Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рекомендаційний список літератури "Медіа та інформаційна грамотність"

2,711 views

Published on

У списку представлено найновіші видання та окремі публікації, присвячені різним аспектам упровадження медіаосвіти й формування медіа- та інформаційної грамотності

Published in: Education
 • Be the first to comment

Рекомендаційний список літератури "Медіа та інформаційна грамотність"

 1. 1. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 1 Український інститут нормативної інформації Журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» МЕДІА- ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ Рекомендаційний бібліографічний список Київ 2013
 2. 2. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 2 Медіа- та інформаційна грамотність : реком. бібліогр. список / уклад. Валентина Здановська ; Укр. ін.-т нормат. інформ. , журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр». — К. : [б. в.], 2013. — 19 с. Укладач: В. Здановська Літредактор: С. Бабич Відповідальна за випуск: Л. Поперечна © В. Здановська, 2013 © Український інститут нормативної інформації, 2013
 3. 3. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 3 ЗМІСТ Нормативні та регламентуючі документи ……………………………. 4 Монографії. Навчальні програми, науково-освітні та методичні матеріали ………………………………………………………………... 6 Результати досліджень ………………………………………………… 10 Бібліографічні та інформаційно-аналітичні видання. Матеріали конференцій …………………………………………………………….. 10 Окремі публікації Загальні питання …………………………………………………... 11 Медіаосвіта школярів ……………………………………………... 13 Медіаосвіта педагогів і студентів ………………………………... 17 Медіаосвіта батьків ……………………………………………….. 18 Медіаосвіта за кордоном ………………………………………………. 18
 4. 4. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 4 НОРМАТИВНІ ТА РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ Вітчизняні документи: 1. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні [Текст] : схвалена постановою Президії Нац. акад. пед. наук України від 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150 // Освіта. — 2010. — 7 лип. (№ 32). — С. 3–4. Те саме: Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 2. Концепція регіонального проекту «Формування медіа та інформаційної грамотності» [Текст] : затв. протоколом Вченої Ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР від 28 серпня 2013 року № 6. — Режим доступу: http://www.ciit.zp.ua/index.php/it-project/media/item/128-ikt- mediaobrazovanie-welcome. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 3. Про запровадження вивчення курсу «Основи медіаграмотності в навчальних закладах» [Електронний ресурс] : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2013 року № 1/9-226. — Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/35473/. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 4. Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 липня 2011 р. № 886. 5. Список базових загальноосвітніх навчальних закладів, учасників всеукраїнського експерименту «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» (2011–2016 роки) [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 27 липня 2011 року № 886. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/vprovadzhennja_mediaosviti/0-64. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. Міжнародні документи: 6. Декларация Комитета министров о правах человека и верховенстве права в Информационном Обществе [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/eu/dhrrlis.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 7. Декларация о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной свободе, принятая в Глазго [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ru.convdocs.org/docs/index-46036.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 8. Заявление ИФЛА по поводу библиотек и интеллектуальной свободы [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/ifla/libif.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 9. Интернет-манифест ИФЛА [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.library.ru/1/act/docs/manififla.rtf. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013.
 5. 5. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 5 10. Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/html/108.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 11. Конвенция о компьютерных преступлениях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/185.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 12. Манифест ИФЛА о цифровых библиотеках [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://blog.rgub.ru/ekniga/2012/05/24/manifest-cifrovoj-biblioteki-ifla/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 13. Манифест ЮНЕСКО о школьной библиотеке. Школьная библиотека в деле обучения и образования для всех [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ifapcom.ru/files/Manifest_shkol_nyh_bibliotek_IFLA-UNISKO.doc. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 14. Окинавская хартия глобального информационного общества [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 15. Парижская программа или 12 рекомендаций по медиаобразованию [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mediagram.ru/documents/documents_20.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 16. Рекомендации ИФЛА по медийной и информационной грамотности [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mcbs.ru/documents/4/299/ . — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 17. Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту [Електронний ресурс]. — М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех». — Режим доступу: http://www.nlr.ru/tus/20090511/report1.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 18. Рекомендации Парламентской Ассамблеи по медиаобразованию [Електронний ресурс] / Совет Европы , пер. В. Л. Колесниченко. — Режим доступу: www.ifap.ru/library/book288.pdf/. — Назва з екрана. — Дата звернення. — 25.12.2013. 19. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.1september.ru/2003/17/7.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 20. Руководство по аудиовизуальным и мультимедийным документам для библиотек и других организаций [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mcbs.ru/documents/4/24/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 21. Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни [Текст]. — М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. — 45 с.
 6. 6. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 6 Те саме: Режим доступу: http://ideafor.info/?p=8482. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 22. Сахалинская декларация «Интернет и социокультурные трансформации» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.russianunesco.ru/rus/article/944. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. МОНОГРАФІЇ. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПОСІБНИКИ, НАУКОВО-ОСВІТНІ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 23. Верстаков, А. П. Медиаобразование в школе: школьная телестудия [Текст] / Верстаков А. П., Смирнов С. С., Шувалов С. А. — М. : Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009. — 64 с. Те саме: Режим доступу: http://www.journ.msu.ru/science/books/1857/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 24. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника [Текст] : учеб.-метод. комплекс для уч. 4-х кл. общеобразоват. учеб. заведений / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова // Шк. б-ка. — 2013. — № 2/3. — С. 3–24. 25. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / под. ред.: Бадарча Дендева — М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. — 320 с. Те саме: Режим доступу: http://ru.iite.unesco.org/resources/book/. — Назва з екрана. — Дата звернення 19.12.2013. 26. Кириллова, Н. Медиакультура: теория, история, практика [Текст] : учеб. пособ. — М. : Академический Проект ; Культура, 2008. — 496 с. — (Фундаментальный учебник). 27. Кириллова, Н. Медиаменеджмент, как интегрирующая система [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.labirint.ru/books/322316/. — Назва з екрана. — Дата звернення 12.12.2013. 28. Лукина, М. М. Медиаобразование в школе: издаем школьную газету [Текст] / Лукина, М. М., Некляев С. Э. — М. : Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009. — 68 с. Те саме: Режим доступу: http://www.journ.msu.ru/science/books/1857/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 29. Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов [Текст] / под ред. Алтона Гриззла и Кэролайн Уилсон ; Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры. — М. : [Ин-т ЮНЕСКО по информ. технол. в образовании], 2012. — 200 с. Те саме: Режим доступу: http://www.iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214706.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013.
 7. 7. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 7 30. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко О. Є. Голубєва, В. В. Різун та ін. ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. — К. : Міленіум, 2009. — 440 с. Те саме: Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/mediakultura/0-72. — Назва з екрана. — Дата звернення 12.12.2013. 31. Медіаосвіта (медіаграмотність) (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників) [Електронний ресурс] : навч. прогр. : ухвал. секцією післядип. пед. освіти Наук.-метод. комісії галузі знань «Педагогічна освіта» Наук.-метод. ради М-ва освіти і науки, молоді та спорту України / розроб.: Левківський К. М., Іванов В. Ф., Даниленко В. І., Мележик В. П., Волошенюк О. В. — Режим доступу: http://www.ciit.zp.ua/index.php/it- project/media/item/128-ikt-mediaobrazovanie-welcome. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 32. Медіаосвіта та медіаграмотність [Текст] : підруч. / ред.-упоряд.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. — К. : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2012. — 352 с. Те саме: Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/mediakultura/0-72. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 33. Методичні рекомендації з викладання спеціального медіаосвітнього курсу для старшокласників ЗОШ «Медіакультура» [Текст] / Найдьонова Л. А., Баришполець О. Т., Голубєва О. Є., Мироненко Г. В., Череповська Н. І. — К., 2011. — 42 с. 34. Мокрогуз, О. Програма з медіаграмотності — крок до запровадження медіаосвіти в українській школі [навчальна програма «Медіаосвіта (медіаграмотність)» (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)] [Текст] / Олександр Мокрогуз // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 7. — С. 89–94. 35. Облачные технологии для дистанционного и медиаобразования [Текст] / М. В. Кузьмина, Т. С. Пивоварова, Н. И. Чупраков. — Кіров, 2013. — 82 с. Те саме: Режим доступу: www.ifap.ru/library/book535.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 36. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ru.iite.unesco.org/news/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 37. Практична медіаосвіта: авторські уроки [Текст] : збірка / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. — К. : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2013. — 447 с. Те саме: Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/mediakultura/0-72. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013.
 8. 8. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 8 38. Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської , Черкаської областей та м. Києва на 2011–2016 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/vprovadzhennja_mediaosviti/0-64. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 39. Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Спеціальний медіаосвітній курс ″Медіакультура″» [Електронний ресурс] / авт.: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська ; уклад.: канд. психол. наук Л. А. Найдьонова, магістр психол. О. Є. Голубєва ; Ін-т соціал. та політ. психол. НАПН України. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/mediakultura/0-72. — Назва з екрана. — Дата звернення 12.12.2013. 40. Програма спеціального медіаосвітнього курсу для старшокласників ЗОШ «Медіакультура» [Текст] / розроб. Н. І. Череповська ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України // Упр. освітою. — 2011. — № 21. — С. 8–15 (вкладка). Те саме: Режим доступу: http://www.ciit.zp.ua/index.php/it- project/media/item/128-ikt-mediaobrazovanie-welcome. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 41. Сахневич, І. А. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей [Текст] / Інна Андріївна Сахневич // Вища освіта України. — 2012. — № 1. — С. 101–105. — Бібліогр.: 5 назв. 42. Стечкин, И. В. Медиаобразование в школе: школьный интернет-портал [Текст] / Стечкин И. В., Олеринская Д. А., Круглова Л. А. — М. : Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009. — 40 с. Те саме: Режим доступу: http://www.journ.msu.ru/science/books/1857/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 43. Солдатова, Г. Интернет: возможности, компетенции, безопасность : метод. пособ. для работников системы общего образования [Текст] / Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. — М. : Google ; Центр книжной культуры «Гутенберг». — 2013. — 137 с. Те саме: Режим доступу: http://www.detionline.com/assets/files/research/Book_Praktikum.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 44. Федоров, А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов [Текст] : моногр. — М. : МОО «Информация для всех», 2012. — 182 с.
 9. 9. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 9 Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 45. Федоров, А. В. Медиаобразование и медиакомпетентность : анкеты, тесты, контрольные задания [Текст]. — Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. педаг. ин-та, 2009. — 136 c. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.12.2013 46. Федоров, А. В. Медиапедагоги и теоретики медиакультуры зарубежных стран [Текст] : энциклопедический справочник. — М. : Изд-во МОО «Информация для всех», 2011. — 54 с. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.12.2013. 47. Федоров А.В. Медиапедагоги России [Текст] : энцикл. справ. — М. : Изд-во МОО «Информация для всех», 2011. — 158 с. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 20.12.2013. 48. Федоров, А. В. Проблемы медиаобразования (научная школа под руководством А. В. Федорова) : моногр. / Федоров А. В., Челышева И. В., Новикова А. А. и др. — Таганрог : Изд-во Таганрогского гос. пед. ин-та, 2007. — 212 c. Те саме: Режим доступу: http://window.edu.ru/resource/143/77143. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 49. Федоров, А. В. Состояние медиаобразования в мире: мнения экспертов [Текст]. — М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2013. — 44 с. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/book119a.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 50. Федоров, А. В. Спецкурс для вуза «Технология медиаобразования в школе и вузе» [Текст] / Медиаобразование. — 2013. — № 2. — С. 105–116. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 51. Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности [Текст]. — М. : Межрегион. центр библ. сотрудн., 2013. — 68 с. Те саме: Режим доступу: http://ideafor.info/?p=8482. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 52. Череповська, Н. Медіаосвіта та медіакультура в ЗОШ [Текст] : навч. посіб. — К. : Шкільний світ, 2010. — 128 с.
 10. 10. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 10 Те саме: Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/mediakultura/0-72. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 53. Баришполець, О. Т. Оцінювання готовності суспільства до впровадження медіаосвіти [Текст] : [результати всеукр. дослідж.] / О. Т. Баришполець // Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. / ред.-упоряд.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. — К. : Центр вільної преси, 2012. — С. 352–359. 54. Сергійчук, Г. Медіа-культура старшокласників: аналіз дослідження [Текст] / Г. Сергійчук // Соціальн. педагог. — 2011. — № 3. — С. 57–60. 55. Стрільчук, О.М. Особливості соціалізації дитини в умовах кіберсередовища [Текст] / О. М. Стрільчук // Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. / ред.-упоряд.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. — К. : Центр вільної преси, 2012. — С. 251–257. 56. Федоров, А. В. Медиакомпетентность личности: от терминологии к показателям [Електронний ресурс] // «ПСИ-ФАКТОР». Информ. ресурсн. центр по науч. и практ. психологии. — Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/fedorov14.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 57. Цифровая компетентность российских подростков и родителей. Ключевые результаты [Електронний ресурс] // Фонд Развития Интернет. — Режим доступу: http://detionline.com/research/digliteracy/results. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ВИДАННЯ. МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 58. Дзюба, Н. Медіаосвітні ресурси у віртуальному середовищі / Наталія Дзюба // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 4. — С. 36–38. 59. Іванов, В. Медіаосвіта та медіаграмотність : короткий огляд [Текст] / Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л. — К. : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2011. — 58 с. Те саме: Режим доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/oglad-web.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.03.2013. 60. Медиа- и информационная грамотность в обществах знания [Текст] : [материалы конференции] / сост. Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. — М. : МЦБС, 2013. — 384 с. Те саме: Режим доступу: http://ifapcom.ru/365/5550/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013.
 11. 11. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 11 61. Медіакультура особистості [Текст] : бібліогр. покаж. / упоряд. Л. В. Шутяк. — Миколаїв : Наук.-пед. б-ка, 2011. — 20 с. Те саме: Шк. бібл.-інформ. центр. — № 4. — С. 34–35. 62. Медіа-освіта та медіа-грамотність : [статті та матеріали] [Текст] // Освітні коментарі : щомісячник. — 2011. — № 2/3. — С. 1–32 : іл. 63. РШБА — GOOGLE Россия: совместные проекты по безопасному интернету. — Шк. б-ка. — 2012. — № 4/5. — С. 25–104. 64. «Формирование медийной и информационной грамотности» [Текст] : Междунар. науч.-практ. круглый стол (Москва, 23 мая 2013 року) // Школ. Б-ка. — 2013. — № 6– 7. — С. 35–50. ОКРЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИДАННЯ Загальні питання: 65. Волошенюк, О. Медіаосвіта як право на інформацію та свободу самовираження [Текст] / Оксана Волошенюк // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 9. — С. 81–84. 66. Волошенюк, О. Українська медіаосвіта: сучасний контекст [Текст] / Оксана Волошенюк // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 4. — С. 21–26. 67. Впровадження медіа-освіти в Україні [Текст] // Педагогічна газета. — 2010. — Лип. (№ 7). — С. 6, 8. 68. Європейські критерії медіа-грамотності (фрагмент з програми Найдьонової Л. А. «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу») [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/mediakultura/0-72. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 69. Журин, А. А. Методологические основания интегрированного медиаобразования [Електронний ресурс] // Mediaeducation.ru. — Режим доступу: http://www.mediaeducation.ru/publ/jurin10.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 70. Зазнобина, Л. С. Стандарт медиаобразования, интегрированного с базовым [Електронний ресурс] // Mediaeducation.ru. — Режим доступу: http://www.mediaeducation.ru/publ/standart.shtml. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 71. Зазнобина, Л. С. Общее и особенное в медиаобразовании, интегрированном с базовым // Mediaeducation.ru. — Режим доступу: http://www.mediaeducation.ru/publ/zazn2.shtml. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013.
 12. 12. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 12 72. Здановська, В. Медіаосвіта: всюдисуща та пожиттєва [Текст] [про Другу міжнародну науково-методичну конференцію «Практична медіаграмотність»] / Валентина Здановська // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 12. — С. 1–8. 73. Казаченкова Л. А. Медиа и инфограмотность: заседание начинается [Текст] / Л. А. Казаченкова // Соврем. б-ка. — 2012. — № 2. — С. 46–50. 74. Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. — 2-e изд.; перераб. и доп. — М. : Академический Проект, 2006. — 448 с. — («Технологии»). Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/pr/2005/050407a.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 75. Марквардт, Л. МИГ: образовательная и трансформационная роль школьных библиотека [Текст] / Луиза Марквардт // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / сост.: Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. — М. : МЦБС, 2013. — С. 346–356. Те саме: Режим доступу: http://ifapcom.ru/365/5550/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013. 76. Медиаобразование и религия [Електронний ресурс] / Александр Федоров // УРФО. — Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/analytic/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 77. Медиа- и информационная грамотность в современном обществе [Текст] // Унив. кн. — 2013. — № 6. — С. 41–45. 78. Медиа- и информационная грамотность в информационном обществ»: итоги Всероссийской конференции [Текст] // Библ. дело. — 2013. — № 10. — С. 29–30. 79. Медиафестиваль «Москва-Запорожье» 2011–2012 [Електронний ресурс] / Сайт кафедри інформатики та інорм. технол. в освіті Запорізького ІППО. — Режим доступу: http://www.ciit.zp.ua/index.php/it-project/media. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 80. Найдьонова, Л. А. Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні [Текст] / Л. А. Найдьонова // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. — 2013. — № 2. — С. 38–45 : табл. — Бібліогр.: 6 назв. 81. Найдьонова, Л. Медіаосвіта в Україні: особливості реалізації соціально-психологічної моделі [Текст] / Любов Найдьонова // Шк. бібл.-іноформ. центр. — 2013. — № 4. — С. 91–97. 82. Настольная книга кибердиссидента [Текст]. — М. : МОО «Информация для всех», 2013. — 16 с. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/ / 534. . — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013.
 13. 13. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 13 83. О современной концепции медиаинформационной грамотности и медиаобразования [Електронний ресурс] / И. В. Жилавская. — Режим доступу: http://mic.org.ru/3-nomer- 2012/125-o-sovremennoj-kontseptsii-mediainformatsionnoj-gramotnosti-i- mediaobrazovaniya. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 84. Почепцов, Г. Медиакоммуникации как площадка для смысловых и информационных войн / Георгий Почепцов // ПСИ-ФАКТОР. — Режим доступу: http://psyfactor.org/psyops/mediawar2.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 19.12.2013. 85. Сахневич, І. А. Культура використання медіазасобів — неодмінна умова запобігання негативному впливу медіаінформації [Текст] / Інна Андріївна Сахневич // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. — 2011. — № 3. — С. 94–98. — Бібліогр.: 13 назв. 86. Федоров, А. В. Синтез медийной и информационной грамотности как новая тенденция, предложенная ЮНЕСКО: плюсы и минусы // Дистанционное и виртуальное обучение. — 2013. — № 10. — С. 72–79. 87. Слюсаревський, М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби [Текст] / Микола Слюсаревський // Рідна шк. — 2013. — № 4/5. — С. 13–19. — Бібліогр.: 28 назв. 88. Слюсаревський, М. Медіа-освіта: українська перспектива [Текст] / М. Слюсаревський, Л. Найдьонова // Рідна шк. — 2010. — № 9. — С.57–58. 89. Якушина, Е. Проблемы медиаобразования. Достоверность информации в Интернете [Електронний ресурс] / Екатерина Якушина // Me e uc t n. u. — Режим доступу: http://www.mediaeducation.ru/publ/yak_dost.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. Медіаосвіта школярів: 90. Баженова, Л. Медіаосвіта учнів загальноосвітньої школи на матеріалі екранних мистецтв [Текст] / Л. Баженова// Мистецтво та освіта. — 2011. — № 4. — С.10–13. 91. Ватковська, М. Г. Особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини: досягнення, проблеми та перспективи [Текст] / М. Г. Ватковська // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 37–43. — Бібліогр.: 5 назв. 92. Волик, Л. В. Комп’ютерна анімація як революційний інструментарій медіаосвіти [Текст] / Лариса Віталіївна Волик // Шлях освіти. — 2011. — № 2. — С. 29–33. — Бібліогр.: 8 назв. 93. Головченко, Г. Кращі шкільні медіа України [Текст] / Гліб Головченко // Пед. газета. — 2012. — № 6. — С. 4.
 14. 14. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 14 94. Десятов, Д. Використання блогу як медіа-освітньої технології в процесі навчання історії (на прикладі теми «Українська СРСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)») [Текст] / Д. Десятов // Історія в шк. — 2011. — № 3. — С.45–48. 95. Єлькін, А. Медіаосвітній проект «Вісник Мрії — новий формат» як засіб формування екологічної культури школярів [Текст] / Андрій Єлькін, ГаннаТандура // Шк. бібл.- інформ. центр. — 2013. — № 4. — С. 98–104. 96. Журин, А. А. Воспитательный потенциал медиаобразования, интегрированного с предметами естественнонаучного цикла [Електронний ресурс] : автореф. дис. // Mediaeducation.ru. — Режим доступу: http://www.mediaeducation.ru/publ/jur-shash.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2013. 97. Интегрированное медиаобразование в российской школе: анализ обязательного минимума содержания [Електронний ресурс] / А. В. Федоров. — Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/fedorov11-12.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 98. Йовко, О. М. Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи [Текст] / О. М. Йовко // Обдарована дитина. — 2013. — № 7. — С. 10–16. 99. Іванова, Т. В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді [Текст] / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. — 2013. — № 2. — С. 46–55. — Бібліогр.: 25 назв. 100.Калугіна, Н. В. Упровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес [Текст] / Н. В. Калугіна // Упр. шк. (Основа). — 2012. — № 19/21. — С. 57–66. 101.Кепканова, О. Вплив медіасередовища на формування дитини [Текст] / О. Кепканова // Психолог. — 2012. — № 7. — С. 28–30. 102.Косолапова, Е. Медиаграмотность как актуальная составляющая информационной культуры детей младшего школьного возраста [Електронний ресурс] / Косолапова Елена Виталиевна // CYBERLENINKA. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/mediagramotnost-kak-aktualnaya-sostavlyayuschaya- informatsionnoy-kultury-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 103.Литовченко, О. Анімаційна студія як позашкільна форма медіа-освіти [Текст] / О. Литовченко // Позашкілля. — 2011. — № 1. — С. 5–6. 104.Найдьонова, Л. А. Кібер-булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини [Текст]. — К. : [б. в.], 2011. — 34 с. 105.Носаченко, І. М. Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу [Текст] / І. М. Носаченко // Обдарована дитина. — 2013. — № 7. — С. 2–9. 106.Орлова, О. В. От художественного к медийному восприятию [Текст] // Медиаобразование. — 2014. — № 1. — С. 30–35.
 15. 15. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 15 Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 107.Прохорова, С. Ю. Инновации регионального образования: обеспечение медиабезопасности школьников [Текст] / С. Ю. Прохорова // Инновации в образовании. — 2013. — № 1. — С. 101–109. 108.Свиридова, А. Ю. Медиаобразование в краеведческой практике школы-интерната для детей-сирот [Текст] / Свиридова А. Ю., Чайкина Л. П., Латышев О. Ю. // Медиаобразование. — 2013. — № 4. — С. 96–111. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 109.Світлична, А. В. Інформаційно-бібліотечний медіа-центр — складова єдиного інформаційного простору [Текст] / А. В. Світлична, О. О. Стогній // Світ виховання. — 2011. — № 5. — С. 26–30. 110.Соколова Н. Ю. Модели уроков по квантовой физике с элементами медиаобразования // Mediaeducation.ru. — Режим доступу: http://www.mediaeducation.ru/publ/sokol6.shtml. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 111.Устименко, Т. У чому неправий Джеррі або деякі підходи до формування медіаграмотності учнів початкової школи [Текст] / Т. Устименко // Освіта. — 2013. — № 3. — С. 4–5. 112.Фатеев, А. Е. Анализ медиаобразовательных возможностей факультативных программ для старшеклассников на материале телевидения и кинематографа [Текст] / А. Е. Фатеев, Е. В. Мурюкина // Инновации в образовании. — 2012. — № 12. — С. 99– 115. — Библиогр. в конце ст. 113.Фількевич, М. А. Екранна мова [презентація PowerP nt] : авт. урок. медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_3/0-68. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 114. Фількевич, М. А. Життя в епоху Інтернету — нові ресурси та ризики [презентація PowerP nt] : авт. урок. медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_3/0-68. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 115. Фількевич, М. А. Засоби масової комунікації. Медіакультура та її візуальна складова [презентація PowerPoint] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi/0-65. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 116. Фількевич, М. А. Медіаісторія: візуальні засоби масової комунікації [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi/0-65. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013.
 16. 16. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 16 117. Фількевич, М. А. Медіаісторія: кінематограф [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi/0-65. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 118. Фількевич, М. А. Методи дослідження ЗМК. Контент-аналіз. Дискурс-аналіз [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_2/0-67. — Назва з екрана. — Дата звернення 12.12.2013. 119. Фількевич, М. А. Практична робота № 2. Дослідження тем телевізійних новин національних каналів методом контент-аналізу [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт . — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_2/0-67. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 120. Фількевич, М. А. Світ реклами. Її види та роль у ЗМК [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: htt :// t m.uc z.u / n ex/u _me u turi_2/0- 67. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 121. Фількевич, М. А. Розвиток інформаційного суспільства. Проблема інформаційної нерівності [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi/0-65. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 122. Фількевич, М. А. Теорії дослідження ЗМК. Загальна схема дослідження медіатексту [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_2/0-67. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 123. Фількевич, М. А. Типи соціальної інформації. Аналіз типів соціальної інформації [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi/0-65. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 124. Фількевич, М. А. Феномен реклами: політична реклама [презентація PowerPoint] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_2/0-67. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 125. Фількевич, М. А. Феномен реклами: соціальна реклама [презентація PowerP nt] : авт. урок медіакульт. — Режим доступу: http://lobtim.ucoz.ua/index/uroki_mediakulturi_2/0- 67. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 126. Федоров, А. В. Развитие медиакомпетентности и аналитического мышления в процессе медиаобразования старшеклассников [Текст] / А. В. Федоров // Шк. технологи. — 2011. — № 3. — С. 89–97. 127. Челышева, И. В. Формы, методы и приемы организации образовательного процесса в практике эстетически ориентированного медиаобразования / Медиаобразование. — 2013. — №2. — С. 68–77.
 17. 17. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 17 Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 128. Череповська, Н. Творче сприймання візуальних медіатекстів [Текст] / Н. Череповська // Упр. освітою. — 2012. — № 2. — С. 6–10. 129. Чернявський С. Шкільна газета… Якщо почати з нуля / Сергій Чернявський // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 8. — С. 95–98. Медіаосвіта педагогів і студентів 130. Варецкая, Е. В. Развитие социальной компетентности учителя начальной школы средствами медиаобразования [Текст] // Медиаобразование. — 2014. — № 1. — С. 54– 64. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 04.12.2013. 131. Кібербулінг та дорослий контент: як вберегти дитину [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bezpeka.kyivstar.ua/materials/articles/article7/. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 132. Онкович, Г. Медіадидактика вищої школи: український досвід [Текст] / Ганна Онкович // Вища освіта України. — 2013. — № 1. — С. 23–29. — Бібліогр.: 15 назв. 133. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности [Електронний ресурс] / ООН по вопросам образования и культуры , Ин-т ЮНЕСКО по информ. технологиям в образовании. — Режим доступу: http://ru.iite.unesco.org/news/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013. 134. Семеног, О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України [Текст] / Олена Семеног // Укр. мова і л-ра в шк. — 2013. — № 3. — С. 30–33. — Бібліогр.: 19 назв. 135. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. — М. : [ООО Майкрософт Рус], 2011. — 115 с. 136. Федоров, А. В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза [Текст] : моногр. — М. : Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. — 616 c. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 137.Челышева, И. В. Развитие показателей медиакомпетентности в работе с учителями школ и преподавателями вузов // Медиаобразование. — 2013. — № 1. — С. 44–87. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013.
 18. 18. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 18 138. Череповська, Н. На допомогу медіапедагогові : методика дослідження візуальних медіатекстів на уроках з медіакультури / Наталія Череповська // Соціальний педагог. — 2012. — № 4. — С. 43–48. Медіаосвіта батьків: 139. Діти і підлітки у соціальних мережах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bezpeka.kyivstar.ua/materials/articles/article5/. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.12.2013. 140. Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі [Текст] : посіб. для батьків / І. В. Литовченко, С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, М.-Л. А. Чепа, Н. М. Бугайова. — К.: Вид-во: ТОВ «Видавничий Будинок “Аванпост-Прим”», 2010. — 48 с. 141. Челышева, И.В. Медиаобразование для родителей : освоение семейной медиаграмотности [Текст] : науч.-попул. изд. —Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. — 184 c. Те саме: Режим доступу: . . u/ / 336. . — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. МЕДІАОСВІТА ЗА КОРДОНОМ 142. Бегум Д. Развитие медиа- и информационной грамотности в Бангладеш: анализ государственной политики [Текст] / Диляра Бегум // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / сост.: Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. — М. : МЦБС, 2013. — С. 313–320. Те саме: Режим доступу: http://ifapcom.ru/365/5550/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013. 143. Григорова, Д. Е. Медиаобразование в Словении // Медиаобразование. — 2014. — № 1. — С. 106–113. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 144. Джерессати, Т. Дети и ИКТ в Бразилии: подход к медиаграмотности [Текст] / Татьяна Джерессати, Джулиано Каппи, Фабио Сенне // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / сост.: Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. — М. : МЦБС, 2013. — С. 329–337. Те саме: Режим доступу: http://ifapcom.ru/365/5550/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013.
 19. 19. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 19 145. Колесниченко, В. Л. Технологии массового медиаобразования в Канаде и оценка его эффективности [Текст] / Виктория Леонидовна Колесниченко // Шк. технологии. — 2011. — № 1. — С. 58–71. 146. ЛИ, Э. Развитие медиа- и информационной грамотности в Гонконге: стратегия сетевого сотрудничества [Текст] / Элис Ли // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / сост.: Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. — М. : МЦБС, 2013. — С. 261–280. Те саме: Режим доступу: http://ifapcom.ru/365/5550/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013. 147. Михалева Г. В. Cоциокультурные и теоретико-методологические основы современного медиаобразования в Великобритании [Текст] // Медиаобразование. — 2013. — № 4. — С. 130–136. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 148. Мороз, О. О. Етапи становлення та розвитку медіа-педагогіки у Республіці Польща [Текст] / О. О. Мороз // Неперер. проф. освіта: теорія і практика. — 2012. — Вип 1/2. — С. 128–131. — Бібліогр.: 14 назв. 149. Мурюкина, Е. В. Медиаобразование в странах Балтии [Текст] // Медиаобразование. — 2013. — № 3. — С. 94–104. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 150. Нагорная, Е. А. Медиаобразование в Италии (на примере Асоциации MediaEducation.bo) [Текст] // Медиаобразование. — 2013. — №1. — С. 129–131. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013. 135. Финкелевич, С. Государственная политика в области медиа- и информационной грамотности и образования в Латинской Америке: общий анализ и рекомендации [Текст] / Сюзана Финкелевич, Патрисио Фельдман, Селина Фишналлер // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / сост.: Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. — М. : МЦБС, 2013. — С. 288–312. Те саме: Режим доступу: http://ifapcom.ru/365/5550/. — Назва з екрана. — Дата звернення 13.12.2013. 136. Челышева, И. В. Основные тенденции развития медиаобразования в Болгарии [Текст] // Медиаобразование. — 2013. — №1. — С. 119–128. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013.
 20. 20. Стаття: Здановська В. Медіа- та інформаційна грамотність: інформаційно-бібліографічний огляд Додаток 1 20 137. Челышева, И. В. Развитие информационной грамотности и медиакомпетентности в современной Грузии [Текст] // Медиаобразование. — 2013. — № 3. — С. 85–93. Те саме: Режим доступу: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.12.2013.

×