Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL TEXT ARGUMENTATIU
<ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>1. Definició </li></ul><ul><li>2. Elements bàsics del text argumentatiu </li></ul><ul><li>...
<ul><li>EL TEXT ARGUMENTATIU </li></ul><ul><li>1. Definició </li></ul><ul><li>Exposició de raonaments per convèncer els re...
<ul><li>3. Estructura del text argumentatiu </li></ul><ul><li>▪ Introducció </li></ul><ul><li>Presentació del tema objecte...
<ul><li>4. Tipus d’arguments més significatius </li></ul><ul><li>▪ Arguments d’exemplificació   </li></ul><ul><li>Exposen ...
<ul><li>5. Recursos argumentatius i elements lingüístics </li></ul><ul><li>▪ Ús de... </li></ul><ul><li>• repeticions (a t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El text argumentatiu

12,095 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

El text argumentatiu

  1. 1. EL TEXT ARGUMENTATIU
  2. 2. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>1. Definició </li></ul><ul><li>2. Elements bàsics del text argumentatiu </li></ul><ul><li>3. Estructura del text argumentatiu </li></ul><ul><li>4. Tipus d’arguments més significatius </li></ul><ul><li>5. Recursos argumentatius i elements lingüístics </li></ul>
  3. 3. <ul><li>EL TEXT ARGUMENTATIU </li></ul><ul><li>1. Definició </li></ul><ul><li>Exposició de raonaments per convèncer els receptors d’un discurs amb la finalitat que adoptin el plantejament defensat per l’emissor. </li></ul><ul><li>L’argumentació es troba en: </li></ul><ul><li>• els articles d’opinió </li></ul><ul><li>• les cartes al director dels diaris </li></ul><ul><li>• els discursos polítics </li></ul><ul><li>• la defensa i l’acusació dels judicis </li></ul><ul><li>• etc. </li></ul><ul><li>2. Elements bàsics del text argumentatiu </li></ul><ul><li>▪ La tes i o tesis (idea o idees de fons): postura de l’emissor respecte a un tema (sovint polèmic). </li></ul><ul><li>▪ Els arguments : raons, proves, exemples... en què es basa la tesi exposada. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>3. Estructura del text argumentatiu </li></ul><ul><li>▪ Introducció </li></ul><ul><li>Presentació del tema objecte de controvèrsia, de la situació de què es parteix, tot intentant captar l’interès del destinatari. En textos breus, sovint ja s’hi apunta la tesi. </li></ul><ul><li>▪ Exposició </li></ul><ul><li>Tesi exposada a partir de la qual es construeix el text. En general, la tesi és presentada al principi o al final del text, però, de vegades, l’autor no l’explicita per defugir la polèmica. En aquest cas, doncs, la tesi s’ha de deduir de l’argumentació (del raonament). </li></ul><ul><li>▪ Desenvolupament </li></ul><ul><li>Seguit d’arguments (o raons) que presenta l’emissor per defensar la seva tesi o per rebutjar una tesi considerada errònia. </li></ul><ul><li>▪ Conclusió </li></ul><ul><li>Síntesi d’allò que s’ha exposat i argumentat al text. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>4. Tipus d’arguments més significatius </li></ul><ul><li>▪ Arguments d’exemplificació </li></ul><ul><li>Exposen dades, testimonis, fets que avalen la tesi defensada. </li></ul><ul><li>▪ Arguments sobre la pròpia experiència </li></ul><ul><li>Estan basats en una experiència personal viscuda. </li></ul><ul><li>▪ Arguments de la majoria </li></ul><ul><li>Al·leguen com a argument el nombre de persones que fan seva una determinada presa de posició. </li></ul><ul><li>▪ Arguments d’autoritat </li></ul><ul><li>Es refereixen a un autor de prestigi, a una obra cèlebre o a un especialista distingit en la matèria. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>5. Recursos argumentatius i elements lingüístics </li></ul><ul><li>▪ Ús de... </li></ul><ul><li>• repeticions (a tall d’exemple: “És fonamental que els lectors estiguin ben informats, i és fonamental perquè...” ). </li></ul><ul><li>• la citació d’un autor de prestigi (per exemple: “Darwin va demostrar que només sobreviuen aquells que s’adapten al medi.” ). </li></ul><ul><li>• la pregunta retòrica (per exemple: “Oi que paguem els impostos?” ). </li></ul><ul><li>• la sinonímia (a tall d’exemple: “És una causa justa, sincera...” ). </li></ul><ul><li>▪ Predomini de/d’... </li></ul><ul><li>• oracions extenses amb subordinades adverbials i adjectives, bàsicament. </li></ul><ul><li>• oracions impersonals i passives. </li></ul><ul><li>• verbs que expressen causa i conseqüència (per exemple: produir , causar ...). </li></ul>

×