Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren

Tom Cobbaert
Tom CobbaertArchivist at ADVN / NISE / ArchivA
Vroeger was
het simpel…
Digitaal archiveren
Digitaal archiveren: Waarom?
• Wettelijke en decretale plichten
• Vereenvoudigt praktische werking vereniging
 – Alle documenten snel vindbaar en leesbaar
 – Transparant archief => eenvoudige controle en
  verantwoording
• Culturele erfgoedwaarde: studie van
 geschiedenis van vereniging of ander
 wetenschappelijk onderzoek
Digitale problematiek
• Technologische veroudering (levenscycli van
 bestanden & dragers)
• Grote hoeveelheid documenten (+ versies)
• Ondanks grote capaciteit van IT is selectie toch
 noodzakelijk (ballast en kostprijs)
• Verscheidenheid documenttypes
• Betrouwbaarheid van gegevens (authenticiteit /
 integriteit)
• Context van digitaal document in werkproces
• Toegankelijk maken en houden
Digitaal archiefdocument
• Verschilt van papieren archiefdocument:
 – Opslagwijze en verschijningsvorm zijn niet dezelfde
 – Drager en archiefdocument vormen geen eenheid
 – Voor weergave is hard- en software vereist
 – Origineel kan niet onderscheiden worden kopie
 – Digitale objecten hebben meerder
  verschijningsvormen afhankelijk van instellingen
 – Eén digitaal archiefdocument kan verschillende
  bitrepresentaties hebben (verschillende formaten)
 – Geen vaste relatie tss documenten en bestanden
Digitaal archiefdocument
• Onderscheiden in vijf componenten:
 – Inhoud [essentieel]
 – Structuur [essentieel]
 – Context [essentieel]
 – Opmaak of look&feel [incidenteel]
 – Gedrag [incidenteel]
• Archivering van een digitaal archiefdocument
 betekent het volledig en correct vastleggen van
 de essentiële componenten
Digitaal archiveren: Wat?
• Digitale eigenschap van digitale
 archiefdocumenten bewaren
• Mogelijkheid tot reconstructie bewaren
• Interactie tss bitstream en hard/software
• Afhankelijkheid tot minimum beperken
• Risk assesment: inbouwen van zekerheden
• Context van digitaal document in werkproces
• Bewaren met visie op lange termijn
• Documenten onder intellectueel beheer brengen
Hoe? Bewaarstrategieën
•  Hard copy (uitprinten)
•  Bewaren van technologie: computermuseum
•  Bewaren van technologie: emulatie
•  Conversie
•  Migratie
•  Bewaren van originele en gemigreerde
  bitstreams
Voorbereiding: digitaal klassement
• Doordacht & logisch klassement is van groot
 belang >< effectief automatisch zoeken
• Lokale schijf >< gedeelde serverschijf
• Duidelijke afspraken wat waar bewaard wordt
• Vermijd opslag belangrijke documenten op lokale
 schijven:
 – Beter beveiligd
 – Back-up
 – Beschikbaar voor collega’s
Digitaal klassement: Mappen
• Transparante mappenstructuur of boomstructuur
• Baseer de indeling op de taken en activiteiten
• Submappen per dossier of project (8 niveaus)
• Binnen submappen bewaren we de diverse
 (tekst, foto’s, e-mail, …) documenten los
• Duidelijke en unieke mapnamen
• Gebruik een klassementscode
• Baseer op ordeningsplan papieren archief
Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren
Digitaal klassement: bestandsnamen
• Maximaal 31 karakters (mappen & bestanden)
• Herhaal mapnaam niet in bestandsnaam
• Geef unieke naam met duidelijke betekenis:
 – Type document (Brief, Verslag, Rekening, …)
 – Onderwerp (zeer summier)
 – Auteur (initialen)
 – Datering (YYYYMMDD)
 – Extensie van de applicatie (doc, xls, eml, …)
 – Beperk tot A-Z, 0-9, en _ ( . enkel ext, geen spaties)
Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren
Digitaal klassement: Back-up
• (Lokaal > Server)
• Server > Externe harde schijf, CD’s, DVD’s, …
• Dagelijks!
• Geautomatiseerd
 (SyncBack, MozyHome, Carbonite, Retrospect, …)
• Open en compressieloos (géén ZIP of
 applicatiegebonden formaat)
• Wekelijks back-up schijf wisselen en extern
 bewaren (bv. kluis of ander gebouw)
Digitaal archiveren
• Ten laatste in semi-dynamische fase!
• (Semi-)Statische fase > gespecialiseerde instelling
• Selectie van stukken met archiefwaarde
 (inperken versies, verwijderen dubbels, …)
• Verwijderen van mogelijke paswoorden
• Vermijden compressie (ZIP, RAR, TAR)
• Metadata bij bestandseigenschappen (Office)
• Omzetten naar standaard bestandsformaat
• Bewaren op betrouwbare dragers
Bestandsformaten
• Bewaartermijn > levensduur bestandsformaten
• Streven naar zo groot mogelijke
 onafhankelijkheid van applicatie / producent
• Zo vroeg mogelijk bewaren in geschikt formaat,
 indien mogelijk reeds bij creatie:
 – OpenOffice (open source alternatief voor MS Office)
  > OpenDocumentFormat (odt, ods, odp, …)
 – Wat met OpenXML van MS Office 2007?
 – Plugins voor “printen” naar PDF(/A), TIFF of ODF
Bestandsformaten
• Tekstbestanden: PDF(/A), XML, ODT, TIFF,
 Unicode (ASCII)
• E-mail: XML, MSG, EML
• Afbeeldingen: TIFF, JPEG (werkkopie), [JPEG2000]
• Geluid: WAV | Video: MPEG
• Rekenbladen: PDF(/A), XML, ODS
• Presentaties: TIFF, PDF(/A), ODP
• Databanken: XML, ODB
• Websites: XML, HTML
Dragers
• NIET: ZIP/JAZ-drive, magneetbanden, DVD (+/-
 R), RW-media, …
• MISSCHIEN:
 – Tapes
   • Gestandardiseerde cartridges of cassettes
   • Open formaten en compressieloos
 – Harde schijven
   • Voorzie goed foutopsporingsysteem en test regelmatig
   • Beveilig tegen dataverlies (RAID)
   • Kortere levensduur!
Dragers
• WEL:
 – CD-R:
  • Maak eerst image vooraleer op CD te branden
  • Zorg voor voldoende werkgeheugen op computer
  • Enkel disc-at-once (geen multiple sessies), sluit schijf af na
   branden, max. 12x
  • Geen overburn, gebruik bij 650 MB-cd’s slechts 630 MB
  • Pas ISO 9660 toe (geen Joliet of Rock Ridge)
     – Maximaal 31 karakters (slechts 8 bij level 1)
     – Enkel karakters A-Z, 0-9, _ .
     – Niet meer dan 8 niveaus
Dragers
• Risicospreiding
 – Meerdere kopieën (evt. meerdere types van drager)
 – Kies voor bewezen waarde >< nieuwe technologie
 – Verschillende bewaarlocaties
 – Goede materiële omstandigheden
 – Regelmatige kwaliteitscontrole en foutopsporing
 – Vervangen bij groeiend aantal fouten en veroudering
  van technologie
 – Voeg bij drager overzicht van mappenstructuur en
  bestanden
E-mail
• Is in principe even goed een kantoordocument
 zoals tekstbestanden en rekenbladen
• Voor elke ontvangen of verzonden mail moet dus
 ook bepaald worden of het bewaard moet
 worden (selectie) en waar het in het digitaal
 klassement thuishoort (ordening)
• Een e-mail wordt in principe dus opgeslagen in
 de juiste submap van het digitaal klassement
E-mail: Selectie
INBOX > Verwijderen:
• Nieuwsbrieven, mededelingen zonder gevolg, e-
 mail van verzendlijsten
• Uitnodigingen en agenda’s van vergaderingen
• Bevestigingen van aanwezigheden
• Dubbels
• Automatische antwoorden over afwezigheid
• Leesbevestigingen
E-mail: Selectie
INBOX > Bewaren:
• Alles wat met de werking van de vereniging te
 maken heeft
• E-mail met bijlagen belangrijk voor de werking
• Verslagen van vergaderingen of projectwerking
 relevant voor eigen dossiers
• Mededelingen, nieuwsbrieven en nota’s van
 belang voor werking van vereniging
E-mail: Selectie
OUTBOX > Verwijderen:
• Bevestigingen van aanwezigheden op
 vergaderingen (met uitzondering van juridisch of
 administratief belang)
• Dubbels
E-mail: Selectie
OUTBOX > Bewaren:
• E-mail over een dossier of project
• E-mail met bijlagen over dossier of project
• Agenda’s en uitnodigingen van vergaderingen die
 we zelf beleggen
• Verslagen van vergaderingen die we zelf
 beleggen
• E-mail aan verzendlijsten
• Nota’s ivm werking van de vereniging
E-mail: Ordening
• Afzonderlijke e-mail is na enige tijd soms moeilijk
 te situeren door gebrek aan context
• Context reconstrueren adhv digitaal klassement
• In mailclient (Outlook, Outlook
 Express, Thunderbird, Eudora, …) digitaal
 klassement opbouwen identiek aan
 ordeningsplan
• Kweken van automatisme door consequent na
 lezing of verwerking mail te verplaatsen naar
 juiste map
Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren
E-mail: Bewaring
• Lange termijnbewaring vereist integratie in één
 digitaal klassement
• Exporteren van submappen uit mailclient naar
 formaat (mbox of pst) evt. via plugins naar XML
• OF opslaan van afzonderlijke mails in digitaal
 klassement (eml, msg of txt)
• Tools: Testbed Xmail
 (www.digitaleduurzaamheid.nl) en
 KlasseerToolbox / ArchiefToolbox eDavid
 (www.edavid.be)
Literatuur
• www.digitaaldepot.edavid.be/routeplanner.html
 Folders, rapporten en richtlijnen van eDAVID
• www.digitaleduurzaamheid.nl/
 Rapporten van Testbed Digitale Bewaring (NL)
• Weten, Wist, Gewist. Erfgoedcel Gent, 2006.
• Broekema A. & Ratelband L. De e-mailjungle.
 Praktische gids voor het beheersen van uw e-
 mailverkeer. Academic Service, 2005.
Vroeger was
het simpel…
  Vragen?
1 of 29

Recommended

Digitaal archiveren: een kleine inleiding by
Digitaal archiveren: een kleine inleidingDigitaal archiveren: een kleine inleiding
Digitaal archiveren: een kleine inleidingTom Cobbaert
1.1K views34 slides
Duurzaam digitaliseren. Praktijk by
Duurzaam digitaliseren. PraktijkDuurzaam digitaliseren. Praktijk
Duurzaam digitaliseren. PraktijkHeemkunde Vlaanderen
100 views51 slides
Basisvorming digitaliseren, digitaal bewaren en online publiceren by
Basisvorming digitaliseren, digitaal bewaren en online publicerenBasisvorming digitaliseren, digitaal bewaren en online publiceren
Basisvorming digitaliseren, digitaal bewaren en online publicerendatable_be
534 views132 slides
Presentie duurzaam digitaal beheren by
Presentie duurzaam digitaal beherenPresentie duurzaam digitaal beheren
Presentie duurzaam digitaal beherenFARO
743 views89 slides
Gebruikersparticipatie als noodzaak: CoDesPho by
Gebruikersparticipatie als noodzaak: CoDesPhoGebruikersparticipatie als noodzaak: CoDesPho
Gebruikersparticipatie als noodzaak: CoDesPhoTom Cobbaert
523 views10 slides
Workshop Mind Mapping 2008 by
Workshop Mind Mapping 2008Workshop Mind Mapping 2008
Workshop Mind Mapping 2008guest08ddf
278 views34 slides

More Related Content

Similar to Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren

Geef vorm aan uw archief! Tips over het beheer van digitaal vormgevingsarchief by
Geef vorm aan uw archief! Tips over het beheer van digitaal vormgevingsarchiefGeef vorm aan uw archief! Tips over het beheer van digitaal vormgevingsarchief
Geef vorm aan uw archief! Tips over het beheer van digitaal vormgevingsarchiefCentrum Vlaamse Architectuurarchieven
886 views25 slides
Duurzaam digitaliseren: praktijk by
Duurzaam digitaliseren: praktijkDuurzaam digitaliseren: praktijk
Duurzaam digitaliseren: praktijkHeemkunde Vlaanderen
855 views33 slides
Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | Bewaren by
Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | BewarenModule 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | Bewaren
Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | BewarenPACKED vzw
313 views17 slides
Online documenten beheren by
Online documenten beherenOnline documenten beheren
Online documenten beherencultuuroverlegco7
126 views61 slides

Similar to Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren(20)

Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | Bewaren by PACKED vzw
Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | BewarenModule 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | Bewaren
Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | Bewaren
PACKED vzw313 views
Gegevens Veilig bewaren - Digidokter Kortrijk by Leeman Joachim
Gegevens Veilig bewaren - Digidokter KortrijkGegevens Veilig bewaren - Digidokter Kortrijk
Gegevens Veilig bewaren - Digidokter Kortrijk
Leeman Joachim1.6K views
Wat is een (CAD) bestand? by datable_be
Wat is een (CAD) bestand?Wat is een (CAD) bestand?
Wat is een (CAD) bestand?
datable_be1.3K views
2 watiscadbestand by fneggers
2 watiscadbestand2 watiscadbestand
2 watiscadbestand
fneggers115 views
Substitutie, de eerste stap naar een e-depot by Digital groep
Substitutie, de eerste stap naar een e-depotSubstitutie, de eerste stap naar een e-depot
Substitutie, de eerste stap naar een e-depot
Digital groep761 views
CMBO SIG over DAM/CMS by cmbo
CMBO SIG over DAM/CMSCMBO SIG over DAM/CMS
CMBO SIG over DAM/CMS
cmbo307 views
Archiving 3D architectural models by datable_be
Archiving 3D architectural modelsArchiving 3D architectural models
Archiving 3D architectural models
datable_be543 views
HNI leeromgeving 04 by fneggers
HNI leeromgeving 04HNI leeromgeving 04
HNI leeromgeving 04
fneggers260 views
Digitaliseren, archiveren en online publiceren voor lokale erfgoedbeheerders by datable_be
Digitaliseren, archiveren en online publiceren voor lokale erfgoedbeheerdersDigitaliseren, archiveren en online publiceren voor lokale erfgoedbeheerders
Digitaliseren, archiveren en online publiceren voor lokale erfgoedbeheerders
datable_be710 views
Aan de slag met archief en documentatie: Digitaliseren by Heemkunde Vlaanderen
Aan de slag met archief en documentatie: DigitaliserenAan de slag met archief en documentatie: Digitaliseren
Aan de slag met archief en documentatie: Digitaliseren

More from Tom Cobbaert

The Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival management by
The Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival managementThe Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival management
The Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival managementTom Cobbaert
900 views35 slides
The Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in Flanders by
The Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in FlandersThe Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in Flanders
The Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in FlandersTom Cobbaert
482 views29 slides
ADVN - archief en onderzoekscentrum by
ADVN - archief en onderzoekscentrumADVN - archief en onderzoekscentrum
ADVN - archief en onderzoekscentrumTom Cobbaert
746 views21 slides
State of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPO by
State of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPOState of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPO
State of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPOTom Cobbaert
617 views39 slides
Developing a webarchiving strategy for national movements in Flanders by
Developing a webarchiving strategy for national movements in FlandersDeveloping a webarchiving strategy for national movements in Flanders
Developing a webarchiving strategy for national movements in FlandersTom Cobbaert
366 views29 slides
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging by
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse BewegingDigitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse BewegingTom Cobbaert
516 views3 slides

More from Tom Cobbaert(20)

The Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival management by Tom Cobbaert
The Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival managementThe Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival management
The Needs of Archives: 16 (simple) rules for a better archival management
Tom Cobbaert900 views
The Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in Flanders by Tom Cobbaert
The Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in FlandersThe Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in Flanders
The Cornfield Maze: 15 years of digitisation and digital archiving in Flanders
Tom Cobbaert482 views
ADVN - archief en onderzoekscentrum by Tom Cobbaert
ADVN - archief en onderzoekscentrumADVN - archief en onderzoekscentrum
ADVN - archief en onderzoekscentrum
Tom Cobbaert746 views
State of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPO by Tom Cobbaert
State of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPOState of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPO
State of the Archives: questionnaire on the archives and heritage of UNPO
Tom Cobbaert617 views
Developing a webarchiving strategy for national movements in Flanders by Tom Cobbaert
Developing a webarchiving strategy for national movements in FlandersDeveloping a webarchiving strategy for national movements in Flanders
Developing a webarchiving strategy for national movements in Flanders
Tom Cobbaert366 views
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging by Tom Cobbaert
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse BewegingDigitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
Tom Cobbaert516 views
De ontsluiting van het archief Maarten Van Severen | AtoM: out-of-the-box, in... by Tom Cobbaert
De ontsluiting van het archief Maarten Van Severen | AtoM: out-of-the-box, in...De ontsluiting van het archief Maarten Van Severen | AtoM: out-of-the-box, in...
De ontsluiting van het archief Maarten Van Severen | AtoM: out-of-the-box, in...
Tom Cobbaert451 views
Le besoin et les besoins d’archives. L’état des sources archivistiques des mo... by Tom Cobbaert
Le besoin et les besoins d’archives. L’état des sources archivistiques des mo...Le besoin et les besoins d’archives. L’état des sources archivistiques des mo...
Le besoin et les besoins d’archives. L’état des sources archivistiques des mo...
Tom Cobbaert1K views
The Need for and Needs of Archives. Guide to the archives and documentation ... by Tom Cobbaert
The Need for and Needs of Archives. Guide to the archives and documentation ...The Need for and Needs of Archives. Guide to the archives and documentation ...
The Need for and Needs of Archives. Guide to the archives and documentation ...
Tom Cobbaert668 views
ArchiefWiki: share & conquer. Collaborative success of independent knowledge ... by Tom Cobbaert
ArchiefWiki: share & conquer. Collaborative success of independent knowledge ...ArchiefWiki: share & conquer. Collaborative success of independent knowledge ...
ArchiefWiki: share & conquer. Collaborative success of independent knowledge ...
Tom Cobbaert660 views
ArchiefWiki en de eerste stappen op het semantische web by Tom Cobbaert
ArchiefWiki en de eerste stappen op het semantische webArchiefWiki en de eerste stappen op het semantische web
ArchiefWiki en de eerste stappen op het semantische web
Tom Cobbaert580 views
Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software by Tom Cobbaert
Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source softwareHoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software
Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software
Tom Cobbaert455 views
EFA 2.0 - How minorities, autonomists and independentists use social media an... by Tom Cobbaert
EFA 2.0 - How minorities, autonomists and independentists use social media an...EFA 2.0 - How minorities, autonomists and independentists use social media an...
EFA 2.0 - How minorities, autonomists and independentists use social media an...
Tom Cobbaert509 views
ArchiefWiki: Ik weet het beter! by Tom Cobbaert
ArchiefWiki: Ik weet het beter!ArchiefWiki: Ik weet het beter!
ArchiefWiki: Ik weet het beter!
Tom Cobbaert409 views
To Tweet or not to Tweet... of het nut en onnut van web 2.0 voor archivarissen. by Tom Cobbaert
To Tweet or not to Tweet... of het nut en onnut van web 2.0 voor archivarissen.To Tweet or not to Tweet... of het nut en onnut van web 2.0 voor archivarissen.
To Tweet or not to Tweet... of het nut en onnut van web 2.0 voor archivarissen.
Tom Cobbaert1.2K views
Archief 2.0 in de praktijk: de ArchiefWiki by Tom Cobbaert
Archief 2.0 in de praktijk: de ArchiefWikiArchief 2.0 in de praktijk: de ArchiefWiki
Archief 2.0 in de praktijk: de ArchiefWiki
Tom Cobbaert494 views
A Wiki for Archivists? ArchiefWiki.org by Tom Cobbaert
A Wiki for Archivists? ArchiefWiki.orgA Wiki for Archivists? ArchiefWiki.org
A Wiki for Archivists? ArchiefWiki.org
Tom Cobbaert502 views

Vroeger was het simpel... Digitaal archiveren

 • 2. Digitaal archiveren: Waarom? • Wettelijke en decretale plichten • Vereenvoudigt praktische werking vereniging – Alle documenten snel vindbaar en leesbaar – Transparant archief => eenvoudige controle en verantwoording • Culturele erfgoedwaarde: studie van geschiedenis van vereniging of ander wetenschappelijk onderzoek
 • 3. Digitale problematiek • Technologische veroudering (levenscycli van bestanden & dragers) • Grote hoeveelheid documenten (+ versies) • Ondanks grote capaciteit van IT is selectie toch noodzakelijk (ballast en kostprijs) • Verscheidenheid documenttypes • Betrouwbaarheid van gegevens (authenticiteit / integriteit) • Context van digitaal document in werkproces • Toegankelijk maken en houden
 • 4. Digitaal archiefdocument • Verschilt van papieren archiefdocument: – Opslagwijze en verschijningsvorm zijn niet dezelfde – Drager en archiefdocument vormen geen eenheid – Voor weergave is hard- en software vereist – Origineel kan niet onderscheiden worden kopie – Digitale objecten hebben meerder verschijningsvormen afhankelijk van instellingen – Eén digitaal archiefdocument kan verschillende bitrepresentaties hebben (verschillende formaten) – Geen vaste relatie tss documenten en bestanden
 • 5. Digitaal archiefdocument • Onderscheiden in vijf componenten: – Inhoud [essentieel] – Structuur [essentieel] – Context [essentieel] – Opmaak of look&feel [incidenteel] – Gedrag [incidenteel] • Archivering van een digitaal archiefdocument betekent het volledig en correct vastleggen van de essentiële componenten
 • 6. Digitaal archiveren: Wat? • Digitale eigenschap van digitale archiefdocumenten bewaren • Mogelijkheid tot reconstructie bewaren • Interactie tss bitstream en hard/software • Afhankelijkheid tot minimum beperken • Risk assesment: inbouwen van zekerheden • Context van digitaal document in werkproces • Bewaren met visie op lange termijn • Documenten onder intellectueel beheer brengen
 • 7. Hoe? Bewaarstrategieën • Hard copy (uitprinten) • Bewaren van technologie: computermuseum • Bewaren van technologie: emulatie • Conversie • Migratie • Bewaren van originele en gemigreerde bitstreams
 • 8. Voorbereiding: digitaal klassement • Doordacht & logisch klassement is van groot belang >< effectief automatisch zoeken • Lokale schijf >< gedeelde serverschijf • Duidelijke afspraken wat waar bewaard wordt • Vermijd opslag belangrijke documenten op lokale schijven: – Beter beveiligd – Back-up – Beschikbaar voor collega’s
 • 9. Digitaal klassement: Mappen • Transparante mappenstructuur of boomstructuur • Baseer de indeling op de taken en activiteiten • Submappen per dossier of project (8 niveaus) • Binnen submappen bewaren we de diverse (tekst, foto’s, e-mail, …) documenten los • Duidelijke en unieke mapnamen • Gebruik een klassementscode • Baseer op ordeningsplan papieren archief
 • 11. Digitaal klassement: bestandsnamen • Maximaal 31 karakters (mappen & bestanden) • Herhaal mapnaam niet in bestandsnaam • Geef unieke naam met duidelijke betekenis: – Type document (Brief, Verslag, Rekening, …) – Onderwerp (zeer summier) – Auteur (initialen) – Datering (YYYYMMDD) – Extensie van de applicatie (doc, xls, eml, …) – Beperk tot A-Z, 0-9, en _ ( . enkel ext, geen spaties)
 • 13. Digitaal klassement: Back-up • (Lokaal > Server) • Server > Externe harde schijf, CD’s, DVD’s, … • Dagelijks! • Geautomatiseerd (SyncBack, MozyHome, Carbonite, Retrospect, …) • Open en compressieloos (géén ZIP of applicatiegebonden formaat) • Wekelijks back-up schijf wisselen en extern bewaren (bv. kluis of ander gebouw)
 • 14. Digitaal archiveren • Ten laatste in semi-dynamische fase! • (Semi-)Statische fase > gespecialiseerde instelling • Selectie van stukken met archiefwaarde (inperken versies, verwijderen dubbels, …) • Verwijderen van mogelijke paswoorden • Vermijden compressie (ZIP, RAR, TAR) • Metadata bij bestandseigenschappen (Office) • Omzetten naar standaard bestandsformaat • Bewaren op betrouwbare dragers
 • 15. Bestandsformaten • Bewaartermijn > levensduur bestandsformaten • Streven naar zo groot mogelijke onafhankelijkheid van applicatie / producent • Zo vroeg mogelijk bewaren in geschikt formaat, indien mogelijk reeds bij creatie: – OpenOffice (open source alternatief voor MS Office) > OpenDocumentFormat (odt, ods, odp, …) – Wat met OpenXML van MS Office 2007? – Plugins voor “printen” naar PDF(/A), TIFF of ODF
 • 16. Bestandsformaten • Tekstbestanden: PDF(/A), XML, ODT, TIFF, Unicode (ASCII) • E-mail: XML, MSG, EML • Afbeeldingen: TIFF, JPEG (werkkopie), [JPEG2000] • Geluid: WAV | Video: MPEG • Rekenbladen: PDF(/A), XML, ODS • Presentaties: TIFF, PDF(/A), ODP • Databanken: XML, ODB • Websites: XML, HTML
 • 17. Dragers • NIET: ZIP/JAZ-drive, magneetbanden, DVD (+/- R), RW-media, … • MISSCHIEN: – Tapes • Gestandardiseerde cartridges of cassettes • Open formaten en compressieloos – Harde schijven • Voorzie goed foutopsporingsysteem en test regelmatig • Beveilig tegen dataverlies (RAID) • Kortere levensduur!
 • 18. Dragers • WEL: – CD-R: • Maak eerst image vooraleer op CD te branden • Zorg voor voldoende werkgeheugen op computer • Enkel disc-at-once (geen multiple sessies), sluit schijf af na branden, max. 12x • Geen overburn, gebruik bij 650 MB-cd’s slechts 630 MB • Pas ISO 9660 toe (geen Joliet of Rock Ridge) – Maximaal 31 karakters (slechts 8 bij level 1) – Enkel karakters A-Z, 0-9, _ . – Niet meer dan 8 niveaus
 • 19. Dragers • Risicospreiding – Meerdere kopieën (evt. meerdere types van drager) – Kies voor bewezen waarde >< nieuwe technologie – Verschillende bewaarlocaties – Goede materiële omstandigheden – Regelmatige kwaliteitscontrole en foutopsporing – Vervangen bij groeiend aantal fouten en veroudering van technologie – Voeg bij drager overzicht van mappenstructuur en bestanden
 • 20. E-mail • Is in principe even goed een kantoordocument zoals tekstbestanden en rekenbladen • Voor elke ontvangen of verzonden mail moet dus ook bepaald worden of het bewaard moet worden (selectie) en waar het in het digitaal klassement thuishoort (ordening) • Een e-mail wordt in principe dus opgeslagen in de juiste submap van het digitaal klassement
 • 21. E-mail: Selectie INBOX > Verwijderen: • Nieuwsbrieven, mededelingen zonder gevolg, e- mail van verzendlijsten • Uitnodigingen en agenda’s van vergaderingen • Bevestigingen van aanwezigheden • Dubbels • Automatische antwoorden over afwezigheid • Leesbevestigingen
 • 22. E-mail: Selectie INBOX > Bewaren: • Alles wat met de werking van de vereniging te maken heeft • E-mail met bijlagen belangrijk voor de werking • Verslagen van vergaderingen of projectwerking relevant voor eigen dossiers • Mededelingen, nieuwsbrieven en nota’s van belang voor werking van vereniging
 • 23. E-mail: Selectie OUTBOX > Verwijderen: • Bevestigingen van aanwezigheden op vergaderingen (met uitzondering van juridisch of administratief belang) • Dubbels
 • 24. E-mail: Selectie OUTBOX > Bewaren: • E-mail over een dossier of project • E-mail met bijlagen over dossier of project • Agenda’s en uitnodigingen van vergaderingen die we zelf beleggen • Verslagen van vergaderingen die we zelf beleggen • E-mail aan verzendlijsten • Nota’s ivm werking van de vereniging
 • 25. E-mail: Ordening • Afzonderlijke e-mail is na enige tijd soms moeilijk te situeren door gebrek aan context • Context reconstrueren adhv digitaal klassement • In mailclient (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora, …) digitaal klassement opbouwen identiek aan ordeningsplan • Kweken van automatisme door consequent na lezing of verwerking mail te verplaatsen naar juiste map
 • 27. E-mail: Bewaring • Lange termijnbewaring vereist integratie in één digitaal klassement • Exporteren van submappen uit mailclient naar formaat (mbox of pst) evt. via plugins naar XML • OF opslaan van afzonderlijke mails in digitaal klassement (eml, msg of txt) • Tools: Testbed Xmail (www.digitaleduurzaamheid.nl) en KlasseerToolbox / ArchiefToolbox eDavid (www.edavid.be)
 • 28. Literatuur • www.digitaaldepot.edavid.be/routeplanner.html Folders, rapporten en richtlijnen van eDAVID • www.digitaleduurzaamheid.nl/ Rapporten van Testbed Digitale Bewaring (NL) • Weten, Wist, Gewist. Erfgoedcel Gent, 2006. • Broekema A. & Ratelband L. De e-mailjungle. Praktische gids voor het beheersen van uw e- mailverkeer. Academic Service, 2005.