tots els recursos que hem treballat durant totes les sessions. Facilitarem tot el material que hem emprat en 10’ les sessions i disfresses perquè puguin “ficar-se en el paper” del personatge que ells vulguin POSADA EN COMÚ DE LA SESSIÓ:Deixem que els alumnes expressin allò que han sentit durant la sessió i que facin aquelles preguntes o intervencions que tinguin respecte la sessió o sobre el circ en general.OBSERVACIONS:METODOLOGIES: assignació de tasques, descobriment guiat i resolució de problemes. UNITAT: Treballem en el circ MATERIAL: el que OBJECTIUS: requereixin els alumnes. 4. Posar en pràctica tot l’aprés al llarg de la unitat didàctica.TRIMESTRE: 2n SESSIÓ: 8 CURS: 4r EP (C. Mitjà)TEMPS TIPUS D’ACTIVITAT Benvinguda als nostres alumnes i presentació de la sessió. Explicarem que avui és la última sessió de la unitat i per aquest motiu farem una sessió especial. 15’ ANIMACIÓ: A quin joc voleu jugar? Preguntem als alumnes quin joc volen fer per començar la sessió. El que tingui més votacions és el que realitzaran. PART PRINCIPAL:  DIA DE L’ESPECTACLE: 35’ 1. Deixarem uns 20’ perquè puguin preparar-se la coreografia. 2. Representació de la coreografia davant dels seus companys. TORNADA A LA CALMA: 10’  Endreçar el material utilitzat  Valoració de la unitatOBSERVACIONS:
 11. 11. METODOLOGIES: lliure exploració.

×