Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Workshop Mind Mapping 2008
Workshop Mind Mapping 2008
Loading in …3
×
1 of 34

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Digitaal archiveren: een kleine inleiding

 1. 1. Digitaal archiveren: een kleine inleiding WW • 04/10/2011 • TC
 2. 2. Waarom? • Wettelijke, decretale (en contractuele) plichten • Culturele erfgoedwaarde • Eigen belang (leesbaarheid en vindbaarheid)
 3. 3. Wat? • All kinds of digital • Hindernissen • Digitaal archiefstuk • Digitaal archiveren
 4. 4. All kinds of digital • Digital born archief: van origine al digitaal, zoals digitale kantoordocumenten, foto's die met een digitale camera zijn gemaakt, etc. • Gedigitaliseerd archief: van origine niet digitaal, maar waarvan door digitalisering een reproductie is gemaakt. Bijvoorbeeld de scan van een document. • Digitale informatie over archief: beschrijvingen (metadata), detailfoto's of digitale reconstructies van een object. De informatie wordt meestal in een geordende vorm (bijvoorbeeld een database) beschikbaar gesteld.
 5. 5. Hindernissen • Technologische veroudering van bestanden, dragers én lezers + bit rot.
 6. 6. Hindernissen • Grote hoeveelheid documenten (+ versies) vs controle over bulkselectie en -beschrijving
 7. 7. Hindernissen • Ondanks grote capaciteit van IT is selectie toch noodzakelijk door ballast en kostprijs
 8. 8. Hindernissen • Verscheidenheid documenttypes
 9. 9. Hindernissen • Betrouwbaarheid van gegevens: bewerkingen bedreigen authenticiteit van archiefstuk
 10. 10. Hindernissen • Context van digitaal document: verwevenheid van document en workflow
 11. 11. Hindernissen • Toegankelijk maken en houden
 12. 12. Hindernissen • Rechtsgeldigheid, privacyrecht, auteursrecht, …
 13. 13. Dood van hét origineel archiefstuk? • Verschil tussen digitaal en papier: – Opslagwijze (bits) ≠ representatie (scherm) – Drager en informatie vormen geen eenheid – Voor weergave is hard- én software vereist – Origineel kan niet onderscheiden worden kopie – Digitale objecten hebben meerdere representaties afhankelijk van computer/gebruikers-instellingen – Eén digitaal archiefdocument kan in verschillende formaten bestaan (pdf, xml, doc, …) – Geen vaste 1-1 relatie tss document en bestand
 14. 14. Archiefstuk: digitaal vs papier • Onderscheiden in vijf archiveringscomponenten: – Inhoud [essentieel] – Structuur [essentieel] – Context [essentieel] – Opmaak of look&feel [incidenteel] – Gedrag [incidenteel] • Archivering van een digitaal archiefdocument betekent het volledig en correct vastleggen van de essentiële componenten
 15. 15. Digitaal archiveren: wat? • Digitale eigenschap van digitale archiefdocumenten bewaren • Mogelijkheid tot reconstructie bewaren • Interactie tssbitstream en hard/software • Afhankelijkheid tot minimum beperken • Risk assesment: inbouwen van zekerheden • Context van digitaal document in werkproces • Bewaren met visie op lange termijn • Documenten onder intellectueel beheer brengen
 16. 16. Hoe? • Bewaarstrategieën • Standaarden: – Formaten – Dragers • Digitaal depot
 17. 17. Bewaarstrategieën • Hard copy (printen)
 18. 18. Bewaarstrategieën • Bewaren van technologie: computermuseum
 19. 19. Bewaarstrategieën • Bewaren van technologie: emulatie
 20. 20. Bewaarstrategieën • Capsulatie (all-in-one)
 21. 21. Bewaarstrategieën • Duplicatie
 22. 22. Bewaarstrategieën • Conversie
 23. 23. Bewaarstrategieën • Migratie
 24. 24. Bewaarstrategieën • Bewaren van originele en gemigreerde bitstreams
 25. 25. Standaarden: formaten • Bewaartermijn > levensduur bestandsformaten • Streven naar zo groot mogelijke onafhankelijkheid van applicatie / producent • Zo vroeg mogelijk bewaren in geschikt formaat, indien mogelijk reeds bij creatie • Hiërarchie in formaten: – Officiële: genormeerd (ASCII, HTML, TIFF) – De facto: open (PDF, RTF, …) vs gesloten (DOC, XLS) – Applicatieformaten
 26. 26. Standaarden: formaten • Geschikt archiveringsformaat? – Open, stabiel en gedocumenteerd – Wijdverspreid – Uitwisselbaar – Validatie – Geen compressie of informatieverlies (lossless) – Insluiten metadata – Bewaren van authenticiteit – Autonoom – Gebruiksvriendelijk
 27. 27. Standaarden: formaten • Tekstbestanden: PDF(/A), XML, ODT, TIFF, Unicode (ASCII) • E-mail: XML, MSG, EML • Afbeeldingen: TIFF, JPEG [2000], PNG • Geluid: WAV | Video: MPEG • Rekenbladen: PDF(/A), XML, ODS • Presentaties: TIFF, PDF(/A), ODP • Databanken: XML, ODB • Websites: XML, HTML
 28. 28. Standaarden: dragers • NIET: – ZIP/JAZ-drive, magneetbanden, DVD (+/- R), RW- media • ONDER VOORWAARDEN: – Tapes – Harde schijven • WEL: – CD-R
 29. 29. Standaarden: dragers • Risicospreiding – Meerdere kopieën (evt. meerdere types van drager) – Kies voor bewezen waarde >< nieuwe technologie – Verschillende bewaarlocaties – Goede materiële omstandigheden – Regelmatige kwaliteitscontrole en foutopsporing – Vervangen bij groeiend aantal fouten en veroudering van technologie – Voeg bij drager overzicht van mappenstructuur en bestanden
 30. 30. Digitaal depot • digitaal depot = e-depot = digital repository • Veel meer dan techniek en terabytes • Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. (ED3, 2008)
 31. 31. Digitaal depot • OAIS: conceptueel model bestemd voor het beheer, de archivering en de bewaring op lange termijn van digitale documenten
 32. 32. Digitaal depot • Nederland: – Gemeentearchief Rotterdam – Stadsarchief Amsterdam – Nationaal Archief + RHC’s – Justitiële Dienst - JustID • Vlaanderen: – FelixArchief Antwerpen – LIAS: KADOC-KULeuven – (Vlaamse Coördinerende Archiefdienst) – (Archipel / VIAA) – (Algemeen Rijksarchief)
 33. 33. Volgende keer? Digitaal archiveren in de praktijk: digitaal klassement, e-mail, … Vragen?

×