Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė           Kristina Gailienė                          D...
  TIKSLAS: Sutelkti lyderiaujančių ir  bendradarbiaujančių mokytojų bendruomenę, atvirą  pokyčiams.  REZULTATAS: S...
Ką turime padaryti?Sutelkti lyderiaujančių ir bendradarbiaujančių mokytojųbendruomenę, atvirą pokyčiams, siekiant kokybišk...
Žingsniai tikslui pasiekti Pakeisti progimnazijos valdymo struktūrą. Sukurti efektyvaus bendradarbiavimo sistemą progim...
Veiksmai: Kviesti į progimnaziją lektorius, kurie vestų seminarus pasidalytosios lyderystės temomis. Dar labiau stiprin...
Veiksmai: Lavinti komandinio darbo įgūdžius progimnazijoje. Telkti mokytojų kolektyvą formaliomis ir neformaliomis prie...
Numatytas rezultatas: Stiprės bendradarbiavimas progimnazijos viduje bei su kitomis švietimo institucijomis. Progimnazi...
Numatytas rezultatas: Demonstruodami ir kaupdami savo ugdomąsias veiklas, mokymo strategijas, metodus mokytojai gilins ...
Pagal parengtą planą projektas Vilniaus Simono Daukantoprogimnazijoje įgyvendinamas   2012 – 2015 m.m.
„Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti           daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau         ...
Ačiū už dėmesį!
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2

1,074 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2

 1. 1. Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė Kristina Gailienė Direktoriaus Progimnazijos pavaduotoja direktorė ugdymui Natalja Švaibovič Pavel Stefanovič Inga UinskienėInformacinių Informacinių Lietuvių technologijų technologijų kalbos vyr.vyr. mokytoja vyr. mokytojas mokytoja Roma Petrauskienė Dalia Endrijaitienė Lietuvių Chemijos kalbos vyr. vyr. mokytoja mokytoja
 2. 2.  TIKSLAS: Sutelkti lyderiaujančių ir bendradarbiaujančių mokytojų bendruomenę, atvirą pokyčiams. REZULTATAS: Stiprės bendradarbiavimas tarp progimnazijos bendruomenės narių ir pakils mokinių ugdymo(si) kokybė. POVEIKIS: Progimnazijoje padaugės mokytojų lyderių, kurie aktyviai bendradarbiaus su progimnazijos bei kitų Vilniaus miesto mokyklų bendruomenėmis.
 3. 3. Ką turime padaryti?Sutelkti lyderiaujančių ir bendradarbiaujančių mokytojųbendruomenę, atvirą pokyčiams, siekiant kokybiško ugdymos(si)progimnazijoje. Kodėl tai darysime?Lyderystės gebėjimų ugdymas yra pagrindinis mokyklos sėkmėsgarantas, tenkinant individualius besimokančiųjų poreikius irgebėjimus, siekiant išlaikyti aukštą mokinių mokymo(si)motyvaciją ir mokymo(si) kokybę.
 4. 4. Žingsniai tikslui pasiekti Pakeisti progimnazijos valdymo struktūrą. Sukurti efektyvaus bendradarbiavimo sistemą progimnazijoje. Sukurti progimnazijos idėjų banką, gerosios patirties sklaidai. Siekti kokybiško ugdymo(si) pagal besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus. Išklausyti kvalifikacijos kėlimo kursus lyderystės, gabių vaikų ugdymo bei mokinių poreikių tenkinimo temomis.
 5. 5. Veiksmai: Kviesti į progimnaziją lektorius, kurie vestų seminarus pasidalytosios lyderystės temomis. Dar labiau stiprinti komandinį darbą progimnazijoje. Pedagogai kaups ir dalinsis savo gerąja patirtimi, stebės vienas kito ugdomąsias veiklas. Progimnazijos valdymo organizacinės struktūros išgryninimas, aiškus darbų pasidalijimas ir nesidubliavimas. Atlikti apklausas, kurios padės įvertinti ir įsivertinti (mokinių ir mokytojų poreikius, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo stipriąsias ir silpnąsias puses.
 6. 6. Veiksmai: Lavinti komandinio darbo įgūdžius progimnazijoje. Telkti mokytojų kolektyvą formaliomis ir neformaliomis priemonėmis. Tobulinti spec. poreikių mokinių ugdymo(si) sistemą progimnazijoje. Sukurti gabių vaikų ugdymo programą progimnazijoje. Neformalųjį ugdymą organizuoti atsižvelgiant į mokinių poreikius.
 7. 7. Numatytas rezultatas: Stiprės bendradarbiavimas progimnazijos viduje bei su kitomis švietimo institucijomis. Progimnazijos darbuotojai, dalindamiesi asmenine lyderystės patirtimi, jausis atsakingi ne tik už savo, bet ir kolegų darbą. Dalyvaudami mokymuose mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai labiau suvoks pasidalytosios lyderystės svarbą bei įgis teorinių ir praktinių žinių, o tai didins jų pasitikėjimą savimi. Patobulintos mokytojų profesinės ir bendrosios kompetencijos didins mokinių ugdymo(si) kokybę.
 8. 8. Numatytas rezultatas: Demonstruodami ir kaupdami savo ugdomąsias veiklas, mokymo strategijas, metodus mokytojai gilins bendrąsias bei profesines kompetencijas. Sustiprės mokytojų priklausymo progimnazijos bendruomenei jausmas. Patenkindami individualius besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus išlaikysime aukštą mokinių mokymo(si) motyvaciją ir mokymo(si) kokybę.
 9. 9. Pagal parengtą planą projektas Vilniaus Simono Daukantoprogimnazijoje įgyvendinamas 2012 – 2015 m.m.
 10. 10. „Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo didesniu — tuomet tu esi tikras lyderis.― John Quincy Adams „Leisk tiek daug laiko savęs tobulinimui,kad jo neliktų kitų kritikavimui.― Christian D.Larson „Lyderis yra tas, kuris žino, kur nori eiti, atsistoja ir eina.― John Ershine
 11. 11. Ačiū už dėmesį!

×