Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vilniaus miesto savivaldybės kūrybinės darbo grupės projekto pristatymas  Koordinatorius - Švietimo skyriaus Švietimo  ...
Nuo ko viskas prasidėjo?
Kas įgyvendina projektą?
Kodėl?
Kaip įgyvendina projektą mokyklos?
Ką gi mes veikiame ir kaip?
Darboprincipai
Sėkmės• Pavyko mokyklose suburti darbingas lyderių komandas, į kurias įtraukiama vis daugiau bendruomenės narių (mokytojų...
Iššūkiai• Laiko stoka, ne visi kūrybinės grupės nariai kiekvieną kartą dalyvauja, padaugėjo darbo.• Abejonės dėl galutini...
Projekto procesas:1. Vystytina sritis  2. Situacijos tyrimas  3. Duomenų analizė           Geresnis     ...
Svarbu – siekti pokyčio, kurį pajus mokiniai        Mokiniai        (galutiniai          MOKYMOSI ...
Vizija• Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiaujančių mokyklų konsultavimo(si) modelis, padedantis skatinti lyderystę,...
Tikslas1. Pasiekti kokybiškąugdymą(si) pagalindividualiusbesimokančiųjųporeikius ir gebėjimus.
UŽDAVINIAI.              ARGUMENTAI.                    REZULTATAS   Ką turime padaryti...
UŽDAVINIAI.           ARGUMENTAI.              REZULTATAS  Ką turime padaryti?        Kod...
UŽDAVINIAI.             ARGUMENTAI.            REZULTATAS  Ką turime padaryti?          ...
Tikslas2. Sukurti lyderiaujančiųir bendradarbiaujančiųmokyklų tinklą.
UŽDAVINIAI.             ARGUMENTAI.            REZULTATAS    Ką turime padaryti?        ...
UŽDAVINIAI.      ARGUMENTAI.        REZULTATAS  Ką turime padaryti?   Kodėl darysime?     Laukiamas...
UŽDAVINIAI.     ARGUMENTAI.        REZULTATAS  Ką turime padaryti?  Kodėl darysime?     Laukiamas pok...
Kas toliau?              Grupės darbo procesas Kokioje srityje     Kaip yra dabar    Ką mums apiedi...
Ką tirsime - žinome
Kas dalyvaus ir ko mokysimės -     sutarėme
Mūsų darbo grupė tiki, kad sukurtasVilniaus miesto savivaldybės irVilniaus miesto mokyklųbendradarbiavimo modelis suvienys...
Dėkoju už dėmesįMes visada esame atviri diskusijoms,   siūlymams bei idėjoms...      www.svietimas.tk
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas

648 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas

 1. 1. Vilniaus miesto savivaldybės kūrybinės darbo grupės projekto pristatymas Koordinatorius - Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio vyr. specialistas Tomas Jankūnas www.svietimas.tk
 2. 2. Nuo ko viskas prasidėjo?
 3. 3. Kas įgyvendina projektą?
 4. 4. Kodėl?
 5. 5. Kaip įgyvendina projektą mokyklos?
 6. 6. Ką gi mes veikiame ir kaip?
 7. 7. Darboprincipai
 8. 8. Sėkmės• Pavyko mokyklose suburti darbingas lyderių komandas, į kurias įtraukiama vis daugiau bendruomenės narių (mokytojų ir mokinių).• Mokyklų komandos dirba geranoriškai, yra pirmieji rezultatai (suaktyvėjo mokinių savivalda, mokytojai tampa nuolat besimokančiais, vystosi konstruktyvios diskusijos su mokytojais, visa įstaigos bendruomenė aktyviau įsitraukia į mokyklos veiklas, sudarytas strateginis planas).• Mokyklos bendruomenės suprato projekto tikslą, žino viziją, kryptį, vienose dirbama antradieniais, kitur ketvirtadieniais.• „Lyderių laikas 2“ atneša naujų žinių ir įgūdžių.• Mokyklos numato lyderių motyvavimą, skatinimą.• Savivaldybės darbo grupėje visi turi savo požiūrius, pavyksta susitarti, suburta darbinga komanda, sukurtas planas.• Savivaldybės darbuotojai pradeda dirbti su mokyklų vadovais komandiniu principu (daugiau tariamasi padedant mokyklai).
 9. 9. Iššūkiai• Laiko stoka, ne visi kūrybinės grupės nariai kiekvieną kartą dalyvauja, padaugėjo darbo.• Abejonės dėl galutinio rezultato, trūksta konkretumo.• Sunku suderinti Savivaldybės, projekto ir mokyklos tikslus.• Nedrąsu miestui skelbti mokyklos iniciatyvas, trūksta pasitikėjimo.• Sudėtinga sukviesti mokytojus ir įtraukti mokinius.• Reikia pristatyti Savivaldybės politiniam lygmeniui nuveiktus darbus ir pasiektą rezultatą.• Paskirti konkrečią savaitės dieną Savivaldybės kūrybinės komandos susitikimams.• Ne visada spėjame laiku atlikti įsipareigojimus - namų darbus.
 10. 10. Projekto procesas:1. Vystytina sritis 2. Situacijos tyrimas 3. Duomenų analizė Geresnis moky- masis 4. Veiklų planavimas 5. Įgyvendinimas ir stebėsena
 11. 11. Svarbu – siekti pokyčio, kurį pajus mokiniai Mokiniai (galutiniai MOKYMOSI rezultatai) REZULTATAIIšeities Mokyklų ir savivaldybės efektyvumas: TARPINIAIpozicija besikeičianti veikla, REZULTATAI mokyklos kultūra, vadyba Mokyklų ir savivaldybės bendradarbiavimas: praktinės veiklos, vadybos, PROCESAS mokyklos kultūros tobulinimas Based on Stoll and Fink (1996)
 12. 12. Vizija• Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiaujančių mokyklų konsultavimo(si) modelis, padedantis skatinti lyderystę, ugdančią sąmoningai aktyvius švietimo bendruomenės narius.• Kiekvienas švietimo bendruomenės narys: • sąmoningai aktyvus, • atsakingas, • pasitikintis, • kompetentingas, • kūrybingas, • užtikrinanamas jo saugumas.
 13. 13. Tikslas1. Pasiekti kokybiškąugdymą(si) pagalindividualiusbesimokančiųjųporeikius ir gebėjimus.
 14. 14. UŽDAVINIAI. ARGUMENTAI. REZULTATAS Ką turime padaryti? Kodėl darysime? Laukiamas pokytis.1.1 uždavinys. Vykdyti stebėseną Mieste atsiras veiksmingesnė švietimo Švietimo padalinyje būtų kaupiami ir pagal sutartus rodiklius . kokybės stebėsena, greičiau apibendrinami ugdymo įstaigų duomenys, kurių išgvildenamos problemos atskirose rezultatas būtų kasmetė analizė miesto bei institucijose ir užtikrinamas kokybiškas mokyklos lygmenimis pagal sutartus ir ugdymas ir mokymosi prieinamumas. Bus numatytus kriterijus vertinant ir įsivertinant. sudarytos teisinės ir organizacinės sąlygos Rastųsi galimybė pasimatuoti ugdymo įstaigos mokykloms gauti vienodą finansavimą, pažangą, sėkmę. Leidinys. pagerinti ugdymo įstaigų aplinką, atsiras Atsiranda stebėsenos sistema, kasmet skelbiama aiškūs standartai gauti finansinę paramą. ataskaita Mokyklose bus sukurta tinkama Rasis viešas registras, kuris sudarys vienodas ugdymui(si) edukacinė aplinka. sąlygas visoms mokyklos gauti paramą aplinkos gerinimui. 1.2 uždavinys. Sukurti ir įdiegti Atsiras galimybė mokykloms geriau Priemonės užtikrintų ugdymo kokybę beipagalbos sistemą ugdymo kokybei pažinti mokinius ir jų mokymosi prieinamumą mieste, padėtų visoms mokykloms palaikyti ir ją gerinti. galimybes, bus galima realiai spręsti tobulėti. Švietimo bendruomenių (soc. atskiros institucijos ugdymo problemas, Atsiras galimybė mokykloms geriau pažinti Partneriai – universitetai padėti parengti programas ir dalintis mokinius ir jų mokymosi galimybes (pagal tai (mokyklai pritaikytos studentų ugdymo idėjomis. kuria, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo praktikos užduotys), vertintojai, turinį). Bus galima realiai spręsti atskirosmuziejai ir kt) bendradarbiavimas institucijos ugdymo problemas, padėti parengti planuojant, organizuojant ir rekomendacijas ir dalintis ugdymo idėjomis. įgyvendinant veiklas. Parengtos rekomendacijos Koordinuojama ir teikiama pagalba (seminarai, kursai, mokymai, sklaida ir pan.)
 15. 15. UŽDAVINIAI. ARGUMENTAI. REZULTATAS Ką turime padaryti? Kodėl darysime? Laukiamas pokytis.1.3 uždavinys. Optimizuoti Teikiama veiksmingesnė pagalba Mieste atsiras veiksmingesnė švietimo padalinio veiklą. ugdymo įstaigoms, užtikrinsime susisteminta švietimo kokybės ugdymo kokybę atskirose stebėsena, greičiau išgvildenamos įstaigose, veiksmingesnis ir problemos atskirose institucijose ir rezultatyvesnis švietimo užtikrinamas kokybiškas ugdymas ir administravimas. Savivaldybei mokymosi prieinamumas. Patvirtinta būtų itin svari išorės ekspertų / stebėsenos sistema konsultantų pagalba. Skyriaus veiklų ir pareigybių peržiūrėjimas.1.4 uždavinys. Savivaldos Peržiūrėjus galiojančius teisės Tokiu atveju vadovai bei švietimo teisės aktų peržiūra aktus bus galima nustatyti, padalinio specialistai daugiau dėmesio siekiant atsisakyti kuriuos teisės aktus reiktų galės skirti ugdymui, o ne bereikalingų funkcijų bei atnaujinti, kokių teisės aktų administravimui (gerės ugdymo sudarant trūksta, kad, pasitelkus į pagalbą kokybė). sąlygas lyderystei. mokyklų atstovus ir socialinius Veiksmingas ugdymo įstaigos partnerius, atsirastų prielaidos ir administravimas realios galimybės švietimo Vilniaus miesto savivaldybės švietimą lyderystei Vilniaus mieste. veiklą reglamentuojančių teisės aktų Savivaldybei būtų itin svari išorės dermė ekspertų / konsultantų pagalba. (dokumentų inventorizacija, tvarkų atnaujinimas).
 16. 16. UŽDAVINIAI. ARGUMENTAI. REZULTATAS Ką turime padaryti? Kodėl darysime? Laukiamas pokytis. 1.5 uždavinys. Rengti Bendradarbiavimas taps Rezultatas: aktualią tikslingesnius pasitarimus, efektyvesnis, mokyklos informaciją gauna tikslinėmis grupėmis įtraukiant bendruomenės nariai lengviau ir suinteresuota, tikslinė grupė. visas (įvairias) savivaldybės greičiau gaus tikslinę pagalbą. institucijas (PPT, vaiko teisės,soc. rūpyba) ir ugdymo įstaigas.1.6 uždavinys. Spręsti mokyklų Esama buhalterinio aptarnavimo Įstaigos veikiančios pagal finansinio savarankiškumo sistema yra neskaidri: savarankišką buhalterijos klausimą. neužtikrinamos skaidrios finansinės principą. galimybės visoms miesto mokykloms, neužtikrinamas finansinis atskaitomumas gyventojams, dalis ugdymo įstaigų neracionaliai eikvoja lėšas, vėluoja finansinė apskaita (ji yra biurokratinė, neefektyvi).
 17. 17. Tikslas2. Sukurti lyderiaujančiųir bendradarbiaujančiųmokyklų tinklą.
 18. 18. UŽDAVINIAI. ARGUMENTAI. REZULTATAS Ką turime padaryti? Kodėl darysime? Laukiamas pokytis. 2.1 uždavinys. Sukurti idėjų ir Gerosios patirties bankas sudarys Veikiantis idėjų bankas gerosios patirties banką: sąlygas lyderystės plėtrai. Rasis (jis pildomas duomenimis • Susitarti dėl banko struktūros didesnė galimybė pasidalinti patirtimi, ir juo naudojamasi). • Sukurti instrumentą, aplinką, mokyti ir mokytis, rasti pagalbą sutarti kriterijus sprendžiant švietimo problemas ar • Vertinti bankui teikiamą gerinant institucijų veiklos atskirų medžiagą (ekspertų grupė) sričių kokybę. Į lyderystės plėtrą • Skleisti informaciją neįsitraukusios mokykloms atsiras bendruomenei Propaguoti paskata apmąstyti teigiamą patirtį ir dalyvavimą projektuose ir veikti. Bendradarbiavimas taps teigiamus jų rezultatus efektyvesnis. Atsiras galimybė • Apmokyti naudotis banku teoriškai išgvildenti naujus sumanymus • Refleksija – kaip veikia, ir pamodeliuoti jų įgyvendinimo įvertinti schemas. • Talpinti ekspertų, išorėsvertintojų, socialinių partnerių ir kitų siūlymus.
 19. 19. UŽDAVINIAI. ARGUMENTAI. REZULTATAS Ką turime padaryti? Kodėl darysime? Laukiamas pokytis. 2.2 uždavinys. Sklandžiau būtų Mokyklos taps labiauPropaguoti mokyklų sprendžiamos mokyklos demokratiškesnės, vidaus struktūros vidaus problemos, augtų daugiau dėmesio bus pertvarkos kiekvieno bendruomenės skiriama privalumus. nario atsakomybė, mokykla kokybiškesniam taptų atviresnė, o tai turėtų mokinių ugdymui, įtakos ugdymo(si) kokybei. gerės vidinė mokyklos komunikacija, bendradarbiavimas.
 20. 20. UŽDAVINIAI. ARGUMENTAI. REZULTATAS Ką turime padaryti? Kodėl darysime? Laukiamas pokytis. 2.3 uždavinys. Tikimės, kad šiuo metu Darbo rezultatai įteisinti Sudaryti teisines kuriamas modelis, bus Vilniaus m. savivaldybėje.prielaidas švietimo įgyvendintas Vilniaus Pats modelis patvirtintaslyderystei Vilniaus miesto švietimo teisės aktu.m. Savivaldybėje ir sistemoje. Mokyklos taps mokyklose. besimokančios bei bendradarbiaujančios, o ne konkurentės.
 21. 21. Kas toliau? Grupės darbo procesas Kokioje srityje  Kaip yra dabar  Ką mums apiedirbsime? ir kodėl? esamą ir norimą  Kokius  Kaip mums Kaip dirbsime?  Ko norime ir situaciją sako veiksmus, kaip, sekasi? Ko sieksime? kaip galime duomenys? kada, kas daro? sužinoti? lūkesčiai, tema  tyrimo sritys,  bendra  susitarimai  refleksija darbo principai įrankiai, dalyviai, analizė ir  veikla  rezultatų vizija, uždaviniai,  bendras darbas sprendimai fiksavimas siekiami rezultatai,  pokyčiai„veiksmų teorija“
 22. 22. Ką tirsime - žinome
 23. 23. Kas dalyvaus ir ko mokysimės - sutarėme
 24. 24. Mūsų darbo grupė tiki, kad sukurtasVilniaus miesto savivaldybės irVilniaus miesto mokyklųbendradarbiavimo modelis suvienysšvietimo bendruomenės pastangasugdyti atsakingą ir sąmoningą jaunąžmogų, sugebantį prisitaikyti priesparčiai kintančios aplinkos.
 25. 25. Dėkoju už dėmesįMes visada esame atviri diskusijoms, siūlymams bei idėjoms... www.svietimas.tk

×