Brief fnv cnv_mhp_novelle_witteveenkader

1,196 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
571
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brief fnv cnv_mhp_novelle_witteveenkader

  1. 1. Hoofdkantoor Bezoekadres Naritaweg 10 1043 BX Amsterdam Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de leden van de vaste commissies van Financiën en SZW Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postadres Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T F I cc: staatssecretaris van Financiën staatssecretaris van SZW, mw. drs. J. Klijnsma 0900 330 0300 020 68 44 541 www.fnv.nl Bank 63 50 33 178 Datum Uw kenmerk 30 januari 2014 Ons kenmerk Telefoonnr. 020 58 16 536 Onderwerp E-mail Commentaar FNV, CNV en MHP op novelle Witteveenkader Jeroen.Visser@vc.fnv.nl Geachte dames en heren, Met deze brief reageren de vakcentrales FNV, CNV en MHP op de wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (novelle Witteveenkader) d.d. 20 januari jl. De vakcentrales hebben en houden grote bezwaren tegen het fors verlagen van het maximale opbouwpercentage, het invoeren van een aftoppingsgrens en de druk op het verlagen van de premie. Het aangepaste wetsvoorstel is in de kern niet generatiebestendig. Jongeren zullen te maken krijgen met een onevenredig sobere pensioenkwaliteit. Verder vragen we aandacht voor enkele zaken die in het pensioenakkoord van afgelopen december onvoldoende zijn doordacht. Dit kan onbedoelde effecten veroorzaken. Het gaat dan om de netto spaarfaciliteit, premievrijval, flankerend arbeidsmarktbeleid en eindloonregelingen. Netto spaarfaciliteit De vakcentrales zijn van mening dat de aanvullende netto spaarregeling met zo min mogelijk uitvoeringskosten zou moeten kunnen worden uitgevoerd door deze ook in de Pensioenwet onder te brengen. Anders worden premiebetalers onnodig op kosten gejaagd. Een uitvoering mede door pensioenfondsen kan hierin voorzien om dubbele kosten zoveel mogelijk te voorkomen. Pensioenfondsen zijn van oorsprong door arbeidsvoorwaardelijke partijen opgericht om te voorzien in een kostenefficiënt beheer van de pensioenvoorziening. De vakcentrales vinden dat pensioenfondsen deze regelingen ook moeten kunnen uitvoeren. Algemeen verbindend verklaren De vakcentrales achten het feit dat netto spaarregelingen niet algemeen verbindend worden verklaard een zeer ongewenste principiële inbreuk op het avv-beleid. Het gaat hier om een arbeidsvoorwaardelijke afspraak. De vakcentrales doen een dringend beroep op kabinet en parlement om deze inperking te schrappen. Dit heeft geen budgettaire gevolgen. De
  2. 2. Datum 22 januari 2014 Ons kenmerk Pagina('s) 2 van 3 vakcentrales vinden dat ook netto spaarregelingen algemeen verbindend verklaard moeten kunnen worden en daarmee regulier onderdeel van het collectieve arbeidsvoorwaarden beleid moeten kunnen zijn. Overigens hebben de vakcentrales geen bezwaar tegen het al dan niet afspreken van een opt out die op cao-niveau kan worden geregeld, danwel per regeling, daar waar er geen cao aanwezig is. Uitvoering zo dicht mogelijk gepositioneerd bij of door pensioenfondsen helpt de uitvoeringkosten laag te houden. Eindloonregelingen De vakcentrales wijzen er op dat eindloonregelingen in het nieuwe Witteveenkader dreigen te worden achtergesteld. Zij kunnen hun backservice op grond van het laatstverdiende loon niet meer realiseren en worden daardoor ten opzichte van middelloonregelingen achtergesteld. Dit staat in tegenstelling tot de bewering van de overheid dat middelloonregelingen en eindloonregelingen per saldo een vergelijkbaar pensioenniveau opleveren. De vakcentrales roepen op om dit effect te corrigeren via meer fiscale ruimte voor (coming) back service. Premievrijval Uit de brief van het kabinet blijkt dat een premiedaling in ruil voor een hoger loon gewenst is met het oog op de bestedingen. Maar hieruit blijkt ook dat er onvoldoende oog is voor het speelveld van arbeidsvoorwaarden. De bestedingsimpuls wordt niet gerealiseerd als werkgevers dreigen een groot deel van de premies in eigen zak te steken. De vakcentrales roepen de Kamer op om goed te regelen dat arbeidsvoorwaarden bestemd voor werknemers ook bij hen terecht komen. Bovendien dreigt door de daling van de premie een negatief effect op de pensioenkwaliteit voor jongere en toekomstige generaties. Voor een goed geïndexeerd pensioen is een adequate premie noodzakelijk. In de brief wordt een generatietoets aangekondigd, die echter nog niet is uitgewerkt. Niet helder is hoe deze toets gaat werken en welke beginselen er aan ten grondslag worden gelegd. De vakcentrales vinden dat deze toets en de toetscriteria een wettelijke basis zouden moeten krijgen als onderdeel van het nieuwe FTK. Opvallend is dat de uitvoeringskosten stijgen door het afschaffen van de btw-koepelvrijstelling voor pensioenfondsen. Opmerkelijk is dat het kabinet pleit voor lagere premies, terwijl het vervallen van de btw-vrijstelling een opwaarts effect heeft op de premies. Deelnemers betalen deze rekening uiteindelijk zelf. Flankerend arbeidsmarktbeleid Ten slotte, de vakcentrales zijn verontwaardigd dat er met de oplopende werkloosheid en de kleine kans op werk juist nu extra wordt bezuinigd op het budget voor oudere werkzoekenden. Het flankerend beleid was bedoeld om de arbeidsparticipatie en inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. De arbeidsdeelname van ouderen ligt al duidelijk lager dan die van andere leeftijdsgroepen. Door de opgelopen werkloosheid als gevolg van de crisis is de kans op werk nog verder verkleind. Voor deze groep is nagenoeg al het flankerend beleid uit het Pensioenakkoord (2011) geschrapt, bijvoorbeeld het invoeren van een flexibele AOW en de aanvullende werkbonus. Dit knelt des te meer aangezien door de maatregelen sprake is van structurele overdekking. Met vriendelijke groet,
  3. 3. Datum 22 januari 2014 Ons kenmerk Pagina('s) 3 van 3 Gijs van Dijk Bestuurder FNV Willem Jelle Berg Bestuurder CNV Nic van Holstein Bestuurder MHP

×