Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Deel en Heers!(20)

More from Tom Cobbaert(20)

Advertisement

Deel en Heers!

 1. Deel en Heers! Kennis delen 2.0: tools en praktijk in Vlaanderen
 2. /tomcobbaert Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013 Archivaris / Hoofd Collectie @ ADVN  archief en onderzoekscentrum voor het Vlaams- nationalisme en nationale bewegingen in Europa Archivaris @ NISE  onderzoeksplatform over nationale bewegingen Zaakvoerder @ ArchivA  advies en diensten voor het online brengen van de collecties van (kleine) archief- en erfgoedorganisaties Bestuurslid @ VVBAD  Vlaamse vereniging voor archief, bibliotheek en documentatie Lid van de Denktank @ Archief 2.0  Nederlands-Vlaamse community van archivarissen
 3. Kennis Delen 2.0: een vijfjarige missie… Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013 … die tien jaar geleden begon.
 4. Archivaria (2003-2004) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
 5. Archiefforum.be (2004-2013) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
 6. Het Archiefforum - redactie (2006-2010) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
 7. Archief 2.0 (2007-…) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
 8. Studiedag Archief 2.0 (2008) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
 9. S@P Jaarboek 10 (2010) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Luud de Brouwer, Tom Cobbaert & Tim de Haan “Deel en Heers! Kennis delen 2.0” in: E. Hokke en T. Laeven, Archivaris: Professie, Professional, Professionaliteit en Professionalisering (S@P Jaarboek 2010). Den Haag, Stichting Archiefpublicaties, 2010, p. 298-305.
 10. Toen… Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  “Echt samenwerken, onbevooroordeeld, waarbij de resultaten voor elke andere archiefdienst probleemloos op te vragen en te implementeren zijn, dat gebeurt nog zelden. Verworven kennis delen is geen gemeengoed onder archivarissen. Hoeveel nuttige rapporten liggen achter gesloten deuren binnen de eigen dienst? Hoeveel projecten starten er jaarlijks waarvan onderdelen allang elders zijn onderzocht, gedaan of bedacht? Meestal zijn dergelijke onderzoeken gedaan op kosten van de gemeenschap, met behulp van subsidies. Die moet je sowieso delen met iedereen zou je denken. Wat houdt ons tegen om kennis te delen? Ontbreekt het aan een plaats voor kennisuitwisseling?”
 11. … en nu? Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Hebben de pleidooien iets teweeg gebracht?  Wordt er meer kennis gedeeld tussen archivarissen?  Heeft het gebruik van nieuwe media er voor gezorgd dat er meer kennis gedeeld wordt?  Of is er in de mentaliteit niets veranderd?  “To Tweet or not to Tweet” revisited  De tools en de praktijk (al dan niet in Vlaanderen)  Kennis delen  Kennis ontdekken  Kennis vragen  Kennis creëren
 12. Publieksvraag Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
 13. Publieksvraag Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Wie heeft ooit al een artikel geschreven voor een vaktijdschrift (bv. Archievenblad, Bibliotheek- en Archiefgids, META en FARO) of een vakpublicatie (bv. S@P Jaarboek en Archiefkunde)?  Bij wie staat er minstens één van deze artikels voor het brede publiek online?  Wie publiceert zijn eigen artikels zelf online, als blogbericht of als pdf?  Waarom niet?
 14. Kennis delen | Tools (1.0) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  VVBAD: META (en voorgaande)  1922-2001: niet online  2002-heden: alle artikels digitaal, doorzoekbaar (via Google) en downloadbaar in pdf. Een selectie van artikels blijft twee jaargangen enkel toegankelijk voor leden  KVAN: Archievenblad (en voorgaande)  1892-2009: volledig gedigitaliseerd, doorzoekbaar en downloadbaar via online krantenviewer  2010-heden: inhoudstafel online via pdf of website met links naar een handvol online artikels
 15. Kennis delen | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Digital publishing platform: tijdschriften, boeken, artikels en andere publicaties digitaal beschikbaar maken voor een bredere en vlottere verspreiding naar andere sociale media en mobiele apparaten
 16. Kennis delen | Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  FARO: alle nummers van FARO (2008-2013) zijn beschikbaar, doorzoekbaar en deelbaar. http://issuu.com/faronet
 17. Kennis delen | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Blog: een eenvoudig op te zetten website om op regelmatige basis opinies, nieuws, ervaringen etc. te publiceren in afzonderlijke berichten, meestal met de mogelijkheid om te reageren.
 18. Kennis delen | Praktijk (VL) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  FARO: http://faronet.be/blogs blogs van medewerkers volgens hun expertisegebied
 19. Kennis delen | Praktijk (VL) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Technology Watch: http://projectcest.be/blog/ blog van PACKED, expertisecentrum Digitaal Erfgoed
 20. Kennis delen | Praktijk (NL) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  De Digitale Archivaris: http://digitalearchivaris.nl blog van Christian van der Ven (BHIC)
 21. Kennis delen | Praktijk (NL) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Ingmar bladert en schrijft: http://ingmarbladertenschrijft.blogspot.com blog van Ingmar Koch (provincie Noord-Brabant)
 22. Kennis delen | Praktijk (INT) Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Digital Archiving at the University of York: http://digital-archiving.blogspot.com blog met de ervaringen van een digitale archivaris
 23. Kennis delen | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Academia.edu: sociaal netwerk voor academici en andere onderzoekers, vooral gericht op het delen van papers en het volgen van een specifiek onderzoeksgebied (bv. archival studies)
 24. Kennis delen | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Slideshare: platform voor het delen van presentaties, al dan niet met gekoppelde audiotrack. Gebruikt door o.m. VVBAD (2007) en KVAN (2010). Wat met podcasts, vodcasts of zelfs webcasts?
 25. Kennis ontdekken | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  RSS: overzichtelijk opvolgen van nieuwe bijdragen op websites, blogs, fora etc. Applicaties: Feedly, Netvibes, The Old Reader
 26. Kennis ontdekken | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Social bookmarking: bladwijzers, maar dan verrijkt met o.m. notities en tags. Op die manier kunnen bladwijzers gegroepeerd worden op trefwoord en zo gedeeld en ontdekt worden
 27. Kennis ontdekken | Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Twitter: micro-blogging of in 140 tekens links, observaties, inspiraties, vragen, nieuws, bedenkingen etc. uitwisselen. Filteren op basis van follow-lists (gebruikers) of hashtags (per thema of evenement)
 28. Kennis ontdekken | Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Vlaanderen telt op Twitter ca. 60 archivarissen en ca. 20 archiefinstellingen en –organisaties. Maar… weinig eigen tweets, vooral veel volgers. Kritische massa: 10/1%-regel voor communities
 29. Kennis vragen| Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Twitter #dtv
 30. Kennis vragen| Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Twitter vs Yammer: micro-blogging, maar gericht op een professionele omgeving waarbij lidmaatschap afhankelijk is van e-mailadres of uitnodiging
 31. Kennis vragen| Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Informatiemanagement Vlaamse overheid: http://yammer.com/informatiebeheervlaamseoverheid Yammer-project van Coördinerende Archiefdienst
 32. Kennis vragen| Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  “informatiebeheerders en geïnteresseerden samen [brengen] om snel en gericht informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van document- en archiefbeheer, digitalisering en kennisbeheer”  lancering in oktober 2012  augustus 2013: +300 leden en +900 berichten  succesfactoren: keuze voor een vertrouwd platform, starten met kleine groep (die voor eerste content zorgt), aansporen om ervaringen te delen, opleiding  stijgend gebruik van Yammer correleert met dalend aantal adviesvragen via andere kanalen, vragen worden opgevangen door het netwerk  beperkte tijdsinvestering voor beheerders (15’ per dag)
 33. Kennis vragen| Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Quora: vraag-en-antwoord website, waarbij vragen gesteld en beantwoord worden door gebruikers  Ik heb een vraag.be: vraag-en-antwoord website, waarbij vragen beantwoord worden door wetenschappers. Ondertussen 12896 vragen
 34. Kennis vragen| Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Archief 2.0: http://archief20.org Sociaal netwerk met forumfunctie voor archivarissen
 35. Kennis vragen | Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Archief 2.0: community voor Nederlanders én Vlamingen?  7% van de ca. 1500 leden zijn Belgen  80% daarvan zijn archivarissen  60% bezoekt de website regelmatig  46 jaar is de gemiddelde leeftijd  20% heeft minstens één (inhoudelijk) bericht gepost  Andere Vlaamse fora:  West-Vlaams Archiefforum (2004-2006)  Het Archiefforum (2004-2010)  Archiefforum.be (2004-2013)  Facebook/LinkedIn-groepen
 36. Kennis creëren| Tools Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Wiki: collaboratieve website of een in samenwerking ontwikkelde website die vrij kan aangepast worden door iedereen die er toegang toe heeft. Applicaties: MediaWiki, PBworks, Wikispaces
 37. Kennis creëren| Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  CESTwiki: http://projectcest.be Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox
 38. Kennis creëren| Praktijk Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  CEST…  2010: project PACKED en eDAVID iov Kunsten&Erfgoed  2011: inbedding in PACKED als expertisecentrum  Doel: erfgoedinstellingen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties + norm om projecten te toetsen en te evalueren  …wiki  dynamisch en interactief publicatiekanaal zijn voor de verspreiding van de standaarden, richtlijnen en adviezen  instrument waarmee je actief kunt bijdragen aan de ontwikkeling van aanbevolen standaarden  Richtlijnen, Software, Standaarden, Praktijk (handleidingen, modellen, evaluatietools, gevalstudies)
 39. It’s continuing mission… Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  Wordt er meer kennis gedeeld tussen archivarissen?  Ja, al spelen hier vooral (maar niet onterecht) expertisecentra, steunpunten en vakorganisaties een sleutelrol in aggregatie en verspreiding. Kennisdeling op persoonlijk initiatief blijf een marginaal gegeven.  Heeft het gebruik van nieuwe media er voor gezorgd dat er meer kennis gedeeld wordt?  De tools zijn bekend en worden vaak erkend in hun waarde voor het delen van kennis  Of is er in de mentaliteit niets veranderd?  Het probleem van tijd (als drogreden?) en de Vlaamse bescheidenheid
 40. It’s continuing mission… Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013  “If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.” – George Bernard Shaw (1856-1950)
 41. Contact mail: archief@tomcobbaert.eu | tom@archiva.eu twitter: @tomcobbaert web: tomcobbaert.eu | archiva.eu Deel en Heers!| BAD 2013 | 3 oktober 2013
Advertisement